Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.710

Rīgā 2014.gada 25.novembrī (prot. Nr.65 7.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumos Nr.776 "Mēneša pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un
finanšu vadību
30.panta sesto un astoto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 17. augusta noteikumos Nr. 776 "Mēneša pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 131. nr.; 2013, 153. nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt I nodaļu ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

"2.1 Valsts kase katru mēnesi sešpadsmitajā datumā Valsts kases tīmekļa vietnē publicē pašvaldību konsolidētos mēneša pārskatus, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu, budžeta nefinansētu iestāžu un valsts budžeta iestāžu mēneša pārskatus, kurus sagatavo atbilstoši šiem noteikumiem.";

1.2. izteikt 3.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.5. pārskats par izdevumiem Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai - veidlapa Nr. 1-ES_pasv (2. pielikums).";

1.3. izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Mēneša pārskata sagatavošanai, pārbaudei, parakstīšanai un iesniegšanai lieto informācijas sistēmu "Ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta pārskatu informācijas sistēma" (turpmāk - ePārskati) atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu.";

1.4. svītrot 11. punktā vārdus "pēc stāvokļa";

1.5. izteikt 14.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.5. pārskatu par ziedojumu un dāvinājumu izpildi sagatavo:

14.5.1. pašvaldības budžeta iestādes, no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, budžeta nefinansētas iestādes;

14.5.2. valsts budžeta iestādes par kontiem, kas atrodas ārpus Valsts kases (izņemot kontus ārvalstīs);";

1.6. aizstāt 14.11. apakšpunktā vārdus "perioda izpildi" ar vārdiem "mēneša izpildi";

1.7. aizstāt 15.12. apakšpunktā vārdus "Aizņēmuma summa" ar vārdiem "Aizņēmuma līguma summa";

1.8. izteikt 16.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.4. ailē "Uzskaites konts" norāda:

16.4.1. zembilances postenī iekļautajiem galvojumiem - kodu 9560;

16.4.2. galvojumiem, kurus atmaksā galvotājs un kuri iekļauti saistību sastāvā, - kontu atbilstoši normatīvajos aktos budžeta grāmatvedības jomā noteiktā kontu plāna 5114 un 5214 kontu līmenim;";

1.9. izteikt 16.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.8. ailē "Aizņēmējs" norāda aizņēmuma saņēmēja juridisko nosaukumu. Ja galvojuma saņēmējs ir fiziska persona, ieraksta nosaukumu "Fiziska(-as) persona(-as);";

1.10. aizstāt 16.12. apakšpunktā vārdus "Galvojuma summa" ar vārdiem "Galvojuma līguma summa";

1.11. aizstāt 16.13. apakšpunktā vārdus "Galvotā aizņēmuma summa" ar vārdiem "Galvotā aizņēmuma līguma summa";

1.12. papildināt noteikumus ar 16.16.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.16.1 sniedz skaidrojumu par ailēs "Cits samazinājums/palielinājums, kas nav darījums (-,+): no gada sākuma" un "Cits samazinājums/palielinājums, kas nav darījums (-,+): pārskata periodā" norādītajiem datiem;";

1.13. izteikt 17.16. un 17.17. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.16. rindas "Saistību apjoms % no plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem" datus aprēķina kā rindas "Kopā saistības" un rindas "Plānotie pamatbudžeta ieņēmumi bez plānotajiem transferta ieņēmumiem no valsts budžeta noteiktam mērķim (izņemot klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējumu) un plānotajām iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā saimnieciskajā gadā" dalījumu, izteiktu procentos;

17.17. rindā "Plānotie pamatbudžeta ieņēmumi bez plānotajiem transferta ieņēmumiem no valsts budžeta noteiktam mērķim (izņemot klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējumu) un plānotajām iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā saimnieciskajā gadā" norāda mēneša pārskata par pamatbudžeta izpildi plānoto pamatbudžeta ieņēmumu un plānoto transferta ieņēmumu no valsts budžeta noteiktam mērķim (izņemot klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējumu) un plānoto iemaksu pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā starpību.";

1.14. izteikt 18. punktu šādā redakcijā:

"18. Veidlapas Nr. 1-ES_pasv "Pārskats par izdevumiem Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai" sagatavošanas kārtība:

18.1. pārskatu sagatavo pašvaldību budžeta iestādes;

18.2. pārskatā sniedz informāciju par Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu (turpmāk - ES projekti) īstenošanu;

