Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 485

Rīgā 2015. gada 25. augustā (prot. Nr. 41 4. §)
Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.10. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"", 2.11. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" un 2.12. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Kohēzijas fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.10. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" 10.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Kohēzijas politikas fondu izvērtēšanas kapacitāti" un 10.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt informētību par Kohēzijas politikas fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem", 2.11. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" 11.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Atbalstīt un pilnveidot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli" un 2.12. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Kohēzijas fonda atbalsts Kohēzijas politikas ieviešanai un vadībai"" 12.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību, kontroli, revīziju un atbalstīt e-Kohēziju" (turpmāk – atbalsta mērķi) projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu;

1.2. atbalsta mērķus;

1.3. Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda (turpmāk – Eiropas Savienības fondi) tehniskās palīdzības atbalsta mērķu īstenošanai maksimāli pieejamo finansējuma apmēru;

1.4. atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;

1.5. prasības projekta iesniedzējam un sadarbības partneriem;

1.6. vienošanās par projekta īstenošanu vienpusēja uzteikuma nosacījumus.

2. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības mērķis ir atbalstīt Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidi un nodrošināt darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" Eiropas Savienības fondu administrēšanā iesaistīto institūciju kapacitātes palielināšanu, lai īstenotu Eiropas Savienības fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību, revīziju un izvērtēšanu, līdzfinansējot šo noteikumu 14., 18., 27. un 37. punktā noteiktās atbalstāmās darbības.

3. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības atbalsta mērķa grupa ir Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās valsts pārvaldes iestādes, sadarbības partneri, sociālie partneri, biedrības un nodibinājumi, kā arī Iepirkumu uzraudzības birojs un republikas pilsētu pašvaldības.

4. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības atbalsta mērķus īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

5. Projekta iesniedzējs sagatavo un iesniedz sadarbības iestādē projekta iesniegumu saskaņā ar projekta iesnieguma atlases nolikuma prasībām.

6. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības atbalsta mērķu īstenošanai pieejamais finansējums laikposmā no 2015. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim ir 49 313 736 euro:

6.1. 10.1.1. atbalsta mērķim "Palielināt Kohēzijas politikas fondu izvērtēšanas kapacitāti" finansējums pieejams laikposmā no 2015. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim;

6.2. 10.1.2. atbalsta mērķim "Paaugstināt informētību par Kohēzijas politikas fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem", 11.1.1. atbalsta mērķim "Atbalstīt un pilnveidot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli" un 12.1.1. atbalsta mērķim "Uzlabot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību, kontroli, revīziju un atbalstīt e-Kohēziju" finansējums pieejams laikposmā no 2015. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim.

(MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 787 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.03.2020. noteikumiem Nr. 159)

6.1 (Svītrots ar MK 24.03.2020. noteikumiem Nr. 159)

7. Finansējuma saņēmējiem ir pieejami 49 313 736 euro, ko veido Eiropas Savienības fondu līdzfinansējums 41 916 675 euro apmērā un nacionālais publiskais finansējums 7 397 061 euro apmērā, tai skaitā:

7.1. darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 10.1.1. atbalsta mērķim "Palielināt Kohēzijas politikas fondu izvērtēšanas kapacitāti" pieejamais finansējums 1 130 720 euro apmērā, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums 961 112 euro apmērā un nacionālais publiskais finansējums 169 608 euro apmērā;

7.2. darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 10.1.2. atbalsta mērķim "Paaugstināt informētību par Kohēzijas politikas fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem" pieejamais finansējums 2 678 533 euro apmērā, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums 2 276 753 euro apmērā un nacionālais publiskais finansējums 401 780 euro apmērā;

7.3. darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 11.1.1. atbalsta mērķim "Atbalstīt un pilnveidot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli" pieejamais finansējums 21 635 098 euro apmērā, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums 18 389 833 euro apmērā un nacionālais publiskais finansējums 3 245 265 euro apmērā;

7.4. darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 12.1.1. atbalsta mērķim "Uzlabot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību, kontroli, revīziju un atbalstīt e-Kohēziju" pieejamais finansējums 23 869 385 euro apmērā, tai skaitā Kohēzijas fonda līdzfinansējums 20 288 977 euro apmērā un nacionālais publiskais finansējums 3 580 408 euro apmērā

(MK 24.03.2020. noteikumu Nr. 159 redakcijā)

8. Katra atbalsta mērķa ietvaros maksimālais Eiropas Savienības fonda līdzfinansējuma apmērs ir 85 % no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas, bet nacionālais publiskais finansējums ir 15 % no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas.

9. Aprēķinātais maksimāli pieejamais finansējuma apmērs laikposmam no 2015. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim finansējuma saņēmējiem, kas nodrošina Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības 10.1.2. atbalsta mērķa "Paaugstināt informētību par Kohēzijas politikas fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem", 11.1.1. atbalsta mērķa "Atbalstīt un pilnveidot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli" un 12.1.1. atbalsta mērķa "Uzlabot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību, kontroli, revīziju un atbalstīt e-Kohēziju" sasniegšanu, bet laikposmam no 2015. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim – atbalsta mērķa 10.1.1. "Palielināt Kohēzijas politikas fondu izvērtēšanas kapacitāti" sasniegšanu, ir norādīts Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības finansējuma sadalījumā (pielikums).

(MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 787 redakcijā)

10. Šo noteikumu 13., 17., 26. un 35. punktā minētās institūcijas, pamatojot papildu finansējuma nepieciešamību, var pieprasīt palielināt institūcijai maksimāli pieejamā tehniskās palīdzības finansējuma apmēru no pieejamās kopējās finansējuma rezerves. Institūcijas pieprasījumu ar oficiālu vēstuli iesniedz vadošajā iestādē un pēc saskaņojuma saņemšanas iesniedz atbilstošus vienošanās grozījumus sadarbības iestādē.

II. Kārtība, kādā īsteno Eiropas Sociālā fonda tehniskās palīdzības 10.1.1. atbalsta mērķi "Palielināt Kohēzijas politikas fondu izvērtēšanas kapacitāti" un 10.1.2. atbalsta mērķi "Paaugstināt informētību par Kohēzijas politikas fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem"

11. Eiropas Sociālā fonda tehniskās palīdzības ietvaros tiek īstenoti:

11.1. 10.1.1. atbalsta mērķis "Palielināt Kohēzijas politikas fondu izvērtēšanas kapacitāti";

11.2. 10.1.2. atbalsta mērķis "Paaugstināt informētību par Kohēzijas politikas fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem".

