Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.68

Rīgā 2015.gada 10.februārī (prot. Nr.7 31.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 31.jūlija noteikumos Nr.525 "Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 5.panta piekto daļu,
14.panta 2.1 daļu, 18.panta pirmo daļu un 28.panta piekto daļu
un likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās
ekonomiskajās zonās
" 3.panta desmito daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2007. gada 31. jūlija noteikumos Nr. 525 "Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 132. nr.; 2008, 162. nr.; 2009, 23., 103., 177. nr.; 2010, 52., 97. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 12. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"12. Atbilstoši grāmatvedību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un normatīvajiem aktiem par akcīzes preču apriti piegādātājs par naftas produktu piegādi izraksta piegādes dokumentu (turpmāk - degvielas piegādes dokuments), bet par darījumiem vai darbībām ar naftas produktiem - attaisnojuma dokumentu (turpmāk - degvielas attaisnojuma dokuments). Degvielas piegādes dokumentā un degvielas attaisnojuma dokumentā papildus rekvizītiem, kas noteikti normatīvajos aktos par akcīzes preču apriti, norāda šādu informāciju:".

2. Aizstāt 12.6. apakšpunktā un 13. un 14. punktā vārdu "attaisnojuma" ar vārdu "piegādes".

3. Papildināt noteikumus ar 21.1 punktu šādā redakcijā:

"21.1 Ja naftas produktu iezīmēšanai (marķēšanai) izmanto plūsmas metodi, noliktavas turētājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā tehnoloģiskā procesa aprakstu, kuru ir apstiprinājusi testēšanas laboratorija, kas akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību, vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts akreditēta testēšanas laboratorija."

4. Papildināt noteikumus ar 28.1 punktu šādā redakcijā:

"28.1 Naftas produktu iezīmēšana (marķēšana) ar plūsmas metodi izsniegšanas procesā nodrošina attiecīgo naftas produktu un šo noteikumu 25. punktā minēto vielu vienmērīgu un nepārtrauktu sajaukšanos noteiktās proporcijās, un izmantojamais aprīkojums nodrošina tehnoloģiskā procesa pilnīgu automatizāciju un datorprogrammas vadību."

5. Papildināt 29. punkta pirmo teikumu aiz vārdiem "Noliktavas turētājs iezīmētos (marķētos) naftas produktus" ar vārdiem "ja tie nav iezīmēti (marķēti) ar plūsmas metodi".

6. Aizstāt 31. punktā vārdus "Latvijas Republikā akreditēta atbilstības novērtēšanas institūcija, par kuru publicēts paziņojums laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", vai Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentā institūcija" ar vārdiem "testēšanas laboratorija, kas akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību, vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts akreditēta testēšanas laboratorija".

7. Papildināt noteikumus ar 31.1 punktu šādā redakcijā:

"31.1 Ja naftas produktus iezīmē (marķē) ar plūsmas metodi, atbilstību šo noteikumu 25. punktā minētajām prasībām apliecina ar atbilstības apliecinājumu, kurā noliktavas turētājs iekļauj vismaz šādu informāciju:

31.1 1. akcīzes preču noliktavas nosaukums un adrese;

31.1 2. iezīmēto (marķēto) naftas produktu daudzums;

31.1 3. šo noteikumu 21.1 punktā minētās testēšanas laboratorijas nosaukums, kura ir apstiprinājusi tehnoloģiskā procesa aprakstu naftas produktu iezīmēšanai (marķēšanai) ar plūsmas metodi, akreditācijas institūcija, apstiprinātā tehnoloģiskā procesa numurs un datums;

31.1 4. atbilstības apliecinājums vielu sajaukšanai atbilstoši šo noteikumu 25. punktā minētajām prasībām;

31.1 5. atbilstības apliecinājuma izsniedzēja amats, vārds un uzvārds, paraksts, datums un izsniegšanas vieta."

8. Izteikt 32. punktu šādā redakcijā:

"32. Lai saņemtu šo noteikumu 31. punktā minēto apliecinājuma dokumentu, noliktavas turētājs no tvertnes, kurā uzglabā iezīmētos (marķētos) naftas produktus, paņem iezīmēto (marķēto) naftas produktu paraugu (vismaz vienu litru), noplombē parauga iepakojumu un iesniedz to Valsts ieņēmumu dienesta muitas laboratorijā vai testēšanas laboratorijā, kas akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību, vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts akreditētā testēšanas laboratorijā, lai noteiktu, vai naftas produkti ir iezīmēti (marķēti) saskaņā ar šo noteikumu 25. punkta prasībām."

