Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.510

Rīgā 2014.gada 26.augustā (prot. Nr.45 18.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1035 "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas"

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta 26.punktu
un Profesionālās izglītības likuma 31.panta 2.3 daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1035 "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 205. nr.; 2013, 220. nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt 4.1 1. apakšpunktu aiz vārdiem "pedagoģisko likmju" ar vārdu "skaita";

1.2. svītrot 4.1 2. apakšpunktā vārdus "Eiropas Sociālā fonda projekta "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos" ietvaros";

1.3. izteikt 6. un 6.1 punktu šādā redakcijā:

"6. Izglītības iestāde līdz kārtējā gada 1. oktobrim iesniedz Latvijas Nacionālajā kultūras centrā izglītības iestādes dibinātāja apstiprinātu dotācijas pieteikumu nākamajam budžeta gadam (2. pielikums) un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apstiprinātu un saskaņotu tarifikāciju par valsts budžeta finansēto daļu pēc stāvokļa uz kārtējā gada 1. septembri.

6.1 Izglītības iestāde, kas ir akreditēta laikposmā starp attiecīgā gada 1. oktobri un likuma par valsts budžetu nākamajam gadam pieņemšanu, iesniedz šo noteikumu 6. punktā minēto dotācijas pieteikumu nākamajam budžeta gadam atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumam, līdz tiek pieņemts likums par valsts budžetu nākamajam gadam.";

1.4. svītrot 6.2 punktu;

1.5. izteikt 12.1 punktu šādā redakcijā:

"12.1 Dotācijas apmēru pedagogu darba samaksas noteikumos noteiktajām pedagoga profesionālās darbības kvalitātes piemaksām attiecīgajā izglītības iestādē nosaka, izmantojot šādu formulu:

ΣK = Pk x M x N x (1 + S), kur

ΣK - dotācijas apmērs pedagogu darba samaksas noteikumos noteiktajām pedagoga profesionālās darbības kvalitātes piemaksām (nosaka, summējot 3., 4. un 5. kvalitātes pakāpei paredzēto piemaksu apmēru);

Pk - no valsts budžeta finansējuma tarificēto pedagoģisko likmju skaits attiecīgās izglītības iestādes pedagogiem, kuri normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir ieguvuši 3., 4. vai 5. kvalitātes pakāpi;

M - pedagogu darba samaksas noteikumos noteiktais kvalitātes pakāpes piemaksas apmērs 3., 4. vai 5. kvalitātes pakāpei;

N - mēnešu skaits, kādam tiek aprēķināta dotācija;

S - normatīvajos aktos darba devējam vispārējā gadījumā noteiktā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme (procentos).";

1.6. izteikt 18. punktu šādā redakcijā:

"18. Latvijas Nacionālais kultūras centrs kontrolē dotācijas izlietojumu atbilstoši noslēgtā finansēšanas līguma nosacījumiem. Izglītības iestādes dibinātājs līdz kārtējā gada 10. janvārim iesniedz pārskatu saskaņā ar šo noteikumu 3. pielikumu par dotācijas izlietojumu ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta pārskatu informācijas sistēmā atbilstoši normatīvajos aktos budžeta izdevumu klasifikācijas jomā noteiktajai atlīdzības klasifikācijai. Latvijas Nacionālais kultūras centrs pārbauda un apstiprina ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta pārskatu informācijas sistēmā iesniegto izglītības iestādes dibinātāja pārskatu par dotācijas izlietojumu.";

1.7. aizstāt 26. punktā skaitli un vārdu "26. punktā" ar skaitli un vārdu "25. punktā";

1.8. aizstāt 27.1 un 27.2 punktā vārdus un skaitļus "no 2014. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim" ar vārdiem un skaitļiem "no 2014. gada 1. janvāra līdz 31. augustam";

1.9. papildināt noteikumus ar 27.3 punktu šādā redakcijā:

"27.3 Dotācijas apmēru pedagogu profesionālās darbības kvalitātes piemaksām laikposmā no 2014. gada 1. septembra līdz 31. decembrim un no 2015. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim attiecīgajai izglītības iestādei Latvijas Nacionālais kultūras centrs aprēķina, pamatojoties uz izglītības iestādes elektroniskā veidā iesūtīto informāciju par pedagogu skaitu, kuri ieguvuši 3., 4. un 5. kvalitātes pakāpi, un šiem pedagogiem no valsts budžeta finansējuma tarificēto pedagoģisko likmju skaitu līdz 2014. gada 27. maijam.";

1.10. izteikt 1., 2. un 3. pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 27.decembra
noteikumiem Nr.1035

Valsts budžeta finansētās profesionālās ievirzes izglītības programmas

Nr.
p.k.