12. 10.1.1. atbalsta mērķa "Palielināt Kohēzijas politikas fondu izvērtēšanas kapacitāti" uzraudzības rādītāji ir šādi:

12.1. specifiskie rezultāta rādītāji:

12.1.1. pilnībā ieviesto izvērtējumu ieteikumu īpatsvars – plānotā vērtība 2018. gada 31. decembrī – 82 %;

12.1.2. Eiropas Savienības fondu vadībā, īstenošanā, izvērtēšanā un uzraudzībā iesaistīto personu skaits, kas paaugstinājušas savu kompetenci izvērtēšanas jomā attiecīgā kalendāra gada laikā, – plānotā vērtība 2018. gada 31. decembrī – 32 personas;

12.2. specifiskie iznākuma rādītāji:

12.2.1. prioritāro virzienu skaits, kam vismaz reizi periodā veikts ietekmes izvērtējums, – plānotā vērtība 2019. gada 31. decembrī – 0;

12.2.2. Eiropas Savienības fondu vadībā, īstenošanā, izvērtēšanā un uzraudzībā iesaistīto personu skaits, kas saņēmušas atbalstu kapacitātes stiprināšanai izvērtēšanas jomā, – plānotā vērtība 2019. gada 31. decembrī – 60 personas.

(Grozīts ar MK 19.12.2017. noteikumiem Nr. 787)

13. Šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minētā atbalsta mērķa ietvaros projekta iesniedzējs ir Finanšu ministrija.

14. Ar šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minētā atbalsta mērķa sasniegšanu saistītās atbalstāmās darbības ir:

14.1. Eiropas Savienības fondu izvērtēšanas nodrošināšana, tai skaitā izvērtēšanas plānošana, organizēšana, veikšana un kvalitātes uzraudzība, izvērtējumos izteikto ieteikumu izpildes nodrošināšana, rezultātu publicēšana un informēšana par izvērtēšanas procesu;

14.2. izvērtēšanas kapacitātes stiprināšana, tai skaitā ar izvērtēšanas tēmu saistītu pasākumu organizēšana;

14.3. pētījumu (tai skaitā starpvalstu) izstrāde, kuri pamato Eiropas Savienības fondu ieguldījumu veikšanu, ex-ante nosacījumu izpildi un Eiropas Komisijas specifisko ieteikumu ieviešanu (ja ieteikuma ieviešanu veicina Eiropas Savienības fondu ieguldījumi), šo pētījumu kvalitātes uzraudzība un rezultātu publicēšana;

14.4. nacionālās rīcībpolitikas, Eiropas strukturālo un investīciju fondu ieguldījumu un citu finanšu avotu ieguldījumu izvērtēšana Eiropas Savienības fondu ieguldījumu kontekstā.

15. Šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minētā atbalsta mērķa ietvaros plāno šādas tiešās attiecināmās izmaksas:

15.1. uzraudzības komitejas apstiprinātajā Eiropas Savienības fondu izvērtēšanas plānā iekļauto pasākumu nodrošināšanai nepieciešamo darbību izmaksas, tai skaitā:

15.1.1. izmaksas, kas saistītas ar lietderības, efektivitātes un ietekmes izvērtējumu veikšanu, kā arī izvērtējumu ziņojumu sagatavošanas izmaksas;

15.1.2. izmaksas, kas saistītas ar izvērtēšanas kvalitātes uzraudzības nodrošināšanu;

15.1.3. tulkošanas izmaksas;

15.1.4. izvērtējumos izteikto ieteikumu ieviešanas un ieviešanas uzraudzības izmaksas, tai skaitā ar ieteikumu ieviešanu saistītu politikas un attīstības plānošanas un metodisko dokumentu izstrādes izmaksas, kuri pamato Eiropas Savienības fondu ieguldījumu veikšanu;

15.1.5. tādu pētījumu izstrādes izmaksas, kas pamato Eiropas Savienības fondu ieguldījumu veikšanu, ex-ante nosacījumu izpildi un Eiropas Komisijas specifisko ieteikumu ieviešanu, un šo pētījumu kvalitātes uzraudzības un rezultātu publicēšanas izmaksas, tai skaitā ar pētījumiem saistītu politikas un attīstības plānošanas un metodisko dokumentu izstrādes izmaksas;

15.1.6. nacionālās rīcībpolitikas, Eiropas strukturālo un investīciju fondu ieguldījumu un citu finanšu avotu ieguldījumu izvērtēšanas izmaksas Eiropas Savienības fondu ieguldījumu kontekstā;

15.1.7. maksājumi par dalību starptautiskajos pētījumos, izvērtējumos un projektos par Eiropas Savienības fondu jautājumiem;

15.2. izvērtēšanas kapacitātes stiprināšanas pasākumu un ar izvērtēšanas un pētījumu tematiku saistītu pasākumu izmaksas;

15.3. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta vadības personāla atlīdzība ne vairāk kā 26 500 euro gadā, kas noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību, kā arī attiecīgās iestādes iekšējiem normatīvajiem aktiem, pamatojoties uz darba tiesiskajām vai valsts civildienesta attiecībām. Piemaksas par projekta vadības personāla aizvietošanu var iekļaut projekta attiecināmajās izmaksās;

15.4. obligāto veselības pārbaužu, veselības apdrošināšanas un redzes korekcijas līdzekļu izmaksas, kas noteiktas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību, kā arī attiecīgās iestādes iekšējiem normatīvajiem aktiem, darbiniekiem, kuriem tiek maksāta šo noteikumu 15.3. un 15.6. apakšpunktā minētā atlīdzība;

15.5. izvērtēšanas rezultātu publicitātes izmaksas, tai skaitā informatīvo materiālu par ES fondu izvērtēšanu sagatavošanas un izdošanas izmaksas;

15.6. atlīdzība, kas ir noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību, kā arī attiecīgās iestādes iekšējiem normatīvajiem aktiem. Izmaksas ir attiecināmas pilnu darba laiku nodarbinātajiem vai nepilnu darba laiku nodarbinātajiem, kas nodrošina šo noteikumu 14. punktā minēto atbalstāmo darbību izpildi. Piemaksas par aizvietošanu ir attiecināmas, ja nodarbinātais, kurš aizvieto, nodrošina šo noteikumu 14. punktā minētās darbības.

(Grozīts ar MK 07.11.2017. noteikumiem Nr. 657)

16. 10.1.2. atbalsta mērķa "Paaugstināt informētību par Kohēzijas politikas fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem" uzraudzības rādītāji ir šādi:

16.1. specifiskie rezultāta rādītāji:

16.1.1. sabiedrības vērtējums, ka Eiropas Savienības piešķirtie līdzekļi pozitīvi ietekmē Latvijas tautsaimniecības un sabiedrības attīstību, – plānotā vērtība 2018. gada 31. decembrī – 82 %;

16.1.2. iedzīvotāju īpatsvars, kuri uzskata, ka informācija par Eiropas Savienības fondiem ir pietiekamā apjomā, – plānotā vērtība 2018. gada 31. decembrī – 75 %;

16.2. specifiskais iznākuma rādītājs: atbalstītie ikgadējie obligātie publicitātes pasākumi – plānotā vērtība 2018. gada 31. decembrī – 4 pasākumi.

