Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Krimināllikumā

Izdarīt Krimināllikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 2000, 12., 13.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 11., 16., 22., 23.nr.; 2003, 10., 15.nr.; 2004, 2., 3., 4., 6., 11., 12., 13.nr.; 2005, 2., 11., 12., 13., 20., 21.nr.; 2006, 1., 7., 22.nr.; 2007, 3., 15.nr.; 2008, 3., 24.nr.; 2009, 13., 15., 21.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 193.nr.; 2010, 178., 199.nr.; 2011, 99., 117., 148., 199.nr.; 2012, 202.nr.; 2013, 61.nr.; 2014, 66., 70., 105.nr.) šādus grozījumus:

1. 4.pantā:

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Par citas valsts teritorijā vai ārpus jebkuras valsts teritorijas izdarītu nodarījumu neatkarīgi no tā, vai tas izdarīšanas vietā atzīts par noziedzīgu un sodāmu, ja to izdarījusi fiziskā persona Latvijas Republikā reģistrētas juridiskās personas interesēs, labā vai juridiskās personas nepienācīgas pārraudzības vai kontroles rezultātā, juridiskajai personai var piemērot šajā likumā paredzētos piespiedu ietekmēšanas līdzekļus.";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "teritorijā, neatkarīgi" ar vārdiem "teritorijā vai ārpus jebkuras valsts teritorijas, neatkarīgi".

2. Papildināt 22.panta otro daļu ar vārdiem "kā arī tā persona, ar kuru noziegumu izdarījusī fiziskā persona dzīvo kopā un ar kuru tai ir kopīga (nedalīta) saimniecība".

3. Aizstāt 38.panta ceturtajā daļā vārdus "un mēnešos, bet šajā likumā paredzētajos gadījumos - arī dienās" ar vārdiem "mēnešos un dienās".

4. Papildināt 48.panta pirmās daļas 14.punktu pēc vārda "rasistisku" ar vārdiem "nacionālu, etnisku vai reliģisku".

5. Aizstāt 50.panta piektajā daļā vārdus "sprieduma taisīšanas vai prokurora priekšraksta par sodu sastādīšanas" ar vārdiem "sprieduma vai prokurora priekšraksta par sodu spēkā stāšanās".

6. Aizstāt 51.panta pirmajā daļā vārdu "taisīšanas" ar vārdiem "spēkā stāšanās".

7. 55.pantā:

izslēgt devītajā daļā vārdu "papildsodu";

papildināt vienpadsmito daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Nosacīta notiesāšana nav nosakāma personai, kura ir izdarījusi šā likuma 159. vai 160.pantā paredzēto noziegumu."

8. Aizstāt 62.panta otrajā daļā vārdu "taisīšanas" ar vārdiem "spēkā stāšanās".

9. 63.pantā:

aizstāt trešās daļas 4.punktā vārdus "notiesātas ar" ar vārdu "izcietušas";

papildināt ceturto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Papildsoda - mantas konfiskācija - izpilde neietekmē sodāmības dzēšanas termiņa skaitīšanu."

10. Aizstāt 69.panta pirmajā un trešajā daļā vārdu "taisīšanas" ar vārdu "pasludināšanas".

11. Izteikt 78.pantu šādā redakcijā:

"78.pants. Nacionālā, etniskā un rasu naida izraisīšana

(1) Par darbību, kas vērsta uz nacionālā, etniskā, rasu vai reliģiskā naida vai nesaticības izraisīšanu, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

(2) Par tādu pašu darbību, ja to izdarījusi personu grupa vai valsts amatpersona, vai uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai organizācijas atbildīgs darbinieks vai ja tā izdarīta, izmantojot automatizētu datu apstrādes sistēmu, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

(3) Par šā panta pirmajā daļā paredzēto darbību, ja tā saistīta ar vardarbību vai draudiem vai ja to izdarījusi organizēta grupa, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās."

12. Izteikt 88.1 panta pirmās daļas dispozīciju šādā redakcijā:

"(1) Par terorisma finansēšanu -".

13. 98.pantā:

izslēgt otrās daļas dispozīcijā vārdus "ozona slāni noārdošo";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Par šā panta otrajā daļā norādīto noteikumu pārkāpšanu, ja tā izraisījusi divu vai vairāku cilvēku nāvi, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās."

