Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.452

Rīgā 2014.gada 12.augustā (prot. Nr.43 9.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem"

Izdoti saskaņā ar Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma
4.panta otro, piekto, vienpadsmito un divpadsmito daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumos Nr. 75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 21., 99., 198. nr.; 2012, 117. nr.; 2013, 47., 148., 193., 244. nr.; 2014, 102. nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt 20.2 1. apakšpunktu aiz vārdiem un skaitļa "šo noteikumu 35.1" ar vārdu un skaitli "un 35.2";

1.2. papildināt noteikumus ar 20.2 4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.2 4. finanšu atbalstu jauniešu reģionālajai mobilitātei šo noteikumu 174.2 punktā un 174.6 4. apakšpunktā minētajā gadījumā.";

1.3. papildināt 3. nodaļu ar 20.4 punktu šādā redakcijā:

"20.4 Aģentūra Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību Jauniešu garantijas ietvaros" (turpmāk - Jauniešu garantijas programma) ietvaros iesaista jauniešus bezdarbniekus atbilstoši šajos noteikumos noteiktajiem iesaistes kritērijiem. Jauniešu garantijas programmas ietvaros neiesaista jauniešus bezdarbniekus, kuri apgūst pilna laika studiju programmas Augstskolu likuma izpratnē.";

1.4. papildināt noteikumus ar 31.1 punktu šādā redakcijā:

"31.1 Ja šo noteikumu 21.1., 21.2. un 21.3. apakšpunktā minētos pasākumus īsteno Jauniešu garantijas programmas ietvaros, tajos iesaista jauniešus bezdarbniekus vecumā no 15 līdz 24 gadiem (ieskaitot).";

1.5. papildināt noteikumus ar 35.2 punktu šādā redakcijā:

"35.2 Ja jaunietis bezdarbnieks Jauniešu garantijas programmas ietvaros, piesakoties šo noteikumu 21.1., 21.2. un 21.3. apakšpunktā minētajos pasākumos, ir sniedzis nepatiesas ziņas par tā atbilstību mērķa grupai, ievērojot šo noteikumu 20.4 punktā minēto ierobežojumu, jaunietim bezdarbniekam ir pienākums atlīdzināt aģentūrai šo noteikumu 43.1. apakšpunktā minētos izdevumus, kas izlietoti apmācībai.";

1.6. aizstāt 43.2. apakšpunktā skaitli un vārdu "711,44 euro" ar skaitli un vārdu "711 euro";

1.7. papildināt noteikumus ar 43.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"43.6. specializētā transporta izdevumu segšanai jaunietim bezdarbniekam ar invaliditāti.";

1.8. papildināt noteikumus ar 43.1 punktu šādā redakcijā:

"43.1 Ja šo noteikumu 21.1., 21.2. un 21.3. apakšpunktā minēto pasākumu īstenošanai izmanto apmācību kupona metodi, šo noteikumu 45. un 46. punktā minēto apmācību kupona vērtību veido šo noteikumu 43.1. un 43.5. apakšpunktā minētās izmaksas, kā arī šo noteikumu 43.4. apakšpunktā minētās izmaksas (izņemot gadījumus, ja izglītības iestāde tās ir iekļāvusi šo noteikumu 43.1. apakšpunktā minētajā mācību vai studiju maksā).";

1.9. izteikt 80. punktu šādā redakcijā:

"80. Pasākumos noteiktām personu grupām iesaista bezdarbniekus, kuri atbilst Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 187/1) (turpmāk - Komisijas regula Nr. 651/2014), 2. panta 4. punktā noteiktajiem nelabvēlīgākā situācijā esoša darba ņēmēja kritērijiem un 2. panta 99. punktā noteiktajiem īpaši nelabvēlīgā situācijā esoša darba ņēmēja kritērijiem (turpmāk - nelabvēlīgākā situācijā esoši darbinieki), un bezdarbniekus ar invaliditāti.";

1.10. papildināt noteikumus ar 80.1 punktu šādā redakcijā:

