Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.718

Rīgā 2014.gada 25.novembrī (prot. Nr.65 26.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.447 "Rāznas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"
14.panta otro daļu un Rāznas nacionālā parka likuma
3.panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 447 "Rāznas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 104. nr.; 2010, 188. nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot 5. punktu.

2. Izteikt 8.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.1. pārvietošanos, kas saistīta ar šo teritoriju apsaimniekošanu (izņēmums - rūpnieciskā zveja un amatierzveja - makšķerēšana), uzraudzību vai valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu, vai glābšanas un meklēšanas darbiem;".

3. Izteikt 8.2.3. un 8.2.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.2.3. rūpnieciskās zvejas tiesību īstenošanai, uz noteiktajiem zivju tīklu metriem izmantojot vienu kuģošanas līdzekli ar iekšdedzes dzinēju, kura jauda nepārsniedz 7,46 kW (10 ZS). Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar vietējām pašvaldībām katru gadu līdz 30. decembrim nosaka, uz cik zivju tīklu metriem izmantojams viens kuģošanas līdzeklis nākamajā kalendāra gadā;

8.2.4. tūrisma pakalpojumu sniedzēja organizētu pārvietošanos pa Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiski saskaņotu maršrutu, izmantojot vienu kuģošanas līdzekli, ja minētajam tūrisma pakalpojumu sniedzējam ir attiecīgajam ezeram pieguloša nekustamā īpašuma lietošanas tiesības. Pārvietošanās nav atļauta ar ūdens motocikliem. Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskā atļauja ir derīga trīs kalendāra gadus no tās izsniegšanas dienas."

4. Papildināt noteikumus ar 8.2.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.2.5. ekosistēmu, īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu un īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzībai un saglabāšanai nepieciešamo pasākumu īstenošanai."

5. Papildināt noteikumus ar 8.1 punktu šādā redakcijā:

"8.1 Dabas aizsardzības pārvalde šo noteikumu 8.2.3. un 8.2.4. apakšpunktā minēto kuģošanas līdzekļu izmantošanai vienā kalendāra gadā kopā izsniedz ne vairāk kā 21 rakstisku atļauju Rāznas ezerā, ne vairāk kā septiņas rakstiskas atļaujas Ežezerā, ne vairāk kā piecas rakstiskas atļaujas Zosnas, Salāja, Olovecas ezerā un Bižas ezerā, kas atrodas Rundēnu pagastā. Ja izsniegts norādītais rakstisko atļauju skaits, Dabas aizsardzības pārvaldei ir tiesības izsniegt papildu atļaujas, ņemot vērā jaunāko pieejamo informāciju par ezera ekoloģisko stāvokli un vietējo pašvaldību viedokli."

6. Izteikt 9.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.1. pārvietošanos, kas saistīta ar šo teritoriju apsaimniekošanu (izņēmums - rūpnieciskā zveja un amatierzveja - makšķerēšana), uzraudzību vai valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu, vai glābšanas un meklēšanas darbiem;".

7. Izteikt 9.2.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.2.3. rūpnieciskās zvejas tiesību īstenošanai, uz noteiktajiem zivju tīklu metriem izmantojot vienu mehānisko transportlīdzekli vai mopēdu. Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar vietējām pašvaldībām katru gadu līdz 30. decembrim nosaka, uz cik zivju tīklu metriem izmantojams viens mehāniskais transportlīdzeklis vai mopēds nākamajā kalendāra gadā;".

8. Papildināt noteikumus ar 9.2.4. un 9.2.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.2.4. ekosistēmu, īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu un īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzībai un saglabāšanai nepieciešamo pasākumu īstenošanai;

9.2.5. tūrisma pakalpojumu sniedzēja organizētu pārvietošanos, izmantojot vienu mehānisko transportlīdzekli, ja minētajam tūrisma pakalpojumu sniedzējam ir attiecīgajam ezeram pieguloša nekustamā īpašuma lietošanas tiesības. Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskā atļauja ir derīga trīs kalendāra gadus no tās izsniegšanas dienas."

9. Papildināt noteikumus ar 9.2 punktu:

"9.2 Dabas aizsardzības pārvalde šo noteikumu 9.2.3. un 9.2.5. apakšpunktā minēto mehānisko transportlīdzekļu vai mopēdu izmantošanai vienā kalendāra gadā kopā izsniedz ne vairāk kā 21 rakstisku atļauju Rāznas ezerā, ne vairāk kā septiņas rakstiskas atļaujas Ežezerā, ne vairāk kā piecas rakstiskas atļaujas Zosnas, Salāja, Olovecas ezerā un Bižas ezerā, kas atrodas Rundēnu pagastā. Ja izsniegts norādītais rakstisko atļauju skaits, Dabas aizsardzības pārvaldei ir tiesības izsniegt papildu atļaujas, ņemot vērā jaunāko pieejamo informāciju par ezera ekoloģisko stāvokli un vietējo pašvaldību viedokli."

