Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.652

Rīgā 2014.gada 21.oktobrī (prot. Nr.57 52.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Farmācijas likuma
5.panta 20.punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumos Nr. 899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 180. nr.; 2007, 54. nr.; 2008, 53., 150. nr.; 2009, 22., 138., 155. nr.; 2010, 18., 94., 172., 206. nr.; 2011, 35., 51., 170., 205. nr.; 2012, 79., 101., 120., 165. nr.; 2013, 179., 251. nr.) šādus grozījumus:

1.1. svītrot 2. punktā vārdus "vai līdzekļiem, kas piešķirti saskaņā ar Sociālās drošības tīkla stratēģiju";

1.2. aizstāt 3.1 punktā vārdus "no līdzekļiem, kas kompensācijai piešķirti saskaņā ar Sociālās drošības tīkla stratēģiju" ar vārdiem "no kompensācijai piešķirtajiem līdzekļiem";

1.3. izteikt 9.1 2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.1 2. tās ir klasificētas kā recepšu zāles, izņemot:

9.1 2.1. zāles, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem par zāļu klasifikācijas kārtību atbilst apzīmējumam Pr. I, Pr. II stac. vai Pr. III;

9.1 2.2. zāles, kuru izrakstīšanā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par recepšu izrakstīšanu ievēro zāļu reģistrācijas apliecības turētāja (īpašnieka) izstrādāto un ar Zāļu valsts aģentūru saskaņoto grūtniecības nepieļaušanas programmu;

9.1 2.3. vakcīnas, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem par vakcināciju ir iekļautas vakcinācijas kalendārā un tiek apmaksātas tā ietvaros.";

1.4. izteikt 15.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.1. informāciju par medicīnisko ierīču ražotāja realizācijas cenu Čehijā, Dānijā, Igaunijā, Lietuvā, Rumānijā, Slovākijā un Ungārijā attiecīgajā valūtā un euro atbilstoši grāmatvedībā izmantojamam ārvalstu valūtas kursam iesnieguma iesniegšanas dienā;";

1.5. izteikt 16.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.4. informāciju par zāļu ražotāja realizācijas cenu Čehijā, Dānijā, Igaunijā, Lietuvā, Rumānijā, Slovākijā un Ungārijā attiecīgajā valūtā un euro atbilstoši grāmatvedībā izmantojamam ārvalstu valūtas kursam iesnieguma iesniegšanas dienā;";

1.6. izteikt 16.1 3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.1 3. informāciju par medicīnisko ierīču ražotāja realizācijas cenu Čehijā, Dānijā, Igaunijā, Lietuvā, Rumānijā, Slovākijā un Ungārijā attiecīgajā valūtā un euro atbilstoši grāmatvedībā izmantojamam ārvalstu valūtas kursam iesnieguma iesniegšanas dienā;";

1.7. izteikt 16.2 3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.2 3. informāciju par zāļu vai medicīnisko ierīču ražotāja realizācijas cenu Čehijā, Dānijā, Igaunijā, Lietuvā, Rumānijā, Slovākijā un Ungārijā attiecīgajā valūtā un euro atbilstoši grāmatvedībā izmantojamam ārvalstu valūtas kursam iesnieguma iesniegšanas dienā;";

1.8. aizstāt 16.3 punktā:

1.8.1. vārdus un skaitli "līdz 15. februārim" ar vārdiem un skaitli "līdz 15. martam";

1.8.2. vārdus un skaitli "līdz 15. augustam" ar vārdiem un skaitli "līdz 15. septembrim";

1.9. aizstāt 17. punktā vārdus un skaitli "un 16. punktā" ar skaitļiem un vārdiem "16., 16.1, 16.2 un 16.3 punktā";

1.10. izteikt 20. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"20. Pamatojoties uz iesniedzēja iesniegumu, Nacionālajam veselības dienestam ir tiesības atcelt maksu par ekspertīzi par zāļu vai medicīnisko ierīču iekļaušanu kompensējamo zāļu sarakstā vai maksu par ekspertīzi par kompensācijas nosacījumu pārskatīšanu, vai gada maksu par zāļu un medicīnisko ierīču uzturēšanu kompensējamo zāļu sarakstā, ja:";

1.11. izteikt 22.2.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.2.3. zāļu un medicīnisko ierīču cenas salīdzinājumā ar attiecīgo zāļu un medicīnisko ierīču cenām Čehijā, Dānijā, Igaunijā, Lietuvā, Rumānijā, Slovākijā un Ungārijā.";

1.12. svītrot 29.2 punktā vārdus "(neskaitot aptiekas filiāļu apgrozījumu)";

1.13. izteikt 38.1 4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"38.1 4. zāļu vai medicīnisko ierīču ražotāja cena vai kompensācijas bāzes cena ir augstāka par šo zāļu vai medicīnisko ierīču trešo zemāko ražotāja realizācijas cenu vai vairumtirdzniecības cenu Čehijā, Dānijā, Rumānijā, Slovākijā un Ungārijā vai pārsniedz šo zāļu vai medicīnisko ierīču ražotāja realizācijas cenu vai vairumtirdzniecības cenu Igaunijā un Lietuvā.";

1.14. svītrot 38.3 punktā vārdus "vai medicīniskās ierīces" (attiecīgā locījumā);

1.15. izteikt 38.4 punktu šādā redakcijā:

"38.4 Ja iesniedzējs vismaz mēnesi pirms references zāļu vai medicīnisko ierīču piegāžu pārtraukuma iesniedz Nacionālajā veselības dienestā pamatotu iesniegumu par piegāžu pārtraukumu uz laiku no viena mēneša līdz trīs mēnešiem, attiecīgās zāles vai medicīniskās ierīces nesvītro no kompensējamo zāļu saraksta, bet uz šo periodu par references zālēm vai medicīniskām ierīcēm nosaka nākamās lētākās Latvijas tirgū pieejamās attiecīgās grupas kompensējamās zāles vai medicīniskās ierīces. Ja iesniedzējs nenodrošina references zāļu vai medicīnisko ierīču pastāvīgu un nepārtrauktu pieejamību Latvijas tirgū, neiesniedzot pamatotu iesniegumu par paredzamo piegāžu pārtraukumu, vai pēc iesniegumā norādītā termiņa, attiecīgās zāles vai medicīniskās ierīces svītro no kompensējamo zāļu saraksta.";

1.16. papildināt noteikumus ar 38.6 punktu šādā redakcijā:

"38.6 Ja iesniedzējs piesaka iekļaut kompensējamo zāļu A sarakstā jaunu medicīnisko ierīci, šīs medicīniskās ierīces kompensācijas bāzes cenai jābūt vismaz par 5 % zemākai par A sarakstā attiecīgajā references grupā esošo references medicīnisko ierīču kompensācijas bāzes cenu.";

1.17. papildināt 39. punktu aiz vārdiem "(izmaksu efektivitātes pieauguma koeficients)" ar vārdiem "izmaksu efektivitātes pieauguma koeficients par papildus iegūtu dzīves gadu vai dzīves gadu bez slimības progresijas nepārsniedz kompensējamo zāļu sarakstā jau iekļauto zāļu izmaksas efektivitātes pieauguma koeficientu";