"80.1 Ja pasākumus noteiktām personu grupām īsteno Jauniešu garantijas programmas ietvaros, tajos iesaista jauniešus bezdarbniekus vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot).";

1.11. izteikt 81.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"81.3. finanšu atbalstu darba devējiem, kas darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulu (ES) Nr. 1379/2013 par zivsaimniecības un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1184/2006 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 104/2000 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 28. decembris, Nr. L 354/1) (turpmāk - Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr. 1379/2013) un nodarbina bezdarbniekus ar invaliditāti, aģentūra sniedz saskaņā ar Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulu (ES) Nr. 717/2014 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 28. jūnijs, Nr. L 190) (turpmāk - Komisijas regula Nr. 717/2014);";

1.12. papildināt noteikumus ar 81.1 punktu šādā redakcijā:

"81.1 Finanšu atbalsta sniegšanas nosacījumi:

81.1 1. finanšu atbalstu darba devējiem, lai nodarbinātu nelabvēlīgākā situācijā esošus darbiniekus, aģentūra sniedz saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352/1) (turpmāk - Komisijas regula Nr. 1407/2013). Sniedzot finanšu atbalstu, papildus ievēro Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulu (ES) Nr. 717/2014 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 28. jūnijs, Nr. L 190) (turpmāk - Komisijas regula Nr. 717/2014) attiecībā uz darba devējiem, kas darbojas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulu (ES) Nr. 1379/2013 par zivsaimniecības un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1184/2006 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 104/2000 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 28. decembris, Nr. L 354/1) (turpmāk - Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr. 1379/2013), un Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1408/2013 par Līguma 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības produktu ražošanas nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352/9) (turpmāk - Komisijas regula Nr. 1408/2013);

81.1 2. finanšu atbalstu darba devējiem, kas nodarbina bezdarbniekus ar invaliditāti, aģentūra sniedz saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013;

81.1 3. finanšu atbalstu darba devējiem, kas darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 1379/2013 un nodarbina bezdarbniekus ar invaliditāti, aģentūra sniedz saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 717/2014;

81.1 4. finanšu atbalstu darba devējiem, kas darbojas lauksaimniecības produktu ražošanas nozarē un nodarbina bezdarbniekus ar invaliditāti, aģentūra sniedz saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1408/2013.";

1.13. papildināt noteikumus ar 81.2 punktu šādā redakcijā:

"81.2 Finanšu atbalstu Jauniešu garantijas programmas ietvaros darba devējiem, lai nodarbinātu nelabvēlīgākā situācijā esošus jauniešus bezdarbniekus un jauniešus bezdarbniekus ar invaliditāti, aģentūra sniedz saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013. Sniedzot finanšu atbalstu, papildus ievēro Komisijas regulu Nr. 717/2014 attiecībā uz darba devējiem, kas darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 1379/2013, un Komisijas regulu Nr. 1408/2013 attiecībā uz darba devējiem, kas darbojas lauksaimniecības produktu ražošanas nozarē.";

1.14. izteikt 82.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"82.2. kvalificētu darba vadītāju, kurš palīdz pasākumos iesaistītajiem nelabvēlīgākā situācijā esošajiem darbiniekiem un bezdarbniekiem ar invaliditāti apgūt darbam nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas. Par kvalificētu darba vadītāju uzskata personu, kas ir ieguvusi izglītību vai ne mazāk kā divus gadus ilgu darba pieredzi profesijā, kurā nodarbina bezdarbnieku. Kvalificētu darba vadītāju pasākumos iesaistītajiem nelabvēlīgākā un īpaši nelabvēlīgā situācijā esošajiem darbiniekiem nodrošina trīs mēnešus no iesaistes brīža pasākumā, bet bezdarbniekiem ar invaliditāti - uz visu iesaistes laiku pasākumā;";

1.15. izteikt 85. punktu šādā redakcijā:

