Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.625

Rīgā 2014.gada 14.oktobrī (prot. Nr.55 12.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 19.oktobra noteikumos Nr.987 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadības likuma
18.panta 10.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 19. oktobra noteikumos Nr. 987 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 174. nr.; 2011, 102. nr.; 2013, 122., 215. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdu "nesaimnieciska" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "ar saimniecisku darbību nesaistīta" (attiecīgā locījumā).

2. Aizstāt 2.1.1. apakšpunktā vārdus un skaitļus "Komisijas 2008. gada 6. augusta Regulas (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88. pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula) (turpmāk - Komisijas regula Nr. 800/2008), 30. panta 1. punktā" ar vārdiem un skaitļiem "Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 187) (turpmāk - Komisijas regula Nr. 651/2014) 2. panta 83. punktā".

3. Papildināt noteikumus ar 2.1.1 un 2.1.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1.1 atbalsta piešķiršanas diena - diena, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 28. punktā noteiktajai definīcijai;

2.1.2 ieguldījumu atbalsts pētniecības infrastruktūrai - atbalsts, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 26. panta 1. punktā noteiktajai definīcijai;".

4. Aizstāt 2.2.1. apakšpunktā vārdus un skaitļus "Komisijas regulas Nr. 800/2008 30. panta 1. punktā" ar vārdiem un skaitļiem "Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 83. punktā".

5. Aizstāt 2.3. apakšpunktā vārdus un skaitļus "Komisijas regulas Nr. 800/2008 2. panta 8. punktā" ar vārdiem un skaitļiem "Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 24. punktā".

6. Aizstāt 2.4. apakšpunktā vārdus un skaitļus "Komisijas regulas Nr. 800/2008 1. pielikuma 2. pantā" ar vārdiem un skaitļiem "Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 2. punktā".

7. Papildināt noteikumus ar 2.4.1 un 2.4.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.4.1 materiālie aktīvi - aktīvi, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 29. punktā noteiktajai definīcijai;

2.4.2 nemateriālie aktīvi - aktīvi, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 30. punktā noteiktajai definīcijai;".

8. Papildināt noteikumus ar 2.5.1 un 2.5.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.5.1 pārredzama atbalsta kategorija - atbalsta veids, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 5. panta 2. punkta "a" apakšpunktā noteiktajai definīcijai un ko sniedz dotāciju veidā;

2.5.2 pētniecības infrastruktūra - infrastruktūra, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 91. punktā noteiktajai definīcijai;".

9. Papildināt noteikumus ar 2.10.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.10.1 viens vienots uzņēmums - komersants, kas atbilst Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352/1) (turpmāk - Komisijas regula Nr. 1407/2013) 2. panta 2. punktā minētajiem kritērijiem;".

10. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Kombinēta atbalsta veida projektu īstenošanai finansējumu piešķir saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013 vai Komisijas regulu Nr. 651/2014."

11. Papildināt noteikumus ar 13.5., 13.6., 13.7. un 13.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.5. pārbauda atbalsta stimulējošo ietekmi atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 6. panta 2. un 3. punkta nosacījumiem;

13.6. mājaslapā internetā publicē informāciju saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 9. panta 1. un 4. punktu. Informāciju publicē, ievērojot Komisijas regulas Nr. 651/2014 II un III pielikumā noteiktās prasības;

13.7. izmantojot komisijas elektroniskās paziņošanas sistēmu, nosūta komisijai kopsavilkuma informāciju, ievērojot Komisijas regulas Nr. 651/2014 11. pantā noteiktās prasības;

13.8. šo noteikumu 31.2.1. apakšpunktā minētajā gadījumā:

13.8.1. pirms šo noteikumu 10. punktā minētā finansējuma piešķiršanas pārbauda, vai tas nepalielinās kopējo de minimis atbalsta apjomu, ko finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris saņēmis attiecīgajā fiskālajā gadā, kā arī iepriekšējos divos fiskālajos gados, līdz līmenim, kas pārsniedz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto de minimis atbalsta apmēru viena vienota uzņēmuma līmenī;

13.8.2. pieņem lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu, pamatojoties uz projekta iesniedzēja, sadarbības partnera, sadarbības iestādes, labuma guvēja vai trešo pušu sniegto informāciju, kas pamato atbilstību Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteiktajai robežvērtībai."

