Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta sēdes protokola Nr.5 izraksts

Rīgā 2001.,gada 30.janvārī

23.§

Par valsts nekustamās mantas Jūrmalā privatizēšanu un iespējamo atsavināšanu par naudu

Apspriešanā piedalījās: G.Bērziņš, A.Gorbunovs, A.Požarnovs, K.Pētersone, A.Kalvītis, R.Zīle, A.Bērziņš.

Nolēma:

1. Noteikt, ka visa šī protokollēmuma pielikumā minētā valsts nekustamā manta Jūrmalā ir atsavināma par naudu.

2. Valsts kancelejai kopīgi ar Finansu ministriju un Ekonomikas ministriju attiecīgi precizēt protokollēmuma pielikumu.

3. Finansu ministrijai, gatavojot attiecīgos Ministru kabineta rīkojumu projektus par valsts nekustamās mantas Jūrmalā atsavināšanu par naudu, pievienot valsts īpašuma tiesības apliecinošos dokumentus.

Pielikums

Par naudu atsavināmās valsts nekustamās mantas Jūrmalā saraksts

1. Akas ielā 4

2. Asaru prospektā 12

3. 18.līnijā 5

4. K.Barona ielā 4a

5. K.Barona ielā 23 (puse domājamās daļas)

6. Bārtas ielā 4

7. E.Birznieka-Upīša ielā 19/21 un 21a

8. Brīvības prospektā 76

9. Bulduru prospektā 21

10. Ceriņu ielā 14

11. Dubultu prospektā 116

12. Durbes ielā 2

13. Dzintaru prospektā 4

14. Dzintaru prospektā 34

15. Eiženijas ielā 5

16. Jomas ielā 76

17. Jūras ielā 12

18. Jūras ielā 44

19. Jūrkalnes ielā 8

20. Konkordijas ielā 7

21. Lienes ielā 10

22. Līgatnes ielā 2

23. Meža prospektā 56

24. Meža prospektā 115

25. Ogres ielā 6a

26. Pētera ielā 14

27. J.Pliekšāna ielā 64

28. Poruka prospektā 47

29. Poruka prospektā 49

30. Rāznas ielā 4

31. Saules ielā 12 (trīs ēkas)

32. Slokas ielā 73a

33. Strēlnieku prospektā 11

34. Studentu ielā 5a/Zvejas ielā 1

35. Teātra ielā 7

36. Tirgoņu ielā 8

37. Tirgoņu ielā 20

38. Turaidas ielā 17

39. Upes ielā 15

40. Vidus prospektā 30

41. Vidus prospektā 60 (puse domājamās daļas no ēkām)

42. Vikingu ielā 22

43. Vikingu ielā 24a

44. Valtera prospektā 49

24.§

Par Latvijas Republikas iestāšanās Eiropas Savienībā sarunu oficiālās nostājas apstiprināšanu sadaļā "Budžeta un finansu nosacījumi"

Apspriešanā piedalījās: I.Bērziņš, A.Bērziņš.

Nolēma:

1. Pieņemt zināšanai ārlietu ministra I.Bērziņa sniegto informāciju.

2. Apstiprināt iesniegto precizēto Latvijas Republikas iestāšanās Eiropas Savienībā sarunu oficiālo nostāju sadaļā "Budžeta un finansu nosacījumi".

3. Latvijas Republikas iestāšanās Eiropas Savienībā sarunu vadītājam Andrim Ķesterim nodrošināt sarunu oficiālās nostājas sadaļā "Budžeta un finansu nosacījumi" tulkojumu angļu valodā un sarunu procedūru noteiktajā kārtībā iesniegt to Eiropas Savienības sarunu delegācijai.

26.§

Par izsoles komisiju trīs jaunā standarta (UMTS) mobilo telekomunikāciju licenču izsniegšanai un par izsoles organizēšanas principiem

Apspriešanā piedalījās: A.Gorbunovs, A.Kalvītis, R.Zīle, G.Bērziņš, A.Požarnovs, A.Bērziņš.

