Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta rīkojums Nr.394

Rīgā 2014.gada 29.jūlijā (prot. Nr.41 3.§)

Par atklāta konkursa izsludināšanu uz Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesneša amatu un konkursa atlases komisiju

1. Izsludināt atklātu konkursu uz Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesneša amatu.

2. Izveidot Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesneša amata pretendentu konkursa atlases komisiju (turpmāk - komisija) šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs

A. Pildegovičs - Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

Komisijas locekļi:

K. Balodis - Satversmes tiesas tiesnesis

I. Čepāne - Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētāja

A. Dravnieks - Publisko tiesību institūta direktors

A. Endziņš - Biznesa augstskolas "Turība" pasniedzējs

I. Gailīte - Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja pienākumu izpildītāja

E. Jurkjāne - Ģenerālprokuratūras Darbības analīzes un vadības departamenta Metodikas nodaļas virsprokurore

V. Krūmiņa - Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja

I. Kucina - Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesu jautājumos

L. Liepa - zvērinātu advokātu biroja "Borenius" zvērināts advokāts

K. Līce - Latvijas pārstāve starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās

I. Mūrniece - Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētāja

K. Strada-Rozenberga - Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes dekāne

Komisijas sekretāres:

D. Krieva - Ārlietu ministrijas Personāla departamenta Personāla plānošanas un attīstības nodaļas otrā sekretāre

R. Rūse - Latvijas pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās biroja vecākā referente

3. Ārlietu ministrijai publicēt oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un Ministru kabineta, Ārlietu ministrijas, Tieslietu ministrijas un Latvijas tiesu portāla tīmekļa vietnēs sludinājumu par konkursu un Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas apstiprināto curriculum vitae paraugu latviešu, angļu un franču valodā (sludinājuma teksts un curriculum vitae paraugs - pielikumā).

4. Ārlietu ministrijai izstrādāt Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesneša amata pretendentu atklāta konkursa nolikuma projektu, un komisijai apstiprināt minētā konkursa nolikumu Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesneša amata pretendentu izvērtēšanai.

5. Komisijas priekšsēdētājs, ja nepieciešams, komisijas darbā var pieaicināt ekspertus un nevalstisko organizāciju pārstāvjus.

6. Komisijai izvēlēties trīs pretendentus Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesneša amatam un attiecīgo pretendentu sarakstu līdz 2014. gada 15. decembrim nosūtīt Eiropas Padomes Ministru komitejas Konsultatīvajai padomei konfidenciāla viedokļa sniegšanai.

7. Ārlietu ministrijai pēc Eiropas Padomes Ministru komitejas Konsultatīvās padomes konfidenciālā viedokļa saņemšanas iesniegt Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesneša amata pretendentu sarakstu Ministru kabinetā.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs

 

(Ministru kabineta
2014.gada 29.jūlija
rīkojums Nr.394)

Latvijas Republikas Ministru kabinets izsludina
atklātu konkursu uz Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesneša amatu

Saistībā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas no Latvijas ievēlētā pastāvīgā tiesneša pilnvaru termiņa beigām 2015.gada 31.oktobrī, Ministru kabinets izsludina atklātu konkursu uz Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesneša amatu.

Prasības pretendentiem/-ēm:

· augstākā izglītība tiesību zinātnēs

· darba pieredze tiesā, valsts pārvaldes iestādē vai juridiskajā specialitātē

· atbilstība Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 21. un 23.panta prasībām

· teicamas vismaz vienas Eiropas Padomes oficiālās valodas (angļu vai franču) zināšanas mutvārdos un rakstveidā, otras valodas pamatzināšanas

· zināšanas par Latvijas tiesību sistēmu

· zināšanas starptautiskajās tiesībās un cilvēktiesībās

· izpratne par Eiropas Cilvēktiesību tiesas darbu

· prasme formulēt viedokli un patstāvīgi pieņemt lēmumus

Pēc pretendentu izvērtēšanas un atlases Latvijā saraksts ar trīs atbilstošākajiem pretendentiem tiesneša amatam ne vēlāk kā līdz 2014.gada 15.decembrim tiks nosūtīts Eiropas Padomes Ministru komitejas Konsultatīvajai padomei, kura sniegs konfidenciālu viedokli par Latvijas izraudzītajiem pretendentiem. Pēc Konsultatīvās padomes konfidenciālā viedokļa saņemšanas, pretendentu saraksts tiks iesniegts Eiropas Padomes Parlamentārajai asamblejai, kura ievēlēs vienu no pretendentiem par Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnesi.