14. Papildināt likumu ar 98.1 pantu šādā redakcijā:

"98.1 pants. Nelikumīgas darbības ar ozona slāni noārdošām vielām

(1) Par ozona slāni noārdošu vielu ražošanas, iegādes, realizēšanas, pārvietošanas, uzglabāšanas, apstrādes vai lietošanas noteikumu pārkāpšanu -

soda ar īslaicīgu brīvības atņemšanu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja ar tām radīts būtisks kaitējums, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu."

15. 99.pantā:

izslēgt panta nosaukumā vārdu "Bīstamo";

aizstāt otrās daļas dispozīcijā vārdus "bīstamo atkritumu savākšanas, uzglabāšanas, pārkraušanas, pārvadāšanas, pārstrādes, reģenerācijas vai apglabāšanas" ar vārdiem "atkritumu apsaimniekošanas";

izslēgt trešās daļas dispozīcijā vārdu "bīstamo".

16. Papildināt likumu ar 104.1 pantu šādā redakcijā:

"104.1 pants. Iekārtu nelikumīga ekspluatācija

Par piesārņojumu regulējošā normatīvajā aktā noteiktas iekārtas, kurā tiek veiktas videi bīstamas darbības vai uzglabātas vai izmantotas bīstamas vielas vai preparāti, nelikumīgu ekspluatāciju, ja ar to radīts būtisks kaitējums dabas videi, cilvēku veselībai, mantiskajām vai saimnieciskajām interesēm, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu."

17. 110.pantā:

izteikt otrās daļas dispozīciju šādā redakcijā:

"(2) Par zivju vai ūdensdzīvnieku ķeršanu vai citādu iegūšanu bez attiecīgas atļaujas, aizliegtā laikā vai aizliegtās vietās, vai ar aizliegtiem rīkiem vai paņēmieniem (patvaļīga iegūšana), ja ar to radīts būtisks kaitējums, -";

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Par šā panta otrajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās vai ja tas izdarīts īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu."

18. Izteikt 115.panta dispozīciju šādā redakcijā:

"Par īpaši aizsargājamo dzīvnieku ķeršanu, turēšanu vai iznīcināšanu vai par īpaši aizsargājamo augu, sēņu vai ķērpju iegūšanu, turēšanu, bojāšanu vai iznīcināšanu, vai par īpaši aizsargājamo sugu dzīvotnes vai īpaši aizsargājamo biotopu iznīcināšanu vai bojāšanu, ja ar to radīts būtisks kaitējums, -".

19. Izteikt 130.panta trešās daļas dispozīciju šādā redakcijā:

"(3) Par tādām pašām darbībām, ja:

1) tās izdarītas sakarā ar to, ka cietušais vai viņa tuvinieks izpildījis savus dienesta vai profesionālos pienākumus vai piedalījies noziedzīga vai citāda prettiesiska nodarījuma novēršanā vai pārtraukšanā, vai devis liecību tiesā vai pirmstiesas kriminālprocesā;

2) tām bijis mocīšanas vai spīdzināšanas raksturs;

3) tās izdarījusi personu grupa;

4) tās izdarījusi persona, kas ievietota īslaicīgās aizturēšanas vai ieslodzījuma vietā;

5) tās izdarītas pret personu bezpalīdzības stāvoklī, -".

20. Papildināt likumu ar 130.1 pantu šādā redakcijā:

"130.1  pants. Spīdzināšana

Par spīdzināšanu, ja šīm darbībām nav bijušas šā likuma 125., 126. vai 130.pantā paredzētās sekas, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu."

21. Papildināt 141.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja palīdzības nesniegšana izraisījusi divu vai vairāku cilvēku nāvi, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu."

22. Izteikt 144.pantu šādā redakcijā:

"144.pants. Korespondences un pa elektronisko sakaru tīkliem pārraidāmās informācijas noslēpuma pārkāpšana

(1) Par personas korespondences noslēpuma tīšu pārkāpšanu -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

(2) Par prettiesisku publiski nepieejamu datu pārraides vai signālu pārtveršanu elektronisko sakaru tīklos, kā arī par prettiesisku publiski nepieejamu elektromagnētisku datu iegūšanu no elektronisko sakaru tīkla, kurā atrodas šādi dati, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

(3) Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas mantkārīgā nolūkā, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu."