Nolēma:

1. Pieņemt zināšanai satiksmes ministra A.Gorbunova sniegto informāciju.

2. Apstiprināt šādus licences trešajam mobilo telekomunikāciju operatoram UMTS un GSM 1800 standartos izsoles (turpmāk - izsole) organizēšanas principus:

2.1. Satiksmes ministrija kopīgi ar Ekonomikas ministriju izstrādā Ministru kabineta rīkojuma projektu par izsoles komisijas izveidošanu licences trešajam mobilo telekomunikāciju operatoram UMTS un GSM 1800 standartos izsniegšanai (turpmāk - izsoles komisija);

2.2. Satiksmes ministrija kopīgi ar Ekonomikas ministriju izstrādā un līdz 2001.gada 15.februārim Ministru kabinets apstiprina izsoles komisijas nolikumu un sastāvu;

2.3. izsoles komisija izstrādā un Ministru kabinets līdz 2001.gada 1.martam apstiprina konkursa nolikumu neatkarīgas starptautiskas konsultāciju uzņēmējsabiedrības izvēlei (turpmāk ( konsultāciju uzņēmējsabiedrība);

2.4. konsultāciju uzņēmējsabiedrība izstrādā licenču izsoles nolikumu un pēc tā apstiprināšanas Ministru kabinetā organizē reklāmas kampaņu, kā arī veic tehniskos izsoles organizēšanas darbus;

2.5. konsultāciju uzņēmējsabiedrība veic izsoles dalībnieku pieteikumu izvērtēšanu, kvalifikācijas pārbaudi (priekšatlasi), izsoli un iesniedz izsoles rezultātus izsoles komisijai. Izsoles komisija sagatavo attiecīgu atzinumu un noteiktā kārtībā iesniedz Ministru kabinetā izsoles rezultātu apstiprināšanai;

2.6. Ministru kabinets apstiprina izsoles rezultātus un paziņo izsoles uzvarētāju. Uzvarētājs samaksā konsultāciju uzņēmējsabiedrībai tās darba samaksu, kas noteikta izsoles nolikumā, bet pārējo nosolīto summu iemaksā valsts budžetā.

3. Noteikt, ka sabiedrība par atklātību "Delna", kā arī citas ieinteresētās sabiedriskās organizācijas pēc saskaņošanas ar satiksmes ministru un ekonomikas ministru var piedalīties novērotāju statusā trešā operatora izsoles sagatavošanā un norisē.

28.§

Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"

Apspriešanā piedalījās: A.Kalvītis, V.Makarovs, A.Kveska, V.Šadinovs, A.Bernāns, R.Zīle, J.Naglis, A.Bērziņš.

Nolēma:

1. Iesniegto likumprojektu neakceptēt (balsojumā: par - 8; pret - 3; atturas - 1).

2. Ministriem, ja nepieciešams, līdz š.g. 1.februārim iesniegt Ministru kabinetā priekšlikumus par likumprojekta tekstu.

3. Ekonomikas ministrijai precizēt likumprojektu, ņemot vērā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra V.Makarova priekšlikumu, un iesniegt to Valsts kancelejā.

4. Jautājumu izskatīt nākamajā Ministru kabineta sēdē.

 

32.§

Par valsts investīciju programmā iekļautā projekta "Pašvaldību vienotā informācijas sistēma" īstenošanas gaitu

Apspriešanā piedalījās: J.Krūmiņš, I.Kalniņš, R.Zīle, A.Gorbunovs, A.Požarnovs, A.Bērziņš.

Nolēma:

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.

2. Īpašu uzdevumu ministram valsts reformu lietās J.Krūmiņam nodrošināt projekta "Pašvaldību vienotā informācijas sistēma" īstenošanai paredzēto darba uzdevumu veikšanu 2001.gadā.

3. Satiksmes ministrijai sniegt nepieciešamo metodisko palīdzību un konsultācijas projekta "Pašvaldību vienotā informācijas sistēma" īstenošanā.