10. Izteikt 18.3. apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"18.3. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta meža, krūmāja vai lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorija, izņemot dabiski apmežojušās vai dabiski applūdušas zemes lietošanas kategorijas maiņu uz dabā konstatēto zemes lietošanas kategoriju. Ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju zemes lietošanas kategoriju drīkst mainīt:".

11. Svītrot 18.3.4. apakšpunktu.

12. Izteikt 18.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.6. dedzināt sausās zāles un niedru platības, kā arī meža zemsedzi. Šis aizliegums neattiecas uz īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošanas pasākumiem, kuru veikšanai ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja un par kuriem ir rakstiski informēta par ugunsdrošību un ugunsdzēsību atbildīgā institūcija;".

13. Izteikt 18.8. apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"18.8. cirst kokus kopšanas cirtē, ja mežaudzes vecums pārsniedz:".

14. Izteikt 18.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.9. no 15. aprīļa līdz 31. jūlijam veikt mežsaimniecisko darbību, izņemot meža nekoksnes vērtību ieguvi, meža ugunsdrošības un ugunsdzēsības pasākumus, meža atjaunošanu ar rokas darbarīkiem un bīstamo koku (koku, kas apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras objektus) ciršanu un novākšanu;".

15. Izteikt 18.16. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.16. rīkot autosacensības, motosacensības, velosacensības, ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības, kā arī rallijus, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus, kā arī Nacionālo bruņoto spēku, civilās aizsardzības un zemessargu mācības (ārpus telpām);".

16. Izteikt 18.18. un 18.19. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.18. bojāt vai iznīcināt zemsedzi, kā arī izmantot speciālas vākšanas palīgierīces savvaļas ogu vākšanai;

18.19. uzstādīt vēja elektrostacijas;".

17. Svītrot 18.20. apakšpunktu.

18. Izteikt 18.23. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.23. sadalīt zemes vienības, ja katras atsevišķās zemes vienības platība pēc sadalīšanas ir mazāka par 10 hektāriem. Šis nosacījums neattiecas uz gadījumiem, ja atbilstoši normatīvajiem aktiem par teritorijas plānošanu, izmantošanu un apbūvi tiek atdalīta zemes vienība infrastruktūras un inženierkomunikāciju būvniecībai vai uzturēšanai vai no esošās zemes vienības nepieciešams atdalīt viensētu;".

19. Izteikt 18.25. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.25. ierīkot lauksaimniecības dzīvnieku - ierobežotā platībā turētu savvaļas sugu dzīvnieku - audzētavas, kā arī iežogotas platības savvaļas sugu dzīvnieku turēšanai nebrīvē, izņemot minēto audzētavu un iežogoto platību ierīkošanu pagalmos un dārzos;".

20. Izteikt 18.27.3. un 18.27.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.27.3. ierīkot publiski pieejamus izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektus (piemēram, takas, skatu torņus, maršrutus, atpūtas vietas, ugunskuru vietas, telšu vietas, stāvlaukumus, apmeklētāju centrus un informācijas centrus);

18.27.4. veikt īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu un īpaši aizsargājamo biotopu apsaimniekošanas pasākumus;".

21. Svītrot 18.27.6. apakšpunktu.

22. Aizstāt 18.27.8. apakšpunktā vārdus "ūdenstransporta līdzekļu bāzes" ar vārdiem "kuģošanas līdzekļu piestātnes".

23. Izteikt 18.28. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.28. sanitārajā cirtē cirst augtspējīgos kokus."

24. Izteikt 19.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.3. dedzināt sausās zāles un niedru platības, kā arī meža zemsedzi. Šis aizliegums neattiecas uz īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošanas pasākumiem, kuru veikšanai ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja un par kuriem ir rakstiski informēta par ugunsdrošību un ugunsdzēsību atbildīgā institūcija;".

25. Izteikt 19.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.8. bojāt vai iznīcināt zemsedzi, kā arī izmantot speciālas vākšanas palīgierīces savvaļas ogu vākšanai;".

26. Izteikt 19.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.9. uzstādīt vēja elektrostacijas;".

27. Svītrot 19.10. apakšpunktu.

28. Izteikt 19.11. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.11. sadalīt zemes vienības, ja meža zemēs katras atsevišķās zemes vienības platība pēc sadalīšanas nav mazāka par 10 hektāriem, bet pārējā teritorijā - nav mazāka par trim hektāriem. Šis nosacījums neattiecas uz gadījumiem, ja atbilstoši normatīvajiem aktiem par teritorijas plānošanu, izmantošanu un apbūvi tiek atdalīta zemes vienība infrastruktūras un inženierkomunikāciju būvniecībai vai uzturēšanai vai no esošās zemes vienības nepieciešams atdalīt viensētu;".