17. 10.1.2. atbalsta mērķa ietvaros projekta iesniedzējs ir Eiropas Savienības fondu plānošanā, uzraudzībā, īstenošanā un pēcuzraudzībā iesaistītās institūcijas, kas nodrošina šo noteikumu 11.2. apakšpunktā minētā Eiropas Sociālā fonda tehniskās palīdzības atbalsta mērķa sasniegšanu:

17.1. Ekonomikas ministrija;

17.2. Finanšu ministrija;

17.3. Izglītības un zinātnes ministrija;

17.4. Kultūras ministrija;

17.5. Labklājības ministrija;

17.6. Satiksmes ministrija;

17.7. Tieslietu ministrija;

17.8. Veselības ministrija;

17.9. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija;

17.10. Valsts kanceleja;

17.11. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

18. Ar šo noteikumu 11.2. apakšpunktā minētā atbalsta mērķa sasniegšanu saistītās atbalstāmās darbības ir:

18.1. Eiropas Savienības fondu informatīvie pasākumi;

18.2. Eiropas Savienības fondu publicitātes pasākumi.

19. Šo noteikumu 11.2. apakšpunktā minētā atbalsta mērķa ietvaros plāno šādas tiešās attiecināmās izmaksas:

19.1. Eiropas Savienības fondu informatīvo un publicitātes pasākumu (tai skaitā semināri, konferences) izdevumi, komunikācijas plānošanas un īstenošanas izmaksas saskaņā ar Eiropas Savienības fondu komunikācijas stratēģiju 2015.–2023. gadam un vadošās iestādes apstiprināto Eiropas Savienības fondu darbības programmas ikgadējo komunikācijas plānu, ar kuru detalizē Eiropas Savienības fondu komunikācijas stratēģijā 2015.–2023. gadam ietverto informatīvo un publicitātes pasākumu plānu, vai saskaņā ar revīzijas iestādes apstiprināto komunikācijas un publicitātes pasākumu plānu, kas attiecināmi uz revīzijas iestādes funkciju izpildi, tai skaitā:

19.1.1. Eiropas Savienības fondu tīmekļvietnes www.esfondi.lv uzturēšanas un attīstīšanas (t. sk. tīmekļvietnes sasaisti ar Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu 2014.–2020. gadam) izmaksas;

19.1.2. reprezentatīvo materiālu izmaksas, ja attiecīgais iepirkums veikts elektronisko iepirkumu sistēmas ietvaros vai ārpus sistēmas, ja pasūtītāja vajadzībām atbilstošu preci nav iespējams iegādāties ar centralizēto iepirkumu institūcijas starpniecību vai pasūtītājs var nodrošināt šādu preču iegādi par zemāku cenu;

19.2. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta vadības personāla atlīdzība ne vairāk kā 26 500 euro gadā, kas noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību, kā arī attiecīgās iestādes iekšējiem normatīvajiem aktiem, pamatojoties uz darba tiesiskajām vai valsts civildienesta attiecībām. Piemaksas par projekta vadības personāla aizvietošanu var iekļaut projekta attiecināmajās izmaksās;

19.3. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta vadības personāla un šo noteikumu 19.4.1. apakšpunktā minēto darbinieku obligāto veselības pārbaužu, veselības apdrošināšanas un redzes korekcijas līdzekļu izmaksas, kas noteiktas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību, kā arī attiecīgās iestādes iekšējiem normatīvajiem aktiem, pamatojoties uz darba tiesiskajām vai valsts civildienesta attiecībām;

19.4. izmaksas, kas saistītas ar sabiedrības informēšanu par Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada plānošanas periodu, tai skaitā nodrošinot publicitāti un atbalstu komunikācijas jautājumos, kas saistīti ar projektu īstenošanu:

19.4.1. amatpersonu un darbinieku atlīdzība, kas noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību, kā arī attiecīgās iestādes iekšējiem normatīvajiem aktiem;

19.4.2. darba vietas ierīkošanas izmaksas darbiniekiem, kuriem tiek maksāta šo noteikumu 19.4.1. apakšpunktā minētā atlīdzība;

19.4.3. kompetences paaugstināšanas (ārzemju, iekšzemes apmācības), tai skaitā komandējumu, izmaksas darbiniekiem, kuriem tiek maksāta šo noteikumu 19.4.1. apakšpunktā minētā atlīdzība.

20. Šo noteikumu 15.2. un 19.1. apakšpunktā minēto pasākumu organizēšanas izmaksas var ietvert arī šādas tiešās attiecināmās izmaksas:

20.1. ēdināšanas izdevumi:

20.1.1. kafijas pauze – ne vairāk kā 7 euro par katru kafijas pauzi vienam attiecīgā pasākuma dalībniekam (ja plānotie izdevumi pārsniedz noteikto limitu, šādi izdevumi pirms to veikšanas elektroniski jāsaskaņo ar sadarbības iestādi);

20.1.2. pusdienas – ne vairāk kā 20 euro vienam attiecīgā pasākuma dalībniekam (ja plānotie izdevumi pārsniedz noteikto limitu, šādi izdevumi pirms to veikšanas elektroniski jāsaskaņo ar sadarbības iestādi);

20.1.3. vakariņas – ne vairāk kā 30 euro vienam attiecīgā pasākuma dalībniekam (ja plānotie izdevumi pārsniedz noteikto limitu, šādi izdevumi pirms to veikšanas elektroniski jāsaskaņo ar sadarbības iestādi);

20.2. lektoru izmaksas;

20.3. transporta izmaksas;

20.4. komandējumu izmaksas, tai skaitā dalības maksa;

20.5. tulkošanas izmaksas;

20.6. citas izmaksas, tai skaitā telpu un biroja tehnikas noma, kancelejas piederumi pasākumu (tai skaitā semināru, konferenču) organizēšanai.

21. Šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minētā atbalsta mērķa ietvaros netiešās attiecināmās izmaksas saskaņā ar vienoto izmaksu likmi plāno kā vienu atsevišķu izmaksu pozīciju 15 % apmērā no šo noteikumu 15.3. apakšpunktā minētajām izmaksām.

22. Šo noteikumu 11.2. apakšpunktā minētā atbalsta mērķa ietvaros netiešās attiecināmās izmaksas saskaņā ar vienoto izmaksu likmi plāno kā vienu atsevišķu izmaksu pozīciju 15 % apmērā no šo noteikumu 19.2. un 19.4.1. apakšpunktā minētajām izmaksām.

23. Finanšu ministrija iesniedz vienu Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta iesniegumu, kurā ir nodalīti Finanšu ministrijas kā vadošās iestādes un Finanšu ministrijas kā revīzijas iestādes īstenojamie pasākumi.

