Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.48

Rīgā 2015.gada 27.janvārī (prot. Nr.5 68.§)
Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā ēkas vai to daļas (telpu grupas) un inženierbūves, kuras izmanto vides aizsardzības vajadzībām, netiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli
Izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma
nodokli
" 1.panta otrās daļas 17.punktu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kritērijus, pēc kuriem ēkas vai to daļas (telpu grupas) un inženierbūves, kuras izmanto vides aizsardzības vajadzībām (turpmāk – būves), netiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli (turpmāk – nodoklis);

1.2. kārtību, kādā būves atbrīvo no nodokļa.

2. Ar nodokli neapliek būves, kuras izmanto šādiem vides kvalitātes nodrošināšanas pasākumiem (izņemot biroju ēkas):

2.1. centralizēta notekūdeņu attīrīšana;

2.2. sadzīves atkritumu apglabāšana, sadzīves atkritumu šķirošana atkritumu šķirošanas un pārkraušanas centrā vai stacijā vai sadzīves atkritumu sadedzināšana;

2.3. bīstamo atkritumu apglabāšana un bīstamo atkritumu sadedzināšana;

2.4. radioaktīvo atkritumu pārvaldība;

2.5. valsts ģeoloģijas fonda uzturēšana (glabāšana), urbumu seržu un etalonparaugu glabātavas uzturēšana (glabāšanai);

2.6. īpaši aizsargājamo dabas teritoriju pārvaldība.

3. Ja šo noteikumu 2. punktā minētajiem vides kvalitātes nodrošināšanas pasākumiem tiek izmantota tikai ēkas daļa (telpu grupa), ar nodokli neapliek attiecīgo ēkas daļu (telpu grupu).

4. Lai būves, kuras izmanto šo noteikumu 2.1. un 2.2. apakšpunktā minētajiem vides kvalitātes nodrošināšanas pasākumiem, neapliktu ar nodokli, attiecīgās būves īpašnieks vai tiesiskais valdītājs iesniedz Valsts vides dienestā rakstisku iesniegumu atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam.

5. Valsts vides dienests triju nedēļu laikā pēc šo noteikumu 4. punktā minētā iesnieguma saņemšanas izvērtē, vai būvi izmanto šo noteikumu 2.1. un 2.2. apakšpunktā minētajiem vides kvalitātes nodrošināšanas pasākumiem (izvērtēšanā izmanto arī Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus), un elektroniski iesniedz pašvaldībā šo noteikumu 2. pielikumā minēto informāciju par attiecīgajā iesniegumā norādītajām būvēm.

6. Būves, kuras izmanto šo noteikumu 2.3., 2.4. un 2.5. apakšpunktā minētajiem vides kvalitātes nodrošināšanas pasākumiem, neapliek ar nodokli, pamatojoties uz informāciju, ko valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" elektroniski iesniegusi attiecīgajā pašvaldībā atbilstoši šo noteikumu 3. pielikumam.

7. Būves, kuras izmanto šo noteikumu 2.6. apakšpunktā minētajiem vides kvalitātes nodrošināšanas pasākumiem, neapliek ar nodokli, pamatojoties uz informāciju, ko Dabas aizsardzības pārvalde elektroniski iesniegusi attiecīgajā pašvaldībā atbilstoši šo noteikumu 3. pielikumam.

8. Būves īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir pienākums mēneša laikā no dienas, kad būvi vairs neizmanto šo noteikumu 2.1. vai 2.2. apakšpunktā minētajiem vides kvalitātes nodrošināšanas pasākumiem vai mainās šiem pasākumiem izmantojamo būvju platība, informēt Valsts vides dienestu, iesniedzot rakstisku iesniegumu atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam.

9. Valsts vides dienests triju nedēļu laikā no šo noteikumu 8. punktā minētā iesnieguma saņemšanas dienas vai no dienas, kad tiek konstatēts, ka būvi vairs neizmanto šo noteikumu 2.1. un 2.2. apakšpunktā minētajiem vides kvalitātes nodrošināšanas pasākumiem vai mainās šiem pasākumiem izmantojamo būvju platība, elektroniski iesniedz pašvaldībā attiecīgu informāciju. Pamatojoties uz minēto informāciju, būvei turpmāk tiek piemērots nodoklis.

10. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs", Dabas aizsardzības pārvalde vai pašvaldība vai tās kapitālsabiedrība (ja vides kvalitātes nodrošināšanas pasākumiem izmantotā būve atrodas citas pašvaldības administratīvajā teritorijā) mēneša laikā no dienas, kad attiecīgo būvi vairs neizmanto šo noteikumu 2. punktā minētajiem vides kvalitātes nodrošināšanas pasākumiem vai mainās šiem pasākumiem izmantojamo būvju platība, iesniedz attiecīgajā pašvaldībā rakstisku informāciju. Pamatojoties uz minēto informāciju, būvei turpmāk tiek piemērots nodoklis.

11. Būves, ko izmanto šo noteikumu 2. punktā minētajiem vides kvalitātes nodrošināšanas pasākumiem, neapliek ar nodokli vai apliek ar nodokli, vai pārrēķina nodokli atbilstoši platības izmaiņām būvē, sākot ar nākamo mēnesi no dienas, kad attiecīgi sākta vai pārtraukta būves izmantošana vides kvalitātes nodrošināšanas pasākumiem vai mainās šiem pasākumiem izmantojamā būves platība.

12. Par to būvju neaplikšanu ar nodokli, kuras izmanto šo noteikumu 2. punktā minētajiem vides kvalitātes nodrošināšanas pasākumiem, atbild pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgās būves. Ja būves, kuras pašvaldības vai to kapitālsabiedrības izmanto šo noteikumu 2. punktā minētajiem vides kvalitātes nodrošināšanas pasākumiem, atrodas citas pašvaldības administratīvajā teritorijā, pašvaldība vai tās kapitālsabiedrība elektroniski iesniedz šo noteikumu 2. pielikumā minēto informāciju tai pašvaldībai, kuras teritorijā atrodas minētās būves.

13. Lai 2015. gadā veiktu nodokļa pārrēķinu par būvēm, kuras izmanto šo noteikumu 2.1. vai 2.2. apakšpunktā minētajiem vides kvalitātes nodrošināšanas pasākumiem, būves īpašnieks vai tiesiskais valdītājs līdz 2015. gada 1. martam iesniedz Valsts vides dienestā rakstisku iesniegumu atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam.

14. Valsts vides dienests līdz 2015. gada 20. martam elektroniski iesniedz pašvaldībā informāciju atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumam par šo noteikumu 4. punktā minētajām būvēm, kuras atbilstoši šiem noteikumiem neapliek ar nodokli. Pašvaldība, pamatojoties uz minēto informāciju, līdz 2015. gada 1. maijam veic nodokļa pārrēķinu.

15. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" un Dabas aizsardzības pārvalde līdz 2015. gada 1. martam elektroniski iesniedz attiecīgajā pašvaldībā informāciju atbilstoši šo noteikumu 3. pielikumam. Pašvaldība, pamatojoties uz minēto informāciju, līdz 2015. gada 1. maijam veic nodokļa pārrēķinu.

16. Pašvaldība vai pašvaldības kapitālsabiedrība informāciju atbilstoši šo noteikumu 3. pielikumam par būvēm, kuras izmanto šo noteikumu 2. punktā minētajiem vides kvalitātes nodrošināšanas pasākumiem un kuras atrodas citas pašvaldības teritorijā, elektroniski iesniedz attiecīgajā pašvaldībā līdz 2015. gada 1. martam. Pašvaldība, pamatojoties uz minēto informāciju, līdz 2015. gada 1. maijam veic nodokļa pārrēķinu.

