Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 642

Rīgā 2015. gada 10. novembrī (prot. Nr. 58 11. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 9. februāra noteikumos Nr. 132 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)""

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
5. panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 9. februāra noteikumos Nr. 132 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)"" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 37., 60., 128. nr.; 2011, 44. nr.; 2012, 51. nr.; 2013, 80. nr.; 2014, 218. nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot 2. punktu.

2. Izteikt 6. un 6.1 punktu šādā redakcijā:

"6. Atbalsta pretendents ir:

6.1. apakšpasākumā "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai" - fiziska persona, kas dibina jaunu mikrouzņēmumu, kā arī individuālais komersants vai juridiska persona, kuras pamatkapitālā ir vairāk nekā 75 procenti privātā kapitāla daļu un kura atbilst mikrouzņēmuma definīcijai saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk - Regula Nr. 651/2014) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 187), I pielikumā noteikto klasifikāciju;

6.2. apakšpasākumā "Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošana" - fiziska vai juridiska persona, kura ražo Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minētos lauksaimniecības produktus saskaņā ar Komisijas 2006. gada 15. decembra Regulas (EK) Nr. 1974/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), 35. pantu. Atbalsta pretendenta ieņēmumi no lauksaimnieciskās darbības ir ne mazāk kā 51 procents no kopējiem ieņēmumiem. Ja atbalsta pretendents ir juridiska persona, tās pamatkapitālā ir vairāk nekā 75 procenti privātā kapitāla daļu. Šajā apakšpasākumā atbalsta pretendenti var būt mikrouzņēmumi un mazie un vidējie saimnieciskās darbības veicēji, kas atbilst Regulas Nr. 651/2014 I pielikumā noteiktajai definīcijai.

6.1 Par saistītajām personām uzskata personas, kas atbilst Regulas Nr. 651/2014 I pielikuma 3. panta 3. punktā un normatīvajos aktos par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.-2020. gada plānošanas periodā noteiktajai saistīto uzņēmumu definīcijai."

3. Papildināt noteikumus ar IV1 nodaļu šādā redakcijā:

"IV1. Regulas Nr. 651/2014 nosacījumu piemērošana

38.1 Šo noteikumu 9. punktā minētajām aktivitātēm atbalstu sniedz saskaņā ar Regulas Nr. 651/2014 14. un 18. panta nosacījumiem.

38.2 Atbalstu nepiešķir:

38.2 1. Regulas Nr. 651/2014 1. panta 2. punkta "c" un "d" apakšpunktā minētajām darbībām;

38.2 2. Regulas Nr. 651/2014 13. panta "a" apakšpunktā minētajā nozarē un "b" apakšpunktā minētajām darbībām;

38.2 3. ja divu gadu laikā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas atbalsta pretendents Eiropas Ekonomikas zonā projekta īstenošanas nozarē ir beidzis esošo darbību vai līdzīgu darbību Regulas Nr. 651/2014 2. panta 50. punkta izpratnē vai atbalsta pretendentam ir konkrēti plāni izbeigt šādu darbību divu gadu laikā pēc tam, kad līgumā par ieguldījumiem paredzētais ieguldījumu projekts ir pabeigts;

38.2 4. Regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punkta "a", "b" un "c" apakšpunktā minētajām nozarēm šīs regulas 2. panta 9. un 10. punkta izpratnē;

38.2 5. Regulas Nr. 651/2014 1. panta 5. punktā minētajām darbībām.

38.3 Projekta iesniedzējs, kas darbojas gan Regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punkta "a", "b" vai "c" apakšpunktā minētajās nozarēs, gan citās nozarēs, uz kurām attiecas Regulā Nr. 651/2014 minētās darbības jomas, nodala atbalstāmās darbības vai finanšu plūsmas no citu darbības nozaru finanšu plūsmas, nodrošinot, ka, veicot darbības nodalītajās nozarēs, netiek gūts labums no atbalsta, kas piešķirts saskaņā ar Regulu Nr. 651/2014.

