Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā

Izdarīt Saeimas vēlēšanu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 13.nr.; 1998, 9., 13.nr.; 2002, 12., 13.nr.; 2003, 19.nr.; 2006, 8., 10.nr.; 2007, 13.nr.; 2009, 8.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 62.nr.; 2011, 46., 114., 144.nr.; 2012, 203.nr.; 2013, 191.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"" ar vārdiem "oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"".

2. Aizstāt visā likumā vārdus "vēlēšanu gaitas protokols" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "vēlēšanu gaitas žurnāls" (attiecīgā locījumā).

3. Izteikt 1.pantu šādā redakcijā:

"1.pants. Tiesības vēlēt ir Latvijas pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā ir sasnieguši 18 gadu vecumu."

4. Izslēgt 2.pantu.

5. Izteikt 5.pantu šādā redakcijā:

"5.pants. Saeimas vēlēšanām nevar pieteikt par kandidātiem un Saeimā nevar ievēlēt personas:

1) kurām likumā paredzētajā kārtībā tiesa ir nodibinājusi aizgādnību;

2) kuras izcieš sodu brīvības atņemšanas vietās;

3) kuras ir sodītas par tīšu noziedzīgu nodarījumu, izņemot personas, kuras ir reabilitētas vai kurām sodāmība dzēsta vai noņemta;

4) kuras Krimināllikumā paredzētā nodarījuma izdarīšanas laikā atradušās nepieskaitāmības stāvoklī, ierobežotas pieskaitāmības stāvoklī vai arī pēc noziedzīga nodarījuma izdarīšanas saslimušas ar psihiskiem traucējumiem, kas tām atņēmuši iespēju saprast savu rīcību vai to vadīt, un kurām sakarā ar to piemērots medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis vai arī lieta izbeigta bez šāda piespiedu līdzekļa piemērošanas;

5) kuras ir ārvalstu valsts drošības dienestu, izlūkdienestu vai pretizlūkošanas dienestu štata darbinieki, vai personas, kuras ir bijušas PSRS, Latvijas PSR valsts drošības dienesta, izlūkdienesta vai pretizlūkošanas dienesta štata darbinieki, izņemot personas, kuras bijušas tikai PSRS vai attiecīgo Latvijas PSR Valsts drošības komitejas plānošanas un finanšu, administratīvi saimnieciskās struktūrvienības darbinieki;

6) kuras pēc 1991.gada 13.janvāra darbojušās PSKP (LKP), Latvijas PSR Darbaļaužu internacionālajā frontē, Darba kolektīvu apvienotajā padomē, Kara un darba veterānu organizācijā, Vislatvijas sabiedrības glābšanas komitejā vai tās reģionālajās komitejās;

7) kuras ir sodītas ar aizliegumu kandidēt Saeimas, Eiropas Parlamenta, republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanās, izņemot personas, kuras ir reabilitētas vai kurām sodāmība dzēsta vai noņemta."

6. Papildināt 7.panta otro daļu pēc vārda "Kuldīgas" ar vārdu "Mērsraga".

7. 11.pantā:

papildināt pantu ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

"31) katra sarakstā ietvertā kandidāta parakstīts apliecinājums par to, ka viņš prot valsts valodu tādā apjomā, kāds nepieciešams profesionālo pienākumu veikšanai;";

izslēgt 4.punkta "g" apakšpunktu.

8. 12.pantā:

aizstāt trešajā daļā vārdus "ja no šā nosaukuma kandidātu saraksta kaut vienā vēlēšanu apgabalā ievēlēts vismaz viens deputāts" ar vārdiem "ja šā nosaukuma kandidātu saraksts saņēmis divus vai vairāk procentus no nodoto derīgo balsu skaita";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "no kura neviens deputāts nav ievēlēts" ar vārdiem "kurš saņēmis mazāk par diviem procentiem no nodoto derīgo balsu skaita".

9. Papildināt 16.panta otro daļu ar jaunu pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijas nosaka vēlēšanu iecirkņus, kuros var nodot balsi glabāšanā."

10. Izteikt 18.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Pulksten 7 no rīta iecirkņa komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs komisijas klātbūtnē pārliecinās par to, vai vēlēšanu kastes, kurās paredzēts iemest vēlēšanu zīmes, ir tukšas. Pēc tam kastes atveramo daļu aizzīmogo."

