Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.255

Rīgā 2015.gada 26.maijā (prot. Nr.26 30.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Farmācijas likuma
5.panta 20.punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumos Nr. 899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 180. nr.; 2007, 54. nr.; 2008, 53., 150. nr.; 2009, 22., 138., 155. nr.; 2010, 18., 94., 172., 206. nr.; 2011, 35., 51., 170., 205. nr.; 2012, 79., 101., 120., 165. nr.; 2013, 179., 251. nr.; 2014, 217. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 2. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Kompensācijas kārtībā ietverto pasākumu mērķis ir kompensācijai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošināt zāles un medicīniskās ierīces iespējami plašākam pacientu lokam, kā arī panākt kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču iespējami zemāko cenu un ietaupījuma rezultātā iegūtos līdzekļus novirzīt pacientu veselības uzlabošanai un ārstēšanas mērķu sasniegšanai.";

1.2. izteikt 3.6 3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.6 3. pastāv kompensācijas ierobežojumi, kas noteikti šo noteikumu 1. pielikuma 6.2.2., 8.16. un 16.1. apakšpunktā;";

1.3. izteikt 16.3 punktu šādā redakcijā:

"16.3 Iesniegumā par zāļu vai medicīnisko ierīču kompensācijas bāzes cenas samazināšanu uz noteiktu laiku iesniedzējs norāda zāļu vai medicīnisko ierīču nosaukumu, reģistrācijas numuru, zāļu vispārīgo nosaukumu, zāļu stiprumu, zāļu formu, iepakojuma lielumu, kompensācijas bāzes cenu, uz laiku samazināto kompensācijas bāzes cenu un laikposmu, kurā tiks piemērota samazinātā kompensācijas bāzes cena. Iesniegumu iesniedz līdz attiecīgā gada 15. oktobrim, 15. janvārim, 15. aprīlim vai 15. jūlijam. A saraksta zāļu un medicīnisko ierīču uz noteiktu laiku samazinātā kompensācijas bāzes cena nedrīkst būt zemāka par kompensējamo zāļu sarakstā jau noteikto references cenu vai vienāda ar to, vai zemāka par atbilstoši šo noteikumu 62.3 punktam noteikto zemāko piedāvāto cenu vai vienāda ar to. Samazinātās kompensācijas bāzes cenas piemērošanas laiks nav īsāks par trijiem mēnešiem.";

1.4. izteikt 29.1 punktu šādā redakcijā:

"29.1 Kompensējamo zāļu sarakstā iekļautās zāles un medicīniskās ierīces kompensācijas kārtības ietvaros aptiekās izplata tikai par Nacionālā veselības dienesta noteikto aptiekas cenu, ievērojot šajos noteikumos noteikto kārtību.";

1.5. papildināt noteikumus ar 30.1 punktu šādā redakcijā:

"30.1 Paralēli izplatīto un paralēli importēto zāļu cena ir zemāka par to kompensējamo zāļu cenu, attiecībā pret kurām ir veikta paralēlā izplatīšana vai paralēlais imports. Pārējo kompensējamo zāļu un kompensējamo zāļu sarakstā iekļaujamo zāļu cenas ar paralēli izplatīto vai paralēli importēto zāļu cenām nesalīdzina.";

1.6. svītrot 35. punkta trešo teikumu;

1.7. papildināt noteikumus ar 36.1 punktu šādā redakcijā:

"36.1 Vienas references grupas ietvaros references cenu var noteikt vairākām zālēm vai medicīniskajām ierīcēm.";

1.8. aizstāt 44.1 punktā skaitli un simbolu "30 %" ar skaitli un simbolu "20 %";

1.9. izteikt 62.1, 62.2 un 62.3 punktu šādā redakcijā:

"62.1 Izmaiņas kompensējamo zāļu sarakstā (zāļu un medicīnisko ierīču iekļaušanu un svītrošanu, kompensācijas nosacījumu pārskatīšanu, kā arī kompensācijas bāzes cenas un aptiekas cenas noteikšanu B un C saraksta zālēm un medicīniskajām ierīcēm) Nacionālais veselības dienests veic ne retāk kā četras reizes gadā. Kompensācijas bāzes cenas un aptiekas cenas noteikšanu A saraksta zālēm un medicīniskajām ierīcēm Nacionālais veselības dienests veic četras reizes gadā - uz 1. janvāri, 1. aprīli, 1. jūliju un 1. oktobri, izņemot šo noteikumu 62.5 punktā noteikto.

62.2 Lai kompensācijas bāzes cenu pārskatītu pēc iesniedzēja iniciatīvas, iesniegumu kompensācijas bāzes cenas pārskatīšanai iesniedz līdz 30. septembrim (ja izmaiņas paredzamas ar 1. janvāri), līdz 30. decembrim (ja izmaiņas paredzamas ar 1. aprīli), līdz 31. martam (ja izmaiņas paredzamas ar 1. jūliju) un līdz 30. jūnijam (ja izmaiņas paredzamas ar 1. oktobri). Nacionālais veselības dienests saņemto informāciju triju darbdienu laikā ievieto tīmekļa vietnē sadaļā "Kompensējamie medikamenti".