III. Kārtība, kādā īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda tehniskās palīdzības 11.1.1. atbalsta mērķi "Atbalstīt un pilnveidot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli"

24. Eiropas Reģionālās attīstības fonda tehniskās palīdzības ietvaros tiek īstenots 11.1.1. atbalsta mērķis "Atbalstīt un pilnveidot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli".

25. Atbalsta mērķa uzraudzības rādītāji ir šādi:

25.1. specifiskie rezultāta rādītāji:

25.1.1. darbinieku mainība – plānotā vērtība 2018. gada 31. decembrī – 21 %;

25.1.2. Eiropas Savienības fondu vadībā, īstenošanā un uzraudzībā iesaistīto personu skaits, kas paaugstinājušas savu kompetenci pēc atbalsta saņemšanas, – plānotā vērtība 2018. gada 31. decembrī – 250 personas;

25.2. specifiskie iznākuma rādītāji:

25.2.1. darbinieku skaits, kuru algas līdzfinansē tehniskā palīdzība, – plānotā vērtība 2018. gada 31. decembrī – 225 pilna laika slodzes;

25.2.2. Eiropas Savienības fondu vadībā, īstenošanā un uzraudzībā iesaistīto personu skaits, kas piedalījušās apmācībās, – plānotā vērtība 2018. gada 31. decembrī – 250 personas.

26. Atbalsta mērķa ietvaros projekta iesniedzējs ir Eiropas Savienības fondu plānošanā, uzraudzībā un izvērtēšanā, īstenošanā un pēcuzraudzībā iesaistītās institūcijas, kas nodrošina šo noteikumu 24. punktā minēto Eiropas Reģionālās attīstības fonda tehniskās palīdzības atbalsta mērķa sasniegšanu:

26.1. Ekonomikas ministrija;

26.2. Izglītības un zinātnes ministrija;

26.3. Kultūras ministrija;

26.4. Labklājības ministrija;

26.5. Satiksmes ministrija;

26.6. Tieslietu ministrija;

26.7. Veselības ministrija;

26.8. Zemkopības ministrija;

26.9. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija;

26.10. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra;

26.11. Iepirkumu uzraudzības birojs;

26.12. Valsts kanceleja;

26.13. Valsts kase;

26.14. Daugavpils pilsētas pašvaldība;

26.15. Jēkabpils pilsētas pašvaldība;

26.16. Jelgavas pilsētas pašvaldība;

26.17. Jūrmalas pilsētas pašvaldība;

26.18. Liepājas pilsētas pašvaldība;

26.19. Rēzeknes pilsētas pašvaldība;

26.20. Rīgas pilsētas pašvaldība;

26.21. Valmieras pilsētas pašvaldība;

26.22. Ventspils pilsētas pašvaldība.

27. Ar šo noteikumu 24. punktā minētā atbalsta mērķa sasniegšanu saistītās atbalstāmās darbības ir:

27.1. Eiropas Savienības fondu administrēšana;

27.2. Eiropas Savienības fondu uzraudzība;

27.3. Eiropas Savienības fondu 2007.–2013. gada plānošanas perioda pēcuzraudzības nodrošināšana;

27.4. mācības, konferences, semināri, komitejas, darba grupas un citi pasākumi;

27.5. Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu atlases (tai skaitā vērtēšanas) nodrošināšana;

27.6. Eiropas Savienības fondu plānošana.

28. Šo noteikumu 24. punktā minētā atbalsta mērķa ietvaros plāno šādas tiešās attiecināmās izmaksas:

28.1. maksa par pakalpojumiem, kuru mērķis ir uzlabot Eiropas Savienības fondu atbalsta kvalitāti un efektivitāti:

28.1.1. Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu vērtēšanas pakalpojumu izmaksas, tai skaitā atlīdzības izmaksa pieaicinātiem ekspertiem;

28.1.2. maksa par Eiropas Savienības fondu projektu izdevumu attiecināmības un deklarējamo izdevumu pārbaudēm, lai apstiprinātu to atbilstību normatīvo aktu prasībām Eiropas Savienības fondu vadības jomā, kā arī attiecīgā Eiropas Savienības fonda finanšu kontroles un audita izmaksas, tai skaitā maksa par juridiskajiem, iepirkumu un tehniskās ekspertīzes (arī tulkošanas) pakalpojumiem;

28.1.3. ar Eiropas Savienības fondu atbalsta mērķiem saistīto dokumentu izstrādes izmaksas (tai skaitā tulkošanas un konsultantu izmaksas);

28.2. pārbaudēm projekta īstenošanas vietā nepieciešamā specifiskā aprīkojuma un apģērba iegādes izmaksas;

28.3. izmaksas, kas saistītas ar Eiropas Savienības fondu pasākumu organizēšanu un apmeklēšanu:

28.3.1. iestādes organizēto konferenču, semināru, apmācību, komiteju, darba grupu un citu pasākumu izdevumi;

28.3.2. iestādes darbinieku apmeklēto apmācību (semināri, konferences, pieredzes apmaiņas un citi apmācību pasākumi), tai skaitā ar apmācībām saistīto komandējumu (iekšzemes, ārvalstu), izdevumi, kuru saturs atbilst iestādē identificētajām darbinieku mācību vajadzībām un nepārsniedz 10 % no iestādei paredzētā atbalsta mērķim maksimāli pieejamā tehniskās palīdzības attiecināmā finansējuma apmēra. Kvalifikācijas paaugstināšanas (pilnveidošanas) izmaksas ir attiecināmas, ja projekta īstenošanas laikā pēc apmācības pabeigšanas ir iegūts attiecīgs dokuments un tādu paredz apmācību organizētāji;

28.3.3. komandējumu izmaksas, kas saistītas ar pārbaudēm projekta īstenošanas vietā, sanāksmju, darba grupu un citu par apmācībām neuzskatāmu pasākumu izmaksas;

28.4. izmaksas, kas saistītas ar Eiropas Savienības fondu plānošanu;

28.5. sludinājumu izmaksas, tai skaitā paziņojums par projektu iesniegumu atlases uzsākšanu vai pārtraukšanu, darba sludinājumu izmaksas, kas saistītas ar Eiropas Savienības fondiem;

28.6. amatpersonu un darbinieku atlīdzība, kas noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību, kā arī attiecīgās iestādes iekšējiem normatīvajiem aktiem. Izmaksas ir attiecināmas pilnu darba laiku nodarbinātajiem vai nepilnu darba laiku nodarbinātajiem, kas nodrošina šo noteikumu 27. punktā minēto atbalstāmo darbību izpildi. Piemaksas par aizvietošanu ir attiecināmas, ja aizvietotājs nodrošina šo noteikumu 27. punktā minēto darbību izpildi;

28.7. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta vadības personāla atlīdzība ne vairāk kā 26 500 euro gadā, kas noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību, kā arī attiecīgās iestādes iekšējiem normatīvajiem aktiem, pamatojoties uz darba tiesiskajām vai valsts civildienesta attiecībām. Piemaksas par projekta vadības personāla aizvietošanu var iekļaut projekta attiecināmajās izmaksās;

