Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.120

Rīgā 2015.gada 10.martā (prot. Nr.14 1.§)
Kārtība, kādā pieprasa un saņem Civilās aviācijas aģentūras atļauju būvēt, ierīkot un izvietot gaisa kuģu lidojumu drošumam potenciāli bīstamus objektus un veic gaisa kuģu lidojumiem bīstamu objektu uzskaiti
Izdoti saskaņā ar likuma "Par aviāciju"
41.panta trešo un ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā:

1.1. pašvaldība, gaisa kuģu lidojumu drošumam potenciāli bīstama objekta (turpmāk – objekts) īpašnieks vai lietotājs pieprasa un saņem valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" (turpmāk – Civilās aviācijas aģentūra) atļauju būvēt, ierīkot un izvietot objektus (turpmāk – atļauja);

1.2. veic gaisa kuģu lidojumiem bīstamu objektu uzskaiti.

2. Objektu uzskaiti saskaņā ar 1944. gada 7. decembra Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju (turpmāk – konvencija) 15. pielikuma prasībām veic valsts akciju sabiedrība "Latvijas gaisa satiksme" (turpmāk – Latvijas gaisa satiksme).

II. Kārtība, kādā pieprasa un saņem Civilās aviācijas aģentūras atļauju būvēt, ierīkot un izvietot gaisa kuģu lidojumu drošumam potenciāli bīstamus objektus

3. Lai objekta īpašnieks vai lietotājs saņemtu atļauju, pašvaldība, objekta īpašnieks vai lietotājs iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā šādus dokumentus:

3.1. iesniegumu (1. pielikums);

3.2. objekta plānotās atrašanās vietas ģeodēziskās uzmērīšanas pārskatu;

3.3. dokumentu (kopiju), kas apliecina objekta plānotās atrašanās vietas ģeodēzisko uzmērīšanu veikušās personas atbilstību Ģeotelpiskās informācijas likuma 10. panta trešajā daļā noteiktajai kvalifikācijai.

4. Objekta plānotās atrašanās vietas ģeodēziskās uzmērīšanas pārskatā ietver šādu informāciju:

4.1. uzmērīšanas nolūku;

4.2. uzmērīšanas datumu;

4.3. tās personas vārdu un uzvārdu, kura uzmērījusi objektu, un ģeodēzisko darbu veikšanai izsniegtā sertifikāta numuru vai personas kodu (ja sertifikāts saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav nepieciešams);

4.4. uzmērīšanas metodes aprakstu;

4.5. uzmērījumos izmantoto ģeodēzisko punktu un atbalsta punktu tīkla aprakstu;

4.6. kvalitātes kontroles pārskatu (informāciju par ierīču kalibrēšanu, iegūto mērījumu rezultātu pārbaudei lietotajām metodēm, tajā skaitā pierādījumus, ka ir sasniegta konkrētajam objektam nepieciešamā mērījumu precizitāte);

4.7. uzmērījumu rezultātus (objekta plānotās atrašanās vietas koordinātas un atrašanās vietas augstums virs jūras līmeņa atbilstoši 1. pielikumā norādītajai koordinātu sistēmai un precizitātei).

5. Ja objekta būvniecībā, ierīkošanā un izvietošanā nepieciešami ierobežojumi, lai nodrošinātu gaisa kuģu lidojumu drošumu, Civilās aviācijas aģentūra veic aeronavigācijas pētījumu (ar gaisa kuģu lidojumu drošumu saistītu aviācijas darbības apstākļu kompleksu pētīšanu) un nosaka nepieciešamos pasākumus, lai tiktu ievēroti gaisa kuģu lidojumu drošuma standarti.

