Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.236

Valmierā 2015.gada 30.jūlijā

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2013. gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.159 "Valmieras pilsētas pašvaldības nolikums"

Apstiprināti ar Valmieras pilsētas
pašvaldības domes 30.07.2015.
lēmumu Nr.262 (prot. Nr.8, 18.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 1.punktu, 24.pantu un
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu

1. Izdarīt Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.159 "Valmieras pilsētas pašvaldības nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2013, Nr.173; 2013, Nr.198; 2014, Nr.211; 2014, Nr.216; 2015, Nr.225; 2015, Nr.234) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 1.6.punktu un 1.6.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.6. Pašvaldības dome ir izveidojusi šādas iestādes un struktūrvienības:

1.6.1. Iestādes un to struktūrvienības (nosaukums un faktiskā adrese):

1.6.1.1. Valmieras pilsētas pašvaldības administrācija (Lāčplēša iela 2, Valmiera), tās struktūrvienības:

1.6.1.1.1. Juridiskā nodaļa;

1.6.1.1.2. Finanšu dienests;

1.6.1.1.3. Informācijas tehnoloģiju nodaļa;

1.6.1.1.4. Apmeklētāju pieņemšanas centrs;

1.6.1.1.5. Iepirkumu nodaļa;

1.6.1.1.6. Kapitāla pārvaldības nodaļa;

1.6.1.1.7. Sabiedrisko attiecību nodaļa.

1.6.1.2. Sociālo lietu pārvalde (Lāčplēša iela 2, Valmiera), kuras tiešā pakļautībā atrodas:

1.6.1.2.1. struktūrvienība "Sociālās palīdzības nodaļa";

1.6.1.2.2. struktūrvienība "Ģimenes atbalsta nodaļa";

1.6.1.2.3. struktūrvienība "Atbalsta nodaļa pilngadīgām personām";

1.6.1.2.4. šī nolikuma 1.6.1.14.punktā noteiktā iestāde, tās struktūrvienības.

1.6.1.3. Valmieras Izglītības pārvalde (Lāčplēša iela 2, Valmiera), kuras tiešā pakļautībā atrodas:

1.6.1.3.1. struktūrvienība "Vidzemes reģiona Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs";

1.6.1.3.2. šī nolikuma 1.6.2., 1.6.3. un 1.6.4.apakšpunktos noteiktās pamatizglītības, vidējās izglītības, profesionālās vidējās un profesionālās ievirzes izglītības iestādes, speciālās izglītības iestādes, pirmsskolas izglītības iestādes un interešu izglītības iestādes;

1.6.1.4. Kultūras, sporta un tūrisma pārvalde (Lāčplēša iela 2, Valmiera), kuras tiešā pakļautībā atrodas:

1.6.1.4.1. struktūrvienība "Valmieras Tūrisma informācijas centrs" (Rīgas iela 10, Valmiera);

1.6.1.4.2. šī nolikuma 1.6.1.11., 1.6.1.12. un 1.6.1.13.apakšpunktos noteiktās iestādes;

1.6.1.5. Attīstības pārvalde (Lāčplēša iela 2, Valmiera);

1.6.1.6. Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvalde (Lāčplēša iela 2, Valmiera);

1.6.1.7. Valmieras pilsētas Būvvalde (Lāčplēša iela 2, Valmiera);

1.6.1.8. Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa (Cēsu iela 2, Valmiera);

1.6.1.9. Valmieras bāriņtiesa (Lāčplēša iela 2, Valmiera);

1.6.1.10. Valmieras pilsētas pašvaldības policija (Garā iela 4, Valmiera);

1.6.1.11. Valmieras Kultūras centrs (Rīgas iela 10, Valmiera);

1.6.1.12. Valmieras bibliotēka (Cēsu iela 4, Valmiera);

1.6.1.13. Valmieras muzejs (Bruņinieku iela 3, Valmiera),

1.6.1.14. pansionāts "Valmiera" (Rīgas iela 55 un Kauguru iela 3, Valmiera), tā struktūrvienības:

1.6.1.14.1. "Aprūpe mājās" (Rīgas iela 55, Valmiera);

1.6.1.14.2. "Publiskās lietošanas pirts" (Rīgas iela 53, Valmiera)."

1.2. izteikt 1.7.punktu šādā redakcijā:

"1.7. Pašvaldības iestāde "Valmieras pilsētas pašvaldības administrācija" (turpmāk - administrācija) ir pašvaldības struktūrvienību kopums, kas nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu."