38.4 Atbalstu nepiešķir Regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "a" apakšpunktā minētajā gadījumā.

38.5 Atbalstu piešķir Regulas Nr. 651/2014 14. panta 4. punkta "a" apakšpunktā minētajām izmaksām.

38.6 Materiālie aktīvi atbilst Regulas Nr. 651/2014 2. panta 29. punkta definīcijai.

38.7 Atbalsts tiek sniegts sākotnējiem ieguldījumiem saskaņā ar Regulas Nr. 651/2014 2. panta 49. punkta definīciju.

38.8 Saskaņā ar Regulas Nr. 651/2014 14. panta 5. punktu projektā veiktos ieguldījumus saglabā projekta īstenošanas vietā vismaz piecus gadus pēc tā īstenošanas.

38.9 Saskaņā ar Regulas Nr. 651/2014 14. panta 6. punktu atbalsta pretendents, īstenojot projektu, iegādājas jaunus ražošanas pamatlīdzekļus.

38.10 Piešķirot atbalstu būtisku pārmaiņu ieviešanai ražošanas procesā, ievēro Regulas Nr. 651/2014 14. panta 7. punkta prasības.

38.11 Regulas Nr. 651/2014 14. panta 13. punkta prasības piemēro, ja atbalsta projekts uzskatāms par vienotu investīciju projektu.

38.12 Atbalstu, kas piešķirts, pamatojoties uz šiem noteikumiem, var apvienot ar citu valsts atbalstu, kura attiecināmās izmaksas nav nosakāmas, nepārsniedzot šajos noteikumos paredzētā finansējuma intensitāti vai maksimālo publisko finansējuma apmēru, vai maksimālo robežvērtību, kas noteikta Regulā Nr. 651/2014, citā Eiropas Komisijas pieņemtā grupu atbrīvojuma regulā, de minimis regulā vai Eiropas Komisijas lēmumā.

38.13 Finansējumu, kas piešķirts, pamatojoties uz šiem noteikumiem, var apvienot ar citu valsts atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām, ja ar šādu apvienošanu netiek pārsniegta lielākā finansējuma intensitāte vai maksimālais publiskā finansējuma apmērs, ievērojot šo noteikumu 24. un 25. punkta nosacījumus un maksimālo publisko finansējuma apmēru, kas noteikts citā valsts atbalsta programmā atbilstoši Regulai Nr. 651/2014 vai Eiropas Komisijas lēmumā.

38.14 Apvienot atbalstu ar citu atbalstu sākotnējo ieguldījumu veikšanai un uzsākt projektu atļauts tikai pēc tam, kad visas iesaistītās institūcijas pieņēmušas lēmumu par atbalsta sniegšanu ieguldījumu projektam.

38.15 Regulas Nr. 651/2014 18. panta prasības piemēro, ja projektā paredzētas konsultāciju izmaksas.

38.16 Atbalstu nepiešķir, ja Lauku atbalsta dienests projekta iesnieguma apstiprināšanas brīdī ir konstatējis kādu no grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmēm atbilstoši Regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktam un normatīvajiem aktiem par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.-2020. gada plānošanas periodā.

38.17 Lauku atbalsta dienests publicē Regulas Nr. 651/2014 9. panta 1. un 4. punktā noteikto informāciju un saskaņā ar minētās regulas 12. pantu nodrošina tās pieejamību. Atbalsta saņēmējs nodrošina ar projektu saistīto dokumentu pieejamību vismaz 10 gadus pēc projekta īstenošanas.

38.18 Lai izpildītu Regulas Nr. 651/2014 6. panta 2. punktā minēto stimulējošās ietekmes nosacījumu, projektu uzsāk īstenot pēc projekta iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā. Projekta īstenošanas uzsākšana atbilst Regulas Nr. 651/2014 2. panta 23. punktam. Ja projekta īstenošana ir uzsākta pirms projekta iesnieguma iesniegšanas, projekta iesniegumu noraida."

4. Papildināt noteikumus ar 44. punktu šādā redakcijā:

"44. Atbalstu saskaņā ar Komisijas 2008. gada 6. augusta Regulu (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88. pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula), nepiešķir pēc Regulas Nr. 651/2014 spēkā stāšanās."

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 9. februāra noteikumos Nr. 132 "Kārtība, kādā piešķir .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 642Pieņemts: 10.11.2015.Stājas spēkā: 13.11.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 222, 12.11.2015. OP numurs: 2015/222.9
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
277766
13.11.2015
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)