"85. Paredzētā finanšu atbalsta sniegšanas laiks viena nelabvēlīgākā situācijā esoša darba ņēmēja nodarbināšanai, kurš atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014  2. panta 4. punktā noteiktajiem kritērijiem, nepārsniedz 12 mēnešus, bet īpaši nelabvēlīgā situācijā esoša darba ņēmēja nodarbināšanai, kurš atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 99. punktā noteiktajiem kritērijiem, - 24 mēnešus.";

1.16. papildināt noteikumus ar 85.1 punktu šādā redakcijā:

"85.1 Darba devējiem, kas nodarbina nelabvēlīgākā un īpaši nelabvēlīgā situācijā esošus jauniešus bezdarbniekus, aģentūra Jauniešu garantijas programmas ietvaros pasākumu īstenošanas laikā atbilstoši šo noteikumu 82.2. apakšpunktam nodrošina ikmēneša darba algas dotāciju darba vadītājiem, kas strādā ar darbā pieņemtajiem nelabvēlīgākā un īpaši nelabvēlīgā situācijā esošajiem jauniešiem bezdarbniekiem. Dotāciju piešķir 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra.";

1.17. aizstāt 86.3. apakšpunktā skaitli un vārdu "711,44 euro" ar skaitli un vārdu "711 euro";

1.18. svītrot 91., 91.1, 91.2 un 91.3 punktu;

1.19. izteikt 93. punktu šādā redakcijā:

"93. Pirms finanšu atbalsta piešķiršanas bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanai vai Jauniešu garantijas programmas ietvaros aģentūra pārbauda, vai minētais finanšu atbalsts nepalielina attiecīgajā fiskālajā gadā, kā arī iepriekšējos divos fiskālajos gados darba devēja saņemtā de minimis atbalsta kopējo apmēru līdz līmenim, kas pārsniedz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā, Komisijas regulas Nr. 717/2014 3. panta 2. punktā (darba devējiem, kuri darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 1379/2013) vai atbilstoši Komisijas regulas Nr. 1408/2013 2. panta 2. punktam Komisijas regulas Nr. 1408/2013 3. panta 2. punktā (darba devējiem, kuri darbojas lauksaimniecības produktu ražošanas nozarē) noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru. Izvērtējot piešķiramā atbalsta apmēru, jāvērtē saņemtais de minimis atbalsts viena vienota uzņēmuma līmenī. Vienots uzņēmums ir tāds uzņēmums, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā minētajiem kritērijiem.";

1.20. papildināt noteikumus ar 93.1 punktu šādā redakcijā:

"93.1 Pirms finanšu atbalsta piešķiršanas nelabvēlīgākā situācijā esošu darba ņēmēju, bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanai vai Jauniešu garantijas programmas ietvaros aģentūra pārbauda, vai minētais finanšu atbalsts nepalielina attiecīgajā fiskālajā gadā, kā arī iepriekšējos divos fiskālajos gados darba devēja saņemtā de minimis atbalsta kopējo apmēru līdz līmenim, kas pārsniedz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā, Komisijas regulas Nr. 717/2014 3. panta 2. punktā (darba devējiem, kuri darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 1379/2013) vai atbilstoši Komisijas regulas Nr. 1408/2013 2. panta 2. punktam Komisijas regulas Nr. 1408/2013 3. panta 2. punktā (darba devējiem, kuri darbojas lauksaimniecības produktu ražošanas nozarē) noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru. Izvērtējot piešķiramā atbalsta apmēru, jāvērtē saņemtais de minimis atbalsts viena vienota uzņēmuma līmenī. Vienots uzņēmums ir tāds uzņēmums, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā minētajiem kritērijiem.";

1.21. izteikt 94. punktu šādā redakcijā:

"94. Finanšu atbalstu nepiešķir, ja bezdarbniekus ar invaliditāti vai jauniešus bezdarbniekus Jauniešu garantijas programmas ietvaros nodarbina darba devējs, kas minēts Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā un veic Komisijas regulas Nr. 717/2014 1. panta 1. punktā vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 1. panta 1. punktā noteiktās darbības, kā arī ja saimnieciskās darbības veicējam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta.";