28.8. obligāto veselības pārbaužu, veselības apdrošināšanas un redzes korekcijas līdzekļu izmaksas, kas noteiktas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību, kā arī attiecīgās iestādes iekšējiem normatīvajiem aktiem, darbiniekiem, kuriem tiek maksāta šo noteikumu 28.6. un 28.7. apakšpunktā minētā atlīdzība;

28.9. administratīvās izmaksas darbiniekiem, kuriem tiek maksāta šo noteikumu 28.6. un 28.7. apakšpunktā minētā atlīdzība (izmaksas, kas saistītas ar darba vietas telpu pielāgošanu, kosmētiskais un kapitālais remonts, kā arī atjaunošana un pārbūve nav attiecināmas):

28.9.1. aprīkojuma iegāde vai nomas maksa – ne vairāk kā 3 000 euro vidēji uz vienu pilna darba laika slodzi, ņemot vērā ierēdņu vai darbinieku skaitu, kuriem tiek maksāta šo noteikumu 28.6. apakšpunktā minētā atlīdzība, visā projekta īstenošanas laikā (biroja mēbeles un inventārs darba telpu iekārtošanai, biroja tehnika, sakaru tehnika, datorprogrammas un licences, tai skaitā to ikgadējās uzturēšanas izmaksas). Izmaksas ir attiecināmas uz tādu darbinieku skaitu, kas nepārsniedz projektā apstiprināto darbinieku skaitu;

28.9.2. transporta izmaksas (maksa par degvielu, transportlīdzekļu noma, transporta pakalpojumu pirkšana, sabiedriskā transporta izmantošana, maksa par autostāvvietu un citas nepieciešamās izmaksas). Ja transportlīdzekļu noma vai maksa par transporta pakalpojumiem kopā pārsniedz 1 900 euro mēnesī vai 5 700 euro ceturksnī, izmaksas saskaņo ar sadarbības iestādi;

28.9.3. par Eiropas Savienības fondu 2007.–2013. gada un 2014.–2020. gada plānošanas perioda tehniskās palīdzības finansējumu iegādātā pamatkapitāla un inventāra uzturēšanas un remonta izmaksas, tai skaitā nepieciešamo materiālu un rezerves daļu iegādes izmaksas.

(Grozīts ar MK 07.11.2017. noteikumiem Nr. 657)

29. Šo noteikumu 28.1., 28.3.1. un 28.4. apakšpunktā noteikto darbību un pasākumu organizēšanas izmaksas var ietvert arī šādas tiešās attiecināmās izmaksas:

29.1. ēdināšanas izdevumi:

29.1.1. kafijas pauze – ne vairāk kā 7 euro par katru kafijas pauzi vienam attiecīgā pasākuma dalībniekam (ja plānotie izdevumi pārsniedz noteikto limitu, šādi izdevumi pirms to veikšanas elektroniski jāsaskaņo ar sadarbības iestādi);

29.1.2. pusdienas – ne vairāk kā 20 euro vienam attiecīgā pasākuma dalībniekam (ja plānotie izdevumi pārsniedz noteikto limitu, šādi izdevumi pirms to veikšanas elektroniski jāsaskaņo ar sadarbības iestādi);

29.1.3. vakariņas – ne vairāk kā 30 euro vienam attiecīgā pasākuma dalībniekam (ja plānotie izdevumi pārsniedz noteikto limitu, šādi izdevumi pirms to veikšanas elektroniski jāsaskaņo ar sadarbības iestādi);

29.2. lektoru izmaksas;

29.3. transporta izmaksas;

29.4. tulkošanas izmaksas;

29.5. citas izmaksas, tai skaitā telpu un biroja tehnikas noma, kancelejas piederumi pasākumu (tai skaitā semināru, konferenču) organizēšanai.

30. Šo noteikumu 24. punktā minētā atbalsta mērķa ietvaros netiešās attiecināmās izmaksas saskaņā ar vienoto izmaksu likmi plāno kā vienu izmaksu pozīciju 15 % apmērā no šo noteikumu 28.6. un 28.7. apakšpunktā minētajām izmaksām.

31. Šo noteikumu 26.14. līdz 26.22. apakšpunktā minētās pašvaldības, ja nepieciešams, var pieprasīt avansa maksājumu līdz 30 % no pašvaldībai aprēķinātā maksimāli pieejamā finansējuma apmēra (pielikums) laikposmam no 2015. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim.

32. Izmaksas, kas minētas šo noteikumu 28.6. apakšpunktā, ir attiecināmas arī tad, ja tās saistītas ar šo noteikumu 11.1. apakšpunktā norādītā atbalsta mērķa īstenošanu.

IV. Kārtība, kādā īsteno Kohēzijas fonda tehniskās palīdzības 12.1.1. atbalsta mērķi "Uzlabot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību, kontroli, revīziju un atbalstīt e-kohēziju"

33. Kohēzijas fonda tehniskās palīdzības ietvaros tiek īstenots 12.1.1. atbalsta mērķis "Uzlabot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību, kontroli, revīziju un atbalstīt e-kohēziju".

34. Atbalsta mērķa uzraudzības rādītāji ir šādi:

34.1. specifiskie rezultāta rādītāji:

34.1.1. darbinieku mainība – plānotā vērtība 2018. gada 31. decembrī – 21 %;

34.1.2. projektu īpatsvars, kuros izmanto elektronisko datu apmaiņas sistēmu, pret kopējo projektu skaitu attiecīgajā kalendāra gadā – plānotā vērtība 2018. gada 31. decembrī – 50 %;

34.1.3. audita dienu skaits, kas patērēts vidēji viena projekta revīzijai, – plānotā vērtība 2018. gada 31. decembrī – 50 darbdienas;

34.1.4. Eiropas Savienības fondu vadībā, īstenošanā un uzraudzībā iesaistīto personu skaits, kas paaugstinājušas savu kompetenci pēc atbalsta saņemšanas, – plānotā vērtība 2018. gada 31. decembrī – 250 personas;

34.2. specifiskie iznākuma rādītāji:

34.2.1. darbinieku skaits, kuru algas līdzfinansē no tehniskās palīdzības, – plānotā vērtība 2018. gada 31. decembrī – 225 pilna laika slodzes;

34.2.2. Eiropas Savienības fondu vadībā, īstenošanā, revīzijā un uzraudzībā iesaistīto personu skaits, kas piedalījušās apmācībās, – plānotā vērtība 2018. gada 31. decembrī – 250 personas;

34.2.3. izveidota un ieviesta e-Kohēzijas sistēma – plānotā vērtība 2018. gada 31. decembrī – 1 sistēma.