1.3. svītrot 1.7.1. līdz 1.7.6.apakšpunktus;

1.4. izteikt 1.15.punktu šādā redakcijā:

"1.15. Izpilddirektora vietnieks ir Kultūras, sporta un tūrisma pārvaldes vadītājs.

Pildot izpilddirektora vietnieka funkcijas, izpilddirektora vietnieks - Kultūras, sporta un tūrisma pārvaldes vadītājs var lietot saīsinātu amatu nosaukumu - izpilddirektora vietnieks, un pildot Kultūras, sporta un tūrisma pārvaldes vadītāja funkcijas, var lietot saīsinātu amata nosaukumu - Kultūras, sporta un tūrisma pārvaldes vadītājs."

1.5. izteikt 1.22.punktu šādā redakcijā:

"1.22. Pašvaldības institūciju darbības tiesiskuma, lietderības un finanšu kontroles, kvalitātes vadības nodrošināšanai, Pašvaldībā darbojas struktūrvienība "Iekšējā audita un kvalitātes vadības nodaļa", kuras darbību reglamentē Pašvaldības domes apstiprināts nolikums."

1.6. papildināt 1.nodaļu ar 1.23.punktu šādā redakcijā:

"1.23. Valmieras pilsētas mērķu un interešu pārstāvības Latvijas valsts pārvaldes institūcijās tautsaimniecībā, reģionālajā attīstībā, kultūrā, izglītībā un sociālajā jomā nodrošināšanai, Pašvaldībā darbojas struktūrvienība "Valmieras pilsētas pārstāvniecība Rīgā", kuras darbību reglamentē Pašvaldības domes apstiprināts nolikums."

1.7. izteikt 2.1.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1.8. saskaņo pašvaldības izpilddirektora rīkojumus par pašvaldības struktūrvienību "Iekšējā audita un kvalitātes vadības nodaļa", "Valmieras pilsētas pārstāvniecība Rīgā" un pašvaldības iestāžu vadītāju un darbinieku, kā arī Valmieras Kultūras centra, Valmieras bibliotēkas, pansionāta "Valmiera", Valmieras muzeja, Valmieras pilsētas pašvaldības policijas, kā arī pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju pieņemšanu vai atbrīvošanu no darba;"

1.8. izteikt 2.1.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1.9. dod saistošus rīkojumus pašvaldības struktūrvienību un iestāžu vadītājiem/darbiniekiem, pašvaldības kapitālsabiedrību vadītājiem;"

1.9. izteikt 2.1.20.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1.20. paraksta darba koplīgumu ar pašvaldības algoto amatpersonu, izpilddirektora, izpilddirektora vietnieka, struktūrvienību "Iekšējā audita un kvalitātes nodaļa" un "Valmieras pilsētas pārstāvniecība Rīgā", pašvaldības iestāžu - Valmieras pilsētas pašvaldības administrācija, Sociālo lietu pārvaldes, Valmieras Izglītības pārvaldes, Kultūras, sporta un tūrisma pārvaldes, Attīstības pārvaldes, Nekustamā īpašuma un apsaimniekošanas pārvaldes, Valmieras pilsētas Būvvaldes, Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas, Valmieras bāriņtiesas vadītāju un darbinieku, kā arī Valmieras pilsētas pašvaldības policijas, Valmieras Kultūras centra, Valmieras bibliotēkas, pansionāta "Valmiera" un Valmieras muzeja vadītāju pilnvaroto pārstāvi;"

1.10. izteikt 2.1.21.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1.21. ir tiesības koordinēt pašvaldības struktūrvienību "Iekšējā audita un kvalitātes vadības nodaļa" un "Valmieras pilsētas pārstāvniecība Rīgā" darbību;"

1.11. papildināt 2.5.11.apakšpunktu ar 2.5.11.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.5.11.6. Kultūras, sporta un tūrisma pārvalde."

