Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 440

Rīgā 2015. gada 28. jūlijā (prot. Nr. 36 59. §)
Kārtība, kādā tiek sadalīta valsts budžeta mērķdotācija to māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuru dibinātāji nav pašvaldības
Izdoti saskaņā ar Dziesmu un deju svētku likuma
7. panta pirmās daļas 7. punktu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju to māksliniecisko kolektīvu (turpmāk – kolektīvi) vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (turpmāk – mērķdotācija), kuru dibinātāji nav pašvaldības (turpmāk – dibinātāji), kā arī sadalīšanas kritērijus.

2. Mērķdotāciju dibinātājiem piešķir par kolektīviem, kuri ir noteikti Dziesmu un deju svētku likumā un atbilst šādiem kritērijiem:

2.1. darbojas vismaz divus gadus;

2.2. apgūst kārtējiem Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētkiem noteikto repertuāru (koprepertuāru);

2.3. vismaz reizi gadā ir piedalījušies repertuāra (koprepertuāra) pārbaudes skatēs vai konkursos, vai izstādēs;

2.4. vismaz reizi gadā ir piedalījušies Latvijas Nacionālā kultūras centra (turpmāk – centrs) rīkotajos Dziesmu un deju svētku starplaika pasākumos.

3. Noteikumi piemērojami valsts budžetā attiecīgajam gadam apstiprinātā finansējuma ietvaros.

4. Lai aprēķinātu mērķdotācijas apmēru konkrētam dibinātājam, centrs izmanto datus, ko normatīvajos aktos par valsts statistikas apkopošanu kultūras jomā noteiktajā kārtībā dibinātājs sniedzis elektroniskajā datubāzē "Latvijas digitālā kultūras karte" (tīmekļvietnē www.kulturaskarte.lv).

(Grozīts ar MK 17.05.2016. noteikumiem Nr. 308)

5. Centrs mēneša laikā pēc valsts budžeta apstiprināšanas kārtējam gadam apkopo datus, kas nepieciešami mērķdotācijas aprēķināšanai. Centrs, nosūtot vēstuli pa pastu ierakstīta sūtījuma veidā uz dibinātāja adresi vai elektroniski uz dibinātāja elektroniskā pasta adresi, ir tiesīgs pieprasīt dibinātājam (mērķdotācijas saņēmējam) apliecinājumu, ka tas ir viena vai vairāku kolektīvu dibinātājs, norādot attiecīgo kolektīvu dibināšanas gadu.

6. Mērķdotācijas apmēru katram dibinātājam centrs aprēķina, izmantojot šādu formulu:

L = B x (G1 x K + G2), kur

L – mērķdotācijas apmērs attiecīgajam dibinātājam;

B – bāzes finansējums vienam kolektīvam;

G1 – konkrētā dibinātāja kolektīvu (kori, tautas deju kolektīvi, pūtēju orķestri un kokļu mūzikas ansambļi) skaits;

G2 – konkrētā dibinātāja kolektīvu (folkloras kopas, etnogrāfiskie ansambļi, tautas mūzikas grupas, tautas lietišķās mākslas studijas, amatierteātri un vokālie ansambļi) skaits;

K – līdzdalības intensitātes koeficients.

(MK 17.05.2016. noteikumu Nr. 308 redakcijā)

7. Bāzes finansējumu vienam kolektīvam centrs aprēķina, izmantojot šādu formulu:

B =F, kur
ΣG1 x K+ ΣG2

B – bāzes finansējums vienam kolektīvam;

F – mērķdotācijas apmērs, kas noteikts gadskārtējā valsts budžeta likumā;

ƩG1 – visu dibinātāju kolektīvu (kori, tautas deju kolektīvi, pūtēju orķestri un kokļu mūzikas ansambļi) kopskaits;

ƩG2 – visu dibinātāju kolektīvu (folkloras kopas, etnogrāfiskie ansambļi, tautas mūzikas grupas, tautas lietišķās mākslas studijas, amatierteātri un vokālie ansambļi) kopskaits;

K – līdzdalības intensitātes koeficients.

