Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.66

Rīgā 2015.gada 10.februārī (prot. Nr.7 23.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumos Nr.73 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un
lauku attīstības likuma
5.panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 4. februāra noteikumos Nr. 73 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 35., 150., 238. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus un skaitli "pēc stāvokļa 2014. gada" ar vārdiem "pēc stāvokļa kārtējā gada".

2. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Kopējais atbalsta apmērs ir 34 483 637 euro, no tiem:

4.1. ar ciltsgrāmatas izveidošanu un uzturēšanu saistīto administratīvo izmaksu segšanai, kā arī vaislas dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai paredzēti:

4.1.1. vaislas sivēnmātēm - 8 950 890 euro;

4.1.2. piena šķirņu slaucamajām govīm (tostarp pirmpienēm) - 21 500 325 euro;

4.1.3. gaļas šķirņu zīdītājgovīm un telēm, kas vecākas par 18 mēnešiem, - 3 303 297 euro;

4.1.4. piena šķirņu slaucamajām kazām (tostarp pirmpienēm) - 79 830 euro;

4.1.5. vaislas aitu mātēm - 601 747 euro;

4.2. ar ciltsgrāmatas izveidošanu un uzturēšanu saistīto administratīvo izmaksu segšanai, kā arī tīršķirnes vaislas ķēvju ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un novērtēšanai pēc pēcnācējiem - 47 548 euro."

3. Izteikt 7.1 punktu šādā redakcijā:

"7.1 Pretendents saņem vienreizēju maksājumu 101,28 euro apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 1,28 euro apmērā) par tādas sivēnmātes ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un produktivitātes novērtēšanu, kas atražo vaislas jauncūkas (dzīvnieks novērtēts pēc pienības, eksterjera, auglības un selekcionējamo pazīmju ģenētiskās vērtības), ja:

7.1 1. pārraudzības ganāmpulkā ir vairāk nekā deviņas vaislas sivēnmātes (pēc stāvokļa 2015. gada 1. oktobrī);

7.1 2. iepriekšējā pārraudzības gadā pārraudzības ganāmpulkā no vaislas sivēnmātes atšķirto sivēnu skaits metienā vidēji ir 8,5;

7.1 3. datu centrā reizi mēnesī ir iesniegts cūku kustības kopsavilkums atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu un 2014. gada pārraudzības rezultāti par ganāmpulku atbilstoši normatīvajiem aktiem par cūku pārraudzību (to apliecina datu centra atzīme par saņemšanu vai pasta zīmogs par nosūtīšanu);

7.1 4. pārraudzības ganāmpulkā ir sagatavots un 2015. gada ceturtajā ceturksnī tiek īstenots vaislas sivēnmāšu mākslīgās apsēklošanas vai dabīgās lecināšanas plāns."

4. Aizstāt 9.1. apakšpunktā skaitli "139,44" ar skaitli "186,70".

5. Aizstāt 9.2. apakšpunktā skaitli "167,90" ar skaitli "229,24".

6. Aizstāt 12.1. apakšpunktā skaitli "192,09" ar skaitli "303,67".

7. Aizstāt 12.2. apakšpunktā skaitli "140,86" ar skaitli "224,93".

8. Aizstāt 12.3. apakšpunktā skaitli "86,80" ar skaitli "113,82".

9. Aizstāt 14. punktā skaitli "78,26" ar skaitli "88,70".

10. Aizstāt 17. punktā skaitli "2014." ar skaitli "2015.".

11. Aizstāt 17.1 punktā skaitļus un vārdus "2014. gada 1. decembrim" ar skaitļiem un vārdiem "2015. gada 1. oktobrim".

12. Izteikt 18. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"18. Dienests izvērtē pretendenta iesniegtās izdevumu tāmes atbilstību šo noteikumu prasībām un triju nedēļu laikā pēc tās saņemšanas pieņem lēmumu par pretendenta izdevumu tāmes apstiprināšanu vai noraidīšanu. Ja šo noteikumu 17. un 17.1 punktā minētā izdevumu tāme tiek apstiprināta, dienests pretendentam izmaksā priekšapmaksu:".

13. Izteikt 20. un 21. punktu šādā redakcijā:

"20. Lai saņemtu atbalstu, pretendents papīra dokumenta formā (pievienojot vai nosūtot elektronisko versiju) vai elektroniska dokumenta veidā (ja attiecīgais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) iesniedz dienestā šādus dokumentus:

20.1. cūkkopības nozarē:

20.1.1. pārskatu par tādas vecvecāku un vecvecvecāku sivēnmātes sagatavošanu ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kas atražo vaislas jauncūkas, kā arī tās novērtēšanu pēc pienības, eksterjera, auglības un selekcionējamo pazīmju ģenētiskās vērtības ar indeksu 110 un vairāk (1. pielikums) - līdz 2015. gada 1. aprīlim, bet par šo noteikumu 7.1 punktā minēto atbalstu - līdz 2015. gada 1. novembrim;

20.1.2. samaksu apliecinošo dokumentu kopsavilkumu par administratīvajiem izdevumiem saskaņā ar šo noteikumu 17. punktā minēto izdevumu tāmi - līdz 2015. gada 1. novembrim, bet par šo noteikumu 7.1 punktā minēto atbalstu - līdz 2015. gada 15. decembrim;