9. Aizstāt 39.1. apakšpunktā skaitļus "2710 11 21, 2710 11 25" ar skaitļiem "2710 12 21, 2710 12 25".

10. Aizstāt 41.3. apakšpunktā:

10.1. skaitļus "2710 11-2710 19 69" ar skaitļiem "2710 12-2710 20 90";

10.2. skaitļus "2710 11 21, 2710 11 25" ar skaitļiem "2710 12 21, 2710 12 25".

11. Izteikt 41.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"41.8. 3824 90 97, ja šos produktus paredzēts izmantot par kurināmo vai degvielu."

12. Aizstāt 43. punkta ievaddaļā vārdu un skaitli "regulā Nr. 684/2009" ar vārdiem un skaitļiem "Komisijas 2009. gada 24. jūlija Regulā (EK) Nr. 684/2009, ar ko īsteno Padomes Direktīvu 2008/118/EK attiecībā uz datorizētām procedūrām akcīzes preču pārvietošanai atliktās nodokļu maksāšanas režīmā".

13. Aizstāt 43.1. apakšpunktā skaitļus "2710 11 21, 2710 11 25" ar skaitļiem "2710 12 21, 2710 12 25".

14. Papildināt noteikumus ar 50.4.1 un 50.4.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

"50.4.1 uzglabāšanas tvertņu un sadedzināšanas iekārtu izvietojuma shēmu, norādot degvielas skaitītāja atrašanās vietu;

50.4.2 skaidrojumu, ja tehniski nav iespējams nodrošināt tvertņu un sadedzināšanas iekārtas saslēgšanu tehnoloģiski vienotā sistēmā;".

15. Svītrot 51.2.4., 51.2.5., 51.2.8., 51.2.9. un 51.2.10. apakšpunktu.

16. Papildināt 51.5. apakšpunkta ievaddaļu aiz vārdiem "tehnoloģiskajā procesā" ar vārdiem "vai elektroenerģijas ražošanai vai izmantošanai kombinētajās iekārtās, kas ražo elektroenerģiju un siltumenerģiju".

17. Papildināt noteikumus ar 51.5.1 un 51.5.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

"51.5.1 uzglabāšanas tvertņu un sadedzināšanas iekārtu izvietojuma shēmu, norādot degvielas skaitītāja atrašanās vietu;

51.5.2 skaidrojumu, ja tehniski nav iespējams nodrošināt tvertņu un sadedzināšanas iekārtas saslēgšanu tehnoloģiski vienotā sistēmā;".

18. Svītrot 52.2.2. apakšpunktā vārdus "apstiprināts ar lietotāja rīkojumu un".

19. Izteikt 52.2.3., 52.2.4. un 52.2.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"52.2.3. motorstundu skaitu gadā, ko plānots nostrādāt ar attiecīgo iekārtu vai tehniku;

52.2.4. iezīmēto (marķēto) naftas produktu daudzumu, ko ar attiecīgo iekārtu vai tehniku plānots patērēt gadā;

52.2.5. iekārtā vai tehnikā izmantojamo iezīmēto (marķēto) naftas produktu kopējo daudzumu (litros);".

20. Svītrot 52.4. apakšpunktu un 54. punktu.

21. Izteikt 56.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"56.2. aprēķinot atbilstoši tehnoloģiskajam procesam un dokumentāri pamatojot aprēķina skaidrojumu."

22. Svītrot 62.3 punktu.

23. Papildināt noteikumus ar 63.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"63.4. lietotājam ir Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parāds (izņemot gadījumus, ja attiecīgo maksājumu termiņi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pagarināti un persona nodokļu parāda saistības pilda), kura kopsumma pārsniedz 150 euro."

24. Svītrot 64.2. apakšpunktā vārdu "atkārtota".

25. Papildināt noteikumus ar 64.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"64.5. lietotājam ir Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parāds (izņemot gadījumus, ja attiecīgo maksājumu termiņi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pagarināti un persona nodokļu parāda saistības pilda), kura kopsumma pārsniedz 150 euro."

26. Papildināt 70. punkta ievaddaļu aiz vārda "lietotājs" ar vārdiem "(izņemot fiziskas personas)".

27. Izteikt 70.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"70.1. saņemtais iezīmēto (marķēto) naftas produktu vai eļļas atkritumu daudzums (norāda iegādes datumu un degvielas piegādes dokumenta numuru);".