1.12. izteikt 2.9.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.9.1. saskaņā ar tiesību aktu noteikumiem, pieņem darbā un atbrīvo no darba pašvaldības iestāžu (to struktūrvienību) - Valmieras pilsētas pašvaldības administrācijas, Sociālo lietu pārvaldes, Valmieras Izglītības pārvaldes, Kultūras, sporta un tūrisma pārvaldes, Attīstības pārvaldes, Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes, Valmieras pilsētas Būvvaldes, Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas, Valmieras bāriņtiesas vadītājus un darbiniekus, kā arī pašvaldības izglītības iestāžu vadītājus, to saskaņojot ar domes priekšsēdētāju;"

1.13. izteikt 2.9.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.9.2. ierosina domei iecelt amatā vai atbrīvot no amata pašvaldības iekšējo auditoru, kvalitātes vadītāju, Valmieras pilsētas pārstāvniecības Rīgā vadītāju - domes priekšsēdētāja padomnieku, pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību vadītājus;"

1.14. izteikt 2.10.punktu šādā redakcijā:

"2.10. Izpilddirektora, kurš īsteno administrācijas vadītāja kompetenci, tiešā pakļautībā ir pašvaldības izpilddirektora vietnieks un pašvaldības iestādes (to struktūrvienības) - Valmieras pilsētas pašvaldības administrācija, Attīstības pārvalde, Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvalde, Sociālo lietu pārvalde, Valmieras pilsētas Būvvalde, Valmieras bāriņtiesa, Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa, Valmieras pilsētas pašvaldības policija, bet pārraudzībā - pansionāts "Valmiera";"

1.15. izteikt 2.11.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"2.11. Izpilddirektora pienākumus viņa prombūtnes laikā pilda izpilddirektora vietnieks, kurš īsteno Kultūras, sporta un tūrisma pārvaldes vadītāja kompetenci, un, kura tiešā pakļautībā ir pašvaldības iestādes - Valmieras Izglītības pārvalde, Valmieras Kultūras centrs, Valmieras bibliotēka, Valmieras muzejs, bet pārraudzībā - pašvaldības izglītības iestādes."

1.16. aizstāt 2.15.punktā vārdus "struktūrvienības "Iekšējā audita nodaļa"" ar vārdiem "struktūrvienību "Iekšējā audita un kvalitātes vadības nodaļa" un "Valmieras pilsētas pārstāvniecība Rīgā"".

2. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā 2015.gada 1.septembrī.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs J.Baiks

 


Pielikums

 


Paskaidrojuma raksts
Valmieras pilsētas pašvaldības 2015.gada 30.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.236 "Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.159 "Valmieras pilsētas pašvaldības nolikums""

Paskaidrojuma raksta sadaļa Informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošie noteikumi nepieciešami, lai precizētu Valmieras pilsētas pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) 2013.gada 27.jūnija saistošos noteikumus Nr.159 "Valmieras pilsētas pašvaldības nolikums".

Grozījumi izstrādāti, pamatojoties uz likumu "Par pašvaldībām", Valmieras pilsētas pašvaldības domes 2015.gada 30.jūlija lēmumu Nr.261 (protokols Nr.8, 17.§) "Par Valmieras pilsētas pašvaldības struktūras (iestāžu un struktūrvienību) reorganizāciju".

2. Īss projekta satura izklāsts Grozījumi pašvaldības 2013.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.159 "Valmieras pilsētas pašvaldības nolikums" veikti atbilstoši Valmieras pilsētas pašvaldības domes 2015.gada 30.jūlija lēmumam Nr.261 (protokols Nr.8, 17.§) "Par Valmieras pilsētas pašvaldības struktūras (iestāžu un struktūrvienību) reorganizāciju".
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saskaņā ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes 2015.gada 30.jūlija lēmumu Nr.261 (protokols Nr.8, 17.§) "Par Valmieras pilsētas pašvaldības struktūras (iestāžu un struktūrvienību) reorganizāciju" kopā tiek izveidotas piecas jaunas štata vietas. Valmieras pilsētas pašvaldības 2015.gada budžetā šim mērķim tiks paredzēti finanšu līdzekļi, veicot grozījumus Pašvaldības 2015.gada budžetā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Valmieras pilsētas pašvaldības struktūras reorganizācijas mērķis ir nodrošināt pašvaldības darbības pilnveidošanu un pārvaldes efektīvāku organizēšanu, sekmīgi koordinēt pašvaldības iestāžu darbu, balstoties uz labas pārvaldības principu veikt Valmieras pilsētas pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darba optimizāciju, uzlabot uzņēmējdarbības attīstību pašvaldības teritorijā, nodrošināt efektīvu resursu izmantošanu, uzlabot un pilnveidot iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu kvalitāti.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Līdzšinējās procedūras netiek mainītas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs J.Baiks

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2013. gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.159 "Valmieras .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Valmieras pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 236Pieņemts: 30.07.2015.Stājas spēkā: 01.09.2015.Zaudē spēku: 02.07.2021.Tēma: Covid-19 pašvaldībās
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
277566
01.09.2015
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)