Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.316

Rīgā 2015.gada 16.jūnijā (prot. Nr.29 28.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumos Nr.873 "Noteikumi par vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) kvalifikācijas un vilces līdzekļa vadīšanas tiesību iegūšanu"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par reglamentētajām profesijām
un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" 20.panta trešo daļu
un Dzelzceļa likuma 37.1 panta septītās daļas 1.punktu
un astoto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 14. septembra noteikumos Nr. 873 "Noteikumi par vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) kvalifikācijas un vilces līdzekļa vadīšanas tiesību iegūšanu" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 160. nr.; 2012, 81. nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 29. punktā skaitli un vārdu "2. punktā" ar skaitli un vārdu "II nodaļā";

1.2. aizstāt 43.2.2. un 45.2.2. apakšpunktā skaitli un vārdu "9. punktā" ar skaitļiem un vārdiem "10. un 11. punktā";

1.3. aizstāt 46.2 punktā vārdus un skaitļus "šo noteikumu 4. pielikuma 10.2. apakšpunktā minētajam ceturtajam līmenim" ar vārdiem un skaitli "B2 līmenim Eiropas Padomes izveidotās Eiropas vienotās valodu prasmes noteikšanas sistēmas (CEFR) skalā";

1.4. papildināt XI nodaļu ar 83. punktu šādā redakcijā:

"83. Personai, kurai ir derīga vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) kompetences apliecība, kas iegūta līdz 2015. gada 31. decembrim, nav nepieciešams atkārtoti kārtot teorētisko eksāmenu atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumā minētajām vispārējo profesionālo zināšanu tēmām.";

1.5. izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. oktobra Direktīvas 2007/59/EK par to vilcienu vadītāju sertifikāciju, kuri vada lokomotīves un vilcienus Kopienas dzelzceļu sistēmā;

2) Komisijas 2014. gada 24. jūnija Direktīvas 2014/82/ES, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/59/EK attiecībā uz vispārējām profesionālajām zināšanām un medicīniskajām prasībām un prasībām apliecībām.";

1.6. izteikt 2. pielikumu šādā redakcijā:

"2. pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 14. septembra
noteikumiem Nr. 873

Vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) apliecības iegūšanas prasības un nepieciešamās vispārējās profesionālās zināšanas

I. Vispārīgās prasības

1. Vispārējo profesionālo zināšanu apguves mērķis ir veidot vispārīgu kompetenci visos aspektos, kas ir svarīgi vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) profesijā. Vispārējo profesionālo zināšanu apguve vērsta uz tādu pamatzināšanu un pamatprincipu apguvi, kas ir piemērojami neatkarīgi no tā, kāds ir ritošā sastāva vai dzelzceļa infrastruktūras tips un raksturojums. To var organizēt bez praktiskajām mācībām.

2. Vispārīgā kompetence neietver zināšanas par konkrētu ritošā sastāva tipu drošības un ekspluatācijas prasībām un metodēm konkrētā dzelzceļa infrastruktūrā. Vispārējo profesionālo zināšanu apguve, veidojot kompetenci par konkrēta tipa ritošo sastāvu vai dzelzceļa infrastruktūru, attiecas uz vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) sertifikātu un ir norādīta šo noteikumu 3. un 4. pielikumā.

3. Vispārējo profesionālo zināšanu apguve aptver šā pielikuma II nodaļā norādītās tēmas (tēmas nav secīgi kārtotas pēc to svarīguma).

4. Šā pielikuma II nodaļā lietotie darbības vārdi norāda uz tās kompetences būtību, kuras apguve tiek sagaidīta no apmācāmā. To skaidrojums ir šāds:

Nr. 
p. k.

Kompetences būtība

Apraksts

4.1.

Pārzināt, spēt aprakstīt Norāda uz to zināšanu (datu, faktu) apguvi, kas nepieciešamas, lai saprastu sakarības

4.2.

Saprast, spēt identificēt Norāda uz spēju identificēt un iegaumēt kontekstu, uzdevumu izpildi un problēmu risināšanu noteiktā sistēmā

II. Vispārējo profesionālo zināšanu tēmas

5. Vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) darbs, darba vide, vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) uzdevums un pienākumi dzelzceļa pārvadājumu darbības procesā, profesionālās un personiskās prasības, ko ietver vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) pienākumi:

5.1. pārzināt dzelzceļa pārvadājumu un drošības jomā piemērojamo normatīvo aktu noteikumus (prasības un procedūras attiecībā uz vilces līdzekļa vadītāju (mašīnistu) sertifikāciju, bīstamajām kravām, vides aizsardzību, ugunsdrošību u. tml.);

5.2. saprast īpašās, profesionālās un individuālās prasības (darbs galvenokārt vienatnē, diennakts maiņu darbs, individuālā aizsardzība un drošība, dokumentu lasīšana un atjaunināšana u. tml.);

5.3. saprast, kāda uzvedība ir pieļaujama, pildot svarīgus ar drošību saistītus pienākumus, un kā to ietekmē zāļu, alkohola, narkotisko un citu psihoaktīvo vielu lietošana, saslimšana, stress, nogurums u. tml.;

5.4. spēt identificēt atsauces un darba dokumentus (piemēram, priekšrakstus, maršruta aprakstu, vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) rokasgrāmatu);

5.5. spēt identificēt iesaistīto personu pienākumus un funkcijas;

5.6. saprast un ievērot darba aizsardzības prasības un precizitāti, pildot darba pienākumus un izmantojot darba metodes;

5.7. pārzināt arodveselības un drošības jautājumus, ergonomikas principus, darbinieku drošības noteikumus, individuālo aizsardzības līdzekļu izvēles un lietošanas pamatprincipus, kā arī ievērot darba aizsardzības instrukcijas (drošas darba metodes, droša rīcība uz sliežu ceļiem un to tuvumā un droša vilces līdzekļu lietošana u. tml.);

5.8. pārzināt uzvedības prasmes un principus (stresa pārvaldība, ārkārtas situācijas u. tml.);

5.9. pārzināt vides aizsardzības principus (ilgtspējīga vilciena vadība u. tml.).

6. Dzelzceļa tehnoloģijas, tostarp drošības principi, kas ir ekspluatācijas noteikumu pamatā:

6.1. pārzināt principus un noteikumus, kas attiecas uz dzelzceļa pārvadājumu drošību;

6.2. spēt identificēt iesaistīto personu pienākumus un funkcijas.

7. Dzelzceļa infrastruktūras pamatprincipi:

7.1. pārzināt sistemātiskos un strukturālos principus un parametrus;

7.2. pārzināt sliežu ceļu, staciju un šķirotavu galvenās iezīmes;

7.3. pārzināt dzelzceļa būves (piemēram, tilti, tuneļi, pārmijas);

7.4. pārzināt ekspluatācijas režīmus (ekspluatācija viena un divu sliežu ceļu režīmā u. tml.);

7.5. pārzināt signalizēšanas un vilciena kustības vadības sistēmas;

7.6. pārzināt drošības iekārtas (sakarsušu bukšu atklāšanas ierīces, dūmu detektori tuneļos u. tml.);

7.7. pārzināt vilces elektroapgādi (kontakttīkls, kontaktsliede u. tml.).

8. Operatīvo sakaru pamatprincipi:

8.1. pārzināt sakaru nozīmīgumu, sakaru līdzekļus un procedūras;

8.2. spēt identificēt personas, ar kurām vilces līdzekļa vadītājam (mašīnistam) jāsazinās, un to uzdevumus un pienākumus (dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja darbinieki, citu dzelzceļa darbinieku darba pienākumi u. tml.);

8.3. spēt identificēt situācijas/cēloņus, kad nepieciešama sazināšanās;

8.4. saprast sazināšanās metodes.

9. Vilcieni, to sastāvs un tehniskās prasības vilces vienībām, kravas vagoniem, pasažieru vagoniem un pārējam ritošajam sastāvam:

9.1. pārzināt vispārējos vilces tipus (elektriskā, dīzeļa, tvaika u. tml. vilces);

9.2. spēt aprakstīt vilces līdzekļa shēmu (ratiņi, virsbūves, vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) kabīne, aizsardzības sistēmas u. tml.);

9.3. pārzināt marķējuma saturu un sistēmas;

9.4. pārzināt vilciena sastāva dokumentāciju;

9.5. pārzināt bremžu sistēmas un to efektivitātes aprēķinus;

9.6. spēt identificēt vilciena ātrumu;

9.7. spēt identificēt maksimālo slodzi un spēkus savienotāja punktā;

9.8. pārzināt vilciena vadības sistēmas darbību un mērķi.

10. Ar dzelzceļa ekspluatāciju saistītās iespējamās briesmas:

10.1. saprast satiksmes drošību noteicošos principus;

10.2. pārzināt ar dzelzceļa ekspluatāciju saistītos riskus un dažādus līdzekļus šo risku novēršanai;

10.3. pārzināt ar drošību saistītos incidentus un saprast, kā jārīkojas/jāreaģē;

10.4. pārzināt procedūras, kas piemērojamas nelaimes gadījumos iesaistītajām personām (piemēram, evakuācija).

11. Fizikas pamatprincipu izpratne:

11.1. saprast, kādi spēki iedarbojas uz riteni;

11.2. spēt identificēt faktorus, kas ietekmē paātrinājuma un bremzēšanas efektivitāti (laikapstākļi, bremžu iekārtas, samazināta saķere, smiltnīcas izmantojums u. tml.);

11.3 saprast elektrības principus (elektriskās ķēdes, sprieguma mērīšana u. tml.).";

1.7. izteikt 4. pielikuma VIII nodaļu šādā redakcijā:

"VIII. Valodas prasmju pārbaude

9. Vilces līdzekļa vadītājam (mašīnistam), kurš sazinās ar dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju būtiskos drošības jautājumos, ir attiecīgā dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja noteiktās valodas prasmes.

10. Vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) valodas prasmes ir tādā līmenī, lai viņš varētu aktīvi un efektīvi sazināties ikdienas, kā arī sarežģītās un ārkārtas situācijās. Vilces līdzekļa vadītājs (mašīnists) prot izmantot Komisijas 2012. gada 14. novembra Lēmumā 2012/757/ES par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas Savienības dzelzceļu sistēmas "satiksmes nodrošināšanas un vadības" apakšsistēmu un par grozījumiem Lēmumā 2007/756/EK aprakstīto ziņojumu un sazināšanās metodi.

11. Vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) valodas prasmes ļauj viņam saprast (klausoties un lasot) informāciju un sazināties (mutiski un rakstiski) atbilstoši B1 līmenim Eiropas Padomes izveidotās Eiropas vienotās valodu prasmes noteikšanas sistēmas (CEFR) skalā."

2. Noteikumi stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumos Nr.873 "Noteikumi par vilces līdzekļa .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 316Pieņemts: 16.06.2015.Stājas spēkā: 01.01.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 127, 02.07.2015. OP numurs: 2015/127.19
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
275041
01.01.2016
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)