6. Civilās aviācijas aģentūra izvērtē šo noteikumu 3. punktā minētos dokumentus, šo noteikumu 5. punktā minētā aeronavigācijas pētījuma rezultātus, novērtē plānotā objekta ietekmi uz gaisa kuģu lidojumu drošumu un pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

7. Civilās aviācijas aģentūra atļauju izsniedz tikai tad, ja plānotais objekts nerada draudus gaisa kuģu lidojumu drošumam. Reizē ar atļauju Civilās aviācijas aģentūra izsniedz tehniskos noteikumus objekta būvniecībai, ierīkošanai un izvietošanai un, ja nepieciešams, atļaujā iekļauj arī attiecīgus ierobežojumus.

8. Atļauja ir derīga četrus gadus no tās izsniegšanas dienas.

III. Kārtība, kādā veic gaisa kuģu lidojumiem bīstamu objektu uzskaiti

9. Objekta īpašnieks vai lietotājs ne vēlāk kā piecas darbdienas, pirms objekts sasniedzis likuma "Par aviāciju" 41. panta pirmās daļas 3. punktā vai šo noteikumu 7. punktā minētajā atļaujā noteikto augstumu (neatkarīgi no tā, vai objekta būvniecība, ierīkošana vai izvietošana pabeigta), informē par to Civilās aviācijas aģentūru, norādot Civilās aviācijas aģentūras izsniegtās atļaujas numuru un datumu, kā arī objekta sasniegto relatīvo augstumu (metros).

10. Objekta īpašnieks vai lietotājs 45 dienu laikā pēc objekta būvniecības, ierīkošanas vai izvietošanas pabeigšanas iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā šādus dokumentus:

10.1. paziņojumu (2. pielikums);

10.2. objekta atrašanās vietas ģeodēziskās uzmērīšanas pārskatu (pastāvīgiem objektiem);

10.3. dokumentu (kopiju), kas apliecina objekta atrašanās vietas ģeodēzisko uzmērīšanu veikušās personas atbilstību Ģeotelpiskās informācijas likuma 10. panta trešajā daļā noteiktajai kvalifikācijai.

11. Objekta atrašanās vietas ģeodēziskās uzmērīšanas pārskatā ietver šādu informāciju:

11.1. uzmērīšanas nolūku;

11.2. uzmērīšanas datumu;

11.3. tās personas vārdu un uzvārdu, kura uzmērījusi objektu, un ģeodēzisko darbu veikšanai izsniegtā sertifikāta numuru vai personas kodu (ja sertifikāts saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav nepieciešams);

11.4. uzmērīšanas metodes aprakstu;

11.5. uzmērījumos izmantoto ģeodēzisko punktu un atbalsta punktu tīkla aprakstu;

11.6. kvalitātes kontroles pārskatu (informāciju par ierīču kalibrēšanu, iegūto mērījumu rezultātu pārbaudei lietotajām metodēm, tajā skaitā pierādījumus, ka ir sasniegta konkrētajam objektam nepieciešamā mērījumu precizitāte);

11.7. uzmērījumu rezultātus (objekta atrašanās vietas koordinātas un atrašanās vietas augstums virs jūras līmeņa, relatīvais augstums un absolūtais augstums atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumā norādītajai koordinātu sistēmai un precizitātei).

12. Pašvaldība, objekta īpašnieks vai lietotājs piecu darbdienu laikā pēc objekta nojaukšanas paziņo to Civilās aviācijas aģentūrai, norādot šādu informāciju:

12.1. paziņojuma iesniedzējs;

12.2. objekta adrese (ja tāda ir);

12.3. objekta veids;

12.4. objekta atrašanās vietas ģeogrāfiskās koordinātas 1984. gada Pasaules Ģeodēziskajā sistēmā (WGS84) (platums un garums grādos, minūtēs, sekundēs (līdz sekundes desmitdaļai));

12.5. objekta nojaukšanas datums.