35. Atbalsta mērķa ietvaros projekta iesniedzējs ir Eiropas Savienības fondu plānošanā, uzraudzībā un izvērtēšanā, īstenošanā un pēcuzraudzībā iesaistītās institūcijas un Eiropas Savienības fondu revīzijas iestāde, kas nodrošina šo noteikumu 33. punktā minētā Kohēzijas fonda tehniskās palīdzības atbalsta mērķa sasniegšanu:

35.1. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra;

35.2. Finanšu ministrija;

35.3. Labklājības ministrija;

35.4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

36. Šo noteikumu 35.3. un 35.4. apakšpunktā minētās institūcijas nodrošina tikai šo noteikumu 37.7. apakšpunktā minētās darbības izpildi.

37. Ar šo noteikumu 33. punktā minētā atbalsta mērķa sasniegšanu saistītās atbalstāmās darbības ir:

37.1. Eiropas Savienības fondu administrēšana;

37.2. Eiropas Savienības fondu uzraudzība;

37.3. Eiropas Savienības fondu 2007.–2013. gada plānošanas perioda pēcuzraudzības nodrošināšana;

37.4. mācības, konferences, semināri, komitejas, darba grupas un citi pasākumi;

37.5. Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu atlases, tai skaitā vērtēšanas, nodrošināšana;

37.6. Eiropas Savienības fondu plānošana;

37.7. horizontālo principu politikas koordinēšanas funkciju nodrošināšana;

37.8. Eiropas Savienības fondu vadības informācijas sistēmas izveide vai attīstīšana, sasaiste un uzturēšanas nodrošināšana, drošības pasākumu un funkcionalitātes nodrošināšana, tai skaitā:

37.8.1. Eiropas Savienības fondu 2007.–2013. gada plānošanas periodā:

37.8.1.1. Eiropas Savienības fondu vadības informācijas sistēmas funkcionalitātes un drošības pasākumu nodrošināšana;

37.8.1.2. ar Eiropas Savienības fondu vadības informācijas sistēmu tieši saistītu Eiropas Savienības fondu projektu uzraudzības informācijas sistēmu uzturēšana un drošības pasākumu nodrošināšana;

37.8.2. Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada plānošanas periodā:

37.8.2.1. Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas 2014.–2020. gadam izveide un attīstīšana;

37.8.2.2. Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas 2014.–2020. gadam sasaistes, uzturēšanas, drošības pasākumu un funkcionalitātes nodrošināšana;

37.9. Eiropas Savienības fondu finanšu kontroles un revīzijas nodrošināšana.

38. Šo noteikumu 33. punktā minētā atbalsta mērķa ietvaros plāno šādas tiešās attiecināmās izmaksas:

38.1. maksa par pakalpojumiem, kuru mērķis ir uzlabot Eiropas Savienības fondu atbalsta kvalitāti un efektivitāti:

38.1.1. Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu vērtēšanas pakalpojumu izmaksas, tai skaitā atlīdzības izmaksas pieaicinātiem ekspertiem;

38.1.2. maksa par Eiropas Savienības fondu projektu izdevumu attiecināmības un deklarējamo izdevumu pārbaudēm, lai apstiprinātu to atbilstību normatīvo aktu prasībām Eiropas Savienības fondu vadības jomā, kā arī attiecīgā Eiropas Savienības fonda finanšu kontroles un audita izmaksas, tai skaitā maksa par juridiskajiem, iepirkumu un tehniskās ekspertīzes (arī tulkošanas) pakalpojumiem;

38.1.3. ar Eiropas Savienības fondu atbalsta mērķiem saistīto dokumentu izstrādes izmaksas (tai skaitā tulkošanas izmaksas);

38.2. pārbaudēm projekta īstenošanas vietā nepieciešamā specifiskā aprīkojuma un apģērba iegādes izmaksas;

38.3. izmaksas, kas saistītas ar Eiropas Savienības fondu pasākumu organizēšanu un apmeklēšanu:

38.3.1. iestādes organizēto konferenču, semināru, apmācību, komiteju, darba grupu un citu pasākumu izdevumi;

38.3.2. iestādes darbinieku apmeklēto apmācību (semināri, konferences, pieredzes apmaiņas un citi apmācību pasākumi), tai skaitā ar apmācībām saistīto komandējumu (iekšzemes, ārvalstu), izdevumi, kuru saturs atbilst iestādē identificētajām darbinieku mācību vajadzībām un nepārsniedz 10 % no iestādei paredzētā atbalsta mērķim maksimāli pieejamā tehniskās palīdzības attiecināmā finansējuma apmēra. Kvalifikācijas paaugstināšanas (pilnveidošanas) izmaksas ir attiecināmas, ja projekta īstenošanas laikā pēc apmācības pabeigšanas ir iegūts attiecīgs dokuments un tādu paredz apmācību organizētāji;

38.3.3. komandējumu izmaksas, kas saistītas ar pārbaudēm projekta īstenošanas vietā, sanāksmju, darba grupu un citu par apmācībām neuzskatāmu pasākumu izmaksas;

38.4. izmaksas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu uzraudzības komitejas un tās apakškomiteju ikgadējās tikšanās ar Eiropas Komisiju (izmaksas attiecināmas tikai Finanšu ministrijas projektā);

38.5. izmaksas, kas saistītas ar Eiropas Savienības fondu plānošanu;

38.6. sludinājumu izmaksas, tai skaitā paziņojums par projektu iesniegumu atlases uzsākšanu vai pārtraukšanu, darba sludinājumu izmaksas, kas saistītas ar Eiropas Savienības fondiem;

38.7. Eiropas Savienības fondu vadības informācijas sistēmas izstrādes, ieviešanas un sasaistes nodrošināšanas izdevumi, tai skaitā:

38.7.1. Eiropas Savienības fondu 2007.–2013. gada plānošanas periodā –Eiropas Savienības fondu vadības informācijas sistēmas uzturēšanas, drošības pasākumu un sasaistes nodrošināšanas izdevumi;

38.7.2. Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas 2014.–2020. gadam izveides un attīstīšanas izdevumi;

38.7.3. Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas 2014.–2020. gadam uzturēšanas, drošības pasākumu, tehnisko resursu izmaksas un sasaistes nodrošināšanas izdevumi;

38.8. amatpersonu un darbinieku atlīdzība, kas noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību, kā arī attiecīgās iestādes iekšējiem normatīvajiem aktiem. Izmaksas ir attiecināmas pilnu darba laiku nodarbinātajiem vai nepilnu darba laiku nodarbinātajiem, kas nodrošina šo noteikumu 37. punktā minēto atbalstāmo darbību izpildi. Piemaksas par aizvietošanu ir attiecināmas, ja aizvietotājs nodrošina šo noteikumu 37. punktā minēto darbību izpildi;

38.9. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta vadības personāla atlīdzība ne vairāk kā 26 500 euro gadā, kas noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību, kā arī attiecīgās iestādes iekšējiem normatīvajiem aktiem, pamatojoties uz darba tiesiskajām vai valsts civildienesta attiecībām. Piemaksas par projekta vadības personāla aizvietošanu var iekļaut projekta attiecināmajās izmaksās;

38.10. obligāto veselības pārbaužu, veselības apdrošināšanas un redzes korekcijas līdzekļu izmaksas, kas noteiktas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību, kā arī attiecīgās iestādes iekšējiem normatīvajiem aktiem, darbiniekiem, kuriem tiek maksāta šo noteikumu 38.8. un 38.9 apakšpunktā minētā atlīdzība;

38.11. administratīvās izmaksas darbiniekiem, kuriem tiek maksāta šo noteikumu 38.8. un 38.9. apakšpunktā minētā atlīdzība (izmaksas, kas saistītas ar darba vietas telpu pielāgošanu, kosmētiskais un kapitālais remonts, kā arī atjaunošana un pārbūve nav attiecināmas):

38.11.1. aprīkojuma iegāde vai nomas maksa – ne vairāk kā 3 000 euro vidēji uz vienu pilna darba laika slodzi, ņemot vērā ierēdņu vai darbinieku skaitu, kuriem tiek maksāta šo noteikumu 38.8. apakšpunktā minētā atlīdzība, visā projekta īstenošanas laikā (biroja mēbeles un inventārs darba telpu iekārtošanai, biroja tehnika, sakaru tehnika, datorprogrammas un licences, tai skaitā to ikgadējās uzturēšanas izmaksas). Izmaksas ir attiecināmas uz tādu darbinieku skaitu, kas nepārsniedz projektā apstiprināto darbinieku skaitu;

38.11.2. transporta izmaksas (maksa par degvielu, transportlīdzekļu noma, transporta pakalpojumu pirkšana, sabiedriskā transporta izmantošana, maksa par autostāvvietu un citas nepieciešamās izmaksas). Ja transportlīdzekļu noma vai maksa par transporta pakalpojumiem kopā pārsniedz 1 900 euro mēnesī vai 5 700 euro ceturksnī, izmaksas saskaņo ar sadarbības iestādi;

38.11.3. par Eiropas Savienības fondu 2007.–2013. gada un 2014.–2020. gada plānošanas perioda tehniskās palīdzības finansējumu iegādātā pamatkapitāla un inventāra uzturēšanas un remonta izmaksas, tai skaitā nepieciešamo materiālu un rezerves daļu iegādes izmaksas.

(Grozīts ar MK 07.11.2017. noteikumiem Nr. 657)

39. Šo noteikumu 38.1., 38.3.1., 38.4. un 38.5. apakšpunktā minēto darbību un pasākumu organizēšanas izmaksas var ietvert arī šādas tiešās attiecināmās izmaksas:

39.1. ēdināšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus, kas saistīti ar šo noteikumu 38.4. apakšpunktā minēto ikgadējo tikšanos nodrošināšanu):

39.1.1. kafijas pauze – ne vairāk kā 7 euro par katru kafijas pauzi vienam attiecīgā pasākuma dalībniekam (ja plānotie izdevumi pārsniedz noteikto limitu, šādi izdevumi pirms to veikšanas elektroniski jāsaskaņo ar sadarbības iestādi);

39.1.2. pusdienas – ne vairāk kā 20 euro vienam attiecīgā pasākuma dalībniekam (ja plānotie izdevumi pārsniedz noteikto limitu, šādi izdevumi pirms to veikšanas elektroniski jāsaskaņo ar sadarbības iestādi);

39.1.3. vakariņas – ne vairāk kā 30 euro vienam attiecīgā pasākuma dalībniekam (ja plānotie izdevumi pārsniedz noteikto limitu, šādi izdevumi pirms to veikšanas elektroniski jāsaskaņo ar sadarbības iestādi);

39.2. lektoru izmaksas;

39.3. transporta izmaksas;

39.4. tulkošanas izmaksas;

39.5. citas izmaksas, tai skaitā telpu un biroja tehnikas noma, kancelejas piederumi pasākumu (tai skaitā semināru, konferenču) organizēšanai.

40. (Svītrots ar MK 07.11.2017. noteikumiem Nr. 657)

41. Šo noteikumu 33. punktā minētā atbalsta mērķa ietvaros netiešās attiecināmās izmaksas saskaņā ar vienoto izmaksu likmi plāno kā vienu izmaksu pozīciju 15 % apmērā no šo noteikumu 38.8. un 38.9. apakšpunktā minētajām izmaksām.

42. Finanšu ministrija iesniedz divus Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projektu iesniegumus. Vienu projekta iesniegumu Finanšu ministrija iesniedz kā vadošā iestāde, bet otru – kā revīzijas iestāde.

V. Daļlaika noslodzes principi izmaksu attiecināšanai no tehniskās palīdzības projekta

43. Šo noteikumu 15.3., 15.4., 15.6., 19.2., 19.3., 19.4.1., 19.4.2., 28.6., 28.7., 28.8., 28.9.1., 38.8., 38.9., 38.10. un 38.11.1. apakšpunktā minētajām izmaksām var piemērot daļlaika noslodzes principu.

(MK 07.11.2017. noteikumu Nr. 657 redakcijā)

44. Šo noteikumu 15.3., 15.4., 15.6., 19.2., 19.3., 19.4.1., 19.4.2., 28.6., 28.7., 28.8., 38.8. 38.9. un 38.10. apakšpunktā minētajām izmaksām var attiecināt tikai to amata pienākumu daļu, ko darbinieks vai ierēdnis veicis atbilstoši amata aprakstam saistībā ar Eiropas Savienības fondu funkciju nodrošināšanu.

(MK 07.11.2017. noteikumu Nr. 657 redakcijā)

45. Ja tiek veiktas izmaiņas darbinieka vai ierēdņa amata aprakstā, palielinot vai samazinot darbinieka iesaistīšanos Eiropas Savienības fondu funkciju nodrošināšanā, darba laika uzskaites sistēma operatīvi atspoguļo izmaiņas noteiktajā proporcijā.

46. Daļlaika noslodzes principu var piemērot, ja vismaz 30 % no darbinieka vai ierēdņa amata pienākumiem ir saistīti ar Eiropas Savienības fondu funkciju nodrošināšanu.

47. Šo noteikumu 19.4.2., 28.9.1. un 38.11.1. apakšpunktā minētajām izmaksām piemēro proporcionālu aprēķinu, ņemot vērā darbinieka un ierēdņa noslodzi projektā. Šo noteikumu 19.4.2., 28.9.1. un 38.11.1. apakšpunktā minētās izmaksas var attiecināt tikai uz darbinieku skaitu, kas nepārsniedz projektā apstiprināto darbinieku skaitu.

