Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.221

Rīgā 2014.gada 29.aprīlī (prot. Nr.25 23.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 23.janvāra noteikumos Nr.73 "Noteikumi par pieteikumiem ierakstu izdarīšanai politisko partiju reģistrā"

Izdoti saskaņā ar Politisko partiju likuma
20.panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2007. gada 23. janvāra noteikumos Nr. 73 "Noteikumi par pieteikumiem ierakstu izdarīšanai politisko partiju reģistrā" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 16. nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot 2.1. apakšpunktu.

2. Svītrot 1. pielikumu.

3. Izteikt 2., 3., 4., 5. un 6. pielikumu šādā redakcijā:

"2.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 23.janvāra
noteikumiem Nr.73

P2.
VEIDLAPA

Pieteikums
politiskās partijas vai politisko partiju apvienības ierakstīšanai politisko partiju reģistrā

Datums

.

.

.

(diena)

 

(mēnesis)

 

(gads)

Vieta

1. Politiskā partija vai politisko partiju apvienība
Atzīmēt ar politiskā partija politisko partiju apvienība

2. Nosaukums

3. Juridiskā adrese

Valsts

Republikas pilsēta/novads, novada pilsēta/pagasts, ciems

Ielas/māju nosaukums, mājas, dzīvokļa numurs

Pasta indekss

4. Darbības mērķis

5. Datums, kad pieņemts lēmums par dibināšanu

6. Darbības termiņš

Atzīmēt ar

beztermiņa
 
līdz

.

.

.

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

(gads)

līdz mērķa sasniegšanai

7. Politiskās partijas teritoriālā(-ās) struktūrvienība(-as) (ja tāda(-as) ir izveidota(-as)) nosaukums un adrese
Nosaukums

Valsts

Republikas pilsēta/novads, novada pilsēta/pagasts, ciems

Ielas/māju nosaukums, mājas, dzīvokļa numurs

Pasta indekss

Nosaukums

Valsts

Republikas pilsēta/novads, novada pilsēta/pagasts, ciems

Ielas/māju nosaukums, mājas, dzīvokļa numurs

Pasta indekss

Nosaukums

Valsts

Republikas pilsēta/novads, novada pilsēta/pagasts, ciems

Ielas/māju nosaukums, mājas, dzīvokļa numurs

Pasta indekss

8. Valdes sastāvs

Nr. p. k. ____________
Informācija par valdes locekli
Vārds Uzvārds Personas kods
Tiesības pārstāvēt politisko partiju vai politisko partiju apvienību

Atzīmēt ar

ir tiesības pārstāvēt atsevišķi vai    
ir tiesības pārstāvēt tikai kopīgi ar valdes locekļiem

(skaits)

 

Nr. p. k. ____________
Informācija par valdes locekli
Vārds Uzvārds Personas kods
Tiesības pārstāvēt politisko partiju vai politisko partiju apvienību

Atzīmēt ar

ir tiesības pārstāvēt atsevišķi vai    
ir tiesības pārstāvēt tikai kopīgi ar valdes locekļiem

(skaits)

 

Nr. p. k. ____________
Informācija par valdes locekli
Vārds Uzvārds Personas kods
Tiesības pārstāvēt politisko partiju vai politisko partiju apvienību

Atzīmēt ar

ir tiesības pārstāvēt atsevišķi vai    
ir tiesības pārstāvēt tikai kopīgi ar valdes locekļiem

(skaits)

 

Nr. p. k. ____________
Informācija par valdes locekli
Vārds Uzvārds Personas kods
Tiesības pārstāvēt politisko partiju vai politisko partiju apvienību

Atzīmēt ar

ir tiesības pārstāvēt atsevišķi vai    
ir tiesības pārstāvēt tikai kopīgi ar valdes locekļiem

(skaits)

 

Nr. p. k. ____________
Informācija par valdes locekli
Vārds Uzvārds Personas kods
Tiesības pārstāvēt politisko partiju vai politisko partiju apvienību

Atzīmēt ar

ir tiesības pārstāvēt atsevišķi vai    
ir tiesības pārstāvēt tikai kopīgi ar valdes locekļiem

(skaits)

 

9. Personas, kuras paraksta pieteikumu

Aizpildīt, ja pieteikumu kāda dibinātāja vārdā
paraksta cita persona

Vārds Uzvārds Personas kods

Kuru no dibinātājiem un uz kāda tiesiska pamata pārstāv

Vārds Uzvārds Personas kods
Kuru no dibinātājiem un uz kāda tiesiska pamata pārstāv

Vārds Uzvārds Personas kods
Kuru no dibinātājiem un uz kāda tiesiska pamata pārstāv

10. Pievienotie dokumenti

Norādīt dokumentu, eksemplāru skaitu un lapu skaitu

politiskās partijas dibinātāju sapulces norises protokols vai lēmums par politisko partiju apvienības dibināšanu uz ______ lp.
politisko partiju apvienībai - katras politisko partiju apvienību veidojošās politiskās partijas biedru sapulces lēmums par politiskās partijas piedalīšanos politisko partiju apvienības dibināšanā uz ______ lp.
programma uz ______ lp.
dibinātāju saraksts uz ______ lp.
statūti uz ______ lp.
valdes locekļu saraksts uz ______ lp.
citi dokumenti
 
 
 
 

11. Informācija par veikto maksājumu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram

Aizpilda, ja pieteikumam nepievieno maksājumu apliecinošu dokumentu, tā atvasinājumu (t. sk. kopiju, internetbankas izdruku)

Vienam maksājumam aizpilda vienu sadaļu

Maksājuma mērķis Atzīmēt ar vēlamo
valsts nodeva

maksa par publikāciju oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"

Informācija par maksātāju
Juridiska persona

Reģistrācijas numurs

ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı

Nosaukums (firma)

 

Fiziska persona

Vārds

 

Uzvārds

Personas kods (ja personai nav personas koda, norāda dzimšanas datumu)

Informācija par maksājuma dokumentu

Maksājuma datums

.

.

.

(diena)

 

(mēnesis)

 

(gads)

 

Maksājuma dokumenta numurs

Apmaksātā summa un valūta

Maksājuma references numurs

Maksājumu pakalpojuma sniedzēja nosaukums (piemēram, banka)

 

12. Apliecinājums
Apliecinu(-ām), ka visa sniegtā informācija ir patiesa, iesniegtie dokumentu atvasinājumi atbilst oriģinālajiem dokumentiem, pieteikumā norādītā informācija atbilst politiskās partijas/politisko partiju apvienības statūtiem un pieņemtajiem lēmumiem

13. Lēmuma paziņošanas veids Atzīmēt ar vēlamo
Uzņēmumu reģistra nodaļā, kurā iesniegts pieteikums
nosūtot pa pastu uz deklarētās dzīvesvietas/juridisko adresi (lēmums par tiesību subjekta reģistrācijas atlikšanu vai atteikumu tiks nosūtīts uz dibinātāja vai dibinātāja pārstāvja deklarētās dzīvesvietas adresi)
nosūtot elektroniski uz e-pastu (lēmums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu).
Norādīt e-pastu: _________________________________

14. Kontaktinformācija saziņai Atzīmēt ar vēlamo
e-pasta adrese _________________________________

tālruņa numurs _____________________________________

15. Paraksti

Vārds Uzvārds Personas kods
Paraksts
Vieta
Datums

.

.

.

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

(gads)

Vārds Uzvārds Personas kods
Paraksts
Vieta
Datums

.

.

.

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

(gads)

Vārds Uzvārds Personas kods
Paraksts
Vieta
Datums

.

.

.

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

(gads)

Ņem nepieciešamo lapu skaitu. Neaizpildītās veidlapas ailes nosvītro. Visas aizpildītās lapas sanumurē

3.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 23.janvāra
noteikumiem Nr.73

P3.
VEIDLAPA

Pieteikums
politiskās partijas vai politisko partiju apvienības izmaiņu reģistrēšanai politisko partiju reģistrā

Datums

.

.

.

(diena)

 

(mēnesis)

 

(gads)

Vieta

1. Politiskās partijas vai politisko partiju apvienības reģistrācijas numurs un nosaukums

Reģistrācijas numurs

ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı

Politiskās partijas vai politisko partiju apvienības nosaukums

 

2. Izmaiņu būtība Atzīmēt ar un aizpildīt atbilstošos pieteikuma punktus

Nosaukuma maiņa → aizpildīt pieteikuma 2.1. apakšpunktu

Darbības mērķa maiņa → aizpildīt pieteikuma 2.2. apakšpunktu

Darbības termiņa maiņa → aizpildīt pieteikuma 2.3. apakšpunktu

Izmaiņas statūtos → iesniegtais pilnais teksts jaunajā redakcijā pilnībā atbilst pieņemtajiem grozījumiem

Juridiskās adreses maiņa → aizpildīt pieteikuma 2.4. apakšpunktu

Izmaiņas valdes sastāvā, informācijā par personām vai pārstāvības tiesībās → aizpildīt pieteikuma 2.5. apakšpunktu

Citas izmaiņas → aizpildīt pieteikuma 2.6. apakšpunktu

Jāņem vērā!

1. Jāaizpilda atbilstošie pieteikuma punkti.

2. Ja attiecīgajā lapā nepietiek vietas, jāņem vēl viena lapa.

3. Neaizpildītās veidlapas daļas nav jāpievieno.

4. Pēdējā lapa jāpievieno obligāti.

5. Visas lapas jānumurē.

2.1. Jaunais nosaukums

2.2. Jaunais darbības mērķis

2.3. Jaunais darbības termiņš

2.4. Jaunā juridiskā adrese

Valsts

Republikas pilsēta/novads, novada pilsēta/pagasts, ciems

Ielas/māju nosaukums, mājas, dzīvokļa numurs

Pasta indekss

2.5. Izmaiņas valdes sastāvā, informācijā par personām vai pārstāvības tiesībās

Izmaiņu būtība

Atzīmēt ar izmaiņu būtību

izbeigtas pilnvaras

sācis veikt pienākumus mainījusies informācija par personu
mainītas pārstāvības tiesības atstājis amatu
Personas identifikācijas informācija
Vārds Uzvārds Personas kods
Tiesības pārstāvēt politisko partiju vai politisko partiju apvienību

Atzīmēt ar

ir tiesības pārstāvēt atsevišķi vai
ir tiesības pārstāvēt tikai kopīgi ar valdes locekļiem  

 

(skaits)

Izmaiņu būtība

Atzīmēt ar izmaiņu būtību

izbeigtas pilnvaras sācis veikt pienākumus mainījusies informācija par personu
mainītas pārstāvības tiesības atstājis amatu
Personas identifikācijas informācija
Vārds Uzvārds Personas kods
Tiesības pārstāvēt politisko partiju vai politisko partiju apvienību

Atzīmēt ar

ir tiesības pārstāvēt atsevišķi vai
ir tiesības pārstāvēt tikai kopīgi ar valdes locekļiem  

 

(skaits)

Izmaiņu būtība

Atzīmēt ar izmaiņu būtību

izbeigtas pilnvaras sācis veikt pienākumus mainījusies informācija par personu
mainītas pārstāvības tiesības atstājis amatu
Personas identifikācijas informācija
Vārds Uzvārds Personas kods
Tiesības pārstāvēt politisko partiju vai politisko partiju apvienību

Atzīmēt ar

ir tiesības pārstāvēt atsevišķi vai
ir tiesības pārstāvēt tikai kopīgi ar valdes locekļiem  

 

(skaits)

Izmaiņu būtība

Atzīmēt ar izmaiņu būtību

izbeigtas pilnvaras sācis veikt pienākumus mainījusies informācija par personu
mainītas pārstāvības tiesības atstājis amatu
Personas identifikācijas informācija
Vārds Uzvārds Personas kods
Tiesības pārstāvēt politisko partiju vai politisko partiju apvienību

Atzīmēt ar

ir tiesības pārstāvēt atsevišķi vai
ir tiesības pārstāvēt tikai kopīgi ar valdes locekļiem  

 

(skaits)

2.6. Citas izmaiņas

3. Pievienotie dokumenti

Norādīt dokumentu, eksemplāru skaitu, lapu skaitu

3.1. Nosaukuma maiņa
  statūtu pilns teksts jaunā redakcijā uz ________ lp.
   
3.2. Darbības mērķa maiņa
statūtu pilns teksts jaunā redakcijā uz ________ lp.
 
3.3. Darbības termiņa maiņa
statūtu pilns teksts jaunā redakcijā uz ________ lp.
 
3.4. Izmaiņas statūtos
statūtu pilns teksts jaunā redakcijā uz ________ lp.
biedru sapulces protokola izraksts ar lēmumu par grozījumiem statūtos uz ____ lp.
 
3.5. Izmaiņas valdes sastāvā
biedru sapulces protokola izraksts ar lēmumu par valdes locekļa ievēlēšanu vai atsaukšanu uz ________ lp.
valdes locekļu saraksts uz _______ lp.
 
3.6. Izmaiņas informācijā par valdes locekļiem
dokuments, kas apliecina izmaiņas informācijā (norādīt, kāds dokuments), __________ eks. uz _______ lp.
 
3.8. Citas izmaiņas
   
   
     
     

4. Informācija par veikto maksājumu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram

Aizpilda, ja pieteikumam nepievieno maksājumu apliecinošu dokumentu, tā atvasinājumu (t. sk. kopiju, internetbankas izdruku)

Vienam maksājumam aizpilda vienu sadaļu

Maksājuma mērķis Atzīmēt ar vēlamo
valsts nodeva

maksa par publikāciju oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"

Informācija par maksātāju
Juridiska persona

Reģistrācijas numurs

ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı

Nosaukums (firma)

 

Fiziska persona

Vārds

 

Uzvārds

Personas kods (ja personai nav personas koda, norāda dzimšanas datumu)

Informācija par maksājuma dokumentu

Maksājuma datums

.

.

.

(diena)

 

(mēnesis)

 

(gads)

 

Maksājuma dokumenta numurs

Apmaksātā summa un valūta

Maksājuma references numurs

Maksājumu pakalpojuma sniedzēja nosaukums (piemēram, banka)

 

5. Apliecinājums
Apliecinu(-ām), ka visa sniegtā informācija ir patiesa, iesniegtie dokumentu atvasinājumi atbilst oriģinālajiem dokumentiem, pieteikumā norādītā informācija atbilst politiskās partijas/politisko partiju apvienības statūtiem un pieņemtajiem lēmumiem

6. Lēmuma paziņošanas veids Atzīmēt ar vēlamo
Uzņēmumu reģistra nodaļā, kurā iesniegts pieteikums
nosūtot pa pastu uz juridisko adresi
nosūtot elektroniski uz e-pastu (lēmums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu).
Norādīt e-pastu: _________________________________

7. Kontaktinformācija saziņai Atzīmēt ar vēlamo
e-pasta adrese _____________________________

tālruņa numurs ____________________________________

8. Paraksti

Vārds Uzvārds Personas kods
Amats/cits parakstīšanas tiesiskais pamats Paraksts
Vieta
Datums

.

.

.

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

(gads)

Vārds Uzvārds Personas kods
Amats/cits parakstīšanas tiesiskais pamats Paraksts
Vieta
Datums

.

.

.

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

(gads)

Ņem nepieciešamo lapu skaitu. Neaizpildītās veidlapas ailes nosvītro. Visas aizpildītās lapas sanumurē

4.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 23.janvāra
noteikumiem Nr.73

P4.
VEIDLAPA

Pieteikums
ieraksta izdarīšanai politisko partiju reģistrā par reorganizāciju (pievienošanu)

Datums

.

.

.

(diena)

 

(mēnesis)

 

(gads)

Vieta

1. Politiskā partija
Nr. p. k. Atzīmēt ar pievienojamā iegūstošā

Reģistrācijas numurs

ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı

Nosaukums

2. Pārējās pievienošanā iesaistītās politiskās partijas

Nr. p. k. Atzīmēt ar pievienojamā iegūstošā
Reģistrācijas numurs

ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı

Nosaukums

Nr. p. k. Atzīmēt ar pievienojamā iegūstošā
Reģistrācijas numurs

ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı

Nosaukums

Nr. p. k. Atzīmēt ar pievienojamā iegūstošā
Reģistrācijas numurs

ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı

Nosaukums

Nr. p. k. Atzīmēt ar pievienojamā iegūstošā
Reģistrācijas numurs

ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı

Nosaukums

3. Informācija par veikto maksājumu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram

Aizpilda, ja pieteikumam nepievieno maksājumu apliecinošu dokumentu, tā atvasinājumu (t. sk. kopiju, internetbankas izdruku). Vienam maksājumam aizpilda vienu sadaļu.

Maksājuma mērķis Atzīmēt ar vēlamo
valsts nodeva

maksa par publikāciju oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"

Informācija par maksātāju

Juridiska persona
Reģistrācijas numurs

ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı

Nosaukums (firma)

 

Fiziska persona

Vārds

 

Uzvārds

Personas kods (ja personai nav personas koda, norāda dzimšanas datumu)

Informācija par maksājuma dokumentu

Maksājuma datums

.

.

.

(diena)

 

(mēnesis)

 

(gads)

 

Maksājuma dokumenta numurs

Apmaksātā summa un valūta

Maksājuma references numurs

Maksājumu pakalpojuma sniedzēja nosaukums (piemēram, banka)

 

4. Apliecinājums
Apliecinu(-ām), ka to kreditoru prasījumi, kuri pieteikti noteiktajā termiņā, ir nodrošināti vai apmierināti un ka lēmums par reorganizāciju nav apstrīdēts tiesā vai attiecīgā prasība nav apmierināta.

Apliecinu(-ām), ka visa sniegtā informācija ir patiesa, iesniegtie dokumentu atvasinājumi atbilst oriģinālajiem dokumentiem, pieteikumā norādītā informācija atbilst politiskās partijas statūtiem un pieņemtajiem lēmumiem

5. Lēmuma paziņošanas veids Atzīmēt ar vēlamo
Uzņēmumu reģistra nodaļā, kurā iesniegts pieteikums
nosūtot pa pastu uz juridisko adresi
nosūtot elektroniski uz e-pastu (lēmums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu).
Norādīt e-pastu: _________________________________

6. Kontaktinformācija saziņai Atzīmēt ar vēlamo
e-pasta adrese _____________________________

tālruņa numurs ____________________________________

7. Pievienotie dokumenti

Norādīt dokumentu, eksemplāru skaitu un lapu skaitu

reorganizācijas līgums vai tā attiecīgi apliecināta kopija uz ______ lp.
protokola izraksts un lēmums par reorganizāciju uz ______ lp.
citi dokumenti
 
 
 
 
   

7. Paraksti

Vārds Uzvārds Personas kods
Amats/cits parakstīšanas tiesiskais pamats Paraksts
Vieta
Datums

.

.

.

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

(gads)

Vārds Uzvārds Personas kods
Amats/cits parakstīšanas tiesiskais pamats Paraksts
Vieta
Datums

.

.

.

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

(gads)

Vārds Uzvārds Personas kods
Amats/cits parakstīšanas tiesiskais pamats Paraksts
Vieta
Datums

.

.

.

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

(gads)

Vārds Uzvārds Personas kods
Amats/cits parakstīšanas tiesiskais pamats Paraksts
Vieta
Datums

.

.

.

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

(gads)

Ņem nepieciešamo lapu skaitu. Neaizpildītās veidlapas ailes nosvītro. Visas aizpildītās lapas sanumurē

5.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 23.janvāra
noteikumiem Nr.73

P5.
VEIDLAPA

Pieteikums
ieraksta izdarīšanai politisko partiju reģistrā par reorganizāciju (saplūšanu)

Datums

.

.

.

(diena)

 

(mēnesis)

 

(gads)

Vieta

1. Pievienojamās politiskās partijas

Nr. p. k.

Reģistrācijas numurs

ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı

Nosaukums

Nr. p. k.

Reģistrācijas numurs

ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı

Nosaukums

Nr. p. k.

Reģistrācijas numurs

ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı

Nosaukums

Nr. p. k.
Reģistrācijas numurs

ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı

 

Nosaukums

2. Iegūstošā (jaundibināmā) politiskā partija pēc saplūšanas

→ aizpildīt un pievienot P2. veidlapu

Nr. p. k. Nosaukums
 

Nr. p. k. Nosaukums
 

3. Informācija par veikto maksājumu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram

Aizpilda, ja pieteikumam nepievieno maksājumu apliecinošu dokumentu, tā atvasinājumu (t. sk. kopiju, internetbankas izdruku). Vienam maksājumam aizpilda vienu sadaļu

Maksājuma mērķis Atzīmēt ar vēlamo
valsts nodeva

maksa par publikāciju oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"

Informācija par maksātāju
Juridiska persona
Reģistrācijas numurs

ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı

Nosaukums (firma)

 

Fiziska persona

Vārds

 

Uzvārds

Personas kods (ja personai nav personas koda, norāda dzimšanas datumu)

Informācija par maksājuma dokumentu

Maksājuma datums

.

.

.

(diena)

 

(mēnesis)

 

(gads)

 

Maksājuma dokumenta numurs

Apmaksātā summa un valūta

Maksājuma references numurs

Maksājumu pakalpojuma sniedzēja nosaukums (piemēram, banka)

 

4. Apliecinājums
Apliecinu(-ām), ka to kreditoru prasījumi, kuri pieteikti noteiktajā termiņā, ir nodrošināti vai apmierināti un ka lēmums par reorganizāciju nav apstrīdēts tiesā vai attiecīgā prasība nav apmierināta.

Apliecinu(-ām), ka visa sniegtā informācija ir patiesa, iesniegtie dokumentu atvasinājumi atbilst oriģinālajiem dokumentiem, pieteikumā norādītā informācija atbilst politiskās partijas statūtiem un pieņemtajiem lēmumiem

5. Pievienotie dokumenti

Norādīt dokumentu, eksemplāru skaitu un lapu skaitu

reorganizācijas līgums vai tā attiecīgi apliecināta kopija uz ______ lp.
protokola izraksts un lēmums par reorganizāciju uz ______ lp.
citi dokumenti
 
 
 
 

6. Lēmuma paziņošanas veids Atzīmēt ar vēlamo
Uzņēmumu reģistra nodaļā, kurā iesniegts pieteikums
nosūtot pa pastu uz juridisko adresi
nosūtot elektroniski uz e-pastu (lēmums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu).
Norādīt e-pastu: _________________________________

7. Kontaktinformācija saziņai Atzīmēt ar vēlamo
e-pasta adrese _____________________________

tālruņa numurs ____________________________________

8. Paraksti

Vārds Uzvārds Personas kods
Amats/cits parakstīšanas tiesiskais pamats Paraksts
Vieta
Datums

.

.

.

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

(gads)

Vārds Uzvārds Personas kods
Amats/cits parakstīšanas tiesiskais pamats Paraksts
Vieta
Datums

.

.

.

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

(gads)

Vārds Uzvārds Personas kods
Amats/cits parakstīšanas tiesiskais pamats Paraksts
Vieta
Datums

.

.

.

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

(gads)

Vārds Uzvārds Personas kods
Amats/cits parakstīšanas tiesiskais pamats Paraksts
Vieta
Datums

.

.

.

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

(gads)

Ņem nepieciešamo lapu skaitu. Neaizpildītās veidlapas ailes nosvītro. Visas aizpildītās lapas sanumurē

6.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 23.janvāra
noteikumiem Nr.73

P6.
VEIDLAPA

Pieteikums
ieraksta izdarīšanai politisko partiju reģistrā par reorganizāciju (sadalīšanu)

Datums

.

.

.

(diena)

 

(mēnesis)

 

(gads)

Vieta

1. Sadalāmā politiskā partija

Reģistrācijas numurs

ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı

Nosaukums

2. Sadalīšanas veids Atzīmēt ar nodalīšana sašķelšana

3. Iegūstošās politiskās partijas

Nr. p. k.

Reģistrācijas numurs

ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı

Nosaukums

Nr. p. k.

Reģistrācijas numurs

ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı

Nosaukums

4. Sadalīšanas rezultātā izveidotās jaundibināmās politiskās partijas

→ aizpildīt un pievienot P2. veidlapu

Nr. p. k. Nosaukums
 

Nr. p. k. Nosaukums
 

5. Informācija par veikto maksājumu Uzņēmumu reģistram

Aizpilda, ja pieteikumam nepievieno maksājumu apliecinošu dokumentu, tā atvasinājumu (t. sk. kopiju, internetbankas izdruku). Vienam maksājumam aizpilda vienu sadaļu

Maksājuma mērķis Atzīmēt ar vēlamo
valsts nodeva

maksa par publikāciju oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"

Informācija par maksātāju
Juridiska persona
Reģistrācijas numurs

ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı

Nosaukums (firma)

 

Fiziska persona

Vārds

 

Uzvārds

Personas kods (ja personai nav personas koda, norāda dzimšanas datumu)

Informācija par maksājuma dokumentu

Maksājuma datums

.

.

.