17. Noteikumi piemērojami, sākot ar 2015. taksācijas gadu.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
1.pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 27.janvāra
noteikumiem Nr.48

Valsts vides dienestam

Iesniegums par vides kvalitātes nodrošināšanas pasākumiem izmantojamās ēkas vai tās daļas (telpu grupas) un inženierbūves atbrīvošanu no nekustamā īpašuma nodokļa, par atbrīvojuma atcelšanu vai ēkas vai tās daļas (telpu grupas) un inženierbūves platības izmaiņām

Institūcija 
 

(nosaukums)

 

Reģistrācijas numurs           

 

juridiskā adrese  

Pamatojoties uz likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 1. panta otrās daļas 17. punktu un Ministru kabineta 2015. gada 27. janvāra noteikumiem Nr. 48 "Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā ēkas vai to daļas (telpu grupas) un inženierbūves, kuras izmanto vides aizsardzības vajadzībām, netiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli", lūdzu atbrīvot no nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem/pārskatīt nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus/atcelt atbrīvojumu no nodokļa samaksas (norāda tikai veicamo darbību) šādas ēkas vai to daļas (telpu grupas) un inženierbūves, kuras izmanto vides kvalitātes nodrošināšanas pasākumiem:

Nr. p. k.

Ēkas vai tās daļas (telpu grupas) un inženierbūves* adrese

Ēkas vai tās daļas (telpu grupas) un inženierbūves* kadastra apzīmējums

Ēkas vai tās daļas (telpu grupas) un inženierbūves* izmantošanas mērķis**

Ēkas vai tās daļas (telpu grupas) un inženierbūves platība, kas tiek izmantota vides kvalitātes nodrošināšanas pasākumiem

Datums, no kura uzsākta ēkas vai tās daļas (telpu grupas) un inženierbūves izmantošana vides kvalitātes nodrošināšanas pasākumiem

Datums, no kura pārtraukta ēkas vai tās daļas (telpu grupas) un inženierbūves izmantošana vides kvalitātes nodrošināšanas pasākumiem

Datums, no kura mainīta vides kvalitātes nodrošināšanas pasākumiem izmantotā ēkas vai tās daļas (telpu grupas) un inženierbūves platība

Piezīmes

1.        
2.        

* Norāda konkrētu ēku vai tās daļu (telpu grupu) un inženierbūvi.

** Norāda attiecīgo Ministru kabineta 2015. gada 27. janvāra noteikumu Nr. 48 "Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā ēkas vai to daļas (telpu grupas) un inženierbūves, kuras izmanto vides kvalitātes nodrošināšanai nepieciešamajiem pasākumiem, netiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli" 2. punktā minēto kritēriju.

Apliecinu, ka norādītā(-ās) ēka(-as) vai tās daļas (telpu grupas) un inženierbūve tiek izmantota(-as) vides kvalitātes nodrošināšanas pasākumiem atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 27. janvāra noteikumu Nr. 48 "Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā ēkas vai to daļas (telpu grupas) un inženierbūves, kuras izmanto vides aizsardzības vajadzībām, netiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli" 2. punktam.

Esmu informēts par pienākumu iesniegt Valsts vides dienestā rakstisku iesniegumu, ja ēkas vai tās daļas (telpu grupas) un inženierbūves vairs netiek izmantotas vides kvalitātes nodrošināšanas pasākumiem vai mainās to platība.

     

(amats)

 

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

 

  

(datums)

 
Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
2.pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 27.janvāra
noteikumiem Nr.48

__________________________
pašvaldībai

Informācija par vides kvalitātes nodrošināšanas pasākumiem izmantojamās ēkas vai tās daļas (telpu grupas) un inženierbūves atbrīvošanu no nekustamā īpašuma nodokļa, par atbrīvojuma atcelšanu vai ēkas vai tās daļas (telpu grupas) un inženierbūves platības izmaiņām

Valsts vides dienesta __________________________________________ reģionālā pārvalde, pamatojoties uz Ministru kabineta 2015. gada 27. janvāra noteikumiem Nr. 48 "Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā ēkas vai to daļas (telpu grupas) un inženierbūves, kuras izmanto vides aizsardzības vajadzībām, netiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli", sniedz informāciju par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajām ēkām vai to daļām (telpu grupām) un inženierbūvēm, kuras izmanto minēto noteikumu 2.1. un 2.2. apakšpunktā norādītajiem vides kvalitātes nodrošināšanas pasākumiem un kuras nav apliekamas ar nekustamā īpašuma nodokli/kurām pārskatāmi nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi/atceļams atbrīvojums no nodokļa samaksas (norāda tikai veicamo darbību):

Nr. p. k.

