Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.779

Rīgā 2014.gada 16.decembrī (prot. Nr.71 12.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.564 "Uzturēšanās atļauju noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Imigrācijas likuma 3.panta trešo daļu,
22.panta trešo daļu, 23.panta otro un astoto daļu, 33.panta otro daļu,
34.panta pirmās daļas 9.punktu un 36.panta pirmās daļas 4.punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 564 "Uzturēšanās atļauju noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 101. nr.; 2011, 19., 122. nr.; 2012, 70. nr.; 2013, 250. nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt norādē, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, skaitli un vārdus "23. panta otro daļu" ar skaitli un vārdiem "23. panta otro un astoto daļu";

1.2. papildināt noteikumus ar 1.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.9. gadījumus, kad ārzemniekam atmaksā Imigrācijas likuma 23. panta pirmās daļas 29., 30. un 31. punktā minēto valsts budžetā samaksāto summu.";

1.3. aizstāt 3.3. apakšpunktā skaitļus un vārdus "29. vai 30. punktu" ar skaitļiem un vārdiem "29., 30. vai 31. punktu";

1.4. izteikt 4.1.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.1.5. ieguvis tiesības uz nodarbinātību Latvijas Republikā vai uzturas Latvijas Republikā saistībā ar nodarbinātību, kuras veikšanai nav nepieciešams saņemt apliecinājumu par tiesībām uz nodarbinātību;";

1.5. aizstāt 4.1.13. apakšpunktā skaitļus un vārdus "29. vai 30. punktu" ar skaitļiem un vārdiem "29., 30. vai 31. punktu";

1.6. aizstāt 6. punktā skaitli un vārdu "4. punktā" ar skaitļiem un vārdiem "4.1., 4.3., 4.4., 4.5. un 4.6. apakšpunktā";

1.7. aizstāt 7.11. apakšpunktā skaitļus un vārdus "29. vai 30. punktu" ar skaitļiem un vārdiem "29., 30. vai 31. punktu";

1.8. izteikt 16.2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.2.1. juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskas personas nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs;";

1.9. papildināt noteikumus ar 56.1 punktu šādā redakcijā:

"56.1 Pārvalde pārbauda, vai iegādātā nekustamā īpašuma sastāvā neietilpst lauksaimniecībā izmantojamā zeme vai meža zeme. Ja ārzemnieka rīcībā ir minētā informācija, ārzemnieks ir tiesīgs iesniegt šo informāciju apliecinošus dokumentus.";

1.10. izteikt 71. punktu šādā redakcijā:

"71. Pārvalde lēmumu par uzturēšanās atļaujas izsniegšanu pieņem pēc iesniegto dokumentu pārbaudes, intervijas un citu ziņu pārbaudes. Lēmumā par termiņuzturēšanās atļaujas piešķiršanu, kas pieņemts saskaņā ar Imigrācijas likuma 23. panta pirmās daļas 29., 30. vai 31. punktu, norāda rekvizītus maksājuma veikšanai saskaņā ar Imigrācijas likuma 23. panta astoto daļu un rekvizītus maksājumam, kas paredzēts bezprocentu valsts vērtspapīru iegādei, ja termiņuzturēšanās atļauja piešķirta saskaņā ar Imigrācijas likuma 23. panta pirmās daļas 31. punktu. Pārvalde lēmumu izsniedz vai nosūta ārzemniekam, ja dokumenti iesniegti pārvaldē. Ja dokumenti iesniegti pārstāvniecībā, lēmumu, ko paredzēts izsniegt ārzemniekam, nosūta pārstāvniecībai, kuru norādījis ārzemnieks, kā arī pārstāvniecībai, kurā iesniegti dokumenti. Lēmumu izsniedz vai nosūta arī uzaicinātājam.";

1.11. izteikt 73. punktu šādā redakcijā:

"73. Saņemot termiņuzturēšanās atļauju, ārzemnieks:

73.1. uzrāda derīgu ceļošanas dokumentu;

73.2. uzrāda dokumentu, kas apliecina, ka viņam ir derīga veselības apdrošināšanas polise;

73.3. iesniedz Latvijas ārstniecības iestādes izsniegtu izziņu par veselības stāvokli, kurā apliecināts, ka ārzemniekam nav normatīvajos aktos par veselības traucējumiem un slimībām minēto veselības traucējumu vai slimību;

73.4. iesniedz parakstītu pieteikumu bezprocentu valsts vērtspapīru iegādei, ja termiņuzturēšanās atļauju saņem saskaņā ar Imigrācijas likuma 23. panta pirmās daļas 31. punktu. Parakstot pieteikumu bezprocentu valsts vērtspapīru iegādei, ārzemnieks apņemas ievērot šos noteikumus un normatīvos aktus, kas reglamentē valsts vērtspapīru izlaišanu. Ārzemnieka parakstītais pieteikums bezprocentu valsts vērtspapīru iegādei pēc tā iesniegšanas ir galīgs un neatsaucams.";

1.12. papildināt noteikumus ar 73.1, 73.2, 73.3 un 73.4 punktu šādā redakcijā:

"73.1 Ārzemnieks, kuram piešķirta pirmreizēja termiņuzturēšanās atļauja saskaņā ar Imigrācijas likuma 23. panta pirmās daļas 29., 30. vai 31. punktu, saņem termiņuzturēšanās atļauju pēc Imigrācijas likumā minētās summas samaksas valsts budžetā atbilstoši Imigrācijas likuma 23. panta astotajai daļai.

73.2 Šo noteikumu 73.1 punktā minēto maksājumu vai tā daļu atmaksā, ja:

73.2 1. ārzemnieks četru mēnešu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par termiņuzturēšanās atļaujas piešķiršanu iesniedzis rakstisku pieprasījumu par maksājuma atmaksu, ja veikta pārmaksa vai maksājums veikts nepareizi;

73.2 2. ārzemnieks četru mēnešu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par termiņuzturēšanās atļaujas piešķiršanu iesniedzis rakstisku pieprasījumu par maksājuma atmaksu un šajā laikposmā termiņuzturēšanās atļauju nav saņēmis;

73.2 3. ārzemnieks nav saņēmis termiņuzturēšanās atļauju un ir miris vai atrodas bezvēsts prombūtnē un ārzemnieka mantinieks četru mēnešu laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās par termiņuzturēšanās atļaujas piešķiršanu iesniedzis rakstisku pieprasījumu par maksājuma atmaksu un pieprasījumam pievienojis mantojuma tiesības apliecinošu dokumentu (notariālu aktu).

73.3 Maksājumu, kas veikts Imigrācijas likuma 23. panta pirmās daļas 31. punktā minēto bezprocentu valsts vērtspapīru iegādei, ārzemniekam atmaksā, ja viņš triju mēnešu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par termiņuzturēšanās atļaujas piešķiršanu nav saņēmis termiņuzturēšanās atļauju.

73.4 Ja mainījušies ārzemnieka pieteikumā bezprocentu valsts vērtspapīru iegādei norādītie personas dati vai ārzemniekam nepieciešams mainīt norēķinu kontu, uz kuru atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts vērtspapīru izlaišanu paredzēts izmaksāt naudas līdzekļus par Imigrācijas likuma 23. panta pirmās daļas 31. punktā minētajiem dzēstajiem valsts vērtspapīriem, ārzemnieks ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms attiecīgo valsts vērtspapīru dzēšanas dienas personīgi ierodas pārvaldē un, uzrādot derīgu ceļošanas dokumentu, iesniedz iesniegumu par personas datu maiņu vai norēķinu konta maiņu. Iesniegumā par norēķinu konta maiņu norāda informāciju par jauno norēķinu kontu, kas atvērts Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē vai ārvalstu kredītiestādes filiālē. Ārzemnieka parakstītais iesniegums par norēķinu konta maiņu pēc tā iesniegšanas ir galīgs un neatsaucams.";

1.13. papildināt 75. punktu ar ceturto teikumu šādā redakcijā:

"Lēmums par termiņuzturēšanās atļaujas piešķiršanu, kas pieņemts saskaņā ar Imigrācijas likuma 23. panta pirmās daļas 29., 30. vai 31. punktu, ir derīgs trīs mēnešus no tā pieņemšanas dienas, un tā derīguma termiņš nav pagarināms.";

1.14. papildināt noteikumus ar 107.4 un 107.5 punktu šādā redakcijā:

"107.4 Kapitālsabiedrības dalībnieks, kurš līdz 2013. gada 31. decembrim saņēmis termiņuzturēšanās atļauju saistībā ar to, ka veicis ieguldījumu kapitālsabiedrības pamatkapitālā saskaņā ar Imigrācijas likuma 23. panta pirmās daļas 28. punkta "b" apakšpunktu un kurš, sākot no 2015. gada 1. janvāra, pieprasa atkārtotu uzturēšanās atļauju (arī mainoties uzturēšanās atļaujas pieprasīšanas iemeslam), papildus šo noteikumu 61. punktā minētajiem dokumentiem iesniedz dokumentus, kas apliecina, ka kapitālsabiedrība iepriekšējā gada laikā veikusi Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto nodokļu un nodevu samaksu kopā ne mazāk kā 40 000 euro apmērā.

107.5 Kapitālsabiedrības dalībnieks, kurš līdz 2013. gada 31. decembrim saņēmis termiņuzturēšanās atļauju saistībā ar to, ka veicis ieguldījumu kapitālsabiedrības pamatkapitālā saskaņā ar Imigrācijas likuma 23. panta pirmās daļas 28. punkta "b" apakšpunktu un kurš, sākot no 2015. gada 1. janvāra, iesniedz dokumentus termiņuzturēšanās atļaujas reģistrēšanai, papildus šo noteikumu 79. punktā minētajiem dokumentiem iesniedz dokumentus, kas apliecina, ka kapitālsabiedrība iepriekšējā gada laikā veikusi Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto nodokļu un nodevu samaksu kopā ne mazāk kā 40 000 euro apmērā.";

1.15. papildināt 1. pielikuma II nodaļu ar 16. un 17. punktu šādā redakcijā:

"16. Elektroniskā pasta adrese ___________________

17. Ja esat Amerikas Savienoto Valstu nodokļu rezidents, norādiet nodokļu maksātāja numuru _______________.

Piezīme. Šajā punktā iekļauto informāciju norāda tikai ārzemnieks, kurš pieprasa termiņuzturēšanās atļauju saskaņā ar Imigrācijas likuma 23. panta pirmās daļas 31. punktu.";

1.16. papildināt 1. pielikuma XVI nodaļu ar 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Piekrītu manis sniegto datu apstrādei Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā."

2. Noteikumi stājas spēkā 2015. gada 1. janvārī.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.564 "Uzturēšanās atļauju noteikumi" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 779Pieņemts: 16.12.2014.Stājas spēkā: 01.01.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 255, 23.12.2014. OP numurs: 2014/255.12
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
271192
01.01.2015
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)