Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.323

Rīgā 2014.gada 17.jūnijā (prot. Nr.33 16.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1011 "Ieroču atļauju noteikumi, kā arī ieroču izņemšanas un iznīcināšanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likuma
11.panta septīto un astoto daļu, 39.panta astoto daļu,
40.panta piekto daļu un 53.panta trešo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1011 "Ieroču atļauju noteikumi, kā arī ieroču izņemšanas un iznīcināšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 205. nr.; 2012, 93., 136. nr.; 2013, 173. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 1.1. apakšpunktā vārdus "šaujamieroču maināmo stobru" ar vārdiem "šaujamieroču maināmā stobra un aizslēga komplektu, šaujamieroču maināmo stobru, kalibra maiņai paredzēto ieliekamo stobru un adapteru (turpmāk - maināmie stobri)".

2. Papildināt 2. punktu aiz vārdiem "atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai" ar vārdiem "deklarācijā norādītajai papildu adresei".

3. Svītrot 3., 4. un 5. punktu.

4. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Šo noteikumu 2. punktā minētajam iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

6.1. vienu fotogrāfiju (3 x 4 cm), kurā persona fotografēta ne senāk kā pirms sešiem mēnešiem;

6.2. apliecības kopiju par pirmās palīdzības pamatzināšanu 12 stundu apmācības kursa beigšanu ar triju stundu zināšanu pārbaudi vai medicīniskās izglītības dokumenta kopiju, vai izglītības iestādes diploma un sekmju izraksta kopiju, kas apliecina, ka minētā persona ir apguvusi atbilstošu mācību kursu šajā izglītības iestādē;

6.3. Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzītas ar šaušanas sporta veidu saistītas sporta federācijas (turpmāk - sporta federācija) izziņu, kas apliecina, ka fiziskā persona vismaz trīs gadus ir reģistrētas sporta organizācijas biedrs un viņai ir vismaz otrā sporta klase ar šaušanu saistītā sporta veidā (B vai C kategorijas vītņstobra sporta šaujamieroča iegādei);

6.4. sporta federācijas vai tās kolektīvā biedra (turpmāk - sporta organizācija) izziņu, ka fiziskā persona nodarbojas ar sporta veidu, kas saistīts ar šaušanu (B, C vai D kategorijas garstobra-gludstobra sporta šaujamieroča iegādei);

6.5. mantojuma tiesības apliecinoša dokumenta kopiju (šaujamieroča, tā maināmā stobra un munīcijas vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča saņemšanai mantojumā)."

5. Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Ja šo noteikumu 2. punktā minētajam iesniegumam tiek pievienota dokumenta kopija, kura nav apliecināta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, persona uzrāda dokumenta oriģinālu."

6. Svītrot 8. punktā vārdus un skaitli "šo noteikumu 3. punktā".

7. Aizstāt 9. punktā vārdus un skaitļus "Ja iesniegumā nav norādītas visas šo noteikumu 3. punktā un attiecīgi 4. vai 5. punktā pieprasītās ziņas" ar vārdiem un skaitli "Ja šo noteikumu 2. punktā minētajā iesniegumā nav norādītas pieprasītās ziņas".

8. Izteikt 10.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.3. pārbauda, vai iesniegumā norādītā adrese, kurā paredzēta ieroča un munīcijas glabāšana, ir personas deklarētā dzīvesvieta, deklarācijā norādītā papildu adrese vai nekustamais īpašums (kopīpašums);".

9. Izteikt 10.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.5. pārbauda, vai persona ir izpildījusi Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā noteiktās prasības un atkarībā no ieroča kategorijas un lietojuma veida nokārtojusi Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā noteikto kvalifikācijas pārbaudījumu attiecībā uz ieroču un munīcijas aprites kārtību un prasmi rīkoties ar ieroci (turpmāk - ieroču eksāmens), saņēmusi mednieka apliecību, nokārtojusi mednieku eksaminācijas komisijā praktisko eksāmenu šaušanā ar garstobra-vītņstobra medību šaujamieroci, kā arī ārstniecības iestādē izgājusi veselības pārbaudi, kas veicama personām, kuras vēlas glabāt vai nēsāt ieročus;".

10. Izteikt 12. punktu šādā redakcijā:

"12. Pēc iesnieguma izskatīšanas Valsts policijas struktūrvienība pieņem lēmumu izsniegt noteiktas kategorijas un lietojuma veida šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādāšanās atļauju (2. pielikums) un ieroča glabāšanas atļauju (3. pielikums) vai ieroča nēsāšanas atļauju (4. pielikums) vai, konstatējot fiziskās personas neatbilstību Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā noteiktajām prasībām, atļauju izsniegšanas aizliegumus vai ieroča iegādei noteikto prasību neizpildi, atsaka izsniegt šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādāšanās atļauju. Ieroča iegādāšanās atļauju atsaka izsniegt arī tādā gadījumā, ja nav samaksāta valsts nodeva par ieroča iegādāšanās atļaujas izsniegšanu."

11. Svītrot 17.2. apakšpunktā vārdus "deklarētās dzīvesvietas".

12. Papildināt 17.3. apakšpunktu aiz vārda "adresi" ar vārdiem "(ja tā atšķiras no iepriekš izsniegtajā ieroča glabāšanas vai nēsāšanas atļaujā norādītās adreses)".

13. Izteikt 17.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.7. šādu informāciju, ja šaujamieroci, tā maināmo stobru vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci paredzēts iegādāties ārvalstī:

17.7.1. valsti, kurā ieroci paredzēts iegādāties;

17.7.2. ziņas par pārdevēju, ja ir zināmas:

17.7.2.1. komersanta nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko vai tirdzniecības vietas adresi, elektroniskā pasta adresi (ja ir) un tālruņa numuru, kā arī citu kontaktinformāciju un komersantam izsniegtās ieroču tirdzniecības atļaujas (licences) numuru;

17.7.2.2. ārvalsts pilsoņa vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu un vietu, pases vai personas apliecības numuru, izdošanas datumu un izdevējiestādi;

17.7.3. ieroča kategoriju, marku (sistēmu) un kalibru, šaujamieroča modeli, sēriju un numuru, ja šāda informācija personai ir zināma. Ja šaujamierocim komplektā ir maināmie stobri, norāda to daudzumu un, ja šāda informācija personai ir zināma, šaujamieroča maināmā stobra marku, sēriju, numuru un kalibru;

17.7.4. patronu (ja tās paredzēts iegādāties kopā ar šaujamieroci) daudzumu un, ja zināms, kalibru."

14. Aizstāt 20.2. apakšpunktā vārdus "Latvijas Republikā, citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī reģistrētas attiecīgā sporta veida federācijas (turpmāk - sporta federācija)" ar vārdiem "sporta federācijas".

15. Izteikt 21. punktu šādā redakcijā:

"21. Ja šo noteikumu 20. punktā minētajam iesniegumam tiek pievienota dokumenta kopija, kas nav apliecināta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, persona uzrāda dokumenta oriģinālu."

16. Izteikt 22. punktu šādā redakcijā:

"22. Ja persona, iegādājoties jaunu ieroci, to paredzējusi glabāt citā vietā (adresē), kura nav norādīta iepriekš izsniegtā ieroča glabāšanas vai nēsāšanas atļaujā, to norāda šo noteikumu 17. vai 20. punktā minētajā iesniegumā."

17. Svītrot 38. punktu.

18. Svītrot 39. punkta otro teikumu.

19. Svītrot 44. punktu.

20. Svītrot 45.1. apakšpunktu.

21. Izteikt 45.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"45.3. ieroču kolekcijas telpas īres (nomas) līguma kopiju (ja ieroču kolekcijas telpa nav ierīkota fiziskās personas deklarētajā dzīvesvietā, deklarācijā norādītajā papildu adresē, nekustamajā īpašumā vai kopīpašumā);".

22. Izteikt 46. punktu šādā redakcijā:

"46. Ja šo noteikumu 43. punktā minētajam iesniegumam tiek pievienota dokumenta kopija, kas nav apliecināta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, persona uzrāda dokumenta oriģinālu."

23. Aizstāt 48.1. apakšpunktā vārdus un skaitli "pārbauda, vai tajā norādītas visas šo noteikumu 44. punktā pieprasītās ziņas" ar vārdiem un skaitli "pārbauda, vai šo noteikumu 43. punktā minētajā iesniegumā norādītas pieprasītās ziņas".

24. Aizstāt 49. punktā vārdus un skaitli "Ja iesniegumā nav norādītas visas šo noteikumu 44. punktā pieprasītās ziņas" ar vārdiem un skaitli "Ja šo noteikumu 43. punktā minētajā iesniegumā nav norādītas pieprasītās ziņas".

25. Papildināt noteikumus ar 55.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"55.5. nodrošina, lai juridiskās personas darbinieki, personas, kas ieņem amatus pārvaldes institūcijās (turpmāk - vadītāji), un dalībnieki, kuriem Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā noteikti ierobežojumi (turpmāk - dalībnieki), iziet veselības pārbaudi, kas veicama personām, kuras strādā ar ieročiem."

26. Svītrot 56., 57. un 58. punktu.

27. Izteikt 59.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"59.2. ieroču glabātavas vai ieroču kolekcijas telpu nomas līguma kopiju (ja attiecīgās telpas nav juridiskās personas īpašums vai kopīpašums);".

28. Aizstāt 59.6. apakšpunktā vārdus "(iesniedz tikai izglītības iestāde)" ar vārdiem "(iesniedz tikai valsts un pašvaldības dibinātā izglītības iestāde, kurā paredzētas nodarbības ar šaušanu saistītajos sporta veidos un jaunsargu vai militārās apmācības programmas (turpmāk - izglītības iestāde))".

29. Aizstāt 59.9. apakšpunktā vārdus "šaušanas instruktoru" ar vārdiem "personu, kura saņēmusi šaušanas instruktora sertifikātu (turpmāk - šaušanas instruktors)".

30. Svītrot 59.11. apakšpunktu.

31. Izteikt 60. punktu šādā redakcijā:

"60. Ja šo noteikumu 59. punktā minēto dokumentu kopijas nav apliecinātas atbilstoši normatīvo aktu prasībām, persona uzrāda dokumenta oriģinālu."

32. Svītrot 61. punktā vārdus "šo noteikumu 56. punktā".

33. Izteikt 62. punktu šādā redakcijā:

"62. Ja šo noteikumu 55.4. apakšpunktā minētajā iesniegumā nav norādītas pieprasītās ziņas vai nav pievienoti visi šo noteikumu 59. punktā noteiktie dokumenti, Valsts policijas struktūrvienība par to informē juridisko personu, nosakot termiņu konstatēto trūkumu novēršanai. Ja juridiskā persona noteiktajā termiņā neiesniedz pieprasīto informāciju vai dokumentus, Valsts policijas struktūrvienība Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt ieroča iegādāšanās atļauju un paziņo to juridiskajai personai Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā."

34. Papildināt noteikumus ar 63.2.7. un 63.2.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"63.2.7. pārbauda, vai ieroču glabātava vai ieroču kolekcijas telpa ir juridiskās personas nekustamais īpašums vai kopīpašums (ja juridiskā persona šo noteikumu 55.4. apakšpunktā minētajam iesniegumam nav pievienojusi ieroču glabātavas vai ieroču kolekcijas telpu nomas līguma kopiju);

63.2.8. pārbauda, vai juridiskās personas darbinieki, vadītāji un dalībnieki, kuriem Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā noteikti ierobežojumi, ārstniecības iestādē ir izgājuši veselības pārbaudi, kas veicama personām, kuras strādā ar ieročiem."

35. Svītrot 70.2. apakšpunktā vārdu "juridisko".

36. Aizstāt 70.5. apakšpunktā skaitļus un vārdus "4. vai 5. punktā" ar skaitli un vārdu "17.7. apakšpunktā".

37. Aizstāt 73. punktā vārdus "juridiskās personas vadītājs" ar vārdiem "kapitālsabiedrības vai biedrības (nodibinājuma) valdes vai padomes loceklis (turpmāk - juridiskās personas vadītājs)".

38. Svītrot 78. punktā vārdus un skaitļus "norādot šo noteikumu 56.1., 56.2. un 56.3. apakšpunktā pieprasīto informāciju".

39. Svītrot 83.2. apakšpunktā vārdu "juridisko".

40. Papildināt 86. punktu aiz vārdiem "izsniegšanas datumu" ar vārdiem "informāciju, ka darbiniekam ārstniecības iestādē ir veikta veselības pārbaude un veselības stāvoklis atbilst darbam ar ieročiem".