Institūcija

Ēkas vai tās daļas (telpu grupas) un inženierbūves* adrese

Ēkas vai tās daļas (telpu grupas) un inženierbūves* kadastra apzīmējums

Ēkas vai tās daļas (telpu grupas) un inženierbūves platība, kas tiek izmantota vides kvalitātes nodrošināšanas pasākumiem

Datums, no kura uzsākta ēkas vai tās daļas (telpu grupas) un inženierbūves izmantošana vides kvalitātes nodrošināšanas pasākumiem

Datums, no kura pārtraukta ēkas vai tās daļas (telpu grupas) un inženierbūves izmantošana vides kvalitātes nodrošināšanas pasākumiem

Datums, no kura mainīta vides kvalitātes nodrošināšanas pasākumiem izmantotā ēkas vai tās daļas (telpu grupas) un inženierbūves platība

1.       
2.       

* Norāda konkrētu ēku vai tās daļu (telpu grupu) un inženierbūvi.

     

(amats)

 

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

 

  

(datums)

 
Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
3.pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 27.janvāra
noteikumiem Nr.48

__________________________
pašvaldībai

Iesniegums par vides kvalitātes nodrošināšanas pasākumiem izmantojamās ēkas vai tās daļas (telpu grupas) un inženierbūves atbrīvošanu no nekustamā īpašuma nodokļa, par atbrīvojuma atcelšanu vai ēkas vai tās daļas (telpu grupas) un inženierbūves platības izmaiņām

Institūcija 
 

(nosaukums)

 

Reģistrācijas numurs           

 

juridiskā adrese  

Pamatojoties uz likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 1. panta otrās daļas 17. punktu un Ministru kabineta 2015. gada 27. janvāra noteikumiem Nr. 48 "Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā ēkas vai to daļas (telpu grupas) un inženierbūves, kuras izmanto vides aizsardzības vajadzībām, netiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli", lūdzu atbrīvot no nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem/pārskatīt nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus/atcelt atbrīvojumu no nodokļa samaksas (norāda tikai veicamo darbību) šādas ēkas vai to daļas (telpu grupas) un inženierbūves, kuras izmanto vides kvalitātes nodrošināšanas pasākumiem:

Nr. p. k.

Ēkas vai tās daļas (telpu grupas) un inženierbūves* adrese

Ēkas vai tās daļas (telpu grupas) un inženierbūves* kadastra apzīmējums

Ēkas vai tās daļas (telpu grupas) un inženierbūves* izmantošanas mērķis**

Ēkas vai tās daļas (telpu grupas) un inženierbūves platība, kas tiek izmantota vides kvalitātes nodrošināšanas pasākumiem

Datums, no kura uzsākta ēkas vai tās daļas (telpu grupas) un inženierbūves izmantošana vides kvalitātes nodrošināšanas pasākumiem

Datums, no kura pārtraukta ēkas vai tās daļas (telpu grupas) un inženierbūves izmantošana vides kvalitātes nodrošināšanas pasākumiem

Datums, no kura mainīta vides kvalitātes nodrošināšanas pasākumiem izmantotā ēkas vai tās daļas (telpu grupas) un inženierbūves platība

Piezīmes

1.        
2.        

* Norāda konkrētu ēku vai tās daļu (telpu grupu) un inženierbūvi.

** Norāda attiecīgo Ministru kabineta 2015. gada 27. janvāra noteikumu Nr. 48 "Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā ēkas vai to daļas (telpu grupas) un inženierbūves, kuras izmanto vides kvalitātes nodrošināšanai nepieciešamajiem pasākumiem, netiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli" 2. punktā minēto kritēriju.

Apliecinu, ka norādītā(-ās) ēka(-as) vai tās daļas (telpu grupas) un inženierbūve tiek izmantota(-as) vides kvalitātes nodrošināšanas pasākumiem atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 27. janvāra noteikumu Nr. 48 "Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā ēkas vai to daļas (telpu grupas) un inženierbūves, kuras izmanto vides aizsardzības vajadzībām, netiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli" 2. punktam.

     

(amats)

 

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

 

  

(datums)

 
Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā ēkas vai to daļas (telpu grupas) un inženierbūves, .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 48Pieņemts: 27.01.2015.Stājas spēkā: 10.02.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 27, 09.02.2015. OP numurs: 2015/27.4
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
272055
10.02.2015
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)