Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta rīkojums Nr.268

Rīgā 2015.gada 19.maijā (prot. Nr.25 15.§)

Par Ministru kabineta 2009.gada 23.decembra rīkojuma Nr.898 "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai" atcelšanu daļā

1. Ministru kabinets (adrese - Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1520) konstatē:

1.1. saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 23. decembra rīkojuma Nr. 898 "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai" (turpmāk - rīkojums Nr. 898) 1. punktu privatizācijai tika nodots valsts īpašuma objekts - zemes vienības (kadastra apzīmējums 7842 005 0377) daļa 21,9 ha platībā, tai skaitā lidlauka skrejceļš 8700 m2 platībā Rēzeknes novada Audriņu pagastā "Lidlauks Rēzekne" un lidlauka skrejceļš 50635,20 m2 platībā, kas atrodas uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 7842 005 0232, 7842 005 0237 un 7842 005 0293. Rīkojuma Nr. 898 2. punkts noteica pienākumu Aizsardzības ministrijai veikt nepieciešamās darbības, lai no nekustamā īpašuma "Lidlauks Rēzekne" (kadastra Nr. 7842 005 0393) Rēzeknes novada Audriņu pagastā nodalītu atsevišķā nekustamā īpašumā zemes vienību (kadastra apzīmējums 7842 005 0377) un no minētās zemes vienības nodalītu valsts meža zemi 1,8 ha platībā, kā arī likumā noteiktajā kārtībā nodot un valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra" (turpmāk - Privatizācijas aģentūra) pārņemt valsts īpašuma objektu savā valdījumā;

1.2. izpildot rīkojuma Nr. 898 2. punktā minēto uzdevumu, tika izveidots nekustamais īpašums "Lidlauks Rēzekne 1" Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7842 005 0028) (turpmāk - valsts īpašuma objekts), kas sastāv no zemes vienības 21,38 ha platībā (kadastra apzīmējums 7842 005 0377). Valsts īpašuma objekts tika reģistrēts Audriņu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000480413 uz valsts vārda Aizsardzības ministrijas personā. Valsts īpašuma objekts atrodas Aizsardzības ministrijas valdījumā;

1.3. ar valsts īpašuma objektu ir saistīts lidlauka skrejceļš (kadastra apzīmējums 7842 005 0377 004) 8700 m2 platībā. Pārējā lidlauka skrejceļa daļa 50635,20 m2 platībā (turpmāk abas daļas kopā - lidlauka skrejceļš 59335,20 m2 platībā) atrodas uz šādiem privātpersonām piederošiem nekustamajiem īpašumiem Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā:

1.3.1. "Pienenīte" (kadastra Nr. 7842 005 0237), kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 7842 005 0237);

1.3.2. "Līdumi" (kadastra Nr. 7842 005 0233), kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 7842 005 0233);

1.3.3. "Antoni" (kadastra Nr. 7842 005 0232), kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 7842 005 0232);

1.3.4. "Akas" (kadastra Nr. 7842 005 0293), kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 7842 005 0293);

1.4. saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" 14. panta pirmo daļu pēc valsts īpašuma objekta nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas šā objekta privatizācija uzskatāma par uzsāktu. Tā kā Privatizācijas aģentūra nav pārņēmusi no Aizsardzības ministrijas valsts īpašuma objektu valdījumā, valsts īpašuma objekta privatizācija nav uzsākta;

1.5. saskaņā ar Rēzeknes novada domes 2011. gada 7. jūlija lēmumu "Par valsts nekustamā īpašuma "Lidlauks Rēzekne" nodošanu bez atlīdzības Rēzeknes novada pašvaldībai" (prot. Nr. 14 6. §) valsts īpašuma objekts ir nepieciešams Rēzeknes novada pašvaldībai likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 6. punktā minētās funkcijas īstenošanai - iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta attīstības veicināšanai;

1.6. Aizsardzības ministrija 2012. gada 30. janvāra vēstulē Nr. MV-N/283 informēja Privatizācijas aģentūru un Rēzeknes novada pašvaldību, ka Aizsardzības ministrija neplāno valsts īpašuma objektu izmantot valsts aizsardzības funkciju nodrošināšanai un neiebilst pret tā nodošanu Rēzeknes novada pašvaldībai;

1.7. ja valsts īpašuma objekts tiks privatizēts, Rēzeknes novada pašvaldībai tas būs jāatpērk no attiecīgās privātpersonas, lai pašvaldība varētu īstenot aviācijas sporta veidu attīstību un veikt ieguldījumus atbilstošas lidostas infrastruktūras nodrošināšanā. Tādā gadījumā pašvaldībai tiks radīti papildu izdevumi, kas var tikt kvalificēti kā pašvaldības finanšu resursu izšķērdēšana, jo pastāv iespēja pašvaldībai valsts īpašuma objektu iegūt īpašumā bez maksas. Minētie izdevumi pašvaldībai var tikt novērsti, ja Ministru kabineta rīkojums par valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai tiek atcelts un valsts īpašuma objekts tiek nodots pašvaldībai bez atlīdzības.

2. Saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" 12. panta ceturto daļu lēmumu par valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai pieņem Ministru kabinets. Administratīvā procesa likuma 51. pants nosaka, ka administratīvo lietu izskata iestāde atbilstoši savai kompetencei, kas tai piešķirta ar normatīvo aktu. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 83. panta pirmo daļu iestāde pēc savas iniciatīvas vai personas iesnieguma var uzsākt administratīvo procesu no jauna un lemt par administratīvā akta atcelšanu saskaņā ar minētā likuma 85., 86., 87. un 88. pantu. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 85. panta otrās daļas 2. punktu adresātam labvēlīgu tiesisku administratīvo aktu var atcelt tad, ja administratīvais akts izdots ar kādu citu nosacījumu un šis nosacījums nav vispār izpildīts, nav pienācīgi izpildīts vai nav laikus izpildīts. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 85. panta otrās daļas 4. punktu adresātam labvēlīgu tiesisku administratīvo aktu var atcelt tad, ja mainījušies lietas faktiskie vai tiesiskie apstākļi, kuriem pastāvot administratīvā akta izdošanas brīdī, iestāde varētu šādu administratīvo aktu neizdot, un administratīvā akta palikšana spēkā skar būtiskas sabiedrības intereses.

3. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. pantā minētajiem valsts pārvaldes principiem valsts pārvalde darbojas sabiedrības interesēs, īstenojot valsts pārvaldes funkcijas. Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 6. punktam viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu. Minētā likuma 3. panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldība nodrošina likumos noteikto funkciju izpildi, ievērojot valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses.

Saglabājot valsts īpašuma objektu valsts īpašumā un nododot to Rēzeknes novada pašvaldībai, samērīguma princips tiek ievērots, un tiek sasniegts sabiedrības interesēm atbilstošs mērķis. Pašvaldībai nebūs tiesisku šķēršļu izmantot valsts īpašuma objektu aviācijas sporta veidu attīstīšanai un jauniešu intereses veicināšanai par aviāciju, kā arī veikt nepieciešamos ieguldījumus, lai nodrošinātu valsts īpašuma objektā piemērotu un drošu infrastruktūru lidostas darbībai. Tātad pastāv leģitīmas sabiedrības intereses, kas ir prioritāras attiecībā pret atsevišķu privātpersonu (privatizācijas subjektu) interesēm. Līdz ar to ir secināms, ka sabiedrības ieguvums ir lielāks nekā privātpersonu tiesību vai tiesisko interešu ierobežojums un valsts īpašuma objekts ir saglabājams valsts īpašumā, lai to nodotu bez atlīdzības Rēzeknes novada pašvaldībai likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 6. punktā minētās funkcijas īstenošanai.

Ņemot vērā to, ka kopš rīkojuma Nr. 898 pieņemšanas ir mainījušies faktiskie apstākļi un šobrīd valsts īpašuma objekts ir nepieciešams sabiedrības interešu īstenošanai, aviācijas sporta veidu attīstīšanai un jauniešu intereses veicināšanai par aviāciju, Ministru kabinetam atceļot valsts īpašuma objekta privatizāciju, netiek pārkāptas būtiskas intereses un tās ir lielākas nekā iespējamā privatizācijas subjekta tiesisko interešu ierobežojums.

4. Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 51. pantu, 83. panta pirmo daļu un 85. panta otrās daļas 4. punktu, Ministru kabinets nolemj atcelt rīkojumu Nr. 898 daļā par valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai un svītrot rīkojuma Nr. 898 1., 3., 4. un 5. punktu.

5. Šo rīkojumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76. panta otro daļu, 188. panta pirmo daļu un 189. panta pirmo daļu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā mēneša laikā no šā rīkojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministra vietā -
labklājības ministrs Uldis Augulis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Ministru kabineta 2009.gada 23.decembra rīkojuma Nr.898 "Par valsts īpašuma objektu nodošanu .. Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 268Pieņemts: 19.05.2015.Stājas spēkā: 25.05.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 99, 22.05.2015. OP numurs: 2015/99.5
Saistītie dokumenti
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
274168
25.05.2015
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)