Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 421

Rīgā 2015. gada 28. jūlijā (prot. Nr. 36 44. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 404 "Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas"

Izdoti saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 4. panta trešās daļas
1. un 2. punktu, 4. panta ceturto daļu, 12. panta otro daļu, 14. pantu,
16. panta otro daļu, 19.1, 20. pantu, 23. panta sestās daļas 1., 2., 3. un
4. punktu, 24. panta trešās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 7. punktu,
27. panta pirmās daļas 1., 2. un 3. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2007. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 404 "Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 100. nr.; 2009, 90. nr.; 2010, 67. nr.; 2013, 189. nr.; 2014, 16., 107. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 18. punkta pirmajā teikumā vārdus un skaitli "līdz 10. janvārim" ar vārdiem un skaitli "līdz 1. februārim".

2. Aizstāt 43. punkta pirmajā teikumā vārdus "vai iesniedzot statistikas pārskatus reģionālās vides pārvaldes valsts vides inspektoram" ar vārdiem "vai pievieno pielikumā, iesniedzot vides aizsardzības valsts statistikas pārskatus".

3. Aizstāt 76. punktā skaitli un vārdu "106,72 euro" ar skaitli un vārdu "120 euro".

4. Izteikt 1. pielikuma I nodaļas tabulu un piezīmes šādā redakcijā:

"I. Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi, vides piesārņošanu un zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošanu

Nr. p. k. Nodokļa objekts Pilsētas* vai novada administratīvās teritorijas kods (saskaņā ar ATVK**) Aprēķinātais nodoklis limitu robežās*** (euro) Maksājumi par prettiesisku (virslimita) dabas resursu ieguvi un vides
piesārņošanu**** (euro)
1 2 3 4 5
1. Dabas resursu ieguve - kopā X    
1.1.        
1.2.        
1.3.        
1.4.        
1.5.        
2. Vides piesārņošana - kopā X    
2.1.        
2.2.        
2.3.        
2.4.        
2.5.        
3. Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana, iesūknējot ģeoloģiskajās struktūrās dabasgāzi vai siltumnīcefekta gāzes     X
3.1 Ūdens resursi, kas tiek izmantoti elektroenerģijas ražošanai hidroelektrostacijā      

Piezīmes.

1. * Norāda pilsētas administratīvās teritorijas kodu, ja tajā atrodas šīs pilsētas pašvaldības administratīvais centrs.

2. ** ATVK - Latvijas Republikas Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikators.

3. *** Norāda nodokļa aprēķinu par katru atsevišķu objektu kopsummu.

4. **** Norāda maksājumus, ja tos aprēķina pats nodokļu maksātājs."

5. Izteikt 1. pielikuma III nodaļas tabulu un piezīmes šādā redakcijā:

"III. Nodokļa maksājumu summas par dabas resursu ieguvi, par vides piesārņošanu, par zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošanu un par radioaktīvām vielām sadale pa budžetiem

Teritorija Aprēķinātais nodoklis limitu robežās (euro)
kopā** tai skaitā
administratīvās teritorijas nosaukums* pilsētas vai novada administratīvās teritorijas kods (saskaņā ar ATVK) valsts pamatbudžetā pašvaldības
vides aizsardzības speciālajā budžetā
1 2 3 4 5

Piezīmes.

1. * Norāda novadu vai pilsētu, kurā atrodas pašvaldības administratīvais centrs.

2. ** I nodaļas tabulas 1. un 2. rindas 4. ailes summas sadalās: 40 % valsts pamatbudžetā un 60 % attiecīgās pašvaldības vides aizsardzības speciālajā budžetā;

I nodaļas tabulas 3. rindas 4. ailes un II nodaļas tabulas 8. rindas 6. ailes summa 100 % attiecīgās pašvaldības vides aizsardzības speciālajā budžetā;

I nodaļas tabulas 3.1 rindas 4. ailes, II nodaļas tabulas 4., 5., 6. un 7. rindas 6. ailes, kā arī II1 nodaļas tabulas 9. rindas 5. ailes summa 100 % valsts pamatbudžetā."

6. Papildināt 1. pielikuma tabulu "Pārskata kopsavilkums" ar A1 rindu šādā redakcijā:

"A1 Nodoklis par ūdens resursiem, kas tiek izmantoti elektroenerģijas ražošanai (3.1 rindas 4. ailē norādītā summa)     X"

7. Papildināt 1. pielikuma tabulu "Pārskata kopsavilkums" ar C1 rindu šādā redakcijā:

"C1 Nodoklis par uguņošanas ierīcēm (9. rindas 5. ailē norādītā summa)     X"

8. Aizstāt 1. pielikuma tabulā "Pārskata kopsavilkums" tekstu "Kopā (A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F) + (G) + (H)" ar tekstu "Kopā (A) + (A1) + (B) + (C) + (C1) + (D) + (E) + (F) + (G) + (H)".