29. Izteikt 19.14.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.14.2. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta meža, krūmāja vai lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorija, izņemot dabiski apmežojušās vai dabiski applūdušas zemes lietošanas kategorijas maiņu uz dabā konstatēto zemes lietošanas kategoriju;".

30. Papildināt 19.14.4. apakšpunktu aiz vārda "ierīkot" ar vārdiem "publiski pieejamus".

31. Izteikt 19.14.5. un 19.14.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.14.5. ierīkot lauksaimniecības dzīvnieku - ierobežotā platībā turētu savvaļas sugu dzīvnieku - audzētavas, kā arī iežogotas platības savvaļas sugu dzīvnieku turēšanai nebrīvē, izņemot minēto audzētavu un iežogoto platību ierīkošanu pagalmos un dārzos;

19.14.6. rīkot autosacensības, motosacensības, velosacensības, ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības, kā arī rallijus, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus, kā arī Nacionālo bruņoto spēku, civilās aizsardzības un zemessargu mācības (ārpus telpām);".

32. Izteikt 19.15. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.15. sanitārajā cirtē cirst augtspējīgos kokus."

33. Izteikt 20. punktu šādā redakcijā:

"20. Bez Dabas aizsardzības pārvaldes un attiecīgās vietējās pašvaldības rakstiskas atļaujas aizliegts:

20.1. ierīkot publiski pieejamus izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektus;

20.2. uzstādīt vēja elektrostacijas. Vēja elektrostaciju uzstādīšana pieļaujama personiskajām vajadzībām - ne vairāk par vienu elektrostaciju vienā nekustamajā īpašumā, un tās augstākais punkts nedrīkst pārsniegt 15 metru augstumu."

34. Izteikt 21.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.1. aizsargājamie ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi, tai skaitā dižakmeņi (laukakmeņi, kuru virszemes tilpums ir 10 un vairāk kubikmetru), un 10 metru platu joslu ap tiem;".

35. Papildināt noteikumus ar 22.4.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.4.3. ierīkot publiski pieejamus izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektus."

36. Svītrot 23.3.3. apakšpunktu.

37. Papildināt noteikumus ar 23.1 punktu šādā redakcijā:

"23.1 Aizsargājamo ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu teritorijā Valsts meža dienests koku ciršanas apliecinājumu koku ciršanai galvenajā cirtē izsniedz pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pozitīva atzinuma saņemšanas. Dabas aizsardzības pārvalde atzinumu sniedz 10 darbdienu laikā pēc Valsts meža dienesta pieprasījuma saņemšanas."

38. Svītrot 25.5. apakšpunktu.

39. Papildināt noteikumus ar 25.1 punktu šādā redakcijā:

"25.1 Ja aizsargājamo koku nomāc vai apēno jaunāki koki un krūmi, atļauta to izciršana aizsargājamā koka vainaga projekcijā un tai piegulošā zonā, izveidojot no kokiem brīvu 10 metrus platu joslu, mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas līdz apkārtējo koku vainagu projekcijām, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē koku ciršanu mežā un ārpus tā."

40. Papildināt VI nodaļu ar 26.1 punktu šādā redakcijā:

"26.1 Ja aizsargājamais koks ir nolūzis vai nozāģēts, koka stumbrs un zari, kuru diametrs ir lielāks par 50 centimetriem, meža zemēs ir saglabājami koka augšanas vietā vai tuvākajā apkārtnē."

41. Papildināt noteikumus ar 29. un 30. punktu šādā redakcijā:

"29. 2014. gadā ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju rūpnieciskās zvejas tiesību īstenošanai atļauts izmantot vienu kuģošanas līdzekli ar iekšdedzes dzinēju, kura jauda nepārsniedz 7,46 kW:

29.1. Rāznas, Salāja, Olovecas ezerā un Ežezerā, ja zvejas licencē noteiktais rūpnieciskās zvejas limits ir vismaz 200 metru zivju tīklu;

29.2. Zosnas un Bižas ezerā, kas atrodas Rundēnu pagastā, ja zvejas licencē noteiktais rūpnieciskās zvejas limits ir 75 metri zivju tīklu.

30. Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskās atļaujas kuģošanas līdzekļu izmantošanai, kas izsniegtas līdz 2014. gada 30. novembrim, ir derīgas līdz 2014. gada 31. decembrim."

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.447 "Rāznas nacionālā parka individuālie .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 718Pieņemts: 25.11.2014.Stājas spēkā: 28.11.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 236, 27.11.2014. OP numurs: 2014/236.10
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
270506
28.11.2014
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)