62.3 Iesniedzējam ir tiesības attiecīgi līdz 15. oktobrim, 15. janvārim, 15. aprīlim un 15. jūlijam iesniegt Nacionālajā veselības dienestā iesniegumu par A sarakstā iekļauto zāļu un medicīnisko ierīču kompensācijas bāzes cenas samazināšanu līdz zemākajai piedāvātajai cenai, lai tās kļūtu par references zālēm vai references medicīnisko ierīci.";

1.10. papildināt noteikumus ar 62.5 punktu šādā redakcijā:

"62.5 Nacionālais veselības dienests, pamatojoties uz iesniedzēja iesniegumu, uz katra mēneša pirmo datumu aktualizē paralēli izplatīto un paralēli importēto zāļu cenas.";

1.11. aizstāt 64.2 punktā skaitli un vārdu "30 dienas" ar skaitli un vārdu "15 dienas";

1.12. papildināt noteikumus ar 64.3 punktu šādā redakcijā:

"64.3 Nacionālais veselības dienests 15 dienas pirms aktualizētā kompensējamo zāļu saraksta spēkā stāšanās dienas ievieto tīmekļa vietnē jauno kompensējamo zāļu sarakstu ar norādi par tā spēkā stāšanās datumu, nenorādot saskaņā ar šo noteikumu 16.3 punktu uz noteiktu laiku samazinātās kompensācijas bāzes cenas.";

1.13. papildināt noteikumus ar 67.2 punktu šādā redakcijā:

"67.2 Ja sasniegts lēmumā par zāļu vai medicīnisko ierīču iekļaušanu C sarakstā noteiktais pacientu skaits, bet konkrētais gadījums atbilst minētajā lēmumā noteiktajiem zāļu vai medicīnisko ierīču izrakstīšanas nosacījumiem un šo noteikumu 67. punktā minētajām prasībām, Nacionālais veselības dienests Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pagarina lēmuma par C sarakstā iekļauto zāļu vai medicīnisko ierīču kompensāciju pieņemšanas termiņu līdz brīdim, kad tiks palielināts lēmumā par zāļu un medicīnisko ierīču iekļaušanu C sarakstā noteiktais pacientu skaits.";

1.14. svītrot 88. punktā vārdus un skaitļus "uz 1. janvāri un 1. jūliju";

1.15. izteikt 89. punktu šādā redakcijā:

"89. Ja ārsts, izrakstot kompensējamās zāles, lietojis zāļu vispārīgo nosaukumu, aptiekas pienākums ir izsniegt lētākās šim nosaukumam, zāļu formai un stiprumam atbilstošās kompensējamās zāles, bet ja kompensējamo zāļu sarakstā ir divas vai vairākas zāles ar lētāko kompensācijas bāzes cenu, farmaceits piedāvā pacientam izvēlēties kādu no tām. Ja ārsts, izrakstot kompensējamās medicīniskās ierīces, lietojis to vispārīgo nosaukumu, aptiekas pienākums ir izsniegt lētākās šim nosaukumam un lietošanas veidam atbilstošās kompensējamās medicīniskās ierīces, bet ja kompensējamo medicīnisko ierīču sarakstā ir divas vai vairākas medicīniskās ierīces ar lētāko kompensācijas bāzes cenu, farmaceits piedāvā pacientam izvēlēties kādu no tām. Ja aptieka ir sniegusi Veselības inspekcijai šo noteikumu 91. punktā minēto informāciju par references zāļu un medicīnisko ierīču vai lētāko vispārīgā nosaukuma ietvaros kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču nepieejamību, farmaceits var izsniegt pacientam nākamās lētākās zāles vai medicīnisko ierīci.";

1.16. papildināt noteikumus ar 132. un 133. punktu šādā redakcijā:

"132. Ja noteikta šo noteikumu 1. pielikuma 1.2. un 2.1. apakšpunktā minētā diagnoze, līdz 2015. gada 30. jūnijam piemēro kompensāciju bērniem līdz 3 gadu vecumam.

133. Ja noteikta šo noteikumu 1. pielikuma 6.3.1., 9.2.1. un 9.2.2. apakšpunktā minētā diagnoze, līdz 2015. gada 30. jūnijam piemēro kompensāciju 50 % apmērā.";

1.17. aizstāt 1. pielikuma 1.2. un 2.1. apakšpunkta ailē "Kompensācijas ierobežojumi" tekstu "bērniem līdz 3 g." ar tekstu "bērniem līdz 18 g.";

1.18. aizstāt 1. pielikuma 6.3.1. apakšpunkta ailē "Kompensācijas apmērs (%)" skaitli "50" ar skaitli "75";

1.19. aizstāt 1. pielikuma 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 7.6., 7.7., 7.8., 7.9. un 7.10. apakšpunkta ailē "Kompensācijas ierobežojumi" tekstu "bērniem līdz 3 g." ar tekstu "bērniem līdz 18 g.";

1.20. aizstāt 1. pielikuma 9.2.1. un 9.2.2. apakšpunkta ailē "Kompensācijas apmērs (%)" skaitli "50" ar skaitli "75".

2. Noteikumi stājas spēkā 2015. gada 1. jūnijā.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Veselības ministrs Guntis Belēvičs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 255Pieņemts: 26.05.2015.Stājas spēkā: 01.06.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 104, 29.05.2015. OP numurs: 2015/104.5
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
  • Citi saistītie dokumenti
274334
01.06.2015
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)