28. Aizstāt 76. punktā skaitļus un vārdu "2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 51, 2710 11 59, 2710 19 25, 2710 19 41, 2710 19 45 un 2710 19 61" ar skaitļiem un vārdu "2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49, 2710 12 51, 2710 12 59, 2710 19 25, 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 62, 2710 19 64 un 2710 19 68".

29. Aizstāt 77. punktā skaitļus "2710 11 21, 2710 11 25" ar skaitļiem "2710 12 21, 2710 12 25".

30. Izteikt 79.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"79.1. naftas produkta izmantošanas tehnoloģiskā procesa aprakstu, kas pamatots ar tehnisko dokumentāciju, norādot izejvielu nosaukumu un Kombinētās nomenklatūras kodu, izejvielu patēriņa normas (tilpuma vai svara mērvienībās), iegūstamā gala produkta nosaukumu un Kombinētās nomenklatūras kodu, kopējo nepieciešamo naftas produkta daudzumu gadā (litros vai kilogramos atbilstoši mērvienībai, par kādu tiek aprēķināts nodoklis), izņemot gadījumu, ja lietotājs savu saimniecisko darbību veic tikai atbilstoši šo noteikumu 76. punkta nosacījumiem;".

31. Svītrot 79.3. apakšpunktu.

32. Papildināt noteikumus ar 79.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"79.8. skaidrojumu par saimniecisko darījumu norisi, ja naftas produktus izmanto tikai atbilstoši šo noteikumu 76. punkta nosacījumiem."

33. Svītrot 84. punktu.

34. Papildināt noteikumus ar 86.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"86.7. lietotājam ir Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parāds (izņemot gadījumus, ja attiecīgo maksājumu termiņi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pagarināti un persona nodokļu parāda saistības pilda), kura kopsumma pārsniedz 150 euro."

35. Svītrot 91. punktu.

36. Svītrot 118. punktā vārdus "vai tā notariāli apliecināta kopija".

37. Papildināt noteikumus ar 118.1 un 118.2 punktu šādā redakcijā:

"118.1 Lietotājs iezīmētos (marķētos) naftas produktus saņem un uzglabā tvertnēs, kas tehnoloģiski savienotas ar sadedzināšanas iekārtu, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi.

118.2 Ja patērējamo iezīmēto (marķēto) naftas produktu vai eļļas atkritumu daudzums pārsniedz 7000 litru gadā, lietotājs nodrošina, ka attiecīgā sadedzināšanas iekārta vai iezīmēto (marķēto) naftas produktu vai eļļas atkritumu uzglabāšanas tvertne, kura savienota ar attiecīgo sadedzināšanas iekārtu, ir aprīkota ar skaitītāju, kas nodrošina patēriņa summāru un neanulējamu uzskaiti."

38. Svītrot 124. punktā vārdus "uzrādot oriģinālu".

39. Papildināt noteikumus ar 127.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"127.4. lietotājam ir Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parāds (izņemot gadījumus, ja attiecīgo maksājumu termiņi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pagarināti un persona nodokļu parāda saistības pilda), kura kopsumma pārsniedz 150 euro."

40. Aizstāt 128.2. apakšpunktā vārdu "attaisnojuma" ar vārdu "piegādes".

41. Aizstāt 6., 7., 8., 9. un 10. pielikumā vārdus "(VID iestāde)" ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienests".

42. Izteikt 11. un 12. pielikumu šādā redakcijā:

"11.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 31.jūlija
noteikumiem Nr.525

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS

BL  

Iesniegums izziņas saņemšanai
naftas produktu izmantošanai divējādi vai citiem mērķiem
(nevis par degvielu vai kurināmo)

Lietotāja nosaukums
Lietotāja adrese, pasta indekss
Tālrunis
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods

 

Normatīvajiem aktiem atbilstošu tvertņu skaits un katras tvertnes tilpums, kurā uzglabās naftas produktus, ja tos uzglabās stacionārās tvertnēs

Nr.
p. k.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Kopā

Tilpums (m3)

 

Naftas produktu veids

Kombinētās nomenklatūras kods

Daudzums kilogramos vai litros saskaņā ar aprēķinu

 

Naftas produktu izmantošanas mērķis (realizācija, citu preču ražošana, cits mērķis (norādīt, kāds)) Ražošana  
Divējādi  
Cits mērķis  
Realizācija  

 

 Adrese, kurā naftas produkti tiek izmantoti vai tiek ražota (pārstrādāta) attiecīgā produkcija un kur atrodas tvertnes naftas produktu uzglabāšanai
 

 

 Adrese, kurā tiek uzglabāti fasēti naftas produkti, kas paredzēti tikai realizācijai
 

 

(amats)

Z.v.1

(vārds, uzvārds un paraksts1)

 

(datums1)

 

Piezīme.

