Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.85

Rīgā 2015.gada 17.februārī (prot. Nr.9 10.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
5.panta 3.1 un ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 253. nr.; 2014, 65., 150., 184., 247. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Atbalsts 2015. gadā ietver finansējumu 8 720 490 euro apmērā šādiem atbalsta pasākumiem:

2.1. lopkopības attīstībai - 4 939 042 euro:

2.1.1. ciltsdarbam un dzīvnieku audzēšanai - 2 939 009 euro:

2.1.1.1. ciltsdarba pasākumiem piensaimniecības nozarē - 1 858 232 euro (tai skaitā ciltsgrāmatas uzturēšanai - 56 915 euro, pirmās un trešās laktācijas govju lineārai vērtēšanai - 426 860 euro);

2.1.1.2. ciltsdarba pasākumiem liellopu gaļas ražošanas nozarē -229 948 euro (tai skaitā ciltsgrāmatas uzturēšanai - 11 380 euro, pirmās un trešās vai ceturtās laktācijas zīdītājgovju lineārai vērtēšanai - 56 915 euro);

2.1.1.3. ciltsdarba pasākumiem cūkkopības nozarē - 332 393 euro;

2.1.1.4. ciltsdarba pasākumiem zirgkopības nozarē - 170 745 euro (tai skaitā ciltsgrāmatas uzturēšanai - 4260 euro, vaislas ērzeļu un vaislas ķēvju eksterjera vērtēšanai - 5 690 euro);

2.1.1.5. ciltsdarba pasākumiem aitkopības nozarē - 82 242 euro (tai skaitā ciltsgrāmatas uzturēšanai - 2 560 euro);

2.1.1.6. ciltsdarba pasākumiem kazkopības nozarē - 21 272 euro (tai skaitā ciltsgrāmatas uzturēšanai - 850 euro);

2.1.1.7. ciltsdarba pasākumiem netradicionālajās nozarēs - 244 177 euro;

2.1.2. dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistra uzturēšanai un piena šķirņu govju un kazu virspārraudzības nodrošināšanai - 328 683 euro;

2.1.3. dzīvnieku līķu savākšanai, transportēšanai, pārstrādei un likvidēšanai - 678 057 euro;

2.1.4. dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu savākšanai, transportēšanai un pārstrādei - 85 372 euro;

2.1.5. veterinārās ekspertīzes izmaksu daļējai segšanai - 170 745 euro;

2.1.6. biškopības nozares attīstībai - 547 806 euro;

2.1.7. lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanai - 189 370 euro;

2.2. augkopības attīstībai - 582 051 euro:

2.2.1. augu gēnu bankas, centrālās datubāzes un molekulārās pasportizācijas laboratorijas darbības nodrošināšanai - 39 129 euro;

2.2.2. kultūraugu genofonda saglabāšanai un šķirnes identitātes pārbaudei - 95 901 euro;

2.2.3. augsnes minerālā slāpekļa monitoringa īstenošanai - 64 221 euro;

2.2.4. kvalitatīvas sēklas sagatavošanai un izmantošanai - 109 609 euro;

2.2.5. selekcijas materiāla novērtēšanai, lai ieviestu integrētās un bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģijas - 273 191 euro;

2.3. starptautiskai un savstarpējai sadarbībai - 542 201 euro:

2.3.1. lauku un lauksaimnieku biedrību un nodibinājumu savstarpējās sadarbības veicināšanai un dalībai starptautiskajās organizācijās - 428 683 euro;

2.3.2. tehniskajam atbalstam lauksaimniecības nozarē - 113 518 euro;

2.4. tirgus veicināšanai - 307 340 euro;

2.5. pārtikas kvalitātes shēmām - 482 541 euro:

2.5.1. dalībai pārtikas kvalitātes shēmās - 447 541 euro;

2.5.2. nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas veicināšanai - 35 000 euro;

2.6. apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai - 1 059 771 euro;

2.7.  2014. gadā uzsākto atbalsta pasākumu izpildes finansējumam - 807 544 euro (tai skaitā atbalsta pasākumiem dalībai pārtikas kvalitātes shēmās - 510 255 euro, ciltsdarbam un dzīvnieku audzēšanai cūkkopības nozarē - 110 800 euro)."

2. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Šo noteikumu 2., 3., 4., 5., 6. un 7. nodaļā minēto iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, kā arī pārskatus un sarakstus pretendents iesniedz papīra dokumenta formā (pievienojot vai nosūtot elektronisko versiju) vai elektroniska dokumenta veidā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

3. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Piešķirto finansējumu šajos noteikumos noteiktajām attiecināmajām izmaksām var apvienot ar citā atbalsta programmā piešķirto finansējumu, ievērojot Komisijas 2014. gada 25. jūnija Regulas (EK) Nr.  702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 1. jūlijs, Nr. L 193), 8. pantā noteiktās prasības."

4. Izteikt 7.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.2. Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (EK) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) 1. panta 1. punktā minētajām izslēdzamajām darbībām vai nozarēm, ja atbalsts pretendentam tiek piešķirts saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352)."

5. Papildināt noteikumus ar 7.1 punktu šādā redakcijā:

"7.1 Šo noteikumu 7.1.1., 7.1.2. un 7.1.5. apakšpunktā minētās prasības nevērtē, ja atbalsta saņēmējs ir fiziska persona, zemnieku saimniecība, biedrība vai nodibinājums."

6. Izteikt 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Lauku atbalsta dienests:

8.1. savā tīmekļa vietnē ievieto informāciju par atbalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību;

8.2. izvērtē pretendenta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 2., 3., 4., 5., 6. un 7. nodaļā minētajām prasībām un mēneša laikā (izņemot šo noteikumu 2.14. apakšnodaļā minēto iesniegumu) pēc iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām pieņem lēmumu par iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu. Ja iesniegums tiek apstiprināts, veic norēķinus vai slēdz līgumu ar pretendentu par šo noteikumu 2. punktā minētā atbalsta piešķiršanu, līgumā paredzot pušu saistības, atbildību un norēķinu kārtību;

8.3. izlases veidā pārbauda ne mazāk kā vienu procentu no atbalsta saņēmējiem katrā pasākumā, tai skaitā valsts iestādēs un valsts kapitālsabiedrībās, ja šajos noteikumos nav noteikta cita kontroles kārtība;

8.4. nodrošina pārbaudi, lai šo noteikumu 8.5.2. un 8.5.3. apakšpunktā minētais atbalsts nepārsniegtu Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (EK) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) 3. panta 2. punktā un Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (EK) Nr.  1408/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk - regula Nr.  1408/2013) 3. panta 2. punktā noteikto de minimis atbalsta apmēru;

8.5. izmaksā:

8.5.1. pretendentam atbalstu bezskaidras naudas norēķinu veidā, nepārsniedzot šo noteikumu 2. punktā minēto atbalsta pasākuma finansējumu. Ja atbalsta pieprasījums pārsniedz piešķirto finansējuma apmēru, Lauku atbalsta dienests veic norēķinus, proporcionāli samazinot izmaksājamo atbalsta apmēru par vienu vienību;

8.5.2. šo noteikumu 2.11., 4.3. apakšnodaļā un 5. nodaļā, kā arī 220.2., 220.3., 221.1.4., 221.1.5., 221.2. un 222.3. apakšpunktā minēto atbalstu, nepārsniedzot Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (EK) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) 3. panta 2. punktā noteikto atbalsta summu vienam vienotam uzņēmumam saskaņā ar minētās regulas 2. panta 2. punktu;

8.5.3. šo noteikumu 2.13., 3.4. un 4.3. apakšnodaļā, kā arī 5. un 7. nodaļā minēto atbalstu, nepārsniedzot regulas Nr.  1408/2013 3. panta 2. punktā noteikto atbalsta summu vienam vienotam uzņēmumam saskaņā ar regulas Nr.  1408/2013 2. panta 2. punktu;

8.6. atbalstu šo noteikumu 2.11. un 3.4. apakšnodaļā, kā arī 5., 6. un 7. nodaļā minētajiem pretendentiem drīkst kumulēt ar citu de minimis atbalstu līdz Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (EK) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) 3. panta 2. punktā vai regulas Nr.  1408/2013 3. panta 2. punktā noteiktajam attiecīgajam robežlielumam saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (EK) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) 5. panta 1. punktu vai regulas Nr.  1408/2013 5. panta 1. un 2. punktu, kā arī ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja šīs kumulācijas rezultātā netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kas konkrētajā gadījumā īpašiem apstākļiem noteikta attiecīgajā valsts atbalsta programmā vai Eiropas Komisijas lēmumā, saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (EK) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) 5. panta 2. punktu vai regulas Nr.  1408/2013 5. panta 3. punktu;

8.7. datus par izmaksāto atbalstu glabā atbilstoši Komisijas 2014. gada 25. jūnija Regulas (EK) Nr.  702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 1. jūlijs, Nr. L 193), 13. pantā noteiktajam;

8.8. divu mēnešu laikā pēc pārkāpuma konstatēšanas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā 2014.-2020. gada plānošanas periodā administrē valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai, pieprasa atbalsta atmaksu, ja pretendents sniedzis nepatiesu informāciju vai pārkāpis šajos noteikumos minētās prasības;

8.9. piešķir šo noteikumu 2.3., 2.5.2. un 2.6. apakšpunktā minēto atbalstu, ievērojot Komisijas 2014. gada 25. jūnija Regulas (EK) Nr.  702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 1. jūlijs, Nr. L 193), 6. panta 2. punktu;

8.10. šo noteikumu 2., 3., 4., 5., 6. un 7. nodaļā minēto atbalsta pasākumu attaisnotajos izdevumos iekļauj pievienotās vērtības nodokli, ja tas nav atgūstams no valsts budžeta."

7. Papildināt noteikumus ar 8.1 punktu šādā redakcijā:

"8.1 Pretendents, kas saņem de minimis atbalstu, ievēro Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (EK) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) 1. panta 2. punktā un regulas Nr.  1408/2013 1. panta 2. un 3. punktā noteiktās prasības."

8. Izteikt 9. un 10. punktu šādā redakcijā:

"9. Šajos noteikumos minētais atbalsts attiecas uz pasākumiem, kas tiek īstenoti kārtējā gadā, izņemot 2.7. apakšpunktā minētos pasākumus.

10. Ja atbalsts ir piešķirts Latvijas Lauksaimniecības universitātes un Malnavas koledžas studentiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību, bet atbalsta saņēmējam pēc izglītības iegūšanas neizdodas uzsākt darba attiecības ar nākamo darba devēju, tas ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc studiju beigām iesniedz Lauku atbalsta dienestā izglītību apliecinoša dokumenta kopiju. Lauku atbalsta dienests no atbalsta saņēmēja nepieprasa šajā punktā minētajos normatīvajos aktos paredzētās izziņas un saņemtā atbalsta atmaksu."

9. Papildināt noteikumus ar 11.1 punktu šādā redakcijā:

"11.1 Atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2014. gada 25. jūnija Regulu (EK) Nr.  702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 1. jūlijs, Nr. L 193) (turpmāk - regula Nr.  702/2014), subsidēta pakalpojuma veidā, kad gala labuma guvējs ir primārās lauksaimniecības produkcijas ražotājs (izņemot šo noteikumu 2.11., 2.13. un 2.14. apakšnodaļā minēto atbalstu)."

10. Izteikt 13. un 14. punktu šādā redakcijā:

"13. Atbalstu var saņemt:

13.1. pretendents, kuram ir piešķirts šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statuss atbilstoši normatīvajiem aktiem par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizāciju atbilstības kritērijiem un šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusa piešķiršanas kārtību un kurš pēc statusa piešķiršanas darbojas ciltsdarba jomā vismaz vienu gadu (turpmāk - organizācija);

13.2. komersants, kurš ir reģistrēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par veterinārajām prasībām govju, cūku, aitu, kazu un zirgu sugas dzīvnieku embriju un olšūnu un zirgu, aitu un kazu sugas dzīvnieku spermas apritei, kā arī par embriju transplantācijas uzņēmumu, spermas sagatavošanas centru un spermas uzglabāšanas centru reģistrāciju un kurš uzglabā Latvijas ģenētisko resursu - Latvijas brūnās vai Latvijas zilās šķirnes buļļu - spermu (turpmāk - komersants);

13.3. akreditēta piena laboratorija, kas savu kompetenci ir apliecinājusi atbilstoši normatīvajiem aktiem par slaucamo govju un piena šķirņu kazu pārraudzību (turpmāk - laboratorija);

13.4. datu apstrādes centrs, kas veic lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzības datu apstrādi, kā arī nodrošina pārraudzības datu apmaiņu un uzkrāšanu (turpmāk - datu centrs);

13.5. pretendents, kas atbilst šo noteikumu 99. punktā minētajām prasībām;

13.6. pretendents, kas atbilst šo noteikumu 106. punktā minētajām prasībām;

13.7. pretendents, kas atbilst šo noteikumu 115. punktā minētajām prasībām;

13.8. pretendents, kas atbilst šo noteikumu 123. punktā minētajām prasībām;

13.9. pretendents, kas atbilst šo noteikumu 126. punktā minētajām prasībām;

13.10. pretendents, kas atbilst šo noteikumu 129.1 punktā minētajām prasībām.

14. Organizācija var saņemt atbalstu, ja atbalsta pasākumi ir veikti:

14.1. ganāmpulkā, kurš ir reģistrēts un kura lauksaimniecības dzīvnieki un novietnes ir reģistrēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu (turpmāk - pārraudzības ganāmpulks);

14.2. saimniecībā, kurai ir piešķirts šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas saimniecības statuss atbilstoši normatīvajiem aktiem par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas saimniecības atbilstības kritērijiem un šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas saimniecības statusa piešķiršanu un anulēšanu (turpmāk - šķirnes saimniecība);

14.3. dzīvniekam, kas vismaz gadu atrodas pārraudzībā, izņemot pirmpieni (govi, kurai nav aprēķināti standarta laktācijas dati un kura nav vecāka par četriem gadiem, kā arī kazu, kurai nav aprēķināti noslēgtas laktācijas dati un kura nav jaunāka par 15 mēnešiem un vecāka par četriem gadiem), atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzību (turpmāk - pārraudzībā esošs dzīvnieks) un kam Lauksaimniecības datu centrs pēdējā noslēgtajā pārraudzības gadā nav anulējis pārraudzības datus;

14.4. dzīvniekam, ko ciltsgrāmatā uzņem pirmoreiz tā dzīves laikā."

11. Izteikt 16. punktu šādā redakcijā:

"16. Atbalsta mērķis piensaimniecības nozarē ir attīstīt ciltsdarbu, mērķtiecīgi izmantojot dzīvniekus, lai saglabātu un uzlabotu esošo genofondu."

12. Svītrot 19. punktu.

13. Izteikt 20. punktu šādā redakcijā:

"20. Lai saņemtu šo noteikumu 18.1. apakšpunktā minēto atbalstu, organizācija:

20.1. līdz kārtējā gada 15. februārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (1. pielikums);

20.2. katru ceturksni līdz pēdējā mēneša divdesmitajam datumam iesniedz Lauksaimniecības datu centrā lineāri novērtēto pārbaudāmo buļļu meitu (pirmpieņu) sarakstu un DNS analīžu rezultātus;

20.3. līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša pirmajam datumam, bet par ceturto ceturksni - līdz nākamā gada 1. februārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskatu (2. pielikums) un administratīvo izdevumu samaksu apliecinošo dokumentu kopijas."

14. Izteikt 22. punktu šādā redakcijā:

"22. Lauku atbalsta dienests veic norēķinus, pamatojoties uz šo noteikumu 20.3. apakšpunktā minētajiem dokumentiem."

15. Izteikt 24.1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.1.2. par pirmo pusgadu līdz kārtējā gada 10. augustam, bet par otro pusgadu līdz nākamā gada 10. janvārim Lauku atbalsta dienestā iesniedz pārskatu (5. pielikums);".

16. Izteikt 29. punktu šādā redakcijā:

"29. Atbalsta mērķis liellopu gaļas ražošanas nozarē ir attīstīt ciltsdarbu, mērķtiecīgi izmantojot dzīvniekus, lai saglabātu un uzlabotu esošo genofondu."

17. Svītrot 35. punktu.

18. Izteikt 36. un 37. punktu šādā redakcijā:

"36. Lai saņemtu šo noteikumu 31.1. apakšpunktā minēto atbalstu, organizācija:

36.1. līdz kārtējā gada 15. februārim Lauku atbalsta dienestā iesniedz iesniegumu (11. pielikums);

36.2. līdz kārtējā gada 15. jūlijam Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

36.2.1. par katru šo noteikumu 31.1. apakšpunktā minēto pārraudzības ganāmpulku - īpašnieku sarakstu ar novērtēto dzīvnieku skaitu;

36.2.2. administratīvo izdevumu samaksu apliecinošo dokumentu kopijas.

37. Lauku atbalsta dienests veic norēķinus, pamatojoties uz šo noteikumu 36.2. apakšpunktā minētajiem dokumentiem."

19. Izteikt 41. punktu šādā redakcijā:

"41. Atbalsta mērķis cūkkopības nozarē ir attīstīt ciltsdarbu, mērķtiecīgi izmantojot dzīvniekus, lai saglabātu un uzlabotu esošo genofondu."

20. Svītrot 47. punktu.

21. Izteikt 48.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"48.1. organizācija līdz kārtējā gada 15. februārim Lauku atbalsta dienestā iesniedz iesniegumu (13. pielikums);".

22. Izteikt 49. punktu šādā redakcijā:

"49. Lauku atbalsta dienests veic norēķinus, pamatojoties uz šo noteikumu 48.3. apakšpunktā minētajiem dokumentiem."

23. Izteikt 55. punktu šādā redakcijā:

"55. Atbalsta mērķis zirgkopības nozarē ir attīstīt ciltsdarbu, mērķtiecīgi izmantojot dzīvniekus, lai saglabātu un uzlabotu esošo genofondu."

24. Svītrot 58. punktu.

25. Izteikt 59. un 60. punktu šādā redakcijā:

"59. Par šo noteikumu 57. punktā minēto atbalstu:

59.1. organizācija līdz kārtējā gada 15. februārim Lauku atbalsta dienestā iesniedz iesniegumu (19. pielikums). Iesniegumam pievieno to pārraudzības ganāmpulku sarakstu, kuros plānoti ciltsdarba pasākumi, un detalizētu izdevumu tāmi par katru atbalsta pasākumu;

59.2. Lauku atbalsta dienests pēc šo noteikumu 59.1. apakšpunktā minēto dokumentu saņemšanas veic priekšapmaksu 90 procentu apmērā no plānotās atbalsta maksājumu summas;

59.3. organizācija līdz kārtējā gada 20. novembrim Lauku atbalsta dienestā iesniedz šādus pārskatus kopā ar samaksu apliecinošu dokumentu kopijām atbilstoši iesniegto izdevumu tāmei:

59.3.1. par augstvērtīgu sertificētu šķirnes vaislas ērzeļu novērtēšanu pēc pēcnācēju kvalitātes (20. pielikums);

59.3.2. par vaislas ērzeļu ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un sertificēšanu (21. pielikums);

59.3.3. par jaunzirgu sagatavošanu darbspēju pārbaudei un darbspēju noteikšanu (22. pielikums);

59.3.4. par kumeļu sagatavošanu vērtēšanai un to ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu (23. pielikums);

59.3.5. par vaislas ērzeļa vai vaislas ķēves izcelsmes noteikšanu ar DNS analīzi (24. pielikums).

60. Lauku atbalsta dienests veic norēķinus, pamatojoties uz šo noteikumu 59.1. apakšpunktā minēto tāmi, kā arī 59.3. apakšpunktā minētajiem dokumentiem."

26. Izteikt 64. punktu šādā redakcijā:

"64. Atbalstu par ciltsgrāmatā uzņemamu dzīvnieku kataloga izveidi un uzturēšanu, zirgu ciltsgrāmatas izdošanu, dalību starptautiskajās izstādēs, kā arī lopkopības nozarei aktuālas informācijas regulāru atspoguļošanu publiski pieejamā veidā maksā organizācijai, kas ir Latvijas Republikas zirgu valsts ciltsgrāmatas kārtotāja. Lai saņemtu atbalstu, minētā organizācija Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

64.1. līdz kārtējā gada 15. februārim - iesniegumu, kam pievienota izdevumu tāme;

64.2. līdz kārtējā gada 1. decembrim - izdevumus apliecinošu dokumentu kopijas, bet par dalību starptautiskajās izstādēs - līdz nākamā gada 1. jūlijam."

27. Izteikt 67. punktu šādā redakcijā:

"67. Atbalsta mērķis aitkopības nozarē ir paaugstināt šķirnes aitu kvalitāti, kā arī saglabāt un uzlabot dzīvnieku esošo genotipu."

28. Svītrot 71. punktu.

29. Izteikt 72., 73. un 74. punktu šādā redakcijā:

"72. Lauksaimniecības datu centrs līdz kārtējā gada 20. jūlijam Lauku atbalsta dienestā un organizācijā iesniedz informāciju no dzīvnieku reģistra centrālās datubāzes par šo noteikumu 69. un 70. punktā minētajām prasībām atbilstošiem dzīvniekiem.

73. Par šo noteikumu 69. punktā minēto atbalstu:

73.1. organizācija līdz kārtējā gada 1. jūlijam Lauku atbalsta dienestā iesniedz iesniegumu (26. pielikums) kopā ar detalizētu izdevumu tāmi par katru atbalsta pasākumu;

73.2. Lauku atbalsta dienests pēc šo noteikumu 73.1. apakšpunktā minēto dokumentu saņemšanas veic priekšapmaksu 90 procentu apmērā no plānotās atbalsta maksājumu summas;

73.3. organizācija līdz kārtējā gada 1. augustam Lauku atbalsta dienestā iesniedz šādus pārskatus:

73.3.1. par ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu vaislai ataudzējamām aitām un teķiem (27. pielikums);

73.3.2. par ģenētiskās kvalitātes noteikšanu pēc pēcnācēju kvalitātes sertificētiem augstvērtīgiem šķirnes vaislas teķiem (28. pielikums);

73.4. organizācija līdz kārtējā gada 15. decembrim Lauku atbalsta dienestā iesniedz samaksu apliecinošu dokumentu kopijas atbilstoši iesniegtajai izdevumu tāmei par šo noteikumu 69.3. apakšpunktā minēto atbalstu.

74. Lauku atbalsta dienests veic norēķinus, pamatojoties uz šo noteikumu 73.1. apakšpunktā minēto tāmi un 73.3. apakšpunktā minētajiem dokumentiem."

30. Izteikt 76. punktu šādā redakcijā:

"76. Atbalsta mērķis kazkopības nozarē ir attīstīt ciltsdarbu, mērķtiecīgi izmantojot dzīvniekus, lai saglabātu un uzlabotu esošo genofondu."

31. Svītrot 81. punktu.

32. Izteikt 82., 83. un 84. punktu šādā redakcijā:

"82. Par šo noteikumu 77.3. apakšpunktā un 78. punktā minēto atbalstu organizācija:

82.1. līdz kārtējā gada 1. augustam Lauku atbalsta dienestā iesniedz iesniegumu (29. pielikums). Lauku atbalsta dienests pēc iesnieguma saņemšanas izmaksā priekšapmaksu 75 procentu apmērā no plānotajām kopējām izmaksām;

82.2. līdz kārtējā gada 20. augustam iesniedz Lauksaimniecības datu centrā pārraudzības ganāmpulkos esošo piena tīršķirnes un specializēto gaļas šķirnes sertificēto āžu sarakstus (pēc stāvokļa kārtējā gada 1. augustā);

82.3. līdz kārtējā gada 1. septembrim (pēc stāvokļa kārtējā gada 1. augustā), bet par šo noteikumu 77.3. apakšpunktā minēto atbalstu - līdz kārtējā gada 1. decembrim Lauku atbalsta dienestā iesniedz šādus pārskatus kopā ar samaksu apliecinošo dokumentu kopijām par administratīvajiem izdevumiem:

82.3.1. par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu pārraudzības ganāmpulkā esošām specializēto gaļas šķirņu tīršķirnes un pirmās pakāpes krustojuma vaislas kazu mātēm (30. pielikums);

82.3.2. par ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu vaislai ataudzējamām kazām (31. pielikums);

82.3.3. par ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācēju kvalitātes sertificētiem augstvērtīgiem tīršķirnes āžiem (32. pielikums);

82.3.4. par ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu pēc meitu ražības rādītājiem sertificētiem augstvērtīgiem tīršķirnes āžiem (33. pielikums).

83. Lauksaimniecības datu centrs līdz kārtējā gada 1. septembrim iesniedz Lauku atbalsta dienestā un organizācijā informāciju no dzīvnieku reģistra centrālās datubāzes (pēc stāvokļa kārtējā gada 1. augustā) par šo noteikumu 78. punktā minētajām prasībām atbilstošām pārraudzībā esošām specializēto gaļas šķirņu vaislas kazu mātēm, vaislai ataudzējamām kazām un sertificētiem augstvērtīgiem tīršķirnes āžiem.

84. Lauku atbalsta dienests veic norēķinus, pamatojoties uz šo noteikumu 82.3. apakšpunktā minētajiem dokumentiem."

33. Izteikt 91. punktu šādā redakcijā:

"91. Atbalsta mērķis ir attīstīt ciltsdarbu lopkopības netradicionālajās nozarēs - briežkopībā, zvērkopībā, arī šinšillkopībā, truškopībā, strauskopībā un biškopībā, mērķtiecīgi izmantojot augstvērtīgus vaislas dzīvniekus un bišu ciltssaimes, lai saglabātu un uzlabotu esošo genotipu."

34. Izteikt 101. punkta ievaddaļu un 101.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"101. Lai saņemtu šo noteikumu 99. un 100. punktā minēto atbalstu:

101.1. lopkopības informācijas centrs līdz kārtējā gada 15. februārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu;".

35. Svītrot 102. punktu.

36. Svītrot 106.2. apakšpunktā vārdus "Uzraudzību un kontroli veic Pārtikas un veterinārais dienests".

37. Izteikt 106.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"106.4. dzīvnieku līķu savākšanu un transportēšanu 48 stundu laikā vasaras periodā (aprīlī, maijā, jūnijā, jūlijā, augustā un septembrī) un 72 stundu laikā ziemas periodā (janvārī, februārī, martā, oktobrī, novembrī un decembrī) pēc informācijas saņemšanas par dzīvnieka nobeigšanos. Šo pasākumu uzraudzību un kontroli veic Pārtikas un veterinārais dienests."

38. Izteikt 108. un 109. punktu šādā redakcijā:

"108. Pretendents vai nosūtītājs aizpilda dzīvnieku līķu pavaddokumentu par dzīvnieku līķu savākšanu un transportēšanu (38. pielikums).

109. Lai saņemtu atbalstu, pretendents:

109.1. līdz nākamā mēneša piecpadsmitajam datumam Lauku atbalsta dienestā iesniedz iesniegumu atbalsta saņemšanai (39. pielikums) par mēnesi;

109.2. katru mēnesi līdz piecpadsmitajam datumam Pārtikas un veterinārajā dienestā iesniedz pārskatu par dzīvnieku līķu savākšanu, transportēšanu, pārstrādāšanu un likvidēšanu (40. pielikums);

109.3. slēdz līgumu ar Lauksaimniecības datu centru par informācijas apmaiņu par dzīvniekiem, kas ir nobeigušies;

109.4. iesniegumu pirms iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā saskaņo ar Lauksaimniecības datu centru."

39. Svītrot 110. punktu.

40. Izteikt 111. punktu šādā redakcijā:

"111. Lauku atbalsta dienests izvērtē šo noteikumu 109.1. apakšpunktā minēto iesniegumu un veic norēķinus par iepriekšējo mēnesi."

41. Izteikt 112. punktu šādā redakcijā:

"112. Atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352)."

42. Izteikt 118. punktu šādā redakcijā:

"118. Lai saņemtu atbalstu, pretendents:

118.1. līdz nākamā mēneša piecpadsmitajam datumam Lauku atbalsta dienestā iesniedz iesniegumu atbalsta saņemšanai (41. pielikums) par mēnesi;

118.2. katru mēnesi līdz piecpadsmitajam datumam Pārtikas un veterinārajā dienestā iesniedz pārskatu par blakusproduktu savākšanu, transportēšanu un pārstrādāšanu (42. pielikums);

118.3. saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem iesniedz uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu."

43. Svītrot 119. punktu.

44. Izteikt 120. punktu šādā redakcijā:

"120. Lauku atbalsta dienests izvērtē šo noteikumu 118.1. apakšpunktā minēto iesniegumu un veic norēķinus par iepriekšējo mēnesi."

45. Izteikt 121. punktu šādā redakcijā:

"121. Atbalsta mērķis ir nodrošināt pārtikā izmantojamo dzīvnieku izcelsmes produktu nekaitīgumu."

46. Svītrot 124.2. apakšpunktu.

47. Izteikt 125. punktu šādā redakcijā:

"125. Atbalstu piešķir saskaņā ar regulu (EK) Nr.  1408/2013. Atbalsta mērķis ir veicināt kvalitatīvu biškopības produktu ražošanu un realizāciju."

48. Svītrot 126.1. apakšpunktā vārdus "un ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs".

49. Izteikt 127.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"127.2. uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības nozarē piešķirtā de minimis atbalsta administrēšanu un uzraudzību."

50. Papildināt 129. punktu aiz vārdiem "mēneša laikā" ar vārdiem "pēc iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām".

51. Papildināt 2. nodaļu ar 2.14. apakšnodaļu šādā redakcijā:

"2.14. Atbalsts lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanai

129.1 Atbalsta mērķis ir saglabāt lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu nozīmīgākās vietējās cilmes sugas atbilstoši Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likumam.

129.2 Atbalsts par konkrētas šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanu Latvijas teritorijā paredzēts šādā apmērā:

129.2 1. par Latvijas brūnās govju šķirnes dzīvnieku - 155 euro;

129.2 2. par Latvijas zilās govju šķirnes dzīvnieku - 200 euro;

129.2 3. par Latvijas baltās cūku šķirnes dzīvnieku - 160 euro;

129.2 4. par Latvijas tumšgalves aitu šķirnes dzīvnieku - 75 euro;

129.2 5. par Latvijas zirgu šķirnes braucamā tipa dzīvnieku - 200 euro;

129.2 6. par Latvijas vietējās kazu šķirnes dzīvnieku - 75 euro.

129.3 Šo noteikumu 129.2 punktā minēto atbalstu saņem pretendents:

129.3 1. kura ganāmpulks un lauksaimniecības dzīvnieki ir reģistrēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu;

129.3 2. kurš par katru atbalstam pieteikto dzīvnieku uzņemas saistības uz pieciem gadiem, sākot ar pirmo maksājuma apstiprināšanas gadu, vai tās turpina saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai. Saistības turpinās vai stājas spēkā ar dienu, kad atbalsta pretendents saņem šo noteikumu 129.2 punktā minēto pirmo maksājumu.

129.4 Pēc šo noteikumu 129.3 2. apakšpunktā minētā perioda beigām pretendentam ir tiesības uzņemties jaunas saistības.

129.5 Ja pretendents pārtrauc saistības par kādu dzīvnieku, tas atmaksā visu saistību periodā par attiecīgo dzīvnieku saņemto atbalstu, tai skaitā par saistībām, ko uzņēmušies iepriekšējie īpašnieki. Lauku atbalsta dienests nepieprasa saņemtā atbalsta atmaksu, ja iestājas viens no šo noteikumu 129.9 punktā minētajiem īpašajiem apstākļiem.

129.6 Ja pretendenta saimniecība pilnībā tiek atsavināta par labu citai personai, kas ir Lauku atbalsta dienesta klients, šī persona var pārņemt pretendenta saistības par katru dzīvnieku. Ja saistības netiek pārņemtas, pretendents atmaksā visu saistību periodā jau saņemto atbalstu par dzīvnieku, par kuru saistības netiek pārņemtas. Pretendents un saistību pārņēmējs Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniedz iesniegumu par saistību pārņemšanu un pievieno to šo noteikumu 129.7 apakšpunktā minētajam iesniegumam.

129.7 Lai saņemtu šo noteikumu 129.2 punktā minēto atbalstu, pretendents kārtējā gadā laikposmā no 1. līdz 30. septembrim iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniegumu (43.1 pielikums). Iesniegumam pievieno organizācijas izsniegtu atzinumu par dzīvnieka atbilstību šo noteikumu 129.2 punktā minētās šķirnes aprakstam.

129.8 Lauku atbalsta dienests izvērtē iesniegumu un līdz nākamā gada 30. jūnijam pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atbalstu.

129.9 Pēc atbalsta saņemšanas par šo noteikumu 129.2 punktā minētās attiecīgās šķirnes dzīvnieku pretendents turpmākos piecus gadus no pirmā maksājuma apstiprināšanas gada apņemas atbalsttiesīgo dzīvnieku nepārdot, nedāvināt un nelikvidēt, izņemot īpašus apstākļus (izbeidzies dzīvnieka produktīvais vecums, dzīvnieks neatbilst ciltsdarba programmā noteiktajām prasībām, slimības dēļ, dzīvnieks miris dabiskā nāvē, noticis nelaimes gadījums, kurā dzīvnieks daļēji cietis un nav ārstējams).

129.10 Organizācija atzinumu par atbilstību šo noteikumu 129.2 punktā minētajai šķirnei izsniedz ne vairāk kā 550 konkrētās šķirnes dzīvniekiem, kas atbilst lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanas kritērijiem saskaņā ar lauksaimniecības dzīvnieku šķirnes saglabāšanas programmu."

52. Izteikt 148. un 149. punktu šādā redakcijā:

"148. Lai saņemtu šo noteikumu 147. punktā minēto atbalstu, Valsts augu aizsardzības dienests līdz kārtējā gada 15. februārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu. Iesniegumam pievieno plānoto izdevumu tāmi.

149. Valsts augu aizsardzības dienests līdz kārtējā gada 10. decembrim Lauku atbalsta dienestā iesniedz pārskatu par slāpekļa monitoringa rezultātiem un izstrādātajiem ieteikumiem slāpekļa papildmēslojuma devu precizēšanai."

53. Izteikt 150. punktu šādā redakcijā:

"150. Atbalsta mērķis ir palielināt labības, kartupeļu, lopbarības augu, eļļas un šķiedraugu kvalitatīvu sēklu sagatavošanu un izmantošanu."

54. Papildināt noteikumus ar 151.1 punktu šādā redakcijā:

"151.1 Augu aizsardzības dienests šo noteikumu 151. punktā minētos subsidētos pakalpojumus sniedz saskaņā ar regulu Nr.  1408/2013, ievērojot normatīvajos aktos par lauksaimniecības nozarē piešķiramā de minimis atbalsta administrēšanu un uzraudzību noteiktās prasības."

55. Izteikt 156. punktu šādā redakcijā:

"156. Atbalstu sniedz saskaņā ar regulu Nr.  702/2014."

56. Izteikt 157. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"157. Atbilstoši regulas Nr.  702/2014 31. panta 7. punktam atbalsts sedz līdz 100 procentiem no šādām ar sadarbību un pētniecības pasākumiem saistītām attiecināmām izmaksām:".

57. Izteikt 159.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"159.1. atbilst pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas definīcijai saskaņā ar regulas Nr.  702/2014 2. panta 50. punktu;".

58. Izteikt 160. punktu šādā redakcijā:

"160. Šo noteikumu 158. punktā minēto atbalstu nepiešķir pretendentam, kas pasākumu sācis īstenot pirms projekta iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā."

59. Izteikt 162.1. apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"162.1. Lauku atbalsta dienests mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pārbauda pretendenta atbilstību šo noteikumu 159. punktā minētajām prasībām un, ja tas atbilst prasībām, slēdz līgumu ar pretendentu. Līgumā paredz šādus nosacījumus:".

60. Svītrot 4. nodaļas nosaukumā vārdu "pētījumiem".

61. Svītrot 4.1. apakšnodaļu.

62. Izteikt 175. punktu šādā redakcijā:

"175. Atbalstu sniedz saskaņā ar regulu Nr.  702/2014."

63. Svītrot 179. punktu.

64. Izteikt 180. punktu šādā redakcijā:

"180. Atbalstu 164 339 euro apmērā piešķir biedrībām (izņemot šo noteikumu 177. un 178. punktā minētās biedrības), kas ir ar Zemkopības ministrijas rīkojumu apstiprinātas Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju konsultatīvās padomes locekles un piedalās lauksaimniecības un lauku attīstības politikas veidošanā un īstenošanā. Atbalsta apmērs vienai biedrībai nepārsniedz 23 477 euro (tai skaitā administratīvo un uzturēšanas izdevumu segšanai)."

65. Izteikt 182. punktu šādā redakcijā:

"182. Lai saņemtu šo noteikumu 177., 178., 180. un 181. punktā minēto atbalstu, pretendents līdz kārtējā gada 15. februārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (52. pielikums) kopā ar Zemkopības ministrijas apstiprinātu darba uzdevumu un izdevumu tāmi. Lauku atbalsta dienests izvērtē iesniegtos dokumentus un pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt atbalstu. Lēmumā par atbalsta piešķiršanu paredz šādus nosacījumus:

182.1. darba izpildes laiks šo noteikumu 177. punktā minētajam pretendentam ir no kārtējā gada 1. aprīļa līdz nākamā gada 31. martam, bet šo noteikumu 178., 180. un 181. punktā minētajiem pretendentiem - no kārtējā gada 1. janvāra līdz 31. decembrim;

182.2. priekšapmaksu 100 procentu apmērā;

182.3. šo noteikumu 177. punktā minētais pretendents līdz nākamā gada 1. maijam, bet šo noteikumu 178., 180. un 181. punktā minētie pretendenti līdz nākamā gada 1. februārim iesniedz gala pārskatu Lauku atbalsta dienestā."

66. Izteikt 183. punktu šādā redakcijā:

"183. Atbalstu sniedz saskaņā ar regulu Nr.  702/2014, Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) un regulu Nr.  1408/2013. Tehniskā atbalsta mērķis ir nodrošināt iesniegumu izvērtēšanu un finansējuma piešķiršanu atbalsta pasākumiem, kas nav ietverti šajos noteikumos minētajos citos valsts atbalsta pasākumos."

67. Izteikt 187.2.1. un 187.2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"187.2.1. lauksaimniecības attīstības veicināšanas un sadarbības pasākumiem, kas vērsti uz lauksaimniecības nozarē nodarbinātajiem un lauku iedzīvotājiem;

187.2.2. gadījumiem, kas saistīti ar Eiropas Savienības prasību un atbalsta ieviešanu;".

68. Aizstāt 191. punktā skaitli "2015" ar skaitli "2016".

69. Aizstāt 193.1. apakšpunktā skaitli "682 978" ar skaitli "341 489".

70. Aizstāt 197. punktā skaitli "2015" ar skaitli "2016".

71. Izteikt 200. punktu šādā redakcijā:

"200. Institūts dalībai kopstendā piešķir līdzfinansējumu saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) vai regulu 1408/2013."

72. Izteikt 205.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"205.2. uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem vai uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības nozarē piešķiramā de minimis atbalsta administrēšanu un uzraudzību, ja to piešķir saskaņā ar regulu Nr.  1408/2013."

73. Izteikt 6. nodaļu šādā redakcijā:

"6. Atbalsts dalībai pārtikas kvalitātes shēmās

6.1. Atbalsta piešķiršanas prasības

216. Atbalsta mērķis ir veicināt kvalitatīvu pārtikas produktu ražošanu, apstrādi un pārstrādi, nodrošinot produkta nokļūšanu mazumtirdzniecībā.

217. Atbalstu piešķir:

217.1. par piedalīšanos bioloģiskās lauksaimniecības, aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu, garantētu tradicionālo īpatnību vai nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanu, darbību, uzraudzību un kontroli;

217.2. šo noteikumu 220., 221. un 222. punktā minētajam pretendentam - par dalību vienā pārtikas kvalitātes shēmā un vienā atbalsta veidā laikposmā no iepriekšējā gada 1. septembra līdz kārtējā gada 31. augustam;

217.3. šo noteikumu 220.1., 220.2., 221.1.1., 221.1.2., 221.1.3., 222.1. un 222.2. apakšpunktā minētajam pretendentam - par laikposmu, kas nepārsniedz piecus gadus.

218. Šo noteikumu 220.3., 220.4., 221.1.4., 221.1.5., 221.2. un 222.3. apakšpunktā minēto atbalstu piešķir, nepārsniedzot Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (EK) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) 3. panta 2. punktā noteikto atbalsta summu vienam vienotam uzņēmumam.

219. Atbalstu nepiešķir, ja:

219.1. pretendentam šo noteikumu 217.2. apakšpunktā norādītajā laikposmā ir anulēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par prasībām pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanu, darbību, uzraudzību un kontroli vai bioloģisko lauksaimniecību piešķirtais sertifikāts (turpmāk - sertifikāts);

219.2. šo noteikumu 221.1.2., 221.1.3., 221.1.4., 221.1.5. un 221.2. apakšpunktā minētais pretendents šo noteikumu 217.2. apakšpunktā norādītajā laikposmā produkta marķējumā nelieto prečzīmi "Kvalitatīvs produkts";

219.3. ieņēmumi gada laikā par pārdoto produkciju, īstenojot pārtikas kvalitātes shēmu, nepārsniedz atbalsta summu.

6.2. Atbalsts dalībai bioloģiskās lauksaimniecības shēmā

220. Atbalsts bioloģiskās lauksaimniecības shēmā paredzēts:

220.1.  210 euro apmērā - bioloģiskās lauksaimniecības primāro produktu, tai skaitā biškopības produktu, ražotājam, kas mazumtirdzniecībā vai gala patērētājam realizē fasētus un marķētus bioloģiskos produktus vai piegādā tos bioloģiskās lauksaimniecības apstrādes vai pārstrādes uzņēmumam;

220.2.  1140 euro apmērā - bioloģiskās lauksaimniecības produktu ražotājam, kurš Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrējis ražošanu mājas apstākļos un kuram normatīvajos aktos par bioloģisko lauksaimniecību un pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanu, darbību, uzraudzību un kontroli minētā kontroles institūcija (turpmāk - kontroles institūcija) par to ir izsniegusi attiecīgu sertifikātu;

220.3.  1420 euro apmērā - Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrētam uzņēmumam, kurš veic bioloģisko produktu (izņemot biškopības produktus) apstrādi vai pārstrādi (izņemot bioloģiskās lauksaimniecības produktu ražošanu mājas apstākļos) un kuram kontroles institūcija ir sertificējusi bioloģiskās lauksaimniecības produktu pārstrādi;

220.4.  2135 euro apmērā - Pārtikas un veterinārajā dienestā atzītam uzņēmumam, kurš veic bioloģisko produktu apstrādi vai pārstrādi un kuram kontroles institūcija ir sertificējusi bioloģiskās lauksaimniecības produktu pārstrādi.

6.3. Atbalsts dalībai nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā

221. Atbalsts dalībai nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā paredzēts:

221.1. par produktu, kura marķējumā izmantota normatīvajos aktos par prasībām pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanu, darbību, uzraudzību un kontroli noteiktā nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas norāde zaļā krāsā:

221.1.1.  140 euro apmērā - izejvielu ražotājam, kas produktus piegādā apstrādes vai pārstrādes uzņēmumam;

221.1.2.  430 euro apmērā - primāro produktu (tai skaitā biškopības produktu) ražotājam, kas mazumtirdzniecībā vai gala patērētājam realizē fasētus un marķētus produktus;

221.1.3.  1000 euro apmērā - produktu ražotājam, kas Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrējis ražošanu mājas apstākļos, vai primāro biškopības produktu ražotājam, kam ir vismaz 150 bišu saimju;

221.1.4.  1420 euro apmērā - Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrētam uzņēmumam (izņemot biškopības produktu ražotāju), kas veic produktu apstrādi vai pārstrādi;

221.1.5.  2135 euro apmērā - Pārtikas un veterinārajā dienestā atzītam uzņēmumam, kas veic produktu apstrādi vai pārstrādi;

221.2. Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrētam vai atzītam uzņēmumam, kas veic produktu apstrādi vai pārstrādi, ja produkta marķējumā izmantota normatīvajos aktos par prasībām pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanu, darbību, uzraudzību un kontroli noteiktā nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas norāde bordo krāsā:

221.2.1.  500 euro apmērā - viena sertificēta produkta ražotājam;

221.2.2.  700 euro apmērā - divu sertificētu produktu ražotājam. Ja pretendents ražo vairāk nekā divus sertificētus produktus, par katru nākamo sertificēto produktu atbalsta summu palielina par 200 euro, bet ne vairāk kā līdz 1900 euro vienam pretendentam.

6.4. Atbalsts dalībai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību shēmā

222. Atbalsts dalībai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību shēmā paredzēts:

222.1.  430 euro apmērā - primāro produktu ražotājam, kas iesaistīts aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu shēmā un piegādā produktus apstrādes vai pārstrādes uzņēmumam;

222.2.  1140 euro apmērā - produkta ražotājam, kurš Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrējis ražošanu mājas apstākļos produktam, kas iekļauts Eiropas Savienības aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību reģistrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par aizsargātām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm;

222.3.  2135 euro apmērā - Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrētam vai atzītam uzņēmumam, kurš veic apstrādi vai pārstrādi produktam, kas iekļauts Eiropas Savienības aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību reģistrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par aizsargātām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm.

6.5. Atbalsta saņemšanas kārtība

223. Lai saņemtu šo noteikumu 217. punktā minēto atbalstu, šo noteikumu 220., 221. un 222. punktā minētais pretendents laikposmā no kārtējā gada 1. oktobra līdz 1. novembrim Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

223.1. iesniegumu (56. pielikums);

223.2. uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem - šo noteikumu 220.3., 220.4., 221.1.4., 221.1.5., 221.2. un 222.3. apakšpunktā minētais atbalsta pretendents;

223.3. ieņēmumus apliecinošu dokumentu kopiju vai to kopsavilkumu - šo noteikumu 221. un 222. punktā minētais atbalsta pretendents.

224. Kontroles institūcija sagatavo un līdz kārtējā gada 1. oktobrim Lauku atbalsta dienestā iesniedz to pretendentu sarakstu, kuri atbilst šo noteikumu 220. punktā minētajām prasībām un kuru ieņēmumi gada laikā par pārdoto produkciju, īstenojot pārtikas kvalitātes shēmu, pārsniedz atbalsta summu, ja pretendents līdz kārtējā gada 1. septembrim kontroles institūcijā iesniedzis darījumu un maksājumu apstiprinošu dokumentu kopijas vai kopsavilkumu. Sarakstā norāda pretendenta atbilstību vienam no šo noteikumu 220. punktā minētajiem atbalsta veidiem.

225. Lauku atbalsta dienests mēneša laikā pēc iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu un triju mēnešu laikā izmaksā atbalstu, nepārsniedzot šo noteikumu 2.5. apakšpunktā minēto finansējumu. Ja atbalsta pieprasījums pārsniedz noteiktā finansējuma apmēru, Lauku atbalsta dienests veic norēķinus, proporcionāli samazinot izmaksājamā atbalsta apmēru.

6.6. Atbalsts nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas veicināšanai

225.1 Atbalstu sniedz saskaņā ar regulu Nr.  702/2014. Atbalsta mērķis ir veicināt nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas un tās produktu atpazīstamību.

225.2 Atbalsts 35 000 euro apmērā (tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis) paredzēts nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas un tās produktu atpazīstamības veicināšanai saistībā ar regulas Nr.  702/2014 24. panta 2. punktu.

225.3 Atbalstu 100 procentu apmērā piešķir biedrībai, kas apvieno lauksaimniecības produktu pārstrādes nozares asociācijas, kā arī vismaz 30 mazos un vidējos uzņēmumus pārtikas jomā, nodrošina Latvijas pārtikas nozares ilgtermiņa attīstību un nozares interešu pārstāvību Zemkopības ministrijā saskaņā ar noslēgto sadarbības līgumu, kā arī piešķir un popularizē prečzīmi "Kvalitatīvs produkts" (turpmāk - biedrība), lai segtu regulas Nr.  702/2014 24. panta 4. punktā un 5. punkta "a" apakšpunktā minētās izmaksas.

225.4 Lai saņemtu atbalstu, biedrība līdz kārtējā gada 10. maijam iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu un detalizētu izdevumu tāmi.

225.5 Lauku atbalsta dienests izvērtē šo noteikumu 225.4 punktā minētos dokumentus un mēneša laikā pēc iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt atbalstu. Lēmumā par atbalsta piešķiršanu paredz priekšapmaksu 90 procentu apmērā no izdevumu tāmē norādītās kopējās summas.

225.6 Biedrība par šo noteikumu 225.3 punktā minētajiem izdevumiem līdz kārtējā gada 15. decembrim iesniedz Lauku atbalsta dienestā samaksu apliecinošu dokumentu kopijas atbilstoši šo noteikumu 225.4 punktā minētajai izdevumu tāmei.

225.7 Lauku atbalsta dienests pēc šo noteikumu 225.6 punktā minēto dokumentu saņemšanas veic galīgo norēķinu."

74. Izteikt 7. nodaļu šādā redakcijā:

"7. Atbalsts apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai

226. Atbalsta mērķis ir, sedzot apdrošināšanas polises iegādes izdevumus par kultūraugu un produktīvo lauksaimniecības dzīvnieku apdrošināšanu, veicināt lauksaimnieku iesaistīšanos lauksaimniecības nozaru riska mazināšanā.

227. Šo noteikumu 229.1., 229.2. un 229.3. apakšpunktā minēto atbalstu piešķir saskaņā ar regulas Nr.  702/2014 28. pantu. Šo noteikumu 229.4. un 229.5. apakšpunktā minēto atbalstu piešķir saskaņā ar regulu Nr.  1408/2013.

228. Pretendentam, kas nodarbojas ar primāro lauksaimniecības produktu ražošanu, ja līgums starp apdrošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas ņēmēju noslēgts:

228.1. līdz 2014. gada 31. decembrim, atbalstu piešķir 50 procentu apmērā no kopējās apdrošināšanas prēmijas;

228.2. no 2015. gada 1. janvāra, atbalstu piešķir 50 procentu apmērā no kopējās apdrošināšanas prēmijas, ja apdrošināšanas polisē ir paredzēti riski, lai segtu zaudējumus, kuru iemesls ir:

228.2.1. dabas katastrofas regulas Nr.  702/2014 2. panta 9. punkta izpratnē;

228.2.2. dabas katastrofai pielīdzināmi nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi un citi nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi regulas Nr.  702/2014 2. panta 16. un 17. punkta izpratnē;

228.2.3. dzīvnieku slimības regulas 702/2014 26. panta 4. punkta izpratnē vai citi augiem kaitīgie organismi saskaņā ar normatīvajiem aktiem par augu karantīnu;

228.2.4. aizsargājamie dzīvnieki regulas Nr.  702/2014 2. panta 49. punkta izpratnē.

229. Šo noteikumu 228. punktā minēto atbalstu piešķir:

229.1. par vienu vienību (hektāru vai liellopu vienību) - ne vairāk kā 50 euro;

229.2. par kartupeļiem un dārzeņiem - ne vairāk kā 71,14 euro par hektāru;

229.3. par augļu kokiem un ogulājiem - ne vairāk kā 213,43 euro par hektāru;

229.4. par aitu vai kazu apdrošināšanu pret ganību risku;

229.5. par citiem šo noteikumu 228.2. apakšpunktā neminētajiem riskiem.

230. Lai saņemtu atbalstu, pretendents Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniedz:

230.1. iesniegumu (57. pielikums):

230.1.1. par šo noteikumu 228.1. apakšpunktā minēto atbalstu līdz 2015. gada 1. augustam;

230.1.2. par šo noteikumu 228.2. apakšpunktā minēto atbalstu - no kārtējā gada 1. oktobra līdz 1. novembrim;

230.2. kopiju apdrošināšanas polisei, par kuru iemaksāta pilna apdrošināšanas prēmija (ja šo noteikumu 228. punktā minētais līgums noslēgts uz diviem un vairāk gadiem - par kārtējo gadu) un kurā norādīti apdrošinātie riski;

230.3. apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinoša dokumenta kopiju;

230.4. uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības nozarē piešķirtā de minimis atbalsta administrēšanu un uzraudzību - par šo noteikumu 229.4. un 229.5. apakšpunktā minēto atbalstu.

231. Lauku atbalsta dienests:

231.1. aprēķinot šo noteikumu 229.1. apakšpunktā minētā atbalsta apmēru par lauksaimniecības dzīvniekiem, ņem vērā šo noteikumu 58. pielikumā norādītos koeficientus;

231.2. izvērtē šo noteikumu 230. punktā minētos dokumentus un izmaksā atbalstu atbilstoši šo noteikumu 8.5.1. apakšpunktā noteiktajam;

231.3. nevērtē dokumentus un neaprēķina atbalstu par apdrošināšanas polisēm, par kurām apdrošināšanas prēmija nav iemaksāta pilnā apmērā.

232. Lauku atbalsta dienests neveic pārbaudi saimniecībā."

75. Svītrot 8. nodaļu.

76. Papildināt noteikumus ar 249. punktu šādā redakcijā:

"249.  2015. gadā pretendents šo noteikumu 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.9., 2.12., 3.1., 3.2., 3.3, 3.5. un 4.2. apakšnodaļā minēto iesniegumu un tam pievienotos dokumentus iesniedz līdz 15. martam."

77. Aizstāt 4. pielikuma nosaukumā vārdu "mēnesī" ar vārdu "pusgadā".

78. Aizstāt 5. pielikumā vārdu "(mēnesis)" ar vārdu "(pusgads)".

79. Izteikt 38. pielikumu šādā redakcijā:

"38.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra
noteikumiem Nr.1524

Dzīvnieku līķu pavaddokuments Nr. __________ 

   
(datums)*  

Nosūtītājs

Pārtikas un veterinārā dienesta komersanta reģistrācijas vai atzīšanas numurs        

Dzīvnieku novietnes reģistrācijas numurs LV       

          
(komersanta, dzīvnieku novietnes nosaukums) (komercreģistra numurs)
(adrese)
        -     
(fiziskās personas (komersanta pārstāvja) vārds, uzvārds) (personas kods)

Transportētājs

Pārtikas un veterinārā dienesta komersanta reģistrācijas numurs      

          
(komersanta nosaukums) (komercreģistra numurs)
(adrese, tālruņa numurs)
Transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs         ,
         

Konteinera numurs    

Saņēmējs

Pārtikas un veterinārā dienesta komersanta atzīšanas numurs        

          
(komersanta nosaukums) (komercreģistra numurs)
(adrese, tālruņa numurs)

Nosūtītājs nodod transportētājam/saņēmējam šādu dzīvnieku līķus:

Nr.
p. k.
Dzīvnieku līķu apraksts
dzīvnieku suga kategorija** dzīvnieku identifikācijas vai novietnes reģistrācijas numurs nobeigšanās datums svars
(kg)
skaits
(gab.)
vecums
(mēn.)
attālums
(km)
pārstrādes/
izmantošanas/
likvidēšanas veids
       LV                        
       LV                        
       LV                        

 

Dzīvnieku īpašnieks/turētājs par dzīvnieku nobeigšanos ir informējis praktizējošu veterinārārstu
  , un ierobežojumi dzīvnieku līķu pārvadāšanai nav noteikti.
(vārds, uzvārds)  

 Pilnvarots veterinārārsts ir paņēmis galvas smadzeņu paraugu izmeklēšanai transmisīvās spongiozās encefalopātijas (TSE) noteikšanai.

(Izdara atzīmi "x", ja paraugs no konkrētā sugas un vecuma dzīvnieka līķa ir paņemts)

Nosūtītājs  
  (vārds, uzvārds, paraksts)
 

Transportētājs

 

Saņēmējs

(vārds, uzvārds, paraksts)* (vārds, uzvārds, paraksts)*
Z.v.* Z.v.*

Piezīmes.

1. Pavaddokumentu aizpilda nosūtītājs vai transportētājs un reģistrē tā numuru. Pavaddokumentu noformē trijos eksemplāros. Pavaddokumenta oriģināls paliek pie saņēmēja, kopijas - pie nosūtītāja (dzīvnieka līķa īpašnieka/turētāja) un transportētāja. (Piezīme ir attiecināma tikai uz papīra formā sagatavotiem dokumentiem.)

2. * Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "Z.v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3. ** Aizpilda saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulas (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1774/2002 (Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu regula), 8. un 9. pantā noteiktajām prasībām."

80. Aizstāt 39. pielikumā vārdus "valsts aģentūru "Lauksaimniecības datu centrs"" ar vārdiem "Lauksaimniecības datu centru".

81. Papildināt noteikumus ar 43.1 pielikumu šādā redakcijā:

"43.1 pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra
noteikumiem Nr.1524

   

 

Reģionālā lauksaimniecības pārvalde  
 
   
Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs                
 
   
Iesnieguma numurs                    
  (aizpilda Lauku atbalsta dienesta darbinieks)
 

Iesniegums atbalsta saņemšanai par lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanu _____. gadā

Iesniegums obligāti jāaizpilda ar drukātiem burtiem

A. Informācija par klientu

Uzņēmējdarbības forma1                                                

Firma (nosaukums)1                                          

Vārds                                                

Uzvārds                                                

Piezīme. 1 Aizpilda tikai juridiska persona.

Kontaktinformācija

Atbalsta pasākuma īstenošanas vietas adrese
 


 

B. Atbalstam pieteikto dzīvnieku kopējais skaits

Nr. p. k. Dzīvnieks/šķirne Skaits
1. Latvijas brūnā govs  
2. Latvijas zilā govs  
3. Latvijas baltā cūka  
4. Latvijas tumšgalves šķirnes aita  
5. Latvijas braucamā tipa zirgs  
6. Latvijas vietējā kaza  

Saimniecības ganāmpulku numuri
 


 

C. Atbalstam pieteiktie dzīvnieki

Nr. p. k. Dzīvnieks/šķirne Dzīvnieka identitātes numurs Saistību periods1
(gggg.-gggg.)

Piezīme. 1 Par katru lauksaimniecības dzīvnieku atbalsta pretendents uzņemas atsevišķu saistību periodu.

D. Saistības

Apliecinu, ka:

1) Lauku atbalsta dienesta reģionālajai lauksaimniecības pārvaldei sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa. Esmu informēts, ka par iesniegumā apzināti vai neapzināti sniegtu nepatiesu informāciju pilnībā vai daļēji zaudēšu atbalstu, kā arī būs nepieciešams atmaksāt līdz šim saņemto atbalstu;

2) parakstot iesniegumu un iesniedzot to Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē, atbilstoši šo noteikumu 2.14. apakšnodaļā minētajiem nosacījumiem uzņemos vai turpinu piecu gadu saistības atbalsta pasākumā "Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana" saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai.

Ar parakstu apliecinu, ka apņemos:

1) glabāt un, ja nepieciešams, uzrādīt visu dokumentāciju, kas saistīta ar atbalsta saņemšanu, kā arī piekrītu visu veidu kontrolēm, kuras veiks Latvijas Republikas institūciju pārstāvji pirms iesnieguma apstiprināšanas, pasākuma īstenošanas laikā un piecus gadus pēc maksājuma saņemšanas;

2) sniegt papildu informāciju attiecībā uz šo iesniegumu pēc Lauku atbalsta dienesta reģionālās lauksaimniecības pārvaldes pieprasījuma;

3) katru gadu visā saistību periodā iesniegt Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniegumu par saimniecībā esošajiem ģenētisko resursu saglabāšanai paredzētajiem lauksaimniecības dzīvniekiem, par kuriem esmu uzņēmies saistības;

4) ievērot laba lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumus, obligātās pārvaldības prasības un minimālā organiskā mēslojuma un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas un citas obligātās prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos;

5) atmaksāt Lauku atbalsta dienesta norādītajā kontā pilnu atbalsta summu noteiktajā termiņā pēc paziņojuma saņemšanas, ja tiek konstatēts, ka atbalsts ir saņemts nepamatoti, kā arī, ja samaksas termiņš nokavēts, samaksāt soda procentus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā 2014.-2020. gada plānošanas periodā administrē valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai;

6) rakstiski paziņot Lauku atbalsta dienesta reģionālajai lauksaimniecības pārvaldei par ārkārtas apstākļiem (sniedzot attiecīgus pierādījumus) 10 darbdienu laikā no minēto apstākļu iestāšanās brīža.

Piekrītu, ka gadījumā, ja neievērošu atbalsta saņemšanas nosacījumus vai apzināti vai nolaidības dēļ sniegšu nepatiesu informāciju (ziņas), atbalsts netiks piešķirts vispār, kā arī apņemos atmaksāt līdz šim saņemto atbalstu.

Iesniegumam pievienoju dokumentus uz ___________ lapām (atbilstošo atzīmēt ar "x"):

 organizācijas atzinumus par dzīvnieka atbilstību lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanas prasībām;

 citus dokumentus ____________________________________________________

E. Paraksts un datums

Vārds, uzvārds     Paraksts  

Datums   .   .       .      

Iesniegumu paraksta pretendents vai tā pilnvarots pārstāvis (iesniedz notariāli vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprinātu pilnvaras kopiju, uzrādot oriģinālu).

Dati var tikt izmantoti statistikai un tiks publiskoti saskaņā ar normatīvo aktu par kārtību, kādā 2014.-2020. gada plānošanas periodā administrē valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai.

Saglabājiet aizpildītu iesnieguma un atzinuma kopiju!

Atzīme par iesnieguma pieņemšanu

Aizpilda Lauku atbalsta dienesta reģionālās lauksaimniecības pārvaldes darbinieks

Iesniegumu pieņēma

Vārds, uzvārds     Paraksts  

Datums   .   .       .   Vieta "

82. Papildināt 46. pielikuma sadaļu "Tauriņzieži" ar 20.1 punktu šādā redakcijā:

"20.1 Ragainie vanagnadziņi (Lotus corniculatus L.)"

83. Svītrot 49., 50. un 51. pielikumu.

84. Izteikt 56. un 57. pielikumu šādā redakcijā:

"56.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra
noteikumiem Nr.1524

Iesniegums atbalsta saņemšanai par dalību pārtikas kvalitātes shēmā

Lauku atbalsta dienestam

Pretendents
(vārds, uzvārds)
(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)
Darbības veids
Adrese
Tālruņa numurs
Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs
 

Komisijas regulas numurs un nosaukums par Latvijā ražota produkta ierakstīšanu aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību reģistrā*

 
 
 

Nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas līguma par zīmes lietošanas tiesību piešķiršanu numurs un
izsniegšanas datums ** _____________________________________________________

Lūdzu piešķirt atbalstu vienā no šādiem pasākumiem (nepieciešamo atzīmēt ar "x"):

 bioloģiskās lauksaimniecības primāro produktu, tai skaitā biškopības produktu, ražotājam, kas mazumtirdzniecībā vai gala patērētājam realizē fasētus un marķētus bioloģiskos produktus vai piegādā tos bioloģiskās lauksaimniecības apstrādes vai pārstrādes uzņēmumam;

 bioloģiskās lauksaimniecības produktu ražotājam, kurš Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrējis ražošanu mājas apstākļos un kuram normatīvajos aktos par bioloģisko lauksaimniecību un pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtību minētā kontroles institūcija (turpmāk - kontroles institūcija) par to ir izsniegusi attiecīgu sertifikātu;

 bioloģiskās lauksaimniecības shēmā iesaistītam Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrētam uzņēmumam, kurš veic bioloģisko produktu (izņemot biškopības produktus) apstrādi vai pārstrādi un kuram kontroles institūcija ir sertificējusi bioloģiskās lauksaimniecības produktu pārstrādi (izņemot bioloģiskās lauksaimniecības produktu ražotāju mājas apstākļos);

 bioloģiskās lauksaimniecības shēmā iesaistītam Pārtikas un veterinārajā dienestā atzītam uzņēmumam, kurš veic bioloģisko produktu apstrādi vai pārstrādi un kuram kontroles institūcija ir sertificējusi bioloģiskās lauksaimniecības produktu pārstrādi;

 nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā iesaistītam šo noteikumu 221.1.1. apakšpunktā minētam izejvielu ražotājam, kas produktus piegādā apstrādes vai pārstrādes uzņēmumam;

 nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā iesaistītam šo noteikumu 221.1.2. apakšpunktā minētam primāro produktu (tai skaitā biškopības produktu) ražotājam, kas mazumtirdzniecībā vai gala patērētājam realizē fasētus un marķētus produktus;

 nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā iesaistītam šo noteikumu 221.1.3. apakšpunktā minētam produktu ražotājam, kas Pārtikas un veterinārajā dienestā ir reģistrējis ražošanu mājas apstākļos, vai primāro biškopības produktu ražotājam, kam ir vismaz 150 bišu saimes;

 nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā iesaistītam šo noteikumu 221.1.4. apakšpunktā minētam Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrētam uzņēmumam (izņemot biškopības uzņēmumu), kas veic produktu apstrādi vai pārstrādi;

 nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā iesaistītam šo noteikumu 221.1.5. apakšpunktā minētam Pārtikas un veterinārajā dienestā atzītam uzņēmumam, kas veic produktu apstrādi vai pārstrādi;

 nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā iesaistītam šo noteikumu 221.2. apakšpunktā minētam Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrētam uzņēmumam, kas veic produktu apstrādi vai pārstrādi. Sertificēto produktu skaits __________;

 nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā iesaistītam šo noteikumu 221.2. apakšpunktā minētam Pārtikas un veterinārajā dienestā atzītam uzņēmumam, kas veic produktu apstrādi vai pārstrādi. Sertificēto produktu skaits __________;

 primāro produktu (tai skaitā biškopības produktu) ražotājam, kas ir iesaistīts aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu vai cilmes vietas nosaukumu shēmā un piegādā produktus apstrādes vai pārstrādes uzņēmumam;

 aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību shēmā iesaistītam Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrētam ražotājam mājas apstākļos, kurš ražo Eiropas Savienības aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību reģistrā iekļautu produktu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par aizsargātām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm;

 aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību shēmā iesaistītam Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrētam vai atzītam uzņēmumam, kurš veic apstrādi vai pārstrādi produktam, kas iekļauts Eiropas Savienības aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību reģistrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par aizsargātām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm.

Pretendents
(vārds, uzvārds, paraksts, datums)***
(Lauku atbalsta dienesta atbildīgās amatpersonas vārds, uzvārds, paraksts, datums)****

Piezīmes.

1. * Aizpilda aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību shēmu dalībnieki.

2. ** Aizpilda Nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas dalībnieki.

3. *** Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

4. **** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

57.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra
noteikumiem Nr.1524

Iesniegums atbalsta saņemšanai apdrošināšanas polises iegādes izdevumu segšanai par _____. gadu

Lauku atbalsta dienesta ___________
reģionālajai lauksaimniecības pārvaldei

Iesniedzējs
(vārds, uzvārds)
(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)
Adrese
Tālruņa numurs, e-pasta adrese
Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs

Lūdzu izmaksāt atbalstu par pilnībā samaksātu apdrošināšanas prēmiju atbilstoši ar

(apdrošināšanas sabiedrības nosaukums)

noslēgtajam apdrošināšanas līgumam Nr. ________.

Iesniegumam pievienoju:

1. ____________________________________

2. ____________________________________

3. ____________________________________

4. ____________________________________

Atbalsta pretendents
(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*
(Lauku atbalsta dienesta reģionālās lauksaimniecības pārvaldes pārstāvja vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

85. Svītrot 59. un 60. pielikumu.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1524 "Noteikumi par valsts atbalstu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 85Pieņemts: 17.02.2015.Stājas spēkā: 26.02.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 39, 25.02.2015. OP numurs: 2015/39.5
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
272380
26.02.2015
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)