13. Civilās aviācijas aģentūra piecu darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas no pašvaldības, objekta īpašnieka vai lietotāja iesniedz Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrā šādas ziņas par likuma "Par aviāciju" 41. panta pirmajā daļā minētajiem objektiem, kuru augstums virs to atrašanās vietas reljefa sasniedz 100 metrus un vairāk:

13.1. informāciju par izsniegto atļauju un pašvaldības, objekta īpašnieka vai lietotāja sniegtās ziņas par plānotā objekta adresi (ja tāda ir), veidu, objekta atrašanās vietas plānotajām ģeogrāfiskajām koordinātām un plānoto objekta relatīvo augstumu;

13.2. informāciju par šo noteikumu 10. punktā minētā objekta adresi (ja tāda ir), veidu, objekta atrašanās vietas ģeogrāfiskajām koordinātām un objekta augstumu virs jūras līmeņa, relatīvo augstumu un absolūto augstumu, objekta statusu (pabeigts vai nav pabeigts), objekta atrašanās ilgumu norādītajā vietā (pastāvīgs vai īslaicīgs), kā arī informāciju par objekta marķējuma un aizsarggaismu esību;

13.3. šo noteikumu 12. punktā minēto informāciju.

14. Informāciju par likuma "Par aviāciju" 41. panta pirmajā daļā minētajiem objektiem, kuru augstums virs to atrašanās vietas reljefa sasniedz 100 metrus un vairāk, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra sagatavo aeronavigācijas datu veidā normatīvajos aktos par aeronavigācijas informācijas sagatavošanu un izplatīšanu noteiktajā kārtībā, pamatojoties uz:

14.1. šo noteikumu 13. punktā minētajā kārtībā saņemto informāciju;

14.2. topogrāfiskajā kartēšanā iegūtajiem datiem atbilstoši karšu izgatavošanas ciklam.

15. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra aeronavigācijas datus iesniedz Latvijas gaisa satiksmei normatīvajos aktos par aeronavigācijas informācijas sagatavošanu un izplatīšanu noteiktajā kārtībā un apjomā 30 dienu laikā pēc informācijas iegūšanas šo noteikumu 13. punktā minētajā kārtībā vai pēc šo noteikumu 14.2. apakšpunktā minēto datu ieguves.

16. Informāciju par tādu objektu ģeogrāfiskajām koordinātām, augstumu, veidu, marķējumu un apgaismojumu, kuri atrodas lidlauka šķēršļu ierobežošanas virsmu horizontālajās robežās, attiecīgā lidlauka ekspluatants sagatavo aeronavigācijas datu veidā un iesniedz Latvijas gaisa satiksmei normatīvajos aktos par aeronavigācijas informācijas sagatavošanu un izplatīšanu noteiktajā kārtībā.

17. Lidlauka šķēršļu ierobežošanas virsmu horizontālās robežas nosaka atbilstoši konvencijas 14. pielikumā noteiktajai skrejceļu klasifikācijai piemērojamo šķēršļu ierobežošanas virsmu projekcijai uz zemes (ūdens) virsmas.

18. Latvijas gaisa satiksme uztur elektronisko objektu datubāzi (turpmāk – datubāze), kurā apkopo un glabā informāciju par objektiem. Informāciju par objektiem saskaņā ar konvencijas 15. pielikumu iesniedz un glabā atbilstoši šādām teritorijām:

18.1. 1. apgabals – Latvijas Republikas gaisa telpa;

18.2. 2. apgabals – lidlauka gaisa satiksmes vadības rajons;

18.3. 3. apgabals – lidlauka teritorija;

18.4. 4. apgabals – lidlauka II un III kategorijas operāciju zonas.

19. Latvijas gaisa satiksme saņemto informāciju ievieto datubāzē un publicē informatīvajā izdevumā "Aeronavigācijas informācijas publikācija" atbilstoši normatīvajam aktam par aeronavigācijas informācijas sagatavošanu un izplatīšanu.

20. Datubāze (izņemot informāciju, kas publicējama informatīvajā izdevumā "Aeronavigācijas informācijas publikācija") ir pieejama tikai Civilās aviācijas aģentūrai, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrai un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem.