11. 24.pantā:

izteikt pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"(1) Pamatojoties uz vēlētāja, viņa pilnvarotas personas vai aizgādņa rakstveida iesniegumu, kas reģistrēts īpašā žurnālā, iecirkņa komisija, nodrošinot aizklātību, balsošanu vēlētāja atrašanās vietā organizē:

1) vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties vēlēšanu telpās, un šādu vēlētāju aprūpētājiem;

2) slimojošu personu aprūpētājiem.";

izslēgt otro daļu.

12. Izslēgt 34.pantu.

13. Izteikt 35.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Katra saraksta vēlēšanu zīmes sadala divās grupās - grozītās un negrozītās vēlēšanu zīmes. Par grozītām uzskatāmas vēlēšanu zīmes, kurās vēlētājs pretī kāda kandidāta uzvārdam izdarījis atzīmi "+" vai svītrojis kandidāta vārdu vai uzvārdu. Visas pārējās vēlēšanu zīmes uzskatāmas par negrozītām. Attiecībā uz katru kandidātu saskaita grozītās vēlēšanu zīmes, kurās:

1) pretī viņa uzvārdam izdarīta atzīme "+";

2) viņa vārds vai uzvārds svītrots."

14. Izteikt V nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"V nodaļa
To Latvijas pilsoņu piedalīšanās Saeimas vēlēšanās, kuri vēlēšanu laikā uzturas ārvalstīs, pilda dienesta pienākumus starptautiskajās operācijās vai kuriem kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums, vai kuri izcieš ar brīvības atņemšanu saistītu sodu".

15. Papildināt likumu ar 45.3 pantu šādā redakcijā:

"45.3 pants. (1) Karavīri un zemessargi, kuri pilda dienesta pienākumus starptautiskajās operācijās, vēlēšanās var piedalīties attiecīgās starptautiskās operācijas rajonā, ja ir iespējams nodrošināt šā likuma nosacījumu ievērošanu.

(2) Centrālā vēlēšanu komisija ne vēlāk kā četras nedēļas pirms vēlēšanu dienas nodod Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem pārsūtīšanai Nacionālo bruņoto spēku komandiera pilnvarotai personai iecirkņa komisijas zīmogu, pasu spiedogus, balsotāju sarakstu veidlapas, visu Rīgas vēlēšanu apgabalā pieteikto kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes, vēlēšanu aploksnes un vēlēšanu kasti.

(3) Vēlēšanu dienā pirms balsošanas sākšanas Nacionālo bruņoto spēku komandiera pilnvarota persona pirmā vēlētāja klātbūtnē pārliecinās par to, vai vēlēšanu kaste ir tukša, un aizzīmogo to. Nacionālo bruņoto spēku komandiera pilnvarota persona ieraksta balsotāju sarakstā vēlētāja vārdu, uzvārdu un personas kodu un izdara vēlētāja pasē atzīmi par piedalīšanos attiecīgās Saeimas vēlēšanās. Katram vēlētājam Nacionālo bruņoto spēku komandiera pilnvarota persona izsniedz visu Rīgas vēlēšanu apgabalā pieteikto kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes un vēlēšanu aploksni, kura apzīmogota ar attiecīgās iecirkņa komisijas zīmogu, un vēlētājs par to parakstās balsotāju sarakstā. Atsevišķu vēlēšanu zīmju izsniegšana ir aizliegta. Balsošana organizējama vismaz triju vēlētāju klātbūtnē.

(4) Balsošana vēlēšanās ir aizklāta. Balsošanai ierīko atsevišķu nodalījumu saskaņā ar šā likuma 23.panta pirmo daļu.

(5) Vēlētājs izraugās vēlēšanu zīmi, kas atbilst tam kandidātu sarakstam, par kuru viņš balso, ja vēlas, izdara tajā šā likuma 23.panta otrajā un trešajā daļā minētās atzīmes, ieliek vēlēšanu zīmi vēlēšanu aploksnē un aploksni aizlīmē. Aizlīmēto vēlēšanu aploksni vēlētājs iemet aizzīmogotā vēlēšanu kastē.

(6) Balsu skaitīšanu veic Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktā kārtībā. Balsu skaitīšanai izveidojama balsu skaitīšanas komisija ne mazāk kā triju vēlētāju sastāvā.

(7) Pēc balsu saskaitīšanas un balsu skaitīšanas protokola pabeigšanas balsotāju sarakstus, visas derīgās vēlēšanu zīmes, nederīgās vēlēšanu zīmes kopā ar attiecīgām vēlēšanu aploksnēm, neizlietotās un nederīgās vēlēšanu aploksnes, vēlēšanu gaitas žurnālu un balsu skaitīšanas protokolu iesaiņo, aizzīmogo un nekavējoties nogādā Nacionālo bruņoto spēku Apvienotajam štābam pārsūtīšanai Centrālajai vēlēšanu komisijai.

(8) Vēlēšanu norisi starptautiskās operācijas rajonā uzrauga Nacionālo bruņoto spēku komandiera pilnvarota persona.

(9) Karavīrs un zemessargs, kurš vēlas balsot pa pastu, to dara šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā."

16. Papildināt likumu ar V1 nodaļu šādā redakcijā:

"V1 nodaļa
Balss nodošana glabāšanā

48.1 pants. (1) Vēlētājs var nodot balsi glabāšanā trīs dienas pirms vēlēšanu dienas. Vēlēšanu iecirkņus, kur var nodot balsi glabāšanā, iekārto republikas pilsētās un novados, kuros ir vismaz 7500 balsstiesīgo. Pašvaldībās, kurās ir vairāk nekā 20 000 balsstiesīgo, vēlēšanu iecirkņus, kur var nodot balsi glabāšanā, iekārto ar tādu aprēķinu, lai uz pilniem 20 000 balsstiesīgo būtu viens šāds iecirknis. Iecirkņu darba laiks attiecīgajās dienās ir šāds: trešdien - no pulksten 17.00 līdz 20.00; ceturtdien - no pulksten 9.00 līdz 12.00; piektdien - no pulksten 10.00 līdz 16.00. Šajā laikā iecirkņa komisija strādā ne mazāk kā četru cilvēku sastāvā.

(2) Vēlēšanu telpās iecirkņa komisijas loceklis, iepriekš pārliecinājies par to, ka persona ir vēlētājs un tās pasē nav atzīmes par piedalīšanos attiecīgās Saeimas vēlēšanās, balsotāju sarakstā ieraksta vēlētāja vārdu, uzvārdu, personas kodu un izdara vēlētāja pasē atzīmi par piedalīšanos attiecīgās Saeimas vēlēšanās. Vēlētājs parakstās balsotāju sarakstā par visu attiecīgajā apgabalā pieteikto kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmju un vēlēšanu aploksnes saņemšanu. Nodot balsi glabāšanā var tikai vienu reizi.

(3) Vēlētājs saņem no iecirkņa komisijas visu vēlēšanu apgabalā pieteikto kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes un vēlēšanu aploksni, kura apzīmogota ar attiecīgās iecirkņa komisijas zīmogu.

(4) Vēlētājs vienatnē izdara šā likuma 23.pantā noteiktās darbības, aizlīmēto vēlēšanu aploksni atdod iecirkņa komisijai, kas to vēlētāja klātbūtnē ievieto reģistrācijas aploksnē, uz kuras norādīts vēlētāja vārds, uzvārds un kārtas numurs balsotāju sarakstā, un reģistrācijas aploksni iemet aizzīmogotā vēlēšanu kastē.

(5) Vēlētājs, kurš nodevis balsi glabāšanā, drīkst balsot vēlēšanu dienā tikai tajā iecirknī, kur nodevis balsi glabāšanā. Iecirkņa komisija balsotāju sarakstā anulē ierakstu par balss nodošanu glabāšanā, un vēlētājs balso šā likuma III nodaļā noteiktajā kārtībā.

(6) Kad iecirkņa komisija pēc vēlēšanu beigām atver vēlēšanu kastes (31.panta trešā daļa), tā sašķiro reģistrācijas aploksnes divās grupās - derīgās un nederīgās aploksnes. Reģistrācijas aploksne ir nederīga, ja attiecīgais vēlētājs nobalsojis vēlēšanu dienā vai ja uz tās nav norādīts vēlētāja vārds, uzvārds un kārtas numurs balsotāju sarakstā. Nederīgās reģistrācijas aploksnes saskaita un neatvērtas iesaiņo. Derīgās reģistrācijas aploksnes iecirkņa komisija atver un skaita balsis, kā norādīts šā likuma IV nodaļā (31.panta ceturtā daļa)."

17. Papildināt pārejas noteikumus ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Līdz dienai, kad stāsies spēkā attiecīgie grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2014.gadam", likuma V1 nodaļas "Balss nodošana glabāšanā" ieviešanai nepieciešamie izdevumi tiek segti no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem."

Likums Saeimā pieņemts 2014.gada 6.februārī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2014.gada 21.februārī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 06.02.2014.Stājas spēkā: 07.03.2014.Tēma: Saeima; Vēlēšanas; Konstitucionālās tiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 38, 21.02.2014. OP numurs: 2014/38.4
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
264561
07.03.2014
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)