Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.239

Rīgā 2014.gada 13.maijā (prot. Nr.28 3.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.582 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.1.1.1.apakšaktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings" sesto un turpmākajām kārtām"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadības likuma
18.panta 10.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumos Nr. 582 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.1.1.1. apakšaktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings" sesto un turpmākajām kārtām" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 102., 198. nr.; 2010, 158. nr.; 2012, 32., 194. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Finansējumu šīs apakšaktivitātes ietvaros sniedz saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk - Regula Nr. 1407/2013)."

2. Izteikt 5.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.3. tirdzniecības misija - komersantu grupas (vismaz divu komersantu) vienota vizīte ārvalstī ar iepriekš sagatavotu komersantu grupas kopējo vizītes programmu un katram komersantam atsevišķi izstrādātu programmu, kuras ietvaros notiek tikšanās ar potenciālajiem ārvalstu sadarbības partneriem. Katra komersanta vizītes programma saturiski iekļaujas tirdzniecības misijas organizatora iepriekš izstrādātajā kopējā komersantu grupas vizītes programmā, kurā ir atspoguļotas komersantu grupas kopējās un individuālās tikšanās ar potenciālajiem ārvalstu sadarbības partneriem."

3. Izteikt 8.2.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.2.8. pirms finansējuma piešķiršanas pārbauda personas vai saistīto personu grupas fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados saņemto de minimis atbalsta apjomu saskaņā ar Regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo apmēru;".

4. Aizstāt 9. punktā skaitli un vārdu "9 933 911 latu" ar skaitli un vārdu "13 759 576 euro".

5. Izteikt 13. punktu šādā redakcijā:

"13. Saistītās personas šo noteikumu izpratnē atbilst Regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā noteiktajai viena vienota uzņēmuma definīcijai."

6. Izteikt 20.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.1. projekta iesniedzējam ar tiesas spriedumu nav pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, ar tiesas lēmumu netiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam nav uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tā saimnieciskā darbība nav izbeigta;".

7. Aizstāt 21.2. un 21.3. apakšpunktā skaitli un vārdus "50 milj. latu" ar skaitli un vārdu "71 143 590 euro".

8. Aizstāt 25.2. apakšpunktā skaitli un vārdu "2 000 latu" ar skaitli un vārdu "2 846 euro".

9. Aizstāt 25.3. apakšpunktā skaitli un vārdu "1 000 latu" ar skaitli un vārdu "1 423 euro".

10. Aizstāt 25.5. apakšpunktā:

10.1. skaitli un vārdu "6 500 latu" ar skaitli un vārdu "9 249 euro";

10.2. skaitli un vārdu "13 000 latu" ar skaitli un vārdu "18 497 euro".

11. Aizstāt 26. punktā skaitli un vārdu "4 000 latu" (attiecīgā locījumā) ar skaitli un vārdu "5 692 euro".

12. Aizstāt 27.1. apakšpunktā skaitli un vārdu "2 500 latu" ar skaitli un vārdiem "3 558 euro".

13. Aizstāt 27.2. apakšpunktā skaitli un vārdu "1 000 latu" ar skaitli un vārdu "1 423 euro".

14. Aizstāt 33. punktā:

14.1. skaitli un vārdu "880 000 latu" ar skaitli un vārdu "1 252 128 euro";

14.2. skaitli un vārdu "500 000 latu" ar skaitli un vārdu "711 436 euro".

15. Aizstāt 35.1. apakšpunktā vārdu "laikrakstā" ar vārdiem "oficiālajā izdevumā".

16. Aizstāt 68.2. apakšpunktā skaitli un vārdu "20 000 latu" ar skaitli un vārdu "28 457 euro".

17. Izteikt VIII nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"VIII. Noslēguma jautājumi".

18. Papildināt noteikumus ar 71. punktu šādā redakcijā:

"71. Finansējumu šīs apakšaktivitātes ietvaros tiem projektu iesniedzējiem, kuri projektu iesniegumus iesnieguši līdz 2014. gada 15. maijam, piešķir saskaņā ar Komisijas 2006. gada 15. decembra Regulu (EK) Nr. 1998/2006 par Līguma 87. un 88. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006. gada 28. decembris, Nr. L 379). Lēmumu, kas paredzēts šo noteikumu 52. punktā, par šajā punktā minētajiem projektu iesniegumiem pieņem līdz 2014. gada 30. jūnijam."

19. Aizstāt 2. pielikuma 1.3. un 4.1. apakšpunktā apzīmējumu "LVL" ar apzīmējumu "EUR".

20. Izteikt 2. pielikuma 4.2. un 4.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.2. Projekta izmaksu tāme (Aizpilda projekta iesniedzējs par plānotajām atbalstāmajām darbībām)

Projekta izmaksu pozīcijas

Izmaksas bez PVN (EUR)

Attiecināmais PVN* (EUR)

1

2

3

ATTIECINĀMĀS IZMAKSAS

 
1. Starptautiskās izstādes organizatora noteiktā reģistrācijas maksa    
2. Tiešā organizatora noteiktā dalības maksa par piedalīšanos starptautiskajā izstādē, kontaktbiržā, tirdzniecības misijā, kura notiek ārpus Latvijas teritorijas, t. sk. tiešā organizatora noteiktā maksa par starptautiskās izstādes, kontaktbiržas, tirdzniecības misijas organizēšanu (nedrīkst pārsniegt 2 846 EUR vienam komersantam par vienu atbalstāmo darbību)  
3. Organizatora noteiktā dalības maksa par piedalīšanos konferencē, kas notiek ārvalstīs (nedrīkst pārsniegt 1 423 EUR vienai konferencei (semināram))    
4. Organizatora noteiktā maksa par informācijas izvietošanu izstādes, tirdzniecības misijas, kontaktbiržas vai konferences katalogā    
5. Starptautiskās izstādes vai konferences (semināra) organizatora noteiktā nomas maksa par stenda konstrukciju un ekspozīcijas laukumu (komersantam ne vairāk kā 9 249 EUR vienai izstādei vai konferencei (semināram), pārējiem ne vairāk kā 18 497 EUR vienai izstādei vai konferencei (semināram))  
6. Komandējuma (darba brauciena) izmaksas ne vairāk kā trim darbiniekiem no viena komersanta vai biedra  
6.1. dienas nauda  
6.2. izdevumi par viesnīcu (naktsmītni), ieskaitot brokastu izdevumus viesnīcā  
Kopā (6.1. + 6.2.)  
7. Ekonomiskās klases sabiedriskā transporta izmaksas līdz izstādes, tirdzniecības misijas, kontaktbiržas vai konferences norises vietai un atpakaļ līdz pastāvīgajai darbavietai, kā arī ceļa (transporta) izdevumi par pārbraucieniem, ja projekta ietvaros plānotas vairākas izstādes, tirdzniecības misijas, kontaktbiržas vai konferences  
8. Nomas maksa par konferenču (semināru) telpu īri un nepieciešamo tehnisko (audiovizuālās iekārtas) aprīkojumu līdz 3 557 EUR vienai konferencei (semināram) (var iekļaut tikai Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumu Nr. 582 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.1.1.1. apakšaktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings" sesto un turpmākajām kārtām" (turpmāk - noteikumi) 21.3. apakšpunktā minētās biedrības)    
8.1. telpu īre    
8.2. audiovizuālā aprīkojuma īre    
Kopā (8.1. + 8.2.)    
9. Mārketinga pasākumi līdz 1 423 EUR vienai konferencei (semināram) (var iekļaut tikai noteikumu 21.3. apakšpunktā minētās biedrības)    
Kopā (1. + 2. + 3. + …)    
I. Kopējās projekta attiecināmās izmaksas (izmaksas + PVN)

X

Finansējuma apjoms (50 % no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām - dalībai izstādēs, tirdzniecības misijās, kontaktbiržās, konferencēs; 75 % no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām - biedrību organizētām konferencēm (semināriem))  

NEATTIECINĀMĀS IZMAKSAS

   
PVN attiecināmajām izmaksām  
1.1.  
 
1. Kopā (1.1. + …)  
Citas neattiecināmās izmaksas ar PVN  
2.1.  
 
2. Kopā (2.1. + …)  
II. Kopējās projekta neattiecināmās izmaksas (1. + 2.)

X

III. Kopējās projekta izmaksas ar PVN (I + II)    

4.3. Projekta izmaksu tāme (Aizpilda projekta iesniedzējs par veiktajām atbalstāmajām darbībām)

Projekta izmaksu pozīcijas

Summa (EUR, neieskaitot
PVN)

Attiecināmais PVN*
(EUR)

Darījuma dokumenta numurs,
datums

Maksājuma dokumenta numurs, datums

1

2

3

4

5

ATTIECINĀMĀS IZMAKSAS

       
1. Starptautiskās izstādes organizatora noteiktā reģistrācijas maksa        
2. Tiešā organizatora noteiktā dalības maksa par piedalīšanos starptautiskajā izstādē, kontaktbiržā, tirdzniecības misijā, kura notiek ārpus Latvijas teritorijas, t. sk. tiešā organizatora noteiktā maksa par starptautiskās izstādes, kontaktbiržas, tirdzniecības misijas organizēšanu (nedrīkst pārsniegt 2 846 EUR vienam komersantam par vienu atbalstāmo darbību)        
3. Organizatora noteiktā dalības maksa par piedalīšanos konferencē, kas notiek ārvalstīs (nedrīkst pārsniegt 1 423 EUR vienai konferencei (semināram))        
4. Organizatora noteiktā maksa par informācijas izvietošanu izstādes, tirdzniecības misijas, kontaktbiržas vai konferences katalogā        
5. Starptautiskās izstādes vai konferences (semināra) organizatora noteiktā nomas maksa par stenda konstrukciju un ekspozīcijas laukumu (komersantam ne vairāk kā 9 249 EUR vienai izstādei vai konferencei (semināram), pārējiem ne vairāk kā 18 497 EUR vienai izstādei vai konferencei (semināram))        
6. Komandējuma (darba brauciena) izmaksas ne vairāk kā trim darbiniekiem no viena komersanta vai biedra    

X

X

6.1. dienas nauda    

X

X

6.2. izdevumi par viesnīcu (naktsmītni), ieskaitot brokastu izdevumus viesnīcā        
Kopā (6.1. + 6.2.)    

X

X

7. Ekonomiskās klases sabiedriskā transporta izmaksas līdz izstādes, tirdzniecības misijas, kontaktbiržas vai konferences norises vietai un atpakaļ līdz pastāvīgajai darbavietai, kā arī ceļa (transporta) izdevumi par pārbraucieniem, ja projekta ietvaros plānotas vairākas izstādes, tirdzniecības misijas, kontaktbiržas vai konferences        
8. Nomas maksa par konferenču (semināru) telpu īri un nepieciešamo tehnisko (audiovizuālās iekārtas) aprīkojumu līdz 3 557 EUR vienai konferencei (semināram) (var iekļaut tikai noteikumu 21.3. apakšpunktā minētās biedrības)    

X

X

8.1. telpu īre        
8.2. audiovizuālā aprīkojuma īre        
Kopā (8.1. + 8.2.)    

X

X

9. Mārketinga pasākumi līdz 1 423 EUR vienai konferencei (semināram) (var iekļaut tikai noteikumu 21.3. apakšpunktā minētās biedrības)        
Kopā (1. + 2. + 3. + …)    

X

X

I. Kopējās projekta finansējuma izmaksas (summa + attiecināmais PVN)  

X

X

X

Finansējuma apjoms (50 % no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām - dalībai izstādēs, tirdzniecības misijās, kontaktbiržās, konferencēs; 75 % no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām - biedrību organizētām konferencēm (semināriem))    

X

X

ATBALSTA SUMMA

X

X

NEATTIECINĀMĀS IZMAKSAS
PVN attiecināmajām izmaksām    

X

X

1.1.    

X

X

   

X

X

1. Kopā (1.1. + …)    

X

X

Citas neattiecināmās izmaksas ar PVN*    

X

X

2.1.    

X

X

   

X

X

2. Kopā (2.1. + …)    

X

X

II. Kopējās projekta neattiecināmās izmaksas (1. + 2.)    

X

X

III. Kopējās projekta izmaksas ar PVN (I + II)    

X

X

Piezīme. * PVN jānorāda atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumiem Nr. 952 "Kārtība, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās". Ja projekta ietvaros ir iespējams atgūt PVN, to nevar uzrādīt kā attiecināmās izmaksas.

Papildus iesniedzamie attaisnojošie dokumenti

1. Dalības maksai:

1.1. ar pakalpojuma sniedzēju(-iem) noslēgtais(-ie) līgums(-i) vai pieteikums (t. sk. elektronisks) dalībai starptautiskā izstādē, kontaktbiržā, tirdzniecības misijā, konferencē (seminārā) (t. sk. informācijas izvietošana izstādes, tirdzniecības misijas, kontaktbiržas vai konferences (semināra) katalogā);

1.2. darījumu apliecinošs(-i) dokuments(-i) (rēķins, faktūrrēķins, preču pavadzīme-rēķins);

1.3. bankas iestādes apstiprināta bankas konta apgrozījuma izdruka par projekta īstenošanas periodu;

1.4. projekta iesniedzēja pārskats par piedalīšanos starptautiskā izstādē, kontaktbiržā, tirdzniecības misijā vai konferencē (seminārā);

1.5. organizatora izsniegts un parakstīts apliecinājums atbalsta pretendenta dalībai starptautiskā izstādē, kontaktbiržā, tirdzniecības misijā vai konferencē (seminārā);

1.6. tirdzniecības misijās - apliecinājums no tirdzniecības misijas dalībniekiem par tikšanos ar atbalsta pretendentu;

1.7. izstādes, tirdzniecības misijas, kontaktbiržas vai konferences (semināra) kataloga kopija, t. sk. izdruka no elektroniskā kataloga, kurā var identificēt projekta iesniedzēja publikāciju;

1.8. dalībai konferencē (seminārā) - sniegtās prezentācijas kopija.

2. Nomas maksai par stenda konstrukciju un ekspozīcijas laukumu:

2.1. ar organizētāju noslēgtais līgums;

2.2. darījumu apliecinošs(-i) dokuments(-i) (rēķins, faktūrrēķins, preču pavadzīme-rēķins);

2.3. stenda vai ekspozīcijas laukuma fotogrāfija no izstādes, konferences (semināra), tirdzniecības misijas, kontaktbiržas un citas norises vietas;

2.4. bankas iestādes apstiprināta bankas konta apgrozījuma izdruka par projekta īstenošanas periodu.

3. Ceļa (transporta) un viesnīcas izdevumiem:

3.1. rīkojums par komandējumu, kurā ir norādīts:

3.1.1. darbinieka(-u) vārds, uzvārds;

3.1.2. komandējuma mērķis un laikposms;

3.2. darījumu apliecinošs(-i) dokuments(-i) (rēķins, faktūrrēķins, preču pavadzīme-rēķins);

3.3. bankas iestādes apstiprināta bankas konta apgrozījuma izdruka par projekta īstenošanas periodu;

3.4. transportlīdzekļa biļete(-es) (lidmašīnai gan biļete (t. sk. elektroniskā formāta aviobiļete), gan iekāpšanas talons (boarding pass));

3.5. viesnīcas (naktsmītnes) rēķins.

4. Konferenču (semināru) organizēšanai par eksporta jautājumiem:

4.1. ar pakalpojuma sniedzēju(-iem) noslēgtais(-ie) līgums(-i), kam kā neatņemama sastāvdaļa pievienota detalizēta tāme (tāmē norāda pakalpojuma veidu, apmēru, vienību, vienas vienības cenu, pakalpojuma kopējās izmaksas. Visa nepieciešamā informācija var tikt iekļauta līgumā);

4.2. darījumu apliecinošs(-i) dokuments(-i) (rēķins, faktūrrēķins, preču pavadzīme-rēķins);

4.3. informācijas materiāla viens eksemplārs (oriģināls vai saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību apstiprināta kopija);

4.4. bankas iestādes apstiprināta bankas konta apgrozījuma izdruka par projekta īstenošanas periodu.

Ja projekts tiek ieviests partnerībā, lūdzu, norādiet, kā finansējumu plānots sadalīt
starp partneriem

Finansējums, EUR

Vadošais partneris reģistrācijas Nr.  
[partneris 1] reģistrācijas Nr.  
[partneris 2] reģistrācijas Nr.  
 
Finansējuma apjoms, kopā

"

21. Aizstāt 2. pielikuma 4.5. apakšpunktā skaitli un vārdu "20 000 latu" ar skaitli un vārdu "28 457 euro".

22. Aizstāt 2. pielikuma 4.6. apakšpunktā apzīmējumu "LVL" ar apzīmējumu "EUR".

23. Izteikt 3. pielikuma 34. punktu šādā redakcijā:

"34. Projekta iesniegumā lietotā naudas vienība ir euro (EUR)  

P"

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Ekonomikas ministra vietā -
iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.582 "Noteikumi par darbības programmas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 239Pieņemts: 13.05.2014.Stājas spēkā: 15.05.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 92, 14.05.2014. OP numurs: 2014/92.10
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
  • Citi saistītie dokumenti
266170
15.05.2014
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)