Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.54

Rēzeknē 2014.gada 21.novembrī (prot. Nr.45, 13.p.)
Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības atbalstu higiēnas un veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15.panta pirmās daļas 6. un
7.punktu, 43.panta trešo daļu
(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 25.05.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 13)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Rēzeknes pilsētas pašvaldības atbalsta higiēnas un veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas veidus, tā apmēru, saņemšanas kārtību, personu loku, kurām ir tiesības saņemt atbalstu, un lēmumu apstrīdēšanas kārtību.

2. Atbalstu šajos saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā sniedz Rēzeknes pilsētas domes pārvalde "Sociālais dienests" (turpmāk – Sociālais dienests).

3. Atbalsta mērķis ir palielināt higiēnas un veselības pakalpojumu pieejamību, tādējādi veicinot cilvēka sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu, lai atgrieztu cilvēku sabiedriskajā un darba dzīvē, mazinātu invaliditātes, darbnespējas un citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas personas dzīvē.

4. Tiesības saņemt atbalstu ir, ja:

4.1. personas deklarētā dzīvesvieta ir Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā;

4.2. pakalpojums tiek saņemts pie pakalpojuma sniedzēja, kuru Sociālais dienests izvēlējies publisko iepirkumu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ņemot vērā Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 4.panta otro daļu, kas nosaka, ka sociālos pakalpojumus nodrošina personas dzīvesvietā vai iespējami tuvu tai.

II. Atbalsts higiēnas pakalpojumu saņemšanai

5. Sociālais dienests daļēji sedz pirts pakalpojuma izdevumus:

5.1. personām, kurām piešķirta vecuma pensija;

5.2. personām ar invaliditāti;

5.3. trūcīgām ģimenēm (personām);

5.4. maznodrošinātām ģimenēm (personām).

6. Pirts pakalpojuma izdevumi tiek segti līdz 2.50 euro apmērā, bērniem līdz 7 gadu vecumam – bezmaksas.

7. Saistošo noteikumu 5.punktā minētajām personām ir tiesības saņemt pakalpojumu ar atlaidi pie pakalpojuma sniedzēja, attiecīgi savam statusam, uzrādot:

7.1. izziņu par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam;

7.2. izziņu par atbilstību maznodrošinātās ģimenes (personas) statusam;

7.3. pensionāra apliecību un Pensionāru sociālo pakalpojumu centra klienta bez izmitināšanas apliecību;

7.4. invalīda apliecību.

8. Par personai sniegtajiem pirts pakalpojumiem Sociālais dienests veic savstarpējos norēķinus ar pakalpojuma sniedzēju, saskaņā ar noslēgto līgumu.

III. Atbalsts veselības pakalpojumu saņemšanai

9. Sociālais dienests daļēji sedz:

9.1. medicīniskās rehabilitācijas pakalpojuma izdevumus par vienas personas 12 kalendāro dienu rehabilitācijas kursu;

9.2. diennakts uzturēšanās izdevumus medicīniskās rehabilitācijas iestādē par vienas personas uzturēšanos 12 kalendāro dienu bērna rehabilitācijas kursa laikā;

9.3. medicīniskās rehabilitācijas pakalpojuma izdevumus par pilngadīgas personas ar funkcionāliem traucējumiem, kuras saņem Pensionāru sociālo pakalpojumu centra pakalpojumu dienas laikā 12 kalendāro dienu rehabilitācijas kursu;

9.4. diennakts uzturēšanās izdevumus medicīniskās rehabilitācijas iestādē vecākam vai pavadošai personai 12 kalendārās dienas pieaugušas personas ar funkcionāliem traucējumiem rehabilitācijas kursa laikā.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 17.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 28)

10. Saistošo noteikumu 9.1. un 9.3. apakšpunktā minēto atbalstu ir tiesības saņemt personām, kuras atbilst šādiem nosacījumiem:

10.1. persona atbilst kādai no šādām kategorijām:

10.1.1. Otrā pasaules kara veterāns vai dalībnieks;

10.1.2. Afganistānas kara veterāns;

10.1.3. persona ir sasniegusi pensionēšanās vecumu atbilstoši likumam "Par valsts pensijām" un tās ienākumi (pensijas apmērs) mēnesī nepārsniedz 240.00 euro, kurai ir funkcionāli traucējumi, bet ir pietiekams pašaprūpes līmenis;

10.1.4. pilngadīgas personas ar funkcionāliem traucējumiem, kuras saņem Pensionāru sociālo pakalpojumu centra pakalpojumu dienas laikā, kurām ir funkcionāli traucējumi un ir nepietiekams pašaprūpes līmenis;

10.2. personai ir noteikta medicīniskā pamatdiagnoze, atbilstoši noteikumu 1. pielikumā minētajiem kritērijiem.

(Rēzeknes pilsētas domes 17.12.2015. saistošo noteikumu Nr. 28 redakcijā)

11. Saistošo noteikumu 9.2. un 9.4.apakšpunktā minēto atbalstu ir tiesības saņemt:

11.1. vecākam vai citai personai, kura pavada 9.3.apakšpunktā minēto personu uz medicīniskās rehabilitācijas iestādi;

11.2. vecākam vai citai personai, kura pavada personu no 5 līdz 18 gadu vecumam, kurai smagu funkcionālo traucējumu dēļ ir noteikta īpašas kopšanas nepieciešamība, uz medicīniskās rehabilitācijas iestādi;

11.3. bērnam no piecu gadu vecuma, kuram smagu funkcionālo traucējumu dēļ ir noteikta īpašas kopšanas nepieciešamība.

(Rēzeknes pilsētas domes 17.12.2015. saistošo noteikumu Nr. 28 redakcijā, kas grozīta ar 25.05.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 13)

12. Atbalstu tiesības saņemt vienu reizi gadā šādā apmērā, tiek apmaksāti:

12.1. faktiski saņemtie medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi par personas rehabilitācijas kursu;

12.2. faktiskie diennakts uzturēšanās izdevumi.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 17.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 28; 25.05.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 13)

13. Lai saņemtu Pakalpojuma apmaksu, persona Sociālajā dienestā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz:

13.1. iesniegumu par pakalpojuma apmaksu;

13.2. Saistošo noteikumu 10.punktā minētās personas:

13.2.1. ģimenes ārsta/ ārstējošā ārsta izrakstu no ambulatorās/stacionārās pacienta medicīniskās kartes vai ģimenes ārsta/ārstējošā ārsta nosūtījuma uz medicīnisko rehabilitāciju kopiju (uzrādot oriģinālu), kurā norādīts funkcionālo traucējumu izraisījušās pamatdiagnozes kods un blakus diagnozes kods;

13.2.2. Otrā pasaules kara veterāna vai dalībnieka apliecību vai citu šo statusu pamatojošu dokumentu, vai Afganistānas kara veterāna apliecību;

13.3. (svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 25.05.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 13);

13.4. citus dokumentus, ja tie ir nepieciešami lēmuma pieņemšanai, pēc Sociālā dienesta pieprasījuma.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 17.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 28)

14. Sociālais dienests pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu, ja nav ievērotas šajos saistošajos noteikumos minētās prasības.

15. Persona, pēc lēmuma par pakalpojuma apmaksu saņemšanas vienojas ar pakalpojuma sniedzēju par pakalpojuma saņemšanas laiku.

16. Sociālais dienests veic samaksu pakalpojuma sniedzējam par personai sniegtajiem pakalpojumiem, saskaņā ar noslēgto līgumu.

IV. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

17. Sociālā dienesta lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var apstrīdēt Rēzeknes pilsētas domē.

18. Rēzeknes pilsētas domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā Administratīvajā rajona tiesā.

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A.Bartaševičs
1.pielikums
Rēzeknes pilsētas domes
2014.gada 21.novembra
saistošajiem noteikumiem Nr.54
Slimības izraisītie funkcionālie traucējumi
Nr.p.k. Slimību grupa, kas izraisījusi funkcionālo traucējumu Medicīniskās diagnozes kods
1. Multiplā skleroze G35
2. Sejas nerva patoloģija G51
3. Nervu, nervu saknīšu un pinumu patoloģija G50-G59.9
4. Polineiropātijas G60-G64.9
5. Cerebrovaskulāras slimības I60.0-I69.9
6. Dorsopātijas M40-M54
7. Artropātijas M00-M25
8. Kaulu un citu orgānu ievainojumi S00-T14.99, T79
9. Elpošanas orgānu saslimšanas J06.6-J18.99
10. Hroniskas dziļāku elpceļu slimības J40.0-J99.9
Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A.Bartaševičs
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rēzeknes pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 54Pieņemts: 21.11.2014.Stājas spēkā: 20.12.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 253 (5313), 19.12.2014. OP numurs: 2014/253.17
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
271108
{"selected":{"value":"07.06.2017","content":"<font class='s-1'>07.06.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"07.06.2017","iso_value":"2017\/06\/07","content":"<font class='s-1'>07.06.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"09.01.2016","iso_value":"2016\/01\/09","content":"<font class='s-1'>09.01.2016.-06.06.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.12.2014","iso_value":"2014\/12\/20","content":"<font class='s-1'>20.12.2014.-08.01.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
07.06.2017
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva