Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.415

Rīgā 2014.gada 22.jūlijā (prot. Nr.40 2.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos Nr.983 "Noteikumi par atbalsta piešķiršanu tehnoloģiju pārneses un riska kapitāla jomā"

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma
31.panta pirmās daļas 3.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2008. gada 25. novembra noteikumos Nr. 983 "Noteikumi par atbalsta piešķiršanu tehnoloģiju pārneses un riska kapitāla jomā" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 192. nr.; 2011, 99. nr.; 2012, 89. nr.; 2013, 250. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. un 3. punktu šādā redakcijā:

"2. Sagatavošanas kapitāla fondi un šo noteikumu 34.4 punktā minētie izaugsmes kapitāla fondi finansējumu sniedz saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk - Komisijas Regula Nr. 1407/2013) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352).

3. Sākuma kapitāla fondi un riska kapitāla fondi riska finansējumu sniedz saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par fondu pārvaldīšanu atbilstoši Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk - Komisijas Regula Nr. 651/2014) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 187), 58. panta 4. punktam."

2. Papildināt noteikumus ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

"3.1 Šo noteikumu 34.5 punktā minētie izaugsmes kapitāla fondi reģionālo atbalstu ieguldījumiem sniedz saskaņā ar Komisijas Regulu Nr. 651/2014."

3. Izteikt 6., 6.1, 7., 8. un 9. punktu šādā redakcijā:

"6. Sagatavošanas kapitāla fondos Ieguldījumu fonda investīciju apjoms nepārsniedz 10 000 000 euro.

6.1 Izaugsmes kapitāla fondos Ieguldījumu fonda investīciju apjoms nepārsniedz 30 000 000 euro.

7. Sākuma kapitāla fondos Ieguldījumu fonda investīciju apjoms nepārsniedz 4 032 182 euro.

8. Riska kapitāla fondos Ieguldījumu fonda investīciju apjoms nepārsniedz 20 000 000 euro.

9. Šo noteikumu ietvaros investīcijas fondos un sīkos (mikro), mazos un vidējos komersantos var veikt līdz 2020. gada 31. decembrim. Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējumu šo noteikumu ietvaros var sniegt līdz 2015. gada 31. augustam."

4. Izteikt 11. punktu šādā redakcijā:

"11. Šo noteikumu izpratnē sīkie (mikro), mazie un vidējie komersanti ir komersanti, kas atbilst Komisijas Regulas Nr. 651/2014 1. pielikumā noteiktajai definīcijai."

5. Papildināt I nodaļu ar 11.1 punktu šādā redakcijā:

"11.1 Šo noteikumu izpratnē saistītās personas ir saimnieciskās darbības veicēji, kas atbilst Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā noteiktajai "viena vienota uzņēmuma" definīcijai."

6. Izteikt 12. punktu šādā redakcijā:

"12. Sagatavošanas kapitāla fondu un šo noteikumu 34.4 punktā minēto izaugsmes kapitāla fondu ietvaros nav atbalstāmas šādas nozares un darbības:

12.1. Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 1. panta pirmās daļas "a", "b", "c", "d" un "e" apakšpunktā noteiktās nozares un darbības;

12.2. transportlīdzekļu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un sadzīves iekārtu noma;

12.3. transportlīdzekļu un transporta aprīkojuma iegāde saimnieciskās darbības veicējiem, kas darbojas transporta nozarē;

12.4. operācijas ar nekustamo īpašumu, izņemot gadījumus, ja finansējums tiek piešķirts nekustamā industriālā īpašuma attīstīšanai;

12.5. azartspēles un derības;

12.6. ieroču, tabakas, alkoholisko dzērienu ražošana un tirdzniecība;

12.7. elektroenerģija un siltumapgāde."

7. Aizstāt 13. punkta ievaddaļā vārdus un skaitli "Sākuma kapitāla fondu, riska kapitāla fondu un šo noteikumu 34.5 punktā minēto izaugsmes kapitāla" ar vārdiem "Sākuma kapitāla un riska kapitāla".

8. Svītrot 13.1. un 13.2. apakšpunktu.

9. Izteikt 13.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.3. transportlīdzekļu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un sadzīves iekārtu noma;".

10. Papildināt noteikumus ar 13.3.1 un 13.3.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.3.1 operācijas ar nekustamo īpašumu, izņemot gadījumus, ja finansējums tiek piešķirts nekustamā industriālā īpašuma attīstīšanai;

13.3.2 transportlīdzekļu un transporta aprīkojuma iegāde saimnieciskās darbības veicējiem, kas darbojas transporta nozarē;".

11. Svītrot 13.6. apakšpunktu.

12. Svītrot 13.1 punktu.

13. Izteikt 13.2 punktu šādā redakcijā:

"13.2 Šo noteikumu 34.5 punktā minēto izaugsmes kapitāla fondu ietvaros nav atbalstāmas šādas nozares un darbības:

13.2 1. Komisijas Regulas Nr. 651/2014 1. panta 2. punktā noteiktās darbības;

13.2 2. Komisijas Regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punktā noteiktās nozares;

13.2 3. Komisijas Regulas Nr. 651/2014 13. panta "a" apakšpunktā noteiktās nozares;

13.2 4. transportlīdzekļu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un sadzīves iekārtu iznomāšana;

13.2 5. transportlīdzekļu un transporta aprīkojuma iegāde saimnieciskās darbības veicējiem, kas darbojas transporta nozarē;

13.2 6. operācijas ar nekustamo īpašumu, izņemot gadījumus, ja finansējums tiek piešķirts nekustamā industriālā īpašuma attīstīšanai;

13.2 7. azartspēles un derības;

13.2 8. ieroču, tabakas, alkoholisko dzērienu ražošana un tirdzniecība;

13.2 9. elektroenerģija un siltumapgāde;

13.2 10. komersantiem, uz kuriem attiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums, kas minēts Komisijas Regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "a" apakšpunktā."

14. Papildināt II nodaļu ar 13.3 punktu šādā redakcijā:

"13.3 Sagatavošanas kapitāla fondu, sākuma kapitāla fondu, riska kapitāla fondu un izaugsmes kapitāla fondu ietvaros atbalstu nevar saņemt:

13.3 1. komersants, kuram ir nodokļu parādi. Šis ierobežojums neattiecas uz gadījumiem, ja komersants ir vienojies ar Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu parāda atmaksas grafiku un pilda šīs vienošanās nosacījumus;

13.3 2. komersants, kam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai kam ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai kam ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, kam uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, vai kura komercdarbība ir izbeigta;

13.3 3. komersants, kam uz iesnieguma iesniegšanas dienu zaudējumi pārsniedz pusi no pamatkapitāla un pēdējo 12 mēnešu zaudējumi - ceturtdaļu no pamatkapitāla, un konstatējamas šo noteikumu 13.3 5. apakšpunktā minētās pazīmes;

13.3 4. komersants, kam saskaņā ar pēdējo divu noslēgto finanšu gadu pārskatiem un pēdējo pieejamo operatīvo finanšu pārskatu uz iesnieguma iesniegšanas dienu ir novērojamas grūtībās nonākuša komersanta pazīmes - zaudējumu pieaugums, apgrozījuma samazināšanās, naudas plūsmas samazināšanās, parādu pieaugums, procentu maksājumu celšanās, gatavās produkcijas krājumu pieaugums, zems likviditātes koeficients, krītoša vai nulles aktīvu vērtība - un konstatējamas šo noteikumu 13.3 5. apakšpunktā minētās pazīmes;

13.3 5. komersants, kam nav iespēju segt zaudējumus no saviem līdzekļiem vai ar līdzekļiem, ko tas spēj iegūt no saviem biedriem, akcionāriem, dalībniekiem vai kreditoriem, un tas nespēj apturēt zaudējumus, kuri bez valsts iestāžu ārējās iejaukšanās īstermiņā vai vidējā termiņā izraisīs komersanta nespēju turpināt darbību."

15. Izteikt 31. punktu šādā redakcijā:

"31. Investīcijas veic aizdevumu formā vai pašu kapitāla, vai kvazikapitāla finanšu instrumentu formā."

16. Izteikt 33. punktu šādā redakcijā:

"33. Sagatavošanas kapitāla fondos investīcijas vienai saimnieciskās darbības veicēja saistīto personu grupai nedrīkst pārsniegt Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto apjomu. Investīciju apmēru var samazināt, ja tas nepieciešams, lai nodrošinātu, ka šo noteikumu ietvaros saņemtais de minimis atbalsts kopā ar saņemto de minimis atbalstu citu atbalsta programmu ietvaros vienai saimnieciskās darbības veicēja saistīto personu grupai attiecīgajā fiskālajā gadā un divos iepriekšējos gados nepārsniedz Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto apjomu."