VI. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības atbalsta mērķu attiecināmības nosacījumi

48. Šo noteikumu 26. punktā minēto institūciju sadarbības partneri (ja attiecināms), kas nodrošina tikai šo noteikumu 27.3. apakšpunktā minētās darbības (turpmāk – sadarbības partneri), ir šādi:

48.1. Nodarbinātības valsts aģentūra;

48.2. Sabiedrības integrācijas fonds;

48.3. Valsts reģionālās attīstības aģentūra;

48.4. Valsts izglītības attīstības aģentūra;

48.5. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.

49. Šo noteikumu 27.3. apakšpunktā minēto funkciju īstenošanai nepieciešamās darbības un finansējumu plāno Ekonomikas ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Labklājības ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Valsts kanceleja par padotībā esošajām iestādēm Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projektā, paredzot to kā atsevišķu projekta darbību.

50. Ar katru sadarbības partneri projekta īstenošanas laikā finansējuma saņēmējs slēdz sadarbības līgumu, kurā iekļauj informāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

51. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projektu ietvaros radušās izmaksas ir attiecināmas no 2015. gada 1. janvāra. Sākot ar 2015. gada 1. janvāri, izmaksas, kas minētas šo noteikumu 15.1., 19.1., 28.3., 28.6., 28.8., 28.9., 38.1., 38.3., 38.4., 38.7., 38.8., 38.10. un 38.11. apakšpunktā, ir attiecināmas arī tad, ja tās saistītas ar Eiropas Savienības fondu 2007.–2013. gada plānošanas perioda slēgšanas procesa nodrošināšanu, tai skaitā dokumentācijas arhivēšanu, uzglabāšanu, kā arī projektu pēcpārbaužu veikšanu.

52. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības atbalsta mērķu ietvaros ir attiecināmas izmaksas, par kurām saistības uzņemtas līdz 2018. gada 31. decembrim, bet 10.1.1. atbalsta mērķim "Palielināt Kohēzijas politikas fondu izvērtēšanas kapacitāti" – līdz 2019. gada 31. decembrim un par kurām veikta samaksa atbilstoši šo noteikumu nosacījumiem.

(MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 787 redakcijā)

53. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projektā izmaksas nav attiecināmas, ja tās nav minētas šo noteikumu 15., 19., 28. un 38. punktā, tās neatbilst šo noteikumu 14., 18., 27. un 37. punktā minētajām atbalstāmajām darbībām vai izmaksas pārsniedz šo noteikumu 15., 19., 20., 28., 29., 38. un 39. punktā minētos ierobežojumus, izņemot gadījumus, kad tās elektroniski ir saskaņotas ar vadošo iestādi.

54. Šo noteikumu 19.1. apakšpunktā minētās izmaksas nav attiecināmas, ja tās nav iekļautas vadošās iestādes apstiprinātajā Eiropas Savienības fondu darbības programmu ikgadējā komunikācijas plānā vai revīzijas iestādes apstiprinātajā komunikācijas un publicitātes pasākumu plānā, kas attiecināmi uz revīzijas iestādes funkciju izpildi.

55. Sadarbības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no noslēgtās vienošanās par projekta īstenošanu jebkurā no šādiem gadījumiem:

55.1. finansējuma saņēmējs nepilda vienošanos par projekta īstenošanu, tai skaitā projekta īstenošana nenotiek atbilstoši projektā noteiktajam laika grafikam vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt pasākuma mērķi, iznākuma radītāju vai uzraudzības rādītāju sasniegšanu;

55.2. citos gadījumos, ko paredz vienošanās par projekta īstenošanu.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Finanšu ministrs Jānis Reirs
Pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 25. augusta
noteikumiem Nr. 485
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.10. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"", 2.11. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" un 2.12. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Kohēzijas fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" projektu iesniegumu atlases pirmajai kārtai maksimāli pieejamais finansējuma apmērs laikposmam no 2015. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim (10.1.1. atbalsta mērķim "Palielināt Kohēzijas politikas fondu izvērtēšanas kapacitāti" – no 2015. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim)"

(Pielikums MK 24.03.2020. noteikumu Nr. 159 redakcijā)

Nr.
p.k.
Iesaistītās institūcijasMaksimāli pieejamais finansējuma apmērs, EUR
dalījumā pa darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķiem
ESFESFERAFKF
10.1.1.10.1.2.11.1.1.12.1.1.
1.Ekonomikas ministrija0175 226,843 072 884,140
2.Finanšu ministrija, kopā:1 130 720,00449 338,8508 821 180,85
2.1.ES fondu administrēšana1 130 720,00449 338,8507 098 762,00
2.2.revīzijas iestāde0001 722 418,85
3.Centrālā finanšu un līgumu aģentūra0698 464,614 351 347,7414 752 963,09
4.Valsts kase00479 444,820
5.Iepirkumu uzraudzības birojs00421 326,840
6.Valsts kanceleja080 953,15852 969,290
7.Labklājības ministrija, kopā:0449 908,621 827 258,98157 988,20
7.1.ES fondu administrēšana0449 908,621 827 258,980
7.2.horizontālās politikas koordinēšana000157 988,20
8.Izglītības un zinātnes ministrija0155 227,424 626 440,380
9.Veselības ministrija092 537,42740 308,650
10.Tieslietu ministrija0135 756,89445 065,170
11.Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, kopā:0316 151,843 146 609,89137 242,86
11.1.ES fondu administrēšana0316 151,843 146 609,890
11.2.horizontālās politikas koordinēšana000137 242,86
12.Kultūras ministrija062 851,99258 799,390
13.Satiksmes ministrija062 115,371 050 854,890
14.Zemkopības ministrija0000
15.Daugavpils pilsētas pašvaldība0045 855,990
16.Jēkabpils pilsētas pašvaldība0050 035,910
17.Jelgavas pilsētas pašvaldība0028 448,460
18.Jūrmalas pilsētas pašvaldība0016 010,400
19.Liepājas pilsētas pašvaldība0059 284,000
20.Rēzeknes pilsētas pašvaldība0040 154,210
21.Rīgas pilsētas pašvaldība0048 666,000
22.Valmieras pilsētas pašvaldība0052 275,710
23.Ventspils pilsētas pašvaldība0021 057,140
 KOPĀ1 130 7202 678 53321 635 09823 869 385
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.10. prioritārā virziena "Tehniskā .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 485Pieņemts: 25.08.2015.Stājas spēkā: 04.09.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 172, 03.09.2015. OP numurs: 2015/172.4
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
276208
{"selected":{"value":"27.03.2020","content":"<font class='s-1'>27.03.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"27.03.2020","iso_value":"2020\/03\/27","content":"<font class='s-1'>27.03.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"22.12.2017","iso_value":"2017\/12\/22","content":"<font class='s-1'>22.12.2017.-26.03.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.11.2017","iso_value":"2017\/11\/10","content":"<font class='s-1'>10.11.2017.-21.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.09.2015","iso_value":"2015\/09\/04","content":"<font class='s-1'>04.09.2015.-09.11.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
27.03.2020
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)