20.2. piensaimniecības nozarē:

20.2.1. ierakstīšanai ciltsgrāmatā sagatavotu vai ciltsgrāmatā ierakstītu šo noteikumu 9. punktā minētajām prasībām atbilstošu piena šķirņu slaucamo govju pārraudzības ganāmpulku īpašnieku sarakstu (2. pielikums) - līdz 2015. gada 1. maijam;

20.2.2. samaksu apliecinošo dokumentu kopsavilkumu par administratīvajiem izdevumiem saskaņā ar šo noteikumu 17. punktā minēto izdevumu tāmi - līdz 2015. gada 1. novembrim;

20.3. gaļas liellopu audzēšanas nozarē:

20.3.1. ierakstīšanai ciltsgrāmatā sagatavotu un ciltsgrāmatā ierakstītu šo noteikumu 12. punktā minētajām prasībām atbilstošu zīdītājgovju šķirnes saimniecību un pārraudzības ganāmpulku īpašnieku sarakstu (3. pielikums) - līdz 2015. gada 1. septembrim;

20.3.2. samaksu apliecinošo dokumentu kopsavilkumu par administratīvajiem izdevumiem saskaņā ar šo noteikumu 17. punktā minēto izdevumu tāmi - līdz 2015. gada 1. novembrim;

20.4. kazkopības nozarē:

20.4.1. ierakstīšanai ciltsgrāmatā sagatavotu vai ciltsgrāmatā ierakstītu šo noteikumu 14. punktā minētajām prasībām atbilstošu piena šķirņu slaucamo kazu pārraudzības ganāmpulku īpašnieku sarakstu (4. pielikums) - līdz 2015. gada 1. septembrim;

20.4.2. samaksu apliecinošo dokumentu kopsavilkumu par administratīvajiem izdevumiem saskaņā ar šo noteikumu 17. punktā minēto izdevumu tāmi - līdz 2015. gada 1. novembrim;

20.5. aitkopības nozarē:

20.5.1. pārskatu par ierakstīšanai ciltsgrāmatā sagatavotu un ciltsgrāmatā ierakstītu šķirnes saimniecībā esošu vaislas aitu māšu ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un produktivitātes izvērtēšanu, kā arī par pārraudzības ganāmpulkā esošo vaislas aitu māšu produktivitātes izvērtēšanu (5. pielikums) - līdz 2015. gada 1. septembrim;

20.5.2. samaksu apliecinošo dokumentu kopsavilkumu saskaņā ar šo noteikumu 17. punktā minēto izdevumu tāmi - līdz 2015. gada 20. decembrim;

20.6. zirgkopības nozarē:

20.6.1. pārskatu par ierakstīšanai ciltsgrāmatā sagatavotu un ciltsgrāmatā ierakstītu pārraudzības ganāmpulkā esošo tīršķirnes vaislas ķēvju ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācējiem (6. pielikums) - līdz 2015. gada 1. oktobrim;

20.6.2. samaksu apliecinošo dokumentu kopsavilkumu saskaņā ar šo noteikumu 17. punktā minēto izdevumu tāmi - līdz 2015. gada 1. novembrim.

21. Ja atbalsta saņemšanai vienā nozarē ir vairāki pretendenti un šo noteikumu 20. punktā minētajos sarakstos vai pārskatos tie norāda vienu un to pašu apsekoto pārraudzības ganāmpulku, atbalstu par konkrēto ganāmpulku nepiešķir. Dienests divu mēnešu laikā pēc pārkāpuma konstatēšanas atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai administrēšanu 2014.-2020. gada plānošanas periodā pieprasa atbalsta atmaksu, ja pretendents sniedzis nepatiesu informāciju vai pārkāpis šo noteikumu 6. punktā minētās prasības."

14. Izteikt 1. pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 4.februāra
noteikumiem Nr.73

_______. gada pārskats par vaislas sivēnmāšu sagatavošanu
ierakstīšanai ciltsgrāmatā, to ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un produktivitātes datu izvērtēšanu

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs  
  (fiziskās personas vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)
(juridiskās personas firma (nosaukums), reģistrācijas numurs)
 
Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs
 
Ganāmpulka reģistrācijas numurs Ganāmpulka īpašnieka nosaukums (juridiskās personas firma (nosaukums), fiziskās personas vārds, uzvārds) Reģistrācijas numurs (juridiskai personai)/
personas kods (fiziskai personai)
Sivēnmāšu kopējais skaits ganāmpulkā Sivēnmāšu skaits ar selekcijas indeksu 110 un vairāk Atbalstāmo sivēnmāšu skaits - 88 % no kopējā sivēnmāšu skaita Atbalstāmo sivēnmāšu skaits - 60 % no kopējā sivēnmāšu skaita Atbalstāmo sivēnmāšu skaits
               
               
Kopā par sivēnmātēm (euro)  
   
Iesniedzējs
  (vārds, uzvārds, paraksts*)
     
Datums*  
   
Pieņēma
  (Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministra vietā -
labklājības ministrs Uldis Augulis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumos Nr.73 "Valsts atbalsta piešķiršanas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 66Pieņemts: 10.02.2015.Stājas spēkā: 13.02.2015.Zaudē spēku: 13.05.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 30, 12.02.2015. OP numurs: 2015/30.8
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
272143
13.02.2015
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)