Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.28

Daugavpilī 2014.gada 25.septembrī (prot.Nr.22, 12.§)

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti"

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma
35.panta ceturto un piekto daļu,
Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550
"Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts
garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai un
slēdzama vienošanas par līdzdarbību" 13.punktu

1. Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti" ("Latvijas Vēstnesis", 32 (4224), 25.02.2010.) šādus grozījumus:

1.1. 24.punktā:

aizstāt 24.1.apakšpunktā skaitli "142,29" ar skaitli "155,00".

aizstāt 24.2.apakšpunktā skaitļus "142,30-199,21" ar skaitļiem "155,01-215,00".

aizstāt 24.3.apakšpunktā skaitļus "199,22-270,35" ar skaitļiem "215,01-290,00".

aizstāt 24.4.apakšpunktā skaitļus "199,22-270,35" ar skaitļiem "215,01-290,00".

aizstāt 24.5.apakšpunktā skaitli "313,04" ar skaitli "335,00".

aizstāt 24.6.apakšpunktā skaitļus "313,05-412,63" ar skaitļiem "335,01- 445,00".

aizstāt 24.7.apakšpunktā skaitli "313,04" ar skaitli "335,00".

aizstāt 24.8.apakšpunktā skaitļus "313,05-384,18" ar skaitļiem "335,01-415,00".

aizstāt 24.11.apakšpunktā skaitli "142,29" ar skaitli "155,00".

aizstāt 24.12.apakšpunktā skaitļus "142,30-199,21" ar skaitļiem "155,01-215,00".

aizstāt 24.13.apakšpunktā skaitļus "199,22-256,12" ar skaitļiem "215,01-275,00".

aizstāt 24.22.apakšpunktā skaitli "192,09" ar skaitli "210,00 euro".

svītrot 24.23.apakšpunktā vārdus "kas sastāv no laulātajiem, personām".

1.2. Aizstāt 27.punkta pirmajā teikumā vārdus "no apkures sezonas sākuma līdz apkures sezonas beigām" ar vārdiem un skaitļiem "par laika periodu no 01.oktobra līdz 31.martam ieskaitot".

1.3. 32.punktā:

aizstāt 32.1.apakšpunktā skaitli "256,12" ar skaitli "275,00".

aizstāt 32.2.apakšpunktā skaitli "256,12" ar skaitli "275,00".

aizstāt 32.3.apakšpunktā skaitli "412,63" ar skaitli "445,00".

izteikt 32.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"32.4. kopā dzīvojošiem pensionāriem vai invalīdiem ar valsts piešķirtu invaliditātes vai vecuma pensiju, kuru ģimenes kopējais ienākums pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz 415,00 euro mēnesī".

svītrot 32.5.apakšpunktu.

aizstāt 32.11.apakšpunktā skaitli "241,89" ar skaitli "260,00".

aizstāt 32.13.apakšpunktā skaitli "142,29" ar skaitli "155,00".

1.4. Aizstāt 37.punktā skaitļus "32.1.-32.5" ar skaitļiem "32.1.-32.4".

1.5. Aizstāt 38.1.apakšpunktā skaitli "142,29" ar skaitli "155,00".

1.6. 47.punktā:

aizstāt 47.5.apakšpunktā vārdus un skaitļus "no 142,29 euro līdz 199,20 euro" ar vārdiem un skaitļiem "no 155,01 euro līdz 215,00 euro".

aizstāt 47.6.apakšpunktā vārdus un skaitļus "no 142,29 euro līdz 199,20 euro" ar vārdiem un skaitļiem "no 155,01 euro līdz 215,00 euro".

aizstāt 47.7.apakšpunktā skaitli "227,66" ar skaitli "245,00".

aizstāt 47.8.apakšpunktā skaitli "142,29" ar skaitli "155,00".

izteikt 47.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

"47.10. atsevišķi dzīvojoši no bērniem invalīdi vai pensionāri, kuri saņem invaliditātes vai vecuma pensiju un kuru ģimenes ienākumi pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz 155,00 euro mēnesī".

svītrot 47.11. apakšpunktu.

izteikt 47.12.apakšpunktu šādā redakcijā:

"47.12. kopā dzīvojoši pensionāri vai invalīdi ar valsts piešķirtu invaliditātes vai vecuma pensiju, kuru ģimenes ienākumi pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz 155,00 euro mēnesī vienai personai".

izteikt 47.13.apakšpunktu šādā redakcijā:

"47.13. kopā dzīvojoši pensionāri vai invalīdi ar valsts piešķirtu invaliditātes vai vecuma pensiju, kuru ģimenes ienākumi pēc nodokļu nomaksas ir no 155,01 euro līdz 215,00 euro mēnesī vienai personai".

aizstāt 47.14.apakšpunktā skaitli "142,29" ar skaitli "155,00".

aizstāt 47.15.apakšpunktā vārdus un skaitļus "no 199,20 euro līdz 241,89 euro" ar vārdiem un skaitļiem "no 215,01 euro līdz 260,00 euro".

aizstāt 47.16.apakšpunktā skaitli "241,89" ar skaitli "260,00".

aizstāt 47.17.apakšpunktā vārdus un skaitļus "no 142,29 euro līdz 199,20 euro" ar vārdiem un skaitļiem "no 155,01 euro līdz 215,00 euro".

aizstāt 47.18.apakšpunktā vārdus un skaitļus "no 199,20 euro līdz 241,89 euro" ar vārdiem un skaitļiem "no 215,01 euro līdz 260,00 euro".

aizstāt 47.19.apakšpunktā vārdus un skaitļus "no 142,29 euro līdz 199,20 euro" ar vārdiem un skaitļiem "no 155,01 euro līdz 215,00 euro"

aizstāt 47.20.apakšpunktā vārdus un skaitļus "no 199,20 euro līdz 241,89 euro" ar vārdiem un skaitļiem "no 215,01 euro līdz 260,00 euro".

1.7. 48.punktā:

izteikt 48.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"48.2. līdz 135 euro ģimenei kalendārajā gadā 47.3.apakšpunktā minētām ģimenēm (personām)".

svītrot 48.6.apakšpunktā skaitli "47.11.".

1.8. 49.punktā:

izteikt 49.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

"49.9. lai saņemtu pabalstu, kas paredzēts zobu protezēšanai un ārstēšanai, ka arī ortodonta pakalpojumiem papildus jāiesniedz izziņa no ārstniecības iestādes, kurā ir norādīts pakalpojuma nosaukums, pabalsta pieprasītāja vārds, uzvārds, personas kods un nepieciešama apmaksai naudas summa".

svītrot 49.3.apakšpunktu.

papildināt ar 49.10. un 49.11. apakšpunktu šādā redakcijā:

"49.10.pensionāra apliecību, ja personai noteikta vecuma pensija.

49.11.iesniedzēja personu apliecinoša dokumenta kopiju".

1.9. Aizstāt 71.2.apakšpunktā skaitli "142,29" ar skaitli "155,00".

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.novembrī.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.LāčplēsisDaugavpils pilsētas domes 2014.gada 25.septembra saistošo noteikumu Nr.28 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Labklājības ministrija, veicot pensijas indeksāciju, palielina gan pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti ienākumus, tas savukārt liedz viņiem tiesības turpmāk saņemt Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti" noteiktos sociālos pabalstus, jo viņu ienākumi pēc nodokļu nomaksas pārsniedz noteikumos noteiktus apmērus.
2. Īss projekta satura izklāsts Grozījumu projekts paredz pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti tiesības arī turpmāk saņemt Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti" noteiktos sociālos pabalstus neatkarīgi no Labklājības ministrijas veiktajām pensiju indeksācijām.

Noteikumu projekts paredz noteikt labvēlīgākus nosacījumus pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti sociālo pabalstu saņemšanai.

3.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Prognozētie sociālo pabalstu papildus izdevumi nekādā veidā neietekmēs pašvaldības budžetu, jo papildus izdevumi pabalstu piešķiršanai ir ietverti Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes budžetā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Grozījumi saistošajos noteikumos uzņēmējdarbības vidi neietekmē.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Noteikumu izpildi nodrošinās Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvalde.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes speciālisti.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 "Daugavpils .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Daugavpils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 28Pieņemts: 25.09.2014.Stājas spēkā: 01.11.2014.Zaudē spēku: 12.02.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 197, 06.10.2014. OP numurs: 2014/197.10
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
269302
01.11.2014
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)