12. Izteikt 14.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.2. šo noteikumu 31.2.1. apakšpunktā minētajā gadījumā pirms līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu (turpmāk - vienošanās) noslēgšanas pārbauda, vai finansējums, ko projekta iesniedzējam un sadarbības partnerim piešķirs atbilstoši šiem noteikumiem, kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados piešķirto de minimis atbalstu nepārsniedz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru viena vienota uzņēmuma līmenī;".

13. Aizstāt 14.16. apakšpunktā skaitļus un vārdus "19.8. apakšpunktā un 25. punktā" ar skaitļiem un vārdiem "19.8. apakšpunktā, 25. punktā, 30.1 2., 30.1 3. un 31.3.3. apakšpunktā".

14. Papildināt noteikumus ar 14.19., 14.20. un 14.21. apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.19. pamatojoties uz šo noteikumu 13.8.2. apakšpunktā minēto lēmumu, aizpilda uzskaites veidlapu de minimis atbalsta piešķiršanai (papīra dokumenta formā trijos eksemplāros) saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību. Vienu eksemplāru izsniedz atbildīgajai iestādei, otro - glabā sadarbības iestādē, bet trešo - izsniedz de minimis atbalsta saņēmējam;

14.20. veic de minimis atbalsta uzskaiti viena vienota uzņēmuma līmenī saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību;

14.21. izveido ERAF finansējuma uzraudzības un atgūšanas mehānismu, nodrošinot Komisijas regulas Nr. 651/2014 26. panta 7. punktā minēto nosacījumu izpildi."

15. Izteikt 17.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.5. projekta iesniedzējs un sadarbības partneris neatbilst grūtībās nonākuša komersanta statusam saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punkta definīciju, izņemot Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "c" apakšpunktā minēto gadījumu;".

16. Aizstāt 17.6. apakšpunktā vārdus un skaitļus "Komisijas regulas Nr. 800/2008 1. panta 6. punkta "a" apakšpunktā" ar vārdiem un skaitļiem "Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "a" apakšpunktā".

17. Izteikt 21. punktu šādā redakcijā:

"21. Finansējuma piešķiršanas nosacījumi:

21.1. valsts nozīmes pētniecības centram pieejamo finansējumu atbildīgā iestāde aprēķina atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumā minētajai metodikai;

21.2. finansējumu piešķir šādām atbalstāmām darbībām:

21.2.1. pētniecības infrastruktūras izbūve vai modernizēšana;

21.2.2. projekta informācijas un publicitātes pasākumi, ievērojot šo noteikumu 36.1.5., 36.1 4. un 36.1 5. apakšpunkta nosacījumus;

21.2.3. projekta pamatojošās dokumentācijas izstrāde, ievērojot šo noteikumu 36.2., 36.1 4 un 36.1 5. apakšpunkta nosacījumus."

18. Aizstāt 24. punktā skaitli "40" ar skaitli "50".

19. Papildināt noteikumus ar 30.1 punktu šādā redakcijā:

"30.1 Finansēšanas nosacījumi kombinēta atbalsta veida projekta ietvaros:

30.1 1. finansējumu sniedz:

30.1 1.1. pārredzamām atbalsta kategorijām;

30.1 1.2. ja projekta iesniedzējs pamato projekta ietvaros plānotā publiskā atbalsta stimulējošo ietekmi atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 6. panta 2. un 3. punkta nosacījumiem;

30.1 2. nav atbalstāmas darbības, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 2. punktā un 3. punkta "c" un "d" apakšpunktā noteiktajam;

30.1 3. labuma guvējs nodrošina Komisijas regulas Nr. 651/2014 26. panta 2., 3. un 4. punktā noteikto nosacījumu izpildi."

20. Izteikt 31.2.1. un 31.2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"31.2.1. de minimis atbalsts, kuru piešķir saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013;

31.2.2. ieguldījumu atbalsts pētniecības infrastruktūrai, kuru piešķir saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 26. pantu;".

21. Izteikt 31.3.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"31.3.2. jebkurā triju fiskālo gadu periodā kopējais de minimis atbalsta apmērs, kas labuma guvējam piešķirts atbilstoši šiem noteikumiem kopā ar citās atbalsta programmās piešķirto de minimis atbalstu, nepārsniedz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto de minimis atbalsta apmēru viena vienota uzņēmuma līmenī;".

22. Papildināt noteikumus ar 31.3.3. un 31.3.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"31.3.3. nav atbalstāmas tādas nozares un darbības, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā noteiktajam;

31.3.4. lai saņemtu de minimis atbalstu, labuma guvējs atbildīgajā iestādē un sadarbības iestādē iesniedz:

31.3.4.1. de minimis atbalsta pieprasījumu, ko pamato šo noteikumu 79.1 punktā minētais ERAF atbalsta intensitātes pārrēķins;

31.3.4.2. uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību;

31.3.4.3. papildu informāciju (ja attiecināms), kas pamato de minimis atbalsta apmēra viena vienota uzņēmuma līmenī atbilstību šo noteikumu 31.3.2. apakšpunkta nosacījumiem;".

23. Izteikt 31.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"31.4. šo noteikumu 31.2.2. apakšpunktā minētajā gadījumā ievēro šādus nosacījumus:

31.4.1. projekta saimnieciskajai daļai publiskā atbalsta intensitāte nepārsniedz Komisijas regulas Nr. 651/2014 26. panta 6. punktā noteikto robežvērtību. Maksimāli pieļaujamā ERAF atbalsta intensitāte ir 50 %, ja ERAF finansējums netiek kumulēts ar citu publisko finansējumu, tai skaitā valsts vai pašvaldības galvojums, aizdevums ar atvieglotiem nosacījumiem vai cits publiskais finansējums;

31.4.2. publiskais atbalsts vienai pētniecības infrastruktūrai nepārsniedz Komisijas regulas Nr. 651/2014 4. panta 1. punkta "j" apakšpunktā noteikto paziņošanas robežvērtību;".

24. Izteikt 35. punktu šādā redakcijā:

"35. Šo noteikumu 31.2.1. apakšpunktā minētajā gadījumā de minimis atbalsta piešķiršanu un uzskaiti veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem."

25. Papildināt noteikumus ar 36.1.4.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"36.1.4.1 nemateriālo aktīvu izmaksas;".

26. Papildināt noteikumus ar 36.1 punktu šādā redakcijā:

"36.1 Kombinēta atbalsta veida projekta ietvaros attiecināmas ir šādas izmaksas:

36.1 1. materiālo aktīvu izmaksas;

36.1 2. nemateriālo aktīvu izmaksas;

36.1 3. neparedzētās izmaksas, kuras var izmantot tikai šo noteikumu 37.1. un 37.2. apakšpunktā minēto attiecināmo izmaksu segšanai un kuras nepārsniedz 5 % no šo noteikumu 36.1 2., 37.1., 37.2. un 37.3. apakšpunktā minēto izmaksu kopsummas;

36.1 4. šo noteikumu 36.1.3., 36.1.5., 36.1.6. un 36.2. apakšpunktā minētās izmaksas pilnā apmērā, ja projekta saimnieciskajai daļai ERAF finansējumu piešķir saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013;

36.1 5. šo noteikumu 36.1.3., 36.1.5., 36.1.6. un 36.2. apakšpunktā minēto izmaksu nesaimnieciskā daļa, ja projekta saimnieciskajai daļai ERAF finansējumu piešķir saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 26. pantu;

36.1 6. nesaimnieciskās daļas neatgūstamie pievienotās vērtības nodokļa maksājumi."

27. Izteikt 37. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"37. Šo noteikumu. 36.1 1. apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija ietver:".

28. Svītrot 37.4., 37.5., 37.6. un 37.7. apakšpunktu.

29. Aizstāt 39.17. apakšpunktā vārdus un skaitļus "saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 800/2008" ar vārdiem un skaitļiem "saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 26. pantu".

30. Izteikt 40.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"40.1. kas atbilst šo noteikumu 47.2.1. apakšpunktā minētās zinātniskās institūcijas teritoriāli telpiskās attīstības stratēģijas 3.1. apakšpunktā noteiktajiem stratēģiskajiem mērķiem un attīstības virzieniem;".

31. Izteikt 43.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"43.2. atbildīgā iestāde ar Izglītības un zinātnes ministriju saskaņo katram šo noteikumu 5. punktā minētajam valsts nozīmes pētniecības centram un to veidojošajām zinātniskajām institūcijām uz projekta iesnieguma iesniegšanas dienu maksimāli pieejamā ERAF līdzfinansējuma apmēra aprēķina atbilstību šo noteikumu 1. pielikumā noteiktajai metodikai.

32. Izteikt 44.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"44.5. kopējo attiecīgajam valsts nozīmes pētniecības centram pieejamo ERAF līdzfinansējumu, kas aprēķināts atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumā noteiktajai metodikai;".

33. Aizstāt 47.2.6. apakšpunktā vārdus un skaitļus "saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1998/2006" ar vārdiem un skaitļiem "saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013".

34. Izteikt 53. punktu šādā redakcijā:

"53. Labuma guvēja pienākumi:

53.1. sagatavot un glabāt projekta iesnieguma atvasinājumu un ar projekta īstenošanu saistīto dokumentu oriģinālus vai normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktajā kārtībā apliecinātas to kopijas līdz projektu iesniegumu vērtēšanas beigām, bet, ja projektu apstiprina, - 10 gadus no dienas, kad piešķirts pēdējais atbalsts saskaņā ar šiem noteikumiem;

53.2. sniegt Eiropas Komisijas un Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistīto institūciju pārstāvjiem pieeju šo noteikumu 53.1. apakšpunktā minētajiem dokumentiem vai normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktajā kārtībā apliecinātām to kopijām."

35. Aizstāt 66.3. apakšpunktā skaitļus un vārdus "36.2., 37.1.2., 37.3. un 37.4. apakšpunktā" ar skaitļiem un vārdiem "36.2., 36.1 3., 37.1.2. un 37.3. apakšpunktā".

36. Izteikt 76. punktu šādā redakcijā:

"76. Projekta īstenošanas termiņš nedrīkst būt ilgāks par 2015. gada 31. augustu."

37. Svītrot 79.1 2. apakšpunktā skaitli un vārdu "14.2.2. un".

38. Izteikt 79.1 3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"79.13. ERAF pārrēķinu iesniedz sadarbības iestādē saskaņošanai ne retāk kā reizi pusgadā kopā ar noslēguma maksājuma pieprasījumu;"

39. Izteikt 79.1 5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"79.1 5. finansējuma saņēmējs sadarbības iestādē saskaņošanai iesniedz projekta grozījumu pieprasījumu, kas paredz projekta un katra labuma guvēja projekta daļas ERAF finansējuma apmēra korekciju, kuru pamato ERAF pārrēķins, ja projekta īstenošanas laikā veikto izmaiņu dēļ konstatē vienu vai vairākas šādas izmaiņas:

79.1 5.1. tiek pārsniegts šo noteikumu 31.3.2. apakšpunktā minētais atbalsta apmērs;

79.1 5.2. tiek mainīts līgumā vai vienošanās nosacījumos noteiktais projekta vai apakšprojekta kopējais ERAF finansējuma vai de minimis atbalsta apmērs."

40. Svītrot 80.1 2. apakšpunktā skaitli un vārdu "14.2.2. un".

41. Aizstāt 81.2. apakšpunktā skaitļus un vārdus "14.2.2., 31.3.2. un 79.2 2. apakšpunktā" ar skaitļiem un vārdiem "31.3.2., 31.4.2. un 79.1 2. apakšpunktā".

42. Svītrot 82. punkta ievaddaļā skaitli un vārdu "14.2.2. un".

43. Aizstāt 82.1. apakšpunktā skaitļus un vārdus "36.2., 37.1.2., 37.3. un 37.4. apakšpunktā" ar skaitļiem un vārdiem "36.2., 36.1 3., 37.1.2. un 37.3. apakšpunktā".

44. Izteikt 2. pielikuma 6.1.1.1. un 6.1.1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.1.1.1. Pamatojums ERAF vidējās svērtās atbalsta intensitātes aprēķināšanai kombinēta atbalsta veida projekta ietvaros (Pamatojumā sniedz informāciju par visām katra labuma guvēja apakšprojekta izdevumu pozīcijām. Pamatojumu pievieno projekta iesniegumam un gala maksājuma pieprasījumam. Atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 19. oktobra noteikumu Nr. 987 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu" 79.1punktam projekta īstenošanas laikā pamatojumu aktualizē, veicot ERAF atbalsta intensitātes pārrēķinu, kuru iesniedz sadarbības iestādē saskaņošanai ne retāk kā reizi pusgadā. Pamatojumu sagatavo un iesniedz Microsoft EXCEL datnes formātā, nodrošinot veikto aprēķinu caurskatāmību.)

Labuma guvējs Objekts (iekļauj visas attiecināmās izmaksu pozīcijas)

Skaits IZMAKSAS IEGULDĪJUMI Komercdarbības atbalsta kategorija3
bez PVN euro ar PVN euro NPD1 SPD2 kopējās attiecināmās, euro neattiecināmās, euro (atgūstamais PVN) Kopā, euro ERAF kopā, euro labuma guvēja līdzfinansējums valsts budžets
% euro t. sk. ERAF, euro % euro t. sk. ERAF, euro kopā, euro t. sk. natūrā, euro euro
Labuma guvējs 1 - [nosaukums] Projekta daļas kopsavilkums
[objekts 1]
[objekts 2]
….
[objekts n]
pakalpojumi
Ieguldījumi natūrā n/a 100

1 - Ar saimniecisku darbību nesaistīta pamatdarbība (NPD).

2 - Saimnieciska pamatdarbība (SPD).

3 - De minimis atbalsts (DMA) vai ieguldījumu atbalsts pētniecības infrastruktūrai (IAPI).

6.1.1.2. Indikatīvā vidējās svērtās ERAF atbalsta intensitātes aprēķināšana (Viena centra ietvaros katrs labuma guvējs, kas plāno īstenot kombinēta atbalsta veida apakšprojektu, piemēro vienu no saimnieciskās pamatdarbības atbalsta veidiem: de minimis atbalsts vai ieguldījumu atbalsts pētniecības infrastruktūrai.)

Nr.
p.k.
Labuma guvējs Ieguldījumu izmantošanas veids Kopējās attiecināmās izmaksas (euro) ERAF atbalsta intensitāte (%)
[a] [b]
1. Labuma guvējs Nr.1 [nosaukums] A1. Ar saimniecisku darbību nesaistīta pamatdarbība (NSP) 89,5
2. SPD B1. De minimis atbalsts vai 100
3. C1. Ieguldījumu atbalsts pētniecības infrastruktūrai 50
4. Projekta daļa Nr. 1
5. Labuma guvējs Nr.2 [nosaukums] A2. Ar saimniecisku darbību nesaistīta pamatdarbība (NSP) 89,5
6. SPD B2. De minimis atbalsts vai 100
7. C2. Ieguldījumu atbalsts pētniecības infrastruktūrai 50
8. Projekta daļa Nr. 2
9. Labuma guvējs Nr.__ [nosaukums] A__. Ar saimniecisku darbību nesaistīta pamatdarbība (NSP) 89,5
10. SPD B_. De minimis atbalsts vai 100
11. C_. Ieguldījumu atbalsts pētniecības infrastruktūrai 50
12. Projekta daļa Nr. __
13. Kopsavilkums A. Ar saimniecisku darbību nesaistīta pamatdarbība (NSP) 89,5
14. SPD B. De minimis atbalsts vai 100
15. C. Ieguldījumu atbalsts pētniecības infrastruktūrai 50
16. VNPC projekta raksturlielumi: "

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 625Pieņemts: 14.10.2014.Stājas spēkā: 24.10.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 210, 23.10.2014. OP numurs: 2014/210.4
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
269695
24.10.2014
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva