Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.123

Rīgā 2014.gada 4.novembrī (prot. Nr.41, 15.§)

Grozījumi Rīgas domes 2014.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.115 "Mežaparka - kultūras un atpūtas parka "Mežaparks" apsaimniekošanas un aizsardzības saistošie noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Meža likuma 38.3panta pirmo daļu

1. Izdarīt Rīgas domes 2014.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.115 "Mežaparka - kultūras un atpūtas parka "Mežaparks" apsaimniekošanas un aizsardzības saistošie noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, Nr.196) šādus grozījumus:

1.1. izteikt saistošo noteikumu nosaukumu šādā redakcijā: "Kultūras un atpūtas parka "Mežaparks" daļas, ko aizņem mežaparks, apsaimniekošanas un aizsardzības saistošie noteikumi";

1.2. aizstāt visā saistošo noteikumu tekstā vārdus "Mežaparka apsaimniekotājs" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas meži"" attiecīgā locījumā;

1.3. izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1. Saistošie noteikumi nosaka kultūras un atpūtas parka "Mežaparks" daļas, ko aizņem mežaparks (turpmāk tekstā - Mežaparks), apsaimniekošanas un aizsardzības kārtību.";

1.4. izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Mežaparka robeža un teritorijas zonējums ir noteikts šo saistošo noteikumu 1.pielikumā. Mežaparka teritorija ietilpst valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā iekļautā vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa Nr.3814 teritorijā.";

1.5. papildināt 4.2.apakšpunktu aiz vārda "grupas" ar vārdiem "- dendroloģiskie stādījumi";

1.6. izteikt 4.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.3. saglabājami sausokņi (nokaltuši stāvoši koki) un lielu dimensiju (vairāk nekā 20 centimetru diametrā) kritalas.";

1.7. izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6. No pameža, paaugas, 1. un 2.stāva jaunākiem kokiem atbrīvojama īpaši aizsargājamo dabas teritoriju kategorijā "dabas pieminekļi" ietilpstošā valsts nozīmes aizsargājamo koku teritorija zem koku vainagiem, kā arī 10 metru rādiusā ap tiem, skaitot no koka vainaga projekcijas, un vietējās nozīmes aizsargājama koka teritorija 10 metru rādiusā ap to.";

1.8. papildināt 7.punkta ievaddaļu aiz vārda "apkārtmērs" ar skaitli un vārdiem "1,3 metru augstumā";

1.9. svītrot 7.1.apakšpunktu;

1.10. izteikt 15.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.3. atļauts veikt koku vainagu veidošanu.";

1.11. izteikt 23.2.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.2.3. cīņu ar augu kaitēkļiem un invazīvajām sugām (vārpaino korinti, spožo klinteni u.c.);";

1.12. svītrot 23.2.5.apakšpunktā vārdus "atsevišķās Mežaparka zonās";

1.13. izteikt saistošo noteikumu 1. - 7.pielikumu jaunā redakcijā.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 


1.pielikums
Rīgas domes 2014.gada 26.augusta
saistošajiem noteikumiem Nr.115
(Rīgas domes 2014.gada 4.novembra
saistošo noteikumu Nr.123 redakcijā)

Mežaparka robeža un teritorijas zonējums

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 


2.pielikums
Rīgas domes 2014.gada 26.augusta
saistošajiem noteikumiem Nr.115
(Rīgas domes 2014.gada 4.novembra
saistošo noteikumu Nr.123 redakcijā)

Aizsargājami biotopi

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs


3.pielikums
Rīgas domes 2014.gada 26.augusta
saistošajiem noteikumiem Nr.115
(Rīgas domes 2014.gada 4.novembra
saistošo noteikumu Nr.123 redakcijā)

Dendroloģiskie stādījumi

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 


4.pielikums
Rīgas domes 2014.gada 26.augusta
saistošajiem noteikumiem Nr.115
(Rīgas domes 2014.gada 4.novembra
saistošo noteikumu Nr.123 redakcijā)

Koki ar lielām (vairāk nekā 50 centimetru diametrā) putnu ligzdām, liela apmēra dobumaini vai bioloģiski veci koki

