Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"

Izdarīt likumā "Par akcīzes nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 23.nr.; 2004, 8., 10.nr.; 2005, 2., 10., 24.nr.; 2007, 3., 24.nr.; 2008, 24.nr.; 2009, 2., 14., 21.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200.nr.; 2010, 68., 136., 183., 206.nr.; 2011, 65., 204.nr.; 2013, 186., 232.nr.) šādus grozījumus:

1. 4.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) tabakas lapas.";

papildināt pantu ar devīto daļu šādā redakcijā:

"(9) Par tabakas lapām uzskatāmas:

1) tabakas lapas un citas tabakas izstrādājumu ražošanas izejvielas, kas tiek klasificētas Kombinētās nomenklatūras 2401 10. vai 2401 20. preču pozīcijā;

2) homogenizēta vai atjaunota tabaka, kas atbilst Kombinētās nomenklatūras kodam 2403 91 00."

2. Aizstāt 6.1 panta otrās daļas 4.punktā skaitļus un vārdus "01.nodaļas 01.1.grupas 01.13.klasē" ar skaitļiem un vārdiem "01.nodaļas 01.1.grupas 01.13. un 01.19.klasē un 01.2.grupas 01.25. un 01.28.klasē".

3. Papildināt 13.panta pirmo daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) tabakas lapām - 60 euro (par 1000 gramiem tabakas lapu)."

4. 14.pantā:

papildināt pantu ar 2.2 daļu šādā redakcijā:

"(22 ) Dīzeļdegvielai (gāzeļļai) un tādai dīzeļdegvielai (gāzeļļai), kurai ir pievienota no rapšu sēklām iegūta biodīzeļdegviela, nodokli aprēķina pēc likmes 50 euro par 1000 litriem, ja attiecīgie naftas produkti tiek iezīmēti (marķēti) saskaņā ar šā likuma 28.pantu un ja tos izmanto atbilstoši šā likuma 18.panta piektajā daļā minētajam veidam, mērķiem un nosacījumiem.";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja šā panta pirmās daļas 4.punktā minētajiem naftas produktiem ir pievienota no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela, attiecīgajiem produktiem nodokli aprēķina pēc likmes 332,95 euro par 1000 litriem."

5. Papildināt 17.pantu ar trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(3) Ar nodokli neapliek tās tabakas lapas, kuras fiziskā persona audzē personiskām vajadzībām ar nosacījumu, ka tās netiek realizētas.

(4) No nodokļa atbrīvo tādas tabakas lapas, kuras tiek audzētas rūpnieciskiem mērķiem un to audzēšanai Zemkopības ministrija ir izsniegusi speciālo atļauju (licenci). Ja izaudzētās tabakas lapas izmanto augsnes uzlabošanas līdzekļu, augu aizsardzības līdzekļu un līdzīgu dārzkopības līdzekļu ražošanā vai piegādā akcīzes preču noliktavai, kas veic darbības ar tabakas izstrādājumiem, nav nepieciešams saņemt šā likuma 2.panta sestajā daļā minēto speciālo atļauju (licenci).

(5) No nodokļa atbrīvo tādas neapstrādātas tabakas lapas, kas nav kaltētas (jēltabaka) un tiek ievestas no ārvalsts (arī no dalībvalsts) to tālākai izmantošanai augsnes uzlabošanas līdzekļu, augu aizsardzības līdzekļu un tamlīdzīgu dārzkopības līdzekļu ražošanā. Ja neapstrādātas tabakas lapas, kas nav kaltētas (jēltabaka), tiek ievestas no ārvalsts (arī no dalībvalsts) to tālākai izmantošanai augsnes uzlabošanas līdzekļu, augu aizsardzības līdzekļu un tamlīdzīgu dārzkopības līdzekļu ražošanā, personai, kura minēto līdzekļu ražošanā izmanto neapstrādātas tabakas lapas, kas nav kaltētas (jēltabaka), vai ir noslēgusi līgumu ar komersantu, kas ražo šādus līdzekļus, nav nepieciešams saņemt šā likuma 2.panta sestajā daļā minēto speciālo atļauju (licenci)."

6. 18.pantā:

izteikt piektās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"(5) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā šā likuma 14.panta 2.2 daļā noteikto nodokļa likmi piemēro dīzeļdegvielai (gāzeļļai) un tādai dīzeļdegvielai (gāzeļļai), kurai ir pievienota no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela, ja attiecīgie naftas produkti tiek iezīmēti (marķēti) saskaņā ar šā likuma 28.pantu un ja tos izmanto traktortehnikā un lauksaimniecības pašgājējmašīnās lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei, kā arī tādas meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, un zem zivju dīķiem esošās zemes apstrādei, un ja ir nodrošināti minimālie ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas, bet attiecībā uz zivju dīķiem - ieņēmumi no akvakultūras produkcijas pārdošanas pēdējā noslēgtajā saimnieciskajā gadā (neieskaitot saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu) no viena pieteiktā hektāra un ir ievēroti šīs daļas 1., 3., 4. un 6.punktā minētie nosacījumi, kā arī izpildīts vismaz viens no šīs daļas 2. punktā minētajiem nosacījumiem:";

