Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.20

Jūrmalā 2015.gada 7.maijā (prot. Nr.10, 2.p.)
Par Jūrmalas pilsētas simboliku
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 7.punktu un 43.panta trešo daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Jūrmalas pilsētas simboliku, tās lietošanu un atļaujas par tās lietošanu saņemšanas kārtību.

II. Jūrmalas pilsētas simbolika un tās apraksts

2. Jūrmalas pilsētas simbolika (turpmāk – simbolika) ir Jūrmalas pilsētas karogs, Jūrmalas pilsētas ģerbonis un Jūrmalas pilsētas logotips.

3. Jūrmalas pilsētas karoga apraksts.

3.1. Jūrmalas pilsētas karogs (1.pielikums) ir taisnstūra audums ar platuma un augstuma attiecību 2:1. Karogs ir divpusējs. Karogs izgatavojams šādos lielumos: 2 m x 1 m un 3 m x 1,5 m.

3.2. Karogs ir ar trīs joslām: augšējā – gaiši zila, vidējā – balta, apakšējā – tumši zila, simbolizējot pilsētas piederību pie jūras. Joslu attiecības 2 : 1 : 2. Karoga centrā novietots Jūrmalas pilsētas ģerbonis.

3.3. Galda karodziņa izmēri 28 cm x 14 cm un tā proporcijas atbilst Jūrmalas pilsētas karoga proporcijām un aprakstam.

4. Jūrmalas pilsētas ģerboņa apraksts.

4.1. Jūrmalas pilsētas ģerbonis (2.pielikums) sastāv no vairoga, uz kura attēlota jūra ar piecām viļņu galotnēm, vairogs dalīts pēdā ar viļņu griezumu: zils un sudrabs. Augšējā laukumā uz labo pusi lidojoša sudraba kaija, virs tās trīs zelta piecstaru zvaigznes.

4.2. Jūra ar viļņu galotnēm un kaija parāda atrašanās vietu pie jūras. Trīs zvaigznes parāda Jūrmalas pilsētas kā kūrortpilsētas piederību Latvijas novadiem.

5. Jūrmalas pilsētas logotipa apraksts.

5.1. Jūrmalas pilsētas logotips (3.pielikums) nes sevī ideju par dzīves kvalitātes faktoriem, ko sniedz kūrortpilsēta, kurā mijiedarbojas visi pilsētā esošie elementi – daba, pilsētvide, darbs, atpūta, pludmale, jūra. Logotips veidots kā ritmisks smilšu reljefs, kas simboliski atspoguļo pilsētas dabīgo un neatkārtojamo ritmu.

5.2. Logotips sastāv no grafiskās zīmes un pilsētas nosaukuma uzraksta formātā:

5.2.1. grafisko zīmi veido pilsētas nosaukuma pirmā burta "J" forma, kas izveidota no četrām ritmiskām līnijām;

5.2.2. pilsētas nosaukums "Jūrmala" tiek izvietots zem grafiskās zīmes. Atsevišķos gadījumos grafiskā zīme var tikt izmantota bez pilsētas nosaukuma.

5.3. Logotips pamatā tiek lietots trīs krāsās: baltā, melnā vai Jūrmalas smilšu zeltainajā krāsā. Atsevišķos gadījumos, kā papildus akcents var tikt izmantots sarkanais krāsu tonis.

III. Jūrmalas pilsētas simbolikas lietošana

6. Jūrmalas pilsētas karoga lietošana.

6.1. Jūrmalas pilsētas karogu lieto:

6.1.1. pie Jūrmalas pilsētas domes ēkas un Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāžu, aģentūru, kapitālsabiedrību un citu Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju ēkām – pastāvīgi;

6.1.2. pēc brīvas gribas fiziskas un juridiskas personas pie Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošām ēkām, garantējot pienācīgu cieņu pret pilsētas karogu;

6.1.3. pēc brīvas gribas pie ēkām, kur izvietoti balsošanas iecirkņi – Saeimas, pilsētas domes vēlēšanas dienās, kā arī tautas nobalsošanas dienās;

6.1.4. pēc brīvas gribas valsts svētkos kopā ar Latvijas Republikas valsts karogu, novietojot to atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

6.1.5. pēc brīvas gribas tautas, darba vai ģimenes svētkos, atceres dienās, kā arī citos gadījumos ikdienā, garantējot pienācīgu cieņu pret Jūrmalas pilsētas karogu.

6.2. Jūrmalas pilsētas karogu aizliegts lietot:

6.2.1. pie ēkām, kurās tiek veikts kapitālais remonts vai kuras ir avārijas stāvoklī, vai kurām tiek remontēta fasāde, citās nepiemērotās vietās un apstākļos (piemēram, kokos, virs un pie saimniecības ēkām, nesakoptās vietās, ražošanas objektos un tamlīdzīgi);

6.2.2. bojātus vai izbalējušus Jūrmalas pilsētas karogus.