23. Izteikt 149.1 pantu šādā redakcijā:

"149.1 pants. Diskriminācijas aizlieguma pārkāpšana

(1) Par diskrimināciju rasu, nacionālās, etniskās vai reliģiskās piederības dēļ vai par cita veida diskriminācijas aizlieguma pārkāpšanu, ja ar to radīts būtisks kaitējums, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

(2) Par šā panta pirmajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, ja to izdarījusi valsts amatpersona vai uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai organizācijas atbildīgs darbinieks, vai personu grupa vai ja tas izdarīts, izmantojot automatizētu datu apstrādes sistēmu, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu."

24. Izteikt 150.pantu šādā redakcijā:

"150.pants. Sociālā naida un nesaticības izraisīšana

(1) Par darbību, kas vērsta uz naida vai nesaticības izraisīšanu atkarībā no personas dzimuma, vecuma, invaliditātes vai jebkuru citu pazīmju dēļ, ja ar to radīts būtisks kaitējums, -

soda ar īslaicīgu brīvības atņemšanu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

(2) Par šā panta pirmajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, ja to izdarījusi valsts amatpersona vai uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai organizācijas atbildīgs darbinieks, vai personu grupa vai ja tas izdarīts, izmantojot automatizētu datu apstrādes sistēmu, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

(3) Par šā panta pirmajā daļā paredzēto darbību, ja tā saistīta ar vardarbību vai draudiem vai ja to izdarījusi organizēta grupa, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu."

25. 154.2 pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem "vai tās" ar vārdiem "ievainojamības vai";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ievainojamības stāvoklis šā panta izpratnē nozīmē, ka tiek izmantoti apstākļi, kad personai nav citas reālas vai pieņemamas izvēles, kā vien pakļauties ekspluatācijai."

26. Izteikt 160.panta otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no četriem līdz desmit gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem."

27. Papildināt 182.1 pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Par šā panta pirmajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izraisījušas divu vai vairāku cilvēku nāvi, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem."

28. Papildināt 186.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Par svešas mantas iznīcināšanu vai bojāšanu aiz neuzmanības, ja tās rezultātā iestājusies divu vai vairāku cilvēku nāve, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu."

29. Papildināt 188.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Par šā panta pirmajā daļā paredzētajām darbībām, ja to rezultātā iestājusies divu vai vairāku cilvēku nāve, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem."

30. Izteikt 190.1 panta pirmās daļas dispozīciju šādā redakcijā:

"(1) Par narkotiskas vai psihotropas vielas, šo vielu izgatavošanai paredzēto izejmateriālu (prekursoru), jaunas psihoaktīvas vielas vai to saturoša izstrādājuma, kuru aprite ir aizliegta vai ierobežota, kā arī par radioaktīvas vai bīstamas vielas, stratēģiskas nozīmes preces vai citas vērtības, sprāgstvielas, ieroča, munīcijas pārvietošanu pāri Latvijas Republikas valsts robežai jebkādā nelikumīgā veidā -".

31. 222.pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Par šā panta pirmajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izraisījušas divu vai vairāku cilvēku nāvi, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

32. 223.pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Par šā panta pirmajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izraisījušas divu vai vairāku cilvēku nāvi, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

33. Papildināt 226.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Par šā panta pirmajā daļā paredzētajām darbībām, ja to rezultātā iestājusies divu vai vairāku cilvēku nāve, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem."

34. Aizstāt 231.panta pirmās daļas dispozīcijā vārdus "sabiedriskā miera" ar vārdiem "sabiedriskās kārtības".

35. 238.pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, atņemot tiesības uz noteiktu nodarbošanos vai tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku līdz pieciem gadiem.";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Par šā panta pirmajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, ja to izdarījusi persona, kura ir atbildīga par ražošanas drošības vai tehniskās disciplīnas noteikumu ievērošanu, vai par šā panta pirmajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izraisījušas divu vai vairāku cilvēku nāvi, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem, atņemot tiesības uz noteiktu nodarbošanos vai tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku līdz desmit gadiem."