izteikt piektās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) vienā saimnieciskajā gadā (no kārtējā gada 1.jūlija līdz nākamā gada 30.jūnijam) (turpmāk - saimnieciskais gads) rēķina no 60 līdz 130 litriem šīs daļas ievaddaļā minētās degvielas par katru šīs daļas 2.punktā minēto lauksaimniecības produkcijas ražotāja atbalstam deklarēto un apstiprināto lauksaimniecībā izmantojamās zemes hektāru, kā arī tādas meža vai purva zemes hektāru, kur kultivē dzērvenes vai mellenes, vai zemes hektāru zem zivju dīķiem, ņemot vērā šādu sadalījumu atkarībā no audzējamās kultūras:

a) augkopība - 100 litru uz vienu hektāru,

b) augļkopība, ogulāji un dārzkopība - 130 litru uz vienu hektāru,

c) pastāvīgās pļavas un ganības vai aramzemē sētie ilggadīgie zālāji, ja tiek nodrošināts minimālais lauksaimniecības dzīvnieku blīvums vismaz 0,5 nosacītās liellopu vienības uz vienu hektāru (bioloģiskajās saimniecībās blīvums vismaz 0,4 nosacītās liellopu vienības uz vienu hektāru), - 130 litru uz vienu hektāru pastāvīgo pļavu un ganību vai aramzemē sētiem ilggadīgiem zālājiem,

d) pastāvīgās pļavas un ganības vai aramzemē sētie ilggadīgie zālāji dzīvnieku barības ražošanai - 60 litru uz hektāru,

e) zeme zem zivju dīķiem - 60 litru uz hektāru,

f) citas kultūras un platības, kuras ir deklarētas un apstiprinātas vienotā platību maksājuma saņemšanai, - 60 litru uz vienu hektāru;";

izslēgt piektās daļas 5.punktu;

aizstāt 6.2 daļas ievaddaļā vārdus "akcīzes nodokļa atbrīvojuma" ar vārdiem un skaitļiem "šā likuma 14.panta 2.2 daļā noteiktās nodokļa likmes";

izslēgt 6.2 daļas 1.punktu;

aizstāt 6.2 daļas 4.punktā vārdus "nodokļa atbrīvojumu" ar vārdiem un skaitļiem "šā likuma 14.panta 2.2 daļā noteikto nodokļa likmi";

papildināt 6.2 daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6) fiskālo marķieri un krāsvielu, ar kuru tiek marķēta šā panta piektās daļas ievaddaļā minētā degviela, kā arī marķētās degvielas aprites nosacījumus."

7. 21.panta ceturtajā daļā:

papildināt 1.punkta "d" apakšpunktu pēc vārdiem "smēķējamās tabakas" ar vārdiem "vai tabakas lapu";

papildināt 1.1 punkta "d" apakšpunktu pēc vārdiem "smēķējamās tabakas" ar vārdiem "vai tabakas lapu".

8. Papildināt 27.panta trešo daļu ar 1.2 punktu šādā redakcijā:

"12) tabakas lapas;".

9. 28.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc skaitļa un vārdiem "18.panta trešajā" ar vārdiem "un piektajā";

papildināt ceturto daļu pēc skaitļa un vārdiem "18.panta trešajā" ar vārdiem "un piektajā".

10. Papildināt 33.panta piektās daļas 2.punkta "c" apakšpunktu pēc vārdiem "smēķējamā tabaka" ar vārdiem "vai tabakas lapas".

11. Papildināt pārejas noteikumus ar 71., 72., 73., 74., 75. un 76.punktu šādā redakcijā:

"71. Personai, kas, sākot ar 2015.gada 1.aprīli, veic darbības ar šā likuma 4.panta pirmās daļas 4.punktā minētajiem tabakas izstrādājumiem, līdz 2015.gada 31.martam jāsaņem atbilstoša šā likuma 2.panta sestajā daļā minētā speciālā atļauja (licence).

72. Persona, kas 2015.gada 1.aprīlī veic darbības ar šā likuma 4.panta pirmās daļas 4.punktā minētajiem tabakas izstrādājumiem, inventarizē tās glabāšanā esošo tabakas lapu krājumus. Šajā gadījumā inventarizāciju persona veic 2015.gada 1.aprīlī un 15 dienu laikā pēc inventarizācijas (ieskaitot inventarizācijas dienu) iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam inventarizācijas sarakstu.

73. Šā likuma 13.panta pirmās daļas 4.punktā noteikto nodokli tabakas lapām (60 euro par 1000 gramiem tabakas lapu) piemēro ar 2018.gada 1.janvāri.

74. No 2015.gada 1.aprīļa līdz 2017.gada 31.decembrim tabakas lapas apliek ar nodokli 55,49 euro par 1000 gramiem tabakas lapu.

75. Grozījumi attiecībā uz šā likuma 4., 13., 17., 21., 27., 33.panta papildināšanu stājas spēkā 2015.gada 1.aprīlī.

76. Grozījumi attiecībā uz šā likuma 14.panta papildināšanu ar 2.2 daļu, kā arī grozījumi 18.panta piektajā un 6.2 daļā un 28.panta pirmajā un ceturtajā daļā stājas spēkā 2015.gada 1.jūlijā."

Likums stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2014.gada 17.decembrī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2014.gada 30.decembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 17.12.2014.Stājas spēkā: 01.01.2015.Tēma: Nodokļi un nodevas; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 257, 30.12.2014. OP numurs: 2014/257.11
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
271310
01.01.2015
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)