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 


5.pielikums
Rīgas domes 2014.gada 26.augusta
saistošajiem noteikumiem Nr.115
(Rīgas domes 2014.gada 4.novembra
saistošo noteikumu Nr.123 redakcijā)

Aizsargājamie bezmugurkaulnieki

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 


6.pielikums
Rīgas domes 2014.gada 26.augusta
saistošajiem noteikumiem Nr.115
(Rīgas domes 2014.gada 4.novembra
saistošo noteikumu Nr.123 redakcijā)

Aizsargājamie augi

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 


7.pielikums
Rīgas domes 2014.gada 26.augusta
saistošajiem noteikumiem Nr.115
(Rīgas domes 2014.gada 4.novembra
saistošo noteikumu Nr.123 redakcijā)

Transporta kustības maršruti

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 


Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2014.gada 4.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.123 "Grozījumi Rīgas domes 2014.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.115 "Mežaparka - kultūras un atpūtas parka "Mežaparks" apsaimniekošanas un aizsardzības saistošie noteikumi""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošo noteikumu Nr.115 nosaukums un 1.punkts tiek grozīts, lai skaidri definētu, uz kuru kultūras un atpūtas parka "Mežaparks" daļu apsaimniekošanas un aizsardzības noteikumi attiecināmi.

Lai precizētu personu, kurai ar saistošajiem noteikumiem Nr.115 tiek deleģētas tiesības izsniegt saistošo noteikumu Nr.115 25.punktā minētās atļaujas, un saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības noslēgtajiem Mežaparka apsaimniekošanas līgumiem, saistošo noteikumu tekstā vārdi "Mežaparka apsaimniekotājs" tiek aizstāti ar vārdiem "sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas meži"".

Prasības attiecībā uz pameža saglabāšanu vai izciršanu, kā arī koku retināšanu katrā konkrētā zonā un apakšzonā atbilstoši saistošo noteikumu Nr.115 18.punktam tiks noteiktas meža apsaimniekošanas plānā. Par bioloģiski vecām mežaudzēm tiek uzskatītas mežaudzes no 141 gada vecuma. Tik vecus kokus Mežaparkā nav paredzēts cirst, bet priedes vecumā no 100 līdz 120 gadiem ir paredzēts retināt 46,7 ha platībā, veicot mazas intensitātes galvenās cirtes vienlaidu izlases cirtes un ainavu cirtes. Retinot 100 līdz 120 gadus vecas priedes, tiek dota augšanas telpa gan tāda paša vecuma priedēm, gan arī vecākām priedēm, tādējādi radot pret ārējiem apstākļiem bioloģiski noturīgas audzes, vienlaikus paaugstinot ainavisko vērtību.

Lai nodrošinātu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju kategorijā "dabas pieminekļi" ietilpstošo aizsargājamo koku saglabāšanu un aizsardzību, to aizsardzības teritorija tiek noteikta atkarībā no aizsargājamā koka statusa (valsts nozīmes vai vietējās nozīmes statuss) atbilstoši normatīvo aktu prasībām (precizēts saistošo noteikumu Nr.115 6.punkts).

Saistošo noteikumu Nr.115 7.punkta ievaddaļa precizēta atbilstoši Ministru kabineta 16.03.2010. noteikumu Nr.264 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" prasībām, nosakot, ka aizsargājamo koku apkārtmērs tiek noteikts 1,3 m augstumā no zemes.

Saistošo noteikumu Nr.115 23.2.3.apakšpunktā minētās invazīvās sugas tiek precizētas atbilstoši globālās invazīvo sugu datubāzes datiem.

Saistošo noteikumu Nr.115 pielikumi precizēti atbilstoši ielu sarkano līniju robežu korekcijai.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Šie saistošie noteikumi nepieciešami, lai novērstu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 29.09.2014. vēstulē Nr.18-6/8843 norādītos trūkumus un precizētu atsevišķus saistošo noteikumu Nr.115 punktus.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Neietekmēs.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmēs.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos persona var vērsties sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Rīgas meži" vai Rīgas domes Mājokļu un vides departamentā.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav notikušas.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Rīgas domes 2014.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.115 "Mežaparka – kultūras .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 123Pieņemts: 04.11.2014.Stājas spēkā: 16.12.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 249, 15.12.2014. OP numurs: 2014/249.12
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
270955
16.12.2014
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)