Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.440

Rīgā 2014.gada 5.augustā (prot. Nr.42 17.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 20.septembra noteikumos Nr.725 "Noteikumi par obligātajām nekaitīguma un marķējuma prasībām uztura bagātinātājiem un uztura bagātinātāju reģistrācijas kārtību"

Izdoti saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma
4.panta otro un 10.1 daļu un 13.panta trešo daļu un
Reklāmas likuma 7.panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2005. gada 20. septembra noteikumos Nr. 725 "Noteikumi par obligātajām nekaitīguma un marķējuma prasībām uztura bagātinātājiem un uztura bagātinātāju reģistrācijas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 152., 210. nr.; 2007, 112. nr.; 2008, 18., 83. nr.; 2010, 196. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:

"Noteikumi par uztura bagātinātājiem".

2. Papildināt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, aiz vārdiem "trešo daļu" ar vārdiem "un Reklāmas likuma 7. panta otro daļu".

3. Aizstāt 1. punktā vārdus "nekaitīguma un marķējuma" ar vārdiem "nekaitīguma, marķējuma, reklāmas satura un noformējuma".

4. Papildināt noteikumus ar 2.2 punktu šādā redakcijā:

"2.2 Uztura bagātinātāju ražotājs (izplatītājs) attiecīgo uztura bagātinātāju tirdzniecības vietā nodrošina informāciju par produktiem, ko tas izplata, lai pārdevējs varētu sniegt atbilstošu informāciju patērētājiem."

5. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Vitamīni un minerālvielas atbilst nekaitīguma prasībām, kas noteiktas pārtikas apriti regulējošos normatīvajos aktos un normatīvajos aktos par uztura bagātinātājiem. Uztura bagātinātāju ražošanā atļauts izmantot tikai tādus vitamīnus un minerālvielas un tādos veidos, kā noteikts:

5.1. Komisijas 2009. gada 30. novembra Regulā (EK) Nr. 1170/2009, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/46/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1925/2006 attiecībā uz sarakstiem ar vitamīniem un minerālvielām, kā arī to veidiem, ko drīkst pievienot pārtikas produktiem, tostarp uztura bagātinātājiem;

5.2. Komisijas 2011. gada 14. novembra Regulā (ES) Nr. 1161/2011, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/46/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1925/2006 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 953/2009 attiecībā uz sarakstiem ar minerālvielām, ko drīkst pievienot pārtikas produktiem;

5.3. Komisijas 2014. gada 7. februāra Regulā (ES) Nr. 119/2014, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/46/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1925/2006 attiecībā uz raugu, kas bagātināts ar hromu un ko izmanto uztura bagātinātāju ražošanā, kā arī attiecībā uz hroma (III) laktāta trihidrātu, ko pievieno pārtikas produktiem."

6. Izteikt 6.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.1. paziņojumu uztura bagātinātāja reģistrācijai, ievešanai un laišanai tirgū (2. pielikums);".

7. Izteikt 6.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.4. marķējuma teksta paraugu un lietošanas instrukcijas paraugu (ja tāda tiks pievienota iepakojumam) valsts valodā. Ja paziņojumu uztura bagātinātāja reģistrācijai, ievešanai un laišanai tirgū (2. pielikums) iesniedz papīra formā, iesniedzējs Pārtikas un veterinārajā dienestā papildus iesniedz marķējuma tekstu valsts valodā, izmantojot pieejamos elektroniskos datu nesējus."

8. Izteikt 9. punktu šādā redakcijā:

"9. Ja pieteiktajā produkta dokumentācijā - tehniskajos noteikumos, oriģinālmarķējumā, lietošanas instrukcijā, produkta sertifikātos vai izplatīšanai Latvijā iesniegtajā marķējuma paraugā - ietvertā informācija liecina, ka produkts varētu būt zāles, Pārtikas un veterinārais dienests pieprasa Zāļu valsts aģentūras atzinumu, ja tas jau nav iesniegts Pārtikas un veterinārajā dienestā."