Pretendentus lūdzam CV (pēc parauga) latviešu un angļu vai franču valodā, Motivācijas vēstuli latviešu un angļu vai franču valodā, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus dokumentus, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot, iesniegt, nosūtot pa pastu Ārlietu ministrijas Personāla departamentam uz adresi K.Valdemāra 3, Rīga, LV-1395 vai elektroniski uz e-pasta adresi konkurss@mfa.gov.lv līdz 2014. gada 8. septembrim. Tālrunis informācijai 67016338 vai 67016301.

 

(Ministru kabineta
2014.gada 29.jūlija
rīkojums Nr.394)

Curriculum vitae paraugs Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesneša amata kandidātiem

I. Personas dati

Vārds, uzvārds

Dzimums

Dzimšanas datums un vieta

Tautība/-s

II. Izglītība, akadēmiskā un cita kvalifikācija

III. Profesionālā darbība

a. Ar tiesu saistītās darba pieredzes apraksts

b. Juridiskās darbības pieredzes apraksts

c. Citas profesionālās darbības pieredzes apraksts

(Lūdzu pasvītrot pašreiz ieņemamo(s) amatu(s))

IV. Pieredze un darbība cilvēktiesību jomā

V. Publiskā darbība

a. Publiskajā sektorā ieņemamie amati

b. Vēlētie amati

c. Politiskajā partijā vai kustībā ieņemamie amati

(Lūdzu pasvītrot pašreiz ieņemamo(s) amatu(s))

VI. Cita darbība

a. Joma

b. Ilgums

c. Pienākumi

(Lūdzu pasvītrot pašreizējās darbības)

VII. Publikācijas un citi darbi

(Jūs varat norādīt kopējo publicēto grāmatu un rakstu skaitu, bet minēt tikai svarīgākos (ne vairāk kā desmit))

VIII. Valodas

(Prasība: vienas no Eiropas Padomes oficiālo darba valodu aktīvām zināšanām un otras valodas pasīvās zināšanas)

 

Valoda

Lasīšana

Rakstīšana

Runāšana

ļoti labi

labi

apmierinoši

ļoti labi

labi

apmierinoši

ļoti labi

labi

apmierinoši

a. Dzimtā valoda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.............................

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

(lūdzu norādīt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Oficiālās darba valodas:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- angļu

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

- franču

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

c. Citas valodas:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.............................

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

.............................

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

............................

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

IX. Gadījumā, ja Jūsu valodas zināšanas neatbilst tiesneša amatam nepieciešamajam oficiālās darba valodas (otrās) zināšanu līmenim, lūdzam apstiprināt Jūsu gatavību apmeklēt attiecīgās valodas intensīvās apmācības kursus pirms un, ja nepieciešams, ievēlēšanas gadījumā, uzsākot pildīt Tiesas tiesneša amata pienākumus

X. Cita būtiska informācija

XI. Lūdzu apstipriniet, ka, ja tiksiet ievēlēts par Tiesas tiesnesi, Jūs pārcelsieties uz pastāvīgu dzīvesvietu Strasbūrā

 

Model curriculum vitae for candidates seeking election to the European Court of Human Rights1

I. Personal details

Name, forename

Sex

Date and place of birth

Nationality/ies

II. Education and academic and other qualifications

III. Relevant professional activities

a. Description of judicial activities

b. Description of non-judicial legal activities

c. Description of non-legal professional activities

(Please underline the post(s) held at present)

IV. Activities and experience in the field of human rights

V. Public activities

a. Public office

b. Elected posts

c. Posts held in a political party or movement

(Please underline the post(s) held at present)

VI. Other activities

a. Field

b. Duration

c. Functions

(Please underline your current activities)

VII. Publications and other works

(You may indicate the total number of books and articles published, but mention only the most important titles (maximum 10))

VIII. Languages

(Requirement: an active knowledge of one of the official languages of the Council of Europe and a passive knowledge of the other)

 

Language

Reading

Writing

Speaking

very good

good

fair

very good

good

fair

very good

good

fair

a. First language:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....................................

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

(Please specify)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Official languages:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- English

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

- French

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

c. Other languages:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....................................

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

....................................

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

....................................

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

IX. In the event that you do not meet the level of language proficiency required for the post of judge in an official language [the second], please confirm your intention to follow intensive language classes of the languageconcerned prior to, and if need be also at the beginning of, your term of duty if elected a judge on the Court.

X. Other relevant information

XI. Please confirm that you will take up permanent residence in Strasbourg if elected a judge on the Court.

INFORMATION FOR ADMINISTRATIVE USE ONLY BY THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY:

Complete address (No, Street, Postal Code, Town, Country):

Telephones:

Professional:

Personal (optional):

Mobile (optional):

E-mail:

Fax (optional):

 

Modèle de curriculum vitae destiné aux candidats à l'élection de juge à la Cour européenne des droits de l'homme2

Afin de permettre aux membres de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe appelés à élire les juges à la Cour européenne des droits de l'homme de disposer d'informations comparables, les candidats sont invités à présenter un court curriculum vitae répondant au modèle suivant:

I. Etat civil

Nom, prénom

Sexe

Date et lieu de naissance

Nationalité(s)

II. Etudes et diplômes, et autres qualifications

III. Activités professionnelles pertinentes

a. Description des activités judiciaires

b. Description des activités juridiques non judiciaires

c. Description des activités professionnelles non juridiques

(Veuillez souligner le(s) poste(s) occupé(s) actuellement)

IV. Activités et expérience dans le domaine des droits de l'homme

V. Activités publiques

a. Postes dans la fonction publique

b. Mandats électifs

c. Fonctions exercées au sein d'un parti ou d'un mouvement politique

(Veuillez souligner le(s) poste(s) occupé(s) actuellement)

VI. Autres activités

a. Domaine

b. Durée

c. Fonctions

(Veuillez souligner les activités menées actuellement)

VII. Travaux et publications

(Vous pouvez indiquer le nombre total d'ouvrages et d'articles publiés, mais ne citez que les titres les plus importants - 10 au maximum)

VIII. Langues

(Condition: connaissance active de l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe et connaissance passive de l'autre)

Langue Lu Ecrit Parlé
très bien bien assez bien très bien bien assez bien très bien bien assez bien
a. Première langue:
.................................... ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
(veuillez préciser)
b. Langues officielles:
- anglais ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
- français ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
c. Autres langues:
.................................... ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
.................................... ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
.................................... ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

IX. Au cas où vous n'auriez pas le niveau de compétence linguistique requis pour exercer la fonction de juge dans une langue officielle, veuillez confirmer votre intention, si vous êtes élu(e) juge à la Cour, de suivre des cours de langue intensifs dans la langue concernée avant de prendre vos fonctions ainsi que, si besoin est, au début de votre mandat.

X. Autres éléments pertinents

XI. Veuillez confirmer que vous vous installeriez de manière permanente à Strasbourg au cas où vous seriez élu(e) juge à la Cour.1 This text is taken from the Appendix to Parliamentary Assembly Resolution 1646 (2009).

2 Ce texte est tiré de l'Annexe à la Résolution 1646 (2009) de l'Assemblée parlementaire.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par atklāta konkursa izsludināšanu uz Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesneša amatu un konkursa atlases .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 394Pieņemts: 29.07.2014.Stājas spēkā: 29.07.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 150, 01.08.2014. OP numurs: 2014/150.14
Saistītie dokumenti
  • Anotācija / tiesību akta projekts
267955
29.07.2014
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)