Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 404

Rīgā 2015. gada 14. jūlijā (prot. Nr. 34 26. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumos Nr. 890 "Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu"

Izdoti saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likuma
38.1 panta pirmo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumos Nr. 890 "Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 185. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likuma 38.1 panta pirmo daļu";

1.2. izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Šo noteikumu I nodaļā, 12., 13., 15., 15.1, 18., 22., 23., 24., 30., 32. punktā, VII un VIII nodaļā un 52., 53., 54., 55. un 57. punktā minētās prasības piemēro arī īslaicīga pakalpojuma sniedzējam. Ja īslaicīga pakalpojuma sniedzējs nodrošina bērniem aktivitātes ārā, tad uz viņu attiecas arī šo noteikumu 9., 16., 16.1, 16.2 un 17. punktā minētās prasības.";

1.3. papildināt noteikumus ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

"3.1 Šo noteikumu 20., 31., 33., 35., 37., 40. un 41. punktā minētās prasības, 42. punktā minētās prasības attiecībā uz gatavās produkcijas ražošanu, uzglabāšanu un realizēšanu saskaņā ar ēdināšanas tehnoloģisko dokumentāciju un 43. punktā minētās prasības neattiecina uz fizisku personu, kura sniedz pilna laika bērnu uzraudzības pakalpojumu savā dzīvesvietā.";

1.4. izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs, lai darbiniekiem būtu nepieciešamās zināšanas un prasmes higiēnas prasībām atbilstošu un drošu pakalpojumu sniegšanai.";

1.5. izteikt 13., 14. un 15. punktu šādā redakcijā:

"13. Pakalpojuma sniedzējs pakalpojuma sniegšanas vietā neuzņem bērnus ar:

13.1. infekcijas slimību pazīmēm, izņemot gadījumus, ja:

13.1.1. tiek pieskatīts viens bērns vai vienas ģimenes bērni;

13.1.2. pakalpojuma sniedzējam ir iespējas nodrošināt slimā bērna izolāciju atsevišķā telpā ar nepārtrauktu ārstniecības personas uzraudzību;

13.2. pedikulozi.

14. Ja bērns nav apmeklējis pakalpojuma sniegšanas vietu infekcijas slimību pazīmju dēļ vai arī ja bērns ir slimojis ar infekcijas slimību, ģimenes ārsts izsniedz izziņu vecākiem pakalpojuma sniedzēja informēšanai par bērna veselības stāvokli un, ja nepieciešams, rekomendācijām turpmākai bērna aprūpei pakalpojuma laikā.

15. Pakalpojuma sniedzēji, izņemot fiziskās personas, izstrādā iekšējās kārtības noteikumus, kuros noteikts, kā pakalpojuma sniedzējs un bērna vecāki rīkojas bērna infekcijas slimību gadījumos, un laikus iepazīstina ar tiem bērna vecākus.";

1.6. papildināt II nodaļu ar 15.1 punktu šādā redakcijā:

"15.1 Fiziskas personas laikus informē vecākus par infekcijas slimību pazīmēm - caureju, vemšanu, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelti, paaugstinātu (virs 37,5 °C) ķermeņa temperatūru, infekciozas izcelsmes izsitumiem (izsitumi kopā ar paaugstinātu ķermeņa temperatūru un izmaiņām bērna uzvedībā - miegainība, atteikšanās ēst, dzert, raudulība, paātrināta elpošana) -, ar kādām bērns netiks uzņemts pakalpojuma sniegšanas vietā.";

1.7. izteikt 16. punktu šādā redakcijā:

"16. Ja pakalpojuma sniedzēja valdījumā ir teritorija, viņš nodrošina tās piemērotību bērnu aktivitātēm un tās atbilstību bērnu drošībai. Teritorijā ierīko rotaļu un sporta zonu un saimniecības zonu.";

1.8. papildināt noteikumus ar 16.1 un 16.2 punktu šādā redakcijā:

"16.1 Teritorija, kurā uzturas bērni, atbilst šādām prasībām:

16.1 1. tā ir iežogota un sakopta;

16.1 2. ja teritorijā ir ūdenstilpes, tās ir iežogotas vai norobežotas;

16.1 3. teritorijas apzaļumošanai nav izmantoti augi, kas ir bīstami cilvēka veselībai, kā arī augi ar dzelkšņiem un indīgām daļām;

16.1 4. tajā nodrošina pirmsskolas vecuma bērniem atbilstošu un drošu spēļu laukumu vai sporta aprīkojumu un segumu, kā arī var ierīkot smilšu kasti, kuru pārklāj laikā, kad bērni to nelieto. Smiltis kastē nomaina reizi gadā - pavasarī.

16.2 Saimniecības zonā ierīko blīva seguma laukumu sadzīves atkritumu konteineru novietošanai. Atkritumus uzglabā slēgtos konteineros.";

1.9. aizstāt 17. punktā vārdu "pārvaldījumā" ar vārdu "valdījumā";

1.10. svītrot 20.3.1. apakšpunktu;

1.11. izteikt 20.4. un 20.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.4. telpu bērnu īslaicīgai izolācijai infekcijas slimību gadījumos pakalpojuma sniegšanas vietās, kur bērni uzturas visu diennakti. Telpu nodrošina ar atsevišķu tualeti, biotualeti vai sēdpodu;

20.5. telpu vai vietu, kas ir pielāgota bērnu kultūras un izklaides pasākumu, mūzikas un sporta nodarbību rīkošanai.";

1.12. papildināt noteikumus ar 20.1 punktu šādā redakcijā:

"20.1 Fiziska persona, kura sniedz pilna laika bērnu uzraudzības pakalpojumu savā dzīvesvietā, pakalpojuma sniegšanas vietā nodrošina:

20.1 1. vietu bērnu ratiņu novietošanai (ja nepieciešams);

20.1 2. vietu virsdrēbju novietošanai un žāvēšanai katram bērnam;

20.1 3. rotaļu un nodarbību telpu;

20.1 4. guļamtelpu (var būt apvienota ar rotaļu un nodarbību telpu);

20.1 5. tualeti un roku mazgātni;

20.1 6. telpu vai vietu ēdiena sagatavošanai, sadalei, uzglabāšanai, trauku mazgāšanai un uzglabāšanai;

20.1 7. veļas mazgāšanas un gludināšanas telpu vai vietu, ja pakalpojuma sniedzējs mazgā un gludina veļu;

20.1 8. veļas uzglabāšanas vietu;

20.1 9. telpu vai vietu, kas ir pielāgota bērnu kultūras un izklaides pasākumu, mūzikas un sporta nodarbību rīkošanai.";

1.13. svītrot 26. punktu;

1.14. izteikt 32. punktu šādā redakcijā:

"32. Pakalpojuma sniegšanas vietā nodrošina bērnu lietošanai drošas un no veselībai nekaitīga materiāla izgatavotas mēbeles, kas ir piemērotas bērna ķermeņa īpatnībām, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus.";

1.15. aizstāt 33. punktā vārdu "izlietni" ar vārdu "mazgātni";

1.16. svītrot 34.2. apakšpunktu;

1.17. papildināt noteikumus ar 37.1 punktu šādā redakcijā:

"37.1 Fiziska persona, kura sniedz pilna laika bērnu uzraudzības pakalpojumu savā dzīvesvietā, nodrošina bērnu ēdināšanu, ņemot vērā veselīga uztura pamatprincipus.";

1.18. svītrot 46. punktu;

1.19. izteikt 50. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Pakalpojuma sniedzējs katru dienu nodrošina regulāru telpu vēdināšanu, tajā skaitā pirms bērnu ierašanās un pēc bērnu došanās prom no pakalpojuma sniegšanas vietas, kā arī pakalpojuma sniegšanas laikā, kad bērni neatrodas telpās.";

1.20. izteikt 54. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"54. Sēdpodus mazgā pēc katras lietošanas reizes ar mazgāšanas līdzekli un dezinficē pēc nepieciešamības, ievērojot higiēnas un drošības prasības, lai novērstu apkārtējās vides piesārņojumu.";

1.21. svītrot 58. punkta ceturto teikumu;

1.22. papildināt noteikumus ar 62., 63. un 64. punktu šādā redakcijā:

"62. Šo noteikumu 15. punktā minētos iekšējās kārtības noteikumus pakalpojuma sniedzēji, izņemot fiziskās personas, izstrādā līdz 2016. gada 1. janvārim. Līdz šo noteikumu 15. punktā minēto iekšējās kārtības noteikumu izstrādei pakalpojuma sniedzējs, laikus informējot par to bērna vecākus, neuzņem pakalpojuma sniegšanas vietā bērnus ar šādām infekcijas slimību pazīmēm - caureju, vemšanu, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelti, paaugstinātu (virs 37,5 °C) ķermeņa temperatūru, infekciozas izcelsmes izsitumiem (izsitumi kopā ar paaugstinātu ķermeņa temperatūru un izmaiņām bērna uzvedībā - miegainība, atteikšanās ēst, dzert, raudulība, paātrināta elpošana) -, izņemot gadījumus, ja tiek pieskatīts viens bērns vai vienas ģimenes bērni.

63. Šo noteikumu 19. punktā minētās prasības attiecībā uz telpu minimālo platību uz vienu bērnu ir obligātas grupām, kas izveidotas pēc 2020. gada 1. janvāra.

64. Šo noteikumu 33. un 35. punktā minētās prasības attiecībā uz sanitārtehnisko ierīču skaitu ir piemērojamas no 2020. gada 1. janvāra.";

1.23. svītrot noteikumu pielikumu.

2. Šo noteikumu 1.18. apakšpunkts stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī.

3. Šo noteikumu 1.13., 1.14. un 1.23. apakšpunkts stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Veselības ministrs Guntis Belēvičs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumos Nr. 890 "Higiēnas prasības bērnu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 404Pieņemts: 14.07.2015.Stājas spēkā: 12.08.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 155, 11.08.2015. OP numurs: 2015/155.2
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
275817
12.08.2015
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)