Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.462

Rīgā 2014.gada 12.augustā (prot. Nr.43 16.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumos Nr.1106 "Zemes izpirkuma (pirkuma) līguma noslēgšanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma
32.panta astoto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2013. gada 15. oktobra noteikumos Nr. 1106 "Zemes izpirkuma (pirkuma) līguma noslēgšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 203. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 3. punktā vārdus "Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka" (turpmāk - banka)" ar vārdiem "Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum" (turpmāk - sabiedrība "Altum")".

2. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "valsts akciju sabiedrība "Latvijas Hipotēku un zemes banka"" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "valsts akciju sabiedrība "Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum"" (attiecīgā locījumā).

3. Aizstāt noteikumu tekstā vārdu "banka" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "sabiedrība "Altum"" (attiecīgā locījumā).

4. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "Hipotēku banka" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "sabiedrība "Altum"" (attiecīgā locījumā).

5. Papildināt noteikumus ar 26. punktu šādā redakcijā:

"26. Tiesiskās darbības saistībā ar valsts pārvaldes deleģētā uzdevuma izpildi, kuras uzsāktas valsts akciju sabiedrībā "Latvijas Hipotēku un zemes banka", pārņem Ministru kabineta noteikta institūcija."

6. Izteikt 1. pielikuma ievaddaļu šādā redakcijā:

"ZEMES IZPIRKUMA LĪGUMS Nr. ____

 

20__. gada ___. ___________

(noslēgšanas vieta)

   

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum", vienotais reģ. Nr. _________________, juridiskā adrese ___________________________ ________________ (turpmāk - sabiedrība "Altum"), kā valsts pilnvarotā persona, no vienas puses, un Latvijas Republikas pilsonis(-e)

,   ,

(vārds, uzvārds)

   

(personas kods)

 

(adrese)

(turpmāk - Zemes izpircējs), no otras puses (turpmāk - Puses), noslēdz šādu līgumu:".

7. Izteikt 2. pielikuma ievaddaļu šādā redakcijā:

"ZEMES IZPIRKUMA LĪGUMS Nr. ____

 

20__. gada ___. ___________

(noslēgšanas vieta)

   

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum", vienotais reģ. Nr._________________, juridiskā adrese ___________________________ ________________ (turpmāk - sabiedrība "Altum"), kā valsts pilnvarotā persona, no vienas puses, un Latvijas Republikas pilsonis(-e)

,   ,

(vārds, uzvārds)

   

(personas kods)

 

(adrese)

(turpmāk - Zemes izpircējs), no otras puses (turpmāk - Puses), noslēdz šādu līgumu:".

8. Izteikt 3. pielikuma ievaddaļu šādā redakcijā:

"ZEMES PIRKUMA LĪGUMS Nr. ____

 

20__. gada ___. ___________

(noslēgšanas vieta)

   

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum", vienotais reģ. Nr. _________________, juridiskā adrese ___________________________ ________________ (turpmāk - sabiedrība "Altum"), kā valsts pilnvarotā persona, no vienas puses, un Latvijas Republikas pastāvīgais iedzīvotājs, kuram ir tiesības saņemt Latvijas Republikas izdotu nepilsoņa pasi,

,   ,

(vārds, uzvārds)

   

(personas identifikācijas numurs)

 

(adrese)

(turpmāk - Zemes pircējs), no otras puses (turpmāk - Puses), noslēdz šādu līgumu:".

9. Izteikt 4. pielikuma ievaddaļu šādā redakcijā:

"ZEMES PIRKUMA LĪGUMS Nr. ____

 

20__. gada ___. ___________

(noslēgšanas vieta)

   

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum", vienotais reģ. Nr. _____________, juridiskā adrese ____________________ (turpmāk - sabiedrība "Altum"), kā valsts pilnvarotā persona, no vienas puses, un

,   ,

(juridiskās personas nosaukums)

   

(komersanta reģistrācijas numurs)

 
, kuru pārstāv

(juridiskās personas adrese)

 
saskaņā ar

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods)

 
(turpmāk - Zemes pircējs),

(norāda pārstāvību apliecinošu dokumentu)

 

no otras puses (turpmāk - Puses), noslēdz šādu līgumu:".

10. Izteikt 5. pielikuma ievaddaļu šādā redakcijā:

"ZEMES PIRKUMA LĪGUMS Nr. ____

 

20__. gada ___. ___________

(noslēgšanas vieta)

   

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum", vienotais reģ. Nr. ________________, juridiskā
adrese __________________ (turpmāk - sabiedrība "Altum"), kā valsts pilnvarotā persona, no vienas puses, un

(norāda personas statusu - Latvijas Republikas pastāvīgais iedzīvotājs, kuram ir tiesības saņemt Latvijas Republikas izdotu nepilsoņa pasi, vai fiziskā persona, kas nav Latvijas Republikas pilsonis saskaņā ar likuma "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās" 9. pantu, un personas vārdu, uzvārdu)

,  

(personas kods vai cits identifikācijas numurs)

   

(adrese)

(turpmāk - Zemes pircējs), no otras puses (turpmāk - Puses), noslēdz šādu līgumu:".

