Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.144

Rīgā 2015.gada 24.martā (prot. Nr.16 42.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 28.jūnija noteikumos Nr.500 "Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu"
7.pantu un likuma "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību"
3.panta otro daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2011. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 500 "Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 101., 155. nr.; 2012, 194. nr.; 2013, 250. nr.; 2014, 252. nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt 6. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Šis punkts nav attiecināms uz sašķidrinātās naftas gāzes baloniem.";

1.2. papildināt noteikumus ar 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 un 6.6 punktu šādā redakcijā:

"6.1 Sašķidrinātās naftas gāzes balonu, kuram nav veikta atbilstības novērtēšana vai atkārtota atbilstības novērtēšana un kas nav marķēts ar "Pī" zīmi, var tirgot un lietot, ja ir apliecinājums, ka sašķidrinātās naftas gāzes balonam ir veikta tehniskā pārbaude, kurā noteikts, ka tas atbilst noteiktajām prasībām un neapdraud cilvēku dzīvību, veselību, īpašumu un vidi.

6.2 Sašķidrinātās naftas gāzes balona tehnisko pārbaudi veic sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes stacija reizi divos gados pirms tā uzpildes. Ja sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes stacijas tehniskais aprīkojums nenodrošina iespēju veikt minēto pārbaudi, attiecīgā sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes stacija slēdz vienošanos par tehnisko pārbaužu veikšanu ar tādu sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes staciju, kurai ir nepieciešamais tehniskais aprīkojums.

6.3 Sašķidrinātās naftas gāzes balona tehniskās pārbaudes veic saskaņā ar šo noteikumu 4.1 nodaļā minētajām prasībām, ievērojot piemērojamos standartus, tehniskos nosacījumus, ar kuriem saskaņā ir ražots sašķidrinātās naftas gāzes balons, kā arī sašķidrinātās naftas gāzes balona tehniskajā pasē ražotāja norādīto tehnisko informāciju.

6.4 Sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes stacija pirms sašķidrinātās naftas gāzes balonu tehniskās pārbaudes uzsākšanas informē Patērētāju tiesību aizsardzības centru par gatavību veikt sašķidrinātās naftas gāzes balonu tehniskās pārbaudes un iesniedz identifikācijas zīmi (paraugu), ar kuru pēc tehniskās pārbaudes tiks marķēts sašķidrinātās naftas gāzes balons.

6.5 Sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes stacija izvieto savā tīmekļa vietnē informāciju par pārbaudītajiem sašķidrinātās naftas gāzes baloniem (ražotāja nosaukums, identifikācijas numurs, datums, kad veikta pārbaude, un pārbaudes rezultāts (derīgs vai nederīgs)), kā arī nodrošina informācijas aktualizēšanu ne retāk kā reizi piecās darbdienās.

6.6 Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, izmantojot nepieteikto apmeklējumu metodi, jebkurā laikā ir tiesīgs ierasties sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes stacijā, lai pārbaudītu tās spējas veikt sašķidrinātās naftas gāzes balonu tehniskās pārbaudes, kā arī novērtētu tehniskās pārbaudes procesu. Ja pārbaudē tiek konstatēts, ka sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes stacija nav spējīga veikt sašķidrinātās naftas gāzes balonu tehniskās pārbaudes vai neveic tās pienācīgā apjomā, sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes stacijai tiek aizliegta sašķidrinātās naftas gāzes balonu tehnisko pārbaužu veikšana līdz brīdim, kad tā novērsīs konstatētās neatbilstības. Minētajā gadījumā sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes stacija anulē veiktās sašķidrinātās naftas gāzes balonu pārbaudes, izdarot izmaiņas savā tīmekļa vietnē izvietotajā informācijā.";

1.3. papildināt noteikumus ar 4.1 nodaļu šādā redakcijā:

"4.1 Sašķidrinātās naftas gāzes balona tehniskās pārbaudes prasības

4.1 1. Tehniskās pārbaudes vispārīgās prasības

71.1 Sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes stacija uzskaita sašķidrinātās naftas gāzes balonus, kuriem paredzēts veikt tehnisko pārbaudi.

71.2 Ja pēc pārbaudes tiek konstatēts, ka sašķidrinātās naftas gāzes balons neatbilst prasībām, sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes stacija nodrošina, ka sašķidrinātās naftas gāzes balons tiek sabojāts tādā veidā, lai tas turpmāk nav izmantojams.

