Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta rīkojums Nr.381

Rīgā 2014.gada 29.jūlijā (prot. Nr.39 10.§)

Grozījumi darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājumā

1. Izdarīt darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājumā (apstiprināts ar Ministru kabineta 2008. gada 17. janvāra rīkojumu Nr. 17 "Par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma apstiprināšanu") šādus grozījumus:

1.1. papildināt darbības programmas papildinājumu ar 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5 un 25.6 punktu šādā redakcijā:

"25.1 2.1.1.3.3. apakšaktivitāte "Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstība".

25.2 Apakšaktivitātes mērķis: Nodrošināt zinātnisko institūciju strukturālo reformu īstenošanu zinātnes ārējā izvērtējuma rekomendāciju ieviešanai1, tai skaitā zinātnisko institūciju konsolidācijas pasākumu īstenošanai, vienlaikus sekmējot konkurētspējīgāko zinātnisko institūciju labāku pārvaldību un efektivitāti.

25.3 Atbalsta veids: Darbības, kas saistītas ar zinātnes ārējā izvērtējuma rekomendāciju un Latvijas viedās specializācijas stratēģijas (RIS3)2 ieviešanu - zinātnisko institūciju attīstības stratēģiju izstrāde strukturālo reformu īstenošanai; institūciju apvienošanās juridiskās bāzes un plānu izstrāde, apvienošanās un reorganizācijas pasākumu ieviešanas atbalsts; zinātnisko institūciju resursu vadības sistēmas pilnveide.

25.4 Mērķa grupa: Zinātniskās institūcijas (zinātniskie institūti, augstskolas, augstskolu zinātniskie institūti), kuras ir reģistrētas zinātnisko institūciju reģistrā, zinātnē un pētniecībā nodarbinātais personāls.

25.5 Finansējuma saņēmēji: Zinātniskās institūcijas, kuras ir reģistrētas zinātnisko institūciju reģistrā.

25.6 Projekta maksimālās attiecināmās izmaksas līdz 1 500 000 EUR.";

1.2. izteikt 32. un 33. punktu un 33. punkta tabulu "Finanšu plāns (EUR)" šādā redakcijā:

"32. Starpniekinstitūcijas funkcijas ieviešanā:

Aktivitātes/ apakšaktivitātes Nr. un nosaukums

Projektu atlases veids

Starpniekinstitūcija/ atbildīgā iestāde

Funkcijas

Sadarbības iestāde

Funkcijas

2.1.1.1. Atbalsts zinātnei un pētniecībai

Atklāta projektu atlase

IZM

1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde

2. MK noteikumu par aktivitātes ieviešanu (t. sk. vērtēšanas kritēriju) izstrāde

3. ES fondu projektu iesniegumu atlase un lēmuma pieņemšana

4. Finanšu plānošana

5. ES fondu ieviešanas uzraudzība aktivitāšu un pasākumu līmenī

6. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros)

VIAA

1. Līguma slēgšana par ES fondu projektu īstenošanu

2. ES fondu ieviešanas uzraudzība un kontrole projektu līmenī

3. Maksājuma pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

4. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros)

2.1.1.2. Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās

Atklāta projektu atlase

IZM

1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde

2. MK noteikumu par aktivitātes ieviešanu (t. sk. vērtēšanas kritēriju) izstrāde

3. ES fondu projektu iesniegumu atlase un lēmuma pieņemšana

4. Finanšu plānošana

5. ES fondu ieviešanas uzraudzība aktivitāšu un pasākumu līmenī

6. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros)

VIAA

1. Līguma slēgšana par ES fondu projektu īstenošanu

2. ES fondu ieviešanas uzraudzība un kontrole projektu līmenī

3. Maksājuma pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

4. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros)

2.1.1.3.1. Zinātnes infrastruktūras attīstība

Ierobežota projektu atlase (pirmā projektu iesniegumu atlases kārta)

IZM

1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde

2. MK noteikumu par aktivitātes ieviešanu (t. sk. vērtēšanas kritēriju) izstrāde

3. ES fondu projektu iesniegumu atlase un lēmuma pieņemšana

4. Finanšu plānošana

5. ES fondu ieviešanas uzraudzība aktivitāšu un pasākumu līmenī

6. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros)

VIAA

1. Līguma slēgšana par ES fondu projektu īstenošanu

2. ES fondu ieviešanas uzraudzība un kontrole projektu līmenī

3. Maksājuma pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

4. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros)

Atklāta projektu atlase (otrā projektu iesniegumu atlases kārta)

IZM

1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde

2. MK noteikumu par aktivitātes ieviešanu (t. sk. vērtēšanas kritēriju) izstrāde

3. ES fondu projektu iesniegumu atlase un lēmuma pieņemšana

4. Finanšu plānošana

5. ES fondu ieviešanas uzraudzība aktivitāšu un pasākumu līmenī

6. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros)

VIAA

1. Līguma slēgšana par ES fondu projektu īstenošanu

2. ES fondu ieviešanas uzraudzība un kontrole projektu līmenī

3. Maksājuma pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

4. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros)

2.1.1.3.2. Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un informācijas sistēmu uzlabošana zinātniskajai darbībai

Ierobežota projektu atlase

IZM

1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde

2. MK noteikumu par aktivitātes ieviešanu (t. sk. vērtēšanas kritēriju) izstrāde

3. ES fondu projektu iesniegumu atlase un lēmuma pieņemšana

4. Finanšu plānošana

5. ES fondu ieviešanas uzraudzība aktivitāšu un pasākumu līmenī

6. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros)

VIAA

1. Līguma slēgšana par ES fondu projektu īstenošanu

2. ES fondu ieviešanas uzraudzība un kontrole projektu līmenī

3. Maksājuma pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

4. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros)

2.1.1.3.3. Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstība

Ierobežota projektu atlase

IZM

1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde

2. MK noteikumu par aktivitātes ieviešanu (t. sk. vērtēšanas kritēriju) izstrāde

3. ES fondu projektu iesniegumu atlase un lēmuma pieņemšana

4. Finanšu plānošana

5. ES fondu ieviešanas uzraudzība aktivitāšu un pasākumu līmenī

6. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros)

VIAA

1. Līguma slēgšana par ES fondu projektu īstenošanu

2. ES fondu ieviešanas uzraudzība un kontrole projektu līmenī

3. Maksājuma pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

4. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros)

Paskaidrojums projektu atlases veida izvēlei

33. 2.1.1.1. un 2.1.1.2. aktivitātē, kā arī 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros visiem pretendentiem tiks nodrošinātas vienādas iespējas pretendēt uz atbalstu. 2.1.1.3.2. apakšaktivitātē, 2.1.1.3.3. apakšaktivitātē un 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā ierobežota atlase nodrošinās efektīvu un racionālu ES struktūrfondu līdzekļu sadali atbilstoši nozares vajadzībām un valsts zinātnisko institūciju plānotajai stratēģiskajai attīstībai.

Finanšu plāns (EUR)

Kopā

Publiskais finansējums

Struktūrfonds/ Kohēzijas fonds

Nacionālais publiskais finansējums

Privātais finansējums

1 = 2 + 5

2 = 3 + 4

3

4

5

2.1. Zinātne un inovācijas

687 460 989

463 794 662

451 884 038

11 910 624

223 666 327

2.1.1. Zinātne, pētniecība un attīstība

233 212 932

203 267 857

198 868 667

4 399 190

29 945 075

2.1.1.1. Atbalsts zinātnei un pētniecībai

76 193 757

65 222 981

63 811 822

1 411 159

10 970 776

2.1.1.2. Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās

7 108 127

7 108 127

7 108 127

0

0

2.1.1.3. Zinātnes un pētniecības infrastruktūras attīstība

149 911 048

130 936 749

127 948 718

2 988 031

18 974 299

2.1.1.3.1. Zinātniskās infrastruktūras attīstība

125 880 421

106 906 122

103 918 091

2 988 031

18 974 299

2.1.1.3.2. Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un informācijas sistēmu uzlabošana zinātniskajai darbībai

14 960 591

14 960 591

14 960 591

0

0

2.1.1.3.3. Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstība

9 070 036

9 070 036

9 070 036

0

0"

1.3. izteikt 84. punkta tabulu "Finanšu plāns (EUR)" šādā redakcijā:

"Finanšu plāns (EUR)

Kopā

Publiskais finansējums

Struktūrfonds/ Kohēzijas fonds

Nacionālais publiskais finansējums

Privātais finansējums

1 = 2 + 5

2 = 3 + 4

3

4

5

2.1.2. Inovācijas

454 248 057

260 526 805

253 015 371

7 511 434

193 721 252

2.1.2.1. Zinātnes komercializācija un tehnoloģiju pārnese

79 269 590

55 861 590

55 861 590

0

23 408 000

2.1.2.1.1. Kompetences centri

76 586 010

53 178 020

53 178 020

0

23 407 990

2.1.2.1.2. Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkti

2 683 580

2 683 570

2 683 570

0

10

2.1.2.1.3. Tehnoloģiju pārneses centri

0

0

0

0

0

2.1.2.2. Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde

60 739 168

46 183 628

46 183 628

0

14 555 540

2.1.2.2.1. Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde

10 556 673

7 176 611

7 176 611

0

3 380 062

2.1.2.2.2. Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde - atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā

49 260 400

38 184 326

38 184 326

0

11 076 074

2.1.2.2.3. Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde - atbalsts rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanai

176 341

76 947

76 947

0

99 394

2.1.2.2.4. MVK jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības programma

745 754

745 744

745 744

0

10

2.1.2.3. Zinātnes un tehnoloģiju parks

0

0

0

0

0

2.1.2.4. Augstas pievienotās vērtības investīcijas

314 239 299

158 481 587

150 970 153

7 511 434

155 757 712"

2. Izglītības un zinātnes ministrijai nedēļas laikā iesniegt precizēto darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājumu Valsts kancelejā.


1 2013. gadā tika veikts Latvijas zinātnes starptautiskais izvērtējums, analizējot Latvijas zinātnes situāciju ES kopīgās pētniecības telpas un sadarbības pētniecībā kontekstā. Tā rezultāti un ieteikumi tiek izmantoti nozares politikas un ieguldījumu plānošanā, zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovācijas politikas mērķu sasniegšanā un nozares strukturālo reformu īstenošanā. Zinātnisko institūciju starptautiskā izvērtējuma rezultāti pieejami tīmekļa vietnē http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/zinatne/11019.html.
Ministru kabineta 2014. gada 21. janvāra sēdē tika izskatīts Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātais informatīvais ziņojums "Par zinātnes starptautisko izvērtējumu", un tas ir pieejams tīmekļa vietnē http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40311924&mode=mk&date=2014-01-21. Atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 21. janvāra sēdes protokola Nr. 3 42. § 2. punktam Izglītības un zinātnes ministrija ir izstrādājusi un 2014. gada 12. jūnijā Valsts sekretāru sanāksmē izsludinājusi informatīvo ziņojumu "Par Latvijas zinātnes strukturālās reformas īstenošanu līdz 2015. gada 1. jūlijam", kas pieejams tīmekļa vietnē http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40324956.

2 Saskaņā ar Zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovācijas pamatnostādnēm 2014.-2020. gadam viedās specializācijas stratēģija ir nacionālā ekonomiskās attīstības stratēģija, kas paredz mērķtiecīgu pētniecības un inovācijas resursu fokusēšanu zināšanu jomās, kurās valstij ir salīdzinošās priekšrocības vai arī eksistē aktīvi, uz kuru bāzes šādas priekšrocības var radīt. Papildus skatīt Zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovācijas pamatnostādņu 2014.-2020. gadam 2.3. sadaļu (pieejams http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=4608).

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 381Pieņemts: 29.07.2014.Stājas spēkā: 29.07.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 149, 31.07.2014. OP numurs: 2014/149.10
Saistītie dokumenti
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
  • Citi saistītie dokumenti
267940
29.07.2014
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)