11. Izteikt 6. pielikumu šādā redakcijā:

"6.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 15.oktobra
noteikumiem Nr.1106

Iesniegums par zemesgabala iegūšanu īpašumā

20__. gada _____. _____________

Es, ,
 

(vārds, uzvārds)

 
,

(valsts piederība)

 
,

(personas kods vai cits identifikācijas numurs)

 
,

(adrese)

 
,  

(tālruņa numurs)

   

saskaņā ar likumu "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās" vēlos iegūt īpašumā zemi _____ m2 platībā, kura atrodas __________________ pilsētas teritorijā.

Zeme piešķirta šādam mērķim .

1. Lai nostiprinātu īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz valsts vārda valsts akciju sabiedrības "Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum" (turpmāk -sabiedrība "Altum") personā, iesniedzu šādus dokumentus:

1.1. dokumentus, kas apliecina zemesgabala piederību 1940. gada 21. jūlijā;

1.2. pilsētas zemes komisijas lēmumu par dzīvojamās ēkas būvei vai augļu dārza ar apbūves tiesībām ierīkošanai lietošanā nodotā zemesgabala robežu, platības un kadastrālā novērtējuma apstiprināšanu, kā arī servitūtu un apgrūtinājumu noteikšanu;

1.3. kadastra izziņu par zemesgabalu;

1.4. zemesgabala robežu plānu ar kadastra numuru _________________ ___ eksemplāros.

2. Pilsētas zemes komisijas lēmumā apstiprinātā zemesgabala kadastrālā vērtība ir EUR _________, ko saskaņā ar likuma "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās" 10. pantu apņemos samaksāt ar ____________________un ______________________ 00/100 gab. sertifikātiem, kas ieskaitāmi sabiedrības "Altum" kontā Nr. HZ_____________________, vai euro, kas ieskaitāmi kontā Nr. _______________. Apņemos apmaksāt euro visus izdevumus, kas saistīti ar zemes īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda sabiedrības "Altum" personā, kā arī šādus ar zemes pirkuma līguma slēgšanu saistītos izdevumus:

2.1. zvērināta notāra un zemesgrāmatu nodaļas pakalpojumus, iemaksājot avansu EUR ____ atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam maksas apmēram;

2.2. sabiedrības "Altum" pakalpojumus EUR ____, t. sk. EUR _____ PVN;

2.3. zemes pirkuma līguma noformēšanas izdevumus EUR ______, kas maksājami, noformējot zemes pirkuma līgumu.

3. Piezīmes
Iesnieguma iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

Saņēmu 20__. gada _____._____________

   

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)"


12. Izteikt 7. pielikuma ievaddaļu šādā redakcijā:

"ZEMES NOMAKSAS IZPIRKUMA (PIRKUMA) LĪGUMS Nr. ____

 

20__. gada ___. ___________

(noslēgšanas vieta)

   

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum", vienotais reģ. Nr. ______________, juridiskā adrese ____________________ (turpmāk - sabiedrība "Altum"), kā valsts pilnvarotā persona, no vienas puses, un

(norāda personas statusu - Latvijas Republikas pilsonis, Latvijas Republikas pastāvīgais iedzīvotājs vai juridiskā persona - un personas vārdu, uzvārdu vai juridiskās personas nosaukumu)

,  

(personas kods vai cits identifikācijas numurs vai komersanta reģistrācijas numurs)

   

(adrese)

(turpmāk - Zemes izpircējs (pircējs)), no otras puses (turpmāk - Puses), noslēdz šādu līgumu:".

13. Izteikt 8. pielikuma ievaddaļu šādā redakcijā:

"ZEMES NOMAKSAS IZPIRKUMA (PIRKUMA) LĪGUMS Nr. ____

 

20__. gada ___. ___________

(noslēgšanas vieta)

   

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum", vienotais reģ. Nr. _________________, juridiskā adrese ___________________________ ________________ (turpmāk - sabiedrība "Altum"), kā valsts pilnvarotā persona, no vienas puses, un Latvijas Republikas pilsonis(-e)

,   ,

(vārds, uzvārds)

   

(personas kods)

 

(adrese)

(turpmāk - Zemes izpircējs (pircējs)), no otras puses (turpmāk - Puses), noslēdz šādu līgumu:".

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Finanšu ministrs Andris Vilks

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumos Nr.1106 "Zemes izpirkuma (pirkuma) līguma .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 462Pieņemts: 12.08.2014.Stājas spēkā: 23.08.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 165, 22.08.2014. OP numurs: 2014/165.3
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
268360
23.08.2014
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)