IV. Noslēguma jautājums

21. Atzīt par spēku zaudējušiem:

21.1. Ministru kabineta 2008. gada 2. janvāra noteikumus Nr. 2 "Kārtība, kādā pieprasa un saņem Civilās aviācijas aģentūras atļauju būvēt, ierīkot un izvietot gaisa kuģu lidojumu drošībai potenciāli bīstamus objektus" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 2. nr.);

21.2. Ministru kabineta 2008. gada 8. aprīļa noteikumus Nr. 250 "Noteikumi par gaisa kuģu lidojumiem bīstamu objektu uzskaiti" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 57. nr.).

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Aizsardzības ministrs Raimonds Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 10.marta
noteikumiem Nr.120
Iesniegums gaisa kuģu lidojumu drošībai potenciāli bīstamu objektu būvniecībai, ierīkošanai un izvietošanai
(paraugs)

Lūdzu izsniegt atļauju gaisa kuģu lidojumu drošībai potenciāli bīstama objekta būvniecībai, ierīkošanai, izvietošanai (atzīmēt nepieciešamo).

Pašvaldība  
 

(nosaukums)

 

(adrese)

Tālruņa numurs     E-pasts/Faksa numurs  
Objekta īpašnieks  
 

(vārds, uzvārds (nosaukums), personas kods (reģistrācijas numurs))

 

(adrese)

Tālruņa numurs     E-pasts/Faksa numurs  
Objekta lietotājs  
 

(vārds, uzvārds (nosaukums), personas kods (reģistrācijas numurs))

 

(korespondences adrese)

Tālruņa numurs     E-pasts/Faksa numurs  

Informācija par plānoto objektu

1. Objekta plānotās atrašanās vietas adrese (ja tāda ir).

2. Piesaiste apdzīvotai vietai – virziens un attālums no apdzīvotas vietas (piemēram, 4 km uz DR no Ērgļiem) vai plānotā objekta atrašanās vieta pievienotajā kartē (mērogs 1:10 000), apdzīvotā vieta – adrese (ja tāda ir).

3. Objekta veids (piemēram, tornis, masts, celtnis, dūmenis, ēka u. c.).

4. Objekta apraksts (aizņemtā platība, izmantotās tehnoloģijas).

5. Objekta plānotais atrašanās ilgums norādītajā vietā:

5.1. pastāvīgs;

5.2. īslaicīgs (_________ mēneši, __________ dienas).

6. Objekta plānotās atrašanās vietas uzmērīšanas datums.

7. Persona, kura uzmērījusi objektu, – vārds, uzvārds, sertifikāta numurs, termiņš un izdevēja nosaukums.

8. Objekta plānotās atrašanās vietas ģeogrāfiskās koordinātas 1984. gada Pasaules Ģeodēziskajā sistēmā (WGS 84) (no ģeodēziskās uzmērīšanas pārskata):

8.1. platums – grādos, minūtēs, sekundēs (līdz sekundes desmitdaļai);

8.2. garums – grādos, minūtēs, sekundēs (līdz sekundes desmitdaļai).

9. Objekta plānotās atrašanās vietas augstums virs jūras līmeņa (pilnos metros) (informācija no ģeodēziskās uzmērīšanas pārskata).

10. Objekta plānotais relatīvais augstums – objekta pilns augstums ar visu, kas uz tā izvietots (piemēram, antenas, aizsarggaismas, zibensnovedēji) (noapaļots uz augšu līdz pilniem metriem).