9. Izteikt 10.1. un 10.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.1. ražotāja nosaukumu un adresi;

10.2. izplatītāja nosaukumu un adresi;".

10. Izteikt 10.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.7. lietošanas instrukcijas paraugu, ja tāda tiks pievienota iepakojumam."

11. Izteikt 11.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.1. paziņojumu uztura bagātinātāja reģistrācijai, ievešanai un laišanai tirgū (2. pielikums);".

12. Aizstāt 11.4. apakšpunktā vārdu "iesniegumu" ar vārdu "paziņojumu uztura bagātinātāja reģistrācijai, ievešanai un laišanai tirgū (2. pielikums)".

13. Izteikt 11.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.5. lietošanas instrukcijas paraugu, ja tāda tiks pievienota iepakojumam, nosūtot arī elektroniski uz Pārtikas un veterinārā dienesta oficiālo elektroniskā pasta adresi;".

14. Izteikt 13. punktu šādā redakcijā:

"13. Ja tiek mainīta reģistrētā uztura bagātinātāja sastāvdaļa, iesniedzējs par to paziņo Pārtikas un veterinārajam dienestam, paziņojumu uztura bagātinātāja reģistrācijai, ievešanai un laišanai tirgū (2. pielikums) iesniedzot kā par jaunu uztura bagātinātāju. Ja uztura bagātinātāja marķējuma tekstā izdara izmaiņas, kas neattiecas uz uztura bagātinātāja sastāvdaļu, iesniedzējs Pārtikas un veterinārajā dienestā nekavējoties iesniedz paziņojumu par izmaiņām reģistrētam uztura bagātinātājam (3. pielikums)."

15. Aizstāt 15. punktā skaitļus un vārdus "6. un 11. punktā" ar skaitļiem un vārdiem "6., 11. un 13. punktā".

16. Izteikt 16. punktu šādā redakcijā:

"16. Pārtikas un veterinārais dienests mēneša laikā pēc šo noteikumu 6., 11. un 13. punktā minēto dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par:

16.1. uztura bagātinātāja reģistrāciju Pārtikas un veterinārā dienesta uztura bagātinātāju reģistrā vai par reģistrācijas atteikumu, ja produkts neatbilst pārtikas apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām;

16.2. izmaiņu veikšanu uztura bagātinātāju reģistrā vai par atteikumu veikt izmaiņas, ja produkts neatbilst pārtikas apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām."

17. Svītrot 17. punktu.

18. Izteikt 18. punktu šādā redakcijā:

"18. Šo noteikumu 16. punktā minēto lēmumu var apstrīdēt Pārtikas aprites uzraudzības likumā un Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā."

19. Izteikt IV nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"IV. Marķēšana un reklāma".

20. Izteikt 20.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.4. sastāvdaļu daudzumu (uzturvielām vai vielām ar uzturvērtību vai fizioloģisku ietekmi) masas vai tilpuma vienībās diennakts devā. Vitamīnus un minerālvielas norāda noteiktajās mērvienībās atbilstoši šo noteikumu 5. punktā minētajām Eiropas Savienības regulām par vitamīnu un minerālvielu pievienošanu uztura bagātinātājiem;".

21. Papildināt IV nodaļu ar 21.2 un 21.3 punktu šādā redakcijā:

"21.2 Uztura bagātinātāja reklāmā iekļauj norādes "Uztura bagātinātājs" un "Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu".

21.3 Norāde "Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu" aizņem ne mazāk kā piecus procentus no reklāmas apjoma. Burtu izmērs ir tāds, lai norāde aizņemtu lielāko tehniski iespējamo daļu no tekstam paredzētā laukuma."

22. Izteikt 2. pielikumu šādā redakcijā:

"2. pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 20. septembra
noteikumiem Nr. 725

Paziņojums uztura bagātinātāja reģistrācijai, ievešanai un laišanai tirgū

1. Uztura bagātinātājs

Uztura bagātinātāja nosaukums  
Ražotājs uzņēmuma nosaukums  
valsts  
adrese  
Pagatavojuma veids1  
Fasējuma vienības lielums2  
Iepakojuma vienības lielums3  
Ieteicamā diennakts (dienas) deva4  

Piezīmes.

1 Piemēram, tabletes, kapsulas, pulveris.

2 Piemēram, tabletes pa 0,5 g.

3 Piemēram, 30 tabletes 420 ml pudelē.

4 Piemēram, 2 tabletes dienā.

2. Sastāvdaļas

Nr. p.k.

Sastāvdaļa5

Daudzums un mērvienība6

     
     

Piezīmes.

5 Ja uztura bagātinātāja sastāvdaļās ir vitamīni vai minerālvielas, norāda to ķīmisko savienojumu veidus. Augiem norāda to zinātnisko botānisko nosaukumu latviešu un latīņu valodā, auga izmantoto daļu (piemēram, ziedi, sakne) un pagatavojuma veidu (piemēram, ekstrakts, izvilkums, pulveris). Augu ekstraktam papildus norāda auga attiecību pret ekstraktu.

6 Uzturvielām vai vielām ar uzturvērtību vai fizioloģisku ietekmi daudzumu norāda dienas (diennakts) devā ar cipariem masas vai tilpuma mērvienībās.

3. Iesniedzējs

Firma (nosaukums)  
Valsts  
Adrese (juridiskā un faktiskā)  
Bankas rekvizīti  
Kontaktpersona  
Kontakttālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese  
Piezīmes

4. Izplatītājs7

Firma (nosaukums)  
Valsts  
Adrese (juridiskā un faktiskā)  
Piezīmes

Piezīme. 7 Sadaļu aizpilda, ja iesniedzējs un izplatītājs ir dažādas juridiskās personas.

5. Paziņojumam pievienotie dokumenti

1. Marķējuma teksta paraugs valsts valodā uz lpp.
2. Lietošanas instrukcijas paraugs (ja tāda tiks pievienota iepakojumam) uz  lpp.
3. Uztura bagātinātāja marķējuma vai iepakojuma oriģināls  eks.
4. Citi dokumenti  lpp."

23. Papildināt noteikumus ar 3. pielikumu šādā redakcijā:

"3. pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 20. septembra
noteikumiem Nr. 725

Paziņojums par izmaiņām reģistrētam uztura bagātinātājam

1. Uztura bagātinātājs

Uztura bagātinātāja nosaukums  
Uztura bagātinātāja reģistrācijas numurs  

2. Veiktās izmaiņas

Nr. 
p. k.

Izmaiņas

Atzīmēt vajadzīgo

Raksturot precīzāk

1. Uztura bagātinātāja nosaukums    
2. Ražotāja nosaukums    
3. Ražotāja adrese    
4. Izplatītāja nosaukums    
5. Izplatītāja adrese    
6. Pagatavojuma veids    
7. Fasējuma vienības lielums    
8. Iepakojuma vienības lielums    
9. Ieteicamā diennakts (dienas) deva    
10. Marķējuma teksts    
11. Lietošanas instrukcija    

3. Iesniedzējs

Firma (nosaukums)  
Valsts  
Adrese (juridiskā un faktiskā)  
Bankas rekvizīti  
Kontaktpersona  
Kontakttālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese  
Norāde par laikposmu, kāds nepieciešams uztura bagātinātāju krājumu realizācijai pēc izmaiņu veikšanas reģistrā  

4. Paziņojumam pievienotie dokumenti

1. Marķējuma teksta paraugs valsts valodā uz  lpp.
2. Lietošanas instrukcijas paraugs (ja tāda tiks pievienota iepakojumam) uz  lpp.
3. Uztura bagātinātāja marķējuma vai iepakojuma oriģināls  eks.
4. Citi dokumenti  lpp."

Ministru prezidenta vietā -
satiksmes ministrs Anrijs Matīss

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 20.septembra noteikumos Nr.725 "Noteikumi par obligātajām nekaitīguma .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 440Pieņemts: 05.08.2014.Stājas spēkā: 09.08.2014.Zaudē spēku: 11.12.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 155, 08.08.2014. OP numurs: 2014/155.11
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
268114
09.08.2014
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)