Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.22

Rīgā 2014.gada 14.janvārī (prot. Nr.2 10.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību"
Izdoti saskaņā ar Darba likuma 40.panta septīto daļu
un Valsts statistikas likuma 7.1 pantu

Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 18. maija noteikumos Nr. 461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 84., 148., 200. nr.; 2011, 118. nr.; 2012, 4., 125. nr.; 2013, 37., 174. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 21.1 un 21.2 punktu šādā redakcijā:

"21.1 Šo noteikumu 2. pielikuma 3.57. apakšnodaļa un grozījumi saistībā ar profesijas "5131 01 VIESMĪLIS" nosaukuma precizēšanu šo noteikumu 1. pielikuma V nodaļas "Piektā pamatgrupa "PAKALPOJUMU UN TIRDZNIECĪBAS DARBINIEKI"" 513 atsevišķās grupas "VIESMĪĻI" profesiju uzskaitījumā, 3. pielikuma profesiju sarakstā kodu augošā secībā un 4. pielikuma profesiju sarakstā alfabēta secībā pēc profesijas pamatvārda vai pamatvārdiem, kas rakstīti ar latviešu alfabēta lielajiem burtiem, stājas spēkā 2014. gada 1. jūlijā.

21.2 Šo noteikumu 2. pielikuma 4.2. apakšnodaļa ir spēkā līdz 2014. gada 30. jūnijam."

2. 1. pielikumā "Profesiju klasifikators":

2.1. izteikt nodaļas "Profesiju klasifikatora grupu nosaukumu un to starptautisko kodu KOPSAVILKUMS" pirmās pamatgrupas "VADĪTĀJI" 11 apakšgrupas "LIKUMDEVĒJI, AMATPERSONAS UN VADĪTĀJI" 111 mazās grupas "Likumdevēji, amatpersonas un vadītāji" atsevišķo grupu uzskaitījumā kodam atbilstošu atsevišķās grupas nosaukumu šādā redakcijā:

"1114 Biedrību, nodibinājumu, arodbiedrību un politisko partiju amatpersonas";

2.2. izteikt I nodaļas "Pirmā pamatgrupa "VADĪTĀJI"" 111 mazās grupas "LIKUMDEVĒJI, AMATPERSONAS UN VADĪTĀJI" atsevišķo grupu uzskaitījumā kodam atbilstošu atsevišķās grupas nosaukumu šādā redakcijā:

"1114 Biedrību, nodibinājumu, arodbiedrību un politisko partiju amatpersonas";

2.3. izteikt I nodaļas "Pirmā pamatgrupa "VADĪTĀJI"" 1114 atsevišķās grupas nosaukumu šādā redakcijā:

"BIEDRĪBU, NODIBINĀJUMU, ARODBIEDRĪBU UN POLITISKO PARTIJU AMATPERSONAS";

2.4. izteikt I nodaļas "Pirmā pamatgrupa "VADĪTĀJI"" 1114 atsevišķās grupas "BIEDRĪBU, NODIBINĀJUMU, ARODBIEDRĪBU UN POLITISKO PARTIJU AMATPERSONAS" apraksta sadaļu šādā redakcijā:

"Biedrību, nodibinājumu, arodbiedrību un politisko partiju amatpersonas nosaka un formulē šo biedrību, nodibinājumu, arodbiedrību un politisko partiju politiku, statūtu izstrādi, kas reglamentē biedrības, nodibinājuma, arodbiedrības un politiskās partijas darbību, pārstāv biedrību, nodibinājumu, arodbiedrību un politisko partiju citās institūcijās.";

2.5. izteikt I nodaļas "Pirmā pamatgrupa "VADĪTĀJI"" 1114 atsevišķās grupas "BIEDRĪBU, NODIBINĀJUMU, ARODBIEDRĪBU UN POLITISKO PARTIJU AMATPERSONAS" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu šādā redakcijā:

"Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– noteikt biedrības, nodibinājuma, arodbiedrības un politiskās partijas politiku, pamatvirzienus, statūtus un noteikumus; aizstāvēt savas biedrības, nodibinājuma, arodbiedrības un politiskās partijas biedru intereses; veicināt interesi par biedrībām, nodibinājumiem un arodbiedrībām; plānot un organizēt biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības darbības pamatvirzienus un statūtus, vadošo institūciju lēmumu ievērošanu; plānot un organizēt partijas darbu vēlēšanu kampaņā, rūpēties par savas partijas kandidātu izvirzīšanu vēlēšanās; plānot un organizēt pasākumus partijas biedru izglītošanai un jaunu biedru iesaistīšanai; vadīt citus darbiniekus.";

2.6. papildināt I nodaļas "Pirmā pamatgrupa "VADĪTĀJI"" 1114 atsevišķās grupas "BIEDRĪBU, NODIBINĀJUMU, ARODBIEDRĪBU UN POLITISKO PARTIJU AMATPERSONAS" profesiju uzskaitījumu aiz 1114 04 profesijas ar šādām profesijām:

"1114 05 Arodbiedrības VADĪTĀJS /PREZIDENTS /PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1114 06 Arodbiedrības VADĪTĀJA VIETNIEKS /VICEPREZIDENTS /PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

1114 07 Arodorganizācijas VADĪTĀJS /PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1114 08 Politiskās partijas VADĪTĀJS /PREZIDENTS /PRIEKŠSĒDĒTĀJS /ĢENERĀLSEKRETĀRS";

2.7. papildināt I nodaļas "Pirmā pamatgrupa "VADĪTĀJI"" 1321 atsevišķās grupas "APSTRĀDES RŪPNIECĪBAS JOMAS VADĪTĀJI" profesiju uzskaitījumu aiz 1321 14 profesijas ar šādu profesiju:

"1321 15 Maiņas MEISTARS (pārtikas rūpniecībā)";

2.8. papildināt I nodaļas "Pirmā pamatgrupa "VADĪTĀJI"" 1324 atsevišķās grupas "TRANSPORTA, SAKARU, NOLIKTAVU, SAGĀDES, SADALES, LOĢISTIKAS UN TĀM RADNIECĪGU JOMU VADĪTĀJI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "kārtot ar materiālo vērtību sagādi un sadali saistītus jautājumus, orientējoties uz ieņēmumu palielināšanu un preču krājumu samazināšanu, kā arī attiecīgo izmaksu samazināšanu" ar vārdiem "organizēt drošu kuģu satiksmi visā ostas akvatorijā; veikt drošības kontroli; uzraudzīt navigācijas līdzekļu, loču dienesta, ostas kontroles dienesta un kuģošanas atbalsta dienesta darbību; izstrādāt kuģu manevrēšanas shēmas; kontrolēt ostas kuģu ceļu atbilstību projektētajiem dziļumiem un nodrošināt to savlaicīgu padziļināšanu, nodrošināt ostas akvatorijas dziļuma kontroli un nodrošināt navigācijas līdzekļu darbību ostā un noteiktās vietās jūrā un piekrastē; nodrošināt kuģu žurnālu reģistrāciju; organizēt un vadīt ostā notikušo avāriju seku likvidācijas darbus un cilvēku glābšanas darbus";

2.9. papildināt I nodaļas "Pirmā pamatgrupa "VADĪTĀJI"" 1324 atsevišķās grupas "TRANSPORTA, SAKARU, NOLIKTAVU, SAGĀDES, SADALES, LOĢISTIKAS UN TĀM RADNIECĪGU JOMU VADĪTĀJI" profesiju uzskaitījumu aiz 1324 42 profesijas ar šādu profesiju:

"1324 43 Ostas KAPTEIŅA VIETNIEKS";

2.10. papildināt I nodaļas "Pirmā pamatgrupa "VADĪTĀJI"" 1439 atsevišķās grupas "CITUR NEKLASIFICĒTU PAKALPOJUMU JOMAS VADĪTĀJI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "veikt administratīvus pienākumus" ar vārdiem "plānot un vadīt kuģu klientu apkalpošanas servisu, tai skaitā ēdināšanas pakalpojumus";

2.11. papildināt I nodaļas "Pirmā pamatgrupa "VADĪTĀJI"" 1439 atsevišķās grupas "CITUR NEKLASIFICĒTU PAKALPOJUMU JOMAS VADĪTĀJI" profesiju uzskaitījumu aiz 1439 11 profesijas ar šādu profesiju:

"1439 12 Kuģa klientu apkalpošanas servisa VADĪTĀJS";

2.12. papildināt II nodaļas "Otrā pamatgrupa "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2112 atsevišķās grupas "METEOROLOGI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "veikt miglas izkliedes pētījumus, kontrolēt nokrišņus" ar vārdiem "pētīt mijsakarību starp koku gadskārtām un meteoroloģiskajiem elementiem – gaisa temperatūru, nokrišņiem un Saules spīdēšanas ilgumu; veikt pagātnes klimata rekonstrukciju un iespēju robežās prognozēt klimata pārmaiņas nākotnē";

2.13. papildināt II nodaļas "Otrā pamatgrupa "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2112 atsevišķās grupas "METEOROLOGI" profesiju uzskaitījumu aiz 2112 10 profesijas ar šādu profesiju:

"2112 11 DendroKLIMATOLOGS";

2.14. papildināt II nodaļas "Otrā pamatgrupa "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2131 atsevišķās grupas "BIOLOGI, BOTĀNIĶI, ZOOLOGI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU VECĀKIE SPECIĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "apzināt dabas un cilvēka darbības mijiedarbību, kultūras sociālo, ekonomisko un politisko procesu lomu vides veidošanā, vides tipu izvietojuma likumsakarības globālā, reģionālā un lokālā līmenī" ar vārdiem "veikt mainīgo vides faktoru ietekmes uz koku attīstību pētījumus; veikt vides kvalitātes bioindikatīvo vērtēšanu; ar dendroekoloģijas metožu palīdzību pētīt gaisa piesārņojuma, kukaiņu, skābo lietu, kā arī citu ekoloģisko faktoru ietekmi uz koku gadskārtu veidošanos; pēc koku gadskārtu platuma laikrindām pētīt arī uguns, sniega, mežsaimniecībai kaitīgo kukaiņu masveida savairošanās u.c. konkrētu vides faktoru ietekmi uz koku ikgadējo radiālo pieaugumu";

2.15. papildināt II nodaļas "Otrā pamatgrupa "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2131 atsevišķās grupas "BIOLOGI, BOTĀNIĶI, ZOOLOGI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU VECĀKIE SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumu aiz 2131 72 profesijas ar šādu profesiju:

"2131 73 DendroEKOLOGS";

2.16. papildināt II nodaļas "Otrā pamatgrupa "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2141 atsevišķās grupas "RŪPNIECĪBAS UN RAŽOŠANAS INŽENIERI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "konsultēt vadītājus par resursu ekonomiskas un efektīvas izmantošanas veidiem, par jaunākajiem apģērbu un tekstila nozares zinātnes (un tehnikas) sasniegumiem, to ieviešanas iespējām un efektivitāti" ar vārdiem "nodrošināt nepārtrauktu uzņēmuma raudzētavas, filtrētavas, vārītavas un mazgāšanas iekārtu CIP (clean-in-place) darbu; kontrolēt tehnoloģijas ievērošanu uzņēmuma raudzēšanas, vārīšanas, filtrēšanas un mazgāšanas iekārtu CIP procesos";

2.17. papildināt II nodaļas "Otrā pamatgrupa "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2141 atsevišķās grupas "RŪPNIECĪBAS UN RAŽOŠANAS INŽENIERI" profesiju uzskaitījumu aiz 2141 26 profesijas ar šādu profesiju:

"2141 27 Alus darīšanas TEHNOLOGS";

2.18. papildināt II nodaļas "Otrā pamatgrupa "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2142 atsevišķās grupas "BŪVINŽENIERI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "uzturēt tehniskos kontaktus un konsultēties ar attiecīgajiem speciālistiem" ar vārdiem "veikt būvniecības darbu izmaksu tāmes aprēķinus un dzīvojamo māju pārvaldīšanas obligāto un citu darbību izmaksu tāmes aprēķinus; atbildēt par būvniecības un pārvaldīšanas darbību tehnoloģisko ciklu prasību izmaksu izvērtēšanu un aprēķināto izmaksu atbilstību darbu faktiskajiem izdevumiem; organizēt ilgtspējīgas būvniecības tehnisko, tehnoloģisko un organizatorisko procesu vadības metožu, mērīšanas, vērtēšanas un atbilstības novērtēšanas metodoloģiju izstrādāšanu; rūpēties, lai uzņēmumā radītie ilgtspējīgas būvniecības produkti, sniegtie pakalpojumi neradītu kaitējumu videi; nodrošināt būvniecības pārvaldes un tehnoloģisko uzdevumu izstrādi un izpildi, projektu plānošanu un izpildi un sniegt konsultācijas; organizēt un izpildīt vidi aizsargājošo un videi draudzīgo ilgtspējīgas būvniecības tehnoloģiju projektēšanas, iekārtu konstruēšanas, montāžas un to darbības nodrošināšanas, vides monitoringa un kontroles uzdevumus; piedalīties ilgtspējīgas būvniecības tehnoloģisko procesu inženiertehniskā pilnveidošanā saskaņā ar vides normatīvajiem aktiem un vides standartu prasībām";

2.19. papildināt II nodaļas "Otrā pamatgrupa "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2145 atsevišķās grupas "ĶĪMIJAS INŽENIERI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "organizēt un vadīt iekārtu apkalpošanu un remontu" ar vārdiem "vadīt, plānot un organizēt pārtikas produktu un dzērienu ražošanu, to kvalitātes kontroli visos ražošanas procesa posmos; izstrādāt izejvielu patēriņa normas un kontrolēt to izlietojumu pārtikas produktu un dzērienu ražošanā; veikt jaunu pārtikas produktu un dzērienu izstrādi un to ieviešanu ražošanā; pārzināt augu un dzīvnieku valsts izejvielu pārstrādi, tehnoloģiskos procesus, ražošanas procesu iekārtas un to darbību; sniegt priekšlikumus nepieciešamajiem uzlabojumiem pārtikas produktu un dzērienu ražošanā";

2.20. izteikt II nodaļas "Otrā pamatgrupa "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2145 atsevišķās grupas "ĶĪMIJAS INŽENIERI" profesiju uzskaitījumā kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"2145 10 Pārtikas un dzērienu TEHNOLOGS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 1.76. apakšnodaļā)";

2.21. izteikt II nodaļas "Otrā pamatgrupa "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2265 atsevišķās grupas "UZTURZINĀTNES UN UZTURA SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumā kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"2265 01 Uztura SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 1.77. apakšnodaļā)";

2.22. papildināt II nodaļas "Otrā pamatgrupa "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2359 atsevišķās grupas "CITUR NEKLASIFICĒTI IZGLĪTĪBAS JOMAS VECĀKIE SPECIĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "izstrādāt metodiskos materiālus mācību/treniņu un audzināšanas procesa īstenošanai" ar vārdiem "plānot, vadīt sporta izglītības vai treniņu programmu, izvērtēt to atbilstoši sporta zinātnes teorētiskajiem un praksē pamatotajiem principiem, piemērojot cilvēka organismam atbilstošas fiziskās slodzes, racionāli izmantojot sportu cilvēka veselības nostiprināšanai, saglabāšanai vai augstas meistarības sasniegšanai; konkrētā sporta veida vai profesijas prasmju un iemaņu apguvē nodrošināt pozitīvu vidi un tai atbilstošu saskarsmi; plānot, organizēt un vadīt nodarbības atbilstoši izvirzītajiem treniņu mērķiem; analizēt un novērtēt cilvēku iegūtās vispārējās, speciālās profesionālās fiziskās spējas, prasmes un iemaņas; veidot indivīdu radošo attieksmi un patstāvību treniņu procesā; izvēlēties vai izstrādāt metodiskos materiālus mācību/treniņu procesa īstenošanai";

2.23. izteikt II nodaļas "Otrā pamatgrupa "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2359 atsevišķās grupas "CITUR NEKLASIFICĒTI IZGLĪTĪBAS JOMAS VECĀKIE SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumā kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"2359 09 Vecākais sporta TRENERIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 1.78. apakšnodaļā)";

2.24. papildināt II nodaļas "Otrā pamatgrupa "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2422 atsevišķās grupas "POLITIKAS PĀRVALDĪBAS VECĀKIE SPECIĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu:

2.24.1. aiz vārdiem "konsultēt jauniešus jaunatnes politikas jomā, tajā skaitā par pasākumu, projektu un programmu izstrādi un īstenošanu, kā arī veicināt jauniešu personības attīstību" ar vārdiem "veikt darbu ar jaunatni, iesaistot jauniešus darba ar jaunatni īstenošanā un izvērtēšanā; nodrošināt aktivitātes un lietderīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas jauniešiem vietējā līmenī; līdzdarboties starptautisko pasākumu un projektu īstenošanā; nodrošināt informācijas pieejamību un apriti par jaunatnes politikas jautājumiem";

2.24.2. aiz vārdiem "izsniegt ārvalstniekiem Latvijas Republikas vīzas" ar vārdiem "organizēt, kontrolēt uzraudzīt pārziņa veiktās personas datu apstrādes atbilstību likuma prasībām; veidot reģistru, kurā iekļauj informāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem, ko bez maksas sniedz datu subjektam vai Datu valsts inspekcijai pēc to pieprasījuma; saglabāt un bez tiesiska pamata neizpaust personas datus arī pēc darba tiesisko vai dienesta attiecību izbeigšanas; sagatavot gada pārskatu par savu darbību";

2.25. izteikt II nodaļas "Otrā pamatgrupa "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2422 atsevišķās grupas "POLITIKAS PĀRVALDĪBAS VECĀKIE SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumā kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"2422 20 Nekustamā īpašuma PĀRVALDNIEKS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 1.16. apakšnodaļā)";

2.26. papildināt II nodaļas "Otrā pamatgrupa "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2422 atsevišķās grupas "POLITIKAS PĀRVALDĪBAS VECĀKIE SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumu aiz 2422 56 profesijas ar šādām profesijām:

"2422 57 Jaunatnes DARBINIEKS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 2.42. apakšnodaļā)

2422 58 Personas datu aizsardzības SPECIĀLISTS";

2.27. papildināt II nodaļas "Otrā pamatgrupa "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2423 atsevišķās grupas "PERSONĀLA UN KARJERAS, KVALITĀTES VADĪBAS SISTĒMU UN RISKU VADĪBAS VECĀKIE SPECIĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "piedalīties kvalitātes audita procesos" ar vārdiem "veicināt to, lai klients nosaka sabalansētus dzīves un profesionālos mērķus, kā arī nosaka optimālās prioritātes; veicināt optimālu, klientam organisku darbības vidi stratēģijas radīšanai un tās īstenošanas patstāvīgu plānošanu; palīdzēt klientam apzināt, atklāt un patstāvīgi attīstīt tādas īpašības un kompetences, kas ir nepieciešamas uzstādīto mērķu sasniegšanai; sekmēt jaunu uzvedības modeļu izstrādi un ieviešanu, jaunu prasmju apguvi, personīgo, profesionālo, vadības un organizācijas pārmaiņu ieviešanu; stimulēt pieņemto lēmumu apzināšanās līmeņa celšanu un personīgās atbildības uzņemšanos par to īstenošanu un iespējamām sekām, atbalstīt šo lēmumu ekoloģiskuma pārbaudi attiecībā pret cilvēku/grupu/organizāciju un sabiedrību kopumā; veidot motivējošo vidi, palīdzēt klientam koncentrēties uz nosprausto mērķu sasniegšanu; nodrošināt klientam kvalitatīvu, uz faktiem balstītu atgriezenisko saiti, kas ir domāta mācīšanās efektivitātes un rezultativitātes paaugstināšanai; veicināt sociālās un profesionālās komunikācijas kvalitātes celšanu, tādas vides paplašināšanu, kas atbalsta attīstību, personīgo un profesionālo pilnveidošanos; nodrošināt profesionālas izdegšanas profilaksi un veicināt stresa noturības paaugstināšanu";

2.28. papildināt II nodaļas "Otrā pamatgrupa "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2423 atsevišķās grupas "PERSONĀLA UN KARJERAS, KVALITĀTES VADĪBAS SISTĒMU UN RISKU VADĪBAS VECĀKIE SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumu aiz 2423 15 profesijas ar šādu profesiju:

"2423 16 Izaugsmes VEICINĀTĀJS";

2.29. papildināt II nodaļas "Otrā pamatgrupa "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2431 atsevišķās grupas "REKLĀMAS UN TIRGVEDĪBAS VECĀKIE SPECIĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "nodrošināt ārzemju tūristu sakaru iespējas" ar vārdiem "veidot un uzturēt kontaktus ar lielajiem klientiem; slēgt sadarbības līgumus; organizēt pārrunas un prezentēt produkciju; plānot tirgvedības pasākumus; analizēt tirdzniecības rezultātus un uzturēt datubāzes; ar mērķtiecīgām, plānotām, savlaicīgām un kreatīvām tirgvedības aktivitātēm nodrošināt atbildībā esošo dzērienu kategorijas produktu un citu produktu virzību tirgū; attīstīt attiecīgo produktu zīmolus, balstoties uz izstrādātām stratēģijām";

2.30. papildināt II nodaļas "Otrā pamatgrupa "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2431 atsevišķās grupas "REKLĀMAS UN TIRGVEDĪBAS VECĀKIE SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumu aiz 2431 13 profesijas ar šādām profesijām:

"2431 14 Lielo klientu VADĪTĀJS

2431 15 Produktu grupas VADĪTĀJS";

2.31. izteikt II nodaļas "Otrā pamatgrupa "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2512 atsevišķās grupas "PROGRAMMĒTĀJI" profesiju uzskaitījumā kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"2512 05 PROGRAMMĒTĀJS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 2.43. apakšnodaļā)";

2.32. papildināt II nodaļas "Otrā pamatgrupa "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2612 atsevišķās grupas "TIESNEŠI" profesiju uzskaitījumu aiz 2612 06 profesijas ar šādu profesiju:

"2612 07 Tiesu nama PRIEKŠSĒDĒTĀJS";

2.33. papildināt II nodaļas "Otrā pamatgrupa "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2632 atsevišķās grupas "SOCIOLOGI, ANTROPOLOGI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU VECĀKIE SPECIĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus" ar vārdiem "veikt sociālo grupu un sociālo institūtu uzvedības, attieksmju un savstarpējās mijiedarbības izpēti un analīzi; analizēt sociālos procesus un problēmas; organizēt un vadīt sociālos pētījumus; nodrošināt informāciju un zināšanas vadības un pārvaldes lēmumu pieņemšanai vai akadēmiskiem nolūkiem";

2.34. izteikt II nodaļas "Otrā pamatgrupa "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2632 atsevišķās grupas "SOCIOLOGI, ANTROPOLOGI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU VECĀKIE SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumā kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"2632 10 SOCIOLOGS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 1.79. apakšnodaļā)";

2.35. papildināt II nodaļas "Otrā pamatgrupa "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2633 atsevišķās grupas "FILOZOFI, VĒSTURNIEKI UN POLITOLOGI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "gatavot zinātniskus rakstus un pārskatus" ar vārdiem "veikt vēsturiskās koksnes, tai skaitā vēsturisko koka konstrukciju un priekšmetu dendrohronoloģisko datēšanu; veikt koku gadskārtu ilggadīgo hronoloģiju izstrādāšanu; iegūt informāciju no koku gadskārtas raksturojošo datu laikrindām, kuru izmanto vēstures zinātnēs (arheoloģijā, etnogrāfijā, arhitektūras un mākslas vēsturē), mežsaimniecībā, ekoloģijā, klimatoloģijā, ģeoloģijā un citās nozarēs";

2.36. papildināt II nodaļas "Otrā pamatgrupa "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2633 atsevišķās grupas "FILOZOFI, VĒSTURNIEKI UN POLITOLOGI" profesiju uzskaitījumu aiz 2633 10 profesijas ar šādu profesiju:

"2633 11 DendroHRONOLOGS";

2.37. svītrot II nodaļas "Otrā pamatgrupa "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2651 atsevišķās grupas "VIZUĀLO MĀKSLU MĀKSLINIEKI" profesiju uzskaitījumā šādu profesiju:

"2651 20 INTERJERISTS";

2.38. papildināt III nodaļas "Trešā pamatgrupa "SPECIĀLISTI"" 3111 atsevišķās grupas "ĶĪMIJAS UN FIZIKAS ZINĀTŅU SPECIĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "organizēt pētniecības iekārtu apkalpi un remontu" ar vārdiem "veikt ķīmisko sintēzi vai tās daļu, ķīmiskās un fizikāli ķīmiskās analīzes, izmantojot klasiskās un instrumentālās analīzes metodes atbilstoši standartu un tehniskās dokumentācijas prasībām vai vadošā speciālista norādēm";

2.39. izteikt III nodaļas "Trešā pamatgrupa "SPECIĀLISTI"" 3111 atsevišķās grupas "ĶĪMIJAS UN FIZIKAS ZINĀTŅU SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumā kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"3111 05 Ķīmijas TEHNIĶIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 3.53. apakšnodaļā)";

2.40. izteikt III nodaļas "Trešā pamatgrupa "SPECIĀLISTI"" 3114 atsevišķās grupas "ELEKTRONIKAS SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumā kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"3114 13 Dzelzceļa transporta automātikas, telemehānikas un sakaru TEHNIĶIS";

2.41. papildināt III nodaļas "Trešā pamatgrupa "SPECIĀLISTI"" 3115 atsevišķās grupas "INŽENIERMEHĀNIKAS SPECIĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu:

2.41.1. aiz vārdiem "veikt mehatronisko sistēmu iestādīšanas, programmēšanas, mērīšanas un regulēšanas darbus" ar vārdiem "veikt automatizētos un datorizēti vadāmos tehnoloģiskos procesos izmantotu mehānisku, elektronisku un programmējamu vadības ierīču montāžu, tehnisko apkopi, diagnostiku un remontu";

2.41.2. aiz vārdiem "ņemt un noformēt paraugus uzglabāšanai atbilstoši starptautiskajiem standartiem" ar vārdiem "organizēt starptautiskos kravu pārvadājumus; izpētīt un analizēt tirgu, sadarboties ar citiem transporta uzņēmumiem; attīstīt klientu datubāzi un kravu pārvadājumu iespējas Latvijas teritorijā; veikt kuģu izvēli ostas valsts kontroles (OVK) inspekcijām Latvijas ostās; veikt Latvijas kuģu un jahtu radioboju reģistrāciju; veikt OVK inspekcijas Latvijas ostās ienākošajiem ārvalstu kuģiem; veikt Latvijas Kuģu reģistrā reģistrēto un reģistrējamo kuģu karoga valsts un tehnisko uzraudzību, ar to saistīto dokumentu sastādīšanu un kuģu apliecību sagatavošanu, atpūtas kuģu pārbaudi un komercdarbībai paredzēto kuģu tehnisko uzraudzību; sagatavot nepieciešamos pārskatus par kuģu inspekcijām OVK un karoga valsts kontroles ietvaros; veikt Latvijas karoga kuģu drošības operatīvo kontroli; veikt pilnvaroto klasifikācijas sabiedrību starptautiskā drošības vadības kodeksa ieviešanas auditu uz Latvijas karoga kuģiem un Latvijas kuģošanas sabiedrībās; veikt kuģubūves un kuģu modernizācijas projektu atzīšanu, veikt kuģubūves un kuģu remonta darbu uzraudzību; veikt kuģu noturības, tilpības u.c. aprēķinu izstrādāšanu atzīšanai; veikt Latvijas kuģubūves un kuģu remonta uzņēmumu, kā arī aprīkojuma servisa staciju pārbaudi to sertifikācijas nolūkā";

2.42. izteikt III nodaļas "Trešā pamatgrupa "SPECIĀLISTI"" 3115 atsevišķās grupas "INŽENIERMEHĀNIKAS SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumā kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"3115 46 Mehatronisku sistēmu TEHNIĶIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 3.54. apakšnodaļā)";

2.43. papildināt III nodaļas "Trešā pamatgrupa "SPECIĀLISTI"" 3115 atsevišķās grupas "INŽENIERMEHĀNIKAS SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumu aiz 3115 67 profesijas ar šādām profesijām:

"3115 68 Starptautisko kravu pārvadājumu SPECIĀLISTS

3115 69 Kuģu inspekciju KOORDINĒTĀJS

3115 70 Kuģu kontroles INSPEKTORS";

2.44. papildināt III nodaļas "Trešā pamatgrupa "SPECIĀLISTI"" 3119 atsevišķās grupas "CITUR NEKLASIFICĒTI FIZIKAS UN INŽENIERZINĀTŅU SPECIĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu:

2.44.1. aiz vārdiem "risināt darba procesā radušās problēmas un īstenot darba un vides aizsardzības prasības" ar vārdiem "vadīt un kontrolēt pārtikas tehnoloģiskos procesus; atbildēt par ražošanas higiēnu un sanitāriju; organizēt un vadīt ražošanas vides un personāla higiēnas kontroles pasākumus; strādāt ar ražošanas tehnoloģijām un iekārtām un orientēties tajās";

2.44.2. aiz vārdiem "remontēt apsardzes tehniskās sistēmas, drošības signalizācijas sistēmas un centralizētās apsardzes pults signalizācijas sistēmas, kā arī ierīkot šīs sistēmas objektos" ar vārdiem "plānot, organizēt, uzraudzīt un kontrolēt koka izstrādājumu ražošanu; veikt izejvielu, izejmateriālu un gatavās produkcijas pieņemšanu, kontrolējot gatavās produkcijas un tehnoloģiskā procesa atbilstību normatīvajiem aktiem un tehniskajai dokumentācijai; sagatavot tehnisko dokumentāciju un rasējumus; strādāt ar kokapstrādes tehnoloģiskajām iekārtām; apkalpot alus liešanas un dzesēšanas iekārtas; veikt alus liešanas un dzesēšanas iekārtu montāžu un demontāžu, tehniskās apkopes un remontu; veikt alus liešanas un dzesēšanas iekārtu sanitāro apstrādi; sniegt klientiem tehnisko atbalstu izbraukuma pasākuma ietvaros";

2.45. izteikt III nodaļas "Trešā pamatgrupa "SPECIĀLISTI"" 3119 atsevišķās grupas "CITUR NEKLASIFICĒTI FIZIKAS UN INŽENIERZINĀTŅU SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumā:

2.45.1. kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"3119 24 Pārtikas produktu pārstrādes SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 2.44. apakšnodaļā)";

2.45.2. kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"3119 27 Koka izstrādājumu ražošanas TEHNIĶIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 3.55. apakšnodaļā)";

2.46. papildināt III nodaļas "Trešā pamatgrupa "SPECIĀLISTI"" 3119 atsevišķās grupas "CITUR NEKLASIFICĒTI FIZIKAS UN INŽENIERZINĀTŅU SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumu aiz 3119 45 profesijas ar šādu profesiju:

"3119 46 Alus liešanas un dzesēšanas iekārtu TEHNIĶIS";

2.47. svītrot III nodaļas "Trešā pamatgrupa "SPECIĀLISTI"" 3142 atsevišķās grupas "LAUKSAIMNIECĪBAS UN NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumā šādu profesiju:

"3142 11 Zvērināts MĒRNIEKS";

2.48. papildināt III nodaļas "Trešā pamatgrupa "SPECIĀLISTI"" 3152 atsevišķās grupas "KUĢU VADĪTĀJI UN LOČI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "uzraudzīt kuģa apkalpes locekļu un citu darbinieku darbu uz kuģa" ar vārdiem "vadīt atpūtas kuģus – motorjahtas, kuterus un motorlaivas, kuru garums ir no 2,5 līdz 24 metriem, kā arī ūdensmotociklus";

2.49. papildināt III nodaļas "Trešā pamatgrupa "SPECIĀLISTI"" 3152 atsevišķās grupas "KUĢU VADĪTĀJI UN LOČI" profesiju uzskaitījumu aiz 3152 28 profesijas ar šādu profesiju:

"3152 29 Atpūtas kuģu VADĪTĀJS";

2.50. izteikt III nodaļas "Trešā pamatgrupa "SPECIĀLISTI"" 3221 atsevišķās grupas "MEDICĪNAS MĀSU PROFESIJU SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumā kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"3221 01 MĀSA (Medicīnas MĀSA) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 2.45. apakšnodaļā)";

2.51. izteikt III nodaļas "Trešā pamatgrupa "SPECIĀLISTI"" 3255 atsevišķās grupas "FIZIOTERAPIJAS SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumā kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"3255 01 MASIERIS (trešā līmeņa kvalifikācija)";

2.52. izteikt III nodaļas "Trešā pamatgrupa "SPECIĀLISTI"" 3259 atsevišķās grupas "CITUR NEKLASIFICĒTI VESELĪBAS APRŪPES JOMAS SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumā kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"3259 07 SPA SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 3.27. apakšnodaļā)";

2.53. papildināt III nodaļas "Trešā pamatgrupa "SPECIĀLISTI"" 3311 atsevišķās grupas "VĒRTSPAPĪRU UN FINANŠU MĀKLERI UN BROKERI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "sagatavot un analizēt Kredītu reģistra statistiku" ar vārdiem "reģistrēt nosūtīto, saņemto un iekšējo reklamāciju; reģistrēt un tehnoloģiski apstrādāt saņemto karšu operāciju dokumentu pieprasījumu; izskatīt un tehnoloģiski apstrādāt interneta tirgotāju karšu reklamācijas; izskatīt karšu lietotāju pretenzijas";

2.54. papildināt III nodaļas "Trešā pamatgrupa "SPECIĀLISTI"" 3311 atsevišķās grupas "VĒRTSPAPĪRU UN FINANŠU MĀKLERI UN BROKERI" profesiju uzskaitījumu aiz 3311 39 profesijas ar šādu profesiju:

"3311 40 Reklamācijas SPECIĀLISTS";

2.55. papildināt III nodaļas "Trešā pamatgrupa "SPECIĀLISTI"" 3322 atsevišķās grupas "TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVJI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "sniegt informāciju par pakalpojumu produktivitātes paaugstināšanu un kvalitāti" ar vārdiem "pieņemt pasūtījumus no klientiem pa tālruni, faksu vai e-pastu; pēc pārdošanas speciālista pieprasījuma zvanīt klientiem pa tālruni; sagatavot dažādas atskaites, analītiskus pārskatus; uzturēt, atjaunināt un veikt izmaiņas esošo klientu datubāzē; ja nepieciešams, apkalpot klientus tirdzniecības zālē, sniedzot informāciju par precēm un pakalpojumiem, kā arī risinot ar klientu radušās problēmsituācijas";

2.56. papildināt III nodaļas "Trešā pamatgrupa "SPECIĀLISTI"" 3322 atsevišķās grupas "TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVJI" profesiju uzskaitījumu aiz 3322 10 profesijas ar šādām profesijām:

"3322 11 Pārdošanas SPECIĀLISTA ASISTENTS

3322 12 Tirdzniecības PĀRDEVĒJA ASISTENTS";

2.57. papildināt III nodaļas "Trešā pamatgrupa "SPECIĀLISTI"" 3323 atsevišķās grupas "IEPIRKUMU SPECIĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "organizēt, saskaņot un kontrolēt uzņēmuma autoparka un degvielas karšu uzskaiti un dokumentācijas apriti" ar vārdiem "īstenot un kontrolēt konkrētas preču grupas iepirkumu plānu saskaņā ar gada plānu un ievērojot uzņēmuma noteiktās prioritātes un stratēģiju; sniegt priekšlikumus plāna izmaiņām atbilstoši izmaiņām tirgū, piegādātāju piedāvājumiem un preču kategoriju izmaiņām kopumā; savlaicīgi veikt preču pasūtījumus un sniegt ieteikumus preču realizēšanai, uzņēmuma maksimāli efektīvas darbības nodrošināšanai; uzturēt un koriģēt nepieciešamos preču krājumus, ievērojot krājumu aprites normas; izvērtēt neaktuālas, mazkustīgas un defektīvas preces; veidot preču pārdošanas cenas saskaņā ar tirgus situāciju, izmaksām un uzņēmuma noteiktajiem mērķiem; sagatavot preču piedāvājumus akcijām un regulāri tos atjaunot, saskaņojot tos ar iepirkumu speciālistu; regulāri atjaunot un apstrādāt uzņēmuma pārdošanas katalogu; apkopot un sagatavot pasūtījuma veikšanai nepieciešamo informāciju; izskatīt un novērtēt jaunu piegādātāju piedāvājumus, saskaņojot tos ar iepirkumu speciālistu; sagatavot pārskatus par piegādātāja pārdošanas rezultātiem; plānot un nodrošināt loģistiku valsts amatpersonu dalības sanāksmēm; plānot un sniegt atbalstu uzņēmuma sūtījumu un korespondences piegādes procesā; piedalīties uzņēmuma reprezentācijas pasākumu tehniskajā nodrošināšanā";

2.58. papildināt III nodaļas "Trešā pamatgrupa "SPECIĀLISTI"" 3323 atsevišķās grupas "IEPIRKUMU SPECIĀLISTI" " profesiju uzskaitījumu aiz 3323 12 profesijas ar šādām profesijām:

"3323 13 Preču kategoriju VADĪTĀJS

3323 14 Iepirkumu SPECIĀLISTA ASISTENTS";

2.59. papildināt III nodaļas "Trešā pamatgrupa "SPECIĀLISTI"" 3331 atsevišķās grupas "PREČU PĀRVADĀJUMU AĢENTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "kuros fiksēti kravas pārvadāšanas līguma noteikumi" ar vārdiem "veikt muitas dokumentu noformēšanu; organizēt produkcijas piegādi no ārvalstu sadarbības partneriem; veikt importēto produktu nepārtrauktu kontroli un plānveidīgu pasūtīšanu saskaņā ar uzņēmuma budžetu, ražošanas plānu un pārdošanas aktivitātēm";

2.60. papildināt III nodaļas "Trešā pamatgrupa "SPECIĀLISTI"" 3331 atsevišķās grupas "PREČU PĀRVADĀJUMU AĢENTI" profesiju uzskaitījumu aiz 3331 04 profesijas ar šādu profesiju:

"3331 05 Importa un eksporta SPECIĀLISTS";

2.61. papildināt III nodaļas "Trešā pamatgrupa "SPECIĀLISTI"" 3339 atsevišķās grupas "CITUR NEKLASIFICĒTI KOMERCPAKALPOJUMU JOMAS SPECIĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "sekot krājumu glabāšanai un noformēšanai uzņēmuma struktūrvienībās" ar vārdiem "nodrošināt aktuālās informācijas publicēšanu uzņēmuma mājaslapās un saistītajos kanālos; izveidot un uzturēt uzņēmuma profilu sociālajos tīklos; nodrošināt komunikāciju sociālajos tīklos; plānot un kontrolēt tirdzniecības un tirgvedības aktivitātes sociālajos medijos; sagatavot un nodrošināt jauninājumu nosūtīšanu uzņēmuma klientiem un darbiniekiem; uzturēt uzņēmuma iekšējo mājaslapu, nodrošinot aktuālās informācijas sagatavošanu un publicēšanu; analizēt sociālo mediju profilu apmeklējumu statistiku; veidot uzņēmuma tēlu un popularizēt uzņēmumu sociālajos medijos";

2.62. papildināt III nodaļas "Trešā pamatgrupa "SPECIĀLISTI"" 3339 atsevišķās grupas "CITUR NEKLASIFICĒTI KOMERCPAKALPOJUMU JOMAS SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumu aiz 3339 38 profesijas ar šādu profesiju:

"3339 39 Sociālo mediju SPECIĀLISTS";

2.63. papildināt III nodaļas "Trešā pamatgrupa "SPECIĀLISTI"" 3341 atsevišķās grupas "BIROJA VADĪTĀJI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "organizēt un vadīt sekretariāta/biroja darbu kopumā" ar vārdiem "atbildēt par efektīvu informācijas un dokumentu plūsmas nodrošināšanu; nodrošināt kancelejas un saimniecības preču sagādi; dokumentēt sapulces un sagatavot prezentācijas; organizēt lietišķās tikšanās un uzņemt viesus; vadīt biroja darba attīstības projektus; piedalīties uzņēmuma iekšējo pasākumu organizēšanā; sniegt atbalstu uzņēmuma vadībai, citu struktūrvienību vadītājiem un darbiniekiem dažādos ikdienas jautājumos";

2.64. papildināt III nodaļas "Trešā pamatgrupa "SPECIĀLISTI"" 3341 atsevišķās grupas "BIROJA VADĪTĀJI" profesiju uzskaitījumu aiz 3341 07 profesijas ar šādu profesiju:

"3341 08 Biroja VADĪTĀJS";

2.65. svītrot III nodaļas "Trešā pamatgrupa "SPECIĀLISTI"" 3352 atsevišķās grupas "VALSTS NODOKĻU INSPEKTORI" profesiju uzskaitījumā šādas profesijas:

"3352 04 Vecākais INSPEKTORS (nodokļu administrēšanas jomā)

3352 05 Nodokļu INSPEKTORS

3352 06 INSPEKTORS (nodokļu administrēšanas jomā)";

2.66. papildināt III nodaļas "Trešā pamatgrupa "SPECIĀLISTI"" 3411 atsevišķās grupas "JURISTI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU SPECIĀLISTI" apraksta sadaļu aiz vārdiem "un citiem finanšu darījumiem" ar vārdiem "vai tiesu ekspertīžu veikšanu";

2.67. papildināt III nodaļas "Trešā pamatgrupa "SPECIĀLISTI"" 3411 atsevišķās grupas "JURISTI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU SPECIĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "izvērtēt no citām valodām tulkoto juridisko tekstu un tiesību aktu atbilstību juridiskajai terminoloģijai latviešu valodā" ar vārdiem "sniegt atbalstu tiesu ekspertīžu veikšanā; pieņemt, pārbaudīt un reģistrēt valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas reģistrācijas sistēmā nostiprinājuma lūgumus; noformēt nekustamā īpašuma lietas un nosūtāmo korespondenci; apstrādāt informācijas pieprasījumus";

2.68. papildināt III nodaļas "Trešā pamatgrupa "SPECIĀLISTI"" 3411 atsevišķās grupas "JURISTI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumu aiz 3411 09 profesijas ar šādu profesiju:

"3411 10 KONSULTANTS (zemesgrāmatu nodaļā)";

2.69. aizstāt III nodaļas "Trešā pamatgrupa "SPECIĀLISTI"" 3422 atsevišķās grupas "SPORTA TRENERI, SPORTA INSTRUKTORI UN SPORTA SPECIĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļā vārdus "trenēt sportistus" ar vārdiem "plānot, organizēt, vadīt un izvērtēt mācību/treniņu procesu noteiktā sporta veidā, lietojot dažādas metodes; atrast, izvērtēt un radoši izmantot informāciju profesionālo uzdevumu izpildei un problēmu risinājumiem mācību/treniņu procesā; virzīt savu darbību atbilstoši sporta nozares konceptuālajām pamatnostādnēm paredzamās un mainīgās situācijās; trenēt sportistus";

2.70. izteikt III nodaļas "Trešā pamatgrupa "SPECIĀLISTI"" 3422 atsevišķās grupas "SPORTA TRENERI, SPORTA INSTRUKTORI UN SPORTA SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumā kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"3422 03 Sporta TRENERIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 2.46. apakšnodaļā)";

2.71. papildināt III nodaļas "Trešā pamatgrupa "SPECIĀLISTI"" 3423 atsevišķās grupas "FIZISKĀS SAGATAVOTĪBAS INSTRUKTORI UN SPORTA PASĀKUMU ORGANIZATORI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "kā arī organizēt sporta pasākumus" ar vārdiem "nodrošināt sporta pasākumu tiesāšanu; izstrādāt sporta nodarbību grafikus un nodrošināt treniņu procesu norisi; popularizēt sporta pasākumus un nodrošināt sporta aktivitāšu īstenošanai nepieciešamo materiāli tehnisko aprīkojumu";

2.72. izteikt III nodaļas "Trešā pamatgrupa "SPECIĀLISTI"" 3423 atsevišķās grupas "FIZISKĀS SAGATAVOTĪBAS INSTRUKTORI UN SPORTA PASĀKUMU ORGANIZATORI" profesiju uzskaitījumā kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"3423 03 Sporta pasākumu ORGANIZATORS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 3.56. apakšnodaļā)";

2.73. izteikt III nodaļas "Trešā pamatgrupa "SPECIĀLISTI"" 3521 atsevišķās grupas nosaukumu šādā redakcijā:

"RADIOSAKARU UN AUDIOVIZUĀLĀS JOMAS SPECIĀLISTI";

2.74. papildināt III nodaļas "Trešā pamatgrupa "SPECIĀLISTI"" 3521 atsevišķās grupas "RADIOSAKARU UN AUDIOVIZUĀLĀS JOMAS SPECIĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "to daļu vai atsevišķus elementus" ar vārdiem "nodrošināt dažādu pasākumu apskaņošanu un apgaismošanu; izvēlēties atbilstošu mūziku, videoprojekciju un apgaismojumu";

2.75. papildināt III nodaļas "Trešā pamatgrupa "SPECIĀLISTI"" 3521 atsevišķās grupas "RADIOSAKARU UN AUDIOVIZUĀLĀS JOMAS SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumu aiz 3521 26 profesijas ar šādu profesiju:

"3521 27 Audio un video TEHNIĶIS";

2.76. papildināt IV nodaļas "Ceturtā pamatgrupa "KALPOTĀJI"" 4131 atsevišķās grupas "MAŠĪNRAKSTĪTĀJI UN DOKUMENTU SAGATAVOŠANAS DARBINIEKI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "sniegt informāciju pārskatu sagatavošanai" ar vārdiem "pieņemt un apstrādāt dažādus dokumentus; sagatavot nepieciešamos dokumentus, izmantojot darba specifikai atbilstošas lietojumprogrammas; sniegt tehnisku atbalstu pārdošanas speciālistiem un citiem speciālistiem dokumentu sagatavošanas jomā";

2.77. papildināt IV nodaļas "Ceturtā pamatgrupa "KALPOTĀJI"" 4131 atsevišķās grupas "MAŠĪNRAKSTĪTĀJI UN DOKUMENTU SAGATAVOŠANAS DARBINIEKI" profesiju uzskaitījumu aiz 4131 07 profesijas ar šādu profesiju:

"4131 08 Tehniskais un datu apstrādes OPERATORS";

2.78. papildināt IV nodaļas "Ceturtā pamatgrupa "KALPOTĀJI"" 4132 atsevišķās grupas "DATU IEVADĪŠANAS OPERATORI" apraksta sadaļu aiz vārdiem "veic matemātiskus aprēķinus ar elektronisko ierīču palīdzību" ar vārdiem "veic personu apliecinošu dokumentu personalizācijas operācijas atbilstoši noteiktajam tehnoloģiskajam procesam, izmantojot attiecīgu informācijas sistēmu, kā arī lietojot darba procesā nepieciešamos tehniskos līdzekļus un speciālo personalizācijas un kvalitātes pārbaudes aparatūru";

2.79. papildināt IV nodaļas "Ceturtā pamatgrupa "KALPOTĀJI"" 4132 atsevišķās grupas "DATU IEVADĪŠANAS OPERATORI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "strādāt ar kalkulatoru" ar vārdiem "veikt personu apliecinošu dokumentu personalizāciju, izmantojot attiecīgu informācijas sistēmu un strādājot ar speciālo personalizācijas datortehniku; izmantojot datortehniku un citus tehniskos līdzekļus, veikt ar personalizācijas procesu saistītas darbības – saņemt, šķirot un nosūtīt dokumentus, kā arī noformēt to pavaddokumentus";

2.80. papildināt IV nodaļas "Ceturtā pamatgrupa "KALPOTĀJI"" 4132 atsevišķās grupas "DATU IEVADĪŠANAS OPERATORI" profesiju uzskaitījumu aiz 4132 09 profesijas ar šādu profesiju:

"4132 10 Dokumentu personalizācijas OPERATORS";

2.81. papildināt IV nodaļas "Ceturtā pamatgrupa "KALPOTĀJI"" 4311 atsevišķās grupas "UZSKAITES UN GRĀMATVEDĪBAS DARBINIEKI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "nodot atskaites par inventarizācijas rezultātiem" ar vārdiem "strādāt ar skaidras naudas un pamatlīdzekļu uzskaiti mazajā uzņēmumā; veikt algu aprēķinu; veikt noliktavas uzskaiti; veikt materiālu, izejvielu, darba instrumentu un darba apģērbu, kā arī citu preču uzskaiti; pieņemt, pārbaudīt un parakstīt materiālu, izejvielu un preču piegādes dokumentus; kontrolēt materiālu, izejvielu, darba instrumentu un darba apģērbu, kā arī citu preču atlikumus noliktavā; pēc pieprasījuma sagatavot nepieciešamos informatīvos pārskatus";

2.82. papildināt IV nodaļas "Ceturtā pamatgrupa "KALPOTĀJI"" 4321 atsevišķās grupas "NOLIKTAVU DARBINIEKI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "uzturēt noliktavas labā darba kārtībā" ar vārdiem "pieņemt un nodot importa un eksporta kravas; uzskaitīt pieņemto un izdoto taru; organizēt taras izkraušanu un uzkraušanu atbilstoši pavaddokumentiem; pieņemt atgriezto produkciju saskaņā ar pavaddokumentiem; uzskaitīt faktiski atgriezto produkciju; atbildēt par precīzu, savlaicīgu un kvalitatīvu produkcijas pakošanu saskaņā ar uzņēmuma mērķiem";

2.83. papildināt IV nodaļas "Ceturtā pamatgrupa "KALPOTĀJI"" 4321 atsevišķās grupas "NOLIKTAVU DARBINIEKI" profesiju uzskaitījumu aiz 4321 09 profesijas ar šādām profesijām:

"4321 10 Maiņas VECĀKAIS

4321 11 Taras PĀRZINIS

4321 12 Atgrieztās produkcijas UZSKAITVEDIS";

2.84. papildināt IV nodaļas "Ceturtā pamatgrupa "KALPOTĀJI"" 4322 atsevišķās grupas "RAŽOŠANAS UZSKAITES DARBINIEKI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "ievadot ienākošas un izejošas pārvietošanas dokumentus" ar vārdiem "nodrošināt nepārtrauktu un kvalitatīvu dzērienu ražošanas uzdevumu izpildi; nodrošināt efektīvu ražošanas plāna izpildi";

2.85. papildināt IV nodaļas "Ceturtā pamatgrupa "KALPOTĀJI"" 4322 atsevišķās grupas "RAŽOŠANAS UZSKAITES DARBINIEKI" profesiju uzskaitījumu aiz 4322 08 profesijas ar šādu profesiju:

"4322 09 Dzērienu ražošanas BRIGADIERIS";

2.86. papildināt V nodaļas "Piektā pamatgrupa "PAKALPOJUMU UN TIRDZNIECĪBAS DARBINIEKI"" 5131 atsevišķās grupas "VIESMĪĻI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu:

2.86.1. aiz vārdiem "apkalpot viesus" ar vārdiem "ievērojot to vēlmes un apkalpošanas procesus";

2.86.2. aiz vārdiem "pieņemt samaksu" ar vārdiem "nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus";

2.87. izteikt V nodaļas "Piektā pamatgrupa "PAKALPOJUMU UN TIRDZNIECĪBAS DARBINIEKI"" 5131 atsevišķās grupas "VIESMĪĻI" profesiju uzskaitījumā kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"5131 01 VIESMĪLIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 3.57. apakšnodaļā)";

2.88. papildināt V nodaļas "Piektā pamatgrupa "PAKALPOJUMU UN TIRDZNIECĪBAS DARBINIEKI"" 5132 atsevišķās grupas "BĀRMEŅI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "pārdot uzkodas un citas pārtikas preces" ar vārdiem "pārzināt dažādu kafijas veidu pagatavošanu un pagatavot dažādu veidu kafiju; nodrošināt restorānos, kafejnīcās un citos ēdināšanas uzņēmumos augstvērtīgu dzērienu (kafijas, tējas, ūdens, stipro alkoholisko dzērienu un vīna) uzglabāšanu, izvēli un pasniegšanu";

2.89. papildināt V nodaļas "Piektā pamatgrupa "PAKALPOJUMU UN TIRDZNIECĪBAS DARBINIEKI"" 5132 atsevišķās grupas "BĀRMEŅI" profesiju uzskaitījumu aiz 5132 03 profesijas ar šādu profesiju:

"5132 04 Kafijas dzērienu BĀRMENIS";

2.90. papildināt V nodaļas "Piektā pamatgrupa "PAKALPOJUMU UN TIRDZNIECĪBAS DARBINIEKI"" 5141 atsevišķās grupas "FRIZIERI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "strādāt komandā" ar vārdiem "modelēt un veidot frizūras atbilstoši izstrādātajam individuālajam stilistiskajam tēlam, sadarbojoties ar klientu un pēc vajadzības piesaistot citus speciālistus; veidot individuālajam stilam un frizūrai piemērotu grimu; pārzināt modes un stila laikmetu tendences; veidot pozitīvas attiecības ar klientu";

2.91. papildināt V nodaļas "Piektā pamatgrupa "PAKALPOJUMU UN TIRDZNIECĪBAS DARBINIEKI"" 5141 atsevišķās grupas "FRIZIERI" profesiju uzskaitījumu aiz 5141 06 profesijas ar šādu profesiju:

"5141 07 FRIZIERIS STILISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 3.58. apakšnodaļā)";

2.92. papildināt V nodaļas "Piektā pamatgrupa "PAKALPOJUMU UN TIRDZNIECĪBAS DARBINIEKI"" 5151 atsevišķās grupas "UZKOPŠANAS UN SAIMNIECĪBAS DAĻAS VADĪTĀJI BIROJOS, VIESNĪCĀS UN CITĀS IESTĀDĒS" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "koordinēt SPA centra klientu plūsmu" ar vārdiem "nodrošināt ēdināšanas uzņēmumus, viesnīcas, vīna veikalus un citus uzņēmumus ar alkoholisko dzērienu sortimentu; organizēt alkoholisko dzērienu rotāciju, kalkulāciju, uzskaiti, pasūtīšanu un pārdošanu; izstrādāt un izveidot vīna un alkoholisko dzērienu kartes; strādāt tiešā kontaktā ar klientiem, organizējot un veicot vīna un citu alkoholisko dzērienu pasniegšanu atbilstoši to pasniegšanas standartiem; ieteikt vīnu un citus alkoholiskos dzērienus pie klientu izvēlētajiem ēdieniem; nodrošināt personāla apmācību";

2.93. papildināt V nodaļas "Piektā pamatgrupa "PAKALPOJUMU UN TIRDZNIECĪBAS DARBINIEKI"" 5151 atsevišķās grupas "UZKOPŠANAS UN SAIMNIECĪBAS DAĻAS VADĪTĀJI BIROJOS, VIESNĪCĀS UN CITĀS IESTĀDĒS" profesiju uzskaitījumu aiz 5151 23 profesijas ar šādu profesiju:

"5151 24 VĪNZINIS";

2.94. papildināt V nodaļas "Piektā pamatgrupa "PAKALPOJUMU UN TIRDZNIECĪBAS DARBINIEKI"" 5223 atsevišķās grupas "VEIKALU PĀRDEVĒJI UN PĀRDEVĒJU PALĪGI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu:

2.94.1. aiz vārdiem "pārdot preces un sniegt pakalpojumus" ar vārdiem "noformēt pirkumus, sagatavot un uzturēt kārtībā tirdzniecības vietu; veikt preču pasūtīšanu, pieņemšanu, uzskaiti, uzglabāšanu, uzticēto mantisko vērtību kvalitātes un kvantitātes kontroli";

2.94.2. aiz vārdiem "pieņemt atpakaļ iznomātās preces" ar vārdiem "izvietot aktuālajām tirdzniecības akcijām atbilstošus reklāmas materiālus un noņemt tos pēc aktivitāšu beigām; nodrošināt drukāto reklāmas materiālu un citu ar pārdošanas veicināšanu saistīto materiālu izvietošanu tirdzniecības vietās; uzraudzīt un glīti noformēt drukātos reklāmas materiālus, nomainīt bojātos materiālus";

2.95. izteikt V nodaļas "Piektā pamatgrupa "PAKALPOJUMU UN TIRDZNIECĪBAS DARBINIEKI"" 5223 atsevišķās grupas "VEIKALU PĀRDEVĒJI UN PĀRDEVĒJU PALĪGI" profesiju uzskaitījumā kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"5223 01 Mazumtirdzniecības veikala PĀRDEVĒJS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 4.29. apakšnodaļā)";

2.96. papildināt V nodaļas "Piektā pamatgrupa "PAKALPOJUMU UN TIRDZNIECĪBAS DARBINIEKI"" 5223 atsevišķās grupas "VEIKALU PĀRDEVĒJI UN PĀRDEVĒJU PALĪGI" profesiju uzskaitījumu aiz 5223 06 profesijas ar šādu profesiju:

"5223 07 Tirdzniecības VEICINĀTĀJS";

2.97. aizstāt V nodaļas "Piektā pamatgrupa "PAKALPOJUMU UN TIRDZNIECĪBAS DARBINIEKI"" 5414 atsevišķās grupas "APSARDZES DARBINIEKI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļā vārdus "patrulēt pie ēkām" ar vārdiem "organizēt un koordinēt objekta apsardzes dienesta darbu, lai nodrošinātu uzņēmuma mantas, komercdarbības un personāla aizsardzību pret pastāvošajiem riskiem; iesniegt priekšlikumus uzņēmuma vadībai par drošības uzlabošanas jautājumiem; organizēt drošības, ugunsdrošības, vides un citu normatīvo aktu prasību izpildi, kā arī uzraudzīt to ievērošanu; vadīt un organizēt apsardzes struktūrvienības darbību; patrulēt pie ēkām";

2.98. izteikt V nodaļas "Piektā pamatgrupa "PAKALPOJUMU UN TIRDZNIECĪBAS DARBINIEKI"" 5414 atsevišķās grupas "APSARDZES DARBINIEKI" profesiju uzskaitījumā kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"5414 03 Apsardzes ORGANIZATORS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 3.59. apakšnodaļā)";

2.99. papildināt V nodaļas "Piektā pamatgrupa "PAKALPOJUMU UN TIRDZNIECĪBAS DARBINIEKI"" 5419 atsevišķās grupas "CITUR NEKLASIFICĒTI APSARDZES PAKALPOJUMU JOMAS DARBINIEKI" apraksta sadaļu aiz vārdiem "klientu un darbinieku drošību" ar vārdiem "vada un organizē kuģa aizsardzības un ostas aizsardzības pasākumus";

2.100. papildināt V nodaļas "Piektā pamatgrupa "PAKALPOJUMU UN TIRDZNIECĪBAS DARBINIEKI"" 5419 atsevišķās grupas "CITUR NEKLASIFICĒTI APSARDZES PAKALPOJUMU JOMAS DARBINIEKI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "meklēt fizisko un juridisko personu nozaudēto vai prettiesiski atsavināto mantu" ar vārdiem "novērtēt kuģa aizsardzību, izvērtējot kuģa aizsargātību pret incidentiem un noteikt incidentu riska līmeni; sagatavot kuģa aizsardzības novērtējuma ziņojumu, kurā sniegt ieteikumus un norādījumus par aizsardzības pasākumiem; izstrādāt kuģa aizsardzības plānu vai tā grozījumus, izmantojot kuģa aizsardzības novērtējuma ziņojumā iekļauto informāciju, secinājumus, kas izdarīti, analizējot kuģa aizsardzības novērtējuma ziņojumā iekļauto informāciju, secinājumus, kas izdarīti, analizējot faktiskos apstākļus, un secinājumus, kas izdarīti, analizējot inspekcijas un citu ar valsts drošību un aizsardzību saistīto iestāžu (piemēram, Valsts policijas, Drošības policijas, Valsts robežsardzes, Nacionālo bruņoto spēku Latvijas Jūras spēku, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta) ieteikumus; veikt vispārējās ostas aizsardzības apskates, ņemot vērā attiecīgo ostas iekārtas aizsardzības novērtējumu; veikt ostas aizsardzības plāna ieviešanu, saskaņošanas izpildi un pārskatīšanu, nodrošināt ostas aizsardzības plāna uzturēšanu; veikt regulāras ostas aizsardzības pārbaudes; uzturēt dokumentāciju par ostas vai ostas iekārtu apdraudējuma gadījumiem; nodrošināt esošo aizsardzības ierīču pienācīgu lietošanu, pārbaudi, kalibrēšanu un uzturēšanu; ja nepieciešams, sagatavot aizsardzības deklarāciju kuģa un ostas mijiedarbības nodrošinājumam; sniegt palīdzību kuģa aizsardzības virsniekam";

2.101. papildināt V nodaļas "Piektā pamatgrupa "PAKALPOJUMU UN TIRDZNIECĪBAS DARBINIEKI"" 5419 atsevišķās grupas "CITUR NEKLASIFICĒTI APSARDZES PAKALPOJUMU JOMAS DARBINIEKI" profesiju uzskaitījumu aiz 5419 19 profesijas ar šādām profesijām:

"5419 20 Kuģošanas kompānijas aizsardzības VIRSNIEKS

5419 21 Kuģa aizsardzības VIRSNIEKS

5419 22 Ostas aizsardzības VIRSNIEKS

5419 23 Ostas aizsardzības VIRSNIEKA VIETNIEKS

5419 24 Ostas iekārtas aizsardzības VIRSNIEKS";

2.102. svītrot VII nodaļas "Septītā pamatgrupa "KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI"" 7126 atsevišķās grupas "SANITĀRTEHNIĶI" profesiju uzskaitījumā šādu profesiju:

"7126 03 Inženierkomunikāciju MONTĒTĀJS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 4.20. apakšnodaļā)";

2.103. papildināt VII nodaļas "Septītā pamatgrupa "KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI"" 7126 atsevišķās grupas "SANITĀRTEHNIĶI" profesiju uzskaitījumu aiz 7126 05 profesijas ar šādu profesiju:

"7126 06 Inženierkomunikāciju MONTĒTĀJS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 4.20. apakšnodaļā)";

2.104. papildināt VII nodaļas "Septītā pamatgrupa "KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI"" 7212 atsevišķās grupas "METINĀTĀJI UN GRIEZĒJI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "veikt kontaktmetināšanu; griezt metālu" ar vārdiem "veikt manuālās metināšanas darbus, izmantojot skābekļa–deggāzes maisījumu; atbilstoši tehniskajiem noteikumiem izgatavot metālizstrādājumus un to konstrukcijas; veikt montāžas, demontāžas un remonta darbus, izmantojot gāzmetināšanas iekārtas, materiālus un tehnoloģiskos paņēmienus; veikt manuālās metināšanas darbus, izmantojot elektrolokmetināšanas iekārtas; veikt montāžas, demontāžas un remonta darbus, izmantojot elektrolokmetināšanas iekārtas, materiālus un tehnoloģiskos paņēmienus";

2.105. izteikt VII nodaļas "Septītā pamatgrupa "KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI"" 7212 atsevišķās grupas "METINĀTĀJI UN GRIEZĒJI" profesiju uzskaitījumā:

2.105.1. kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"7212 01 GāzMETINĀTĀJS (OAW) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 4.30. apakšnodaļā)";

2.105.2. kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"7212 04 Rokas lokMETINĀTĀJS (MMA) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 4.31. apakšnodaļā)";

2.106. papildināt VII nodaļas "Septītā pamatgrupa "KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI"" 7222 atsevišķās grupas "INSTRUMENTATSLĒDZNIEKI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "veikt precīzus atslēdznieka darbus" ar vārdiem "veikt iekārtu un to mezglu tehnisko apkopi, mezglu montāžu, demontāžu un atjaunošanu, izmantojot atslēdznieka instrumentus, iekārtas, materiālus un tehnoloģiskos paņēmienus";

2.107. izteikt VII nodaļas "Septītā pamatgrupa "KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI"" 7222 atsevišķās grupas "INSTRUMENTATSLĒDZNIEKI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKI" profesiju uzskaitījumā kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"7222 01 ATSLĒDZNIEKS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 4.32. apakšnodaļā)";

2.108. papildināt VII nodaļas "Septītā pamatgrupa "KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI"" 7223 atsevišķās grupas "METĀLAPSTRĀDES UN CITU DARBGALDU STRĀDNIEKI UN OPERATORI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "(piemēram, virpas, frēzes, metāla zāģus, ciparu vadības darbgaldus)" ar vārdiem "veikt darbgaldu iestatīšanu atbilstoši tehnoloģiskajam procesam; operatīvi veikt nepieciešamās tehnoloģiskā procesa korekcijas un sniegt tehnisku atbalstu datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbgaldu operatoram";

2.109. izteikt VII nodaļas "Septītā pamatgrupa "KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI"" 7223 atsevišķās grupas "METĀLAPSTRĀDES UN CITU DARBGALDU STRĀDNIEKI UN OPERATORI" profesiju uzskaitījumā:

2.109.1. kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"7223 03 VIRPOTĀJS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 4.33. apakšnodaļā)";

2.109.2. kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"7223 08 Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbgaldu IESTATĪTĀJS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 3.60. apakšnodaļā)";

2.110. papildināt VII nodaļas "Septītā pamatgrupa "KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI"" 7231 atsevišķās grupas "MEHĀNISKO TRANSPORTLĪDZEKĻU MEHĀNIĶI UN REMONTATSLĒDZNIEKI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "veikt automobiļu un citu transportlīdzekļu tehnisko apkopi" ar vārdiem "tehniskā stāvokļa pārbaudi un remontu; konstatēt un novērst automobiļu un citu transportlīdzekļu bojājumus, patstāvīgi veikt detaļu, mezglu, agregātu demontāžu, montāžu; veikt transportlīdzekļu, transportlīdzekļu sastāvu, traktortehnikas virsbūvju, kabīņu, furgonu, vagonu, kā arī to sastāvdaļu nomaiņu, remontu, restaurāciju un virsmas sagatavošanu krāsošanai";

2.111. izteikt VII nodaļas "Septītā pamatgrupa "KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI"" 7231 atsevišķās grupas "MEHĀNISKO TRANSPORTLĪDZEKĻU MEHĀNIĶI UN REMONTATSLĒDZNIEKI" profesiju uzskaitījumā kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"7231 04 AutoATSLĒDZNIEKS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 4.34. apakšnodaļā)";

2.112. papildināt VII nodaļas "Septītā pamatgrupa "KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI"" 7231 atsevišķās grupas "MEHĀNISKO TRANSPORTLĪDZEKĻU MEHĀNIĶI UN REMONTATSLĒDZNIEKI" profesiju uzskaitījumu aiz 7231 14 profesijas ar šādu profesiju:

"7231 15 Autovirsbūvju REMONTATSLĒDZNIEKS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 3.61. apakšnodaļā)";

2.113. papildināt VII nodaļas "Septītā pamatgrupa "KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI"" 7522 atsevišķās grupas "MĒBEĻU UN CITU KOKA IZSTRĀDĀJUMU RAŽOTĀJI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "kā arī izgatavot vienkāršus koka izstrādājumus" ar vārdiem "kvalificēta speciālista vadībā veikt koksnes mehānisko apstrādi; strādāt ar iestatītām kokapstrādes iekārtām, elektriskiem un rokas instrumentiem; veikt kokizstrādājumu ķīmiskās aizsardzības pasākumus, lietojot nemehanizētās materiāla uzklāšanas metodes vai iegremdēšanu; līmēt sagataves";

2.114. izteikt VII nodaļas "Septītā pamatgrupa "KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI"" 7522 atsevišķās grupas "MĒBEĻU UN CITU KOKA IZSTRĀDĀJUMU RAŽOTĀJI" profesiju uzskaitījumā kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"7522 06 Koksnes materiālu APSTRĀDĀTĀJS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 5.4. apakšnodaļā)";

2.115. papildināt VII nodaļas "Septītā pamatgrupa "KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI"" 7523 atsevišķās grupas "KOKAPSTRĀDES INSTRUMENTU UN DARBGALDU REGULĒTĀJI UN OPERATORI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "veikt griezējinstrumentu sagatavošanu darbam" ar vārdiem "veikt koksnes un koksnes plātņu materiālu mehānisko apstrādi, izmantojot programmvadības kokapstrādes darbagaldu/līniju";

2.116. izteikt VII nodaļas "Septītā pamatgrupa "KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI"" 7523 atsevišķās grupas "KOKAPSTRĀDES INSTRUMENTU UN DARBGALDU REGULĒTĀJI UN OPERATORI" profesiju uzskaitījumā:

2.116.1. kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"7523 06 Programmvadības kokapstrādes darbgaldu/līniju OPERATORS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 3.62. apakšnodaļā)";

2.116.2. kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"7523 14 Kokapstrādes iekārtu OPERATORS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 4.35. apakšnodaļā)";

2.117. papildināt VII nodaļas "Septītā pamatgrupa "KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI"" 7534 atsevišķās grupas "MĒBEĻU APVILCĒJI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "gatavot apvilktus sēdekļus" ar vārdiem "izgatavot dažādu veidu tapsējumus, remontēt un restaurēt tos; veikt dažādu mēbeļu izstrādājumu apvilkšanu, izmantojot tapsēšanas materiālus";

2.118. izteikt VII nodaļas "Septītā pamatgrupa "KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI"" 7534 atsevišķās grupas "MĒBEĻU APVILCĒJI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKI" profesiju uzskaitījumā kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"7534 01 TAPSĒTĀJS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 3.63. apakšnodaļā)";

2.119. papildināt VIII nodaļas "Astotā pamatgrupa "IEKĀRTU UN MAŠĪNU OPERATORI UN IZSTRĀDĀJUMU MONTIERI"" 8131 atsevišķās grupas "ĶĪMISKO IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANAS IEKĀRTU UN MAŠĪNU OPERATORI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "sērkociņus un tamlīdzīgu ķīmisko produkciju" ar vārdiem "vadīt un uzraudzīt putuplasta un putuplasta izstrādājumu ražošanas iekārtas";

2.120. papildināt VIII nodaļas "Astotā pamatgrupa "IEKĀRTU UN MAŠĪNU OPERATORI UN IZSTRĀDĀJUMU MONTIERI"" 8131 atsevišķās grupas "ĶĪMISKO IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANAS IEKĀRTU UN MAŠĪNU OPERATORI" profesiju uzskaitījumu aiz 8131 20 profesijas ar šādu profesiju:

"8131 21 Putuplasta ražošanas /putuplasta izstrādājumu ražošanas OPERATORS";

2.121. papildināt VIII nodaļas "Astotā pamatgrupa "IEKĀRTU UN MAŠĪNU OPERATORI UN IZSTRĀDĀJUMU MONTIERI"" 816 mazās grupas "PĀRTIKAS UN LĪDZĪGU PRODUKTU RAŽOŠANAS IEKĀRTU OPERATORI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "vadīt un uzraudzīt suņu un kaķu barības ražošanas iekārtas" ar vārdiem "vārīt alus misas atbilstoši tehnoloģiskajām instrukcijām un uzņēmuma noteiktajām kvalitātes prasībām; patstāvīgi veikt alus raudzēšanu un alus filtrēšanu atbilstoši tehnoloģiskajām instrukcijām; veikt alus separēšanu un izejvielu pieņemšanu no autocisternām un mazgāšanas CIP iekārtām";

2.122. papildināt VIII nodaļas "Astotā pamatgrupa "IEKĀRTU UN MAŠĪNU OPERATORI UN IZSTRĀDĀJUMU MONTIERI"" 8160 atsevišķās grupas "PĀRTIKAS UN LĪDZĪGU PRODUKTU RAŽOŠANAS IEKĀRTU OPERATORI" profesiju uzskaitījumu aiz 8160 13 profesijas ar šādām profesijām:

"8160 14 Alus misas VĀRĪTĀJS

8160 15 Alus filtrēšanas OPERATORS";

2.123. papildināt VIII nodaļas "Astotā pamatgrupa "IEKĀRTU UN MAŠĪNU OPERATORI UN IZSTRĀDĀJUMU MONTIERI"" 8183 atsevišķās grupas "IEPAKOŠANAS, IEPILDĪŠANAS UN MARĶĒŠANAS IEKĀRTU OPERATORI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "uzraudzīt iekārtu tehnisko stāvokli" ar vārdiem "apkalpot uzņēmuma iepildīšanas cehus, veicot iekārtu palaišanu, ekspluatāciju, mazgāšanu un regulēšanu; nodrošināt ražošanas iekārtu ritmisku un nepārtrauktu darbību; vadīt un uzraudzīt iepildīšanas iekārtas saskaņā ar iekārtu instrukcijām un uzņēmuma kvalitātes prasībām, nodrošinot nepārtrauktu iekārtu darbu";

2.124. papildināt VIII nodaļas "Astotā pamatgrupa "IEKĀRTU UN MAŠĪNU OPERATORI UN IZSTRĀDĀJUMU MONTIERI"" 8183 atsevišķās grupas "IEPAKOŠANAS, IEPILDĪŠANAS UN MARĶĒŠANAS IEKĀRTU OPERATORI" profesiju uzskaitījumu aiz 8183 08 profesijas ar šādām profesijām:

"8183 09 Iepildīšanas līnijas REGULĒTĀJS

8183 10 Iepildīšanas līnijas OPERATORS";

2.125. izteikt X nodaļas "Nulles pamatgrupa "NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU PROFESIJAS"" 0110 atsevišķās grupas "VIRSNIEKI" profesiju uzskaitījumā:

2.125.1. kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"0110 05 PULKVEŽLEITNANTS /KOMANDKAPTEINIS (Jūras spēkos) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 1.80. apakšnodaļā)";

2.125.2. kodiem atbilstošu profesiju nosaukumus šādā redakcijā:

"0110 08 VIRSLEITNANTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 1.81. apakšnodaļā)

0110 09 LEITNANTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 1.81. apakšnodaļā)".