36. Izteikt 239.pantu šādā redakcijā:

"239.pants. Būvniecības noteikumu pārkāpšana

(1) Par būvdarbu veikšanu laikā, kad tie ir apturēti, trešās grupas būvē vai daudzdzīvokļu ēkā, ja būvdarbi apturēti sakarā ar to veikšanu bez būvatļaujas vai sakarā ar būvdarbu uzsākšanu pirms būvatļaujas nosacījumu izpildes, -

soda ar īslaicīgu brīvības atņemšanu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

(2) Par celtņu, tiltu, ceļu pārvadu un citu būvju celtniecības normu vai noteikumu pārkāpšanu, ja tās rezultātā sabrukusi būve vai tās daļa, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, atņemot tiesības uz noteiktu nodarbošanos vai tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku līdz pieciem gadiem.

(3) Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izraisījušas smagas sekas, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, atņemot tiesības uz noteiktu nodarbošanos vai tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku līdz septiņiem gadiem.

(4) Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izraisījušas divu vai vairāku cilvēku nāvi, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem, atņemot tiesības uz noteiktu nodarbošanos vai tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku līdz desmit gadiem."

37. 240.pantā:

papildināt otrās daļas sankciju pēc vārdiem "soda ar" ar vārdiem "brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar";

papildināt pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(3) Par ugunsdrošības noteikumu tīšu pārkāpšanu, ja to izdarījusi persona, kura ir atbildīga par šo noteikumu ievērošanu, un ja tā izraisījusi smagas sekas, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, atņemot tiesības uz noteiktu nodarbošanos vai tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku līdz pieciem gadiem.

(4) Par ugunsdrošības noteikumu tīšu pārkāpšanu, ja to izdarījusi persona, kura ir atbildīga par šo noteikumu ievērošanu, un ja tā izraisījusi divu vai vairāku cilvēku nāvi, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem, atņemot tiesības uz noteiktu nodarbošanos vai tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku līdz desmit gadiem."

38. Izteikt 241.pantu šādā redakcijā:

"241.pants. Patvaļīga piekļūšana automatizētai datu apstrādes sistēmai

(1) Par patvaļīgu piekļūšanu automatizētas datu apstrādes sistēmas resursiem, ja tas saistīts ar sistēmas aizsardzības līdzekļu pārvarēšanu vai ja tas izdarīts bez attiecīgas atļaujas vai izmantojot citai personai piešķirtas tiesības un ja ar to radīts būtisks kaitējums, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

(2) Par šā panta pirmajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, ja tas izdarīts mantkārīgā nolūkā, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

(3) Par šā panta pirmajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izraisījušas smagas sekas vai ja tās vērstas pret automatizētu datu apstrādes sistēmu, kas apstrādā informāciju, kura saistīta ar valsts politisko, ekonomisko, militāro, sociālo vai citu drošību, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas."

39. 243.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus "tiek bojāta vai iznīcināta aizsardzības sistēma vai";

aizstāt otrajā daļā vārdus "vai nodarīti zaudējumi lielos apmēros" ar vārdiem "un radīts būtisks kaitējums";

izteikt trešās daļas dispozīciju šādā redakcijā:

"(3) Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, ja tas izdarīts mantkārīgā nolūkā, -";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarījusi organizēta grupa vai ja tās izraisījušas smagas sekas, vai ja tās vērstas pret automatizētu datu apstrādes sistēmu, kas apstrādā informāciju, kura saistīta ar valsts politisko, ekonomisko, militāro, sociālo vai citu drošību, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz septiņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās."

40. Izteikt 244.panta pirmās daļas dispozīciju šādā redakcijā:

"(1) Par tāda rīka (ierīces, datorprogrammas, datorparoles, pieejas koda vai līdzīgu datu) neatļautu izgatavošanu, pielāgošanu izmantošanai, realizēšanu, izplatīšanu vai glabāšanu, kurš paredzēts automatizētas datu apstrādes sistēmas resursu ietekmēšanai vai ar kura palīdzību var piekļūt automatizētas datu apstrādes sistēmai vai tās daļai nolūkā izdarīt noziedzīgu nodarījumu, -".

41. 246.pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izraisījušas divu vai vairāku cilvēku nāvi, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

42. 247.pantā:

aizstāt pirmās daļas sankcijā vārdus "vienam gadam" ar vārdiem "diviem gadiem";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Par šā panta pirmajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izraisījušas smagas sekas, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Par šā panta pirmajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izraisījušas divu vai vairāku cilvēku nāvi, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem."