41. Svītrot 87.3. apakšpunktu.

42. Svītrot 88. punkta otro teikumu.

43. Aizstāt 97. punktā vārdus "triju mēnešu laikā" ar skaitli un vārdiem "60 dienu laikā".

44. Papildināt 98. punktu aiz vārdiem "Valsts policijas struktūrvienība" ar vārdiem "atceļ lēmumu par dienesta ieroča nēsāšanas atļaujas izsniegšanu un atļauju neizsniedz, bet".

45. Aizstāt 101.1. apakšpunktā vārdus un skaitli "vai katram pārvedamajam šaujamierocim paredzēto patronu skaits ir lielāks par 500" ar vārdiem un skaitli "vai šaujamieroča patronu skaits ir lielāks par 100 000".

46. Svītrot 103.2. apakšpunktā vārdu "juridisko".

47. Svītrot 116. punktu.

48. Svītrot 117.2. apakšpunktā vārdu "juridisko".

49. Svītrot 129. punktu.

50. Aizstāt 136.2. apakšpunktā vārdus "deklarēto dzīvesvietas adresi (fiziskā persona) vai juridisko adresi (juridiskā persona)" ar vārdu "adresi".

51. Aizstāt 142.1. apakšpunktā vārdus "savā deklarētajā dzīvesvietā vai nekustamā īpašuma atrašanās vietā" ar vārdiem "savā deklarētajā dzīvesvietā, deklarācijā norādītajā papildu adresē, nekustamajā īpašumā vai kopīpašumā".

52. Papildināt noteikumus ar 142.4.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"142.4.1 ārstniecības iestādē iziet veselības pārbaudi, kas veicama personām, kuras vēlas glabāt vai nēsāt ieročus;".

53. Svītrot 143.2. apakšpunktā vārdus "deklarētās dzīvesvietas".

54. Izteikt 143.10. apakšpunktu šādā redakcijā:

"143.10. informāciju, ka mednieku eksaminācijas komisijā ir nokārtots praktiskais eksāmens šaušanā ar garstobra-vītņstobra medību šaujamieroci (B vai C kategorijas garstobra-vītņstobra medību šaujamieroča glabāšanas atļaujas saņemšanai);".

55. Papildināt noteikumus ar 143.11. apakšpunktu šādā redakcijā:

"143.11. informāciju, ka ārstniecības iestādē ir veikta veselības pārbaude un veselības stāvoklis ir atbilstošs ieroču glabāšanai, un datumu, līdz kuram veicama kārtējā veselības pārbaude."

56. Svītrot 144.2. apakšpunktu.

57. Aizstāt 144.4. apakšpunktā vārdus "sporta organizācijas" ar vārdiem "sporta federācijas vai sporta organizācijas".

58. Izteikt 144.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"144.5. sporta federācijas izziņu, kas apliecina, ka fiziskā persona vismaz trīs gadus ir reģistrētas sporta organizācijas biedrs un viņai ir vismaz otrā sporta klase ar šaušanu saistītā sporta veidā (B vai C kategorijas vītņstobra sporta šaujamieroča iegādei);".

59. Papildināt 147.3. apakšpunktu aiz vārdiem "deklarētās dzīvesvietas adrese" ar vārdiem "deklarācijā norādītā papildu adrese".

60. Aizstāt 147.7. apakšpunktā vārdus "izziņu par mednieku eksaminācijas komisijā nokārtotu" ar vārdiem "mednieku eksaminācijas komisijā nokārtojusi".

61. Izteikt 148. punktu šādā redakcijā:

"148. Ja šo noteikumu 144. punktā minēto dokumentu kopijas nav apliecinātas atbilstoši normatīvo aktu prasībām, persona uzrāda dokumenta oriģinālu."

62. Izteikt 158.1., 158.2. un 158.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"158.1. pirms kārtējās veselības pārbaudes termiņa beigām ārstniecības iestādē iziet kārtējo veselības pārbaudi, kas veicama personām, kuras saņēmušas ieroču glabāšanas, nēsāšanas vai kolekcijas atļauju vai atļauju darbam ar ieročiem;

158.2. ja kārtējās veselības pārbaudes termiņš nav norādīts, iziet ārstniecības iestādē attiecīgo veselības pārbaudi ne vēlāk kā piecus gadus pēc iepriekšējās veselības pārbaudes;

158.3. saņemot ārstniecības personas vai Valsts policijas amatpersonas nosūtījumu uz pirmstermiņa veselības pārbaudi, mēneša laikā pēc nosūtījuma saņemšanas iziet ārstniecības iestādē pirmstermiņa veselības pārbaudi;".

63. Papildināt noteikumus ar 158.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"158.5. iesniedz Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldei pašaizsardzībai reģistrētu B kategorijas pusautomātisko, atkārtotas darbības vai viena šāviena īsstobra šaujamieroci (izņemot apbalvojuma šaujamieroci) un tam paredzēto munīciju kontrolšāvienu izdarīšanai Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā noteiktajā termiņā."

64. Izteikt 159.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"159.2. ja paredzēts mainīt juridiskās personas dalībnieku (tikai privāto tiesību juridiskā persona, kurai tiesības iegādāties, glabāt un savā darbībā izmantot šaujamieročus piešķirtas saskaņā ar likumu, vai šautuve), iecelt (ievēlēt) jaunu juridiskās personas vadītāju vai pieņemt darbā jaunu atbildīgo personu, darbinieku, šaušanas instruktoru vai treneri:

159.2.1. nodrošina šo noteikumu 55.3. un 55.5. apakšpunktā minēto prasību izpildi;

159.2.2. par plānotajām izmaiņām rakstiski informē Valsts policijas struktūrvienību, kura izsniegusi ieroča glabāšanas vai kolekcijas atļauju;

159.2.3. izdara izmaiņas dalībnieku un pārvaldes institūcijas sastāvā un nepielaiž pie ieročiem un munīcijas dalībnieku, vadītāju, atbildīgo personu, darbinieku, šaušanas instruktoru vai treneri pirms Valsts policijas struktūrvienības pozitīva atzinuma (atļaujas) saņemšanas;".

65. Aizstāt 162.2. apakšpunktā vārdus "deklarētās dzīvesvietas adresi (fiziskā persona) vai juridisko adresi (juridiskā persona)" ar vārdu "adresi".

66. Svītrot 187. punktu.

67. Svītrot 188.3.1. apakšpunktu.

68. Aizstāt 188.3.2. apakšpunktā vārdus "pilnvarotās personas" ar vārdiem "personas, kuru pilnvaro glabāt Latvijā ieročus un munīciju (turpmāk - pilnvarotā persona)".

69. Svītrot 189. punktā vārdus un skaitli "šo noteikumu 187. punktā".

70. Aizstāt 190. punktā vārdus un skaitli "Ja iesniegumā nav norādītas visas šo noteikumu 187. punktā pieprasītās ziņas" ar vārdiem un skaitļiem "Ja šo noteikumu 184. vai 185. punktā minētajā iesniegumā nav norādītas pieprasītās ziņas".

71. Papildināt 191.2.1. apakšpunktu aiz vārdiem "deklarētajā dzīvesvietā" ar vārdiem "deklarācijā norādītajā papildu adresē".

72. Papildināt 195.3. apakšpunktu aiz vārdiem "deklarētas dzīvesvietas" ar vārdiem "deklarācijā norādītas papildu adreses".

73. Papildināt 202. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Iesniegumā norāda:

202.1. ārvalsts pilsoņa vārdu, uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts;

202.2. kontaktinformāciju - adresi, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi (ja ir);

202.3. medību organizatora vai sporta federācijas nosaukumu un vienoto reģistrācijas numuru (ja medību organizators ir fiziskā persona, - vārdu, uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts);

202.4. medību organizatora vai sporta federācijas kontaktinformāciju - adresi, tālruņa numuru, kā arī elektroniskā pasta adresi (ja ir);

202.5. pamatojumu ieroču ievešanai un glabāšanai Latvijā (informāciju par medību norises vietu, laiku un organizatoru vai treniņšaušanas vai šaušanas sporta sacensību norises vietu, laiku un organizatoru, kā arī citu informāciju, kuru iesniedzējs uzskata par nepieciešamu norādīt);

202.6. datumu, no kura līdz kuram paredzēts glabāt ieročus un munīciju Latvijā;

202.7. vienu no šādām ieroča un munīcijas glabāšanas vietām:

202.7.1. ārvalsts pilsoņa deklarētās dzīvesvietas adresi vai deklarācijā norādīto papildu adresi;

202.7.2. ārvalsts pilsoņa nekustamā īpašuma (kopīpašuma) adresi;

202.7.3. juridiskās personas nosaukumu un kontaktinformāciju (adresi, tālruņa numuru, kā arī elektroniskā pasta adresi, ja tā ir), kurai izsniegta ieroču glabāšanas atļauja vai Valsts policijas saskaņojums, nosakot ieroču un speciālo līdzekļu nēsāšanas ierobežojumus, pieņemt glabāšanā savās telpās vai teritorijā šaujamieročus un to munīciju;

202.7.4. pilnvarotās personas adresi, kurā paredzēta ārvalsts pilsoņa ieroču un munīcijas glabāšana;

202.8. pilnvarotās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts (ja ārvalsts pilsonis savā deklarētajā dzīvesvietā vai nekustamajā īpašumā (kopīpašumā) nevar nodrošināt ieroču un munīcijas glabāšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas reglamentē šaujamieroču, lielas enerģijas pneimatisko ieroču un munīcijas glabāšanas kārtību, vai viņam nav Latvijā deklarētas dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma (kopīpašuma) un viņš nevar vai nevēlas nodot ieročus un munīciju glabāšanai tādas juridiskās personas ieroču glabātavā, kurai ir ieroču glabāšanas atļauja vai kura pēc saskaņošanas ar Valsts policijas iestādi ir noteikusi fiziskajām personām ieroču un speciālo līdzekļu nēsāšanas ierobežojumus savās telpās vai teritorijā);

202.9. pilnvarotās personas kontaktinformāciju - adresi, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi (ja ir);

202.10. šaujamieroča, tā maināmā stobra un lielas enerģijas pneimatiskā ieroča kategoriju, marku (sistēmu), modeli, kalibru, sēriju, numuru, šaujamieroča maināmā stobra kalibru, sēriju un numuru;

202.11. iesniegumam pievienotos dokumentus."

74. Izteikt 203. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"203. Šo noteikumu 202. punktā minētajam iesniegumam pievieno:".

75. Papildināt 207.2. apakšpunktu aiz vārdiem "deklarētajā dzīvesvietā" ar vārdiem "deklarācijā norādītajā papildu adresē".

76. Papildināt 216.3. apakšpunktu aiz vārdiem "deklarētas dzīvesvietas" ar vārdiem "deklarācijā norādītās papildu adreses".

77. Svītrot 247. punktu.

78. Izteikt 248. punkta ievaddaļu un 248.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"248. Ja mainījusies fiziskās personas ieroča kolekcijas atļaujā norādītā ieroča glabāšanas vietas adrese, fiziskā persona šo noteikumu 244. punktā minētajam iesniegumam pievieno:

248.1. ieroču kolekcijas telpas īres (nomas) līguma kopiju (ja ieroču kolekcijas telpa nav ierīkota fiziskās personas nekustamajā īpašumā vai kopīpašumā);".

79. Svītrot 250. un 251. punktā skaitli "247.".

80. Izteikt 252. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"252. Ja mainījusies fiziskās personas ieroča glabāšanas vai nēsāšanas atļaujā norādītā ieroča glabāšanas vietas adrese, Valsts policijas struktūrvienība, izskatot šo noteikumu 244. punktā minēto iesniegumu, mēneša laikā pēc tā saņemšanas:".

81. Papildināt 252.2. apakšpunktu aiz vārdiem "deklarētā dzīvesvieta" ar vārdiem "deklarācijā norādītā papildu adrese".

82. Aizstāt 259.5. apakšpunktā vārdus "īsstobra pašaizsardzības šaujamieroča" ar vārdiem "īsstobra šaujamieroča (ar maināmiem stobriem vai bez tiem)".

83. Papildināt noteikumus ar 290.1 punktu šādā redakcijā:

"290.1 Persona iesniegumam, kurā nepieciešams sniegt informāciju par veselības stāvokļa atbilstību ieroču glabāšanai (nēsāšanai), pievieno atzinumu (izziņu) par fiziskās personas veselības stāvokli, ja tas ir izsniegts līdz 2014. gada 1. jūlijam."

84. Izteikt 1. pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 27.decembra
noteikumiem Nr.1011

Iesnieguma paraugs
fiziskai personai ieroča iegādāšanās un glabāšanas vai nēsāšanas atļaujas saņemšanai

   

Valsts policijas

 

reģiona pārvaldes

 

iecirknim/nodaļai

   
 

(Valsts policijas struktūrvienības nosaukums)


  Iesniedzējs:
  Vārds
  Uzvārds
 
Personas kods       -     

  Adrese

  Tālruņa numurs

  Elektroniskā pasta adrese

Iesniegums

Lūdzu izsniegt atļauju (vajadzīgo atzīmēt ar x):

iegādāties

saņemt mantojumā

dāvinājumā

medību šaujamieroci

sporta šaujamieroci

pašaizsardzības šaujamieroci

lielas enerģijas pneimatisko ieroci

Ieroča kategorija (vajadzīgo atzīmēt ar x):

B kategorijas īsstobra šaujamierocis - pistole/ revolveris

C kategorijas īsstobra šaujamierocis - pistole/ revolveris

B kategorijas garstobra šaujamierocis - gludstobra/ vītņstobra

C kategorijas garstobra šaujamierocis - gludstobra/ vītņstobra

D kategorijas šaujamierocis (gludstobra bise)

lielas enerģijas pneimatiskais ierocis

 Šaujamieroča1:

marka (sistēma)  
kalibrs  
modelis  
sērija un numurs  

 Šaujamieroča maināmais stobrs1:

daudzums  
kalibrs  
marka  
sērija un numurs  

Paredzētais lietojuma veids:

medībām

sportam

pašaizsardzībai

Ieroča iegādes iemesli (pamatojums ieroča iegādei, glabāšanai vai nēsāšanai):

Vēlos saņemt šādu ieroča atļauju (vajadzīgo atzīmēt ar x):

ieroča glabāšanas atļauju

ieroča nēsāšanas atļauju

Šaujamieroci/lielas enerģijas pneimatisko ieroci glabāšu:

deklarētajā dzīvesvietā

deklarācijā norādītajā papildu adresē

nekustamajā īpašumā

nekustamajā kopīpašumā

(norāda ieroča glabāšanas vietas adresi)

Šaujamieroci vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci iegādāšos (vajadzīgo atzīmēt ar x):

Latvijā    
 ārvalstī  
 

(norāda valsti)

 

Ziņas par pārdevēju (Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts ieroču tirdzniecības komersantu)2:

Komersanta nosaukums
Reģistrācijas numurs
Juridiskā adrese vai
tirdzniecības vietas adrese
Elektroniskā pasta adrese
Tālruņa numurs
Ieroču tirdzniecības atļaujas (licences) numurs

Ziņas par pārdevēju (Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsoni)2:

Vārds, uzvārds
Personas kods/dzimšanas datums
Adrese
Tālruņa numurs
Elektroniskā pasta adrese

 Šaujamieroča2:

marka (sistēma)  
kalibrs  
modelis  
sērija un numurs  

 Šaujamieroča maināmais stobrs2:

daudzums  
kalibrs  
marka  
sērija un numurs  

Ziņas par munīciju2:

daudzums  
kalibrs  

Muitas punkts, caur kuru paredzēts ievest ieroci un munīciju Latvijas Republikā3

Informācija par noteikto prasību izpildi un dokumentu esību (vajadzīgo atzīmēt):

ieroču eksāmens ir nokārtots un saņemta apliecība 4

mednieka apliecība ir saņemta 5

mednieku eksaminācijas komisijā ir nokārtots praktiskais eksāmens šaušanā ar garstobra-vītņstobra medību šaujamieroci 6

 ārstniecības iestādē ir veikta veselības pārbaude un veselības stāvoklis atbilst ieroču glabāšanai (nēsāšanai)

Iesniegumam pievienoju (vajadzīgo atzīmēt ar x):

fotogrāfiju (3 x 4 cm)

apliecības kopiju par pirmās palīdzības pamatzināšanu 12 stundu apmācības kursa beigšanu ar triju stundu zināšanu pārbaudi

vai

medicīniskās izglītības dokumenta kopiju,

vai

izglītības iestādes diploma un sekmju izraksta kopiju, kas apliecina, ka ir apgūts atbilstošs mācību kurss izglītības iestādē

sporta federācijas vai sporta organizācijas izziņu, ka fiziskā persona nodarbojas ar sporta veidu, kas saistīts ar šaušanu7

sporta federācijas izziņu, kas apliecina, ka fiziskā persona vismaz trīs gadus ir reģistrētas sporta organizācijas biedrs un viņai ir vismaz otrā sporta klase ar šaušanu saistītā sporta veidā8

mantojuma tiesības apliecinoša dokumenta kopiju9

citu dokumentu:

  kopiju
 

(dokumenta nosaukums)

 
  kopiju
 

(dokumenta nosaukums)

 

     

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts10)


   

(datums10)

 

Piezīmes.
1 Šaujamieroča modeli, sēriju un numuru, kā arī šaujamieroča maināmā stobra sēriju un numuru norāda, ja šāda informācija ir zināma.
2 Ziņas par pārdevēju, ieroci un munīciju norāda, ja šaujamieroci vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci paredzēts iegādāties citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī un ja šādas ziņas ir zināmas.
3 Muitas punktu, ja tas ir zināms, norāda, ja šaujamieroci vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci paredzēts iegādāties citā ārvalstī, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts.
4 Ieroču eksāmens ir jānokārto pašaizsardzības vai sporta šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādei, kā arī medību šaujamieroča iegādei personai, kurai iepriekš ieroča glabāšanas vai nēsāšanas atļauja anulēta (atņemtas uz laiku ieroču iegādāšanās, glabāšanas vai nēsāšanas tiesības) par ieroča vai munīcijas iegādāšanās, reģistrēšanas, glabāšanas, nēsāšanas vai realizēšanas noteikumu pārkāpumiem.
5 Mednieka apliecība jāsaņem medību šaujamieroča iegādei.
6 Praktiskais eksāmens šaušanā ar garstobra-vītņstobra medību šaujamieroci jānokārto mednieku eksaminācijas komisijā garstobra-vītņstobra medību šaujamieroča iegādei.
7 Sporta organizācijas izziņa jāpievieno B, C vai D kategorijas garstobra-gludstobra sporta šaujamieroča iegādei.
8 Sporta federācijas izziņa jāpievieno B vai C kategorijas vītņstobra sporta šaujamieroča iegādei.
9 Mantojuma tiesības apliecinoša dokumenta kopija jāpievieno, ja šaujamieroci, tā maināmo stobru un munīciju vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci saņem mantojumā.
10 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