1.18. izteikt 44.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"44.5. zāļu vai medicīnisko ierīču ražotāja cena vai kompensācijas bāzes cena ir augstāka par šo zāļu vai medicīnisko ierīču trešo zemāko ražotāja realizācijas cenu vai vairumtirdzniecības cenu Čehijā, Dānijā, Rumānijā, Slovākijā un Ungārijā vai pārsniedz šo zāļu vai medicīnisko ierīču ražotāja realizācijas cenu vai vairumtirdzniecības cenu Igaunijā un Lietuvā.";

1.19. svītrot 44.1 punktā vārdus "izņemot gadījumus, ja Nacionālais veselības dienests pieprasa cenu samazināšanu, pamatojoties uz šo noteikumu 30. punktu";

1.20. papildināt V nodaļu ar 45.1 punktu šādā redakcijā:

"Ja Nacionālais veselības dienests, veicot gada datu analīzi, konstatē, ka iesniedzēja B sarakstā iekļauto konkrēto zāļu vai medicīnisko ierīču, kuru iegādes izdevumu kompensācija ir uzsākta vismaz pirms trīs gadiem, pārdošanas apjoma pieaugums pārsniedz 10 % no iepriekšējā perioda attiecīgā rādītāja, izņemot gadījumus, ja ir noslēgts šo noteikumu 61.2 4. apakšpunktā minētais līgums vai cenas-apjoma līgums vai iepriekšējā gadā ir uzsākta šo zāļu vai medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācija pacientiem ar citām diagnozēm, vai mainīti izrakstīšanas nosacījumi, Nacionālais veselības dienests informē iesniedzēju par pārdošanas apjoma pieauguma pārsniegumu. Ja iesniedzējs divu mēnešu laikā no Nacionālā veselības dienesta informācijas saņemšanas nenoslēdz šo noteikumu 61.2 4. apakšpunktā minēto līgumu vai cenas-apjoma līgumu, bet pārdošanas apjoma pieaugums pārsniedz 10 %, Nacionālais veselības dienests pieņem lēmumu un izraksta rēķinu par veicamo maksājumu. Maksājuma apmēru nosaka, izmantojot šādu formulu:

P = PAx - (PAy+10 %) - PVN - AU - LU, kur

P - maksājuma apmērs;

PAx - pārdošanas apjoms iepriekšējā gadā;

PAy - pārdošanas apjoms pirms iepriekšējā gada;

PVN - pievienotās vērtības nodoklis;

AU - aptieku uzcenojuma apmērs, kas aprēķināts saskaņā ar šo noteikumu 28. punktu;

LU - lieltirgotavu uzcenojuma apmērs, kas aprēķināts saskaņā ar šo noteikumu 26. punktu";

1.21. izteikt 50. un 50.1 punktu šādā redakcijā:

"50. Nacionālajam veselības dienestam ir tiesības pieņemt lēmumu par C sarakstā esošo zāļu un medicīnisko ierīču iekļaušanu B sarakstā vienā no šādiem gadījumiem:

50.1. saņemts iesniegums par kompensācijas bāzes cenas pazemināšanu un šo noteikumu 55. punktā minētie izrakstīšanas nosacījumi ir pietiekami, lai ierobežotu pacientu skaitu atbilstoši kompensācijai piešķirtajiem līdzekļiem;

50.2. saņemts šo noteikumu 61.2 4. apakšpunktā minētais iesniedzēja piedāvājums slēgt līgumu par finansiālu līdzdalību kompensācijas nodrošināšanā, kas paredz segt kompensācijai piešķirto līdzekļu izlietojuma pieaugumu salīdzinājumā ar attiecīgo periodu, kurā zāles atradās C sarakstā.

50.1 Nacionālajam veselības dienestam ir tiesības pieņemt lēmumu par C sarakstā esošo zāļu un medicīnisko ierīču iekļaušanu A sarakstā vienā no šādiem gadījumiem:

50.1 1. saņemts iesniegums par lētāku līdzvērtīgas terapeitiskās efektivitātes zāļu vai vienāda lietošanas veida medicīnisko ierīču iekļaušanu kompensējamo zāļu sarakstā un šo noteikumu 55. punktā minētie izrakstīšanas nosacījumi ir pietiekami, lai ierobežotu pacientu skaitu atbilstoši kompensācijai piešķirtajiem līdzekļiem;

50.1 2. saņemts iesniegums par lētāku līdzvērtīgas terapeitiskās efektivitātes zāļu vai vienāda lietošanas veida medicīnisko ierīču iekļaušanu kompensējamo zāļu sarakstā ar iesniedzēja piedāvājumu šo noteikumu 61.2 4. apakšpunktā minētajā kārtībā slēgt līgumu par finansiālu līdzdalību kompensācijas nodrošināšanā un šo noteikumu 55. punktā minētie izrakstīšanas nosacījumi ir pietiekami, lai ierobežotu pacientu skaitu atbilstoši kompensācijai piešķirtajiem līdzekļiem.";

1.22. svītrot 54. punktā vārdus "un laiku no rēķina izrakstīšanas līdz tā apmaksai (ja iesniedzējs nav samaksājis par iesnieguma izskatīšanu triju mēnešu laikā pēc rēķina nosūtīšanas, Nacionālais veselības dienests iesniegumu neizskata un informē par to iesnieguma iesniedzēju)";

1.23. izteikt 61.2 1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"61.2 1. atkārtoti vērtēt kompensējamo zāļu sarakstā iekļauto zāļu un medicīnisko ierīču atbilstību šajos noteikumos noteiktajām prasībām un kritērijiem. Ja Nacionālais veselības dienests konstatē zāļu vai medicīnisko ierīču neatbilstību šiem noteikumiem, tas nosūta iesniedzējam brīdinājumu. Ja, atkārtoti vērtējot kompensējamo zāļu sarakstā iekļauto zāļu vai medicīnisko ierīču cenu atbilstību šo noteikumu 30. punktā minētajām prasībām, Nacionālais veselības dienests konstatē neatbilstību, tam ir tiesības noteikt šo zāļu vai medicīnisko ierīču cenu uz laiku līdz diviem gadiem, ja vien iesniedzējs nav pierādījis, ka norādītās cenas atbilst faktiskajām cenām vērtēšanas brīdī šo noteikumu 30. punktā minētajās valstīs. Cenu samazina līdz trešajai zemākajai ražotāja realizācijas cenai vai vairumtirdzniecības cenai Čehijā, Dānijā, Rumānijā, Slovākijā un Ungārijā vai šo zāļu vai medicīnisko ierīču ražotāja realizācijas cenai vai vairumtirdzniecības cenai Igaunijā un Lietuvā atkarībā no tā, kura cena ir zemākā.";

1.24. izteikt 62.2 punktu šādā redakcijā:

"62.2 Lai kompensācijas bāzes cenu pārskatītu pēc iesniedzēja iniciatīvas, iesniegumu kompensācijas bāzes cenas pārskatīšanai iesniedz līdz 30. septembrim (ja izmaiņas paredzamas ar 1. janvāri) vai 31. martam (ja izmaiņas paredzamas ar 1. jūliju). Nacionālais veselības dienests saņemto informāciju triju darbdienu laikā ievieto tīmekļa vietnē sadaļā "Kompensējamie medikamenti".";