1.22. papildināt noteikumus ar 94.2 punktu šādā redakcijā:

"94.2 Finanšu atbalstu nepiešķir, ja nelabvēlīgākā situācijā esošus darba ņēmējus, bezdarbniekus ar invaliditāti vai jauniešus bezdarbniekus Jauniešu garantijas programmas ietvaros nodarbina darba devējs, kas minēts Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā un veic Komisijas regulas Nr. 717/2014 1. panta 1. punktā vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 1. panta 1. punktā noteiktās darbības, kā arī ja saimnieciskās darbības veicējam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta.";

1.23. papildināt 95. un 96. punktu aiz vārdiem "lai nodarbinātu bezdarbniekus ar invaliditāti" ar vārdiem "vai jauniešus bezdarbniekus Jauniešu garantijas programmas ietvaros";

1.24. izteikt 96.1 punktu šādā redakcijā:

"96.1 Finanšu atbalstu, kas piešķirts, lai nodarbinātu bezdarbniekus ar invaliditāti vai jauniešus bezdarbniekus Jauniešu garantijas programmas ietvaros saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1408/2013 un Komisijas regulu Nr. 717/2014, uzskaita atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā administrē un uzrauga valsts atbalstu, ko piešķir saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1408/2013 un Komisijas regulu Nr. 717/2014.";

1.25. aizstāt 109.13 3. apakšpunktā skaitli un vārdu "711,44 euro" ar skaitli un vārdu "711 euro";

1.26. papildināt noteikumus ar 110.1 punktu šādā redakcijā:

"110.1 Ja konkurētspējas paaugstināšanas pasākumus īsteno Jauniešu garantijas programmas ietvaros, tajos iesaista jauniešus bezdarbniekus vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot).";

1.27. svītrot 115. punkta ievaddaļā vārdu "rakstiski";

1.28. papildināt noteikumus ar 115.1 punktu šādā redakcijā:

"115.1 Ja pasākumus komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai īsteno Jauniešu garantijas programmas ietvaros, tajos iesaista jauniešus bezdarbniekus vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot).";

1.29. aizstāt 121.2. apakšpunktā skaitli un vārdu "2845,74 euro" ar skaitli un vārdu "3000 euro";

1.30. izteikt 124., 125. un 126. punktu šādā redakcijā:

"124. Aģentūra pasākumiem komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai paredzēto finanšu atbalstu bezdarbniekiem sniedz saskaņā ar Komisijas regulā Nr. 1407/2013, Komisijas regulā Nr. 717/2014 (saimnieciskās darbības veicējiem, kuri darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 1379/2013) un Komisijas regulā Nr. 1408/2013 (saimnieciskās darbības veicējiem, kuri darbojas lauksaimniecības produktu ražošanas nozarē) noteiktajām prasībām.

125. Pirms finanšu atbalsta piešķiršanas aģentūra pārbauda, vai minētais finanšu atbalsts nepalielina attiecīgajā fiskālajā gadā, kā arī iepriekšējos divos fiskālajos gados saimnieciskās darbības veicēja saņemtā de minimis atbalsta kopējo apmēru līdz līmenim, kas pārsniedz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā, Komisijas regulas Nr. 717/2014 3. panta 2. punktā (saimnieciskās darbības veicējiem, kuri darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 1379/2013) vai atbilstoši Komisijas regulas Nr. 1408/2013 2. panta 2. punktam Komisijas regulas Nr. 1408/2013 3. panta 2. punktā (saimnieciskās darbības veicējiem, kuri darbojas lauksaimniecības produktu ražošanas nozarē) noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru. Izvērtējot piešķiramā atbalsta apmēru, jāvērtē saņemtais de minimis atbalsts viena vienota uzņēmuma līmenī. Vienots uzņēmums ir tāds uzņēmums, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā minētajiem kritērijiem.

126. Finanšu atbalstu nepiešķir, ja darba devējs, kas minēts Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā, veic Komisijas regulas Nr. 717/2014 1. panta 1. punktā vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 1. panta 1. punktā noteiktās darbības, kā arī ja saimnieciskās darbības veicējam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta.";

1.31. izteikt 133.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"133.3. kvalificētu darba vadītāju, kas pie darba devēja palīdz pasākumā iesaistītajiem jauniešiem bezdarbniekiem apgūt darbam nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas. Par kvalificētu darba vadītāju uzskata personu, kas ir ieguvusi izglītību profesijā, kurā nodarbina jaunieti bezdarbnieku, vai kurai ir ne mazāk kā divus gadus ilga darba pieredze profesijā, kurā nodarbina jaunieti bezdarbnieku. Kvalificētu darba vadītāju pasākumos iesaistītajiem jauniešiem bezdarbniekiem nodrošina trīs mēnešus no iesaistes brīža pasākumā, bet jauniešiem bezdarbniekiem ar invaliditāti - uz visu iesaistes laiku pasākumā.";

1.32. izteikt 134. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"134. Aģentūra pasākumam "Pirmā darba pieredze jaunietim" paredzēto finanšu atbalstu darba devējiem sniedz saskaņā ar Komisijas regulā Nr. 1407/2013, Komisijas regulā Nr. 717/2014 (darba devējiem, kuri darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 1379/2013) un Komisijas regulā Nr. 1408/2013 (darba devējiem, kuri darbojas lauksaimniecības produktu ražošanas nozarē) noteiktajām prasībām, nodrošinot darba devējiem šādu finanšu atbalstu:";

1.33. papildināt 135.1. apakšpunktu aiz vārdiem un skaitļiem "Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā" ar vārdiem un skaitļiem "Komisijas regulas Nr. 717/2014 3. panta 2. punktā (darba devējiem, kuri darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 1379/2013)";

1.34. papildināt noteikumus ar 5.1 nodaļu šādā redakcijā:

"5.1 Atbalsts jauniešu reģionālajai mobilitātei Jauniešu garantijas programmas ietvaros

174.4 Atbalsts jauniešu reģionālajai mobilitātei paredz nodrošināt finanšu atlīdzību, lai segtu transporta izdevumus braucieniem no deklarētās dzīvesvietas uz darba vai apmācību vietu un atpakaļ un kompensētu izdevumus par dzīvojamās telpas īri vai dzīvošanu dienesta viesnīcā (nosakot atlīdzības apmēru par dzīvojamo telpu īri vai dzīvošanu dienesta viesnīcā, kompensē arī transporta izmaksas vienam braucienam mēnesī no deklarētās dzīvesvietas uz darba vai apmācību vietu un atpakaļ).

174.5 Jauniešu garantijas programmas pasākumos iesaistīts jaunietis programmas ietvaros var saņemt atbalstu reģionālajai mobilitātei:

174.5 1. pirmajos četros iesaistes mēnešos, ja šo noteikumu 80.1 punktā minētais jaunietis saņem atbalstu pasākumu noteiktām personu grupām (jauniešiem bezdarbniekiem) ietvaros vai ja šo noteikumu 132.3. apakšpunktā minētais jaunietis piedalās pasākumā "Pirmā darba pieredze jaunietim", ievērojot šādus iesaistes nosacījumus:

174.5 1.1. darba vieta atrodas vismaz 20 km attālumā no deklarētās dzīvesvietas (izņemot Rīgu) un bezdarbnieks norādītajā dzīvesvietā ir deklarēts vismaz gadu. Izņēmums attiecībā uz Rīgu netiek piemērots, ja darba devējs piedāvā vienlaikus uzsākt darba tiesiskās attiecības ar vismaz 25 aģentūrā reģistrētiem jauniešiem bezdarbniekiem;

174.5 1.2. ir saņemts jaunieša bezdarbnieka iesniegums par nepieciešamo finanšu atbalstu reģionālajai mobilitātei un aģentūra ir pieņēmusi lēmumu par finanšu atlīdzības piešķiršanu (lēmumu pieņem triju darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas);