85. Izteikt 8. un 9. pielikumu šādā redakcijā:

"8.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 27.decembra
noteikumiem Nr.1011

Iesnieguma paraugs
apbalvojuma ieroča glabāšanas un nēsāšanas atļaujas saņemšanai

   

Valsts policijas

 

reģiona pārvaldes

 

iecirknim/nodaļai

 
 

(Valsts policijas struktūrvienības nosaukums)


  Iesniedzējs:
  Vārds
  Uzvārds
 
Personas kods       -     

  Adrese

  Tālruņa numurs

  Elektroniskā pasta adrese

Iesniegums

Lūdzu izsniegt (vajadzīgo atzīmēt ar x):

apbalvojuma ieroča nēsāšanas atļauju

apbalvojuma ieroča glabāšanas atļauju

Institūcija, kura personu apbalvojusi ar personisko apbalvojuma ieroci

(nosaukums)


Amatpersona, kas parakstījusi rīkojumu par apbalvošanu
 

(vārds, uzvārds)


Rīkojuma par apbalvošanu datums

  .   .     .

un Nr. ___________________________
 

(diena/mēnesis/gads)

 

Ziņas par ieroci, ar kuru persona apbalvota (vajadzīgo atzīmēt ar x):

 īsstobra šaujamierocis: pistole/ revolveris

garstobra šaujamierocis: gludstobra/ vītņstobra

lielas enerģijas pneimatiskais ierocis

Ieroča marka (sistēma), modelis

kalibrs

sērija, numurs

 

   

Apbalvojuma šaujamieroci vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci glabāšu (vajadzīgo atzīmēt ar x):

deklarētajā dzīvesvietā

deklarācijā norādītajā papildu adresē

nekustamajā īpašumā

nekustamajā kopīpašumā

(norāda ieroča glabāšanas vietas adresi)

 Ārstniecības iestādē ir veikta veselības pārbaude, un veselības stāvoklis ir atbilstošs ieroču glabāšanai (nēsāšanai)

Iesniegumam pievienoju (vajadzīgo atzīmēt ar x):

fotogrāfiju (3 x 4 cm)

citu dokumentu:

  kopiju
 

(dokumenta nosaukums)

 

     

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)


   

(datums*)

 

Piezīme.
* Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

9.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 27.decembra
noteikumiem Nr.1011

Iesnieguma paraugs
ieroču kolekcijas atļaujas saņemšanai fiziskai personai

   

Valsts policijas

 

reģiona pārvaldes

 

iecirknim/nodaļai

 
 

(Valsts policijas struktūrvienības nosaukums)


  Iesniedzējs:
  Vārds
  Uzvārds
 
Personas kods       -     

  Adrese

  Tālruņa numurs

  Elektroniskā pasta adrese

Iesniegums

Lūdzu izsniegt ieroču kolekcijas atļauju.

Ieroču kolekcijas telpa ir ierīkota:

deklarētajā dzīvesvietā

nekustamajā īpašumā

nekustamajā kopīpašumā

turējumā (nomātā vai īrētā) esošā nekustamajā īpašumā

(norāda ieroču kolekcijas telpas adresi)

Ieroču kolekcijai vēlos iegādāties (vajadzīgo atzīmēt ar x):

B/ C/ D kategorijas šaujamieroci: medību/ sporta/ pašaizsardzības

lielas enerģijas pneimatisko ieroci

Ieroču skaits ___________________________

 Šaujamieroča maināmais stobrs: daudzums ___________, kalibrs _____________________

Ieroču kolekcijas izveides un ieroču iegādes iemesls:

Šaujamieroci vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci iegādāšos (vajadzīgo atzīmēt ar x):

Latvijā    
 ārvalstī  
 

(norāda valsti)

 

Ziņas par pārdevēju (Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts ieroču tirdzniecības komersantu)1:

Komersanta nosaukums
Reģistrācijas numurs
Juridiskā adrese vai
tirdzniecības vietas adrese
Elektroniskā pasta adrese
Tālruņa numurs
Ieroču tirdzniecības atļaujas (licences) numurs

Ziņas par pārdevēju (Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsoni)1:

Vārds, uzvārds
Personas kods/dzimšanas datums
Adrese
Tālruņa numurs
Elektroniskā pasta adrese

 Šaujamieroča1:

marka (sistēma)  
kalibrs  
modelis  
sērija un numurs  

 Šaujamieroča maināmais stobrs1:

daudzums  
kalibrs  
marka  
sērija un numurs  

Ziņas par munīciju1:

daudzums  
kalibrs  

Muitas punkts, caur kuru paredzēts ievest ieroci un munīciju Latvijas Republikā2
 

Informācija par noteikto prasību izpildi un dokumentu esību (vajadzīgo atzīmēt ar x):

ieroču eksāmens ir nokārtots un saņemta apliecība

 ārstniecības iestādē ir veikta veselības pārbaude un veselības stāvoklis ir atbilstošs ieroču glabāšanai (nēsāšanai)

Iesniegumam pievienoju (vajadzīgo atzīmēt ar x):

apliecības kopiju par pirmās palīdzības pamatzināšanu 12 stundu apmācības kursa beigšanu ar triju stundu zināšanu pārbaudi

vai

medicīniskās izglītības dokumenta kopiju,

vai

izglītības iestādes diploma un sekmju izraksta kopiju, kas apliecina, ka ir apgūts atbilstošs mācību kurss izglītības iestādē

ieroču kolekcijas telpas īres (nomas) līguma kopiju3

dokumenta kopiju, kas apliecina ieroču kolekcijas telpas aprīkošanu ar ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un apsardzes signalizācijas sistēmu, kas savienotas ar apsardzes komersanta centrālo apsardzes pulti

apsardzes līguma kopiju par ieroču kolekcijas telpas apsardzi, kas noslēgts ar apsardzes komersantu

mantojuma tiesības apliecinoša dokumenta kopiju4

citu dokumentu:

  kopiju
 

(dokumenta nosaukums)

 
  kopiju
 

(dokumenta nosaukums)

 

     

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts5)


   

(datums5)

 