11. Objekta plānotais absolūtais augstums (noapaļots uz augšu līdz pilniem metriem).

12. Objekta rādiuss (metros).

13. Vertikālā atskaites sistēma.

14. Horizontālās uzmērīšanas precizitāte (metros).

15. Ticamības līmenis horizontālajai precizitātei.

16. Vertikālās uzmērīšanas precizitāte (metros).

17. Ticamības līmenis vertikālajai precizitātei.

18. Piezīmes.

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds un paraksts*)

Datums*  

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Aizsardzības ministrs Raimonds Vējonis
2.pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 10.marta
noteikumiem Nr.120
Paziņojums par gaisa kuģu lidojumu drošībai potenciāli bīstamu objektu būvniecības, ierīkošanas un izvietošanas pabeigšanu
(paraugs)

Paziņoju, ka ir pabeigta gaisa kuģu lidojumu drošībai potenciāli bīstama objekta būvniecība, ierīkošana, izvietošana (atzīmē nepieciešamo).

Objekta īpašnieks  
 

(vārds, uzvārds (nosaukums), personas kods (reģistrācijas numurs))

 

(adrese)

Tālruņa numurs     E-pasts/Faksa numurs  
Objekta lietotājs  
 

(vārds, uzvārds (nosaukums), personas kods (reģistrācijas numurs))

 

(korespondences adrese)

Tālruņa numurs     E-pasts/Faksa numurs  

Informācija par objektu

1. Objekta plānotās atrašanās vietas adrese (ja tāda ir).

2. Civilās aviācijas aģentūras izsniegtās objekta būvniecības, ierīkošanas vai izvietošanas atļaujas numurs un datums.

3. Piesaiste apdzīvotai vietai – virziens un attālums no apdzīvotas vietas (piemēram, 4 km uz DR no Ērgļiem) vai plānotā objekta atrašanās vieta pievienotajā kartē (mērogs 1:10 000), apdzīvotā vieta – adrese (ja tāda ir).

4. Objekta veids (piemēram, tornis, masts, celtnis, dūmenis, ēka).

5. Objekta apraksts (aizņemtā platība, izmantotās tehnoloģijas).

6. Objekta plānotais atrašanās ilgums norādītajā vietā:

6.1. pastāvīgs;

6.2. īslaicīgs (_________ mēneši, __________ dienas).

7. Objekta atrašanās vietas uzmērīšanas datums.

8. Persona, kura uzmērījusi objektu, – vārds, uzvārds, sertifikāta numurs, termiņš un izdevēja nosaukums.

9. Objekta atrašanās vietas ģeogrāfiskās koordinātas 1984. gada Pasaules Ģeodēziskajā sistēmā (WGS 84) (no ģeodēziskās uzmērīšanas pārskata):

9.1. platums – grādos, minūtēs, sekundēs (līdz sekundes desmitdaļai);

9.2. garums – grādos, minūtēs, sekundēs (līdz sekundes desmitdaļai).

10. Objekta atrašanās vietas augstums virs jūras līmeņa (pilnos metros) (no ģeodēziskās uzmērīšanas pārskata).

11. Objekta relatīvais augstums – objekta pilns augstums ar visu, kas uz tā izvietots (piemēram, antenas, aizsarggaismas, zibensnovedēji) (noapaļots uz augšu līdz pilniem metriem).

12. Objekta absolūtais augstums (noapaļots uz augšu līdz pilniem metriem).

13. Objekta rādiuss (metros).

14. Vertikālā atskaites sistēma.

15. Horizontālās uzmērīšanas precizitāte (metros).

16. Ticamības līmenis horizontālajai precizitātei.

17. Vertikālās uzmērīšanas precizitāte (metros).

18. Ticamības līmenis vertikālajai precizitātei.

19. Piezīmes.

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds un paraksts*)

Datums*  

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Aizsardzības ministrs Raimonds Vējonis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā pieprasa un saņem Civilās aviācijas aģentūras atļauju būvēt, ierīkot un izvietot .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 120Pieņemts: 10.03.2015.Stājas spēkā: 14.03.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 52, 13.03.2015. OP numurs: 2015/52.7
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
  • Citi saistītie dokumenti
272774
14.03.2015
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)