Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

1. Izteikt 46.pantu šādā redakcijā:

"46.pants. Nelikumīgas darbības ar narkotiskām, psihotropām, jaunām psihoaktīvām vielām un prekursoriem

Par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu iegādāšanos vai glabāšanu nelielā apmērā bez nolūka tās realizēt vai par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu lietošanu -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz divsimt astoņdesmit euro.

Par vielu, kuras var tikt izmantotas narkotisko vai psihotropo vielu nelikumīgai izgatavošanai (prekursoru), neatļautu iegādāšanos vai glabāšanu nelielā apmērā bez nolūka tās realizēt -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz divsimt astoņdesmit euro.

Par atteikšanos no narkotisko vai psihotropo vielu ietekmes medicīniskās pārbaudes -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz divsimt astoņdesmit euro.

Par jaunas psihoaktīvas vielas vai to saturoša izstrādājuma, kuru aprite ir aizliegta vai ierobežota, neatļautu iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu bez nolūka tos realizēt vai par jaunas psihoaktīvas vielas vai to saturoša izstrādājuma, kuru aprite ir aizliegta vai ierobežota, neatļautu lietošanu -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz divsimt astoņdesmit euro.

Piemērojot administratīvo sodu par šā panta pirmajā daļā paredzēto pārkāpumu, personu vienlaikus rakstveidā brīdina par kriminālatbildību, ja tā gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas neatļauti iegādāsies vai glabās narkotiskās vai psihotropās vielas nelielā apmērā vai neatļauti lietos narkotiskās vai psihotropās vielas.

Piemērojot administratīvo sodu par šā panta ceturtajā daļā paredzēto pārkāpumu, personu vienlaikus rakstveidā brīdina par kriminālatbildību, ja tā gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas neatļauti iegādāsies, glabās, pārvadās, pārsūtīs vai lietos jaunas psihoaktīvas vielas vai tās saturošus izstrādājumus, kuru aprite ir aizliegta vai ierobežota.

Persona, kura labprātīgi nodevusi tās rīcībā nelielā apmērā esošās narkotiskās un psihotropās vielas, kā arī vielas, kuras var tikt izmantotas narkotisko vai psihotropo vielu nelikumīgai izgatavošanai (prekursorus), ko tā bija iegādājusies vai glabājusi bez nolūka realizēt, vai kura labprātīgi nodevusi tās rīcībā esošas jaunas psihoaktīvas vielas vai tās saturošus izstrādājumus, kuru aprite ir aizliegta vai ierobežota, ko tā bija iegādājusies, glabājusi, pārvadājusi vai pārsūtījusi bez nolūka realizēt, vai arī labprātīgi vērsusies ārstniecības iestādē pēc medicīniskās palīdzības sakarā ar narkotisko vai psihotropo vielu vai jaunu psihoaktīvu vielu vai tās saturošu izstrādājumu, kuru aprite ir aizliegta vai ierobežota, neatļautu lietošanu, tiek atbrīvota no administratīvās atbildības par šā panta pirmajā, otrajā un ceturtajā daļā paredzētajām darbībām. Nelikumīgā apritē esošu narkotisko un psihotropo vielu, kā arī vielu, kuras var tikt izmantotas narkotisko un psihotropo vielu nelikumīgai izgatavošanai (prekursoru), apmērs, līdz kuram daudzumi atzīstami par nelieliem, noteikts likuma "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību" 2.pielikumā."

2. Papildināt kodeksu ar 165.10 pantu šādā redakcijā:

"165.10 pants. Neziņošana par aizdomīgiem darījumiem ar sprāgstvielu prekursoriem, to zādzību un pazušanu

Par neziņošanu normatīvajos aktos noteiktajai institūcijai par aizdomīgu darījumu ar vielām, šāda darījuma mēģinājumu, par vielu zādzību vai pazušanu, par kuru saskaņā ar normatīvajiem aktiem par sprāgstvielu prekursoru tirdzniecību un lietošanu ir pienākums ziņot, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņiem līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām - no septiņdesmit līdz divtūkstoš deviņsimt euro."

3. Papildināt kodeksu ar 167.3 pantu šādā redakcijā:

"167.3 pants. Ierobežotu sprāgstvielu prekursoru neatļauta pārdošana, nodošana, iegādāšanās un glabāšana

Par ierobežotu sprāgstvielu prekursoru pārdošanu vai nodošanu personām, kuras nav tiesīgas tos iegādāties vai glabāt, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit pieciem līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām - no septiņdesmit līdz septiņtūkstoš simt euro, konfiscējot pārkāpuma priekšmetus.