(MK 17.05.2016. noteikumu Nr. 308 redakcijā)

8. Līdzdalības intensitātes koeficientu centrs aprēķina, izmantojot šādu formulu: 

K =P1, kur
P2

K – līdzdalības intensitātes koeficients;

P1 – centra direktora apstiprināts Dziesmu un deju svētku starplaika pasākumu kopskaits gadā kolektīviem – koriem, tautas deju kolektīviem, pūtēju orķestriem un kokļu mūzikas ansambļiem;

P2 – centra direktora apstiprināts Dziesmu un deju svētku starplaika pasākumu kopskaits gadā kolektīviem – folkloras kopām, etnogrāfiskajiem ansambļiem, tautas mūzikas grupām, tautas lietišķās mākslas studijām, amatierteātriem un vokālajiem ansambļiem.

(MK 17.05.2016. noteikumu Nr. 308 redakcijā)

9. Dibinātājs saņemto mērķdotāciju izlieto daļējai atlīdzībai kolektīvu vadītājiem, kuru vadītie kolektīvi atbilst šo noteikumu 2. punktā minētajiem kritērijiem. Dibinātājs kolektīvu vadītāju darba samaksu un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu apmaksu piešķirtās mērķdotācijas apmērā veic līdz kārtējā gada beigām.

10. Centrs divu mēnešu laikā pēc gadskārtējā valsts budžeta likuma izsludināšanas sagatavo un kultūras ministrs iesniedz apstiprināšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par mērķdotācijas sadalījumu attiecīgajam gadam.

11. Centrs saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto mērķdotācijas sadalījumu:

11.1. divas reizes gadā – līdz kārtējā gada 20. jūnijam un 20. decembrim – vienādās daļās pārskaita mērķdotāciju uz dibinātāja kontu Valsts kasē (izņemot šo noteikumu 11.2. apakšpunktā un 12. punktā minēto dibinātāju);

11.2. nodrošina mērķdotāciju dibinātājam – Kultūras ministrijas vai citas ministrijas padotībā esošai valsts budžeta iestādei – normatīvajos aktos budžeta plānošanas un izpildes jomā noteiktajā kārtībā.

12. Centrs ar dibinātāju – fizisku personu – slēdz līgumu par mērķdotācijas izmaksu saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto mērķdotācijas sadalījumu un divas reizes gadā līgumā noteiktajos termiņos vienādās daļās pārskaita mērķdotāciju uz attiecīgā kolektīva dibinātāja norādīto kontu. Ja kolektīva dibinātājs ir fiziska persona, kas nav reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicēja, centrs no attiecīgajam dibinātājam izmaksājamās mērķdotācijas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā ietur nodokļus.

13. Pārskatu par mērķdotācijas izlietojumu (pielikums) iesniedz centram līdz kārtējā gada 15. janvārim (ja tas iekrīt brīvdienā vai svētku dienā, – darbdienā pirms šā datuma):

13.1. šo noteikumu 11. punktā minētie dibinātāji – ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību pārskatu informācijas sistēmā (turpmāk – ePārskati);

13.2. šo noteikumu 12. punktā minētie dibinātāji – papīra veidā.

14. Centrs līdz kārtējā gada 30. janvārim:

14.1. pārbauda un apstiprina ePārskatos šo noteikumu 13.1. apakšpunktā minētos pārskatus;

14.2. pārbauda, ievada un paraksta ePārskatos šo noteikumu 13.2. apakšpunktā minētos pārskatus.

15. Centram ir tiesības veikt dibinātājam pārskaitītās mērķdotācijas izlietojuma uzraudzību un kontroli un izvērtēt mērķdotācijas izlietojuma atbilstību šo noteikumu prasībām.

16. Centram ir tiesības pieprasīt dibinātājam pārskaitītās mērķdotācijas vai tās daļas atmaksu mēneša laikā pēc centra pieprasījuma, ja mērķdotācija nav izlietota atbilstoši šo noteikumu prasībām, kolektīvs neatbilst šo noteikumu 2. punktā minētajiem kritērijiem, kolektīvu likvidē vai kolektīvu vadītāju darba algas un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas ir nodrošinātas interešu izglītības programmu ietvaros. Centram ir tiesības pieprasīt, lai dibinātājs atmaksā pārskaitītās mērķdotācijas neizmantoto atlikumu, ko dibinātājs (izņemot šo noteikumu 11.2. apakšpunktā minēto dibinātāju) nav izlietojis kolektīvu vadītāju atlīdzībai kārtējā gadā.

17. Dibinātājs nekavējoties informē centru par izmaiņām, kas saistītas ar kolektīva darbības izbeigšanu, kolektīva vadītāja darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar dibinātāju, dibinātāja juridiskā statusa maiņu, kā arī par kolektīva neatbilstību šo noteikumu 2. punktā noteiktajiem kritērijiem.

19. Šo noteikumu 2.1. un 2.3. apakšpunkts stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī.

20. Rīkojuma projektu par mērķdotācijas sadalījumu 2015. gadam centrs sagatavo un kultūras ministrs iesniedz apstiprināšanai Ministru kabinetā līdz 2015. gada 7. augustam.

21. 2015. gadā centrs saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto mērķdotācijas sadalījumu pārskaita mērķdotāciju divas reizes gadā – līdz 31. augustam un 20. decembrim.

Ministru prezidenta vietā –
satiksmes ministrs Anrijs Matīss

Kultūras ministra vietā –
vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrs Kaspars Gerhards
Pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 28. jūlija
noteikumiem Nr. 440
Datu pieprasījuma pamatojums – Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumi Nr. 440 "Kārtība, kādā tiek sadalīta valsts budžeta mērķdotācija to māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuru dibinātāji nav pašvaldības" dod tiesības pieprasīt šos datus

Veidlapa Nr. KM_MDOT

Pārskats par mērķdotācijas izlietojumu
 KODI
Dibinātāja vārds, uzvārds/nosaukums 
Pārskata periods (gads) 

1. tabula

Finanšu līdzekļu atlikums uz pārskata perioda sākumu (euro)Pārskata periodā (euro)Izdevumi pārskata periodā (euro)Finanšu līdzekļu atlikums uz pārskata perioda beigām (euro)
kontāpēc uzkrāšanas principa*saņemtā mērķdotācijakopā
(1. + 3.)
pēc naudas plūsmaspēc uzkrāšanas principa*kontā
(4. – 5.)
pēc uzkrāšanas principa*
(2. + 3. – 6.)
12345678
        

2. tabula

Informācija par piešķirtā finansējuma izlietojumu:

KodsSaņēmēja grupas veidsSaņēmēju skaitsFinansējuma izlietojums
atlīdzība (3. + 6.)atalgojums (4. + 5.)mēneša amatalgaatalgojums fiziskām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamatadarba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijaspārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi**
100011001110115012002279
AB1234567
KOPAKOPĀ       
JKDJauktā kora diriģents       
SKDSieviešu kora diriģents       
VKDVīru kora diriģents       
SKDSenioru kora diriģents       
JAKDJauniešu kora diriģents       
BKDBērnu kora diriģents       
JVAVJauktā vokālā ansambļa vadītājs       
SVAVSieviešu vokālā ansambļa vadītājs       
VVAVVīru vokālā ansambļa vadītājs       
SVAVSenioru vokālā ansambļa vadītājs       
JAVVJauniešu vokālā ansambļa vadītājs       
BVAVBērnu vokālā ansambļa vadītājs       
BTDKVBērnu tautas deju kolektīva vadītājs       
JTDKVJauniešu tautas deju kolektīva vadītājs       
VTDKVVidējās paaudzes tautas deju kolektīva vadītājs       
STDKVSenioru tautas deju kolektīva vadītājs       
POVPūtēju orķestra diriģents       
STUDVTautas lietišķās mākslas studijas mākslinieciskais vadītājs       
FOLKVFolkloras kopas vadītājs       
ETNOEtnogrāfiskā ansambļa vadītājs       
TMUZTautas mūzikas ansambļa vadītājs       
KOKLKoklētāju ansambļa vadītājs       
ATEAAmatierteātra kolektīva vadītājs       

Piezīmes.

1. * Aili neaizpilda dibinātāji – fiziskās personas.

2. ** Ailē norāda maksājumus kolektīvu vadītājiem, kuri ir saimnieciskās darbības veicēji.