17. Aizstāt 34.5 1. apakšpunktā tekstu "Nr. 800/2008 12. panta 2. punkta" ar tekstu "Nr. 651/2014 14. panta 8. punkta".

18. Aizstāt 34.5 2. apakšpunktā tekstu "Nr. 800/2008 13. panta 2. punktā" ar tekstu "Nr. 651/2014 14. panta 5. punktā".

19. Aizstāt 34.5 3. apakšpunktā tekstu "Nr. 800/2008 8. panta 2. punktā" ar tekstu "Nr. 651/2014 6. panta 2. punktā".

20. Aizstāt 34.5 4. apakšpunktā:

20.1. skaitli un vārdu "70 procentu" ar skaitli un vārdu "55 procenti";

20.2. skaitli un vārdu "60 procentu" ar skaitli un vārdu "45 procenti".

21. Izteikt 34.7 punktu šādā redakcijā:

"34.7 Izaugsmes kapitāla fondu ietvaros investīcijas, kas sniegtas šo noteikumu 34.4 punktā minētajiem mērķiem, vienai saimnieciskās darbības veicēja saistīto personu grupai nedrīkst pārsniegt Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto apjomu. Investīciju apmēru var samazināt, ja tas nepieciešams, lai nodrošinātu, ka šo noteikumu ietvaros saņemtais de minimis atbalsts kopā ar saņemto de minimis atbalstu citu atbalsta programmu ietvaros vienai saimnieciskās darbības veicēja saistīto personu grupai attiecīgajā fiskālajā gadā un divos iepriekšējos gados nepārsniedz Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto apjomu."

22. Aizstāt 34.8 punktā:

22.1. skaitli "1 300 000" ar skaitli "1 500 000";

22.2. tekstu "Nr. 800/2008" ar tekstu "Nr. 651/2014".

23. Papildināt noteikumus ar 36.1 punktu šādā redakcijā:

"36.1 Sākuma kapitāla fondu ietvaros investīcijas veic pašu kapitāla vai kvazikapitāla finanšu instrumentu formā."

24. Papildināt noteikumus ar 42.1 punktu šādā redakcijā:

"42.1 Riska kapitāla fondu ietvaros investīcijas veic pašu kapitāla vai kvazikapitāla finanšu instrumentu formā."

25. Svītrot 48. punktu.

26. Izteikt 49. punktu šādā redakcijā:

"49. Sākuma kapitāla fondu, riska kapitāla fondu un šo noteikumu 34.5 punktā minēto izaugsmes kapitāla fondu ietvaros saņemto atbalstu var apvienot ar:

49.1. citu valsts atbalstu, ja vien šie pasākumi attiecas uz dažādām nosakāmām attiecināmajām izmaksām;

49.2. citu valsts atbalstu attiecībā uz tām pašām attiecināmajām izmaksām, kas daļēji vai pilnībā pārklājas, tikai tādā gadījumā, ja šādas apvienošanas rezultātā netiek pārsniegta lielākā saskaņā ar šiem noteikumiem un Komisijas Regulu Nr. 651/2014 piemērojamā finansējuma intensitāte vai maksimālais publiskā finansējuma apjoms;

49.3. atbalstu, kura attiecināmās izmaksas nav nosakāmas un kuram saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 651/2014 21., 22. un 23. pantu piešķirts atbrīvojums, var apvienot ar citu valsts atbalstu, kura attiecināmās izmaksas ir nosakāmas. Atbalstu, kura attiecināmās izmaksas nav nosakāmas, var apvienot ar citu valsts atbalstu, kura attiecināmās izmaksas nav nosakāmas, nepārsniedzot attiecīgo augstāko kopējā finansējuma robežvērtību, kas konkrētā gadījuma īpašajiem apstākļiem noteikta Komisijas Regulā Nr. 651/2014 vai citā Komisijas pieņemtā grupu atbrīvojuma regulā vai lēmumā."

27. Papildināt noteikumus ar 49.1, 49.2, 49.3 un 49.4 punktu šādā redakcijā:

"49.1 Šo noteikumu ietvaros reģionālo ieguldījumu atbalstu nevar saņemt, ja komersants ir beidzis to pašu vai līdzīgu darbību EEZ divu gadu laikā pirms reģionālā ieguldījumu atbalsta pieteikuma vai kam atbalsta pieteikuma brīdī ir konkrēti plāni izbeigt šādu darbību divu gadu laikā no dienas, kad attiecīgajā apgabalā pabeigts sākotnējais ieguldījums, kuram tiek prasīts atbalsts.

49.2 Ikvienu sākotnējo ieguldījumu, kuru atbalsta saņēmējs šo noteikumu ietvaros saņemtā atbalsta rezultātā ir sācis triju gadu laikā no dienas, kad sākti darbi pie cita atbalstītā ieguldījuma tajā pašā NUTS 3 reģionā, uzskata par daļu no vienota ieguldījumu projekta. Ja šis vienotais ieguldījumu projekts ir lielais ieguldījumu projekts, atbalsta kopsumma vienotajam ieguldījumu projektam nepārsniedz Komisijas Regulā Nr. 651/2014 lieliem ieguldījumu projektiem noteikto maksimālo atbalsta summu.

49.3 Šo noteikumu ietvaros saņemto Eiropas Savienības fondu finansējumu nedrīkst apvienot ar citu Eiropas Savienības līdzekļu finansētas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros piešķirto finansējumu par vienām un tām pašām izmaksām.

49.4 Ja komersants šo noteikumu 34.5 punktā minēto izaugsmes kapitāla fondu ietvaros saņemto reģionālo atbalstu ieguldījumu apvieno ar citu valsts atbalstu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām atbilstoši šo noteikumu 49. punktam, tad viņš nodrošina, lai tiktu ieguldīti 25 % no saviem resursiem vai ārējiem finanšu resursiem, par kuriem nav saņemts nekāds publiskais atbalsts, tai skaitā nav saņemts valsts vai pašvaldību galvojums, valsts vai pašvaldības izsniegts kredīts uz atvieglotiem nosacījumiem."

28. Aizstāt 50. punktā tekstu "Nr. 1998/2006 2. panta 2. punktā" ar tekstu "Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā".

29. Papildināt noteikumus ar 50.1 punktu šādā redakcijā:

"50.1 Saimnieciskās darbības veicēja apvienošanās gadījumā ņem vērā visu katram apvienošanā iesaistītajam saimnieciskās darbības veicējam iepriekš piešķirto de minimis atbalstu. Saimnieciskās darbības veicēja sadalīšanās gadījumā saņemto de minimis atbalstu attiecina uz to saimnieciskās darbības veicēju, kas de minimis atbalsta saņemšanas rezultātā guva labumu un kas pārņem darbības, kurām sākotnēji tika izmantots de minimis atbalsts sākotnēji, vai, ja minētā attiecināšana nav iespējama, saņemto de minimis atbalstu attiecina proporcionāli, pamatojoties uz saimnieciskās darbības veicēja pašu kapitāla bilances vērtību sadales faktiskajā datumā."

30. Aizstāt 51. punktā tekstu "Nr. 800/2008 10. panta 2. punktam" ar tekstu "Nr. 651/2014 12. pantam".

31. Aizstāt 52. punktā tekstu "Nr. 1998/2006 3. panta 3. punktam" ar tekstu "Nr. 1407/2014 6. panta 4. punktam".

32. Izteikt 53. punktu šādā redakcijā:

"53. Pirms atbalsta saņemšanas šo noteikumu ietvaros komersants iesniedz finanšu starpniekam deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis uzskaites veidlapu paraugiem un de minimis uzskaites un piešķiršanas kārtību par jebkādu atbilstoši Komisijas 2006. gada 15. decembra Regulai (EK) Nr. 1998/2006 par Līguma 87. un 88. panta piemērošanu de minimis atbalstam vai Komisijas Regulai Nr. 1407/2013 saņemto atbalstu, kā arī informāciju par komersanta iepriekš saņemto atbalstu ieguldījumu projektiem vai citu valsts atbalstu un informāciju par iesniegtajiem pieteikumiem par atbalsta saņemšanu sākotnējiem ieguldījumiem citu atbalsta programmu vai individuālo atbalsta projektu ietvaros, par kuriem atbildīgā institūcija vēl nav pieņēmusi lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atbalstu."

33. Papildināt noteikumus ar 55. punktu šādā redakcijā:

"55. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Garantiju aģentūra" publicē valsts atbalsta tīmekļa vietnē informāciju par šo noteikumu ietvaros izsniegto atbalstu atbilstoši Komisijas Regulas Nr. 651/2014 9. panta 1. un 4. punktam, kā arī nodrošina šīs informācijas pieejamību 10 gadus kopš dienas, kad šo noteikumu ietvaros ir piešķirts pēdējais atbalsts."

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos Nr.983 "Noteikumi par atbalsta piešķiršanu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 415Pieņemts: 22.07.2014.Stājas spēkā: 01.08.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 149, 31.07.2014. OP numurs: 2014/149.7
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
267937
01.08.2014
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)