34.§

Koncepcija par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas tirgus sakārtošanu atbilstoši Eiropas Savienības prasībām

Apspriešanā piedalījās: G.Bērziņš, A.Gorbunovs, I.Kiršbaums, M.Segliņš, A.Bērziņš.

Nolēma:

1. Pieņemt zināšanai finansu ministra G.Bērziņa sniegto informāciju.

2. Akceptēt iesniegtajā koncepcijas projektā ietverto problēmas risinājuma 2.variantu, kas paredz apdrošinātāja atbildības limitu paaugstināšanu atbilstoši Eiropas Savienības prasībām līdz 2005.gadam.

3. Finansu ministrijai attiecīgi precizēt koncepcijas tekstu un iesniegt to Valsts kancelejā.

4. Finansu ministrijai izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā:

4.1. normatīvā akta projektu par nepieciešamajiem grozījumiem Ministru kabineta 1997.gada 27.maija noteikumos Nr.199 "Noteikumi par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas prēmijām, to palielināšanas un samazināšanas kārtību un apdrošinātāja atbildības limitiem" līdz 2001.gada 1.decembrim;

4.2. likumprojektu par nepieciešamajiem grozījumiem Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā līdz 2001.gada 31.decembrim;

4.3. normatīvo aktu projektus par nepieciešamajiem grozījumiem Ministru kabineta 1997.gada 27.maija noteikumos Nr.199 "Noteikumi par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas prēmijām, to palielināšanas un samazināšanas kārtību un apdrošinātāja atbildības limitiem", Ministru kabineta 1998.gada 28.septembra noteikumos Nr.359 "Noteikumi par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas tipveida polisēm", Ministru kabineta 1999.gada 6.februāra noteikumos Nr.31 "Noteikumi par sadarbību sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas informācijas apmaiņas jomā" pēc 4.2.apakšpunktā minētā likumprojekta pieņemšanas Saeimā.

5. Finansu ministrijai līdz 2001.gada 15.februārim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā ar ministrijām saskaņotu likumprojektu "Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā" (3908-k) par atskaitījumu ceļu satiksmes negadījumu novēršanas pasākumu veikšanai palielināšanu no 0,6 līdz 2 procentiem.

36.§

Par Eiropas izglītības ministru konferenci

Apspriešanā piedalījās: K.Greiškalns, A.Požarnovs, I.Labucka, G.Bērziņš, A.Gorbunovs, I.Bērziņš, V.Makarovs, A.Bērziņš.

Nolēma:

1. Pieņemt zināšanai izglītības un zinātnes ministra K.Greiškalna sniegto informāciju.

2. Eiropas izglītības ministru konferences izdevumu tāmē pozīciju "Pieņemšana Latvijas izglītības un zinātnes ministra vārdā" (10000 eiro ekvivalenta summa latos) finansēt no Izglītības un zinātnes ministrijas līdzekļiem, pozīciju "Pieņemšana Latvijas Valsts prezidentes un Ministru prezidenta vārdā" (10000 eiro ekvivalenta summa latos) - no Valsts kancelejas līdzekļiem.

3. Paredzēt Izglītības un zinātnes ministrijai 27000 eiro ekvivalentu summu latos, lai nodrošinātu Eiropas izglītības ministru konferences norisi. Izglītības un zinātnes ministrijai noteiktā kārtībā sagatavot priekšlikumus par attiecīgiem grozījumiem likumā "Par valsts budžetu 2001.gadam".

4. Izglītības un zinātnes ministram K.Greiškalnam attiecīgi precizēt izdevumu tāmi, kā arī atkārtoti izvērtēt tāmē iekļautajām pozīcijām nepieciešamā finansējuma apjomu.

Ministru prezidents A.BĒRZIŅŠ

Valsts kancelejas direktora vietā -
Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās A.Kveska

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Latvijas Republikas Ministru kabineta sēdes protokola Nr.5 izraksts Izdevējs: Ministru kabinets Veids: protokola izraksts Numurs: 5Pieņemts: 30.01.2001.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 19, 02.02.2001.
2757
674
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)