Es, kolektīva 
 (nosaukums)
dibinātājs/dibinātāja pārstāvis ,
 (vārds, uzvārds/nosaukums) 

apliecinu, ka saņemtā mērķdotācija izmantota atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumiem Nr. 440 "Kārtība, kādā tiek sadalīta valsts budžeta mērķdotācija to māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuru dibinātāji nav pašvaldības".

(vārds, uzvārds)(paraksts)

Pārskata aizpildīšanas kārtība

1. tabulas aizpildīšanas kārtība

1. ailē "Finanšu līdzekļu atlikums uz pārskata perioda sākumu/kontā" norāda finanšu līdzekļu atlikumu uz pārskata perioda sākumu.

2. ailē "Finanšu līdzekļu atlikums uz pārskata perioda sākumu/pēc uzkrāšanas principa" norāda piešķirtā finansējuma atlikumu uz pārskata perioda sākumu. Šīs ailes vērtība sakrīt ar iepriekšējā pārskata periodā norādīto finanšu līdzekļu atlikumu pēc uzkrāšanas principa pārskata perioda beigās.

3. ailē "Pārskata periodā/saņemtā mērķdotācija" norāda pārskata periodā saņemto mērķdotāciju.

4. ailē "Pārskata periodā/kopā (1. + 3.)" norāda pārskata periodā pieejamos finanšu līdzekļus, ko aprēķina kā 1. un 3. ailes kopsummu.

5. ailē "Izdevumi pārskata periodā/pēc naudas plūsmas" norāda pārskata periodā izmaksāto atlīdzību kolektīvu vadītājiem.

6. ailē "Izdevumi pārskata periodā/pēc uzkrāšanas principa" norāda pārskata periodā aprēķināto atlīdzību kolektīvu vadītājiem.

7. ailē "Finanšu līdzekļu atlikums uz pārskata perioda beigām/kontā (4. – 5.)" norāda finanšu līdzekļu atlikumu uz pārskata perioda beigām, ko aprēķina kā 4. un 5. ailes starpību.

8. ailē "Finanšu līdzekļu atlikums uz pārskata perioda beigām/pēc uzkrāšanas principa (2. + 3. – 6.)" norāda piešķirtā finansējuma atlikumu uz pārskata perioda beigām, ko aprēķina kā 2. un 3. ailes kopsummas un 6. ailes starpību.

2. tabulas aizpildīšanas kārtība

Tabulā sniedz informāciju atbilstoši naudas plūsmai.

Izvēlas atbilstošo saņēmēja grupas veidu (B aile) un attiecīgajā rindā aizpilda ailes šādā kārtībā:

1. ailē "Saņēmēju skaits" norāda personu skaitu, kurām ir izmaksāta atlīdzība.

4. ailē "Finansējuma izlietojums/mēneša amatalga/1110" norāda izmaksāto atalgojumu bez darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, ja ar kolektīva vadītāju ir noslēgts darba līgums.

5. ailē "Finansējuma izlietojums/atalgojums fiziskām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata/1150" norāda izmaksāto atalgojumu bez darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, ja ar kolektīva vadītāju ir noslēgts uzņēmuma līgums.

6. ailē "Finansējuma izlietojums/darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas/1200" norāda pārskaitītās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

7. ailē "Finansējuma izlietojums/pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi/2279" norāda pārskaitīto atlīdzību kolektīvu vadītājiem, kuri ir saimnieciskās darbības veicēji.

3. ailes "Finansējuma izlietojums/atalgojums (4. + 5.)/1100" datus aprēķina kā 4. un 5. ailes kopsummu.

2. ailes "Finansējuma izlietojums/atlīdzība (3. + 6.)/1000" datus aprēķina kā 3. un 6. ailes kopsummu.

Kultūras ministra vietā –
vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrs Kaspars Gerhards
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā tiek sadalīta valsts budžeta mērķdotācija to māksliniecisko kolektīvu vadītāju .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 440Pieņemts: 28.07.2015.Stājas spēkā: 05.08.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 150, 04.08.2015. OP numurs: 2015/150.2
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
275703
{"selected":{"value":"27.05.2016","content":"<font class='s-1'>27.05.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"27.05.2016","iso_value":"2016\/05\/27","content":"<font class='s-1'>27.05.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"05.08.2015","iso_value":"2015\/08\/05","content":"<font class='s-1'>05.08.2015.-26.05.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
27.05.2016
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)