3. 2.pielikumā "Profesiju standarti":

3.1. papildināt nodaļas "Profesiju standartu sadalījumā pa profesionālās kvalifikācijas līmeņiem KOPSAVILKUMS" 1. punkta profesiju standartu uzskaitījumu aiz profesijas standarta "1.75. Tulka profesijas standarts" ar profesiju standartiem šādā redakcijā:

"1.76. Pārtikas un dzērienu tehnologa profesijas standarts

1.77. Uztura speciālista profesijas standarts

1.78. Vecākā sporta trenera profesijas standarts

1.79. Sociologa profesijas standarts

1.80. Pulkvežleitnanta /komandkapteiņa (jūras spēkos) profesijas standarts

1.81. Leitnanta profesijas standarts";

3.2. papildināt nodaļas "Profesiju standartu sadalījumā pa profesionālās kvalifikācijas līmeņiem KOPSAVILKUMS" 2. punkta profesiju standartu uzskaitījumu aiz profesijas standarta "2.41. Pastorālā darba speciālista profesijas standarts" ar profesiju standartiem šādā redakcijā:

"2.42. Jaunatnes darbinieka profesijas standarts

2.43. Programmētāja profesijas standarts

2.44. Pārtikas produktu pārstrādes speciālista profesijas standarts

2.45. Māsas (medicīnas māsas) profesijas standarts

2.46. Sporta trenera profesijas standarts";

3.3. izteikt nodaļas "Profesiju standartu sadalījumā pa profesionālās kvalifikācijas līmeņiem KOPSAVILKUMS" 3. punkta profesiju standartu uzskaitījumā 3.27. profesijas standartu šādā redakcijā:

"3.27. SPA speciālista profesijas standarts";

3.4. svītrot nodaļas "Profesiju standartu sadalījumā pa profesionālās kvalifikācijas līmeņiem KOPSAVILKUMS" 3. punkta profesiju standartu uzskaitījumā profesijas standartu:

"3.36. Kokapstrādes operatora profesijas standarts";

3.5. papildināt nodaļas "Profesiju standartu sadalījumā pa profesionālās kvalifikācijas līmeņiem KOPSAVILKUMS" 3. punkta profesiju standartu uzskaitījumu aiz profesijas standarta "3.52. Vizuālā tēla stilista profesijas standarts" ar profesiju standartiem šādā redakcijā:

"3.53. Ķīmijas tehniķa profesijas standarts

3.54. Mehatronisku sistēmu tehniķa profesijas standarts

3.55. Koka izstrādājumu ražošanas tehniķa profesijas standarts

3.56. Sporta pasākumu organizatora profesijas standarts

3.57. Viesmīļa profesijas standarts

3.58. Friziera stilista profesijas standarts

3.59. Apsardzes organizatora profesijas standarts

3.60. Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbgaldu iestatītāja profesijas standarts

3.61. Autovirsbūvju remontatslēdznieka profesijas standarts

3.62. Programmvadības kokapstrādes darbgaldu/līniju operatora profesijas standarts

3.63. Tapsētāja profesijas standarts";

3.6. svītrot nodaļas "Profesiju standartu sadalījumā pa profesionālās kvalifikācijas līmeņiem KOPSAVILKUMS" 4. punkta profesiju standartu uzskaitījumā šādu profesijas standartu:

"4.8. Koksnes materiālu apstrādātāja profesijas standarts";

3.7. papildināt nodaļas "Profesiju standartu sadalījumā pa profesionālās kvalifikācijas līmeņiem KOPSAVILKUMS" 4. punkta profesiju standartu uzskaitījumu aiz profesijas standarta "4.28. Ķīmiskās produkcijas ražošanas operatora profesijas standarts" ar profesiju standartiem šādā redakcijā:

"4.29. Mazumtirdzniecības veikala pārdevēja profesijas standarts

4.30. Gāzmetinātāja (OAW) profesijas standarts

4.31. Rokas lokmetinātāja (MMA) profesijas standarts

4.32. Atslēdznieka profesijas standarts

4.33. Virpotāja profesijas standarts

4.34. Autoatslēdznieka profesijas standarts

4.35. Kokapstrādes iekārtu operatora profesijas standarts";

3.8. papildināt nodaļas "Profesiju standartu sadalījumā pa profesionālās kvalifikācijas līmeņiem KOPSAVILKUMS" 5.punkta profesiju standartu uzskaitījumu aiz profesijas standarta "5.3. Tirdzniecības zāles darbinieka profesijas standarts" ar profesijas standartu šādā redakcijā:

"5.4. Koksnes materiālu apstrādātāja profesijas standarts";

3.9. izteikt sadaļas "I. Piektā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesiju standarti" 1.17.apakšnodaļu šādā redakcijā:

"1.17. Jaunatnes lietu speciālista profesijas standarts

1.17.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums – jaunatnes lietu speciālists.

2. Profesijas kods – 2422 27.

1.17.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

– jaunatnes lietu speciālists plāno un uzrauga darbu ar jaunatni, sadarbojoties ar jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītajām personām, izstrādā priekšlikumus jaunatnes politikas pilnveidei, koordinē informatīvus un izglītojošus pasākumus, projektus un programmas jaunatnes politikas jomā, sekmē jauniešu pilsonisko audzināšanu, veicina jauniešu brīvprātīgo darbu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, konsultē jauniešus jaunatnes politikas jomā, tajā skaitā par pasākumu, projektu un programmu izstrādi un īstenošanu, kā arī veicina jauniešu personības attīstību.

Jaunatnes lietu speciālists strādā uzņēmumā, kas veic darbu ar jaunatni.

1.17.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamā profesionālā kompetence

1. Spēja organizēt darbu ar jaunatni saskaņā ar valsts un pašvaldību izvirzītajām prioritātēm jaunatnes politikas jomā.

2. Spēja izprast starptautiskās prioritātes jaunatnes politikas jomā.

3. Spēja formulēt un analizēt problēmas darbā ar jaunatni.

4. Spēja izvērtēt, kādi pasākumi, projekti un programmas ir nepieciešamas jauniešiem, kā arī, ja nepieciešams, izstrādāt priekšlikumus par to saturu, metodēm un mērķauditoriju.

5. Spēja izvēlēties un organizēt jauniešu vecumam piemērotus informatīvus un izglītojošus pasākumus, projektus un programmas un analizēt to rezultātus.

6. Spēja izstrādāt pasākumu, projektu un programmu saturu, formu un darba metodes.

7. Spēja izvērtēt jauniešu izglītības, brīvā laika lietderīgas izmantošanas un izaugsmes vajadzības, ja nepieciešams, iesaistīt jauniešus dažādos pasākumos, projektos un programmās.

8. Spēja motivēt jauniešus iesaistīties sabiedriskajā dzīvē.

9. Spēja apmācīt jauniešus pasākumu, projektu un programmu plānošanā un īstenošanā.

10. Spēja veicināt jauniešos pilsonisko līdzdalību.

11. Spēja veidot jauniešos izpratni par darba dzīvi, karjeras izvēli un neformālo izglītību.

12. Spēja veicināt jauniešos saskarsmes un uzvedības kultūras veidošanos.

13. Spēja sekmēt jauniešu tikumisko īpašību attīstību.

14. Spēja konsultēt par jaunatnes un citām politikas jomām, kas attiecas uz bērniem un jauniešiem.

15. Spēja rast kompromisa risinājumus.

16. Spēja patstāvīgi pilnveidot savas zināšanas par jaunatnes politikas jautājumiem Latvijā un Eiropas Savienībā.

17. Spēja veicināt pozitīvu attieksmi pret neformālo izglītību un brīvprātīgo darbu, norādot uz tā pozitīvajiem aspektiem.

18. Spēja uzstāties auditorijas priekšā.

19. Spēja adekvāti rīkoties neparedzētās situācijās.

20. Spēja argumentēt savu viedokli, priekšlikumus un ieteikumus.

21. Spēja izmantot informāciju, lai optimizētu savu darbību.

22. Spēja atlasīt dažādām mērķauditorijām aktuālu informāciju, izmantojot Latvijas un starptautiskās informācijas avotus un iespējas.

23. Spēja iesaistīties informācijas apmaiņā ar starptautiskiem partneriem jaunatnes politikas jomā.

24. Spēja sagatavot prezentācijas materiālus un prezentēt tos.

25. Spēja iesaistīt pasākumos, projektos un programmās dažādus speciālistus, kuru darbs saistīts ar jaunatni.

26. Spēja iesaistīties jauniešu pasākumu, projektu un programmu īstenošanā, izvērtēšanā un pilnveidē.

27. Spēja izvērtēt jaunatnes politikas īstenošanu un apkopot priekšlikumus jaunatnes politikas pilnveidei.

28. Spēja aprēķināt un piesaistīt finanšu līdzekļus, kas nepieciešami pasākumu, projektu un programmu īstenošanai.

29. Spēja ievērot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus.

30. Spēja ievērot darba aizsardzības, elektrodrošības un ugunsdrošības normatīvo aktu prasības darba vidē un nodrošināt to izpildi.

31. Spēja ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības un nodrošināt to izpildi.

32. Spēja ievērot darba tiesisko attiecību normas.

33. Spēja sazināties valsts valodā un divās svešvalodās.

1.17.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Izvirzīt mērķus un plānot to sasniegšanu.

2. Iegūt, analizēt un atlasīt informāciju un izmantot to.

3. Izvēlēties un izmantot metodiskos materiālus, mācību un audzināšanas līdzekļus (saturu, metodes, formas).

4. Noteikt jauniešu individuālās īpatnības.

5. Noteikt un risināt problēmsituācijas.

6. Sadarboties ar personām, kas iesaistītas jaunatnes politikas izstrādē un īstenošanā.

7. Motivēt jauniešus lietderīgi izmantot brīvo laiku.

8. Veicināt jauniešos atbildības izjūtu.

9. Analizēt un pilnveidot savu darbību.

10. Izmantot iegūtās zināšanas praksē.

11. Argumentēt savu un respektēt citu viedokli.

12. Informēt par savas darbības rezultātiem.

13. Novērtēt jauniešu sasniegumus neformālajā izglītībā, brīvprātīgajā darbā, sabiedriskajā dzīvē.

14. Attīstīt jauniešos pašnovērtēšanas prasmes.

15. Koordinēt neformālās izglītības pasākumu, projektu un programmu izstrādi un īstenošanu.

16. Vērtēt jauniešu personības attīstību.

17. Atbilstoši kompetencei veikt pētniecības darbu jaunatnes politikas jomā.

18. Veidot darbam nepieciešamos izdales materiālus.

19. Konsultēt jaunatnes organizāciju (biedrību) dibināšanas jautājumos.

20. Nodrošināt jauniešus ar informāciju atbilstoši viņu uztverei.

21. Konsultēt jauniešus jaunatnes politikas jomā.

22. Strādāt ar datoru un biroja tehniku.

23. Veicināt jauniešos līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē.

24. Attīstīt jauniešos saskarsmes spējas.

25. Mācīt jauniešus pieņemt argumentētus un izvērtētus lēmumus.

26. Piemērot dokumentu pārvaldības noteikumus.

27. Izprast jauniešu vecumposmu īpatnības un celt jauniešos pašapziņu.

28. Pārzināt un izmantot dažādas audzināšanas un neformālās izglītības metodes.

29. Ievērot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus.

30. Plānot, organizēt un vadīt komandas darbu.

31. Izglītoties un izprast profesionālās kvalifikācijas pilnveides nepieciešamību.

32. Sniegt pirmo palīdzību.

33. Pārvaldīt valsts valodu.

34. Pārvaldīt divas svešvalodas saziņas līmenī.

35. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un divās svešvalodās.

36. Ievērot darba aizsardzības, elektrodrošības un ugunsdrošības normatīvo aktu prasības un nodrošināt to izpildi.

37. ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības un nodrošināt to izpildi.

38. Ievērot darba tiesisko attiecību normas.

1.17.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. speciālā pedagoģija;

1.2. sociālā pedagoģija;

1.3. veselīgs dzīvesveids;

1.4. vecumposmu psiholoģija;

1.5. komercdarbības pamati;

1.6. grāmatvedība un finanšu plānošanas pamati.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. valsts un Eiropas Savienības jaunatnes lietas un tās reglamentējošie dokumenti;

2.2. cilvēktiesības;

2.3. normatīvie akti bērnu un jauniešu nodarbinātības jomā;

2.4. informācijas aprites organizēšana;

2.5. starpkultūru izglītība;

2.6. valsts un sabiedrība;

2.7. vispārcilvēciskās un nacionālās vērtības jauniešu vērtību sistēmā un to interpretācija ikdienas dzīvē (piemēram, garīgums, taisnīgums, godīgums, kultūra, mīlestība, humānisms, sirdsapziņa, tikumība, tolerance);

2.8. uzvedības un saskarsmes kultūra;

2.9. atkarību profilakse;

2.10. reproduktīvā veselība;

2.11. saziņas organizācija;

2.12. biedrību un nodibinājumu dibināšanas process un pamatdokumenti;

2.13. personības un attīstības psiholoģija;

2.14. profesionālie termini valsts valodā un divās svešvalodās.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. projektu izstrāde, īstenošana un vadīšana;

3.2. prezentācijas un publiskas runas sagatavošana;

3.3. sadarbības organizēšana;

3.4. interneta resursu izmantošana;

3.5. jauniešu programmu veidošanas principi un īstenošanas metodes (līderu, komandas veidošana);

3.6. darbības novērtēšanas metodes un principi;

3.7. informācijas tehnoloģijas un biroja tehnika;

3.8. vispārīgā pedagoģija un psiholoģija;

3.9. personīgā higiēna;

3.10. valsts valoda;

3.11. divas svešvalodas saziņas līmenī;

3.12. bērnu tiesību aizsardzība;

3.13. saskarsmes psiholoģija;

3.14. profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipi;

3.15. pirmā palīdzība;

3.16. darba tiesiskās attiecības;

3.17. darba aizsardzība;

3.18. vides aizsardzība.";

3.10. papildināt sadaļu "I. Piektā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesiju standarti" aiz apakšnodaļas "1.75. Tulka profesijas standarts" ar apakšnodaļām "1.76. Pārtikas un dzērienu tehnologa profesijas standarts", "1.77. Uztura speciālista profesijas standarts", "1.78. Vecākā sporta trenera profesijas standarts", "1.79. Sociologa profesijas standarts", "1.80. Pulkvežleitnanta /komandkapteiņa (jūras spēkos) profesijas standarts" un "1.81. Leitnanta profesijas standarts" šādā redakcijā:

"1.76. Pārtikas un dzērienu tehnologa profesijas standarts

1.76.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums – pārtikas un dzērienu tehnologs.

2. Profesijas kods – 2145 10.

1.76.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

– pārtikas un dzērienu tehnologs vada, plāno, organizē pārtikas produktu un dzērienu ražošanu, to kvalitātes kontroli visos ražošanas procesa posmos; izstrādā izejvielu patēriņa normas un kontrolē to izlietojumu pārtikas produktu un dzērienu ražošanā; veic jaunu pārtikas produktu un dzērienu izstrādi un to ieviešanu ražošanā; nodrošina personāla saskaņotu darbību un atbild par darba un ugunsdrošības noteikumu ievērošanu pārtikas produktu un dzērienu ražošanā; seko normatīvo aktu, standartu un citu normatīvo dokumentu ievērošanai un piemērošanai pārtikas produktu un dzērienu ražošanā; pārzina augu un dzīvnieku valsts izejvielu pārstrādi, tehnoloģiskos procesus, ražošanas procesu iekārtas un to darbību; sniedz priekšlikumus nepieciešamajiem uzlabojumiem pārtikas produktu un dzērienu ražošanā; īsteno kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas un uzturēšanas principus uzņēmumā drošas pārtikas produktu un dzērienu ražošanai.

Pārtikas un dzērienu tehnologs strādā pārtikas ražošanas uzņēmumos, pārtikas kontroles/uzraudzības dienestos, valsts pārvaldē, zinātniskajās institūcijās, profesionālās izglītības iestādēs.

1.76.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja vadīt un apmācīt personālu, precīzi definēt darba uzdevumus un kontrolēt to izpildi.

2. Spēja strādāt kolektīvā, risināt konfliktsituācijas un motivēt darbiniekus darbam.

3. Spēja attīstīt, vadīt un uzraudzīt pārtikas produktu un dzērienu ražošanu.

4. Spēja analizēt, vērtēt un optimizēt tehnoloģiskos procesus un pārzināt tehnoloģisko iekārtu darbību pārtikas un dzērienu ražotnēs.

5. Spēja projektēt pārtikas produktu ražošanu (tehnoloģiskās līnijas, iekārtu izvietojumu), izstrādāt un ieviest jaunus produktus.

6. Spēja pamatot progresīvo tehnoloģiju ieviešanu pārtikas un dzērienu ražotnēs.

7. Spēja orientēties un pārzināt pārtikas apriti reglamentējošos normatīvos aktus.

8. Spēja kontrolēt pārtikas produktu kvalitātes atbilstību normatīvi tehniskajai dokumentācijai.

9. Spēja pārzināt kvalitātes vadības sistēmas, ieviest tās ražošanā un nodrošināt to efektīvu darbību, atbilstošu uzraudzību un kontroli.

10. Spēja organizēt un vadīt pārtikas produktu un dzērienu vērtēšanu.

11. Spēja analizēt ražošanas procesā radušos zudumus, risināt to optimizācijas jautājumus, izstrādāt izejvielu patēriņa normas pārtikas produktu ražošanā, kontrolēt to izlietojumu.

12. Spēja sastādīt pārtikas ražošanas uzņēmuma struktūrvienības budžetu un sekot tā izpildei.

13. Spēja analizēt ražošanas datus un līdzdarboties uzņēmuma ražošanas programmas plānošanā.

14. Spēja ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības un nodrošināt to izpildi.

15. Spēja veikt risku novērtēšanu un izstrādāt pasākumus pārtikas ražošanas procesa ilgtspējai.

16. Spēja sazināties valsts valodā un divās svešvalodās saziņas līmenī.

17. Spēja lietot mūsdienu informācijas tehnoloģijas savā profesionālajā darbībā.

18. Spēja ievērot darba tiesisko attiecību normas.

19. Spēja ievērot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus.

1.76.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Plānot un organizēt veicamo darbu, prioritāšu un darba uzdevumu noteikšanu, veikt to izpildes kontroli.

2. Sekot pārtikas produktu ražošanas tehnoloģisko procesu norisei un saskaņošanai visos tehnoloģiskā procesa posmos, pārzināt un koriģēt tehnoloģiskos režīmus.

3. Sekot un kontrolēt izejvielu, pusfabrikātu, starpproduktu, gatavo produktu un blakusproduktu/atkritumproduktu uzskaiti.

4. Sastādīt pakļautībā esošās uzņēmuma struktūrvienības budžetu un sekot tā izpildei.

5. Veicināt darba produktivitāti un efektivitāti saskaņā ar uzņēmuma stratēģiju un apstiprinātajiem darba efektivitātes rādītājiem.

6. Apkopot un izvērtēt jaunāko informāciju par pārtikas produktiem, tehnoloģijām un iekārtām, iepakošanas materiāliem, ražošanas tehnoloģiskajiem līdzekļiem, pārtikas piedevām.

7. Pārzināt pārtikas produktu un dzērienu ražošanas tehnoloģisko iekārtu darbību un uzbūvi, veikt iekārtu darbības optimizācijas aprēķinus.

8. Piedalīties un vadīt jaunu pārtikas produktu izstrādes procesus.

9. Izstrādāt normatīvos dokumentus (uzņēmuma kvalitātes vadības sistēmai atbilstošu rokasgrāmatu, tehnoloģiskās instrukcijas un procedūras, tehniskos noteikumus, receptūras, tehnoloģiskās normas, izejvielu kalkulācijas atbilstoši uzņēmuma darbības specifikai) pārtikas ražošanas jomā.

10. Izstrādāt tehnoloģiskās shēmas, iekārtu izvietojuma skices un rasējumus.

11. Pārzināt pārtikas marķēšanu, sagatavot pārtikas preču marķējumā atspoguļojamo nepieciešamo informāciju.

12. Piedalīties uzņēmuma kvalitātes vadības sistēmas izstrādē, ieviešanā un uzraudzībā.

13. Izstrādāt higiēnas prasības pārtikas produktu un dzērienu ražošanas procesam.

14. Analizēt pārtikas produktu un dzērienu ražošanas neatbilstību cēloņus un veikt korektīvās darbības to novēršanai un izstrādāt preventīvos pasākumus potenciālo neatbilstību novēršanai.

15. Veicināt tehnoloģisko procesu vadības un kontroles modernizēšanu.

16. Piedalīties personāla atlasē un līdzdarboties personāla apmācībā.

17. Vērtēt darbinieku atbilstību noteiktu darbu veikšanai.

18. Sekmēt vides un darba aizsardzības noteikumu ieviešanu un ievērošanu, izprotot pārtikas ražošanas ietekmi uz vidi.

19. Pārzināt normatīvos aktus pārtikas aprites jomā un darboties atbilstoši tiem.

20. Novērtēt un analizēt ražošanas tehnoloģiskos un ekonomiskos faktorus, piedalīties uzņēmuma ražošanas programmas plānošanā.

21. Profesionāli sistematizēt ražošanas informāciju, sagatavot tehnoloģiskos pārskatus.

22. Apkopot un analizēt informāciju stratēģisku un operatīvu lēmumu pieņemšanai.

23. Vadīt un strādāt kolektīvā, veidojot labas darba attiecības.

24. Argumentēt savu viedokli, pārliecināt citus un risināt konfliktsituācijas.

25. Ievērot profesionālos un vispārīgos ētikas pamatprincipus un darba tiesisko attiecību normas.

26. Ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un higiēnas normatīvo aktu prasības un nodrošināt to izpildi.

27. Pārvaldīt valsts valodu.

28. Pārvaldīt divas svešvalodas saziņas līmenī.

29. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un divās svešvalodās.

30. Lietot informācijas tehnoloģijas savā profesionālajā darbībā.

31. Pilnveidot profesionālo kvalifikāciju pārtikas un dzērienu tehnoloģijās un iekārtās.

32. Izprast savstarpēji saistīto darbu procesus, patstāvīgi pieņemt savam kompetences līmenim atbilstošus lēmumus un uzņemties par tiem atbildību.

1.76.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. filozofija;

1.2. socioloģija.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. fizika;

2.2. bioloģija;

2.3. saskarsmes psiholoģija;

2.4. ekonomikas teorija;

2.5. uzturmācība;

2.6. elektrotehnika;

2.7. celtniecības pamati (pārtikas ražotņu telpu un tehnoloģisko iekārtu izvietojuma projektēšana);

2.8. tirgzinības;

2.9. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. matemātika;

3.2. ķīmija;

3.3. siltuma un aukstuma procesi;

3.4. pārtikas ražošanas procesi un iekārtas;

3.5. pārtikas produktu un dzērienu ražošanas tehnoloģijas;

3.6. pārtikas sensorā novērtēšana;

3.7. pārtikas kvalitātes vadīšana;

3.8. komercdarbība pārtikas rūpniecībā;

3.9. informācijas tehnoloģijas;

3.10. darba aizsardzība;

3.11. ekoloģija un vides aizsardzība;

3.12. mikrobioloģija, biotehnoloģija;

3.13. normatīvie akti pārtikas jomā;

3.14. valsts valoda;

3.15. divas svešvalodas saziņas līmenī;

3.16. profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipi;

3.17. darba tiesiskās attiecības.

1.77. Uztura speciālista profesijas standarts

1.77.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums – uztura speciālists.

2. Profesijas kods – 2265 01.

1.77.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

– uztura speciālists ir ārstniecības persona, kura ieguvusi otrā līmeņa profesionālo, augstāko medicīnisko izglītību; lietojot uztura terapiju, piedalās iedzīvotāju un pacientu veselības veicināšanas, ārstniecības un rehabilitācijas procesā; apmāca uztura jautājumos skolēnus, studentus, ārstniecības personas, pacientus, to asociācijas un citas sabiedrības grupas; veic ar uzturu un pārtiku saistītos pētījumus, to plānošanu un analīzi; organizē ēdināšanu bērnudārzos, izglītības iestādēs, ārstniecības iestādēs, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās; konsultē komersantus uztura jautājumos; plāno diētas un ēdienkartes atsevišķām personām un personu grupām.

Uztura speciālists strādā dažāda profila ārstniecības iestādēs (doktorātos, slimnīcās, rehabilitācijas centros, veselības aprūpes centros, privātpraksēs), izglītības iestādēs, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, sabiedriskās ēdināšanas un pārtikas ražošanas uzņēmumos, var būt pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.

1.77.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja piedalīties bērnu un pilngadīgu personu veselības aprūpē.

2. Spēja veikt pacienta stāvokļa izvērtēšanu un dokumentēšanu.

3. Spēja sastādīt pacientam atbilstošu uztura terapijas plānu.

4. Spēja lietot uztura terapijas metodes, plānojot ēdienkartes un organizējot ēdināšanas struktūrvienības darbu.

5. Spēja sadarboties ar pacientu ģimenes locekļiem.

6. Spēja novērtēt pacienta un viņa ģimenes zināšanas par veselības veicināšanu un saglabāšanu.

7. Spēja sadarboties ar citām ārstniecības personām.

8. Spēja lietot atbilstošas medicīniskās tehnoloģijas.

9. Spēja nodrošināt neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu.

10. Spēja izglītot iedzīvotājus un pacientus veselības veicināšanas, saglabāšanas, atgūšanas un slimību profilakses jautājumos.

11. Spēja veikt sabiedrības veselības veicināšanas pasākumus.

12. Spēja analizēt un izvērtēt savu profesionālo darbību.

13. Spēja uzturēt un paaugstināt savu profesionālo kvalifikāciju.

14. Spēja piedalīties profesionālās pilnveides programmu izstrādē un realizācijā.

15. Spēja ieviest jaunākos uz pierādījumiem balstītos medicīnas zinātnes sasniegumus savā darbā.

16. Spēja izveidot un administrēt uztura speciālista praksi, dokumentēt savu darbību, ievērojot dokumentu pārvaldības prasības.

17. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

18. Spēja piedalīties uzturpolitikas realizācijas programmā.

19. Spēja īstenot uztura apmācības programmu.

20. Spēja ievērot darba tiesisko attiecību normas.

21. Spēja ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības un nodrošināt to izpildi.

22. Spēja ievērot veselības aprūpes jomu regulējošo normatīvo aktu prasības.

23. Spēja lietot mūsdienu informācijas tehnoloģijas savā profesionālajā darbībā.

24. Spēja ievērot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus un saskarsmes kultūru.

1.77.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Iegūt pacienta anamnēzi un veikt pacienta klīnisko apskati.

2. Izvērtēt pacienta bioķīmiskās analīzes.

3. Izvērtēt iespējamo uzturvielu trūkumu pacienta uzturā.

4. Mērīt pacienta antropometriskos rādītājus (auguma garumu, ādas tauku krokas biezumu, svaru, vidukļa apkārtmēru).

5. Novērtēt pacienta, viņa ģimenes zināšanas par veselības veicināšanu un saglabāšanu.

6. Veikt pacienta izmeklēšanas rezultātu apkopošanu un formulēt galveno problēmu.

7. Nozīmēt papildu izmeklēšanu.

8. Sniegt ieteikumus pacienta uzturam atbilstoši veselības stāvoklim.

9. Veikt ēdienkaršu sastādīšanu atbilstoši pacienta veselības stāvoklim.

10. Sekot, lai ēdināšanas struktūrvienības darbinieki precīzi ievērotu norādes ēdiena gatavošanas tehnoloģijā.

11. Izvirzīt pacienta ilgtermiņa un īstermiņa ārstēšanas mērķus.

12. Formulēt un pamatot pacienta ārstēšanas mērķus un izvēlētās ārstēšanas metodes.

13. Integrēt zinātnes sasniegumus darba veikšanā.

14. Ievērot savā profesionālajā darbībā normatīvos aktus veselības aprūpes jomā un profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus.

15. Veicināt un lietot pozitīvas saskarsmes iemaņas.

16. Sadarboties ar pacientiem, viņu ģimenēm.

17. Sadarboties ar citām ārstniecības personām pacienta terapijas laikā.

18. Ievērot higiēnas prasības.

19. Lietot ar izpratni zinātnes sasniegumus un pētniecības rezultātus.

20. Ievērot konfidencialitāti.

21. Uzturēt savu profesionālo kompetenci.

22. Sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību.

23. Uzņemties atbildību par savu profesionālo darbību.

24. Kritiski domāt un risināt problēmas.

25. Lietot datoru informācijas meklēšanai, glabāšanai un apstrādei.

26. Plānot un organizēt savu veicamo darbu.

27. Noteikt prioritātes un darba uzdevumus.

28. Sagatavot lietišķos un profesionālos dokumentus.

29. Līdzdarboties komandas darbā un ievērot multidisciplināras komandas darba principus.

30. Pārvaldīt valsts valodu.

31. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.

32. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā, latīņu valodā un vienā svešvalodā.

33. Ievērot darba tiesisko attiecību normas.

34. Ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības un nodrošināt to izpildi.

35. Administrēt uztura speciālista praksi.

1.77.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. medicīnas vēsture;

1.2. ievads socioloģijā;

1.3. aprūpes process, tā posmi – novērtēšana, problēmu noteikšana, plānošana, realizācija, izvērtēšana;

1.4. ekonomikas principi;

1.5. valsts veselības aprūpes sistēmas organizācija;

1.6. vadības principi, aprūpes darba vadīšana.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. cilvēka anatomija, fizioloģija, patoloģiskā fizioloģija;

2.2. cilvēka biofizika, bioķīmiskā vide, citoloģija, ģenētika;

2.3. mikrobioloģija;

2.4. parazitoloģija;

2.5. pārtikas ķīmija;

2.6. vides veselība un to ietekmējošie fiziskie, ķīmiskie un bioloģiskie faktori, to novērtēšana un ietekmēšanas iespējas;

2.7. arodmedicīna un arodslimības;

2.8. patoloģiskā fizioloģija;

2.9. klīniskā farmakoloģija;

2.10. propedeitikas un iekšķīgo slimību pamati;

2.11. ķirurģisko slimību pamati;

2.12. sievietes veselības pamati;

2.13. psihiatrijas un narkoloģijas pamati;

2.14. infekciju slimību pamati;

2.15. stomatoloģisko saslimšanu profilakse;

2.16. epidemioloģija;

2.17. sabiedrības veselība;

2.18. pētniecības principi uztura speciālista praksē;

2.19. socioloģijas principi uztura speciālista darbā;

2.20. uztura speciālista profesionālo darbību reglamentējošie normatīvie dokumenti, normatīvie akti, kuri nosaka darbību katastrofu un neatliekamo situāciju gadījumā;

2.21. pacientu aprūpes juridiskie aspekti;

2.22. pārtikas jomu regulējošie normatīvie akti;

2.23. pārtikas kvalitāte;

2.24. pārtikas produktu ražošanas pamati;

2.25. pārtikas piedevas;

2.26. uztura bagātinātāji;

2.27. tiesību zinību pamati;

2.28. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. uztura mācība;

3.2. valsts valoda;

3.3. vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī;

3.4. profesionālie termini latīņu valodā;

3.5. uztura terapijas integrācija kopējā ārstēšanas procesā un ārstniecības personu komandas darbs rehabilitācijā;

3.6. profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipi;

3.7. veselības aprūpes jomu regulējošie normatīvie akti;

3.8. matemātiskā statistika un datubāzes;

3.9. veselības paškontrole un ekspresdiagnostika;

3.10. pacienta izmeklēšanas un diagnostikas metodes;

3.11. organisma šķidruma balansa, elektrolītu un skābju/bāzu līdzsvara nodrošināšanas veidi un metodes;

3.12. barības uzņemšanas, sagremošanas un uzsūkšanās procesu nodrošināšanas veidi un metodes, organisma eliminācijas procesu nodrošināšanas veidi un metodes;

3.13. parenterālā un enterālā barošana;

3.14. pediatrija, bērna augšana un attīstība, bērna aprūpe;

3.15. geriatrisku pacientu aprūpes principi;

3.16. neatliekamā medicīniskā palīdzība;

3.17. pacientu aprūpes darba dokumentēšanas principi;

3.18. pedagoģijas principi uztura speciālista praksē;

3.19. personības psiholoģija;

3.20. saskarsmes psiholoģija;

3.21. komercdarbības pamati un vadības pamati;

3.22. informācijas apstrādes organizēšana praksē;

3.23. informācijas tehnoloģijas;

3.24. darba aizsardzība;

3.25. vides aizsardzība;

3.26. darba tiesiskās attiecības.

1.78. Vecākā sporta trenera profesijas standarts

1.78.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums – vecākais sporta treneris.

2. Profesijas kods – 2359 09.

1.78.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

– vecākais sporta treneris ir kvalificēts sporta speciālists, kura darbība saistīta ar sporta izglītības vai treniņu programmu plānošanu, vadīšanu un izvērtēšanu atbilstoši sporta zinātnes teorētiskajiem un praksē pamatotiem principiem, piemērojot cilvēka organismam atbilstošas fiziskās slodzes, racionāli izmantojot sportu cilvēka veselības nostiprināšanai, saglabāšanai vai augstas meistarības sasniegšanai; konkrētā sporta veida vai profesijas prasmju un iemaņu apguvē nodrošina pozitīvu vidi un tai atbilstošu saskarsmi; plāno, organizē un vada nodarbības atbilstoši izvirzītajiem treniņu mērķiem; analizē un novērtē cilvēku iegūtās vispārējās, speciālās profesionālās fiziskās spējas, prasmes un iemaņas; veido indivīdu radošu attieksmi un patstāvību treniņu procesā; izvēlas vai izstrādā metodiskos materiālus mācību/treniņu procesa īstenošanai; veic savus pienākumus individuāli, komandā vai vadot citu treneru darbu; sadarbojas ar nepilngadīgu sportistu ģimenēm/aizbildņiem, atbild par sava darba kvalitāti.

Vecākais sporta treneris var strādāt valsts un pašvaldību institūcijās, bērnu, jauniešu vai pieaugušo sporta un izglītības iestādēs, biedrībās un citos uzņēmumos, var būt pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.

1.78.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja izprast, analizēt un piemērot profesionālajā darbībā sporta zinātnes teorētiskos un empīriskos (praksē balstītos) pamatprincipus un lietot pedagoģijas, psiholoģijas un medicīniski bioloģiskā cikla teoriju.

2. Spēja izvirzīt sporta izglītības, treniņu programmu mērķus daudzgadu treniņu procesā, ņemot vērā sportistu spējas, sagatavotību un vajadzības.

3. Spēja plānot sporta izglītības, treniņu programmas daudzgadu treniņu procesā, ieviest inovācijas un izvēlēties īstenošanas stratēģiju atbilstoši izvirzītajiem mērķiem un sportista karjeras izaugsmes iespējām.

4. Spēja plānot mācību/treniņu procesu vienai sezonai, ieviest inovācijas atbilstoši izvirzītajiem sporta izglītības, treniņu programmas mērķiem, sportistu spējām, sagatavotībai un vajadzībām.

5. Spēja plānot treniņa nodarbības galvenos un pakārtotos uzdevumus atbilstoši mācību/treniņu procesa plāna mērķiem, sportistu spējām, sagatavotībai un vajadzībām.

6. Spēja plānot drošas sacensības un citus sporta pasākumus atbilstoši drošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, ņemot vērā sportistu spējas un vajadzības, vadīt pasākumus un uzņemties atbildību par to drošību.

7. Spēja vadīt un organizēt treniņu procesu (nodarbības) atbilstoši izvirzītajiem mērķiem, treniņa galvenajiem un pakārtotajiem uzdevumiem, cilvēka spējām, sagatavotībai, vajadzībām un sportistu karjeras izaugsmes iespējām.

8. Spēja veikt sportistu dažādu sagatavotības veidu novērtēšanu.

9. Spēja prognozēt audzēkņu talantu sporta veidam vai sporta veida disciplīnai.

10. Spēja novērtēt sportistu mācību/treniņu procesa rezultātus un sasniegumu dinamiku.

11. Spēja organizēt, vadīt un izvērtēt sportistu izglītību un izglītošanās perspektīvas.

12. Spēja motivēt un ieinteresēt sportistus sporta veida mācību/treniņu darbam.

13. Spēja veidot pozitīvu, dinamisku saskarsmes vidi mācību/treniņu procesā.

14. Spēja izmantot vienotu starpdisciplināru pieeju mācību/treniņu procesā, norādot apgūstamās vielas saistību ar iepriekš apgūtajām priekšzināšanām.

15. Spēja lietot zinātniskās pētījuma metodes jaunradē un treniņu procesa monitoringā.

16. Spēja plānot un organizēt savu darbu.

17. Spēja ieviest novitātes mācību/treniņu procesā.

18. Spēja īstenot mācību/treniņu programmas, plānus un organizēt drošu un atbalstošu treniņu procesa vidi.

19. Spēja uzņemties atbildību par mācību/treniņu nodarbības drošību.

20. Spēja kritiski analizēt un novērtēt savu profesionālo darbību.

21. Spēja sadarboties ar citiem treneriem, medicīnas personālu un sporta zinātnes ekspertiem.

22. Spēja vadīt topošo un jauno treneru pedagoģisko izaugsmi.

23. Spēja izvēlēties vai izstrādāt metodiskos materiālus mācību/treniņu un audzināšanas procesa īstenošanai.

24. Spēja uzņemties atbildību par sava darba rezultātiem.

25. Spēja lietot informācijas tehnoloģijas savā profesionālajā darbībā.

26. Spēja patstāvīgi iegūt, atlasīt, analizēt un izmantot informāciju savas darbības optimizēšanai.

27. Spēja piedalīties sporta jomas attīstībā.

28. Spēja ievērot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus un sporta ētikas kodeksu.

29. Spēja organizēt, veidot saziņu un sadarbību ar citiem speciālistiem, sportistu vecākiem un sabiedrību.

30. Spēja pieņemt lēmumus un risināt problēmsituācijas.

31. Spēja izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību.

32. Spēja patstāvīgi un sistemātiski pilnveidot savu profesionālo kvalifikāciju, papildināt savas zināšanas, prasmes un iemaņas.

33. Spēja sniegt mutisku un rakstisku informāciju un argumentēt savu viedokli.

34. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

35. Spēja ievērot un nodrošināt darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, kā arī darba tiesisko attiecību normas.

36. Spēja ievērot sporta nozari reglamentējošos tiesību aktus un politikas plānošanas dokumentus, antidopinga konvenciju.

1.78.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Izprast, analizēt un piemērot profesionālajā darbībā sporta zinātnes teorētiskos un empīriskos (praksē balstītos) pamatprincipus un lietot pedagoģijas, psiholoģijas un medicīniski bioloģiskā cikla teoriju mācību/treniņu procesā.

2. Radoši lietot profesionālajā darbībā apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes.

3. Veikt sportistu dažādu sagatavotības veidu (fiziskās, tehniskās, taktiskās, psiholoģiskās, teorētiskās un integrālās) novērtēšanu, izmantojot katram sagatavotības veidam specifiskas novērtēšanas metodes.

4. Analizēt un izvērtēt sportistu individuālās īpatnības un spējas.

5. Sniegt sportistam atgriezenisko saikni par spēju novērtēšanu.

6. Atklāt un pilnveidot sportistu individuālās spējas un radošumu, izvērtēt sportista karjeras izaugsmes iespējas, prognozēt sportistu talantu sporta veidā vai sporta veida disciplīnā.

7. Izvirzīt sporta izglītības, treniņu programmu mērķus daudzgadu perspektīvā.

8. Plānot sporta izglītības, treniņu programmas daudzgadu treniņu procesā, ieviest inovācijas un izvēlēties īstenošanas stratēģiju atbilstoši izvirzītajiem mērķiem.

9. Plānot mācību/treniņu procesu un nodarbības vienas sezonas ietvarā, ieviest inovācijas atbilstoši izvirzītajiem sporta izglītības, treniņu programmas mērķiem, sporta zinātnes pamatprincipiem, sportistu spējām, sagatavotībai un vajadzībām.

10. Izvirzīt konkrētos mācību/treniņu mērķus, balstoties uz sporta izglītības, treniņu programmām un darba tirgus prasībām.

11. Plānot treniņa nodarbības galvenos un pakārtotos uzdevumus atbilstoši mācību/treniņu procesa plāna mērķiem, sportistu spējām, sagatavotībai un vajadzībām.

12. Plānot, organizēt un izvērtēt mācību/treniņu procesā mācīšanu un mācīšanos.

13. Plānot, organizēt un vadīt drošas sacensības un citus sporta pasākumus, ņemot vērā sportistu spējas un vajadzības.

14. Vadīt un organizēt treniņu procesu (nodarbības) atbilstoši izvirzītajiem mērķiem, treniņa galvenajiem, pakārtotajiem uzdevumiem, cilvēka spējām, sagatavotībai, vajadzībām un sportistu karjeras izaugsmes iespējām.

15. Izvēlēties mācību/treniņu mērķiem atbilstošas pieejas, mācību un treniņu metodes.

16. Ievērot toleranci pedagoģiskā procesa diferenciācijā un individualizācijā atbilstoši sportistu spējām, vajadzībām un interesēm.

17. Noteikt un piemērot mācību/treniņu procesā sportistu spējām atbilstošu slodzes apjomu un intensitāti.

18. Sasaistīt mācību/treniņu procesā teoriju ar praktisko darbību.

19. Izmantot vienotu starpdisciplināru pieeju mācību/treniņu procesā, īstenojot mācāmās vielas saistību ar iepriekš apgūtajām priekšzināšanām.

20. Īstenot atbilstību starp mācību/treniņu nodarbības mērķiem, izmantotajiem līdzekļiem un sasniegtajiem rezultātiem.

21. Lietot mācību/treniņu procesā dažādas mācību, treniņu metodes, nodarbību formas un tehnoloģijas.

22. Mācīt un pilnveidot izvēlētā sporta veida teoriju, tehniku, taktiku un psiholoģiskās prasmes.

23. Apkopot, analizēt un novērtēt izglītošanās procesā sportistu iegūtās zināšanas.

24. Novērtēt sportistu mācību/treniņu procesa rezultātus un sasniegumu dinamiku, diagnosticēt un novērst sportistu tehniskās, taktiskās, fiziskās un psiholoģiskās sagatavotības nepilnības.

25. Veikt visu veidu sistemātisku treniņu procesa monitoringu (kontroli), sportista funkcionālā stāvokļa izvērtējumu, traumu profilaksi, sniegt pirmo palīdzību, veicināt sportista fizisko un psihisko rehabilitāciju.

26. Veicināt sportista personības veidošanos, novērtēt sportistu personības izaugsmi.

27. Veidot motivējošu un personību veidojošu mācību/treniņu vidi, ieinteresējot sportistus sporta veida treniņu procesā.

28. Veidot pozitīvu, dinamisku saskarsmes vidi mācību/treniņu procesā.

29. Veicināt sportistu līdzdalību, sadarbību un atbildību treniņu procesā.

30. Lietot zinātniskās pētījuma metodes jaunradē un treniņu procesa monitoringā.

31. Izvērtēt, lietot un salīdzināt jaunākos zinātniskos atzinumus un tehnoloģijas savā profesionālajā darbībā.

32. Izstrādāt profesionālus, precīzus un argumentētus atzinumus par iegūtajām zināšanām praksē, kā arī veikt pētniecisko darbu sporta jomā.

33. Radīt inovatīvas atziņas mācību/treniņu darbā, veicot zinātnisku pētījumu, izmantojot kvalitatīvās un kvantitatīvās zinātniskās pētīšanas metodes.

34. Lietot pētījumiem sporta zinātnē nepieciešamās datorprogrammas.

35. Formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, izstrādājot zinātniskā pētījuma aprakstu.

36. Formulēt un analītiski aprakstīt problēmas un to risinājumus sporta jomā.

37. Izskaidrot un argumentēti diskutēt par problēmām un to risinājumiem sporta jomā gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem.

38. Plānot un organizēt savu darbu.

39. Ieviest novitātes mācību/treniņu procesā.

40. Īstenot mācību/treniņu programmas, plānus un organizēt drošu un atbalstošu treniņu procesa vidi.

41. Uzņemties atbildību par mācību/treniņu nodarbības un sacensību drošību.

42. Kritiski analizēt un novērtēt savu profesionālo darbību.

43. Vadīt sporta kolektīvu, komandu.

44. Sadarboties ar citiem treneriem, medicīnas personālu un sporta zinātnes ekspertiem.

45. Vadīt topošo un jauno treneru pedagoģisko izaugsmi, pamatojot savas profesijas būtību un sociālo nozīmību.

46. Virzīt savu un padoto tālāku mācīšanos un profesionālo pilnveidi.

47. Izvēlēties vai izstrādāt metodiskos materiālus mācību/treniņu un audzināšanas procesa īstenošanai.

48. Ievērot profesionālās, vispārējās un sporta ētikas pamatprincipus.

49. Ievērot darba aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības un higiēnas normatīvo aktu prasības un nodrošināt to izpildi.

50. Uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu.

51. Lietot informācijas tehnoloģijas savā profesionālajā darbībā.

52. Noformēt, sistematizēt un glabāt mācību/treniņu grupas dokumentāciju.

53. Parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā.

54. Rast radošus risinājumus problēmsituācijās, orientēties un darboties nestandarta situācijās un apstākļos.

55. Organizēt, veidot saziņu un sadarbību institūcijā, ar vecākiem un sabiedrību.

56. Risināt konfliktsituācijas.

57. Patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos un sistemātiski pilnveidot savu profesionālo kvalifikāciju, papildināt savas zināšanas, prasmes un iemaņas.

58. Sniegt mutisku un rakstisku informāciju un argumentēt savu viedokli.

59. Izstrādāt, realizēt un vadīt projektus sporta jomā.

60. Pārvaldīt valsts valodu.

61. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.

62. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

63. Ievērot spēkā esošos normatīvos aktus, sporta politikas plānošanas dokumentus un citus reglamentējošos dokumentus sporta jomā, kā arī vides aizsardzības normatīvo aktu prasības un darba tiesisko attiecību normas.

1.78.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. vadības teorija;

1.2. valsts izglītības sistēmas un to reglamentējošie dokumenti.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. cilvēka balsta un kustību sistēmas, asinsrites sistēmas un nervu sistēmas anatomija;

2.2. bioķīmijas pamati;

2.3. sporta bioķīmija;

2.4. cilvēka fizioloģijas pamati;

2.5. sporta vadības pamati;

2.6. olimpiskās izglītības pamati;

2.7. sports multikulturālā vidē;

2.8. sporta vēsture;

2.9. veselības veicināšana, fiziskie vingrinājumi un veselība;

2.10. traumas sportā;

2.11. pielāgotās fiziskās aktivitātes;

2.12. sociālā psiholoģija;

2.13. loģika;

2.14. dažādu sporta veidu pamati un didaktika;

2.15. nometņu mācība;

2.16. bērnu tiesību aizsardzība;

2.17. sporta ekoloģija un civilā aizsardzība;

2.18. sabiedriskās attiecības;

2.19. komercdarbības pamati;

2.20. projektu izstrādes pamati;

2.21. grāmatvedība un finanšu plānošanas pamati;

2.22. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. sporta, vecumposmu fizioloģija;

3.2. sporta biomehānikas pamati;

3.3. sporta nozares reglamentējošie normatīvie akti;

3.4. sporta teorija;

3.5. treniņu teorija;

3.6. sporta medicīna;

3.7. sporta masāža;

3.8. personīgā higiēna, sportistu uzturs;

3.9. uzturmācība sportā;

3.10. dinamiskā anatomija;

3.11. vispārīgā pedagoģija;

3.12. pieaugušo izglītība;

3.13. speciālā pedagoģija;

3.14. nozares pedagoģija;

3.15. vispārīgā psiholoģija;

3.16. sporta psiholoģija;

3.17. saskarsmes psiholoģija;

3.18. attīstības psiholoģija;

3.19. profesionālās, vispārējās ētikas pamatprincipi un sporta ētikas kodekss;

3.20. lietišķās saskarsmes principi, grupu darba organizēšana;

3.21. dokumentu pārvaldības pamati;

3.22. darba tiesiskās attiecības;

3.23. darba aizsardzība;

3.24. vides aizsardzība;

3.25. kvalitatīvā un kvantitatīvā pētniecības metodoloģija sporta zinātnē;

3.26. datorprasmes, interneta resursu izmantošana;

3.27. valsts valoda;

3.28. vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.

1.79. Sociologa profesijas standarts

1.79.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums – sociologs.

2. Profesijas kods – 2632 10.

1.79.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

– sociologs veic sociālo grupu un sociālo institūtu uzvedības, attieksmju un savstarpējās mijiedarbības izpēti un analīzi; analizē sociālos procesus un problēmas; organizē un vada sociālos pētījumus; nodrošina informāciju un zināšanas vadības un pārvaldes lēmumu pieņemšanai vai akadēmiskiem nolūkiem; izstrādā zinātniskos darbus, pētniecības metodiku; sniedz konsultācijas.

Sociologs strādā uzņēmumos, var būt pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.

1.79.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja atrast informācijas avotus, izvēlēties un sistematizēt informāciju.

2. Spēja formulēt pētniecisko problēmu, izvirzīt hipotēzes.

3. Spēja izstrādāt sociālo pētījumu metodoloģiju.

4. Spēja piemērot dažādas sociālo pētījumu metodes.

5. Spēja veidot sociālo pētījumu izlases.

6. Spēja piemērot datu analīzes metodes.

7. Spēja veidot datubāzes un strādāt ar tām.

8. Spēja izstrādāt sociālo pētījumu veikšanai nepieciešamos dokumentus un instrumentāriju.

9. Spēja sociālo procesu analīzē izmantot teorētiskās nostādnes.

10. Spēja analizēt sociālo pētījumu rezultātus.

11. Spēja interpretēt sociālo pētījumu rezultātus.

12. Spēja sagatavot prezentāciju materiālus un pasākumus.

13. Spēja gatavot sociālo pētījumu pārskatus un atskaites.

14. Spēja pārliecināt citus.

15. Spēja argumentēt savu viedokli.

16. Spēja pamatot pieņemtos lēmumus, izvērtējot savu profesionālo lēmumu un darbību ietekmi uz sociālo vidi.

17. Spēja izvērtēt sociālās situācijas un pieņemt profesionālus un ētiskus lēmumus.

18. Spēja loģiski domāt.

19. Spēja kritiski spriest.

20. Spēja strādāt komandā.

21. Spēja komunicēt.

22. Spēja būt precīzam un atbildīgam.

23. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

24. Spēja ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības un nodrošināt to izpildi.

25. Spēja ievērot darba tiesisko attiecību normas.

1.79.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Izprast, analizēt un piemērot profesionālajā darbībā socioloģijas teorētiskos un empīriski pamatotos principus.

2. Formulēt pētniecisku problēmu, izvirzīt hipotēzi.

3. Izstrādāt sociālo pētījumu programmu.

4. Izvēlēties un lietot sociālo pētījumu mērķiem atbilstošas pētīšanas metodes.

5. Izvēlēties un aprēķināt sociālajos pētījumos nepieciešamo respondentu izlasi.

6. Veidot datubāzes un tās izmantot.

7. Izstrādāt sociālo pētījumu instrumentāriju.

8. Izstrādāt sociālo pētījumu veikšanai nepieciešamo dokumentāciju.

9. Izmantot datorprogrammas datu apstrādei.

10. Analizēt un interpretēt datus, piedāvāt problēmu risinājumus.

11. Gatavot sociālo pētījumu pārskatus un atskaites.

12. Sagatavot un vadīt prezentācijas, prezentēt iegūtos datus.

13. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

14. Pārvaldīt valsts valodu.

15. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.

16. Patstāvīgi apgūt jaunas zināšanas.

17. Sagatavot un noformēt lietišķos dokumentus.

18. Veikt zinātniski pētniecisko darbu socioloģijas jomā.

19. Komunicēt ar dažādu sociālo grupu un statusu cilvēkiem.

20. Plānot veicamā darba secību, termiņus, noteikt prioritātes.

21. Pamatot ar faktiem savu lēmumu.

22. Strādāt grupā, deleģēt un koordinēt pienākumu izpildi.

23. Ievērot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus.

24. Pārzināt un piemērot socioloģijas jomas normatīvos aktus, profesionālos standartus un pieņemtos kodeksus.

25. Ievērot darba tiesisko attiecību normas.

26. Noteikt prioritātes savā darbā.

27. Ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības un nodrošināt to izpildi.

