Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.134

Rīgā 2015.gada 27.janvārī (prot. Nr.48,3.§)

Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos Nr.114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

1. Izdarīt Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos Nr.114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums" šādus grozījumus:

1.1. izteikt 18.punktu šādā redakcijā:

"18. Pašvaldība saskaņā ar Domes lēmumu var tikt pārstāvēta biedrībās, nodibinājumos, starptautiskās organizācijās un sadarbības tīklos.";

1.2. papildināt saistošos noteikumus ar 18.1punktu šādā redakcijā:

"18.1 Pašvaldības iestādes atbilstoši sava budžeta iespējām sadarbojas ar starptautiskajām institūcijām. Lēmumu par Pašvaldības iestādes sadarbības ar starptautiskajām institūcijām lietderību pieņem iestādes vadītājs.";

1.3. svītrot 26. un 27.punktu;

1.4. papildināt saistošos noteikumus ar 34.10.1apakšpunktu šādā redakcijā:

"34.10.1 organizē darba aizsardzību Centrālajā administrācijā un šo noteikumu 19.1.4., 19.2.2., 19.2.4. - 19.2.7., 19.3.1. - 19.3.4.apakšpunktā minētajās Pašvaldības īpaša statusa institūcijās;";

1.5. izdarīt atbilstošus labojumus šo noteikumu 2.pielikumā "Rīgas pašvaldības pārvaldes struktūra".

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc parakstīšanas.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs


 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2015.gada 27.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.134 "Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos Nr.114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem "Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos Nr.114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums"" (turpmāk - saistošie noteikumi) tiek precizēta tiesību norma, kas līdz šim paredzēja, ka Rīgas pilsētas pašvaldība saskaņā ar Rīgas domes lēmumu var tikt pārstāvēta biedrībās un nodibinājumos, papildinot uzskaitījumu arī ar starptautiskām organizācijām un sadarbības tīkliem. Noteikts, ka Rīgas pilsētas pašvaldības iestādes atbilstoši sava budžeta iespējām būs tiesīgas sadarboties ar starptautiskām organizācijām. Saistošajos noteikumos paredzēts, ka turpmāk Rīgas pilsētas pašvaldībā vairs nedarbosies Rīgas domes Revīzija komisija, kā arī nolemts papildināt Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošo noteikumu Nr.114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums" punktu, kurā noteikta Rīgas pilsētas izpilddirektora kompetence, paredzot, ka Rīgas pilsētas izpilddirektors organizē darba aizsardzību Rīgas pilsētas pašvaldības centrālajā administrācijā un tajās īpaša statusa institūcijās, kurās darbinieku darba devējs ir Rīgas domes priekšsēdētājs vai Rīgas pilsētas izpilddirektors.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saistošie noteikumi izstrādāti sakarā ar Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldes veiktajā auditā par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzdalību starptautiskajās organizācijās izdarītajiem secinājumiem, kā arī darba aizsardzības iekšējās kontroles sistēmas novērtēšanas auditā konstatēto, ka trūkst dokumentāra pilnvarojuma Rīgas pilsētas izpilddirektoram darba devēja vārdā risināt darba aizsardzības jautājumus institūcijās, kas padotas Rīgas domes priekšsēdētājam.