6.3. Galda karodziņu fiziskas un juridiskas personas var izmantot oficiālās pieņemšanās, ģimenes svētkos, kā arī citos reprezentatīvos un nekomerciāla rakstura dekoratīvos nolūkos, garantējot pienācīgu cieņu pret galda karodziņu.

(6.1.1.apakšpunkts stājas spēkā 01.01.2016; sk. 27.punktu)

7. Jūrmalas pilsētas ģerboņa lietošana:

7.1. Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ir ekskluzīvas tiesības izmantot Jūrmalas pilsētas ģerboņa attēlu.

7.2. Jūrmalas pilsētas ģerboni drīkst lietot Jūrmalas pilsētas dome, Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes, struktūrvienības un Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības uz veidlapām, zīmogos, stūra spiedogos, iespieddarbos, uz izdevumu vākiem un titullapām, atzinības un goda rakstiem, diplomiem, apliecībām, vizītkartēm un citiem oficiāliem dokumentiem, izkārtnēm, izvietošanai pie šo organizāciju ēkām, dienesta telpām, dienesta telpās un uz šīm iestādēm piederošajiem transportlīdzekļiem.

8. Jūrmalas pilsētas logotipa lietošana.

8.1. Jūrmalas pilsētas logotipu, saskaņojot tā lietošanu ar Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Mārketinga nodaļu, var lietot tādos pasākumos un to informatīvajos un reklāmas materiālos:

8.1.1. kurus organizējusi Jūrmalas pilsētas pašvaldība;

8.1.2. kurus finansiāli atbalstījusi Jūrmalas pilsētas pašvaldība;

8.1.3. kuru organizatoriem ar Jūrmalas pilsētas pašvaldību ir noslēgts sadarbības līgums.

8.2. Izkārtnes, suvenīrus, preču zīmes, vimpeļus, kalendārus, kancelejas preces, kā arī citu produkciju ar Jūrmalas pilsētas logotipu vai tā elementiem fiziskas un juridiskas personas var izgatavot un lietot tikai pēc Jūrmalas pilsētas simbolikas lietošanas atļaujas saņemšanas šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā.

8.3. Aizliegts lietot izmainītu logotipa grafisko attēlu.

8.4. Logotipa tehniskais izpildījums netiek noteikts.

9. Jūrmalas pilsētas simbolikas, tās attēlu vai elementus lietošana citos gadījumos, kas nav noteikti šajos Noteikumos, ir atļauta tikai pēc simbolikas lietošanas atļaujas saņemšanas.

IV. Simbolikas komisija un atļaujas par simbolikas lietošanu saņemšanas kārtība

10. Simbolikas lietošanas atļauju (4.pielikums), pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes Simbolikas komisijas (turpmāk – Simbolikas komisija) lēmumu, izsniedz un paraksta pašvaldības izpilddirektors.

11. Simbolikas komisiju izveido un tās sastāvu apstiprina ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu.

12. Simbolikas lietošanas atļauja apliecina personas tiesības lietot simboliku Simbolikas komisijas noteiktajā laikā un veidā.

13. Simbolikas lietošanas atļaujas saņemšanai persona iesniedz iesniegumu Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju Apkalpošanas centros vai elektroniski, ja tas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir parakstīts ar elektronisko parakstu, nosūtot uz Jūrmalas pilsētas domes oficiālo e-pasta adresi. Iesniegumā norāda:

13.1. iesniedzēja vārdu, uzvārdu, personas kodu; juridiskai personai – nosaukumu, reģistrācijas numuru un pilnvarotās vai paraksttiesīgās personas vārdu, uzvārdu, adresi, kontaktinformāciju – tālruni, e-pasta adresi;

13.2. simbolikas lietošanas mērķa un formas aprakstu;

13.3. izstrādājuma nosaukumu, uz kura simbolika tiks lietota;

13.4. ziņas par plānotajiem ražošanas (izgatavošanas) apjomiem un ziņas par laika periodu, kurā plānots ražot (izgatavot) izstrādājumu;

13.5. dizaina autoru;

13.6. izstrādājuma ražotāju.

14. Šo Noteikumu 13.punktā minētajam iesniegumam pievienojama krāsaina izstrādājuma skice vai etalonmodeļa paraugs 2 eksemplāros.

15. Simbolikas komisija ir tiesīga pieprasīt iesniedzējam izgatavot etalonmodeli.

16. Iesniegums par simbolikas lietošanas atļaujas saņemšanu tiek izskatīts ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas Simbolikas komisijā.

17. Simbolikas komisija izskata iesniegumu un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

17.1. lēmumu par atļauju simbolikas lietošanai;

17.2. lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju simbolikas lietošanai.

18. Simbolikas komisija pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju simbolikas lietošanai, ja:

18.1. simboliku paredzēts lietot veidā, kas neatbilst šajos Noteikumos noteiktajām prasībām, simbolikas aprakstiem un pielikumiem;

18.2. izgatavojamais izstrādājums ir nekvalitatīvs vai nepiemērots simbolikas izvietošanai;

18.3. simbolikas lietošana piedāvātajā veidā var radīt negatīvu iespaidu Jūrmalas pilsētas tēlam (piemēram, identificējot Jūrmalas pilsētu ar konkrētu politisku partiju, pasākumu, izstrādājumu, vai arī, ja Jūrmalas pilsētas simbolika tiek lietota kariķētā, izsmejošā veidā, u.tml.).