1 Dokumenta rekvizītus "paraksts", "datums" un "Z.v." neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

12.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 31.jūlija
noteikumiem Nr.525

Papildinātais mazais

Latvijas valsts ģerbonis

Valsts ieņēmumu dienests

(izdošanas vieta)

IZZIŅA
naftas produktu izmantošanai divējādi vai
citiem mērķiem (nevis par degvielu vai kurināmo)

 

Sērija BL Nr

 

 

Lietotāja nosaukums

 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods

 

Adrese, pasta indekss

Adrese, kurā naftas produkti tiek izmantoti vai tiek ražota (pārstrādāta) attiecīgā produkcija un kur atrodas tvertnes naftas produktu uzglabāšanai1

Adrese, kurā tiek uzglabāti fasēti naftas produkti, ja naftas produktus tikai realizē1

 

Naftas produktu veids

Kombinētās nomenklatūras kods

Izmantošanas mērķis

Kopējais daudzums
(litri/kilogrami)2

Atlikušais daudzums pēc izziņas pārreģistrācijas
(litri/kilogrami)3

         

 

Izziņa izsniegta

Izziņa derīga no

 
 

līdz

 

 

Izziņa pārreģistrēta4

VID amatpersona  
 

(amats)

 

(vārds, uzvārds un paraksts)

Z.v.

Naftas produktu (arī iezīmēto (marķēto) naftas produktu) uzskaites tabula5

Nr.
p. k.

Piegādes (saņemšanas) datums, pavaddokumenta numurs

Iezīmēti (marķēti) (jā/nē)

Atlikums pirms piegādes (saņemšanas) (litri/ kilogrami)

Piegādes (saņemšanas) daudzums (litri/ kilogrami)

Atlikums pēc piegādes (saņemšanas) (litri/ kilogrami)

Piegādātāja noliktavas akcīzes identifikācijas numurs

Piegādātāja atbildīgās personas paraksts un tā atšifrējums

               
               
               
               

Piezīmes.

1 Var būt vairākas adreses.

2 Norāda ar cipariem un vārdiem.

3 Norāda ar cipariem un vārdiem, ja izziņa pārreģistrēta.

4 Norāda tikai tad, ja izziņa tikusi pārreģistrēta, - norāda pēdējo pārreģistrācijas datumu.

5 Drukā uz izziņas oriģināla otras puses."

43. Aizstāt 14. pielikumā vārdus "(VID iestāde)" ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienests".

44. Izteikt 15. pielikumu šādā redakcijā:

"15.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 31.jūlija
noteikumiem Nr.525

Papildinātais mazais

Latvijas valsts ģerbonis

Valsts ieņēmumu dienests

(izdošanas vieta)

ATĻAUJA
naftas produktu atlikumu pārvietošanai vai realizācijai

 

Nr.

Nosaukums vai vārds, uzvārds
 
Juridiskā vai dzīvesvietas adrese, pasta indekss
 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods vai personas kods
 
Izziņas numurs
 
Naftas produktu uzglabāšanas vietas adrese

 

ATĻAUTS nodot litrus/kilogramus
   

(naftas produktu veids)

 

(Kombinētās nomenklatūras kods)


   

(lietotāja nosaukums vai vārds, uzvārds)

 

(nodokļu maksātāja reģistrācijas kods vai personas kods)

 

(izziņas sērijas numurs)

 

VID amatpersona  
 

(amats)

 

(vārds, uzvārds un paraksts)

Z.v.

Atļauja reģistrēta

Atļauja derīga no

     
     

līdz

 

Saņemšanas apliecinājums

Datums

Amats

Vārds, uzvārds

Paraksts

     

"

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Finanšu ministra vietā -
iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 31.jūlija noteikumos Nr.525 "Kārtība, kādā atsevišķiem .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 68Pieņemts: 10.02.2015.Stājas spēkā: 13.02.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 30, 12.02.2015. OP numurs: 2015/30.10
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
272146
13.02.2015
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva