Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Krimināllikumā

Izdarīt Krimināllikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 2000, 12., 13.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 11., 16., 22., 23.nr.; 2003, 10., 15.nr.; 2004, 2., 3., 4., 6., 11., 12., 13.nr.; 2005, 2., 11., 12., 13., 20., 21.nr.; 2006, 1., 7., 22.nr.; 2007, 3., 15.nr.; 2008, 3., 24.nr.; 2009, 13., 15., 21.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 193.nr.; 2010, 178., 199.nr.; 2011, 99., 117., 148., 199.nr.; 2012, 202.nr.; 2013, 61.nr.; 2014, 66., 70.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.panta piektās daļas pēdējo teikumu šādā redakcijā:

"Minētais neizslēdz atkārtotu lietas izskatīšanu saskaņā ar likumu, ja ir konstatēti jaunatklāti apstākļi vai ja iepriekšējā procesā pieļauts būtisks materiālo vai procesuālo likuma normu pārkāpums, kas varēja ietekmēt lietas iznākumu."

2. 48.panta pirmajā daļā:

izslēgt 1.punktā vārdus "noziedzīgu nodarījumu reālo kopību vai";

aizstāt 6.punktā vārdu "piecpadsmit" ar vārdu "sešpadsmit";

papildināt 15.punktu pēc vārda "piedraudējumu" ar vārdiem "vai noziedzīgs nodarījums pret tikumību un dzimumneaizskaramību".

3. Izslēgt 52.panta trešajā daļā vārdu "iepriekšējo".

4. 58.1 pantā:

papildināt otro daļu ar vārdiem "kā arī gadījumā, ja noslēgts izlīgums, izpildīs tā nosacījumus";

papildināt piekto daļu pēc vārda "pienākumus" ar vārdiem "vai izlīguma nosacījumus".

5. Papildināt 61.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda nepiemēro, ja tas piespriests pilngadīgai personai par sevišķi smagu noziegumu, kas izdarīts pret personu, kura nav sasniegusi sešpadsmit gadu vecumu, un ir saistīts ar seksuālu vardarbību."

6. Izslēgt 63.panta trešās daļas 4.punktā vārdus "mantas konfiskāciju".

7. 68.pantā:

aizstāt pirmās daļas 1.punktā vārdu "ambulatoriska" ar vārdu "ambulatora";

izslēgt otrajā daļā vārdus "un medicīnas iestādes uzraudzībā pēc dzīvesvietas".

8. 69.pantā:

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa piemērošanu tiesa izbeidz vai to groza uz mazāk ierobežojošu līdzekli, ja attiecīgā persona ir izveseļojusies vai tās veselības stāvoklis uzlabojies, vai tiek konstatēts, ka šīs personas veselības stāvoklis ir citādi mainījies tiktāl, ka tā vairs nav bīstama sabiedrībai.";

papildināt pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

"(41) Medicīniska rakstura piespiedu līdzekli tiesa var grozīt uz vairāk ierobežojošu līdzekli, ja persona nepilda tai noteikto medicīniska rakstura piespiedu līdzekli."

9. Papildināt likumu ar 69.1 pantu šādā redakcijā:

"69.1 pants. Medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa noteikšana pēc vairākiem nolēmumiem

Ja persona, kurai noteikts medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis, pēc tā noteikšanas izdara jaunu noziedzīgu nodarījumu, par kuru tai tiek noteikts medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis, tiesa jaunajā nolēmumā noteiktajam medicīniska rakstura piespiedu līdzeklim pievieno iepriekš noteikto medicīniska rakstura piespiedu līdzekli, mazāk ierobežojošo medicīniska rakstura piespiedu līdzekli ietverot vairāk ierobežojošajā līdzeklī."

10. Papildināt likumu ar 70.9 pantu šādā redakcijā:

"70.9 pants. Noilguma aprēķināšana

(1) Procesā par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu noilguma termiņu aprēķina no dienas, kad izdarīts noziedzīgs nodarījums, līdz brīdim, kad juridiskajai personai paziņo par procesa par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu uzsākšanu, ievērojot šā likuma 56.panta pirmās daļas 2.-6.punktā un 57.pantā noteiktos termiņus.

(2) Spriedums vai prokurora priekšraksts par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu nav izpildāms, ja no dienas, kad tas stājies likumīgā spēkā, ir pagājuši pieci gadi."

11. Izteikt 74.1 panta dispozīciju šādā redakcijā:

"Par genocīda, nozieguma pret cilvēci, nozieguma pret mieru vai kara nozieguma publisku slavināšanu vai īstenotā genocīda, nozieguma pret cilvēci, nozieguma pret mieru vai kara nozieguma, tai skaitā PSRS vai nacistiskās Vācijas īstenotā genocīda, nozieguma pret cilvēci, nozieguma pret mieru vai kara nozieguma pret Latvijas Republiku un tās iedzīvotājiem, publisku slavināšanu, noliegšanu, attaisnošanu vai rupju noniecināšanu -".

12. Aizstāt 116.panta sankcijā vārdu "piecpadsmit" ar vārdu "divdesmit".

13. Izteikt 159., 160., 161., 162. un 162.1 pantu šādā redakcijā:

"159.pants. Izvarošana

(1) Par dzimumaktu, izmantojot cietušā bezpalīdzības stāvokli vai par dzimumaktu pret cietušā gribu, lietojot vardarbību, draudus vai izmantojot uzticību, autoritāti vai citādu ietekmi uz cietušo (izvarošana), -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no četriem līdz desmit gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.

(2) Par izvarošanu, ja to izdarījusi personu grupa, vai par nepilngadīgā izvarošanu -

soda ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz divdesmit gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.

(3) Par izvarošanu, ja tā izraisījusi smagas sekas, vai par tādas personas izvarošanu, kura nav sasniegusi sešpadsmit gadu vecumu, -

soda ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no desmit līdz divdesmit gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.

160.pants. Seksuāla vardarbība

(1) Par seksuāla rakstura darbību nolūkā apmierināt savu dzimumtieksmi fiziskā saskarē ar cietušā ķermeni, ja tā izdarīta, izmantojot cietušā bezpalīdzības stāvokli vai pret cietušā gribu, lietojot vardarbību, draudus vai izmantojot uzticību, autoritāti vai citādu ietekmi uz cietušo, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz septiņiem gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.

(2) Par anālu vai orālu aktu vai dzimumtieksmes apmierināšanu pretdabiskā veidā, kas saistīta ar vaginālu, anālu vai orālu iekļūšanu cietušā ķermenī, ja tas izdarīts, izmantojot cietušā bezpalīdzības stāvokli vai pret cietušā gribu, lietojot vardarbību, draudus vai izmantojot uzticību, autoritāti vai citādu ietekmi uz cietušo, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no diviem līdz desmit gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.

(3) Par šā panta pirmajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, ja to izdarījusi personu grupa vai ja tas izdarīts ar nepilngadīgo, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz divpadsmit gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.

(4) Par šā panta pirmajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, ja tas izraisījis smagas sekas vai ja tas izdarīts ar personu, kura nav sasniegusi sešpadsmit gadu vecumu, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz piecpadsmit gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.

(5) Par šā panta otrajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, ja to izdarījusi personu grupa vai ja tas izdarīts ar nepilngadīgo, -

soda ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz divdesmit gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.

(6) Par šā panta otrajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, ja tas izraisījis smagas sekas vai ja tas izdarīts ar personu, kura nav sasniegusi sešpadsmit gadu vecumu, -

soda ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no desmit līdz divdesmit gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.

161.pants. Seksuāla rakstura darbības ar personu, kura nav sasniegusi sešpadsmit gadu vecumu

Par dzimumakta, anāla vai orāla akta izdarīšanu vai dzimumtieksmes apmierināšanu pretdabiskā veidā, vai citādas seksuāla rakstura darbības izdarīšanu fiziskā saskarē ar cietušā ķermeni, ja tas izdarīts ar personu, kura nav sasniegusi sešpadsmit gadu vecumu, un to izdarījusi pilngadīga persona, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.

162.pants. Pavešana netiklībā

(1) Par sešpadsmit gadu vecumu nesasniegušas vai bezpalīdzības stāvoklī esošas personas pavešanu netiklībā, tas ir, par tādas seksuāla rakstura darbības izdarīšanu bez fiziskas saskares ar cietušā ķermeni nolūkā apmierināt savu dzimumtieksmi vai izraisīt dzimuminstinktu cietušajā, ja to izdarījusi pilngadīga persona vai ja tas izdarīts, izmantojot cietušā bezpalīdzības stāvokli vai pret cietušā gribu, lietojot vardarbību, draudus vai izmantojot uzticību, autoritāti vai citādu ietekmi uz cietušo, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.

(2) Par šā panta pirmajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, ja tas izraisījis smagas sekas, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz septiņiem gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.

162.1 pants. Pamudināšana iesaistīties seksuālās darbībās

Par sešpadsmit gadu vecumu nesasniegušas personas pamudināšanu iesaistīties seksuālās darbībās vai šādas personas pamudināšanu tikties ar mērķi izdarīt seksuālas darbības vai stāties dzimumattiecībās, izmantojot informācijas vai komunikācijas tehnoloģijas vai citu saziņas veidu, ja to izdarījusi pilngadīga persona, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās."

14. 164.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"Personas iesaistīšana prostitūcijā un prostitūcijas izmantošana";

papildināt otrās daļas dispozīciju ar vārdiem "vai par apzinātu cilvēku tirdzniecības upura prostitūcijas izmantošanu";

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Par nepilngadīgas personas prostitūcijas izmantošanu -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu."

15. 165.pantā:

aizstāt otrās daļas dispozīcijā vārdus "nepilngadīgām personām" ar vārdiem "nepilngadīgu personu";

aizstāt trešās daļas dispozīcijā vārdus "mazgadīgām personām" ar vārdiem "personu, kura nav sasniegusi sešpadsmit gadu vecumu".

16. Izteikt 166.pantu šādā redakcijā:

"166.pants. Pornogrāfiska priekšnesuma demonstrēšanas, intīma rakstura izklaides ierobežošanas un pornogrāfiska rakstura materiāla aprites noteikumu pārkāpšana

(1) Par pornogrāfiska priekšnesuma demonstrēšanas vai citu intīma rakstura izklaides ierobežošanas noteikumu pārkāpšanu vai par pornogrāfiska rakstura materiāla aprites noteikumu pārkāpšanu, ja ar to radīts būtisks kaitējums, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

(2) Par tāda pornogrāfiska priekšnesuma apmeklēšanu vai demonstrēšanu vai par tādu pornogrāfiska rakstura materiāla apriti, kurš satur bērnu pornogrāfiju, cilvēka seksuālas darbības ar dzīvnieku, nekrofiliju vai dzimumtieksmes apmierināšanu vardarbīgā veidā, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.

(3) Par nepilngadīgā pamudināšanu, iesaistīšanu, piespiešanu piedalīties vai izmantošanu pornogrāfiskā priekšnesumā vai pornogrāfiska rakstura materiāla izgatavošanā -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.

(4) Par sešpadsmit gadu vecumu nesasniegušas personas pamudināšanu, iesaistīšanu, piespiešanu piedalīties vai izmantošanu pornogrāfiskā priekšnesumā vai pornogrāfiska rakstura materiāla izgatavošanā -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.

(5) Par šā panta trešajā vai ceturtajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarījusi organizēta grupa vai tās izdarītas, lietojot vardarbību, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem."

17. 231.pantā:

papildināt pirmās daļas sankciju ar vārdiem "un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās";

aizstāt otrās daļas sankcijā vārdus "un policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem" ar vārdiem "un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās".

18. Aizstāt 248.1 panta pirmās un otrās daļas sankcijā vārdus "policijas kontroli" ar vārdiem "probācijas uzraudzību".

19. 251.pantā:

aizstāt panta nosaukumā vārdus "un psihotropās vielas" ar vārdiem "psihotropās un jaunas psihoaktīvās vielas";

papildināt pirmās un trešās daļas dispozīciju pēc vārda "vielas" ar vārdiem "vai jaunas psihoaktīvās vielas vai tās saturošus izstrādājumus, kuru aprite ir aizliegta vai ierobežota".

20. 252.pantā:

aizstāt panta nosaukumā vārdus "un psihotropo vielu" ar vārdiem "psihotropo un jaunu psihoaktīvo vielu";

izteikt pirmās daļas dispozīciju šādā redakcijā:

"(1) Par narkotisko vai psihotropo vielu vai jaunu psihoaktīvo vielu vai tās saturošu izstrādājumu, kuru aprite ir aizliegta vai ierobežota, ievadīšanu citai personai vai to pievienošanu citas personas lietošanai paredzētam izstrādājumam pret šīs personas gribu vai tai nezinot -".

21. Izteikt 260.panta trešās daļas sankciju šādā redakcijā:

"soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz piecpadsmit gadiem, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku līdz desmit gadiem un konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas."

22. Izteikt 300.panta nosaukumu un pirmās daļas dispozīciju šādā redakcijā:

"300.pants. Apzināti nepatiesas liecības, atzinuma, tulkojuma, paskaidrojuma un pieteikuma sniegšana

(1) Par apzināti nepatiesas liecības, atzinuma, tulkojuma, paskaidrojuma vai pieteikuma sniegšanu pirmstiesas kriminālprocesā, tiesā, notāram vai tiesu izpildītājam, ja to izdarījusi persona, kura brīdināta par kriminālatbildību par apzināti nepatiesas liecības, atzinuma, tulkojuma, paskaidrojuma vai pieteikuma sniegšanu, -".

23. 316.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Par valsts amatpersonām uzskatāmi valsts varas pārstāvji, kā arī ikviena persona, kura pastāvīgi vai uz laiku izpilda valsts vai pašvaldības dienesta pienākumus, tai skaitā valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrībā, un kurai ir tiesības pieņemt lēmumus, kas saistoši citām personām, vai kurai ir tiesības veikt uzraudzības, kontroles, izmeklēšanas vai sodīšanas funkcijas vai rīkoties ar publiskas personas vai tās kapitālsabiedrības mantu vai finanšu līdzekļiem.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Par valsts amatpersonām uzskatāmas arī starptautisko organizāciju, starptautisko parlamentāro asambleju un starptautisko tiesu amatpersonas un minēto institūciju deleģētās personas, kā arī jebkura persona, kura ieņem likumdevēja, izpildvaras vai tiesu varas amatu ārvalstī vai jebkurā tās administratīvajā vienībā, neatkarīgi no tā, vai šī persona amatā ir iecelta vai ievēlēta, kā arī jebkura persona, kura veic publisku funkciju ārvalsts, tai skaitā tās administratīvās vienības, valsts aģentūras vai valsts uzņēmuma interesēs."

24. Izteikt 327.pantu šādā redakcijā:

"327.pants. Dienesta viltojums

(1) Par dokumenta viltošanu vai par viltota dokumenta izsniegšanu vai izmantošanu, apzinoties, ka dokuments ir viltots, ja to izdarījusi valsts amatpersona, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas mantkārīgā nolūkā vai ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, atņemot tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku līdz pieciem gadiem."

25. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 16.punktu šādā redakcijā:

"16) Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 13.decembra direktīvas 2011/93/ES par seksuālas vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālas izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu, un ar kuru aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2004/68/TI."

Likums Saeimā pieņemts 2014.gada 15.maijā.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2014.gada 31.maijā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Krimināllikumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 15.05.2014.Stājas spēkā: 14.06.2014.Tēma: KrimināltiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 105, 31.05.2014. OP numurs: 2014/105.2
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
266590
14.06.2014
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"