19. Simbolikas lietošanas atļauja tiek izsniegta uz termiņu līdz diviem gadiem.

20. Tirdzniecības vietā, kurā tiek realizēti jebkura veida izstrādājumi ar simboliku, jāatrodas simbolikas lietošanas atļaujai. Simbolikas lietotājam pēc kontrolējošo amatpersonu pieprasījuma jāuzrāda simbolikas lietošanas atļauja.

V. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

(Nodaļa svītrota no 01.07.2020. ar Jūrmalas pilsētas domes 19.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 51; sk. grozījumu 2. punktu)

21. (Svītrots no 01.07.2020. ar Jūrmalas pilsētas domes 19.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 51; sk. grozījumu 2. punktu)

22. (Svītrots no 01.07.2020. ar Jūrmalas pilsētas domes 19.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 51; sk. grozījumu 2. punktu)

VI. Administratīvā atbildība

23. Noteikumu izpildes kontroli un administratīvā pārkāpuma procesu par Noteikumu 24. punktā minētajiem pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Jūrmalas pilsētas domes Administratīvā komisija.

(Jūrmalas pilsētas domes 19.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 51 redakcijā; sk. grozījumu 2. punktu)

24. Atbildība par šo Noteikumu neievērošanu:

24.1. Par necieņas izrādīšanu pret simboliku piemēro brīdinājumu vai naudas sodu – fiziskai personai līdz 70 naudas soda vienībām, juridiskai personai – līdz 280 naudas soda vienībām.

24.2. Par citu šajos Noteikumos minēto prasību neievērošanu fiziskai vai juridiskai personai piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 70 naudas soda vienībām.

(Jūrmalas pilsētas domes 19.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 51 redakcijā; sk. grozījumu 2. punktu)

VII. Noslēguma jautājumi

25. Noteikumi publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas.

26. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2005.gada 12.janvāra saistošie noteikumi Nr.1 "Par Jūrmalas pilsētas simboliku".

27. Šo Noteikumu 6.1.1.apakšpunkts stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis
1.pielikums
Jūrmalas pilsētas pašvaldības
2015.gada 7.maija saistošajiem noteikumiem Nr.20
(prot. Nr.10, 2.p.)
Jūrmalas pilsētas karoga apraksts

Karogs ir ar trīs joslām: augšējā – gaiši zila, vidējā – balta, apakšējā – tumši zila, simbolizējot pilsētas piederību pie jūras. Karoga joslu attiecības 2 : 1 : 2.

Jūrmalas pilsētas karoga krāsas pēc starptautiskās Pantone krāsu skalas ir gaiši zila – Pantone 279C, balta – Pantone WhiteC un tumši zila – Pantone Reflex BlueC. Karoga centrā novietots Jūrmalas pilsētas ģerbonis, krāsas: sudrabs – Pantone 877C, zelts – Pantone 873C un tumši zils – Pantone Reflex BlueC.

 

2.pielikums
Jūrmalas pilsētas pašvaldības
2015.gada 7.maija saistošajiem noteikumiem Nr.20
(prot. Nr.10, 2.p.)
Jūrmalas pilsētas ģerboņa apraksts

Jūrmalas pilsētas ģerbonis sastāv no vairoga, uz kura attēlota jūra ar piecām viļņu galotnēm, vairogs dalīts pēdā ar viļņu griezumu: zils un sudrabs. Augšējā laukumā uz labo pusi lidojoša sudraba kaija, virs tās trīs zelta piecstaru zvaigznes.  Jūrmalas pilsētas ģerboņa krāsas pēc starptautiskās Pantone krāsu skalas ir sudraba – Pantone 877C, zelta – Pantone 873C un tumši zila – Pantone Reflex BlueC.

 

3.pielikums
Jūrmalas pilsētas pašvaldības
2015.gada 7.maija saistošajiem noteikumiem Nr.20
(prot. Nr.10, 2.p.)
Jūrmalas pilsētas logotips, krāsas un pamata fonti

4.pielikums
Jūrmalas pilsētas pašvaldības
2015.gada 7.maija saistošajiem noteikumiem Nr.20
(prot. Nr.10, 2.p.)
Simbolikas lietošanas atļauja

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Jūrmalas pilsētas simboliku Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Jūrmalas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 20Pieņemts: 07.05.2015.Stājas spēkā: 18.06.2015.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 117, 17.06.2015. OP numurs: 2015/117.10
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
274684
{"selected":{"value":"01.07.2020","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2020","iso_value":"2020\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"18.06.2015","iso_value":"2015\/06\/18","content":"<font class='s-1'>18.06.2015.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2020
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)