(diena)

 

(mēnesis)

 

(gads)

 

Maksājuma dokumenta numurs

Apmaksātā summa un valūta

Maksājuma references numurs

Maksājumu pakalpojuma sniedzēja nosaukums (piemēram, banka)

 

6. Apliecinājums
Apliecinu(-ām), ka to kreditoru prasījumi, kuri pieteikti noteiktajā termiņā, ir nodrošināti vai apmierināti un ka lēmums par reorganizāciju nav apstrīdēts tiesā vai attiecīgā prasība nav apmierināta.

Apliecinu(-ām), ka visa sniegtā informācija ir patiesa, iesniegtie dokumentu atvasinājumi atbilst oriģinālajiem dokumentiem, pieteikumā norādītā informācija atbilst politiskās partijas statūtiem un pieņemtajiem lēmumiem

7. Pievienotie dokumenti

Norādīt dokumentu, eksemplāru skaitu un lapu skaitu

reorganizācijas līgums vai tā attiecīgi apliecināta kopija uz ______ lp.
protokola izraksts un lēmums par reorganizāciju uz ______ lp.
citi dokumenti
 
 
   

8. Lēmuma paziņošanas veids Atzīmēt ar vēlamo
Uzņēmumu reģistra nodaļā, kurā iesniegts pieteikums
nosūtot pa pastu uz juridisko adresi
nosūtot elektroniski uz e-pastu (lēmums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu).
Norādīt e-pastu: _________________________________

9. Kontaktinformācija saziņai Atzīmēt ar vēlamo
e-pasta adrese _____________________________

tālruņa numurs ____________________________________

10. Paraksti

Vārds Uzvārds Personas kods
Amats/cits parakstīšanas tiesiskais pamats Paraksts
Vieta
Datums

.

.

.

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

(gads)

Vārds Uzvārds Personas kods
Amats/cits parakstīšanas tiesiskais pamats Paraksts
Vieta
Datums

.

.

.

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

(gads)

Vārds Uzvārds Personas kods
Amats/cits parakstīšanas tiesiskais pamats Paraksts
Vieta
Datums

.

.

.

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

(gads)

Vārds Uzvārds Personas kods
Amats/cits parakstīšanas tiesiskais pamats Paraksts
Vieta
Datums

.

.

.

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

(gads)

Ņem nepieciešamo lapu skaitu. Neaizpildītās veidlapas ailes nosvītro. Visas aizpildītās lapas sanumurē".

4. Izteikt 8., 9. un 10. pielikumu šādā redakcijā:

"8.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 23.janvāra
noteikumiem Nr.73

P8.
VEIDLAPA

Pieteikums
ieraksta izdarīšanai politisko partiju reģistrā par politiskās partijas vai politisko partiju apvienības darbības izbeigšanu

Datums

.

.

.

(diena)

 

(mēnesis)

 

(gads)

Vieta

1. Politiskās partijas vai politisko partiju apvienības reģistrācijas numurs un nosaukums

Reģistrācijas numurs

ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı

Nosaukums

2. Kas veic likvidāciju Atzīmēt ar valdes locekļi citas personas → norādīt

Nr. p. k. Atzīmēt ar likvidators ir tiesīgs veikt ar likvidāciju saistītās darbības atsevišķi
Vārds Uzvārds Personas kods

Nr. p. k. Atzīmēt ar likvidators ir tiesīgs veikt ar likvidāciju saistītās darbības atsevišķi
Vārds Uzvārds Personas kods

Nr. p. k. Atzīmēt ar likvidators ir tiesīgs veikt ar likvidāciju saistītās darbības atsevišķi
Vārds Uzvārds Personas kods

3. Apliecinājums
Apliecinu(-ām), ka visa sniegtā informācija ir patiesa, iesniegtie dokumentu atvasinājumi atbilst oriģinālajiem dokumentiem, pieteikumā norādītā informācija atbilst politiskās partijas/politisko partiju apvienības statūtiem un pieņemtajiem lēmumiem

4. Pievienotie dokumenti

Norādīt dokumentu, eksemplāru skaitu, lapu skaitu

biedru sapulces protokola izraksts ar lēmumu par politiskās partijas/politisko partiju apvienības darbības izbeigšanu, ja darbība izbeigusies ar biedru sapulces lēmumu, uz ______ lp
valdes lēmums, ja politiskās partijas biedru skaits samazinās un ir mazāks par 150 biedriem vai citu statūtos noteiktu skaitu/politisko partiju apvienībā ietilpstošo partiju skaits ir samazinājies līdz vienai politiskajai partijai vai izbeidzas statūtos noteiktais termiņš, uz kādu politiskā partija/politisko partiju apvienība bija dibināta, uz ______ lp.
citi dokumenti
 
 
 
   

5. Informācija par veikto maksājumu Uzņēmumu reģistram

Aizpilda, ja pieteikumam nepievieno maksājumu apliecinošu dokumentu, tā atvasinājumu (t. sk. kopiju, internetbankas izdruku). Vienam maksājumam aizpilda vienu sadaļu

Maksājuma mērķis Atzīmēt ar vēlamo
valsts nodeva

maksa par publikāciju oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"

Informācija par maksātāju
Juridiska persona
Reģistrācijas numurs

ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı

Nosaukums (firma)

 

Fiziska persona

Vārds

 

Uzvārds

Personas kods (ja personai nav personas koda, norāda dzimšanas datumu)

Informācija par maksājuma dokumentu

Maksājuma datums

.

.

.

(diena)

 

(mēnesis)

 

(gads)

 

Maksājuma dokumenta numurs

Apmaksātā summa un valūta

Maksājuma references numurs

Maksājumu pakalpojuma sniedzēja nosaukums (piemēram, banka)

 

6. Lēmuma paziņošanas veids Atzīmēt ar vēlamo
Uzņēmumu reģistra nodaļā, kurā iesniegts pieteikums
nosūtot pa pastu uz juridisko adresi
nosūtot elektroniski uz e-pastu (lēmums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu).
Norādīt e-pastu: _________________________________

7. Kontaktinformācija saziņai Atzīmēt ar vēlamo
e-pasta adrese _____________________________

tālruņa numurs ____________________________________

8. Paraksti

Vārds Uzvārds Personas kods
Amats/cits parakstīšanas tiesiskais pamats Paraksts
Vieta
Datums

.

.

.

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

(gads)

Vārds Uzvārds Personas kods
Amats/cits parakstīšanas tiesiskais pamats Paraksts
Vieta
Datums

.

.

.

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

(gads)

Vārds Uzvārds Personas kods
Amats/cits parakstīšanas tiesiskais pamats Paraksts
Vieta
Datums

.

.

.

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

(gads)

Ņem nepieciešamo lapu skaitu. Neaizpildītās veidlapas ailes nosvītro. Visas aizpildītās lapas sanumurē

9.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 23.janvāra
noteikumiem Nr.73

P9.
VEIDLAPA

Pieteikums
ieraksta izdarīšanai politisko partiju reģistrā par politiskās partijas vai politisko partiju apvienības darbības turpināšanu

Datums

.

.

.

(diena)

 

(mēnesis)

 

(gads)

Vieta

1. Politiskās partijas un politisko partiju apvienības reģistrācijas numurs un nosaukums

Reģistrācijas numurs

ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı

Nosaukums

2. Valdes sastāvs

Nr. p. k. ____________
Informācija par valdes locekli
Vārds Uzvārds Personas kods
Tiesības pārstāvēt politisko partiju vai politisko partiju apvienību

Atzīmēt ar

ir tiesības pārstāvēt atsevišķi vai    
ir tiesības pārstāvēt tikai kopīgi ar valdes locekļiem

(skaits)

 

Nr. p. k. ____________
Informācija par valdes locekli
Vārds Uzvārds Personas kods
Tiesības pārstāvēt politisko partiju vai politisko partiju apvienību

Atzīmēt ar

ir tiesības pārstāvēt atsevišķi vai    
ir tiesības pārstāvēt tikai kopīgi ar valdes locekļiem

(skaits)

 

Nr. p. k. ____________
Informācija par valdes locekli
Vārds Uzvārds Personas kods
Tiesības pārstāvēt politisko partiju vai politisko partiju apvienību

Atzīmēt ar

ir tiesības pārstāvēt atsevišķi vai    
ir tiesības pārstāvēt tikai kopīgi ar valdes locekļiem

(skaits)

 

Nr. p. k. ____________
Informācija par valdes locekli
Vārds Uzvārds Personas kods
Tiesības pārstāvēt politisko partiju vai politisko partiju apvienību

Atzīmēt ar

ir tiesības pārstāvēt atsevišķi vai    
ir tiesības pārstāvēt tikai kopīgi ar valdes locekļiem

(skaits)

 

Nr. p. k. ____________
Informācija par valdes locekli
Vārds Uzvārds Personas kods
Tiesības pārstāvēt politisko partiju vai politisko partiju apvienību

Atzīmēt ar

ir tiesības pārstāvēt atsevišķi vai    
ir tiesības pārstāvēt tikai kopīgi ar valdes locekļiem

(skaits)

 

3. Pievienotie dokumenti

Norādīt dokumentu, eksemplāru skaitu, lapu skaitu

biedru sapulces lēmums par politiskās partijas/politisko partiju apvienības darbības turpināšanu un valdes locekļu ievēlēšanu uz ______ lp.
valdes locekļu saraksts uz ______ lp.
citi dokumenti
 
 
 
 
   

4. Informācija par veikto maksājumu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram

Aizpilda, ja pieteikumam nepievieno maksājumu apliecinošu dokumentu, tā atvasinājumu (t. sk. kopiju, internetbankas izdruku). Vienam maksājumam aizpilda vienu sadaļu

Maksājuma mērķis Atzīmēt ar vēlamo
valsts nodeva

maksa par publikāciju oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"

Informācija par maksātāju
Juridiska persona
Reģistrācijas numurs

ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı

Nosaukums (firma)

 

Fiziska persona

Vārds

 

Uzvārds

Personas kods (ja personai nav personas koda, norāda dzimšanas datumu)

Informācija par maksājuma dokumentu

Maksājuma datums

.

.

.

(diena)

 

(mēnesis)

 

(gads)

 

Maksājuma dokumenta numurs

Apmaksātā summa un valūta

Maksājuma references numurs

Maksājumu pakalpojuma sniedzēja nosaukums (piemēram, banka)

 

5. Apliecinājums
Apliecinu(-ām), ka visa sniegtā informācija ir patiesa, iesniegtie dokumentu atvasinājumi atbilst oriģinālajiem dokumentiem, pieteikumā norādītā informācija atbilst politiskās partijas/politisko partiju apvienības statūtiem un pieņemtajiem lēmumiem

6. Lēmuma paziņošanas veids Atzīmēt ar vēlamo
Uzņēmumu reģistra nodaļā, kurā iesniegts pieteikums
nosūtot pa pastu uz juridisko adresi
nosūtot elektroniski uz e-pastu (lēmums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu).
Norādīt e-pastu: _________________________________

7. Kontaktinformācija saziņai Atzīmēt ar vēlamo
e-pasta adrese _____________________________

tālruņa numurs ____________________________________

8. Likvidatora paraksts

Vārds Uzvārds Personas kods
Paraksts
Vieta
Datums

.

.

.

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

(gads)

Vārds Uzvārds Personas kods
Paraksts
Vieta
Datums

.

.

.

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

(gads)

Vārds Uzvārds Personas kods
Paraksts
Vieta
Datums

.

.

.

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

(gads)

Ņem nepieciešamo lapu skaitu. Neaizpildītās veidlapas ailes nosvītro. Visas aizpildītās lapas sanumurē

10.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 23.janvāra
noteikumiem Nr.73

P10.
VEIDLAPA

Pieteikums
ieraksta izdarīšanai politisko partiju reģistrā par politiskās partijas vai politisko partiju apvienības izslēgšanu no reģistra

Datums

.

.

.

(diena)

 

(mēnesis)

 

(gads)

Vieta

1. Politiskās partijas vai politisko partiju apvienības reģistrācijas numurs un nosaukums

Reģistrācijas numurs

ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı

Nosaukums

2. Apliecinājumi
Apliecinu(-ām), ka visa sniegtā informācija ir patiesa, iesniegtie dokumentu atvasinājumi atbilst oriģinālajiem dokumentiem, pieteikumā norādītā informācija atbilst politiskās partijas/politisko partiju apvienības statūtiem un pieņemtajiem lēmumiem.

Apliecinu(-ām), ka:

- likvidācijas slēguma bilance un politiskās partijas/politisko partiju apvienības atlikušās mantas sadales plāns nav apstrīdēts tiesā vai prasība tikusi noraidīta;

- visi kreditoru prasījumi ir apmierināti vai tiem paredzētā nauda ir deponēta;

- politiskās partijas/politisko partiju apvienības dokumenti ir nodoti glabāšanā arhīvā

3. Pievienotie dokumenti

Norādīt dokumentu, eksemplāru skaitu, lapu skaitu

slēguma finanšu pārskats uz ______ lp.
citi dokumenti
 
 
 
 
   

4. Informācija par veikto maksājumu Uzņēmumu reģistram

Aizpilda, ja pieteikumam nepievieno maksājumu apliecinošu dokumentu, tā atvasinājumu (t. sk. kopiju, internetbankas izdruku). Vienam maksājumam aizpilda vienu sadaļu

Maksājuma mērķis Atzīmēt ar vēlamo
valsts nodeva

maksa par publikāciju oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"

Informācija par maksātāju
Juridiska persona
Reģistrācijas numurs

ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı

Nosaukums (firma)

 

Fiziska persona

Vārds

 

Uzvārds

Personas kods (ja personai nav personas koda, norāda dzimšanas datumu)

Informācija par maksājuma dokumentu

Maksājuma datums

.

.

.

(diena)

 

(mēnesis)

 

(gads)

 

Maksājuma dokumenta numurs

Apmaksātā summa un valūta

Maksājuma references numurs

Maksājumu pakalpojuma sniedzēja nosaukums (piemēram, banka)

 

5. Lēmuma paziņošanas veids Atzīmēt ar vēlamo
Uzņēmumu reģistra nodaļā, kurā iesniegts pieteikums
nosūtot pa pastu uz juridisko adresi
nosūtot elektroniski uz e-pastu (lēmums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu).
Norādīt e-pastu: _________________________________

6. Kontaktinformācija saziņai Atzīmēt ar vēlamo
e-pasta adrese _____________________________

tālruņa numurs ____________________________________

7. Paraksti

Vārds Uzvārds Personas kods
Amats/cits parakstīšanas tiesiskais pamats Paraksts
Vieta
Datums

.

.

.

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

(gads)

Vārds Uzvārds Personas kods
Amats/cits parakstīšanas tiesiskais pamats Paraksts
Vieta
Datums

.

.

.

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

(gads)

Ņem nepieciešamo lapu skaitu. Neaizpildītās veidlapas ailes nosvītro. Visas aizpildītās lapas sanumurē".

Ministru prezidenta vietā -
satiksmes ministrs Anrijs Matīss

Tieslietu ministre Baiba Broka

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 23.janvāra noteikumos Nr.73 "Noteikumi par pieteikumiem ierakstu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 221Pieņemts: 29.04.2014.Stājas spēkā: 07.05.2014.Zaudē spēku: 01.05.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 85, 06.05.2014. OP numurs: 2014/85.8
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
265959
07.05.2014
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)