174.5 2. atbilstoši apmācību ilgumam, ja šo noteikumu 31.1 punktā minētais jaunietis piedalās šo noteikumu 21.1., 21.2. vai 21.3. apakšpunktā minētajās apmācību programmās, ievērojot šādus iesaistes nosacījumus:

174.5 2.1. apmācību vieta atrodas vismaz 20 km attālumā no deklarētās dzīvesvietas un jaunietis bezdarbnieks norādītajā dzīvesvietā ir deklarēts vismaz gadu;

174.5 2.2. ir saņemts jaunieša bezdarbnieka iesniegums par nepieciešamo finanšu atbalstu reģionālajai mobilitātei un aģentūra ir pieņēmusi lēmumu par finanšu atlīdzības piešķiršanu (lēmumu pieņem triju darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas);

174.5 3. atbilstoši apmācību ilgumam, ja šo noteikumu 132.5. apakšpunktā minētais jaunietis piedalās pasākumā "Darbnīcas jauniešiem", piešķirot finanšu atbalstu tikai transporta izdevumu segšanai braucieniem uz apmācību vietu un atpakaļ un ievērojot šādus iesaistes nosacījumus:

174.5 3.1. apmācību vieta atrodas vismaz 20 km attālumā no deklarētās dzīvesvietas un jaunietis bezdarbnieks norādītajā dzīvesvietā ir deklarēts vismaz gadu;

174.5 3.2. ir saņemts jaunieša bezdarbnieka iesniegums par nepieciešamo finanšu atbalstu reģionālajai mobilitātei un aģentūra ir pieņēmusi lēmumu par finanšu atlīdzības piešķiršanu (lēmumu pieņem triju darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas).

174.6 Atbalstu jauniešu reģionālajai mobilitātei izmaksā, ievērojot šādus nosacījumus:

174.6 1. pēc katra darba tiesisko attiecību vai apmācību mēneša beigām, bet ne vēlāk kā līdz kārtējā mēneša piektajam datumam jaunietis bezdarbnieks iesniedz aģentūrā izdevumus apliecinošus dokumentus par iepriekšējo darba tiesisko attiecību vai apmācību mēnesi (sabiedriskā transporta braukšanas biļetes vai degvielas izdevumus apliecinošus dokumentus un dzīvojamās telpas īres vai dienesta viesnīcas īres līguma un maksājumu apliecinoša dokumenta kopiju (dzīvojamās telpas īres vai dienesta viesnīcas īres līguma kopiju iesniedz otrajā mēnesī, kā arī tajā mēnesī, kad jaunietis bezdarbnieks maina dzīvojamo telpu vai dienesta viesnīcu, ja attiecināms));

174.6 2. ikmēneša finanšu atlīdzību par apmācību vai darba tiesisko attiecību mēnesi aģentūra izmaksā līdz kārtējā mēneša divdesmitajam datumam pēc transporta un īres izdevumus apliecinošo dokumentu saņemšanas;

174.6 3. ja jaunietim bezdarbniekam iestājas pārejoša darbnespēja, viņa pienākums ir nākamajā darbdienā pēc pārejošas darbnespējas beigām par to paziņot aģentūrai. Par pārejošas darbnespējas laiku finanšu atlīdzības izmaksas netiek veiktas un finanšu atlīdzības saņemšanas laiks pagarinās (tikai darba tiesisko attiecību gadījumā; apmācību gadījumā finanšu atlīdzības saņemšanas laiks nepagarinās);

174.6 4. ja ar jaunieti bezdarbnieku tiek izbeigtas darba tiesiskās attiecības vai ja jaunietis pamet apmācību, viņa pienākums ir divu darbdienu laikā pēc darba tiesisko attiecību vai apmācību izbeigšanās dienas atlīdzināt aģentūrai pārmaksāto finanšu atlīdzības summu par periodu, kurā jaunietis bezdarbnieks vairs nav bijis darba tiesiskajās attiecībās vai apmācībās.