71.3 Lai sagatavotu sašķidrinātās naftas gāzes balonu pārbaudei un veiktu pilnvērtīgu pārbaudi, sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes stacijā ir šādas telpas, iekārtas un aprīkojums:

71.3 1. sašķidrinātās naftas gāzes balonu tehniskās pārbaudes telpa, kas aprīkota ar atbilstošu pieplūdes un noplūdes ventilāciju;

71.3 2. tvertnes, kurās paredzēts noliet gāzes atlikumus;

71.3 3. iekārtas, kas paredzētas sašķidrinātās naftas gāzes balona ventiļa izskrūvēšanai, kā arī sašķidrinātās naftas gāzes balona iekšējai skalošanai ar ūdens tvaiku zem spiediena;

71.3 4. gāzes koncentrācijas mērierīce, lai pārbaudītu gāzes koncentrāciju sašķidrinātās naftas gāzes balonā;

71.3 5. iekārtas, kas nodrošina iespēju veikt sašķidrinātās naftas gāzes balona hidraulisko pārbaudi pietiekamā apjomā;

71.3 6. termometrs, lai kontrolētu apkārtējās vides temperatūru;

71.3 7. dinamometriskā atslēga ventiļa ieskrūvēšanai;

71.3 8. iekārtas, lai sagatavotu sašķidrinātās naftas gāzes balonu krāsošanai, un krāsošanas kamera;

71.3 9. iekārtas nederīgo sašķidrinātās naftas gāzes balonu utilizācijai;

71.3 10. svari, kas atbilst normatīvajos aktos par mērījumu vienotību noteiktajām prasībām;

71.3 11. mērierīces, lai pārbaudītu sašķidrinātās naftas gāzes balona sienas biezumu;

71.3 12. endoskops vai cita līdzvērtīga ierīce, kas ļauj apskatīt sašķidrinātās naftas gāzes balona iekšpusi ar vismaz 10 reižu palielinājumu.

71.4 Sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes stacija nodrošina to sašķidrinātās naftas gāzes balonu utilizāciju, kas atzīti par turpmākai lietošanai nederīgiem.

71.5 Sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes stacija izstrādā sašķidrinātās naftas gāzes balonu pārbaudes metodiku un dokumentē ziņas par tehniskajām pārbaudēm.

71.6 Sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes stacija pārbaužu un testēšanas dokumentāciju glabā piecus gadus pēc tehniskās pārbaudes veikšanas.

4.1 2. Sašķidrinātās naftas gāzes balonu sagatavošana tehniskajai pārbaudei

71.7 Sašķidrinātās naftas gāzes balonus tehniskajai pārbaudei sagatavo personāls, kuru darba devējs ir apmācījis darbam ar sašķidrinātās naftas gāzes baloniem.

71.8 Sašķidrinātās naftas gāzes balonu sagatavošana tehniskajai pārbaudei sākas pēc tā saņemšanas sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes stacijā un ietver šādas darbības:

71.8 1. sašķidrinātās naftas gāzes balona tehniskās pases pārbaude, lai pārliecinātos, vai tā satur vismaz šādu informāciju:

71.8 1.1. sašķidrinātās naftas gāzes balona identifikācijas numurs;

71.8 1.2. tukša sašķidrinātās naftas gāzes balona svars (kg);

71.8 1.3. uzpildīta sašķidrinātās naftas gāzes balona svars (kg);

71.8 1.4. darba spiediens (Pd) (MPa);

71.8 1.5. testa spiediens (Pb) (MPa);

71.8 1.6. tilpums (l) - līdz 12 litriem (ieskaitot) norāda tilpumu bez zīmēm aiz komata, tilpumam no 12 līdz 50 litriem norāda tilpumu ar vienu zīmi aiz komata;

71.8 1.7. ražotāja zīme;

71.8 1.8. izgatavošanas datums (gads, mēnesis);

71.8 1.9. uzpildāmās gāzes nosaukums;

71.8 2. saņemto sašķidrinātās naftas gāzes balonu reģistrā tiek ievadīta šāda informācija par sašķidrinātās naftas gāzes balonu:

71.8 2.1. ražotājs;

71.8 2.2. sašķidrinātās naftas gāzes balona identifikācijas numurs;

71.8 2.3. datums, kad sašķidrinātās naftas gāzes balons ir saņemts pārbaudes vietā;

71.8 3. sašķidrinātās naftas gāzes balonu iztukšo drošā veidā, izskrūvē ventili un atbrīvo to no iekšienē esošajām gāzes paliekām;

71.8 4. pārliecinās, vai sašķidrinātās naftas gāzes balonā nav saglabājušies gāzes atlikumi;

71.8 5. tīra sašķidrinātās naftas gāzes balonu (attīra virsmu no netīrumiem, korozijas, sveķiem, eļļas un citām vielām).

71.9 Neidentificējamie sašķidrinātās naftas gāzes baloni vai sašķidrinātās naftas gāzes baloni, kuru tehniskajā pasē nav norādīti visi nepieciešamie tehniskie parametrus vai tajā nav vietas, kur uzlikt tehniskās pārbaudes marķējumu, tiek utilizēti.

4.1 3. Sašķidrinātās naftas gāzes balona tehniskā pārbaude

71.10 Sašķidrinātās naftas gāzes balona tehniskā pārbaude ietver šādas darbības:

71.10 1. ārējā apskate;

71.10 2. iekšējā apskate;

71.10 3. hidrauliskā pārbaude.

71.11 Sašķidrinātās naftas gāzes balona ārējās apskates laikā:

71.11 1. pārliecinās, ka sašķidrinātās naftas gāzes balona marķējums atbilst šo noteikumu 71.8 1. apakšpunktā minētajām prasībām;

71.11 2. pārliecinās, vai sašķidrinātās naftas gāzes balonam nav dziļu švīku, plaisu, izspiedumu, iespiedumu, kā arī vai tā pamatne nav būtiski bojāta;

71.11 3. pārliecinās, vai uz sašķidrinātās naftas gāzes balona nav pazīmju par siltuma, uguns vai citu ārējās iedarbības faktoru ietekmi;

71.11 4. pārbauda korozijas ietekmi, īpaši savienojuma vietās un vietās, kurās var sakrāties ūdens;

71.11 5. pārbauda metinājuma šuves un laukumus ap tām;

71.11 6. pārbauda citus defektus, piemēram, nesaprotamus un nevienmērīgus marķējumus, veiktās izmaiņas sašķidrinātās naftas gāzes balona konstrukcijā;

71.11 7. pārliecinās, vai sašķidrinātās naftas gāzes balons, novietots vertikāli, ir stabils.

71.12 Sašķidrinātās naftas gāzes balona iekšējās apskates laikā izmanto endoskopu vai citu līdzvērtīgu ierīci, lai identificētu pazīmes, kas var ietekmēt sašķidrinātās naftas gāzes balona drošību.

71.13 Sašķidrinātās naftas gāzes balona iekšējās apskates laikā pārbauda:

71.13 1. vai sašķidrinātās naftas gāzes balonam nav dziļu švīku, plaisu, izspiedumu, iespiedumu un citu defektu;

71.13 2. vai nav korozijas pazīmju;

71.13 3. sašķidrinātās naftas gāzes balona iekšējo vītni, lai pārliecinātos, ka tā ir tīra, bez plaisām un citām deformācijām.

71.14 Ja pēc ārējās un iekšējās apskates rodas šaubas par sašķidrinātās naftas gāzes balona atbilstību prasībām, sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes stacija var veikt papildu pārbaudes, kas minētas piemērojamajos standartos. Sašķidrinātās naftas gāzes balons tiek novirzīts hidrauliskajai pārbaudei tikai tad, ja nerodas šaubas par tā atbilstību izvirzītajām prasībām.

71.15 Sašķidrinātās naftas gāzes balonu hidrauliskajā pārbaudē izmanto atbilstošu šķidrumu (parasti ūdeni).

71.16 Ja tehnoloģiskais risinājums pieļauj, vienlaikus var veikt vairāku sašķidrinātās naftas gāzes balonu hidraulisko pārbaudi.

71.17 Hidrauliskajai pārbaudei sagatavotie sašķidrinātās naftas gāzes baloni ir sausi un tīri, lai būtu viegli identificēt noplūdes.

71.18 Sašķidrinātās naftas gāzes balonu pārbauda ar spiedienu, kas ir norādīts sašķidrinātās naftas gāzes balona pasē, taču tas nedrīkst būt mazāks par 25 bāriem.

71.19 Sašķidrinātās naftas gāzes balona spiediens jāpalielina pakāpeniski, līdz tas sasniedz pārbaudes spiedienu.

71.20 Sašķidrinātās naftas gāzes balonā pārbaudes spiedienu notur tik ilgi, lai pārbaudītu, vai ir noplūde, bet ne mazāk kā 45 sekundes. Pārbaudes spiediena noturēšanas laikā nedrīkst būt noplūde vai spiediena samazināšanās. Pēc spiediena samazināšanas sašķidrinātās naftas gāzes balonam nedrīkst būt paliekošas deformācijas.

71.21 Sašķidrinātās naftas gāzes balonu hidraulisko pārbaudi var aizvietot ar pneimatisko pārbaudi, ievērojot piemērojamajos standartos noteikto kārtību.

4.1 4. Sašķidrinātās naftas gāzes balona sagatavošana uzpildei un turpmākai lietošanai

71.22 Sašķidrinātās naftas gāzes balona sagatavošana turpmākajai lietošanai ietver šādas darbības:

71.22 1. sašķidrinātās naftas gāzes balona žāvēšana, tīrīšana, krāsošana un ventiļa pievienošana;

71.22 2. sašķidrinātās naftas gāzes balona marķēšana ar sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes stacija identifikācijas marķējumu, norādot pārbaudes datumu.

71.23 Sašķidrinātās naftas gāzes balonu pēc hidrauliskās pārbaudes žāvē temperatūrā, kas pārsniedz 300° C. Pēc žāvēšanas procedūras pārbauda, vai sašķidrinātās naftas gāzes balona iekšienē nav palicis šķidrums.

71.24 Pēc žāvēšanas sašķidrinātās naftas gāzes balonu, ja nepieciešams, sagatavo krāsošanai, ievērojot piemērojamajos standartos noteiktās prasības. Virsmas sagatavošanas procesā izmanto mehāniskās apstrādes metodi, kuras izmantošana nesamazina sašķidrinātās naftas gāzes balona sienas biezumu.

71.25 Sagatavojot sašķidrinātās naftas gāzes balonu turpmākai lietošanai, ja nepieciešams, to nokrāso ar krāsu, kas nodrošina tās ilgtermiņa noturību normālas ekspluatācijas apstākļos.

71.26 Sašķidrinātās naftas gāzes balonu nokrāso tā, lai tā tehnisko datu marķējums ir salasāms.

71.27 Sašķidrinātās naftas gāzes balona ventili ieskrūvē, izmantojot dinamometrisko atslēgu, un tas ir atbilstoši noblīvēts, lai nodrošinātu hermētiskumu starp sašķidrinātās naftas gāzes balonu un ventili.

71.28 Sašķidrinātās naftas gāzes balona hermētiskuma pārbaudi veic sašķidrinātās naftas gāzes balona uzpildes laikā. Ja tiek konstatēta jebkāda noplūde, veic sašķidrinātās naftas gāzes balona ventiļa remontu vai nomaina to pret citu.

71.29 Sašķidrinātās naftas gāzes balonu nosver, un, ja tiek konstatēts, ka mainījusies sašķidrinātās naftas gāzes balona masa, sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes stacija atbilstošo informāciju norāda uz sašķidrinātās naftas gāzes balona, vienlaikus padarot nesalasāmu iepriekšējo informāciju.

71.30 Ja tehniskās pārbaudes laikā tiek konstatēts, ka sašķidrinātās naftas gāzes balons ir derīgs turpmākai lietošanai, sašķidrinātās naftas gāzes balonu nodrošina ar šādu marķējumu:

71.30 1. tehniskās pārbaudes datums šādā formātā - dd.mm.gggg;

71.30 2. tehnisko pārbaudi veikušās sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes stacijas identifikācijas zīme, kuras paraugs ir iesniegts Patērētāju tiesību aizsardzības centram.

71.31 Šo noteikumu 71.30 punktā minēto marķējumu sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes stacija uzliek uz sašķidrinātās naftas gāzes balona tehniskās pases, un tas ir viegli salasāms un neizdzēšams.";

1.4. papildināt noteikumus ar 117.6 punktu šādā redakcijā:

"117.6 Šo noteikumu 6.1 punktā minētais nosacījums par tehniskās pārbaudes apliecinājumu stājas spēkā 2015. gada 1. oktobrī. Šo noteikumu 6.1 punkts ir piemērojams līdz 2017. gada 31. decembrim."

2. Noteikumi stājas spēkā 2015. gada 31. martā.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 28.jūnija noteikumos Nr.500 "Noteikumi par transportējamām .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 144Pieņemts: 24.03.2015.Stājas spēkā: 31.03.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 64, 31.03.2015. OP numurs: 2015/64.3
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
273174
31.03.2015
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)