Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.317

Rīgā 2015.gada 16.jūnijā (prot. Nr.29 31.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 5.aprīļa noteikumos Nr.271 "Noteikumi par izvērtēšanas ziņojumā iekļaujamās informācijas apjomu un tā sastādīšanas un sniegšanas kārtību"

Izdoti saskaņā ar Valsts probācijas dienesta likuma
15.panta ceturto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2011. gada 5. aprīļa noteikumos Nr. 271 "Noteikumi par izvērtēšanas ziņojumā iekļaujamās informācijas apjomu un tā sastādīšanas un sniegšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 62. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 7. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"7. Ja izvērtēšanas ziņojumu pieprasa tiesa vai prokurors, tajā iekļauj informāciju par:";

1.2. aizstāt 7.5. apakšpunktā vārdu "nodarbināšanas" ar vārdu "nodarbinātības";

1.3. aizstāt 8. punktā vārdus "probācijas klienta uzraudzības pienākumiem" ar vārdiem "iespējamiem dienesta noteiktajiem pienākumiem uzraudzības ietvaros";

1.4. izteikt 9. un 10. punktu šādā redakcijā:

"9. Ja izvērtēšanas ziņojumu pieprasa brīvības atņemšanas iestādes administrācija, tajā iekļauj informāciju par:

9.1. probācijas klientu (norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu, ieslodzījuma vietas nosaukumu, iepriekšējo sodāmību skaitu, soda termiņu un dzīvesvietu pirms soda izciešanas);

9.2. noziedzīgo nodarījumu, par kuru probācijas klients ir notiesāts (apraksta veidā) un atbilstošo Krimināllikuma vai Kriminālkodeksa pantu, daļu un punktu;

9.3. izvērtēšanas ziņojuma sastādītāju (norāda amatpersonas vārdu, uzvārdu, amatu un dienesta teritoriālās struktūrvienības nosaukumu);

9.4. izvērtēšanas ziņojuma sastādīšanā izmantotajiem informācijas avotiem (norāda informācijas sniedzēju vārdu, uzvārdu un statusu attiecībā pret probācijas klientu), kā arī iestāžu nosaukumus un dokumentus;

9.5. dzīvesvietu (norāda probācijas klienta dzīvesvietu pirms ieslodzījuma, probācijas klienta plānus par iespējamo dzīvesvietu pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma, iespējamās dzīvesvietas raksturojumu, kā arī dienesta vērtējumu par to, kā probācijas klienta uzturēšanās izvēlētajā dzīvesvietā var ietekmēt probācijas klienta uzvedību un jauna noziedzīga nodarījuma izdarīšanas iespējamību);

9.6. iespējamās dzīvesvietas piemērotību elektroniskās uzraudzības noteikšanai, ja probācijas klients pretendē uz nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda izciešanas ar elektroniskās uzraudzības noteikšanu, atbilstoši šādiem kritērijiem:

9.6.1. probācijas klientam ir tiesisks pamats pastāvīgi uzturēties iespējamā dzīvesvietā;

9.6.2. iespējamā dzīvesvietā dzīvojošās pilngadīgās personas un dzīvojošo nepilngadīgo personu likumiskie pārstāvji ir devuši atļauju šajā dzīvesvietā izvietot elektroniskās ierīces, kas ļauj kontrolēt probācijas klienta atrašanos noteiktā vietā un laikā (turpmāk - elektroniskās uzraudzības ierīces);

9.6.3. iespējamā dzīvesvietā ir pastāvīgs elektroenerģijas pieslēgums un elektrotīklam iespējams pieslēgt elektroniskās uzraudzības ierīces;

9.6.4. iespējamā dzīvesvietā ir pastāvīgs mobilo sakaru tīkla pārklājums, kas ļauj nodrošināt nepārtrauktu probācijas klienta elektronisko uzraudzību;

9.6.5. iespējamā dzīvesvietā ir atbilstoši apstākļi drošai, netraucētai un pilnvērtīgai elektroniskās uzraudzības ierīču uzstādīšanai, izvietošanai un funkcionēšanai;

9.6.6. iespējamā dzīvesvietā ir atbilstoši sadzīves apstākļi, kuros probācijas klients var nodrošināt savas fizioloģiskās vajadzības, neizejot no elektroniskās uzraudzības ierīču kontroles zonas;

9.7. dienesta vērtējumu par probācijas klienta iespējamās dzīvesvietas piemērotību elektroniskās uzraudzības noteikšanai, ja probācijas klients pretendē uz nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda izciešanas ar elektroniskās uzraudzības noteikšanu;