1.25. izteikt 63.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"63.6. iesniedzējs nepilda šo noteikumu 47.2. un 47.3. apakšpunktā minētos nosacījumus, šo noteikumu 57. punktā minētā lēmuma nosacījumus, šo noteikumu 59. punktā vai 61.2 4. apakšpunktā minētā ar Nacionālo veselības dienestu noslēgtā līguma nosacījumus;";

1.26. papildināt noteikumus ar 63.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"63.8. iesniedzēja B sarakstā iekļauto konkrēto zāļu vai medicīnisko ierīču pārdošanas apjoma pieaugums pārsniedz 10 % no iepriekšējā perioda pārdošanas apjoma un iesniedzējs nav noslēdzis šo noteikumu 61.2 4. apakšpunktā minēto līgumu vai nav veicis šo noteikumu 45.1 punktā minēto maksājumu.";

1.27. izteikt 83. punktu šādā redakcijā:

"83. Nacionālais veselības dienests uztur un reizi mēnesī aktualizē tīmekļa vietnē informāciju par kompensācijai piešķirto līdzekļu izlietojumu, norādot arī gadījumus, ja zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumi segti saskaņā ar šo noteikumu XII nodaļu.";

1.28. izteikt 87. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Aptieka, kurai ir līgumattiecības ar Nacionālo veselības dienestu, izsniedz pacientam zāles un medicīniskās ierīces, kuru iegādes izdevumi tiek daļēji vai pilnīgi segti no kompensācijai piešķirtajiem līdzekļiem, izņemot gadījumu, ja pacients vēlas vakcinēties ar kompensējamo zāļu sarakstā vai M sarakstā iekļautu vakcīnu.";

1.29. papildināt 87.1. apakšpunktu aiz vārdiem "kompensējamo zāļu sarakstā" ar vārdiem "vai M sarakstā";

1.30. aizstāt 88. punktā vārdus "piecu dienu patēriņam" ar vārdiem un skaitļiem "divu dienu patēriņam, ar tiesībām pirms izmaiņām kompensējamo zāļu sarakstā uz 1. janvāri un 1. jūliju samazināt to zāļu un medicīnisko ierīču krājumus, kuru patēriņu ietekmēs paredzamās izmaiņas";

1.31. papildināt noteikumus ar 93.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"93.9. vai attiecīgās slimības ārstēšanā bez konkrēto zāļu lietošanas iespējams uzturēt pacienta dzīvības funkcijas (ja diagnoze nav iekļauta šo noteikumu 1. pielikumā).";

1.32. papildināt noteikumus ar 102.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"102.7. konkrēto zāļu vai medicīnisko ierīču izmantošanu ārstniecībā un to apmaksas kārtību regulē citi normatīvie akti.";

1.33. svītrot 111., 112., 113.1 un 114. punktu;

1.34. papildināt noteikumus ar 128., 129., 130. un 131. punktu šādā redakcijā:

"128. Šo noteikumu 45.1 punkts stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī.

129. Šo noteikumu 45.1 punktu nepiemēro, ja likumā par valsts budžetu kārtējam gadam kompensācijas kārtībai budžeta bāze palielināta vismaz par 5 %.

130. Ja ārstēšanās kurss ar šo noteikumu 9.1 2. apakšpunktā minētajām zālēm uzsākts līdz 2014. gada 1. novembrim, šo zāļu iegādes izdevumus līdz ārstēšanās kursa noslēgšanai, bet ne ilgāk kā līdz 2015. gada 1. novembrim kompensē atbilstoši M sarakstā iekļauto zāļu iegādes izdevumu segšanas kārtībai.

131. Pret receptēm, kuras izrakstītas līdz 2014. gada 31. oktobrim, zāles līdz 2015. gada 31. janvārim izsniedz atbilstoši diagnožu kodiem, kas ir spēkā līdz 2014. gada 31. oktobrim.";

1.35. izteikt 1. pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 31.oktobra
noteikumiem Nr.899

Slimības, kuru ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumi tiek kompensēti

Nr.
p.k.

Diagnozes grupa/diagnoze

Diagnozes kods saskaņā ar Starptautisko statistisko slimību un veselības problēmu klasifikāciju (SSK 10. redakcija)

Kompensācijas apmērs (%)

Kompensācijas ierobežojumi

1. Acu un to palīgorgānu slimības

1.1.

Glaukoma H40.1-H40.6; H40.8

100

 

1.2.

Konjunktivīts H10.0-H10.5; H10.8; H10.9

100

bērniem līdz 3 g.

2. Ausu un aizauss paugura slimības

2.1.

Nestrutojošs vidusauss iekaisums (otitis media) H65.0-H65.4; H65.9

100

bērniem līdz 3 g.

3. Asins un asinsrades orgānu slimības un imūnsistēmas traucējumi

3.1.

Talasēmija D56.0-D56.4; D56.8; D56.9

100

 

3.2.

Iegūtas hemolītiskās anēmijas D59.0; D59.1

100

 

3.3.

Iegūta izolēta sarkanās rindas šūnu aplāzija (eritroblastopēnija) D60.0; D60.1; D60.8; D60.9

100

 

3.4.

Citas aplastiskas anēmijas D61.0-D61.3; D61.8; D61.9

100

 

3.5.

Pārmantots VIII faktora deficīts D66

100

 

3.6.

Pārmantots IX faktora deficīts D67

100

 

3.7.

Villebranda (von Willebrand) slimība D68.0

100

 

3.8.

Purpura un citi hemorāģiski stāvokļi D69.3; D69.4; D69.6

100

 

3.9.

Hemofagocītiska limfohistiocitoze D76.1

50

 

3.10.

Ar infekciju saistīts hemofagocītisks sindroms D76.2

50

 

3.11.

Sarkoidoze D86.0-D86.3; D86.8; D86.9

50

 

3.12.

Pārmantots citu recēšanas faktoru trūkums D68.2

100

ar diagnozes kodu D68.2 iekļauta diagnozes "Pārmantots citu recēšanas faktoru trūkums" apakšdiagnoze "VII faktora deficīts"

4. Asinsrites sistēmas slimības

4.1. Reimatisms

4.1.1.

Akūts reimatisms bez norādes par sirds bojājumu I00

75

 

4.1.2.

Akūts reimatisms ar sirds bojājumu I01.0-I01.2; I01.8

75

 

4.1.3.

Reimatiska horeja I02.0; I02.9

75

 

4.1.4.

Reimatiskas mitrālā vārstuļa kaites I05.0-I05.2; I05.8

75

 

4.1.5.

Reimatiskas aortālā vārstuļa kaites I06.0-I06.2; I06.8

75

 

4.1.6.

Reimatiskas trikuspidālā vārstuļa kaites I07.0-I07.2; I07.8

75

 

4.1.7.

Vairāku vārstuļu kaites I08.0-I08.3; I08.8

75

 

4.1.8.

Citas reimatiskas sirds slimības I09.0-I09.2; I09.8; I09.9

75

 

4.2. Hipertensīvas slimības

4.2.1.

Esenciāla (primāra) hipertensija I10

75

 

4.2.2.

Hipertensīva sirds slimība I11.0; I11.9

75

 

4.2.3.

Hipertensīva nefropātija I12.0; I12.9

75

 

4.2.4.

Hipertensīva kardionefropātija I13.0-I13.2; I13.9

75

 

4.2.5.

Sekundāra hipertensija I15.0-I15.2; I15.8; I15.9

75

 

4.3. Sirds išēmiskās slimības

4.3.1.

Angina pectoris (stenokardija) I20.0; I20.1; I20.8; I20.9

75

 

4.3.2.

Akūts miokarda infarkts I21.0-I21.4; I21.9

75

sākot ar pirmo ambulatorās aprūpes dienu līdz divdesmit astotajai pēcinfarkta dienai

4.3.3.

Hroniska sirds išēmiskā slimība I25.0-I25.6

75

 

4.4. Citas sirds slimības

4.4.1.

Kardiomiopātija I42.0; I42.2; I42.8

75

 

4.4.2.

Paroksismāla tahikardija I47.1; I47.2

75

 

4.4.3.

Priekškambaru mirdzēšana un plandīšanās I48.0-I48.4; I48.9

75

 

4.4.4.

Sirds mazspēja I50.0; I50.1; I50.9

75

 

4.5. Cerebrovaskulāras slimības

4.5.1.

Subarahnoidāls asinsizplūdums I60.0-I60.9

75

 

4.5.2.

Intracerebrāls asinsizplūdums I61.0-I61.6; I61.8; I61.9

75

 

4.5.3.

Smadzeņu infarkts I63.0-I63.6; I63.8; I63.9

75

 

4.5.4.

Precerebrālo artēriju oklūzija un stenoze bez smadzeņu infarkta I65.0-I65.3; I65.8; I65.9

75

 

4.5.5.

Smadzeņu artēriju oklūzija un stenoze bez smadzeņu infarkta I66.0-I66.4; I66.8; I66.9

75

 

4.5.6.

Citas cerebrovaskulāras slimības I67.4; I67.7; I67.8

75

 

4.5.7.

Cerebrovaskulāru slimību sekas I69.0-I69.4; I69.8

75

pacientiem ar neiropātisko sāpju sindromu

4.6. Artēriju, arteriolu un kapilāru slimības

4.6.1.

Ekstremitāšu artēriju ateroskleroze I70.2

75

 

5. Audzēji

5.1. Lūpas, mutes dobuma un rīkles ļaundabīgi audzēji

5.1.1.

Lūpas ļaundabīgi audzēji C00.0-C00.6; C00.8; C00.9

100

 

5.1.2.

Mēles saknes ļaundabīgs audzējs C01

100

 

5.1.3.

Citu un neprecizētu mēles daļu ļaundabīgi audzēji C02.0-C02.4; C02.8; C02.9

100

 

5.1.4.

Smaganu ļaundabīgs audzējs C03.0; C03.1; C03.9

100

 

5.1.5.

Mutes pamatnes ļaundabīgs audzējs C04.0; C04.1; C04.8; C04.9

100

 

5.1.6.

Aukslēju ļaundabīgs audzējs C05.0-C05.2; C05.8; C05.9

100

 

5.1.7.

Citu un neprecizētu mutes daļu ļaundabīgs audzējs C06.0-C06.2; C06.8; C06.9

100

 

5.1.8.

Pieauss dziedzera (glandula parotis) ļaundabīgs audzējs C07

100

 

5.1.9.

Citu un neprecizētu lielo siekalu dziedzeru ļaundabīgs audzējs C08.0; C08.1; C08.8; C08.9

100

 

5.1.10.

Mandeles ļaundabīgs audzējs C09.0; C09.1; C09.8; C09.9

100

 

5.1.11.

Rīkles mutes daļas (oropharynx) ļaundabīgs audzējs C10.0-C10.4; C10.8; C10.9

100

 

5.1.12.

Aizdegunes (nasopharynx) ļaundabīgs audzējs C11.0-C11.3; C11.8; C11.9

100

 

5.1.13.

Bumbierveida dobuma (sinus/recessus pyriformis) ļaundabīgs audzējs C12

100

 

5.1.14.

Rīkles balsenes daļas (hypopharynx) ļaundabīgs audzējs C13.0-C13.2; C13.8; C13.9

100

 

5.1.15.

Lūpas, mutes dobuma un rīkles ļaundabīgs audzējs ar citu un neprecīzu lokalizāciju C14.0; C14.2; C14.8

100

 

5.2. Gremošanas orgānu ļaundabīgi audzēji

5.2.1.

Barības vada ļaundabīgs audzējs C15.0-C15.5; C15.8; C15.9

100

 

5.2.2.

Kuņģa ļaundabīgs audzējs C16.0-C16.6; C16.8; C16.9

100

 

5.2.3.

Tievās zarnas ļaundabīgs audzējs C17.0-C17.3; C17.8; C17.9

100

 

5.2.4.

Resnās zarnas ļaundabīgs audzējs C18.0-C18.9

100

 

5.2.5.

Sigmveida un taisnās zarnas savienojuma ļaundabīgs audzējs C19

100

 

5.2.6.

Taisnās zarnas ļaundabīgs audzējs C20

100

 

5.2.7.

Tūpļa (anus) un tūpļa kanāla (canalis analis) ļaundabīgs audzējs C21.0-C21.2; C21.8

100

 

5.2.8.

Aknu un intrahepatisko žultsvadu ļaundabīgs audzējs C22.0-C22.4; C22.7; C22.9

100

 

5.2.9.

Žultspūšļa ļaundabīgs audzējs C23

100

 

5.2.10.

Citu un neprecizētu žultsceļu daļu ļaundabīgs audzējs C24.0; C24.1; C24.8; C24.9

100

 

5.2.11.

Aizkuņģa dziedzera ļaundabīgs audzējs C25.0-C25.4; C25.7-C25.9

100

 

5.2.12.

Ļaundabīgs audzējs pārējos un neprecīzi definētos gremošanas orgānos C26.0; C26.1; C26.8; C26.9

100

 

5.3. Elpošanas un krūšu dobuma orgānu ļaundabīgi audzēji

5.3.1.

Deguna dobuma un vidusauss ļaundabīgi audzēji C30.0; C30.1

100

 

5.3.2.

Deguna blakusdobumu ļaundabīgi audzēji C31.0-C31.3; C31.8; C31.9

100

 

5.3.3.

Balsenes ļaundabīgs audzējs C32.0-C32.3; C32.8; C32.9

100

 

5.3.4.

Trahejas ļaundabīgs audzējs C33

100

 

5.3.5.

Bronhu un plaušu ļaundabīgs audzējs C34.0-C34.3; C34.8; C34.9

100

 

5.3.6.

Aizkrūtes dziedzera (thymus) ļaundabīgs audzējs C37

100

 

5.3.7.

Sirds, videnes un pleiras ļaundabīgi audzēji C38.0-C38.4; C38.8

100

 

5.3.8.

Citas un neprecizētas lokalizācijas elpošanas sistēmas un krūšu dobuma orgānu ļaundabīgi audzēji C39.0; C39.8; C39.9

100

 

5.4. Kaulu un locītavu skrimšļu ļaundabīgi audzēji

5.4.1.

Ekstremitāšu kaulu un locītavu skrimšļu ļaundabīgi audzēji C40.0-C40.3; C40.8; C40.9

100

 

5.4.2.

Citas un neprecizētas lokalizācijas kaulu un locītavu skrimšļu ļaundabīgi audzēji C41.0-C41.4; C41.8; C41.9

100

 

5.5. Melanoma un citi ļaundabīgi ādas audzēji

5.5.1.

Ļaundabīga ādas melanoma C43.0-C43.9

100

 

5.5.2.

Citi ļaundabīgi ādas audzēji C44.0-C44.9

100

 

5.6. Mezoteliālo un mīksto audu ļaundabīgi audzēji

5.6.1.

Mezotelioma C45.0-C45.2; C45.7; C45.9

100

 

5.6.2.

Kapoši sarkoma C46.0-C46.3; C46.7-C46.9

100

 

5.6.3.

Perifērisko nervu un veģetatīvās (autonomās) nervu sistēmas ļaundabīgi audzēji C47.0-C47.6; C47.8; C47.9

100

 

5.6.4.

Retroperitoneālo audu un vēderplēves ļaundabīgs audzējs C48.0-C48.2; C48.8

100

 

5.6.5.

Pārējo saistaudu un mīksto audu ļaundabīgi audzēji C49.0-C49.6; C49.8; C49.9

100

 

5.7. Krūts ļaundabīgs audzējs

5.7.1.

Krūts ļaundabīgs audzējs C50.0-C50.6; C50.8; C50.9

100

 

5.8. Sieviešu dzimumorgānu ļaundabīgi audzēji

5.8.1.

Sieviešu ārējo dzimumorgānu (vulva) ļaundabīgi audzēji C51.0-C51.2; C51.8; C51.9

100

 

5.8.2.

Maksts ļaundabīgs audzējs C52

100

 

5.8.3.

Dzemdes kakla ļaundabīgs audzējs C53.0; C53.1; C53.8; C53.9

100

 

5.8.4.

Dzemdes ķermeņa ļaundabīgs audzējs C54.0-C54.3; C54.8; C54.9

100

 

5.8.5.

Dzemdes ļaundabīgs audzējs, daļa neprecizēta C55

100

 

5.8.6.

Olnīcu ļaundabīgs audzējs C56

100

 

5.8.7.

Citu un neprecizētu sieviešu dzimumorgānu ļaundabīgi audzēji C57.0-C57.4; C57.7-C57.9

100

 

5.8.8.

Placentas ļaundabīgs audzējs C58

100

 

5.9. Vīriešu dzimumorgānu ļaundabīgi audzēji

5.9.1.

Dzimumlocekļa ļaundabīgs audzējs C60.0-C60.2; C60.8; C60.9

100

 

5.9.2.

Prostatas ļaundabīgs audzējs C61

100

 

5.9.3.

Sēklinieka ļaundabīgs audzējs C62.0; C62.1; C62.9

100

 

5.9.4.

Citu un neprecizētu vīriešu dzimumorgānu daļu ļaundabīgs audzējs C63.0-C63.2; C63.7-C63.9

100

 

5.10. Urīnizvadorgānu ļaundabīgi audzēji

5.10.1.

Nieres ļaundabīgs audzējs, atskaitot nieres bļodiņu C64

100

 

5.10.2.

Nieres bļodiņas ļaundabīgs audzējs C65

100

 

5.10.3.

Urīnvada ļaundabīgs audzējs C66

100

 

5.10.4.

Urīnpūšļa ļaundabīgs audzējs C67.0-C67.9

100

 

5.10.5.

Citu un neprecizētu urīnizvadorgānu ļaundabīgs audzējs C68.0; C68.1; C68.8; C68.9

100

 

5.11. Acs, smadzeņu un citu centrālās nervu sistēmas daļu ļaundabīgi audzēji

5.11.1.

Acs un acs palīgorgānu ļaundabīgs audzējs C69.0-C69.6; C69.8; C69.9

100

 

5.11.2.

Smadzeņu apvalku ļaundabīgs audzējs C70.0; C70.1; C70.9

100

 

5.11.3.

Smadzeņu ļaundabīgs audzējs C71.0-C71.9

100

 

5.11.4.

Muguras smadzeņu, kraniālo nervu un citu centrālās nervu sistēmas daļu ļaundabīgi audzēji C72.0-C72.5; C72.8; C72.9

100

 

5.12. Vairogdziedzera un citu endokrīno dziedzeru ļaundabīgi audzēji

5.12.1.

Vairogdziedzera ļaundabīgs audzējs C73

100

 

5.12.2.

Virsnieru ļaundabīgs audzējs C74.0; C74.1; C74.9

100

 

5.12.3.

Pārējo endokrīno dziedzeru un radniecīgu struktūru ļaundabīgi audzēji C75.0-C75.5; C75.8; C75.9

100

 

5.13. Neprecīzi apzīmēti, sekundāri un nelokalizēti ļaundabīgi audzēji

5.13.1.

Citas un neprecīzi apzīmētas lokalizācijas ļaundabīgi audzēji C76.0-C76.5; C76.7; C76.8

100

 

5.13.2.

Sekundārs un neprecizēts limfmezglu ļaundabīgs audzējs C77.0-C77.5; C77.8; C77.9

100

 

5.13.3.

Sekundārs elpošanas un gremošanas orgānu ļaundabīgs audzējs C78.0-C78.8

100

 

5.13.4.

Sekundārs citu un neprecizētu lokalizāciju ļaundabīgs audzējs C79.0-C79.9

100

 

5.13.5.

Ļaundabīgs audzējs bez norādes par lokalizāciju C80.0; C80.9

100

 

5.14. Limfoīdo, asinsrades un tiem radniecīgu audu ļaundabīgi audzēji

5.14.1.

Hodžkina limfoma C81.0-C81.4; C81.7; C81.9

100

 

5.14.2.

Folikulāra limfoma C82.0-C82.7

100

 

5.14.3.

Nefolikulāra limfoma C83.0-C83.1; C83.3; C83.5; C83.7-C83.9

100

 

5.14.4.

Nobriedušu T/NK šūnu limfomas C84.0-C84.1; C84.4-C84.9

100

 

5.14.5.

Citi un neprecizēti nehodžkina limfomas veidi C85.1; C85.2; C85.7; C85.9

100

 

5.14.6.

Citi precizēti T/NK šūnu limfomas veidi C86.0-C86.6

100

 

5.14.7.

Ļaundabīgas imūnproliferatīvas slimības C88.0; C88.2-C88.4; C88.7; C88.9

100

 

5.14.8.

Multiplā mieloma un ļaundabīgi plazmas šūnu audzēji C90.0-C90.3

100

 

5.14.9.

Limfoleikoze C91.0; C91.1; C91.3-C91.9

100

 

5.14.10.

Mieloleikoze C92.0-C92.9

100

 

5.14.11.

Monocitāra leikoze C93.0; C93.1; C93.3; C93.7; C93.9

100

 

5.14.12.

Citas precizētas leikozes C94.0; C94.2-C94.4; C94.6; C94.7

100

 

5.14.13.

Neprecizētu šūnu leikoze C95.0-C95.1; C95.7; C95.9

100

 

5.14.14.

Citi un neprecizēti limfoīdo, asinsrades un radniecīgu audu ļaundabīgi audzēji C96.0; C96.2; C96.4-C96.9

100

 

5.15. Neatkarīgi (primāri) multipli ļaundabīgi audzēji

5.15.1.

Neatkarīgi (primāri) multipli ļaundabīgi audzēji C97

100

 

5.16. Neskaidras vai nezināmas dabas audzēji

5.16.1.

Mutes dobuma un gremošanas orgānu audzējs ar neskaidru vai nezināmu dabu D37.0-D37.7; D37.9

100

 

5.16.2.

Vidusauss, elpošanas un krūšu dobuma orgānu audzējs ar neskaidru un nezināmu dabu D38.0-D38.6

100

 

5.16.3.

Sieviešu dzimumorgānu audzējs ar neskaidru vai nezināmu dabu D39.0-D39.2; D39.7; D39.9

100

 

5.16.4.

Vīriešu dzimumorgānu audzējs ar neskaidru vai nezināmu dabu D40.0; D40.1; D40.7; D40.9

100

 

5.16.5.

Urīnizvadorgānu audzējs ar neskaidru vai nezināmu dabu D41.0-D41.4; D41.7; D41.9

100

 

5.16.6.

Smadzeņu apvalku audzējs ar neskaidru vai nezināmu dabu D42.0; D42.1; D42.9

100

 

5.16.7.

Smadzeņu un centrālās nervu sistēmas audzējs ar neskaidru vai nezināmu dabu D43.0-D43.4; D43.7; D43.9

100

 

5.16.8.

Endokrīno dziedzeru audzējs ar neskaidru vai nezināmu dabu D44.0-D44.9

100

 

5.16.9.

Īstā policitēmija (polycythaemia vera) D45

100

 

5.16.10.

Mielodisplastiski sindromi D46.0-D46.2; D46.4-D46.7; D46.9

100

 

5.16.11.

Pārējie limfoīdo, asinsrades un radniecīgu audu audzēji ar neskaidru vai nezināmu dabu D47.0-D47.5; D47.7; D47.9

100

 

5.16.12.

Audzēji ar nenoteiktu vai nezināmu dabu citā un neprecizētā lokalizācijā D48.0-D48.7; D48.9

100

 

6. Ādas un zemādas audu slimības

6.1. Bullozās dermatozes

6.1.1.

Pemfiguss (pemphigus) L10.0-L10.5; L10.8

50

 

6.1.2.

Dīringa (Dühring) slimība L13.0

50

 

6.2. Dermatīts un ekzēma

6.2.1.

Atopiskais dermatīts (neirodermīts) L20.0; L20.8; L20.9

100

bērniem līdz 18. g.

6.2.2.

Iekšķīgi lietotu vielu izraisīts dermatīts L27.0-L27.2; L27.8; L27.9

100

bērniem līdz 3 g.

6.3. Papuloskvamozās dermatozes

6.3.1.

Zvīņēde (psoriasis) L40.0-L40.5; L40.8

50

 

7. Elpošanas sistēmas slimības

7.1.

Akūts nazofaringīts J00

100

bērniem līdz 3 g.

7.2.

Akūts faringīts J02.0; J02.8; J02.9

100

bērniem līdz 3 g.

7.3.

Akūts laringīts un traheīts J04.0-J04.2

100

bērniem līdz 3 g.

7.4.

Augšējo elpceļu infekcija ar multiplu un neprecizētu lokalizāciju J06.0; J06.8; J06.9

100

bērniem līdz 3 g.

7.5.

Gripa, ja vīruss nav identificēts J11.0; J11.1; J11.8

100

bērniem līdz 3 g.

7.6.

Streptococcus pneumoniae ierosināta pneimonija J13

100

bērniem līdz 3 g.

7.7.

Citur neklasificēta bakteriāla pneimonija J15.0-J15.9

100

bērniem līdz 3 g.

7.8.

Citu mikroorganismu ierosināta, citur neklasificēta pneimonija J16.0; J16.8

100

bērniem līdz 3 g.

7.9.

Neprecizēta mikroorganisma ierosināta pneimonija J18.0-J18.2; J18.8; J18.9

100

bērniem līdz 3 g.

7.10.

Akūts bronhīts J20.0-J20.9

100

bērniem līdz 3 g.

7.11.

Cita hroniska obstruktīva plaušu slimība J44.0; J44.1; J44.8; J44.9

50

 

7.12.

Astma J45.0; J45.1; J45.8; J45.9

75

 

7.13.

Bronhektāzes J47

50

 

7.14.

Hipersensitivitātes pneimonīts, ko izraisījuši organiski putekļi J67.0-J67.9

50

 

7.15.

Citas intersticiālas plaušu slimības J84.0; J84.1; J84.8; J84.9

50

 

7.16.

Elpošanas orgānu bojājums citur klasificētu slimību dēļ J99.0; J99.1; J99.8

50

 

8. Endokrīnās, uztures un vielmaiņas slimības

8.1.

Citi hipotireozes varianti E03.0-E03.5; E03.8

75

 

8.2.

Tireotoksikoze (hipertireoze) E05.0-E05.5; E05.8; E05.9

50

 

8.3.

Insulīnatkarīgs cukura diabēts E10.0-10.9

100

 

8.4.

Insulīnneatkarīgs cukura diabēts E11.0-E11.9

100

 

8.5.

Cits precizēts cukura diabēts E13.0-E13.9

100

 

8.6.

Hipoparatireoze E20.0; E20.1; E20.8; E20.9

50

 

8.7.

Akromegālija un hipofiziārais gigantisms E22.0

100

 

8.8.

Hipofīzes hiperfunkcija E22.1-E22.2; E22.8

75

 

8.9.

Hipopituitārisms E23.0

100

 

8.10.

Hipofīzes hipofunkcija un citi traucējumi E23.1; E23.2

75

 

8.11.

Adrenogenitāli traucējumi E25.0; E25.8

50

 

8.12

Citas virsnieru slimības E27.1; E27.3; E27.4

75

 

8.13.

Primārā olnīcu mazspēja E28.3

75

 

8.14.

Priekšlaicīga pubertāte (pubertas praecox) E30.1

75

 

8.15.

Citur neklasificēts mazs augums E34.3

100

 

8.16.

Aktīvs rahīts E55.0

100

bērniem līdz 3 g.

8.17.

Lipoproteīnu vielmaiņas traucējumi un citas lipidēmijas E78.0-E78.2

50

 

8.18.

Minerālu vielmaiņas traucējumi E83.0; E83.1

75

 

8.19.

Cistiskā fibroze (mukoviscedoze) E84.0; E84.1; E84.8; E84.9

100

 

8.20.

Citur nekvalificēti pēcmanipulāciju endokrīni un vielmaiņas traucējumi E89.0-E89.6; E89.8; E89.9

75

 

9. Gremošanas sistēmas slimības

9.1. Kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas slimības

9.1.1.

Kuņģa čūla K25.3; K25.7

50

 

9.1.2.

Divpadsmitpirkstu zarnas čūla K26.3; K26.7

50

 

9.1.3.

Neprecizētas lokalizācijas peptiska čūla K27.3; K27.7

50

 

9.1.4.

Gastrojejunāla čūla K28.3; K28.7

50

 

9.2. Neinfekciozi enterīti un kolīti

9.2.1.

Krona (Crohn) slimība (reģionāls enterīts) K50.0; K50.1; K50.8; K50.9

50

 

9.2.2.

Čūlains (ulcerozs) kolīts K51.0; K51.2-K51.5; K51.8; K51.9

50

 

10. Infekcijas un parazitāras slimības

10.1. Pārsvarā seksuāli transmisīvas infekcijas

10.1.1.

Svaigs sifiliss A51.0-A51.5; A51.9

50

 

10.2. Vīrusinfekcijas ar ādas un gļotādu bojājumiem

10.2.1.

Jostas roze ar citu nervu sistēmas daļu iesaisti B02.2

50

 

10.3. Vīrushepatīti

10.3.1.

Akūts C hepatīts B17.1

75

 

10.3.2.

Hronisks vīrushepatīts B18.0-B18.2

75

 

10.4. Humānā imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcija

10.4.1.

Humānā imūndeficīta vīrusa (HIV) slimība ar infekcijas vai parazitāru slimību B20.0-B20.9

100

 

10.4.2.

Humānā imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcija ar ļaundabīgu audzēju B21.0-B21.3; B21.7-B21.9

100

 

10.4.3.

Humānā imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcija ar citu precizētu slimību izpausmi B22.0-B22.2; B22.7

100

 

10.4.4.

Humānā imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcija ar citām izpausmēm B23.0-B23.2; B23.8

100

 

10.4.5.

Neprecizēta humānā imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcija B24

100

 

11. Skeleta, muskuļu un saistaudu slimības

11.1. Iekaisīgas poliartropātijas

11.1.1.

Reaktīvas artropātijas M02.3; M02.8

50

 

11.1.2.

Seropozitīvs reimatoīdais artrīts M05.0-M05.3; M05.8

100

 

11.1.3.

Cita veida reimatoīdais artrīts M06.0-M06.4; M06.8

100

 

11.1.4.

Psoriātiskas un enteropātiskas artropātijas M07.0-M07.3

100

 

11.1.5.

Juvenilais artrīts M08.0-M08.4; M08.8; M08.9

100

 

11.2. Saistaudu sistēmslimības

11.2.1.

Nodozais poliartrīts un radniecīgi stāvokļi M30.0-M30.3

100

 

11.2.2.

Citas nekrotizējošas vaskulopātijas M31.3; M31.4; M31.5

100

 

11.2.3.

Sistēmiska sarkanā vilkēde M32.0; M32.1; M32.8

100

 

11.2.4.

Dermatopolimiozīts M33.0-M33.2

100

 

11.2.5.

Sistēmiska sklerodermija M34.0-M34.2; M34.8

100

 

11.2.6.

Citi sistēmiski saistaudu bojājumi M35.0; M35.1; M35.3; M35.6

100

 

11.3. Spondilopātijas

11.3.1.

Ankilozējošais spondilīts M45

100

 

11.3.2.

Citur neklasificēts sakroileīts M46.1

50

 

11.3.3.

Spondiloze M47.0; M47.1

50

 

11.4. Kaulu blīvuma un struktūras pārmaiņas

11.4.1.

Osteoporoze ar patoloģisku lūzumu M80.0-M80.5; M80.8; M80.9

50

lūzums osteoporozes dēļ, pierādīts rentgenoloģiski

11.4.2.

Osteoporoze bez patoloģiska lūzuma M81.0-M81.6; M81.8; M81.9

50

pierādīta osteodensito-metriski

11.4.3.

Osteoporoze citur klasificētu slimību dēļ M82.0; M82.1; M82.8

50

pierādīta osteodensito-metriski

12. Noteikti perinatālā perioda stāvokļi

12.1.

Cita jaundzimušo galvas smadzeņu patoloģija P91.0-P91.6; P91.8; P91.9

100

 

12.2.

Jaundzimušo muskuļu tonusa pārmaiņas P94.0-P94.2; P94.8; P94.9

100

 

12.3.

Cita perinatālā periodā sākusies patoloģija P96.0-96.5; P96.8; P96.9

100

 

13. Iedzimtas kroplības, deformācijas un hromosomu anomālijas

13.1.

Iedzimto anomāliju sindromi ar dominējošu mazu augumu Q87.1

100

 

13.2.

Tērnera (Turner) sindroms Q96.0-Q96.4; Q96.8; Q96.9

100

 

14. Nervu sistēmas slimības

14.1. Ekstrapiramidāli un kustību traucējumi

14.1.1.

Parkinsona (Parkinson) slimība G20

75

 

14.1.2.

Sekundārs parkinsonisms G21.0-G21.4; G21.8; G21.9

75

 

14.1.3.

Parkinsonisms citur klasificētu slimību dēļ G22

75

 

14.2. Demielinizējošas CNS slimības

14.2.1.

Multiplā skleroze G35

100

 

14.3. Epizodiski un paroksizmāli traucējumi

14.3.1.

Epilepsija G40.0-G40.8

100

 

14.3.3.

Cerebrāla transitoriska išēmiska lēkme un radniecīgi sindromi G45.0-G45.4; G45.8; G45.9

50

 

14.4. Neiromuskulārās sinapses un muskuļu slimības

14.4.1.

Myasthenia gravis un citas mioneirālas patoloģijas G70.0-G70.2; G70.8

75

 

14.4.2.

Iedzimtas miopātijas G71.2

75

 

14.5. Cerebrālā trieka un citi paralītiski sindromi

14.5.1.

Cerebrālā trieka G80.0-G80.4; G80.8

100

 

14.6. Centrālās nervu sistēmas primāras sistēmiskas atrofijas

14.6.1.

Hantingtona (Huntington) horeja G10

50

 

14.6.2.

Pārmantota ataksija G11.0-G11.4; G11.8; G11.9

50

 

14.6.3.

Motoriskā neirona slimības G12.2

50

 

14.7. Ekstrapiramidāli un kustību traucējumi

14.7.1.

Distonija G24.0-G24.5; G24.8; G24.9

50

 

14.8. Citas deģeneratīvas nervu sistēmas slimības

14.8.1.

Alcheimera (Alzheimer) slimība G30.0; G30.1; G30.8; G30.9

50

 

14.9. Nervu, nervu saknīšu un pinumu patoloģija

14.9.1.

Trijzaru nerva (n. trigeminus) patoloģija G50.0; G50.1; G50.8; G50.9

50

 

14.9.2.

Nervu saknīšu un pinumu patoloģija G54.0; G54.1; G54.5; G54.6

50

 

14.9.3.

Kauzalģija G56.4

50

 

14.10. Polineiropātijas un citas perifēriskās nervu sistēmas slimības

14.10.1.

Pārmantota un idiopātiska neiropātija G60.0-G60.3; G60.8; G60.9

50

 

14.10.2.

Iekaisīga polineiropātija G61.0; G61.1; G61.8; G61.9

50

 

14.10.3.

Cita veida polineiropātijas G62.0; G62.2; G62.8

50

 

14.10.4.

Polineiropātija citur klasificētu slimību dēļ G63.0; G63.3; G63.5

50

 

14.10.5.

Citas muguras smadzeņu slimības G95.0-G95.2; G95.8; G95.9

50

 

15. Psihiski un uzvedības traucējumi

15.1.

Alcheimera (Alzheimer) demence F00.0-F00.2; F00.9

50

 

15.2.

Demence citu citur klasificētu slimību dēļ F02.0; F02.2; F02.8

50

 

15.3.

Citi psihiski traucējumi, kas rodas smadzeņu bojājuma un disfunkcijas vai somatiskas slimības dēļ F06.0; F06.2

50

 

15.4.

Šizofrēnija F20.0-F.20.6; F20.8

100

 

15.5.

Šizotipiski traucējumi F21

50

 

15.6.

Persistējoši murgi F22.0; F22.8; F22.9

50

 

15.7.

Šizoafektīvi traucējumi F25.0-F25.2; F25.8; F25.9

50

 

15.8.

Bipolāri afektīvi traucējumi F31.0-F31.9

50

 

15.9.

Rekurenti depresīvi traucējumi F33.0-F33.4; F33.8; F33.9

50

 

15.10.

Vidēji smaga garīga atpalicība F71.0-F71.1; F71.8-F71.9

50

 

15.11.

Smaga garīga atpalicība F72.0-F72.1; F72.8-F72.9

50

 

15.12.

Dziļa garīga atpalicība F73.0-F73.1; F73.8-F73.9

50

 

15.13.

Pervezīvi attīstības traucējumi F84.0-F84.5; F84.8

50

 

15.14.

Neorganiska enurēze F98.0

100

bērniem līdz 18 g.

15.15.

Psihiski un uzvedības traucējumi alkohola lietošanas dēļ F10.1-10.2

100

bērniem līdz 18 g.

15.16.

Psihiski un uzvedības traucējumi opiātu lietošanas dēļ F11.1-11.2

100

bērniem līdz 18 g.

15.17.

Psihiski un uzvedības traucējumi Indijas kaņepju alkaloīdu lietošanas dēļ F12.1-12.2

100

bērniem līdz 18 g.

15.18.

Psihiski un uzvedības traucējumi, kas radušies sedatīvu un miega līdzekļu lietošanas dēļ F13.1-13.2

100

bērniem līdz 18 g.

15.19.

Psihiski un uzvedības traucējumi, kas radušies kokaīna lietošanas dēļ F14.1-14.2

100

bērniem līdz 18 g.

15.20.

Psihiski un uzvedības traucējumi, kas radušies citu stimulatoru, ieskaitot kofeīnu, lietošanas dēļ F15.1-15.2

100

bērniem līdz 18 g.

15.21.

Psihiski un uzvedības traucējumi, kas radušies halucinogēnu lietošanas dēļ F16.1-16.2

100

bērniem līdz 18 g.

15.22.

Psihiski un uzvedības traucējumi, kas radušies tabakas lietošanas dēļ F17.1-17.2

100

bērniem līdz 18 g.

15.23.

Psihiski un uzvedības traucējumi, kas radušies gaistošu organisku šķīdinātāju lietošanas dēļ F18.1-18.2

100

bērniem līdz 18. g.

15.24.

Psihiski un uzvedības traucējumi, kas radušies daudzu narkotisku un citu psihoaktīvu vielu lietošanas dēļ F19.1-F19.2

100

bērniem līdz 18. g.

16. Faktori, kas ietekmē veselību un saskari ar veselības aprūpes darbiniekiem

16.1.

Nepieciešamība imunizēt pret gripu Z25.1

50

1) personām vecumā no 65 gadiem;
2) pieaugušajiem, kuri pieder pie šādām veselības riska grupām:
- personas ar hroniskām plaušu slimībām;
- personas ar hroniskām kardiovaskulārām slimībām neatkarīgi no to cēloņa;
- personas ar hroniskām vielmaiņas slimībām;
- personas ar hroniskām nieru slimībām;
- personas ar imūndeficītu;
- personas, kuras saņem imūnsupresīvu terapiju;
3) grūtniecēm (receptē papildus norādot diagnozes kodu "Z33")

100

1) bērniem vecumā no 6 līdz 24 mēnešiem;
2) bērniem vecumā no 24 mēnešiem līdz 18 gadiem, kuri pieder pie šādām veselības riska grupām:
- bērni ar hroniskām plaušu slimībām;
- bērni ar hroniskām kardiovaskulārām slimībām neatkarīgi no to cēloņa;
- bērni ar hroniskām vielmaiņas slimībām;
- bērni ar hroniskām nieru slimībām;
- bērni ar imūndeficītu;
- bērni, kuri saņem imūnsupresīvu terapiju;
- bērni, kuri ilgstoši saņem terapiju ar ac. acetylsalicylicum

16.2.

Mākslīga atvere Z93.1-Z93.6

100

 

16.3.

Stāvoklis pēc orgāna un audu transplantācijas Z94.0; Z94.1; Z94.4; Z94.8

100

ar diagnozes kodu Z94.8 iekļauta diagnozes "Cita orgāna un audu transplantācija" apakšdiagnoze "Kaulu smadzeņu transplantāts"

16.4.

Sirds un asinsvadu implantāti un transplantāti Z95.1; Z95.2; Z95.5; Z95.8

100

 

16.5.

Iespēja inficēties un kontakts ar humānā imūndeficīta vīrusu (HIV) Z20.6

100

 

16.6.

Bezsimptomu inficēšanās ar humānā imūndeficīta vīrusu (HIV) Z21

100

 

16.7.

Mākslīga apsēklošana Z31.1

100

 

16.8.

In vitro apaugļošana Z31.2

100

 

17. Uroģenitālās sistēmas slimības

17.1.

Nefrotiskais sindroms N04.0-N04.9

100

 

17.2.

Hronisks tubulointersticiāls nefrīts N11.0; N11.1; N11.8; N11.9

100

 

17.3.

Hroniska nieru slimība N18.1-N18.5; N18.9

100

 

17.4.

Prostatas hiperplāzija N40

50

 

17.5.

Endometrioze N80.0-N80.6; N80.8; N80.9

50

 

17.6.

Pārmērīgas, biežas un neregulāras menstruācijas N92.0-N92.6

50

 

17.7.

Traucējumi mākslīgas menopauzes dēļ N95.3

50

 

17.8.

Vīriešu neauglība (azoospermija, oligospermija) N46

100

 

17.9.

Sieviešu neauglība N97.0-N97.4; N978; N97.9

100

 

18. Ievainojumi, saindēšanās un citas ārējas iedarbes sekas

18.1.

Neprecizēta radiācijas ietekme T66

75

 

18.2.

Mugurkaulāja lūzuma sekas T91.1

75

 

18.3.

Citu krūškurvja un iegurņa lūzumu sekas T91.2

75

 

18.4.

Muguras smadzeņu bojājuma sekas T91.3

75

 

18.5.

Augšējās ekstremitātes nerva bojājuma sekas T92.4

75

 

18.6.

Apakšējās ekstremitātes nerva bojājuma sekas T93.4

75

 

19. Grūtniecība, dzemdības un pēcdzemdību periods

19.1. Citi sievietes veselības traucējumi grūtniecības dēļ

19.1.1.

Venozas komplikācijas grūtniecības laikā O22.3; O22.9

75

 

19.1.2.

Cukura diabēts, kas sācies grūtniecības laikā O24.4

100

 

19.2. Citi citur neklasificēti stāvokļi dzemdniecībā

19.2.1.

Citur klasificētas slimības, kas sarežģī grūtniecību, dzemdības un pēcdzemdību periodu O99.1; O99.4

75

"

2. Noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. novembrī.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Finanšu ministra vietā -
iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 652Pieņemts: 21.10.2014.Stājas spēkā: 01.11.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 217, 31.10.2014. OP numurs: 2014/217.1
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
269921
01.11.2014
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)