9. Izteikt 7. pielikuma 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Ozona slāni noārdošās vielas (freoni, haloni un citas):

euro/kg

3.1. tetrahlorogleklis (CTC); C2H2FBr3 (HBFC-131 B3); C2H3F2Br (HBFC-142 B1) 2,44
3.2. 1,1,1-trihloretāns (metilhloroforms) (1,1,1-TCA); citādi; C2H4FBr (HBFC-151 B1); C3HF6Cl (HCFC-226); C3H2F2Cl4 (HCFC-232) 0,22
3.3. brommetāns (metilbromīds); C2F5Cl (CFC-115) 1,33
3.4.  dihlordifluormetāns, freons-12 (CFC-12); CFCl3 (CFC-11); C2F4Cl2 (CFC-114); CF3Cl (CFC-13); C2FCl5 (CFC-111); C2F2Cl4 (CFC-112); C3FCl7 (CFC-211); C3F2Cl6 (CFC-212); C3F3Cl5 (CFC-213); C3F4Cl4 (CFC-214); C3F5Cl3 (CFC-215); C3F6Cl2 (CFC-216); C3F7Cl (CFC-217); CHFBr2 (HBFC-21 B2); C3H4F2Br2 (HBFC-252 B2) 2,22
3.5. trihlortrifluoretāns, freons-13 (CFC-113); C2HFBr4 (HBFC-121 B4); C3H4F3Br (HBFC-253 B1); C3H5F2Br (HBFC-262 B1) 1,78
3.6. bromhlordifluormetāns (halons-1211) 6,66
3.7. bromtrifluormetāns (halons-1301) 22,20
3.8. dibromtetrafluoretāns (halons-2402) 13,32
3.9. CHFCl2 (HCFC-21); C2HFCl4 (HCFC-121); C3H4F2Cl2 (HCFC-252) 0,09
3.10. CHF2Cl (HCFC-22) 0,12
3.11. CH2FCl (HCFC-31); C2HF3Cl2 (HCFC-123); C3H5FCl2 (HCFC-261); C3H5F2Cl (HCFC-262) 0,04
3.12. C2HF2Cl3 (HCFC-122); C3HF3Cl4 (HCFC-223) 0,18
3.13. C2HF4Cl (HCFC-124) 0,05
3.14. C2H2FCl3 (HCFC-131); C2H2F2Cl2 (HCFC-132) 0,11
3.15. C2H2F3Cl (HCFC-133) 0,13
3.16. C2H3FCl2 (HCFC-141); C2H3F2Cl (HCFC-142); C3HFCl6 (HCFC-221); C3HF5Cl2 (HCFC-225) 0,16
3.17. CH3CFCl2 (HCFC-141b) 0,24
3.18. CH3CF2Cl (HCFC-142b) 0,14
3.19. C2H4FCl (HCFC-151) 0,01
3.20. C3HF2Cl5 (HCFC-222); C3HF4Cl3 (HCFC-224); C3H2FCl5 (HCFC-231); C3H3FCl4 (HCFC-241) 0,20
3.21. CF3CF2CHCl2 (HCFC-225ca) 0,06
3.22. CF2ClCF2CHClF (HCFC-225cb) 0,07
3.23. C3H2F3Cl3 (HCFC-233) 0,51
3.24. C3H2F4Cl2 (HCFC-234) 0,62
3.25. C3H2F5Cl (HCFC-235) 1,15
3.26. C3H3F2Cl3 (HCFC-242) 0,29
3.27. C3H3F3Cl2 (HCFC-243); CH2BrCl (BCM) 0,27
3.28. C3H3F4Cl (HCFC-244) 0,31
3.29. C3H4FCl3 (HCFC-251) 0,02
3.30. C3H4F3Cl (HCFC-253); C3H6FCl (HCFC-271) 0,07
3.31. CHF2Br (HBFC-22 B1) 1,64
3.32. CH2FBr (HBFC-31 B1) 1,62
3.33. C2HF2Br3 (HBFC-122 B3); C3HF3Br4 (HBFC-223 B4) 4,00
3.34. C2HF3Br2 (HBFC-123 B2); C2H2F3Br (HBFC-133 B1) 3,55
3.35. C2HF4Br (HBFC-124 B1) 2,66
3.36. C2H2F2Br2 (HBFC-132 B2); C3HFBr6 (HBFC-221 B6) 3,33
3.37. C2H3FBr2 (HBFC-141 B2) 3,77
3.38. C3HF2Br5 (HBFC-222 B5); C3H2FBr5 (HBFC-231 B5); C3H3FBr4 (HBFC-241 B4) 4,22
3.39. C3HF4Br3 (HBFC-224 B3) 4,88
3.40. C3HF5Br2 (HBFC-225 B2) 4,44
3.41. C3HF6Br (HBFC-226 B1) 7,33
3.42. C3H2F2Br4 (HBFC-232 B4) 4,66
3.43. C3H2F3Br3 (HBFC-233 B3) 12,43
3.44. C3H2F4Br2 (HBFC-234 B2) 16,65
3.45. C3H2F5Br (HBFC-235 B1) 3,11
3.46. C3H3F2Br3 (HBFC-242 B3) 6,88
3.47. C3H3F3Br2 (HBFC-243 B2) 5,55
3.48. C3H3F4Br (HBFC-244 B1) 9,77
3.49. C3H4FBr3 (HBFC-251 B1) 0,67
3.50. C3H5FBr2 (HBFC-261 B2) 0,89
3.51. C3H6FBr (HBFC-271 B1) 1,55"

10. Papildināt 7. pielikumu ar 6.3.13. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.3.13. citas maza izmēra mājsaimniecības iekārtas 3,00"

Ministru prezidenta vietā -
satiksmes ministrs Anrijs Matīss

Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrs Kaspars Gerhards

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 404 "Kārtība, kādā aprēķina .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 421Pieņemts: 28.07.2015.Stājas spēkā: 31.07.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 147, 30.07.2015. OP numurs: 2015/147.10
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
275597
31.07.2015
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)