Izglītības programmu grupa

Izglītības programmas veida kods

Izglītības programmas veids

1.

Vizuāli plastiskā māksla

20V

profesionālās ievirzes izglītība, īstenojama līdztekus vispārējās pamatizglītības programmai

2.

Vizuāli plastiskā māksla

30V

profesionālās ievirzes izglītība, īstenojama līdztekus vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības ieguvei

3.

Mūzika un skatuves māksla (mūzika)

10V

profesionālās ievirzes izglītība, īstenojama līdztekus pamatizglītības pirmā posma programmai

4.

Mūzika un skatuves māksla (mūzika)

20V

profesionālās ievirzes izglītība, īstenojama līdztekus vispārējās pamatizglītības programmai

5.

Mūzika un skatuves māksla (deja)

20V

profesionālās ievirzes izglītība, īstenojama līdztekus vispārējās pamatizglītības programmai

6.

Mūzika un skatuves māksla (mūzika)

30V

profesionālās ievirzes izglītība, īstenojama līdztekus vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības ieguvei

7.

Mūzika un skatuves māksla (deja)

30V

profesionālās ievirzes izglītība, īstenojama līdztekus vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības ieguvei

2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 27.decembra
noteikumiem Nr.1035

1.tabula

Pieteikums dotācijas saņemšanai n-gadā

Nr.
p.k.

Profesionālās ievirzes izglītības programmu grupa

Faktiskais audzēkņu skaits n-1 gada 1. septembrī

Plānotais audzēkņu skaits n gada 1. septembrī

1. Mūzika un skatuves māksla (mūzika), kopā    
1.1. kods 10V    
1.2. kods 20V    
1.3. kods 30V    
2. Mūzika un skatuves māksla (deja), kopā    
2.1. kods 20V    
2.2. kods 30V    
3. Vizuāli plastiskā māksla, kopā    
3.1. kods 20V    
3.2. kods 30V    
 

Kopā

   

2.tabula

Pedagoģisko likmju un pedagogu skaits, kuri ieguvuši 3., 4. un 5.kvalitātes pakāpi un tarificēti no valsts budžeta finansētās daļas uz n-1 gada 1.septembri

Pedagogu skaits
(3. kvalitātes pakāpe)

Pedagoģisko likmju skaits
(3. kvalitātes pakāpe)

Pedagogu skaits
(4. kvalitātes pakāpe)

Pedagoģisko likmju skaits
(4. kvalitātes pakāpe)

Pedagogu skaits
(5. kvalitātes pakāpe)

Pedagoģisko likmju skaits
(5. kvalitātes pakāpe)

           

Dibinātājs Izglītības iestāde
Adrese Adrese
Reģistrācijas numurs Reģistrācijas numurs
Bankas konts Bankas konts
Atbildīgā amatpersona Atbildīgā amatpersona

             

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

             

(datums*)

     

(datums*)

   

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 27.decembra
noteikumiem Nr.1035

Pārskats par dotācijas izlietojumu atbilstoši normatīvajos aktos budžeta izdevumu klasifikācijas jomā noteiktajai atlīdzības klasifikācijai

KODI

Izglītības iestādes dibinātāja nosaukums  
Izglītības iestādes dibinātāja reģistrācijas numurs  
Pārskata gads  
Pārskata periods    

(euro)

Izglītības iestāde

Noslēgtā finansēšanas līguma

Izglītības programmu grupas nosaukums

Izglītības programmas kods (10V, 20V, 30V)

Finansēts no valsts budžeta līdzekļiem

Finanšu līdzekļu atlikums no iepriekšējā perioda

Pārskata periodā saņemtais valsts finansējums

Kopā finanšu līdzekļi pārskata periodā
(4.+5.)

Izdevumi pārskata periodā

Līdzekļu atlikums uz pārskata perioda beigām
(6.-10.)

audzēkņu skaits

faktiski apmaksāto pedagoģisko likmju skaits
(pārskata periodā vidēji mēnesī)

datums

numurs

pārskata perioda sākumā

pārskata perioda beigās

darba alga
(EKK 1119)

piemaksa pedagogiem, kas saņēmuši 3., 4. un 5. kvalitātes pakāpi
(EKK 1146)

darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
(EKK 1210)

kopā
(7.+8.+9.)

A

B

C

D

E

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

                               
                               

2. Noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. septembrī.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Kultūras ministre Dace Melbārde

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1035 "Kārtība, kādā valsts finansē .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 510Pieņemts: 26.08.2014.Stājas spēkā: 01.09.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 170, 29.08.2014. OP numurs: 2014/170.1
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
268508
01.09.2014
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)