Atbilstoši Rīgas domes 2008.gada 8.jūlija nolikuma Nr.111 "Rīgas domes Revīzijas komisijas nolikums" 2.punktam Rīgas domes Revīzijas komisijas darbības mērķis ir sekmēt likumīgu un lietderīgu rīcību ar Rīgas pilsētas pašvaldības finanšu līdzekļiem un mantu. Rīgas pilsētas pašvaldībā darbojas Rīgas pilsētas pašvaldības īpaša statusa institūcija - Rīgas domes Audita un revīzijas pārvalde, kuras pienākumos saskaņā ar Rīgas domes priekšsēdētāja 2009.gada 5.jūnija reglamenta Nr.1 "Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldes reglaments" 3.punktu ietilpst revīziju veikšana Rīgas pilsētas pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienībās, iestādēs, institūcijās, aģentūrās, pašvaldības kapitālsabiedrībās un kapitālsabiedrībās, kurās Rīgas pilsētas pašvaldības daļa pamatkapitālā pārsniedz 50 procentus, kontroles veikšana par līdzekļu izlietošanas likumību un lietderību minētajās struktūrvienībās, iestādēs, institūcijās un pašvaldības kapitālsabiedrībās. Atbilstoši minētā reglamenta 1.punktam Rīgas domes Audita un revīzijas pārvalde ir tieši pakļauta Rīgas domes priekšsēdētājam, kurš kontrolē Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldes darbību - apstiprina Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldes iekšējo auditu un revīziju veikšanas stratēģiskā plāna un gada plāna izstrādes metodiku un apstiprina atbilstoši minētajai metodikai sagatavoto iekšējo auditu un revīziju veikšanas stratēģisko plānu un gada plānu, apstiprina iekšējā audita veikšanas un darba dokumentu izstrādes metodiku, saņem iekšējo auditu ziņojumus, pārskatus par iekšējā audita darba rezultātiem un plānošanu, audita ieteikumu ieviešanu. Rīgas domes priekšsēdētājs saņem iekšējo auditu, revīziju un tematisko pārbaužu rezultātā sagatavotos iekšējā audita ziņojumus, revīzijas aktus, revīzijas atzinumus, revīzijas pārskatus un tematiskās pārbaudes atzinumus, kā arī Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldes sagatavotos pārskatus par iekšējā audita darba rezultātiem un plānošanu, pārskatus par audita ieteikumu ieviešanu, pārskatus par revīziju un tematisko pārbaužu rezultātiem. Rīgas domes priekšsēdētājs tiesīgs lemt, kuras Rīgas domes institūcijas vai amatpersonas ir iepazīstināmas ar minētajiem dokumentiem.

Papildus jānorāda, ka Rīgas domes Audita un revīzijas pārvalde sniedz informāciju arī Rīgas domes deputātiem gadījumos, kad šāds pieprasījums ir saņemts. Piemēram, Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas 2010.gada 11.februāra sēdē (protokols Nr.2, 1.punkts) tika nolemts uzdot Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldei informēt Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komiteju par veiktajām revīzijām (kad un kur veikta revīzija vai audits). Rīgas domes Audita un revīzijas pārvalde minēto informāciju regulāri iesniedz Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejā.

Vienlaicīgi jānorāda uz nesamērīgo darba algas likmi, proti, Rīgas domes Revīzijas komisijas locekļu stundas darba algas likme ir 19,35 euro, Rīgas domes Revīzijas komisijas 15 locekļi strādā 10 stundas nedēļā, kas nozīmē, ka samaksai komisijas locekļiem mēnesī tiek tērēti 774 euro, savukārt Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldes revidentu mēnešalgai, kas noteikta, ievērojot Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.pielikumā noteikto mēnešalgas maksimālo apmēru, atbilstošā stundas likme ir 6,64 euro, bet galveno revidentu stundas algas likme - 7,06 euro.

Tā kā Rīgas domes Revīzijas komisija dublē Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldes kompetenci, saistošajos noteikumos paredzēts svītrot tiesību normas, kurās noteikta Rīgas domes Revīzijas komisijas izveidošanas kārtība un darbības pamatprincipi.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Tiks ietaupīti finanšu līdzekļi, kas tika tērēti Rīgas domes Revīzijas komisijas darbības nodrošināšanai, proti, Revīzijas komisijas locekļiem (priekšsēdētājs, divi vietnieki un 12 komisijas locekļi) izmaksātā mēnešalga gadā ir 149 537 euro un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 35 276 euro, kopā 184 813 euro.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Tiek likvidēta Rīgas pilsētas pašvaldības institūciju funkciju dublēšanās, tādējādi pilnveidojot Rīgas pilsētas pašvaldības darbības efektivitāti.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos Nr.114 "Rīgas pilsētas pašvaldības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 134Pieņemts: 27.01.2015.Stājas spēkā: 30.01.2015.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
271909
30.01.2015
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)