Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.142

Rīgā 2015.gada 24.martā (prot. Nr.16 29.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumos Nr.841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības
likuma 13.panta pirmo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumos Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 175. nr.; 2013, 154. nr.; 2014, 174. nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt 3.3. apakšpunktu aiz vārda "ražotājus" ar vārdiem un skaitļiem "izņemot šo noteikumu 4.1 2. apakšpunktā minētos ražotājus";

1.2. papildināt noteikumus ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"4.1 Centrs informācijas sniedzēju kopā iekļauj:

4.1 1. svaigpiena pirmos pircējus (turpmāk - pircējs), kuri atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007, 151. panta otrās daļas nosacījumiem, kā arī normatīvajiem aktiem par pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtību;

4.1 2. svaigpiena ražotājus:

4.1 2.1. kas atbilst normatīvajiem aktiem par higiēnas un obligātajām nekaitīguma prasībām govs svaigpiena apritei nelielā apjomā;

4.1 2.2. kas svaigpienu iegūst un pārstrādā savā saimniecībā produkta realizācijai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veterinārajām, higiēnas un nekaitīguma prasībām svaigpiena apritei;

4.1 2.3. kas atbilst normatīvajiem aktiem par veterinārajām, higiēnas un nekaitīguma prasībām svaigpiena apritei un savā saimniecībā iegūto svaigpienu realizē citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrētam pircējam.";

1.3. papildināt 6.3. apakšpunktu aiz vārda "ražotāji" ar vārdiem un skaitļiem "izņemot šo noteikumu 4.1 2. apakšpunktā minētos ražotājus";

1.4. papildināt noteikumus ar 11.1 un 11.2 punktu šādā redakcijā:

"11.1 Pircēji katru mēnesi līdz desmitajam datumam elektroniski sniedz centram šādu informāciju:

11.1 1. piena piegāde iepriekšējā mēnesī, norādot par katru ražotāju šādus datus:

11.1 1.1. personas kods vai reģistrācijas numurs komercreģistrā;

11.1 1.2. ganāmpulka reģistrācijas numurs;

11.1 1.3. iepirktā piena apjoms kilogramos;

11.1 2. piena bilance par iepriekšējo mēnesi, norādot arī plānoto vidējo iepirkuma cenu un iepirktā piena daudzumu kārtējā mēnesī (14. pielikums).

11.2 Šo noteikumu 4.1 2 apakšpunktā minētie svaigpiena ražotāji katru gadu līdz 31. janvārim sniedz centram informāciju par iepriekšējā gadā (no 1. janvāra līdz 31. decembrim) pārdoto svaigpienu un citiem piena produktiem (15. pielikums).";

1.5. papildināt noteikumus ar 12.1 un 12.2 punktu šādā redakcijā:

"12.1 Centrs katru mēnesi līdz sešpadsmitajam datumam informē Centrālo statistikas pārvaldi par katra pircēja:

12.1 1. iepriekšējā mēnesī iepirkto piena apjomu un vērtību euro (bez pievienotās vērtības nodokļa);

12.1 2. kārtējā mēnesī plānoto piena iepirkuma apjomu kilogramos un vērtību euro (bez pievienotās vērtības nodokļa).

12.2 Centrs šo noteikumu 11.2 punktā minēto informāciju katru gadu līdz 15. februārim iesniedz Centrālajā statistikas pārvaldē.";

1.6. papildināt 13., 14. un 16. punktu aiz vārda "institūts" ar vārdu "centrs";

1.7. izteikt 17. punktu šādā redakcijā:

"17. Informācijas sniedzējs:

17.1. aizpilda un paraksta attiecīgo anketu;

17.2. parakstītās anketas (oriģinālus) glabā vismaz gadu neatkarīgi no informācijas sniegšanas veida;

17.3. anketā minētos datus paziņo iestādei, nosūtot tos pa pastu, elektroniski vai pa tālruni šajos noteikumos paredzētajā termiņā, izņemot šo noteikumu 11., 11.1 un 11.2 punktā minēto informāciju.";

1.8. papildināt noteikumus ar 18.1 punktu šādā redakcijā:

"18.1 Centrālā statistikas pārvalde šo noteikumu 12.1 punktā minētās informācijas kopsavilkumu katru mēnesi līdz divdesmitajam datumam elektroniski nosūta institūtam.";

1.9. papildināt 19. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Šo noteikumu 12.1 punktā minēto informāciju institūts nosūta Eiropas Komisijai katru mēnesi līdz divdesmit piektajam datumam.";

1.10. izteikt 21. punktu šādā redakcijā:

"21. Informācijas atbilstību kontrolē:

21.1. šo noteikumu 6. un 7. punktā minēto informācijas sniedzēju uzņēmumos - institūts vai tā pilnvarota persona (turpmāk - kontrolētājs);

21.2. šo noteikumu 11., 11.1 un 11.2 punktā minēto informācijas sniedzēju uzņēmumos - Pārtikas un veterinārais dienests. Piena pircēju un svaigpiena ražotāju uzņēmumos Pārtikas un veterinārais dienests pārbauda šo noteikumu 14. un 15. pielikumā minēto datu atbilstību attiecībā uz svaigpiena pirkšanu un pārdošanu. Ja pārbaudē konstatē datu neatbilstību, informācijas sniedzējs datus precizē un atkārtoti iesniedz centrā.";

1.11. papildināt noteikumus ar 14. un 15. pielikumu šādā redakcijā:

"14.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 1.novembra
noteikumiem Nr.841

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piena pircēja pārskats par piena bilanci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periods

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mēnesis

 

Gads

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piena pircēja nosaukums

LUR Nr.

Atzīšanas Nr. vai reģistrācijas Nr. Pārtikas un veterinārajā dienestā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Kopējais no ražotājiem iepirktais piena daudzums (kg)

 

 

 

Vidējais tauku %

 

Vidējais olbaltumu %

 

 

 

Vidējā iepirkuma cena (*pēc faktiskā tauku un olbaltumvielu satura) par kg bez PVN (EUR)

 

 

 

Plānotā vidējā iepirkuma cena kārtējā mēnesī par kg bez PVN (EUR)

 

 

 

Plānotais iepērkamā piena daudzums kārtējā mēnesī (kg)

 

 

 

Uzkrājums no iepriekšējā mēneša (kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Piena daudzums, kas iepirkts no citiem saimnieciskās darbības veicējiem, kas nav piena ražotāji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.
p. k.

Saimnieciskās darbības veicēja nosaukums

LUR Nr.

Daudzums (kg)

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

Kopā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Importētais piens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts ISO kods

Saimnieciskās darbības veicēja nosaukums

Daudzums (kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopējais iepirktā piena daudzums (kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Pārstrādātais piena daudzums (kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Piena daudzums, kas pārdots citiem saimnieciskās darbības veicējiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.
p. k.

Saimnieciskās darbības veicēja nosaukums

LUR Nr.

Daudzums (kg)

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

Kopā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Eksportētais piens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts ISO kods

Saimnieciskās darbības veicēja nosaukums

Daudzums (kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Kopējais pārdotā un pārstrādātā piena daudzums (kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aizpildītājs

Amats

Paraksts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aizpildīšanas datums

 

 

 

 

 

Kontakttālruņa numurs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piezīmes.

1. * Tauku un olbaltumvielu satura rādītājus iegūst no centra vienotās svaigpiena kvalitātes datubāzes.

2. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

15.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 1.novembra
noteikumiem Nr.841

Anketa par svaigpiena ražotāju pārdoto svaigpienu un piena produktiem

20__. gada 1. janvāris - 20__. gada 31. decembris

A daļa. Ziņas par svaigpiena ražotāju (veidlapu aizpildīt drukātiem burtiem)

1. Vārds, uzvārds (fiziskai personai)/nosaukums (juridiskai personai)  
 

 

2. Ganāmpulka reģistrācijas numurs                    

 

3. E-pasta adrese, mobilā tālruņa numurs  

 

B daļa. Pārdotais svaigpiens un piena produkti

Nr. p. k.

Pārdotais produkts

Pārdotā produkta daudzums (kg)

Pārrēķina koeficients

Piena ekvivalents (kg)

1.

Svaigpiens  

1,028 (ja pārdod litros)

 

2.

Sviests  

22,5

 

3.

Svaigs (nenogatavināts) siers  

8,0

 

4.

Biezpiena siers  

7,5

 

5.

Biezpiens  

6,5

 

6.

Rūgušpiens  

1,0

 

7.

Augļu jogurts  

0,8

 

8.

Saldais krējums  

0,263 x krējuma tauku saturs

 

9.

Skābais krējums    

Kopā

 

B daļā minēto informāciju par iepriekšējo gadu līdz 31. janvārim Lauksaimniecības datu centrā iesniedz Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumu Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā" 4.1 2.1. un 4.1 2.2. apakšpunktā minētie ražotāji.

C daļa. Citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrētam pircējam pārdotais svaigpiens

Pārdotais produkts

Pārdotā produkta daudzums (kg)

Pārrēķina koeficients

Piena ekvivalents (kg)

Valsts ISO kods un saimnieciskās darbības veicēja nosaukums

Svaigpiens

 

1,028 (ja pārdod litros)

   

C daļā minēto informāciju par iepriekšējo gadu līdz 31. janvārim Lauksaimniecības datu centrā iesniedz Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumu Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā" 4.1 2.3. apakšpunktā minētie ražotāji.

     

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

Datums ___________________

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu noformēšanai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām."

2. Noteikumi stājas spēkā 2015. gada 1. aprīlī.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumos Nr.841 "Kārtība, kādā tiek vākta un .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 142Pieņemts: 24.03.2015.Stājas spēkā: 01.04.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 65, 01.04.2015. OP numurs: 2015/65.2
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
273191
01.04.2015
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)