18.3. pārskatā norāda kopējos projekta izdevumus, neizdalot finanšu resursus (piemēram, pašu resursi vai ES līdzfinansējums, attiecināmās un neattiecināmās izmaksas);

18.4. ailē "Projektu kopsumma" norāda informāciju par visu projektu kopējām izmaksām;

18.5. ailē "Plānots īstenot pārskata gadā" norāda informāciju par plānotajiem projekta kopējiem izdevumiem saimnieciskajā gadā;

18.6. ailē "Izpilde no gada sākuma" norāda informāciju par budžeta izpildi pārskata gadā;

18.7. ailē "Pārskata mēneša izpilde" norāda pārskata mēneša izpildi. Datus aprēķina kā pārskata perioda ailes "Izpilde no gada sākuma" un iepriekšējā pārskata perioda ailes "Izpilde no gada sākuma" datu starpību;

18.8. ailē "Plānots īstenot n+1 gadā" norāda informāciju par plānotajiem projekta kopējiem izdevumiem nākamajā pārskata gadā;

18.9. ailē "Plānots īstenot n+2 gadā" norāda informāciju par plānotajiem projekta kopējiem izdevumiem aiznākamajā pārskata gadā;

18.10. ailē "Plānots īstenot turpmākajos gados kopā" norāda informāciju par plānotajiem projekta kopējiem izdevumiem turpmākajos gados līdz projekta pabeigšanai.";

1.15. izteikt 2. pielikumu šādā redakcijā:

"2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 17.augusta
noteikumiem Nr.776

Datu savākšanas pamatojums - Likuma par budžetu un finanšu vadību (24.03.1994.) 30. panta sestā un astotā daļa dod tiesības pieprasīt šos datus

Veidlapa Nr. 1-ES_pasv
Pārskats par izdevumiem Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai
  KODI
Pašvaldības nosaukums  
Iestādes nosaukums  
Pārskata gads  
Pārskata mēnesis  

(euro)

Klasifikācijas grupas kods Rādītāju nosaukums Projektu kopsumma Plānots īstenot pārskata gadā Izpilde no gada sākuma Pārskata mēneša izpilde
(3. - n-1 3.)
Plānots īstenot n+1 gadā Plānots īstenot n+2 gadā Plānots īstenot turpmākajos gados kopā
A B 1 2 3 4 5 6 7
K Kopējie izdevumi              
1.0. Uzturēšanas izdevumi              
2.0. Kapitālie izdevumi             "

1.16. aizstāt 3. pielikuma 1. ailē vārdus "Aizņēmuma summa" ar vārdiem "Aizņēmuma līguma summa";

1.17. svītrot 3. pielikuma daļu "Izziņa";

1.18. aizstāt 4. pielikuma 1. ailē vārdus "Galvojuma summa" ar vārdiem "Galvojuma līguma summa";

1.19. aizstāt 4. pielikuma 2. ailē vārdus "Galvotā aizņēmuma summa" ar vārdiem "Galvotā aizņēmuma līguma summa";

1.20. papildināt 4. pielikumu ar daļu šādā redakcijā:

"Skaidrojumi par 8. un 9. ailē "Cits samazinājums/palielinājums, kas nav darījums (-,+)" norādītajiem datiem:

Kods Darījuma apraksts No gada sākuma Pārskata periodā
PREC Galvotā aizņēmuma atlikumu precizēšana    
DZES Galvotā aizņēmuma dzēšana    
STARP Saņemts/nodots starp iestādēm    
PAR /katra darījuma detalizēts apraksts/    
  Kopā   "

1.21. aizstāt 5. pielikumā vārdus "Saistību apjoms % no pamatbudžeta ieņēmumiem" ar vārdiem "Saistību apjoms % no plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem";

1.22. aizstāt 5. pielikumā vārdus "Pamatbudžeta ieņēmumi bez mērķdotācijām un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā saimnieciskajā gadā" ar vārdiem "Plānotie pamatbudžeta ieņēmumi bez plānotajiem transferta ieņēmumiem no valsts budžeta noteiktam mērķim (izņemot klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējumu) un plānotajām iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā saimnieciskajā gadā".

2. Noteikumi stājas spēkā 2015. gada 1. februārī.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Finanšu ministrs Jānis Reirs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumos Nr.776 "Mēneša pārskatu sagatavošanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 710Pieņemts: 25.11.2014.Stājas spēkā: 01.02.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 236, 27.11.2014. OP numurs: 2014/236.2
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
270497
01.02.2015
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)