43. Papildināt 248.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Par šā panta pirmajā daļā paredzēto vielu neatļautu izgatavošanu, iegādāšanos vai realizēšanu, ja tā izraisījusi divu vai vairāku cilvēku nāvi, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem."

44. Izslēgt 248.1 panta nosaukumā vārdus "vai to saturošu izstrādājumu".

45. Papildināt likumu ar 248.2 pantu šādā redakcijā:

"248.2 pants. Jaunu psihoaktīvu vielu neatļauta izgatavošana, iegādāšanās, glabāšana, pārvadāšana, pārsūtīšana un jaunu psihoaktīvu vielu neatļauta lietošana

(1) Par jaunas psihoaktīvas vielas vai to saturoša izstrādājuma, kuru aprite ir aizliegta vai ierobežota, neatļautu iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu bez nolūka tos realizēt vai jaunas psihoaktīvas vielas vai to saturoša izstrādājuma, kuru aprite ir aizliegta vai ierobežota, neatļautu lietošanu, ja to izdarījusi persona, kura brīdināta par kriminālatbildību par jaunas psihoaktīvas vielas vai to saturoša izstrādājuma, kuru aprite ir aizliegta vai ierobežota, neatļautu iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu, pārsūtīšanu un lietošanu, -

soda ar īslaicīgu brīvības atņemšanu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

(2) Par jaunas psihoaktīvas vielas vai to saturoša izstrādājuma, kuru aprite ir aizliegta vai ierobežota, neatļautu izgatavošanu bez nolūka tos realizēt -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu."

46. Papildināt 250.panta trešās daļas dispozīciju pēc vārda "grupa" ar vārdiem "vai ja tas izraisījis divu vai vairāku cilvēku nāvi".

47. Aizstāt 254.pantā vārdus "narkotiskās vai psihotropās vielas" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "narkotiskās, psihotropās, jaunas psihoaktīvās vielas vai tās saturošus izstrādājumus, kuru aprite ir aizliegta vai ierobežota".

48. Papildināt 259.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Par tādām pašām darbībām, ja tās izraisījušas divu vai vairāku cilvēku nāvi, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem."

49. 266.pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izraisījušas divu vai vairāku cilvēku nāvi, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

50. Aizstāt 268.panta trešās daļas dispozīcijā vārdu "cilvēka" ar vārdiem "divu vai vairāku cilvēku".

51. Papildināt 285.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Par tādām pašām darbībām, ja tās izraisījušas divu vai vairāku cilvēku nāvi, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem."

52. Papildināt likumu ar 300.1 pantu šādā redakcijā:

"300.1 pants. Viltotu lietisko vai rakstveida pierādījumu iesniegšana

Par viltotu lietisko vai rakstveida pierādījumu iesniegšanu izmeklēšanas iestādē, prokuratūrā vai tiesā -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu."

53. Papildināt 318.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Par valsts amatpersonas izdarītām tīšām darbībām, ļaunprātīgi izmantojot dienesta stāvokli, ja šīs darbības izraisījušas divu vai vairāku cilvēku nāvi, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem, atņemot tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku līdz pieciem gadiem."

54. Papildināt 319.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Par valsts amatpersonas pienākumu nepildīšanu, ja tās rezultātā iestājusies divu vai vairāku cilvēku nāve, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem, atņemot tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku līdz pieciem gadiem."

55. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 17.punktu šādā redakcijā:

"17) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 12.augusta direktīvas 2013/40/ES par uzbrukumiem informācijas sistēmām, un ar kuru aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2005/222/TI."

Pārejas noteikums

Tiesu, prokuratūras un pirmstiesas izmeklēšanas iestāžu lietvedībā esošajās krimināllietās par noziedzīgiem nodarījumiem, kas izdarīti līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai un kvalificēti pēc Krimināllikuma 144., 241., 243. un 244.panta, nodarījuma kvalifikācija atstājama negrozīta.

Likums Saeimā pieņemts 2014.gada 25.septembrī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2014.gada 15.oktobrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Krimināllikumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 25.09.2014.Stājas spēkā: 29.10.2014.Tēma: KrimināltiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 204, 15.10.2014. OP numurs: 2014/204.1
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
269516
29.10.2014
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)