Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.106

Rīgā 2015.gada 24.februārī (prot. Nr.10 6.§)
Noteikumi par speciālo ekonomisko zonu un brīvostu kapitālsabiedrību un pašvaldību pārskatu veidlapu paraugiem un to aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību
Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un
speciālajās ekonomiskajās zonās" 12.panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka šādu pārskatu veidlapu paraugus un kārtību, kādā minētie pārskati aizpildāmi un iesniedzami Valsts ieņēmumu dienestā:

1.1. pārskats par uzkrāto tiešo nodokļu atlaižu summu un uzkrāto attiecināmo izmaksu summu, par saņemto atbalstu sākotnējo ieguldījumu veikšanai un uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi taksācijas periodā;

1.2. pārskats par nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu piemērošanu taksācijas periodā.

(Grozīts ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 540)

2. Pārskatu par uzkrāto tiešo nodokļu atlaižu summu un uzkrāto attiecināmo izmaksu summu, par saņemto atbalstu sākotnējo ieguldījumu veikšanai un uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi taksācijas periodā (1. pielikums) aizpilda šādā kārtībā:

2.1. 1. rindā norāda uzkrāto attiecināmo izmaksu summu, izņemot uzkrāto attiecināmo izmaksu summas lieliem ieguldījumu projektiem, bet ietverot kapitālsabiedrības ieguldījumus, kas veikti, sākot ar gadu, kurā noslēgts līgums par ieguldījumu veikšanu ar zonas vai brīvostas pārvaldi (Ventspils brīvostas licencētai kapitālsabiedrībai – ar gadu, kad stājies spēkā likums "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās"), līdz taksācijas periodam (ieskaitot), par kuru tiek aprēķināti attiecīgie ieguldījumi. 1.1. rindā norāda, cik no kopējās summas ir ieguldījumi saskaņā ar līgumiem par ieguldījumu veikšanu, kas noslēgti līdz 2014. gada 30. jūnijam, bet 1.2. rindā – saskaņā ar līgumiem par ieguldījumu vai paredzamo algu izmaksu veikšanu pēc 2014. gada 1. jūlija. Informāciju norāda par katru konkrētu ieguldījumu projektu, norādot katra ieguldījumu projekta nosaukumu un ieguldījumu summu atsevišķi;

2.2. 2. rindā norāda maksimāli pieļaujamo atlaižu summu, kuru kapitālsabiedrībai ir tiesības piemērot, lai uzkrātā tiešo nodokļu atlaižu summa un taksācijas periodā aprēķinātās atlaides kopā nepārsniegtu attiecīgajai kapitālsabiedrībai piemērojamos procentus no uzkrātās attiecināmo izmaksu summas. 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 2.6. rindā norāda procentus no uzkrātās attiecināmo izmaksu summas, kādi piemērojami saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par ieguldījumu vai paredzamo algu izmaksu veikšanu. 2.4.1., 2.4.2., 2.4.3., 2.5.1., 2.5.2., 2.5.3., 2.6.1., 2.6.2. un 2.6.3. rindā norāda informāciju par katru konkrētu ieguldījumu projektu, norādot katra ieguldījumu projekta nosaukumu un maksimāli piemērojamo tiešo nodokļu atlaižu summu atsevišķi. 2.7. rindā norāda maksimāli pieļaujamos procentus un atlaižu summu, ja kapitālsabiedrība papildus likumā noteiktajam atbalstam saņem citu atbalstu sākotnējo ieguldījumu veikšanai (tai skaitā de minimis atbalstu). 2.8. rindā norāda procentus no ieguldījumu summas, kādi piemērojami līgumiem, kas slēgti laikposmā no 2003. gada 20. jūnija līdz 2006. gada 31. decembrim, ja kapitālsabiedrība atbilda mazas vai vidējas kapitālsabiedrības statusam saskaņā ar Komisijas 2001. gada 12. janvāra Regulas (EK) Nr. 70/2001 par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu, sniedzot valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem, 1. pielikumā un Komisijas 2004. gada 25. februāra Regulas (EK) Nr. 364/2004, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 70/2001, iekļaujot tās darbības jomā atbalstu pētniecībai un attīstībai, 1. pielikumā noteiktajiem kritērijiem;

2.3. 3. rindā norāda uzkrāto attiecināmo izmaksu summu lieliem ieguldījumu projektiem. 3.1. rindā norāda uzkrāto attiecināmo izmaksu summu lieliem ieguldījumu projektiem saskaņā ar līgumiem par ieguldījumu veikšanu, kas noslēgti līdz 2014. gada 30. jūnijam, bet 3.2. rindā – saskaņā ar līgumiem par ieguldījumu vai paredzamo algu izmaksu veikšanu pēc 2014. gada 1. jūlija. Par lielu ieguldījumu projektu ir uzskatāms projekts, kurš atbilst likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" 8.1 pantam;

2.4. 4. rindā norāda maksimāli piemērojamo tiešo nodokļu atlaižu summu lieliem ieguldījumu projektiem. 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5. un 4.6. rindā norāda procentus no uzkrātās attiecināmo izmaksu summas, kādi piemērojami saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par ieguldījumu vai paredzamo algu izmaksu veikšanu. 4.7. rindā norāda maksimāli pieļaujamos procentus un atlaides summu lieliem ieguldījumu projektiem, kuru plānotās izmaksas pārsniedz 100 miljonus euro, saskaņā ar likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" 8. panta piekto daļu. 4.8. rindā norāda citus procentus no uzkrātās attiecināmo izmaksu summas;

2.5. 5. rindā norāda uzņēmumu ienākuma nodokļa summu, kuru kapitālsabiedrība pārskata gadā ir aprēķinājusi par dividendēm, kas iegūtas no darbībām likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" noteiktajās atbalstāmajās nozarēs un kuru var samazināt par uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi saskaņā ar likumu "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās";

2.6. 6. rindā norāda aprēķināto uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaides summu, kura nepārsniedz 80 procentus no uzņēmumu ienākuma nodokļa summas, kas pārskata gadā aprēķināta par dividendēm, saskaņā ar Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma pārejas noteikumu 24. punktu;

2.7. 7. rindā norāda nekustamā īpašuma nodokli, kas aprēķināts par speciālās ekonomiskās zonas vai brīvostas teritorijā esošo nekustamo īpašumu, bez atlaižu piemērošanas saskaņā ar likumu "Par nekustamā īpašuma nodokli";

2.8. 8. rindā norāda aprēķināto nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi. 8.1. rindā norāda aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa atlaides summu saskaņā ar likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" 6. panta pirmo daļu. 8.2. rindā norāda aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa atlaides summu saskaņā ar likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" 6. panta otro daļu. 8.3. rindā norāda aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa atlaides summu saskaņā ar likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" 6. panta 2.1 daļu. Atlaides summu norāda, aizpildot 8.1. rindu vai 8.1. un 8.2. rindu, vai arī tikai 8.3. rindu;

2.9. 9. rindā norāda 2. un 4. rindas summu, kas ir kopējā piemērojamā tiešo nodokļu atlaižu summa uzkrātajām attiecināmajām izmaksām. 9.1., 9.2. un 9.3. rindā norāda informāciju par katru konkrētu ieguldījumu projektu, norādot katra ieguldījumu projekta nosaukumu un summu atsevišķi;

2.10. 10. rindā norāda uzkrāto tiešo nodokļu (uzņēmumu ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa) atlaižu summu, kas uzkrāta par periodu līdz taksācijas gadam un ko nosaka saskaņā ar likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" 1. panta otrās daļas 7. punktu. 10.1., 10.2. un 10.3. rindā norāda informāciju par uzkrāto tiešo nodokļu atlaižu summu par katru konkrētu ieguldījumu projektu, norādot katra ieguldījumu projekta nosaukumu un summu atsevišķi;

2.11. 11. rindā norāda maksimālo tiešo nodokļu atlaižu summu, kuru kapitālsabiedrībai ir tiesības piemērot taksācijas periodā un kuru aprēķina kā 9. un 10. rindas starpību. 11.1., 11.2. un 11.3. rindā norāda informāciju par taksācijas periodā maksimāli piemērojamo tiešo nodokļu atlaižu summu par katru konkrētu ieguldījumu projektu, norādot katra ieguldījumu projekta nosaukumu un summu atsevišķi;

2.12. 12. rindā norāda uzkrāto tiešo nodokļu atlaižu summu, kuru kapitālsabiedrība faktiski piemēro taksācijas periodā. 12.1., 12.2. un 12.3. rindā norāda informāciju par katru konkrētu projektu, norādot katra ieguldījumu projekta nosaukumu un summu atsevišķi. 12.1.1., 12.1.2., 12.2.1., 12.2.2., 12.3.1. un 12.3.2. rindā norāda nekustamā īpašuma nodokļa atlaides un uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaides summu sadalījumā pa ieguldījumu projektiem;

2.13. (svītrots ar MK 09.04.2019. noteikumiem Nr. 156);

2.14. 13. rindā norāda atlikušo tiešo nodokļu atlaižu summu, kuru kapitālsabiedrība varēs izmantot nākamajos taksācijas periodos un kuru aprēķina kā 11. un 12. rindas starpību. 13.1., 13.2. un 13.3. rindā norāda informāciju par katru konkrētu ieguldījumu projektu, norādot katra ieguldījumu projekta nosaukumu un summu atsevišķi.

(Grozīts ar MK 13.06.2017. noteikumiem Nr. 319; MK 09.04.2019. noteikumiem Nr. 156; MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 540)

3. Pārskatu par nekustamā īpašuma atlaižu piemērošanu taksācijas periodā (2. pielikums) aizpilda šādā kārtībā:

3.1. 2. ailē norāda informāciju par katru konkrētu ieguldījumu projektu, norādot katra projekta nosaukumu;

3.2. 3. ailē norāda aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli bez atlaižu piemērošanas saskaņā ar likumu "Par nekustamā īpašuma nodokli";

3.3. 4. ailē norāda saskaņā ar likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" 6. panta pirmo daļu aprēķināto nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi;

3.4. 5. ailē norāda saskaņā ar likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" 6. panta otro daļu pašvaldības piešķirto nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi;

3.5. 6. ailē norāda saskaņā ar likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" 6. panta 2.1 daļu pašvaldības piešķirto samazināto nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi;

3.6. 7. ailē norāda saskaņā ar likumu "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" pašvaldības piešķirto nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi sadalījumā pa ieguldījumu projektiem, balstoties uz kapitālsabiedrības sniegto informāciju;

3.7. 8. ailē norāda budžetā papildus iemaksājamo nekustamā īpašuma nodokļa summu par visiem ieguldījumu projektiem kopā.

(MK 10.08.2021. noteikumu Nr. 540 redakcijā)

4. Kapitālsabiedrība šo noteikumu 2. punktā minēto pārskatu un pašvaldība šo noteikumu 3. punktā minēto pārskatu elektroniski iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu.

4.1 Ja kapitālsabiedrība 2012., 2013., 2014., 2015., 2016., 2017., 2018., 2019., 2020. un 2021. gada taksācijas periodos ir faktiski saņēmusi tiešo nodokļu atvieglojumus un kapitālsabiedrībai noslēgts vairāk nekā viens līgums par ieguldījumu veikšanu vai paredzamo algu izmaksu veikšanu saskaņā ar likumu "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās", kapitālsabiedrība līdz 2022. gada 30. aprīlim iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā papildu informāciju par attiecīgo taksācijas periodu atbilstoši šo noteikumu 2. punktā noteiktajam pārskatam.

(MK 10.08.2021. noteikumu Nr. 540 redakcijā)

5. Šo noteikumu 2. punktā minēto pārskatu Valsts ieņēmumu dienests piecu darbdienu laikā pēc tā saņemšanas elektroniski nosūta pašvaldībai, kuras teritorijā atrodas attiecīgā zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Finanšu ministrs Jānis Reirs
1.pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 24.februāra noteikumiem Nr.106

(Pielikums MK 10.08.2021. noteikumu Nr. 540 redakcijā)

Nodokļu maksātāja nosaukums

 

Pārskats par uzkrāto tiešo nodokļu atlaižu summu un uzkrāto attiecināmo izmaksu summu, par saņemto atbalstu sākotnējo ieguldījumu veikšanai un uzņēmuma ienākuma nodokļa atlaidi
taksācijas periodā

no _________ līdz _________

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods
           

Pārskatā summas norāda euro.

Pārskatā lietotas atsauces uz likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" pantiem.

1. Uzkrātā attiecināmo izmaksu summa (1. panta 2. d. 6. p.), tai skaitā:

01

 
1.1. ieguldījumi, ja līgums par ieguldījumu veikšanu noslēgts līdz 2014. gada 30. jūnijam:

01.1

 
1.1.1. ieguldījumu projekts

1.1.1

 
1.1.2. ieguldījumu projekts

1.1.2

 
1.1.3. ieguldījumu projekts

1.1.3

 
1.1.4.

1.1.4

 
1.2. ieguldījumi, ja līgums par ieguldījumu vai paredzamo algu izmaksu veikšanu noslēgts pēc 2014. gada 1. jūlija:

01.2

 
1.2.1. ieguldījumu projekts

1.2.1

 
1.2.2. ieguldījumu projekts

1.2.2

 
1.2.3. ieguldījumu projekts

1.2.3

 
1.2.4.

1.2.4

 
   
2. Maksimāli piemērojamā tiešo nodokļu atlaižu summa (8. panta 1. d., 8.2 panta 1. d., pārejas noteikumu 6. p.), tai skaitā:

02

 
2.1.  50 % (1.1. r. x 0,5)

02.1

 
2.2.  60 % (1.1. r. x 0,6)

02.2

 
2.3.  70 % (1.1. r. x 0,7)

02.3

 
2.4.  35 % (1.2. r. x 0,35)

02.4

 
2.4.1. 35% (1.2.1. r. x 0,35)

02.4.1

 
2.4.2. 35% (1.2.2. r. x 0,35)

02.4.2

 
2.4.3.

02.4.3

 
2.5.  45 % (1.2. r. x 0,45)

02.5

 
2.5.1. 45% (1.2.1. r. x 0,45)

02.5.1

 
2.5.2. 45% (1.2.2. r. x 0,45)

02.5.2

 
2.5.3.

02.5.3

 
2.6.  55 % (1.2. r. x 0,55)

02.6

 
2.6.1. 55% (1.2.1. r. x 0,55)

02.6.1

 
2.6.2. 55% (1.2.2. r. x 0,55)

02.6.2

 
2.6.3.

02.6.3

 
2.7. likuma 8.2 panta pirmajā daļā noteiktā maksimāli piemērojamā tiešo nodokļu atlaižu summa ... %

02.7

 
2.8.  65 % (ieguldījumiem, kas veikti saskaņā ar līgumiem, kuri noslēgti laikposmā no 2003. gada 20. jūnija līdz 2006. gada 31. decembrim x 0,65)

02.8

 
   
3. Uzkrātā attiecināmo izmaksu summa lieliem ieguldījumu projektiem (1. panta 2. d. 6. p.), tai skaitā:

03

 
3.1. ieguldījumi, ja līgums par ieguldījumu veikšanu noslēgts līdz 2014. gada 30. jūnijam

03.1

 
3.2. ieguldījumi, ja līgums par ieguldījumu vai paredzamo algu izmaksu veikšanu noslēgts pēc 2014. gada 1. jūlija

03.2

 
   
4. Maksimāli piemērojamā tiešo nodokļu atlaižu summa lieliem ieguldījumu projektiem (8.1 pants, pārejas noteikumu 6. p.), tai skaitā:

04

 
4.1.  17 % (summa virs 100 milj. euro x 0,17)

04.1

 
4.2.  25 % (no 50 līdz 100 milj. euro x 0,25)

04.2

 
4.3.  50 % (50 milj. euro x 0,5)

04.3

 
4.4.  0 % summai virs 100 milj. euro (8.1 panta 3. d. 3. p.)

04.4

 
4.5.  17,5 % (no 50 līdz 100 milj. euro x 0,175)

04.5

 
4.6.  35 % (50 milj. euro x 0,35)

04.6

 
4.7. summai virs 100 milj. euro (8.1 panta 5. d.)

04.7

 
4.8.

04.8

 
   
5. Uzņēmumu ienākuma nodokļa summa, kas aprēķināta par dividendēm un kurai piemēro atlaidi pārskata gadā

05

 
   
6. Aprēķinātā uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaide pārskata gadā (5. r. x 0,8) (7. panta 1. d.)

06

 
   
7. Aprēķinātais nekustamā īpašuma nodoklis

07

 
   
8. Aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa atlaide, tai skaitā:

08

 
8.1. atlaides daļa saskaņā ar 6. panta 1. d.

08.1

 
8.2. atlaides daļa saskaņā ar 6. panta 2. d.

08.2

 
8.3. atlaides daļa saskaņā ar 6. panta 2.1 d.

08.3

 
 
9. Kopējā piemērojamā tiešo nodokļu atlaižu summa uzkrātajām attiecināmajām izmaksām (2. r. + 4. r.):

09

 
9.1.

09.1

 
9.2.

09.2

 
9.3.

09.3

 
 
10. Uzkrātā tiešo nodokļu atlaižu summa (1. panta 2. d. 7. p.):

10

 
10.1.

10.1

 
10.2.

10.2

 
10.3.

10.3

 
 
11. Taksācijas periodā maksimāli piemērojamā tiešo nodokļu atlaižu summa (9. r. – 10. r.):

11

 
11.1.

11.1

 
11.2.

11.2

 
11.3.

11.3

 
 
12. Faktiski piemērotā tiešo nodokļu atlaižu summa taksācijas periodā:

12

 
12.1. ieguldījumu projekts

12.1

 
12.1.1. nekustamā īpašuma nodokļa atlaide

12.1.1

 
12.1.2. uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaide

12.1.2

 
12.2. ieguldījumu projekts

12.2

 
12.2.1. nekustamā īpašuma nodokļa atlaide

12.2.1

 
12.2.2. uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaide

12.2.2

 
12.3.

12.3

 
12.3.1.

12.3.1

 
12.3.2.

12.3.2

 
 
13. Atlikusī tiešo nodokļu atlaižu summa pret attiecināmajām izmaksām (11. r. – 12. r.):

13

 
13.1.

13.1

 
13.2.

13.2

 
13.3.

13.3

 
2.pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 24.februāra noteikumiem Nr.106

(Pielikums MK 10.08.2021. noteikumu Nr. 540 redakcijā)

Nodokļu maksātāja nosaukums, reģistrācijas kods

Ieguldījumu projekta nosaukums

Aprēķinātais nekustamā īpašuma nodoklis bez atlaižu piemērošanas saskaņā ar likumu "Par nekustamā īpašuma nodokli"

Aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa atlaide (6. pants)

Pašvaldības piešķirtā nodokļa atlaide pa ieguldījumu projektiem

Budžetā papildus iemaksājamā nekustamā īpašuma nodokļa summa
(3. aile –
7. aile par visiem ieguldījumu projektiem kopā)

likumā noteiktā nodokļa atlaide (6. panta 1. d.)

pašvaldības piešķirtā nodokļa atlaide (6. panta 2. d.)

pašvaldības piešķirtā samazinātā nodokļa atlaide (6. panta 2.1 d.)

1

2

3

4

5

6

7

8

1.       
 1.1.      
 1.2. 
 1.3. 
2.       

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par speciālo ekonomisko zonu un brīvostu kapitālsabiedrību un pašvaldību pārskatu veidlapu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 106Pieņemts: 24.02.2015.Stājas spēkā: 06.03.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 46, 05.03.2015. OP numurs: 2015/46.1
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
272609
{"selected":{"value":"14.08.2021","content":"<font class='s-1'>14.08.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"14.08.2021","iso_value":"2021\/08\/14","content":"<font class='s-1'>14.08.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"18.04.2019","iso_value":"2019\/04\/18","content":"<font class='s-1'>18.04.2019.-13.08.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.06.2017","iso_value":"2017\/06\/16","content":"<font class='s-1'>16.06.2017.-17.04.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.03.2015","iso_value":"2015\/03\/06","content":"<font class='s-1'>06.03.2015.-15.06.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
14.08.2021
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)