Par ierobežotu sprāgstvielu prekursoru neatļautu iegādāšanos -

uzliek naudas sodu no trīsdesmit pieciem līdz septiņsimt euro, konfiscējot pārkāpuma priekšmetus.

Par ierobežotu sprāgstvielu prekursoru neatļautu glabāšanu -

uzliek naudas sodu no trīsdesmit pieciem līdz septiņsimt euro, konfiscējot pārkāpuma priekšmetus."

4. Izteikt 190.15 panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu piecu procentu apmērā no nedeklarētās vai nepatiesi deklarētās summas."

5. Izteikt 201.5 pantu šādā redakcijā:

"201.5 pants. Masu informācijas līdzekļu darbības noteikumu pārkāpšana

Par tāda masu informācijas līdzekļa izgatavošanu vai izplatīšanu, kurš nav elektroniskais plašsaziņas līdzeklis, ja šis masu informācijas līdzeklis nav reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā vai ir izbeidzis savu darbību, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt desmit euro, bet juridiskajām personām - līdz divtūkstoš simt euro.

Par elektroniskā plašsaziņas līdzekļa programmas apraidi vai retranslāciju bez Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes izdotas apraides vai retranslācijas atļaujas vai pēc apraides vai retranslācijas atļaujas anulēšanas, darbības termiņa izbeigšanās vai apturēšanas -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām - no divtūkstoš līdz četrpadsmit tūkstoš euro.

Par elektroniskā plašsaziņas līdzekļa audiovizuāla pakalpojuma pēc pieprasījuma sniegšanu bez reģistrēšanās Nacionālajā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām - no tūkstoš līdz četrpadsmit tūkstoš euro.

Par elektroniskā plašsaziņas līdzekļa darbības neatbilstību Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes izsniegtās apraides atļaujas darbības pamatnosacījumiem -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz piecsimt euro, bet juridiskajām personām - no piecsimt līdz desmit tūkstoš euro.

Par normatīvajos aktos elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmu veidošanai vai pakalpojumu sniegšanai pēc pieprasījuma noteikto aizliegumu un ierobežojumu pārkāpumu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz piecsimt euro, bet juridiskajām personām - no piecsimt līdz desmittūkstoš euro.

Par elektroniskā plašsaziņas līdzekļa darbības neatbilstību Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes reģistrētajiem pakalpojuma pēc pieprasījuma darbības pamatnosacījumiem -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divdesmit līdz divsimt euro, bet juridiskajām personām - no divsimt līdz četrtūkstoš euro.

Par informācijas par elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbību nesniegšanu vai nepatiesas informācijas sniegšanu Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei, ja normatīvajos aktos ir noteikts pienākums šo informāciju sniegt, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām - no piecsimt līdz četrpadsmit tūkstoš euro.

Par elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmu uzskaites noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divdesmit līdz simt euro, bet juridiskajām personām - no piecdesmit līdz tūkstoš euro."

6. Aizstāt 214.panta pirmajā daļā skaitļus un vārdus "166.8 pantā, 166.20 panta pirmajā daļā, 166.35, 166.36, 167., 167.2, 169.3" ar skaitļiem un vārdiem "165.10, 166.8 pantā, 166.20 panta pirmajā daļā, 166.35, 166.36, 167., 167.2, 167.3, 169.3".

7. Papildināt 215.9 panta pirmo daļu pēc skaitļa "201.5" ar vārdiem "(izņemot pirmo daļu)".

8. 270.pantā:

aizstāt otrās daļas trešajā teikumā vārdu "eksperta" ar vārdu "ekspertīzes";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"Lietas par administratīvajiem pārkāpumiem ceļu satiksmē var izskatīt un lēmumu pieņemt uzreiz pēc pārkāpuma konstatēšanas.";

aizstāt ceturtās daļas otrajā teikumā vārdu "materiālu" ar vārdiem "ekspertīzes atzinuma";

izslēgt piekto daļu.

9. Papildināt pārejas noteikumus ar 26.punktu šādā redakcijā:

"26. Šā kodeksa 167.3 panta trešā daļa stājas spēkā 2016.gada 3.martā."

Likums Saeimā pieņemts 2014.gada 30.oktobrī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2014.gada 15.novembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 30.10.2014.Stājas spēkā: 29.11.2014.Zaudē spēku: 01.07.2020.Tēma: Tiesu vara; Administratīvais process; Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 228, 15.11.2014. OP numurs: 2014/228.6
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
270328
29.11.2014
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)