Piezīmes.
1 Ziņas par pārdevēju, ieroci un munīciju aizpilda, ja šaujamieroci vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci paredzēts iegādāties citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī un ja ziņas par šaujamieroča modeli, sēriju un numuru vai tā maināmo stobru ir zināmas.
2 Muitas punktu norāda, ja šaujamieroci vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci paredzēts iegādāties citā ārvalstī, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts.
3 Ieroču kolekcijas telpas īres (nomas) līguma kopiju pievieno, ja ieroču kolekcijas telpa nav ierīkota fiziskās personas deklarētajā dzīvesvietā, nekustamajā īpašumā vai kopīpašumā.
4 Mantojuma tiesības apliecinoša dokumenta kopiju pievieno, ja šaujamieroci, tā maināmo stobru un munīciju vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci saņem mantojumā.
5 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

86. Izteikt 13. pielikumu šādā redakcijā:

"13.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 27.decembra
noteikumiem Nr.1011

Iesnieguma paraugs
ieroču iegādāšanās un glabāšanas vai kolekcijas atļaujas saņemšanai juridiskai personai

   

Valsts policijas

 

reģiona pārvaldes

 

iecirknim/nodaļai

 
 

(Valsts policijas struktūrvienības nosaukums)


Juridiskās personas nosaukums
Vienotais reģistrācijas numurs
Adrese
Tālruņa numurs
Elektroniskā pasta adrese

Iesniegums

Lūdzu izsniegt atļauju iegādāties (vajadzīgo atzīmēt ar x):

B kategorijas īsstobra šaujamieroci - pistole/ revolveris

C kategorijas īsstobra šaujamieroci - pistole/ revolveris

B kategorijas garstobra šaujamieroci - gludstobra/ vītņstobra

C kategorijas garstobra šaujamieroci - gludstobra/ vītņstobra

D kategorijas šaujamieroci

lielas enerģijas pneimatisko ieroci

Ieroču daudzums ___________, kalibrs _____________________

 Šaujamieroča maināmais stobrs:

daudzums ___________, kalibrs _____________________

Ieroča lietojuma veids:

dienesta šaujamierocis

sporta ierocis

Cita informācija par ieroci, ja tā zināma1:

marka (sistēma), modelis ________________________________________

sērija un numurs ________________________________________

Ieroča iegādes iemesli (pamatojums ieroča iegādei, glabāšanai, izmantošanai):

Vēlos saņemt šādu ieroču atļauju (vajadzīgo atzīmēt ar x):

ieroča glabāšanas atļauju

ieroča kolekcijas atļauju

Ieroču glabātavas adrese ______________________________________________________________________

Ieroču kolekcijas telpas adrese ______________________________________________________________________

Šaujamieroci vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci iegādāšos (vajadzīgo atzīmēt ar x):

Latvijā    
 ārvalstī  
 

(norāda valsti)

 

Ziņas par pārdevēju (Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts ieroču tirdzniecības komersantu)2:

Komersanta nosaukums
Juridiskā adrese vai
tirdzniecības vietas adrese
Elektroniskā pasta adrese
Tālruņa numurs
Ieroču tirdzniecības atļaujas (licences) numurs

Ziņas par pārdevēju (Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsoni)2:

Vārds, uzvārds
Personas kods/dzimšanas datums
Adrese
Tālruņa numurs
Elektroniskā pasta adrese

 Šaujamieroča2:

marka (sistēma)  
kalibrs  
modelis  
sērija un numurs  

 Šaujamieroča maināmais stobrs2:

daudzums  
kalibrs  
marka  
sērija un numurs  

Ziņas par munīciju:

daudzums  
kalibrs  

Muitas punkts, caur kuru paredzēts ievest ieroci un munīciju Latvijas Republikā3
 

Individuālais komersants, personālsabiedrību pārstāvēt tiesīgie biedri, kapitālsabiedrības vai biedrības (nodibinājuma) valdes un padomes locekļi (turpmāk - juridiskās personas vadītāji)4:

Nr.
p. k.

Vārds

Uzvārds

Personas kods

       
       
       
       

Kapitālsabiedrības dalībnieki, personālsabiedrības vai biedrības (nodibinājuma) biedri - fiziskās personas (turpmāk - komersanta dalībnieki)5:

Nr.
p. k.

Vārds

Uzvārds

Personas kods

       
       
       
       

Atbildīgā persona  
 

(vārds, uzvārds)

 

Personas kods       -     

Informācija par noteikto prasību izpildi un dokumentu esību (vajadzīgo atzīmēt ar x):

atbildīgā persona ir nokārtojusi ieroču eksāmenu un saņēmusi apliecību

vai

atbildīgajai personai ir sporta vai pašaizsardzības ieroča glabāšanas vai nēsāšanas atļauja vai ieroču kolekcijas atļauja

Ieroču eksāmenu ir nokārtojuši un apliecību saņēmuši šādi darbinieki

vārds

uzvārds

personas kods

     
     

Sporta vai pašaizsardzības ieroča glabāšanas vai nēsāšanas atļauja vai ieroču kolekcijas atļauja ir šādiem darbiniekiem

vārds

uzvārds

personas kods

     
     

Informācija par pašvaldības atļauju 2. vai 3. kategorijas šautuves (šaušanas stenda) darbībai6:

atļaujas numurs ____________________________

izsniegšanas datums _______________________

pašvaldības nosaukums ______________________________________________________________________________________

 Šaušanas instruktors7
 

(vārds, uzvārds, personas kods)

šaušanas instruktora sertifikāta numurs ___________________________

izsniegšanas datums ________________________________________________

 Ārstniecības iestādē ir veikta veselības pārbaude, un veselības stāvoklis atbilst darbam ar ieročiem šādām fiziskām personām:

Dalībnieki8

vārds

uzvārds

personas kods

     
     

Vadītāji9

vārds

uzvārds

personas kods

     
     

Darbinieki

vārds

uzvārds

personas kods

     
     

Atbildīgā persona

vārds

uzvārds

personas kods

     
     

Treneris10

vārds

uzvārds

personas kods

     
     

Iesniegumam pievienoju (vajadzīgo atzīmēt ar x):

1. Dokumenta kopiju, ar kuru noteikta atbildīgā persona

2. Ieroču glabātavas vai ieroču kolekcijas telpu nomas līguma kopiju11

3. Dokumenta kopiju, kas apliecina ieroču glabātavas/ieroču kolekcijas telpas aprīkošanu ar ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un apsardzes signalizācijas sistēmu, kas savienotas ar apsardzes komersanta centrālo apsardzes pulti

4. Apsardzes līguma kopiju par ieroču glabātavas/ieroču kolekcijas telpas apsardzi, kas noslēgts ar apsardzes komersantu

5. Dokumenta kopiju, kurā noteikta juridiskās personas šaujamieroču, lielas enerģijas pneimatisko ieroču un munīcijas uzskaites, glabāšanas, izsniegšanas un pieņemšanas kārtība

6. Dokumenta (mācību programmas) kopiju, kas apliecina izglītības iestādes nodarbības ar šaušanu saistītos sporta veidos, jaunsargu vai militārās apmācības programmas12

7. Atļaujas kopiju savvaļas sugu dzīvnieku turēšanai savā īpašumā vai valdījumā esošajās iežogotajās platībās13

8. Juridiskās personas darbinieku sarakstu

9. Ar darbinieku noslēgta darba līguma kopiju

10. Ar šaušanas instruktoru noslēgta darba līguma vai uzņēmuma līguma kopiju14

11. Ar šaušanas instruktoru vai treneri noslēgta darba līguma vai uzņēmuma līguma kopiju15

12. Atbildīgās personas:

apliecības kopiju par pirmās palīdzības pamatzināšanu 12 stundu apmācības kursa beigšanu ar triju stundu zināšanu pārbaudi

vai

medicīniskās izglītības dokumenta kopiju,

vai

izglītības iestādes diploma un sekmju izraksta kopiju, kas apliecina, ka ir apgūts atbilstošs mācību kurss izglītības iestādē

13. Darbinieka  
 

(vārds, uzvārds)

 

apliecības kopiju par pirmās palīdzības pamatzināšanu 12 stundu apmācības kursa beigšanu ar triju stundu zināšanu pārbaudi

vai

medicīniskās izglītības dokumenta kopiju,

vai

izglītības iestādes diploma un sekmju izraksta kopiju, kas apliecina, ka ir apgūts atbilstošs mācību kurss izglītības iestādē

14.  Šaušanas sporta speciālista sertifikāta kopiju16

15. Citu dokumentu: kopiju
 

(dokumenta nosaukums)

 
  kopiju
 

(dokumenta nosaukums)

 

     

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts17)


   

(datums17)

 

Piezīmes.
1 Šaujamieroča marku (sistēmu), modeli, sēriju un numuru, kā arī šaujamieroča maināmā stobra marku, sēriju un numuru norāda, ja šāda informācija ir zināma.
2 Ziņas par pārdevēju, ieroci un munīciju norāda, ja šaujamieroci vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci paredzēts iegādāties citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī un ja ziņas par šaujamieroča modeli, sēriju un numuru vai tā maināmo stobru ir zināmas.
3 Muitas punktu norāda, ja šaujamieroci vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci paredzēts iegādāties citā ārvalstī, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts.
4 Informāciju par juridiskās personas vadītājiem nenorāda valsts un pašvaldību dibinātās izglītības iestādes, kurās paredzētas nodarbības ar šaušanu saistītajos sporta veidos, jaunsargu vai militārās apmācības programmās (turpmāk - izglītības iestāde).
5 Informāciju par juridiskās personas dalībniekiem nenorāda izglītības iestādes, Latvijā atzītās sporta federācijas, kas nodarbojas ar sporta veidiem, kuri saistīti ar šaušanu, un to kolektīvie biedri, kā arī valsts, pašvaldību un privātie muzeji.
6 Ziņas par pašvaldības atļauju 2. vai 3. kategorijas šautuves (šaušanas stenda) darbībai norāda tikai juridiskā persona, kas saņēmusi pašvaldības atļauju 2. vai 3. kategorijas šautuves (šaušanas stenda) darbībai (turpmāk - šautuve).
7 Ziņas par šaušanas instruktoru norāda tikai šautuve.
8 Ziņas par dalībniekam (fiziskai personai, izņemot akcionārus) veikto veselības pārbaudi norāda tikai privāto tiesību juridiskā persona, kurai tiesības iegādāties, glabāt un savā darbībā izmantot šaujamieročus piešķirtas saskaņā ar likumu, un šautuve.
9 Ziņas par vadītājam veikto veselības pārbaudi nav jāiesniedz izglītības iestādei.
10 Ziņas par trenerim veikto veselības pārbaudi norāda tikai izglītības iestāde.
11 Ieroču glabātavas vai ieroču kolekcijas telpu nomas līguma kopiju iesniedz, ja attiecīgās telpas nav juridiskās personas īpašums vai kopīpašums).
12 Dokumenta (mācību programmas) kopiju, kas apliecina izglītības iestādes nodarbības ar šaušanu saistītajos sporta veidos, jaunsargu vai militārās apmācības programmas, iesniedz tikai izglītības iestāde.
13 Atļaujas savvaļas sugu dzīvnieku turēšanai savā īpašumā vai valdījumā esošajās iežogotajās platībās kopiju iesniedz tikai šādu atļauju saņēmusī juridiskā persona ar šāviena trokšņa slāpētāju (klusinātāju) aprīkota šaujamieroča iegādei.
14 Ar šaušanas instruktoru noslēgta darba vai uzņēmuma līguma kopiju iesniedz tikai šautuve.
15 Ar šaušanas instruktoru vai treneri noslēgta darba vai uzņēmuma līguma kopiju iesniedz tikai izglītības iestāde.
16 Šaušanas sporta speciālista sertifikāta kopiju pievieno tikai izglītības iestāde, ja darbā pieņemts treneris.
17 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

87. Aizstāt 17. pielikumā vārdus "Deklarētās dzīvesvietas adrese" ar vārdu "Adrese".

88. Aizstāt 17. pielikumā vārdus "Juridiskā adrese" ar vārdu "Adrese".

89. Aizstāt 18. pielikumā vārdus "Deklarētās dzīvesvietas adrese" ar vārdu "Adrese".

90. Aizstāt 18. pielikumā vārdus "Juridiskā adrese" ar vārdu "Adrese".

91. Aizstāt 20. pielikumā vārdus "Juridiskā adrese" ar vārdu "Adrese".

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1011 "Ieroču atļauju noteikumi, kā .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 323Pieņemts: 17.06.2014.Stājas spēkā: 10.07.2014.Zaudē spēku: 10.04.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 132, 09.07.2014. OP numurs: 2014/132.1
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
267429
10.07.2014
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)