174.7 Atbalstam jauniešu reģionālajai mobilitātei paredzētos finanšu līdzekļus var izlietot finanšu atlīdzībai jaunietim bezdarbniekam transporta izdevumu segšanai braucieniem no deklarētās dzīvesvietas uz darba vai apmācību vietu un atpakaļ un dzīvojamās telpas īres vai dzīvošanas dienesta viesnīcā izdevumu kompensācijai ne vairāk kā 100 euro apmērā mēnesī šādā kārtībā:

174.7 1. par apmācību vai darba tiesisko attiecību pirmo mēnesi - avanss 100 euro apmērā, ko izmaksā piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par atbalsta piešķiršanu;

174.7 2. par nākamajiem mēnešiem ikmēneša finanšu atlīdzība nepārsniedz 100 euro mēnesī. To aprēķina, ņemot vērā katrā mēnesī radušās faktiskās dzīvojamās telpas īres vai dzīvošanas dienesta viesnīcā un transporta izdevumu izmaksas, no kurām proporcionāli katru mēnesi tiek atskaitīts pirmajā mēnesī saņemtās finanšu atlīdzības summas atlikums, ja dzīvojamās telpas īres vai dzīvošanas dienesta viesnīcā un transporta izdevumi ir bijuši mazāki par 100 euro mēnesī.";

1.35. papildināt noteikumus ar 205., 206., 207., 208., 209., 210. un 211. punktu šādā redakcijā:

"205. Jauniešus, kas aģentūrā reģistrējušies kā bezdarbnieki līdz 2014. gada 2. janvārim un jau iesaistījušies pasākumā "Darba vieta jaunietim", aģentūra pasākumā "Pirmā darba pieredze jaunietim" var iesaistīt ne agrāk kā 12 mēnešus pēc dalības pabeigšanas pasākumā "Darba vieta jaunietim".

206. Jauniešus, kas aģentūrā reģistrējušies kā bezdarbnieki līdz 2014. gada 2. janvārim un jau iesaistījušies pasākumā "Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam", aģentūra pasākumā "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā" var iesaistīt ne agrāk kā 12 mēnešus pēc dalības pabeigšanas pasākumā "Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam".

207. Šo noteikumu 43.1 punktu nepiemēro izglītības iestādēm, kas līdz 2014. gada 15. augustam ir noslēgušas līgumus ar aģentūru par pasākumu īstenošanu.

208. Grozījumus šo noteikumu 82.2. un 133.3. apakšpunktā par kvalificēta darba vadītāja nodrošināšanu pasākumā noteiktu laiku nepiemēro attiecībā uz darba devējiem, kas līdz šo grozījumu spēkā stāšanās dienai ir noslēguši līgumus ar aģentūru par pasākuma īstenošanu.

209. Grozījumu šo noteikumu 121.2. apakšpunktā par dotācijas apmēra palielināšanu viena biznesa plāna īstenošanai nepiemēro attiecībā uz bezdarbniekiem, kas līdz šo grozījumu spēkā stāšanās dienai ir noslēguši līgumu ar aģentūru par biznesa plāna īstenošanu.

210. Šo noteikumu 95., 96. un 96.1 punktā minētie nosacījumi finanšu atbalsta uzskaitei no 2015. gada 1. janvāra piemērojami arī šo noteikumu 81.1 1. apakšpunktā minētā finanšu atbalsta uzskaitei.

211. Šo noteikumu 81., 93. un 94. punkts ir spēkā līdz 2014. gada 31. decembrim."

2. Šo noteikumu 1.9., 1.12., 1.15., 1.18., 1.20. un 1.22. apakšpunkts stājas spēkā 2015. gada 1. janvārī.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Labklājības ministrs Uldis Augulis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 452Pieņemts: 12.08.2014.Stājas spēkā: 15.08.2014.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 159, 14.08.2014. OP numurs: 2014/159.5
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
268207
15.08.2014
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)