9.8. izglītību un nodarbošanos (norāda probācijas klienta izglītību, nodarbinātības pieredzi, brīvā laika nodarbes pirms ieslodzījuma, probācijas klienta plānus par iespējamo nodarbošanos pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma vietas, apstiprinošo avotu informāciju, kā arī dienesta vērtējumu par minēto jomu ietekmi uz jauna noziedzīga nodarījuma izdarīšanas iespējamību un probācijas klienta iekļaušanos sabiedrībā);

9.9. plānotās izglītības iegūšanas un nodarbinātības prognozējamo ietekmi uz elektroniskās uzraudzības īstenošanu, ja probācijas klients pretendē uz nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda izciešanas ar elektroniskās uzraudzības noteikšanu;

9.10. uzvedību, emocionālo stabilitāti un dienesta vērtējumu par probācijas klienta uzvedības un domāšanas veida ietekmi uz jauna noziedzīga nodarījuma izdarīšanas iespējamību;

9.11. uzvedības un emocionālās stabilitātes prognozējamo ietekmi uz elektroniskās uzraudzības īstenošanu, ja probācijas klients pretendē uz nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda izciešanas ar elektroniskās uzraudzības noteikšanu;

9.12. probācijas klienta fizisko un garīgo veselību, alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu lietošanu un procesu (azartspēļu un jauno tehnoloģiju) atkarību, kā arī dienesta vērtējumu par minēto faktoru ietekmi uz jauna noziedzīga nodarījuma izdarīšanas iespējamību;

9.13. fiziskās un garīgās veselības stāvokļa, alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu lietošanas un procesu (azartspēļu un jauno tehnoloģiju) atkarības prognozējamo ietekmi uz elektroniskās uzraudzības īstenošanu, ja probācijas klients pretendē uz nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda izciešanas ar elektroniskās uzraudzības noteikšanu;

9.14. iepriekšējiem likumpārkāpumiem un sodu izpildes gaitu (norāda iepriekšējo likumpārkāpumu vēsturi, sodu izpildes gaitu, probācijas klienta attieksmi pret iepriekš veiktajiem likumpārkāpumiem);

9.15. citiem būtiskiem apstākļiem (ietver informāciju par cietušā aizskartajām tiesībām vai likumiskajām interesēm un to atjaunošanu vai atjaunošanas iespēju, probācijas klienta attieksmi pret iespējamiem uzraudzības pienākumiem un citu informāciju par apstākļiem, kas nav minēti izvērtēšanas ziņojuma sadaļās, bet var ietekmēt jauna noziedzīga nodarījuma izdarīšanas iespējamību);

9.16. izvērtēšanas ziņojuma sadaļās neminētu citu būtisku apstākļu prognozējamo ietekmi uz elektroniskās uzraudzības īstenošanu, ja probācijas klients pretendē uz nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda izciešanas ar elektroniskās uzraudzības noteikšanu.

10. Šo noteikumu 9. punktā minētā izvērtēšanas ziņojuma kopsavilkumā ietver informāciju par apstākļiem, kuri veicina jauna noziedzīga nodarījuma izdarīšanas iespējamību, un resursiem, kas veicina probācijas klienta iekļaušanos sabiedrībā, neizdarot jaunus noziedzīgus nodarījumus, kā arī dienesta viedokli par iespējamiem dienesta noteiktiem pienākumiem uzraudzības ietvaros, ņemot vērā šo noteikumu 9.5., 9.8., 9.10., 9.12., 9.14. un 9.15. apakšpunktu.";

1.5. papildināt II nodaļu ar 10.1 punktu šādā redakcijā:

"10.1 Ja probācijas klients pretendē uz nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda izciešanas ar elektroniskās uzraudzības noteikšanu, papildus šo noteikumu 10. punktā minētajam izvērtēšanas ziņojuma kopsavilkumā iekļauj dienesta viedokli par probācijas klienta iespējamo nosacīto pirmstermiņa atbrīvošanu no soda izciešanas, ņemot vērā šo noteikumu 9.6., 9.7., 9.9., 9.11., 9.13. un 9.16. apakšpunktu un, ja nepieciešams, informāciju par elektroniskās uzraudzības ierīču pieejamību.";

1.6. svītrot 11.1. un 11.2. apakšpunktā vārdus "pa pastu ierakstītā vēstulē";

1.7. izteikt 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Ja amatpersonai izdevies sazināties ar probācijas klientu pirms šo noteikumu 11. punktā minētā termiņa beigām un veikt individuālas pārrunas ar probācijas klientu vai izsniegt uzaicinājumu personīgi, amatpersona šo noteikumu 11.1. un 11.2. apakšpunktā minētās darbības neveic.";

1.8. svītrot 18. punktā vārdu "dienesta";

1.9. papildināt 19. punktu aiz vārdiem "ticamu informāciju" ar vārdiem "kā arī pārliecinātos, vai probācijas klientam ir piemēroti viens vai vairāki pagaidu aizsardzības pret vardarbību līdzekļi";

1.10. svītrot 22. punktā vārdus "pa pastu ierakstītā vēstulē";

1.11. papildināt noteikumus ar 26.1 punktu šādā redakcijā:

"26.1 Ja probācijas klients pretendē uz nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda izciešanas ar elektroniskās uzraudzības noteikšanu, pirmajā tikšanās reizē, veicot individuālas pārrunas ar probācijas klientu, amatpersona izskaidro elektroniskās uzraudzības nosacījumus un pārliecinās, ka probācijas klients piekrīt elektroniskajai uzraudzībai. Probācijas klients ar parakstu apliecina, ka saprot elektroniskās uzraudzības nosacījumus un piekrīt elektroniskajai uzraudzībai.";

1.12. izteikt 28. punktu šādā redakcijā:

"28. Šo noteikumu 27. punkts neattiecas uz pārrunām:

28.1. ar cietušo, cietušā ģimenes locekļiem, valsts vai pašvaldības iestāžu pārstāvjiem;

28.2. ar probācijas klienta iespējamā dzīvesvietā dzīvojošajām personām, lai noskaidrotu šo personu attieksmi pret elektroniskās uzraudzības noteikšanu un elektroniskās uzraudzības ierīču uzstādīšanu.";

1.13. papildināt noteikumus ar 39.1, 39.2 un 39.3 punktu šādā redakcijā:

"39.1 Amatpersona, izvērtējot probācijas klienta iespējamās dzīvesvietas atbilstību elektroniskās uzraudzības noteikšanai (turpmāk - izvērtēšana):

39.1 1. dzīvesvietā faktiski dzīvojošām personām izskaidro elektroniskās uzraudzības nosacījumus;

39.1 2. noskaidro dzīvesvietā faktiski dzīvojošo personu attieksmi pret elektroniskās uzraudzības noteikšanu probācijas klientam un elektroniskās uzraudzības ierīču uzstādīšanu šajā dzīvesvietā;

39.1 3. saņem rakstisku atļauju no dzīvesvietā faktiski dzīvojošām personām elektroniskās uzraudzības ierīču izvietošanai šajā dzīvesvietā probācijas klienta elektroniskās uzraudzības īstenošanai.

39.2 Ja probācijas klienta iespējamās dzīvesvietas izvērtēšanas laikā kāda no probācijas klienta iespējamā dzīvesvietā faktiski dzīvojošām personām neatrodas dzīvesvietā, amatpersona atstāj šai personai uzaicinājumu ierasties dienestā.

39.3 Šo noteikumu 39.2 punktā minētajā uzaicinājumā norāda:

39.3 1. personas vārdu, uzvārdu;

39.3 2. dienesta teritoriālo struktūrvienību, kur jāierodas saskaņā ar uzaicinājumu;

39.3 3. ierašanās vietu un laiku;

39.3 4. amatpersonas vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru;

39.3 5. ierašanās iemeslu;

39.3 6. informāciju, ka dienesta teritoriālajā struktūrvienībā jāierodas ar personu apliecinošu dokumentu.";

1.14. papildināt III nodaļu ar 40.1 punktu šādā redakcijā:

"40.1 Ja šo noteikumu 9. punktā minētā izvērtēšanas ziņojuma sastādīšanas laikā ir saņemts izvērtēšanas ziņojuma pieprasījuma atsaukums, amatpersona izbeidz izvērtēšanas ziņojuma sastādīšanu.";

1.15. svītrot 44. punktā vārdu "dienesta".

2. Noteikumi stājas spēkā 2015. gada 1. jūlijā.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Tieslietu ministra vietā -
ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 5.aprīļa noteikumos Nr.271 "Noteikumi par izvērtēšanas ziņojumā .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 317Pieņemts: 16.06.2015.Stājas spēkā: 01.07.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 124, 30.06.2015. OP numurs: 2015/124.20
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
274931
01.07.2015
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)