1.79.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstatu līmenī:

1.1. loģika;

1.2. sociālā filozofija;

1.3. prezentācijas pamati.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. dažādas socioloģiskās teorijas un to vēsturiskā attīstība un saikne ar sociālo procesu analīzi mūsdienu sabiedrībā;

2.2. dažādu sabiedrības dzīves jomu socioloģija;

2.3. demogrāfijas pamatprincipi;

2.4. sociālā psiholoģija;

2.5. ekonomikas vispārējā teorija;

2.6. sociālā politika un sociālā darba organizācijas teorētiskie un praktiskie aspekti;

2.7. vadības teorijas;

2.8. Eiropas Savienība un reģionālā attīstība;

2.9. zinātnisko pētījumu pamatprincipi;

2.10. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. kvantitatīvās un kvalitatīvās pētījumu metodes;

3.2. datorzinātnes un informātika;

3.3. datu analīze (statistiskā, matemātiskā u.c.);

3.4. pētījumu programmu izveides pamatprincipi;

3.5. saskarsmes psiholoģija;

3.6. profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipi;

3.7. normatīvie akti, profesionālie standarti un pieņemtie kodeksi socioloģijas jomā;

3.8. valsts valoda;

3.9. divas svešvalodas saziņas līmenī;

3.10. lietvedība un lietišķā sarakste;

3.11. vides aizsardzība;

3.12. darba aizsardzība;

3.13. darba tiesiskās attiecības.

1.80. Pulkvežleitnanta /komandkapteiņa (Jūras spēkos) profesijas standarts

1.80.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums – pulkvežleitnants /komandkapteinis (Jūras spēkos).

2. Profesijas kods – 0110 05.

1.80.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

– pulkvežleitnants /komandkapteinis (Jūras spēkos) ir Nacionālo bruņoto spēku (NBS) militārpersona – augstākā līmeņa militārais vadītājs, kas spēj vadīt, plānot un nodrošināt padotās vienības (padotībā līdz pat 500 karavīriem un civilajiem darbiniekiem) darbību; nodrošina pakļautās vienības uzdevumu izpildi miera laikā un valsts apdraudējuma gadījumā, vadot personālu, veicot budžeta plānošanu, kā arī nodrošinot vienības tehnikas, tehnisko līdzekļu un ekipējuma uzturēšanu un lietošanu uzdevuma izpildē, ievērojot NBS darbību regulējošo un citu normatīvo aktu prasības.

Pulkvežleitnants /komandkapteinis (Jūras spēkos) var tikt sagatavots atbilstoši NBS vajadzībām un esošajām struktūrvienībām dienestam sauszemes, jūras vai gaisa spēkos.

1.80.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja profesionāli komandēt bataljonu vai brigādi.

2. Spēja profesionāli pildīt dienesta pienākumus operacionālā un taktiskā līmeņa štābos gan NBS un Aizsardzības ministrijā, gan starptautiskajās militārajās vai drošības struktūrās.

3. Spēja būt līderim un profesionalitātes paraugam saviem padotajiem.

4. Spēja plānot NBS politikas un stratēģijas izstrādāšanu un analizēt tās īstenošanu.

5. Spēja izstrādāt padotās vienības attīstības stratēģiju.

6. Spēja veikt valsts drošības un aizsardzības situācijas analīzi un kontroli, aizsardzības plānošanu un attīstības koncepciju izstrādi.

7. Spēja analizēt pasaules un valsts politiskos, ekonomiskos procesus un militāro konfliktu procesus.

8. Spēja pieņemt lēmumus un vadīt padotās vienības personālsastāvu dažādos un pastāvīgi mainīgos apstākļos, tai skaitā ekstrēmās un bīstamās vidēs, krīzes un kara apstākļos.

9. Spēja risināt operacionālās problēmas apvienoto štābu, bataljonu un brigādes līmenī.

10. Spēja plānot, sadalīt vienības finanšu resursus.

11. Spēja plānot, lietot un uzturēt savā vai pakļautās vienības atbildībā esošo kaujas tehniku (tai skaitā sauszemes transporta līdzekļus, kuģus, gaisa kuģus), tehniskos līdzekļus un ekipējumu atbilstoši attiecīgā NBS veida specifikai.

12. Spēja nodrošināt padotās vienības kaujas un mobilizācijas gatavību.

13. Spēja nodrošināt vienības personāla profesionalitāti un izglītošanu, pilnveidot un ievērot militāro kultūru, ievērojot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus.

14. Spēja nodrošināt NBS militāro pārstāvniecību Ziemeļatlantijas Līguma organizācijā (NATO – North Atlantic Treaty Organization) un Eiropas Savienībā.

15. Spēja piemērot NATO un Latvijas normatīvos aktus dienesta pienākumu izpildes kontekstā.

16. Spēja nodrošināt NBS un pārstāvētās profesijas lomu un vietu valsts aizsardzībā un sabiedrībā, sadarbojoties ar valsts, ārvalstu un pašvaldību institūcijām, juridiskām un fiziskām personām valsts aizsardzības jomā atbilstoši savai kompetencei.

17. Spēja vadīt padotā personāla darbu ar informācijas sistēmām, ievērojot datu aizsardzību.

18. Spēja nodrošināt personāla drošības un vides aizsardzības pasākumus dienesta pienākumu un uzdevumu izpildes laikā, ievērojot militārās vides specifiku.

19. Spēja izstrādāt un vadīt vidēja un liela mēroga projektus dienesta pienākumu izpildes kontekstā.

20. Spēja pildīt dienesta pienākumus valsts valodā un vismaz vienā no NATO oficiālajām valodām.

21. Spēja patstāvīgi uzturēt militārajam dienestam (amatam) atbilstošu fizisko un psiholoģisko sagatavotību, kā arī rūpēties par savu veselību.

1.80.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Orientēties ar valsts drošību un aizsardzību saistītajos starptautiskajos un Latvijas valsts normatīvajos aktos, kā arī iekšējos normatīvajos aktos, piemērot tos atbilstoši situācijai.

2. Vadīt padoto personālu (līdz 500 cilvēkiem) miera, krīzes, kara laikā dažādās ekstremālās un bīstamās vidēs, nodrošinot gatavību ikdienas vai kaujas uzdevumu izpildei.

3. Analizēt saņemtos uzdevumus un pavēles, plānot, organizēt un vadīt to izpildi atbilstoši uzdevumam, situācijai un standarta procedūrām.

4. Pieņemt un formulēt savu lēmumu, kā arī kontrolēt tā izpildi.

5. Identificēt nozīmīgākos no vienlaikus veicamajiem dienesta uzdevumiem un organizēt to izpildi prioritātes secībā.

6. Izrādīt iniciatīvu un uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem un rīcību.

7. Plānot vienības karavīru individuālās un kolektīvās militārās apmācības, vadīt to realizāciju, kā arī personīgi piedalīties padotā personāla apmācībā.

8. Plānot un nodrošināt pastāvīgu pakļautībā esošās vienības profesionālo pilnveidošanos.

9. Plānot un vadīt pasākumus militārās disciplīnas nostiprināšanai, karavīru izglītošanai un apmācībai un komandas veidošanai.

10. Pārzināt dienesta vides specifiku noteiktajā jomā (jūra/gaiss/sauszeme) un ar to saistītos reglamentējošos normatīvos aktus.

11. Pārzināt un izmantot noteiktās darbības vides (jūra/gaiss/sauszeme) standarta operāciju procedūras.

12. Analizēt un izmantot statistiskos vides mērījumu (meteoroloģiskos, sinoptiskos u.c.) datus atbilstoši dienesta vides specifikai un uzdevumam.

13. Zināt un rīkoties ar noteiktajā vidē (jūra/gaiss/sauszeme) izmantojamo militāro tehniku un iekārtām.

14. Pārzināt specifiskās militārās tehnikas, mehānismu un iekārtu uzbūves un darbības principus, kā arī apkopes prasības un standartus atbilstoši specialitātei.

15. Pārzināt un vadīt specifiskās militārās operācijas atbilstoši pakļautās vienības līmenim un vietai kopējā militārā uzdevuma plānā.

16. Pārzināt protokola un lietišķās saskarsmes prasības.

17. Plānot gan savu, gan vienības darbu, sadalīt, deleģēt un koordinēt pienākumu izpildi.

18. Strādāt psiholoģiski sarežģītās situācijās un risināt problēmas stresa apstākļos.

19. Izprast un lietot psiholoģijas un pedagoģijas principus un metodes darbā ar personālu.

20. Analītiski lietot dienesta pienākumu izpildei pieejamo informāciju.

21. Patstāvīgi apgūt jaunas zināšanas, pilnveidojot profesionālo kompetenci.

22. Pārzināt un izmantot datu iegūšanas, apstrādes un sistematizēšanas tehnoloģijas, lietot biroja tehniku.

23. Sagatavot un sniegt prezentācijas.

24. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz vienā no NATO oficiālajām valodām.

25. Pārvaldīt valsts valodu.

26. Pārvaldīt vismaz vienu no NATO oficiālajām valodām.

27. Mutiski un rakstiski sazināties un noformēt dokumentus atbilstoši valodas un dokumentu pārvaldības prasībām.

28. Ievērot profesionālo ētiku un rīkoties atbilstoši tai.

29. Organizēt sadarbību ar valsts un sabiedriskajām institūcijām un plašsaziņas līdzekļiem. Ievērot saskarsmes lietišķo etiķeti.

30. Ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības dienesta pienākumu un uzdevumu izpildes laikā.

1.80.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. starptautisko attiecību teorijas;

1.2. militārā teorija;

1.3. militārā vēsture;

1.4. līderības teorijas.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. NATO un Eiropas Savienības tiesību akti, to hierarhija un piemērošana;

2.2. NATO struktūra un galvenie uzdevumi, vēsture un veiktās operācijas;

2.3. NATO un NBS doktrīnas;

2.4. dažādu spēku vienību (jūra/gaiss/sauszeme) sadarbības principi apvienotajās operācijās;

2.5. starptautiskā drošība un stratēģija;

2.6. valsts militārās aizsardzības stratēģija;

2.7. aizsardzības politika un plānošana;

2.8. Eiropas drošība;

2.9. krīzes menedžments, krīzes reaģēšanas operācijas;

2.10. plašsaziņas līdzekļi demokrātiskā pasaulē un starptautiskajās operācijās;

2.11. militāro konfliktu vide;

2.12. neregulārā karadarbība;

2.13. nākotnes operacionālās tendences un attīstība;

2.14. militārā vadība un personālvadība;

2.15. militārās izglītības politika;

2.16. pedagoģijas, psiholoģijas un fiziskās sagatavotības pamati;

2.17. profesionālie termini valsts valodā un vienā no NATO oficiālajām valodām.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. doktrīnu un normatīvo aktu izstrādes kārtība, dokumentu pārvaldība;

3.2. starpkultūru lietišķā/militārā komunikācija, lietišķā etiķete, protokols un tradīcijas;

3.3. civilmilitārā sadarbība (sadarbība ar valsts un sabiedriskajām institūcijām un plašsaziņas līdzekļiem);

3.4. NBS un NATO struktūra, bruņojums, taktika;

3.5. NATO apvienoto spēku operacionālās plānošanas process;

3.6. spēku veidu (jūra/gaiss/sauszeme) un dažādu ieroču šķiru (artilērija, inženieri, pretgaisa vienības u.tml.) organizācijas pamatprincipi;

3.7. lēmuma pieņemšanas process, vadības un kontroles cikls (situācijas izpratne, plānošana, pavēļu izdošana, uzraudzība/kontrole);

3.8. nacionālo un apvienoto militāro operāciju (jūra/gaiss/sauszeme) vadība un kontrole (savā vadības līmenī) – to plānošana, analīze, realizēšana;

3.9. militārā nodrošinājuma pamatprincipi;

3.10. NBS, vienības bruņojuma, tehnikas, ekipējuma standartu pārzināšana un uzturēšana;

3.11. militārās izglītības un mācību procesa vadība un analīze;

3.12. personāla vadība paaugstinātas spriedzes/stresa apstākļos;

3.13. sakaru sistēmas pārzināšana un lietošana;

3.14. informācijas tehnoloģijas un biroja tehnika;

3.15. prezentācijas māksla;

3.16. profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipi;

3.17. finanšu plānošana bataljona, brigādes līmenī;

3.18. projektu un darba grupu vadība;

3.19. vides aizsardzība;

3.20. valsts valoda;

3.21. viena no NATO oficiālajām valodām.

1.81. Leitnanta profesijas standarts

1.81.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums – atbilstoši kodam.

2. Profesijas kodi:

0110 08 VIRSLEITNANTS

0110 09 LEITNANTS (turpmāk – leitnants).

1.81.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

– leitnants ir Nacionālo bruņoto spēku (turpmāk – NBS) profesionālā dienesta karavīrs vai zemessargs, kas vada, plāno un nodrošina padotās apakšvienības uzdevumu izpildi miera laikā un valsts apdraudējuma gadījumā; vada personālu (līdz pat 40 karavīriem un civilajiem darbiniekiem); nodrošina apakšvienības tehnikas, tehnisko līdzekļu un ekipējuma uzturēšanu un lietošanu uzdevuma izpildē, ievērojot NBS darbību regulējošo normatīvo aktu prasības.

Leitnanti pilda dienesta pienākumus leitnantu amatos regulāro spēku vienībās vai Zemessardzē.

Pēc Militārā dienesta likumā noteikto nosacījumu izpildes leitnants iegūst tiesības tikt paaugstinātam par virsleitnantu.

1.81.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja komandēt vadu.

2. Spēja pieņemt lēmumus, risināt problēmas un vadīt padotās apakšvienības personālu dažādos un pastāvīgi mainīgos vai neskaidros apstākļos miera laikā un valsts apdraudējuma gadījumā, tai skaitā ekstrēmās un bīstamās vidēs.

3. Spēja iegūt, analizēt un lietot dienesta pienākumu izpildei nepieciešamo informāciju.

4. Spēja formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem.

5. Spēja nodrošināt un uzturēt padotās apakšvienības profesionalitāti un kaujas gatavību.

6. Spēja īstenot padotā personāla apmācību un audzināšanas darbu un nodrošināt disciplīnu un labu psiholoģisko mikroklimatu apakšvienībā.

7. Spēja plānot, lietot un uzturēt savā vai pakļautās apakšvienības atbildībā esošo kaujas tehniku (tai skaitā sauszemes transporta līdzekļus, kuģus, gaisa kuģus), tehniskos līdzekļus un ekipējumu atbilstoši attiecīgā NBS veida specifikai.

8. Spēja izprast un orientēties pasaules un valsts politiskajos, ekonomiskajos procesos un militāro konfliktu procesos.

9. Spēja orientēties Ziemeļatlantijas Līguma organizācijas (NATO – North Atlantic Treaty Organization) un nacionālās militārās un civilās jomas normatīvajos aktos tiešo dienesta pienākumu izpildes kontekstā un lietot šīs zināšanas ikdienas dienesta situācijās.

10. Spēja izprast NBS un pārstāvētās specialitātes lomu un vietu valsts aizsardzībā, sabiedrībā, pasaules kontekstā, nodrošinot sadarbību ar valsts, ārvalstu un pašvaldību institūcijām, juridiskām un fiziskām personām valsts aizsardzības jomā atbilstoši savai kompetencei.

11. Spēja izprast ar valsts drošību un aizsardzību saistītos jautājumus un izprast pārstāvētā NBS veida apakšvienības vietu un lomu kopējā NBS uzdevumu kontekstā.

12. Spēja organizēt padotā personāla darbu ar informācijas sistēmām, ievērojot datu aizsardzību.

13. Spēja nodrošināt vides aizsardzības un personāla drošības pasākumus dienesta pienākumu un uzdevumu izpildes laikā, ievērojot militārās vides specifiku un, ja nepieciešams, sadarbojoties ar kompetentajām institūcijām.

14. Spēja patstāvīgi uzturēt ieņemamajam amatam atbilstošu fizisko un psiholoģisko sagatavotību, kā arī rūpēties par savu veselību.

15. Spēja pildīt dienesta pienākumus valsts valodā un vismaz vienā no NATO oficiālajām valodām.

16. Spēja novērtēt un atbilstoši rīkoties dzīvībai bīstamās situācijās, sniegt pirmo palīdzību nelaimes gadījumā.

1.81.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Vadīt padoto personālu (līdz pat 40 karavīriem un civilajiem darbiniekiem) miera laikā un valsts apdraudējuma gadījumā dažādās ekstremālās un bīstamās vidēs, nodrošinot personāla gatavību ikdienas un kaujas uzdevumu izpildei.

2. Analizēt saņemtos uzdevumus un pavēles, plānot, organizēt un vadīt to izpildi atbilstoši uzdevumam, situācijai un standarta procedūrām.

3. Pieņemt un formulēt savu lēmumu, kā arī kontrolēt tā izpildi.

4. Identificēt nozīmīgākos no vienlaikus veicamajiem dienesta uzdevumiem un organizēt to izpildi prioritātes secībā.

5. Izrādīt iniciatīvu un uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem un rīcību.

6. Plānot un nodrošināt apakšvienības karavīru militārās apmācības, vadīt to realizāciju, kā arī personīgi piedalīties padotā personāla apmācībā.

7. Plānot un vadīt pasākumus militārās disciplīnas nostiprināšanai, karavīru apmācībai un komandas veidošanai.

8. Orientēties ar valsts drošību un aizsardzību saistītajos starptautiskajos, valsts un valsts aizsardzības jomas iekšējos normatīvajos aktos un piemērot tos atbilstoši situācijai.

9. Zināt un rīkoties ar noteiktajā vidē (jūra/gaiss/sauszeme) izmantojamo militāro tehniku un iekārtām.

10. Pārzināt specifiskās militārās tehnikas, mehānismu un iekārtu uzbūves un darbības principus, kā arī apkopes prasības un standartus atbilstoši specialitātei.

11. Analizēt un izmantot vides mērījumu (meteoroloģiskos, sinoptiskos u.c.) statistiskos datus atbilstoši dienesta vides specifikai un uzdevumam.

12. Pārzināt un izmantot militārās darbības vides (jūra/gaiss/sauszeme) standarta operāciju procedūras.

13. Pārzināt un vadīt specifiskās militārās operācijas atbilstoši pakļautās apakšvienības līmenim un vietai kopējā militārā uzdevuma plānā.

14. Pārzināt dienesta vides specifiku noteiktajā jomā (jūra/gaiss/sauszeme) un ar to saistītos reglamentējošos normatīvos aktus.

15. Pārzināt protokola un lietišķās saskarsmes prasības.

16. Analītiski lietot dienesta pienākumu izpildei pieejamo informāciju.

17. Pildīt uzdevumus gan individuāli, gan komandā, vadīt grupas darbu, uzņemoties līdera funkcijas.

18. Strādāt psiholoģiski sarežģītās situācijās un risināt problēmas.

19. Izprast un lietot psiholoģijas un pedagoģijas principus un metodes darbā ar personālu.

20. Pārzināt un izmantot datu iegūšanas, apstrādes un sistematizēšanas tehnoloģijas, lietot biroja tehniku.

21. Sagatavot un sniegt prezentācijas.

22. Organizēt sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām un plašsaziņas līdzekļiem, ievērojot saskarsmes lietišķo etiķeti.

23. Patstāvīgi apgūt jaunas zināšanas un prasmes.

24. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz vienā no NATO oficiālajām valodām.

25. Pārvaldīt valsts valodu.

26. Pārvaldīt vismaz vienu no NATO oficiālajām valodām.

27. Mutiski un rakstiski sazināties un noformēt dokumentus atbilstoši valodas un dokumentu pārvaldības prasībām.

28. Ievērot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus un rīkoties atbilstoši tiem.

29. Veikt pirmās palīdzības pasākumus nelaimes gadījumos.

30. Ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības dienesta pienākumu un uzdevumu izpildes laikā.

1.81.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. valsts militārās aizsardzības stratēģija;

1.2. dažādu spēku vienību (jūra/gaiss/sauszeme) sadarbības principi;

1.3. starptautiskie līgumi un vienošanās;

1.4. NATO un Eiropas Savienības tiesību akti, to hierarhija un piemērošana;

1.5. NATO struktūra un galvenie uzdevumi, vēsture un veiktās operācijas;

1.6. pasaules un valsts politikas un ekonomikas procesi.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. dažādu ieroču šķiru (artilērija, inženieri, pretgaisa vienības u.tml.) apgādes organizācijas pamatprincipi;

2.2. civilmilitārā sadarbība (sadarbība ar valsts un sabiedriskajām institūcijām un plašsaziņas līdzekļiem);

2.3. NBS, NATO un nosacītā pretinieka struktūra, bruņojums, taktika;

2.4. militārās pedagoģijas, vadības un psiholoģijas pamati;

2.5. normatīvo aktu izstrādes kārtība;

2.6. fiziskā sagatavotība, fizioloģija, treniņu programmu izstrāde;

2.7. darbs starpkultūru lietišķajā/militārajā vidē un lietišķā etiķete, protokols, tradīcijas;

2.8. aizsardzība no masveida iznīcināšanas ieročiem;

2.9. karamākslas vēsture;

2.10. projektu vadība;

2.11. profesionālie termini valsts valodā un vienā no NATO oficiālajām valodām.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. visu veidu militārās operācijas (savas profesijas līmenī) – to plānošana, analīze, īstenošana;

3.2. lēmuma pieņemšanas process, vadības un kontroles cikls (situācijas izpratne, plānošana, pavēļu izdošana, uzraudzība/kontrole);

3.3. NBS struktūras, uzdevumu, bruņojuma, tehnikas, ekipējumu apkopes prasību un standartu pārzināšana, lietošanas uzdevuma izpildes nodrošināšana atbilstoši specialitātei;

3.4. sakaru sistēmas pārzināšana un lietošana;

3.5. informācijas tehnoloģijas un biroja tehnika;

3.6. prezentācijas māksla;

3.7. personāla vadība un personāla vadība paaugstinātas spriedzes/stresa apstākļos;

3.8. nodarbību sagatavošana un vadīšana, nodarbību analīze un vērtēšana (t.sk. augstas un paaugstinātas bīstamības nodarbību plānošana, organizēšana, vadīšana, kontrole un izvērtēšana);

3.9. profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipi;

3.10. pirmās palīdzības sniegšana;

3.11. dokumentu pārvaldība;

3.12. vides aizsardzība;

3.13. valsts valoda;

3.14. viena no NATO oficiālajām valodām.";

3.11. papildināt sadaļu "II. Ceturtā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesiju standarti" aiz apakšnodaļas "2.41. Pastorālā darba speciālista profesijas standarts" ar apakšnodaļām "2.42. Jaunatnes darbinieka profesijas standarts", "2.43. Programmētāja profesijas standarts", "2.44. Pārtikas produktu pārstrādes speciālista profesijas standarts", "2.45. Māsas (medicīnas māsas) profesijas standarts" un "2.46. Sporta trenera profesijas standarts" šādā redakcijā:

"2.42. Jaunatnes darbinieka profesijas standarts

2.42.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums – jaunatnes darbinieks.

2. Profesijas kods – 2422 57.

2.42.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

– jaunatnes darbinieks veic darbu ar jaunatni, iesaistot jauniešus darba ar jaunatni īstenošanā un izvērtēšanā; nodrošina aktivitātes un lietderīgā brīvā laika pavadīšanas iespējas jauniešiem vietējā līmenī; līdzdarbojas starptautisko pasākumu un projektu īstenošanā; konsultē jauniešus par viņiem aktuālajām tēmām; nodrošina informācijas pieejamību un apriti par jaunatnes politikas jautājumiem.

Jaunatnes darbinieks strādā uzņēmumā, kas veic darbu ar jaunatni.

2.42.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamā profesionālā kompetence

1. Spēja veikt darbu ar jaunatni saskaņā ar valsts un pašvaldības izvirzītajām prioritātēm jaunatnes politikas jomā.

2. Spēja identificēt problēmas darbā ar jaunatni, piedāvāt tām atbilstošus risinājumus un noteikt vajadzīgos resursus.

3. Spēja izvēlēties, analizēt un izmantot darba pienākumu veikšanai nepieciešamos informācijas resursus.

4. Spēja nodrošināt dažādām mērķgrupām atbilstošas informācijas pieejamību.

5. Spēja izvērtēt, kādas izglītojošas, informatīvas un brīvā laika aktivitātes ir nepieciešamas jauniešiem, kā arī plānot to saturu, izvēlēties formu un metodes.

6. Spēja sadarboties un iesaistīt jauniešu izglītojošās, informatīvās un brīvā laika aktivitātēs dažādus speciālistus un institūcijas.

7. Spēja lietot zināšanas par neformālās izglītības metodēm, līdzdalības veidiem un ikdienas mācīšanās principiem darba pienākumu veikšanai.

8. Spēja konsultēt jauniešus par viņiem aktuāliem jautājumiem.

9. Spēja iesaistīties informācijas apmaiņā un veidot sadarbību ar starptautiskiem partneriem jaunatnes politikas jomā.

10. Spēja izmantot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas darbā ar jaunatni.

11. Spēja motivēt jauniešus pilsoniskai līdzdalībai un sabiedriskai darbībai.

12. Spēja argumentēt savu viedokli, priekšlikumus un ieteikumus.

13. Spēja rīkoties neparedzētās situācijās.

14. Spēja izprast normatīvos aktus darba pienākumu veikšanai.

15. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

16. Spēja veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu.

17. Spēja ievērot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus.

18. Spēja sniegt pirmo palīdzību.

19. Spēja ievērot darba aizsardzības, elektrodrošības un ugunsdrošības normatīvo aktu prasības darba vidē.

20. Spēja ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības.

21. Spēja ievērot darba tiesisko attiecību normas.

22. Spēja aizpildīt iekšējo dokumentāciju, ievērojot dokumentu noformēšanas tehniskās prasības atbilstoši normatīvajiem aktiem.

2.42.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Iegūt un analizēt informāciju par jauniešu interesēm, vajadzībām un iespējām.

2. Identificēt problēmas, kas pastāv darbā ar jaunatni vietējā līmenī.

3. Sniegt argumentētus priekšlikumus darba ar jaunatni uzlabošanai vietējā līmenī.

4. Iesaistīties pārstāvētā uzņēmuma darba plānošanā, analīzē un novērtēšanā, lai nodrošinātu jauniešu interešu ievērošanu.

5. Sniegt priekšlikumus nepieciešamo resursu pieprasījumam darbā ar jaunatni un nodrošināt piešķirto resursu racionālu izmantošanu.

6. Strādāt komandā un individuāli.

7. Izstrādāt darba ar jaunatni aktivitāšu īstenošanas plānu.

8. Piedalīties darba ar jaunatni starptautisko aktivitāšu plānošanā, norisē un izvērtēšanā.

9. Iesaistīties informācijas apmaiņā ar starptautiskiem partneriem jaunatnes politikas jomā.

10. Nodrošināt jauniešu līdzdalību darba ar jaunatni aktivitāšu plānošanā, īstenošanā un izvērtēšanā vietējā, nacionālā un starptautiskā līmenī.

11. Radīt vidi un iespējas jauniešiem daudzveidīgai brīvā laika pavadīšanai.

12. Radīt nosacījumus jauniešu personības attīstībai tādās jomās kā atbildība un patstāvība, pilsoniskā līdzdalība un patriotisms, karjeras izaugsme un mūžizglītība, komunikācijas un saskarsmes prasmes, starpkultūru dialogs, uzvedības kultūra, sociālā iekļaušana.

13. Atbalstīt jauniešu idejas un iniciatīvas brīvā laika aktivitāšu organizēšanai.

14. Sniegt jauniešiem informāciju par neformālās izglītības, ikdienējās mācīšanās, brīvprātīgā darba un līdzdalības iespējām Latvijā un ārpus tās.

15. Izmantot dažādas metodes, nodrošinot jauniešus ar aktuālo informāciju jaunatnes politikas jomā.

16. Izmantot savā darbā dažādus informācijas avotus un informēt jauniešus par dažādu informācijas avotu pastāvēšanu.

17. Nodrošināt informācijas pieejamību sabiedrībā par aktivitātēm jaunatnes politikas jomā.

18. Sagatavot prezentācijas materiālus un prezentēt tos, argumentējot savu viedokli, priekšlikumus un ieteikumus.

19. Izglītoties un izprast profesionālās kvalifikācijas pilnveides nepieciešamību.

20. Ievērot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus.

21. Lietot informācijas tehnoloģijas un biroja tehniku savas profesionālās darbības veikšanai.

22. Ievērot darba aizsardzības, elektrodrošības un ugunsdrošības normatīvo aktu prasības.

23. ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības.

24. Veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību un kontroli par sava darba rezultātu.

25. Sniegt pirmo palīdzību.

26. Aizpildīt iekšējo dokumentāciju, ievērojot dokumentu noformēšanas tehniskās prasības.

27. Pārvaldīt valsts valodu.

28. Pārvaldīt divas svešvalodas saziņas līmenī.

29. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un divās svešvalodās.

30. Ievērot darba tiesisko attiecību normas.

2.42.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. vecumposmu atšķirības;

1.2. darba ar sociālās atstumtības riskam pakļautiem jauniešiem principi;

1.3. jauniešu ar īpašām vajadzībām fiziskās un garīgās attīstības īpatnības;

1.4. valsts un Eiropas Savienības jaunatnes politikas un tās reglamentējošie dokumenti;

1.5. Latvijas Republikas un starptautiskās prioritātes jaunatnes politikas jomā;

1.6. karjeras izglītība;

1.7. mūžizglītība;

1.8. starpkultūru dialogs;

1.9. finanšu plānošanas pamati.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. cilvēktiesības;

2.2. vispārcilvēciskās un nacionālās vērtības;

2.3. darba plānošana, īstenošana, uzraudzība un izvērtēšana;

2.4. pilsoniskās līdzdalības veidi;

2.5. valsts un sabiedrība;

2.6. uzvedības un saskarsmes kultūra;

2.7. informācijas aprites organizēšana;

2.8. profesionālie termini valsts valodā un divās svešvalodās.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. jauniešu brīvā laika aktivitāšu organizēšanas principi, iespējas un metodes;

3.2. neformālās izglītības un ikdienējās mācīšanās principi un metodes;

3.3. darbā ar jaunatni iesaistīto institūciju atbalsta iespējas;

3.4. resursu veidi un to piesaistes un izmantošanas iespējas;

3.5. informācijas resursu izmantošanas tehnika;

3.6. prezentācijas un publiskās runas sagatavošana;

3.7. informācijas tehnoloģiju lietošana;

3.8. biroja tehnikas lietošana;

3.9. dokumentu noformēšanas tehniskās prasības;

3.10. valsts valoda;

3.11. divas svešvalodas saziņas līmenī;

3.12. darba organizēšana;

3.13. pirmā palīdzība;

3.14. personīgā higiēna;

3.15. darba aizsardzība;

3.16. vides aizsardzība;

3.17. darba tiesiskās attiecības;

3.18. profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipi;

3.19. bērnu tiesību aizsardzība.

2.43. Programmētāja profesijas standarts

2.43.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums – programmētājs.

2. Profesijas kods – 2512 05.

2.43.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās pamatdarbības kopsavilkums:

– programmētājs izstrādā programmatūru atbilstoši funkcionalitātes, kvalitātes un resursietilpības nosacījumiem, konfigurējot izstrādes vidi un rakstot programmas kodu saskaņā ar projektējuma un kodēšanas vadlīnijām; veic vides sagatavošanu programmatūras ieviešanai; ievieš un uztur programmatūru un piedalās programmatūras projekta plānošanā.

Programmētājs strādā uzņēmumos, kuros veic programmatūras izstrādi, ieviešanu vai uzturēšanu, var būt pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.

2.43.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja lasīt un saprast programmatūras projektējuma aprakstus.

2. Spēja analizēt ieejas un izejas datus.

3. Spēja konfigurēt izstrādes vidi.

4. Spēja ģenerēt, rakstīt programmas kodu saskaņā ar projektējumu un kodēšanas vadlīnijām.

5. Spēja kodēt, lasot un analizējot svešus programmu tekstus.

6. Spēja kodēt, veidojot lietotāja saskarni.

7. Spēja atkļūdot programmas un veikt vienībtestēšanu.

8. Spēja analizēt programmas izpildes laiku un to optimizēt.

9. Spēja dokumentēt koda izmaiņas.

10. Spēja veidot programmatūras instalāciju.

11. Spēja kodēt, veidojot iebūvēto palīdzības sistēmu.

12. Spēja kodēt, apstrādājot un realizējot izmaiņu pieprasījumus un problēmu ziņojumus.

13. Spēja lasīt un saprast programmatūras prasību specifikāciju.

14. Spēja lasīt un saprast datu konceptuālo modeli un veidot datubāzes fizisko modeli.

15. Spēja projektēt, veidojot realizācijas modeli (klašu un funkciju hierarhiju).

16. Spēja projektēt, konstruējot un aprakstot algoritmus.

17. Spēja lasīt un saprast uzturamās sistēmas dokumentāciju un kodu.

18. Spēja uzturēt programmatūru, apstrādājot un realizējot problēmu ziņojumus un izmaiņu pieprasījumus.

19. Spēja uzturēt programmatūru, veicot izmaiņu ietekmes analīzi, izmaiņas programmatūrā un uzturamās programmatūras konfigurācijas pārvaldību.

20. Spēja uzturēt programmatūru, sistematizējot uzturēšanas gaitā uzkrāto atbalsta informāciju.

21. Spēja ieviest programmatūru, veicot vides sagatavošanu programmatūras uzstādīšanai.

22. Spēja ieviest programmatūru, izpildot programmatūras uzstādīšanu un parametrizēšanu un veicot datu pārnešanu.

23. Spēja analizēt programmas kodu programmatūras testēšanai.

24. Spēja sagatavot programmatūras testpiemēra datus.

25. Spēja sagatavot testēšanas vidi programmatūras testēšanai.

26. Spēja izpildīt programmatūras testpiemērus.

27. Spēja pierakstīt programmatūras testēšanas gaitu un rakstīt problēmu ziņojumus.

28. Spēja programmatūras testēšanā analizēt kļūdu avotus (prasību specifikācijā, projektējuma aprakstā u.c.).

29. Spēja atkārtot programmatūras testēšanā lietotāja konstatētās kļūdas.

30. Spēja prognozēt darba uzdevuma darbietilpību un izpildes laiku.

31. Spēja veikt individuālā darba plānošanu un kontroli.

32. Spēja piedalīties programmatūras projekta izpildes gaitas apspriešanā.

33. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz vienā svešvalodā.

34. Spēja ievērot darba tiesisko attiecību normas.

35. Spēja ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības.

2.43.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Lietot informācijas tehnoloģijas nozares standartus.

2. Lietot operētājsistēmas.

3. Lietot teksta un grafikas redaktorus u.c. biroja lietojumprogrammas.

4. Veidot un atkļūdot programmas.

5. Projektēt algoritmus un datu struktūras.

6. Izvēlēties problēmas risināšanai adekvātus līdzekļus.

7. Veikt datu aizsardzības un drošības pasākumus.

8. Konfigurēt darba vietu un darba rīkus.

9. Lietot programmatūras izstrādes rīkus.

10. Analizēt programmas kodu.

11. Veidot lietotāja saskarnes.

12. Lietot datu pieprasījumu valodas.

13. Mērīt un uzlabot programmatūras veiktspēju.

14. Mērīt un uzlabot programmatūras izstrādes procesu.

15. Lietot un pilnveidot programmēšanas labo stilu.

16. Strukturēt programmas kodu atbilstoši labajam stilam.

17. Lietot programmatūras testēšanas metodes un rīkus.

18. Strādāt komandā (grupā).

19. Veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību un kontroli par sava darba rezultātu.

20. Plānot izpildāmos darbus un noteikt to prioritātes.

21. Lietot informācijas meklēšanas un atlases līdzekļus.

22. Sagatavot prezentācijas materiālus un organizēt pasākumus.

23. Pārliecināt citus un argumentēt savu viedokli.

24. Noformēt lietišķos dokumentus.

25. Ievērot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus.

26. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un angļu valodā.

27. Ievērot darba tiesisko attiecību normas.

28. Ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības.

2.43.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. ekonomika un komercdarbība;

1.2. datorsistēmu uzbūve un funkcionēšana.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. matemātika;

2.2. lietojumprogrammatūras klasifikācija un lietojums;

2.3. operētājsistēmu klasifikācija un izmantošana;

2.4. datortīklu tehnoloģijas;

2.5. informācijas tehnoloģijas nozares tiesiskā regulējuma pamati un standarti;

2.6. programmatūras inženierija;

2.7. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. programmēšanas valodas;

3.2. datubāzu tehnoloģijas;

3.3. programmatūras izstrādes tehnoloģijas;

3.4. objektorientētā programmēšana;

3.5. programmas koda atkal izmantošana un koda bibliotēku veidošana;

3.6. datu struktūras un algoritmi;

3.7. interneta tehnoloģijas;

3.8. viena svešvaloda saziņas līmenī;

3.9. valsts valoda;

3.10. saskarsme, profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipi;

3.11. lietvedība;

3.12. darba aizsardzība un ergonomika;

3.13. darba tiesiskās attiecības;

3.14. vides aizsardzība.

2.44. Pārtikas produktu pārstrādes speciālista profesijas standarts

2.44.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums – pārtikas produktu pārstrādes speciālists.

2. Profesijas kods – 3119 24.

2.44.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

– pārtikas produktu pārstrādes speciālists veic pārtikas tehnoloģisko procesu vadīšanu un kontroli, atbild par ražošanas higiēnu un sanitāriju, veic ražošanas vides un personāla higiēnas kontroles pasākumu organizēšanu un vadīšanu; orientējas un prot strādāt ar ražošanas tehnoloģijām un iekārtām; vada citu darbinieku darbu un ir atbildīgs par izpildītā darba rezultātu.

Pārtikas produktu pārstrādes speciālists strādā pārtikas ražošanas uzņēmumos.

2.44.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja pārzināt uzņēmuma darba organizāciju, struktūrvienību darbību, pienākumus un atbildību.

2. Spēja kontrolēt tehnoloģisko iekārtu tehnisko stāvokli un to ekspluatācijas noteikumu izpildīšanu.

3. Spēja izvērtēt piegādātāja izsniegto izejvielu specifikāciju vai sertifikātu atbilstību uzņēmuma normatīvi tehniskajai dokumentācijai.

4. Spēja pārbaudīt iepakojumu un preces marķējumu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un izstrādāt marķējuma informāciju saskaņā ar normatīvo dokumentu prasībām.

5. Spēja organoleptiski novērtēt izejvielu un produktu kvalitāti.

6. Spēja nodrošināt izejvielām, produktiem un gatavai produkcijai nepieciešamos uzglabāšanas režīmus.

7. Spēja operatīvi pieņemt lēmumus konkrētajās ražošanas situācijās.

8. Spēja nodrošināt sanitāro stāvokli ražošanas un palīgtelpās, izejvielu un gatavās produkcijas noliktavās.

9. Spēja sadarboties ar padotībā esošiem darbiniekiem, uzņēmuma speciālistiem un vadību.

10. Spēja organizēt ražošanas procesus, aprēķināt nepieciešamo izejvielu daudzumu tehnoloģiskajam procesam.

11. Spēja kontrolēt un vadīt starpproduktu un galaproduktu izgatavošanu atbilstoši normatīvi tehniskai dokumentācijai.

12. Spēja piemērot darba tiesisko attiecību reglamentējošos normatīvos aktus attiecībā uz situācijām darba vietā.

13. Spēja orientēties pārtikas piesārņojuma veidos, izvērtēt iespējamos riskus pārtikas drošībai un identificēt kritiskos kontroles punktus un nodrošināt atbilstošu uzraudzību un kontroli.

14. Spēja veikt preventīvas darbības vēlamās produkcijas iegūšanai.

15. Spēja veikt gatavās produkcijas uzskaiti un nepieciešamo analīžu iegūšanas organizēšanu.

16. Spēja organizēt un vadīt citu darbinieku darbu.

17. Spēja nodrošināt personāla higiēnas ievērošanu uzņēmumā.

18. Spēja sazināties valsts valodā un divās svešvalodās.

19. Spēja nodrošināt pārtikas aprites normatīvo aktu prasību izpildi, kā arī ar vides un darba aizsardzību saistīto normatīvo aktu prasību izpildi.

20. Spēja organizēt fizikālo, ķīmisko un mikrobioloģisko parametru pārbaudes laboratorijā.

21. Spēja nodrošināt atbilstošu higiēnas pasākumu ievērošanu uzņēmumā.

22. Spēja konsultēt klientus un citas ieinteresētās personas par pārtikas pārstrādes jautājumiem.

23. Spēja sadarboties ar valsts un nevalstiskām institūcijām par uzņēmuma kompetencē esošajiem jautājumiem.

24. Spēja uzņemties atbildību par savas profesionālās darbības rezultātiem.

25. Spēja ievērot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus un saskarsmes kultūru.

26. Spēja lasīt pārtikas ražotnes celtniecības rasējumus un veikt telpu un iekārtu optimālu izkārtojumu.

2.44.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Veikt ikdienas darba un darījumu analīzi.

2. Organizēt pārtikas produktu ražošanu.

3. Lasīt un izprast iekārtu un uzņēmuma ražošanas struktūrvienību rasējumus.

4. Pārzināt pārtikas apriti reglamentējošos normatīvos aktus un tos ievērot.

5. Lasīt tehnisko dokumentāciju un novērtēt tehnoloģisko iekārtu specifikācijas.

6. Novērtēt tehnoloģiskos un ekonomiskos riska faktorus.

7. Organizēt un vadīt pārtikas produktu tehnoloģisko procesu.

8. Plānot un organizēt izpildāmos darbus un noteikt prioritātes.

9. Strādāt komandā.

10. Argumentēti izteikt savu viedokli.

11. Pārvaldīt valsts valodu.

12. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.

13. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

14. Strādāt ar biroja tehniku un datorprogrammām.

15. Kontrolēt izpildītos ikdienas darbus.

16. Argumentēt savu viedokli, pārliecināt citus un risināt konfliktsituācijas.

17. Ievērot profesionālos un vispārīgos ētikas pamatprincipus.

18. Ievērot vides un darba aizsardzības, ugunsdrošības un higiēnas normatīvo aktu prasības.

19. Pastāvīgi pilnveidot savas profesionālās zināšanas un prasmes.

20. Ievērot darba tiesisko attiecību normas.

21. Veikt produkta uzturvērtības aprēķinu.

22. Nodrošināt izsekojamības principa ievērošanu.

23. Izvērtēt iespējamos riskus pārtikas drošībai un nodrošināt to novēršanu.

24. Organizēt pārtikas un vides paraugu noņemšanu uzņēmumā un to sagatavošanu nosūtīšanai laboratoriskiem izmeklējumiem.

25. Veikt nepieciešamo ražošanas telpu un palīgtelpu platības aprēķinu un veidot uzmetumu šo telpu savstarpējam izvietojumam.

26. Atbildēt par savas profesionālās darbības rezultātiem.

2.44.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī – psiholoģijā.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. matemātika;

2.2. fizika;

2.3. inženiergrafika;

2.4. tehniskā mehānika;

2.5. elektrotehnika;

2.6. būvniecības pamati (konstrukcijas un telpu izvietojums);

2.7. komercdarbība;

2.8. neorganiskā ķīmija;

2.9. organiskā ķīmija;

2.10. lietišķā saskarsme un etiķete;

2.11. profesionālie termini valsts valodā un divās svešvalodās.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. informācijas tehnoloģijas un biroja tehnika;

3.2. specializācija tehnoloģijā;

3.3. tehnoloģisko procesu vadīšana un nekaitīguma nodrošināšana;

3.4. aukstumtehnika;

3.5. pārtikas produktu ķīmija;

3.6. divas svešvalodas saziņas līmenī;

3.7. valsts valoda;

3.8. darba aizsardzība;

3.9. darba tiesiskās attiecības;

3.10. profesionālās un vispārīgās ētikas pamatprincipi;

3.11. pārtikas mikrobioloģija;

3.12. pārtikas piedevas pārtikas rūpniecībā;

3.13. pārtikas produktu ražošanas tehnoloģijas;

3.14. pārtikas produktu ražošanas tehnoloģiskās iekārtas;

3.15. pārtikas produktu, izejvielu un gatavās produkcijas uzglabāšana;

3.16. ražošanas un personāla higiēna;

3.17. uzņēmuma darba organizācija;

3.18. kvalitātes vadīšana;

3.19. vides aizsardzība;

3.20. pārtikas apriti reglamentējošie normatīvie akti.

2.45. Māsas (medicīnas māsas) profesijas standarts

2.45.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums – māsa (medicīnas māsa).

2. Profesijas kods – 3221 01.

2.45.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

– māsa (medicīnas māsa) patstāvīgi veic pacientu aprūpi; piedalās ārstniecībā; vada pacientu aprūpes darbu; izglīto pacientus, viņu ģimenes locekļus, aprūpes komandas locekļus un sabiedrību; ir atbildīga par savu profesionālo darbību, pamatojoties uz pacientu aprūpes vadlīnijām un standartiem; veicina savas profesijas un aprūpes darba attīstību, nepārtraukti pilnveidojot savas zināšanas un prasmes.

Māsa (medicīnas māsa) strādā dažāda profila veselības aprūpes iestādēs un citās institūcijās veselības aprūpes jomā, var būt pašnodarbināta persona veselības aprūpes jomā.

2.45.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja novērtēt pacientu pašaprūpes līmeni, pacientu veselības stāvokli, veikt sistemātisku datu iegūšanu un apkopošanu.

2. Spēja novērtēt, nodrošināt un attīstīt drošu darba vidi, t.sk. ievērojot darba aizsardzības normatīvo aktu prasības.

3. Spēja nodrošināt profesionālu saskarsmi pacientu aprūpes procesa laikā.

4. Spēja veikt visu vecuma grupu pacientu aprūpes plānošanu un veikt vispārējo un specifisko aprūpi.

5. Spēja veikt veselības stāvokļa izvērtēšanu, diferencēt veselības stāvokļa traucējumus.

6. Spēja izvērtēt pacientu aprūpes rezultātus.

7. Spēja nodrošināt stacionētu un ambulatoru pacientu uzraudzību un aprūpi.

8. Spēja sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību veselībai un dzīvībai kritiskās situācijās.

9. Spēja nodrošināt precīzu un drošu medikamentozo aprūpi visām vecuma grupām.

10. Spēja veikt ārstnieciskās un diagnostiskās procedūras stacionētiem un ambulatoriem pacientiem atbilstoši procedūru standartiem.

11. Spēja veikt profilaktiskos veselības pasākumus visu vecuma grupu pacientiem.

12. Spēja dokumentēt pacientu aprūpes procesu atbilstoši ārstniecības iestāžu medicīniskās un uzskaites dokumentācijas lietvedības kārtībai.

13. Spēja nodrošināt par pacientu privāto dzīvi, viņu ārstēšanu, slimības diagnozi un prognozi iegūtās informācijas konfidencialitāti.

14. Spēja strādāt komandā, veicot pacientu aprūpi stacionārā un veicot aprūpi ambulatori.

15. Spēja lietot medicīniskās tehnoloģijas pacientu aprūpē.

16. Spēja deleģēt aprūpes pienākumus, pārraudzīt deleģēto pienākumu īstenošanu.

17. Spēja piedalīties rehabilitācijas pasākumu veikšanā pacientu veselības atjaunošanai, uzturēšanai un saglabāšanai.

18. Spēja lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un divās svešvalodās.

19. Spēja sazināties valsts valodā un divās svešvalodās.

20. Spēja ievērot darba tiesisko attiecību normas.

21. Spēja ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības un nodrošināt to izpildi.

22. Spēja lietot informācijas tehnoloģijas savā profesionālajā darbībā.

23. Spēja uzņemties atbildību par savas profesionālās darbības rezultātiem.

24. Spēja ievērot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus un saskarsmes kultūru.

2.45.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Analizēt māsu zinātnes teorijas un piemērot tās aprūpes darbā.

2. Plānot un veikt pacientu aprūpes darba kvalitatīvo un kvantitatīvo datu savākšanu un analīzi.

3. Lietot kvalitātes nodrošināšanas un pilnveidošanas pasākumus aprūpes darbā.

4. Līdzdarboties aprūpes darba kvalitātes nodrošināšanas sistēmu ieviešanā dažādos veselības aprūpes līmeņos.

5. Piedalīties pacientu aprūpei nepieciešamo resursu plānošanā.

6. Līdzdarboties aprūpes komandas darbinieku tālākizglītības plānošanā.

7. Organizēt un vadīt aprūpes darbu.

8. Ievākt subjektīvo informāciju un lietot pacienta objektīvās izmeklēšanas metodes.

9. Nodrošināt nozīmēto diagnostisko un ārstniecisko procedūru veikšanu.

10. Iegūt, novērtēt un dokumentēt datus par pacienta orgānu un sistēmu funkcionālo darbību un antropometriskiem rādītājiem.

11. Veikt pacientu aprūpi dažādās vecuma grupās un dažādos veselības aprūpes līmeņos.

12. Veikt pacientu, viņu ģimenes locekļu, veselības aprūpes komandas speciālistu, sabiedrības izglītošanas darbu un tā izvērtēšanu.

13. Ievērot savā profesionālajā darbībā profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus.

14. Lietot efektīvas saskarsmes pieeju pacientu aprūpē.

15. Sadarboties ar citiem veselības un sociālās aprūpes profesionāļiem un institūcijām.

16. Nodrošināt un uzturēt drošu darba vidi, t.sk. ievērojot darba aizsardzības normatīvo aktu prasības.

17. Uzturēt savu profesionālo kompetenci un uzņemties atbildību par savas profesionālās darbības rezultātiem.

18. Sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību.

19. Nodrošināt kritiskās domāšanas pieeju pacientu aprūpē.

20. Lietot informācijas tehnoloģijas savā profesionālajā darbībā.

21. Pārvaldīt valsts valodu.

22. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.

23. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

24. Ievērot darba tiesisko attiecību normas.

25. Ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības un nodrošināt to izpildi.

2.45.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. vispārīgā parazitoloģija;

1.2. uzturmācība un dietoloģija;

1.3. veselības aprūpes sistēmas organizācija un ekonomikas principi;

1.4. kvalitātes kontroles sistēmas veselības aprūpes iestādē;

1.5. informācijas apstrādes organizēšana māsas praksē un statistikas metodes;

1.6. transkulturālās aprūpes pamati;

1.7. socioloģija, socioloģijas principi māsas darbā;

1.8. projektu vadība;

1.9. māsu prakses attīstību ietekmējošie faktori.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. māszinību teoriju pamati;

2.2. ētika un māsas profesionālo darbību reglamentējošie normatīvie dokumenti;

2.3. pacientu aprūpes juridiskie aspekti, pacientu tiesību aizsardzība;

2.4. māsu darba vadība un organizācija;

2.5. komercdarbības pamati;

2.6. profesionālie termini valsts valodā un divās svešvalodās;

2.7. cilvēka anatomija, fizioloģija, patoloģiskā fizioloģija;

2.8. vispārīgā un klīniskā farmakoloģija;

2.9. bioloģija, ģenētika;

2.10. mikrobioloģija, epidemioloģija, higiēna;

2.11. katastrofu medicīna;

2.12. personības psiholoģija;

2.13. terapeitiska komunikācija un psihosomatika;

2.14. māsas darba drošība, to ietekmējošie fizikālie, ķīmiskie, bioloģiskie un sociālie faktori;

2.15. primārā, sekundārā un terciārā profilakse pacientu aprūpē;

2.16. sabiedrības veselība un tās veicināšana, primārā veselības aprūpe un aprūpe mājās;

2.17. pacientu rehabilitācijas principi;

2.18. pacientu izmeklēšanas, diagnostikas metodes un ārstniecības principi respiratorās sistēmas, kardiovaskulārās sistēmas, asinsrades sistēmas, gremošanas sistēmas, uropoētiskās sistēmas, ādas un audu bojājumu, nervu sistēmas, endokrīnās sistēmas, reproduktīvās sistēmas, imūno un autoimūno, onkoloģiska un garīga rakstura traucējumu gadījumos visās vecuma grupās.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. māszinību pamatjēdzieni un savstarpējā saistība;

3.2. cilvēku vajadzības un pamatvajadzības, tās ietekmējošie faktori;

3.3. pašaprūpe, to ietekmējošie faktori;

3.4. drošas vides uzturēšanas principi pacientu aprūpē;

3.5. infekciju kontrole;

3.6. pacienta fizioloģisko, garīgo un sociālo funkciju un vajadzību novērtēšanas principi aprūpē;

3.7. klīniskās procedūras;

3.8. aprūpes process, tā posmi – novērtēšana, problēmu noteikšana, plānošana, realizācija, aprūpes izvērtēšana;

3.9. pacientu aprūpes procesa nodrošināšana internajā medicīnā, ķirurģijā, pediatrijā, psihiatrijā, ginekoloģijā, dzemdniecībā, onkoloģijā, neiroloģijā, geriatrijā un pacientiem ar infekciju slimībām;

3.10. neatliekamā medicīniskā palīdzība;

3.11. intensīvā terapija;

3.12. pacientu aprūpes dokumentēšanas principi;

3.13. pētniecības principi māsas praksē;

3.14. pedagoģija un pacientu apmācība;

3.15. saskarsmes psiholoģija;

3.16. profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipi;

3.17. informācijas tehnoloģijas;

3.18. aprūpes kvalitātes un efektivitātes nodrošināšanas principi;

3.19. valsts valoda;

3.20. vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī;

3.21. darba tiesiskās attiecības;

3.22. darba aizsardzība;

3.23. vides aizsardzība;

3.24. bērnu tiesību aizsardzība.

2.46. Sporta trenera profesijas standarts

2.46.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums – sporta treneris.

2. Profesijas kods – 3422 03.

2.46.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

– sporta treneris ir sporta speciālists, kas plāno, organizē, vada un izvērtē mācību/treniņu procesu noteiktā sporta veidā, lietojot dažādas metodes; atrod, izvērtē un radoši izmanto informāciju profesionālo uzdevumu izpildei un problēmu risinājumiem mācību/treniņu procesā; prot virzīt savu darbību atbilstīgi sporta nozares konceptuālām pamatnostādnēm paredzamās un mainīgās situācijās; uzņemas konkrētu atbildību par mācību vai profesionālās darbības rezultātu kvalitāti un kvantitāti; ir motivēts turpmākās karjeras veidošanai, izglītības turpināšanai, mūžizglītībai uz zināšanām orientētā demokrātiskā, daudzvalodu un daudzkultūru sabiedrībā Eiropā un pasaulē.

Sporta treneris var strādāt bērnu, jauniešu vai pieaugušo sporta un izglītības iestādēs, uzņēmumos, var būt pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.

2.46.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja parādīt vispusīgas un specializētas sporta jomai atbilstošas faktu, teoriju, likumsakarību un tehnoloģiju zināšanas un izpratni un piemērot tās praktiskajā darbībā.

2. Spēja plānot individuāli vai daļēji patstāvīgi, sadarbojoties ar citiem treneriem, mācību/treniņu procesu savā sporta veidā viena gada perspektīvā, izprotot sportistu mācību/treniņu procesu un sasniegumus daudzgadu perspektīvā.

3. Spēja plānot mācību/treniņu nodarbības, ņemot vērā sportistu spējas.

4. Spēja plānot viena gada perspektīvā sacensību plānus un organizēt drošas sacensības, ievērojot sportistu vajadzības un atbilstoši drošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

5. Spēja vadīt un izvērtēt sportistu sasniegumus sacensību plāna ietvaros viena gada perspektīvā, izprotot sportistu mācību/treniņu procesu un sasniegumus daudzgadu perspektīvā.

6. Spēja organizēt un vadīt drošas un efektīvas mācību/treniņu nodarbības.

7. Spēja koordinēt sportistu izaugsmes attīstību, organizējot sistematizētas mācību–treniņa nodarbības un sacensības.

8. Spēja izvērtēt mācību/treniņu procesa kvalitāti gada plāna ietvaros.

9. Spēja uzņemties atbildību par mācību/treniņu procesa vērtēšanu un uzlabošanu.

10. Spēja uzņemties atbildību par profesionālās darbības rezultātu kvalitāti un kvantitāti.

11. Spēja novērtēt un analizēt sportistu vai komandu darbību, rast risinājumus sportistu izaugsmes sekmēšanā.

12. Spēja motivēt sportistus panākumiem sporta sacensībās.

13. Spēja izvērtēt savu un citu cilvēku darbību.

14. Spēja formulēt, aprakstīt un analizēt praktiskas problēmas savā profesijā.

15. Spēja atlasīt nepieciešamo informāciju un izmantot to skaidri definētu problēmu risināšanai.

16. Spēja piedalīties sporta jomas attīstībā, izprot attiecīgās profesijas vietu plašākā sociālā kontekstā.

17. Spēja strādāt sadarbībā ar citiem treniņu procesā iesaistītiem speciālistiem.

18. Spēja strādāt multikulturālā vidē.

19. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

20. Spēja motivēt sevi turpmākas karjeras veidošanai, izglītības turpināšanai, mūžizglītībai.

21. Spēja ievērot sporta nozari reglamentējošos tiesību aktus un politikas plānošanas dokumentus, antidopinga konvenciju.

22. Spēja ievērot sporta un vispārējās ētikas pamatprincipus, sporta ētikas un profesionālās ētikas kodeksu.

23. Spēja lietot informācijas tehnoloģijas savā profesionālajā darbībā.

24. Spēja nodrošināt darba tiesisko attiecību normu, kā arī darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu.

25. Spēja uzņemties atbildību par savas profesionālās darbības rezultātiem.

2.46.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Ievērot sporta nozari reglamentējošos tiesību aktus un politikas plānošanas dokumentus, veikt savas profesionālās darbības dokumentēšanu.

2. Noteikt mērķus, izvēlēties un atbilstoši realizēt vispārējos un konkrētos uzdevumus, izvēlēties un lietot atbilstošas mācību/treniņu metodes, līdzekļus, plānojot mācību/treniņu procesu savā sporta veidā viena gada ietvaros.

3. Plānot, organizēt un vadīt sava sporta veida sacensības.

4. Organizēt sportistus mācību/treniņu procesam.

5. Novērtēt sportistu fizisko un funkcionālo stāvokli.

6. Noteikt slodžu apjomus un intensitāti atbilstoši sportistu dzimumam, vecumam un fiziskajai sagatavotībai.

7. Orientēties un darboties dažādos standarta un nestandarta apstākļos un situācijās.

8. Analizēt un izvērtēt mācību/treniņu procesu.

9. Izvērtēt sportistu rezultātus un sasniegumu dinamiku.

10. Veikt sportistu sagatavotības monitoringu, traumu profilaksi, sniegt pirmo palīdzību, rehabilitāciju.

11. Sekmēt personības veidošanos sportā.

12. Vadīt kolektīvu, komandu.

13. Radoši izmantot informāciju mācību un profesionālo darba uzdevumu izpildei un problēmu risinājumiem.

14. Veikt praktiskus uzdevumus profesionālajā darbībā, balstoties uz analītisku pieeju.

15. Parādīt prasmes, kas profesionālajām problēmām ļauj rast radošus risinājumus.

16. Pārrunāt un argumentēti apspriest praktiskus jautājumus un risinājumus ar kolēģiem, sportistiem un vadību.

17. Izvērtēt un pilnveidot savu un citu cilvēku darbību, strādāt sadarbībā ar citiem, plānot un organizēt darbu, lai veiktu konkrētus uzdevumus savā profesijā.

18. Veikt vai pārraudzīt tādas darba aktivitātes, kurās iespējamas neprognozējamas izmaiņas.

19. Ievērot sporta nozari reglamentējošos tiesību aktus un politikas plānošanas dokumentus, antidopinga konvenciju.

20. Ievērot sporta un vispārējās ētikas pamatprincipus, sporta ētikas un trenera ētikas kodeksu.

21. Pārvaldīt valsts valodu.

22. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.

23. Patstāvīgi mācīties tālāk, pilnveidojot savas kompetences.

24. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

25. Lietot informācijas tehnoloģijas savā profesionālajā darbībā.

26. Ievērot darba tiesisko attiecību normas, ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības un nodrošināt to izpildi.

27. Atbildēt par savas profesionālās darbības rezultātiem.

2.46.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī par tiesību pamatiem.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. sporta vēsture;

2.2. sporta filozofija;

2.3. vadības teorija;

2.4. komercdarbības pamati;

2.5. grāmatvedība;

2.6. dažādu sporta veidu pamati un didaktika.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. vispārīgā pedagoģija;

3.2. pieaugušo izglītība;

3.3. vispārīgā, attīstības un sporta psiholoģija;

3.4. anatomija;

3.5. bioķīmijas pamati;

3.6. vispārīgā, vecumposmu, sporta fizioloģija;

3.7. higiēna;

3.8. sporta medicīna;

3.9. uzturs fiziskā slodzē;

3.10. sporta biomehānikas pamati;

3.11. sporta teorija;

3.12. treniņu teorijas pamati (bērni, jaunieši);

3.13. sporta veida treniņu teorija, metodika un pedagoģiskā pilnveide;

3.14. rotaļas;

3.15. sporta vadība;

3.16. sporta un vispārējās ētikas pamatprincipi, sporta ētikas un trenera ētikas kodekss;

3.17. informācijas tehnoloģijas, interneta resursu izmantošana;

3.18. lietvedība;

3.19. projektu izstrādes pamati;

3.20. sports multikulturālā vidē;

3.21. vides aizsardzība;

3.22. darba aizsardzība;

3.23. darba tiesiskās attiecības;

3.24. bērnu tiesību aizsardzība.";

3.12. izteikt sadaļas "III. Trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesiju standarti" 3.27. apakšnodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"3.27. SPA speciālista profesijas standarts";

3.13. izteikt sadaļas "III. Trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesiju standarti" apakšnodaļas "3.27. SPA speciālista profesijas standarts" apakšnodaļas "3.27.1. Vispārīgie jautājumi" 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Profesijas nosaukums – SPA speciālists";

3.14. aizstāt sadaļas "III. Trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesiju standarti" apakšnodaļas "3.27. SPA speciālista profesijas standarts" apakšnodaļas "3.27.2. Nodarbinātības apraksts" 2. punkta pirmajā un otrajā rindkopā vārdus "SPA meistars" ar vārdiem "SPA speciālists";

3.15. svītrot sadaļas "III. Trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesiju standarti" 3.36. apakšnodaļu "Kokapstrādes operatora profesijas standarts";

3.16. papildināt sadaļu "III. Trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesiju standarti" aiz apakšnodaļas "3.52. Vizuālā tēla stilista profesijas standarts" ar apakšnodaļām "3.53. Ķīmijas tehniķa profesijas standarts", "3.54. Mehatronisku sistēmu tehniķa profesijas standarts", "3.55. Koka izstrādājumu ražošanas tehniķa profesijas standarts", "3.56. Sporta pasākumu organizatora profesijas standarts", "3.57. Viesmīļa profesijas standarts", "3.58. Friziera stilista profesijas standarts", "3.59. Apsardzes organizatora profesijas standarts", "3.60. Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbgaldu iestatītāja profesijas standarts", "3.61. Autovirsbūvju remontatslēdznieka profesijas standarts", "3.62. Programmvadības kokapstrādes darbgaldu/līniju operatora profesijas standarts" un "3.63. Tapsētāja profesijas standarts" šādā redakcijā:

"3.53. Ķīmijas tehniķa profesijas standarts

3.53.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums – ķīmijas tehniķis.

2. Profesijas kods – 3111 05.

3.53.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

– ķīmijas tehniķis patstāvīgi veic ķīmisko sintēzi vai tās daļu, ķīmiskās un fizikāli ķīmiskās analīzes, izmantojot klasiskās un instrumentālās analīzes metodes atbilstoši nozares reglamentējošai dokumentācijai vai vadošā speciālista norādēm; vecākā speciālista vadībā var veikt pētījumus.

Ķīmijas tehniķis strādā ķīmijas, pārtikas, farmācijas, kosmētikas un parfimērijas nozares uzņēmumu un zinātniski pētniecisko institūciju, vides kontroles un citās laboratorijās.

3.53.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja patstāvīgi sagatavot telpas, iekārtas, ierīces, inženiertehniskās komunikācijas, materiālus darba procesam un novērtēt to tehnisko stāvokli un gatavību darbam.

2. Spēja strādāt ar laboratorijas iekārtām, aprīkojumu un mērinstrumentiem atbilstoši nozares reglamentējošai dokumentācijai, labas ražošanas prakses un labas laboratorijas prakses principiem.

3. Spēja strādāt ar ķīmiskajām vielām, to maisījumiem un citiem materiāliem atbilstoši nozares reglamentējošai dokumentācijai, tai skaitā novērtēt ķīmisko vielu, to maisījumu un materiālu atbilstību kvalitātes prasībām un darba uzdevumam.

4. Spēja lasīt un lietot nozares reglamentējošo dokumentāciju, dokumentēt darba procesu.

5. Spēja veikt ķīmisko sintēzi, sagatavot paraugus analīzēm.

6. Spēja veikt ķīmiskās un fizikāli ķīmiskās analīzes.

7. Spēja veikt ķīmisko un fizikāli ķīmisko analīžu un sintēžu rezultātu aprēķinus, tajā skaitā lietojot rezultātu statistiskas apstrādes programmas, izvērtēt iegūtos rezultātus un rīkoties atbilstoši nozares reglamentējošai dokumentācijai.

8. Spēja izprast un ievērot personīgās un ražošanas higiēnas prasības, darba specifiku klasificētajās telpās.

9. Spēja ievērot darba aizsardzības normatīvo aktu prasības, veikt darba pienākumus, nekaitējot savai veselībai, izmantojot atbilstošus kolektīvos darba aizsardzības līdzekļus un individuālos aizsardzības līdzekļus.

10. Spēja izprast un ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības un veikt darba pienākumus, nekaitējot videi.

11. Spēja ievērot sprādziendrošības, ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumu prasības un atbilstoši rīkoties.

12. Spēja rīkoties pirmsavārijas un avārijas situācijās.

13. Spēja sniegt pirmo palīdzību.

14. Spēja atbildēt par sava darba rezultātiem, racionālu darba laika un resursu izmantošanu, saskaņot savu darbību ar dažādu līmeņu speciālistiem.

15. Spēja strādāt komandā, neradot konfliktus un psiholoģisku diskomfortu darbā, ievērojot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus.

16. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.

17. Spēja lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.

18. Spēja pašizglītoties un pilnveidot profesionālās kompetences.

19. Spēja lietot informācijas tehnoloģijas savā profesionālajā darbībā.

20. Spēja ievērot darba tiesisko attiecību normas.

3.53.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Sagatavot telpas, iekārtas, ierīces, inženiertehniskās komunikācijas un materiālus darba procesam.

2. Novērtēt iekārtu, ierīču, mērinstrumentu un inženiertehnisko komunikāciju tehnisko stāvokli un gatavību darbam.

3. Strādāt ar laboratorijas iekārtām, aprīkojumu un mērinstrumentiem.

4. Strādāt ar ķīmiskajām, tai skaitā ar īpaši bīstamām vielām, ķīmisko vielu maisījumiem un citiem materiāliem atbilstoši nozares reglamentējošās dokumentācijas prasībām.

5. Veikt stingrai uzskaitei pakļauto ķīmisko vielu reģistrāciju.

6. Lasīt un lietot nozares reglamentējošo dokumentāciju.

7. Veikt ķīmisko sintēzi.

8. Sagatavot paraugus analīzēm.

9. Veikt ķīmiskās un fizikāli ķīmiskās analīzes.

10. Dokumentēt darba procesu.

11. Veikt ķīmisko un fizikāli ķīmisko analīžu un sintēžu rezultātu aprēķinus, tai skaitā lietot rezultātu statistiskas apstrādes programmas.

12. Izvērtēt iegūtos rezultātus un rīkoties atbilstoši nozares reglamentējošai dokumentācijai.

13. Lasīt ķīmisko vielu/maisījumu/materiālu drošības datu lapas.

14. Piemērot ķīmijas nozares normatīvos aktus savā darbā.

15. Strādāt klasificētajās (pēc gaisa tīrības prasībām, pēc telpu aprīkojuma atbilstoši darbam ar dažādas bīstamības vielām u.c.) telpās.

16. Lietot labas laboratorijas prakses un labas ražošanas prakses principus.

17. Ievērot telpu, iekārtu un personīgās higiēnas prasības.

18. Uzkopt darba vietu, uzturēt tīru un sakoptu darba vidi.

19. Veikt darba pienākumus atbilstoši darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām, lietot individuālos aizsardzības līdzekļus un kolektīvos darba aizsardzības līdzekļus, darbam paredzēto apģērbu un apavus un ievērot drošības zīmes un signālus.

20. Lietot ugunsdzēsības līdzekļus un rīkoties ugunsgrēka gadījumā.

21. Rīkoties pirmsavārijas un avārijas situācijās.

22. Sniegt pirmo palīdzību.

23. Lietot elektroiekārtas.

24. Ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības.

25. Strādāt individuāli un komandā.

26. Saskaņot savu darbību ar citiem uzņēmuma speciālistiem.

27. Ievērot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus.

28. Racionāli izmantot resursus.

29. Veikt darbu noteiktajā laikā un termiņā.

30. Veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu.

31. Pārvaldīt valsts valodu.

32. Pārvaldīt vienu svešvalodu profesionālās saziņas līmenī.

33. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.

34. Pilnveidot savas profesionālās prasmes, iegūt un analizēt jaunu profesionālo informāciju.

35. Lietot informācijas tehnoloģijas un biroja tehniku savā profesionālajā darbībā.

36. Ievērot darba tiesisko attiecību normas.

3.53.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. kvalitātes sistēmas;

1.2. vides pārvaldības sistēmas;

1.3. uzņēmuma struktūrvienības, to pamatfunkcijas;

1.4. metroloģija;

1.5. elektroiekārtas;

1.6. ķīmijas nozares normatīvie akti;

1.7. mikrobioloģijas pamati.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. ķīmisko vielu un maisījumu klasifikācija un marķēšana;

2.2. stingrai uzskaitei pakļautās vielas;

2.3. ķīmisko vielu/maisījumu/materiālu uzglabāšanas principi un apstākļi;

2.4. tehnoloģiskie procesi un iekārtas;

2.5. kvalitātes nodrošināšanas pamati;

2.6. tehnoloģisko komunikāciju marķējumi;

2.7. labas ražošanas prakses pamatprincipi;

2.8. labas laboratorijas prakses pamatprincipi;

2.9. atkritumu apsaimniekošana;

2.10. saskarsmes pamatprincipi;

2.11. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. neorganiskās ķīmijas pamati;

3.2. organiskās ķīmijas pamati;

3.3. analītiskās ķīmijas pamati;

3.4. laboratorijas darbu tehnika;

3.5. laboratorijas iekārtu un mērīšanas ierīču uzbūve, darbības principi un ekspluatācija;

3.6. ķīmisko vielu un maisījumu paraugu ņemšanas, marķēšanas, uzglabāšanas pamatprincipi;

3.7. darba procesa dokumentēšana;

3.8. ķīmisko vielu un maisījumu droša lietošana, drošības datu lapas;

3.9. spiediena iekārtas;

3.10. darba aizsardzība (drošības zīmes un signāli, darba vides riski, kolektīvie darba aizsardzības līdzekļi un individuālie aizsardzības līdzekļi, rīcība pirmsavārijas un avārijas situācijās, elektrodrošības noteikumi, ugunsdrošības noteikumi un ugunsdzēsības līdzekļi, pirmā palīdzība);

3.11. vides aizsardzība;

3.12. darba higiēna;

3.13. informācijas tehnoloģijas un biroja tehnika;

3.14. saskarsmes psiholoģija;

3.15. profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipi;

3.16. darba tiesiskās attiecības;

3.17. valsts valoda;

3.18. viena svešvaloda profesionālās saziņas līmenī.

3.54. Mehatronisku sistēmu tehniķa profesijas standarts

3.54.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums – mehatronisku sistēmu tehniķis.

2. Profesijas kods – 3115 46.

3.54.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

– mehatronisku sistēmu tehniķis veic automatizētos un datorizēti vadāmos tehnoloģiskos procesos izmantotu mehānisku, elektronisku un programmējamu vadības ierīču montāžu, tehnisko apkopi, diagnostiku un remontu.

Mehatronisku sistēmu tehniķis strādā ražošanas un servisa uzņēmumos, var būt pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.

3.54.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja analizēt darba uzdevuma izpildei nepieciešamo informāciju un pieņemt lēmumu.

2. Spēja izvēlēties darba veikšanai nepieciešamos darbarīkus, mērinstrumentus un diagnostikas iekārtas.

3. Spēja veikt atslēdznieka darbus.

4. Spēja veikt elektronisku, hidraulisku, mehānisku un pneimatisku mezglu diagnostiku, remontu un iestatīšanu.

5. Spēja komplektēt mehatronisku sistēmu komponentes, rezerves daļas un palīgmateriālus.

6. Spēja pārbaudīt iekārtu mezglu darbības atbilstību dotajiem parametriem.

7. Spēja veikt mehatronisku sistēmu tehnisko apkopi, diagnostiku, montāžu un remontdarbus.

8. Spēja noformēt tehnisko dokumentāciju saistībā ar apkopēm un remontdarbiem.

9. Spēja pārbaudīt un novērtēt mehatronisku sistēmu tehniķa instrumentu, aprīkojuma, darba apģērba, individuālo aizsardzības līdzekļu un kolektīvo darba aizsardzības līdzekļu atbilstību darba aizsardzības prasībām.

10. Spēja lietot mehatronisku sistēmu tehniķa instrumentus un aprīkojumu, darba apģērbu, individuālos aizsardzības līdzekļus un kolektīvos darba aizsardzības līdzekļus atbilstoši darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām, ievērot elektrodrošības, ugunsdrošības noteikumu prasības darba vietā, lietot drošus darba paņēmienus, atpazīt drošības zīmes un ievērot tās.

11. Spēja sniegt pirmo palīdzību.

12. Spēja saprast un ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības.

13. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.

14. Spēja lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.

15. Spēja profesionāli pilnveidoties un sekot līdzi jaunākajām tehnoloģijām mehatronikas jomā.

16. Spēja strādāt komandā, ievērojot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus.

17. Spēja plānot un organizēt savu darbu un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu.

18. Spēja ievērot darba tiesisko attiecību normas.

3.54.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Strādāt ar darba pienākumu izpildei nepieciešamo informāciju un pieņemt lēmumus.

2. Strādāt ar darbam nepieciešamajām datubāzēm un katalogiem.

3. Lasīt mehatronisku sistēmu shēmas un izprast komponenšu mijiedarbību.

4. Lasīt darbam nepieciešamo tehnisko dokumentāciju, ieskaitot rasējumus.

5. Izvēlēties mehatronisku sistēmu montāžas, apkopes vai remontdarbu veikšanai piemērotu tehnoloģiju.

6. Komplektēt mehatronisku sistēmu komponentes, rezerves daļas un palīgmateriālus.

7. Izvēlēties montāžai un remontam nepieciešamos darbarīkus.

8. Izvēlēties darba veikšanai nepieciešamos mērinstrumentus un diagnostikas iekārtas.

9. Veikt mehatronisku sistēmu mezglu montāžu, apkopi, remontu un nomaiņu.

10. Veikt atslēdznieka darbus.

11. Pārbaudīt iekārtas vai mezgla parametru atbilstību tehnoloģiskajai specifikācijai.

12. Pārbaudīt mezgla vai iekārtas kopumā darbības atbilstību tehniskajai dokumentācijai.

13. Veikt mehatronisku sistēmu diagnostiku.

14. Veikt izpildīto darbu dokumentēšanu.

15. Uzturēt darba vietu kārtībā darba laikā, sakārtot to pēc darba beigām.

16. Izprast un ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības.

17. Izvērtēt un ievērot dažādu mehatronisku sistēmu specifiskās darba aizsardzības prasības.

18. Izvietot un ievērot darba drošības signālus un zīmes.

19. Ievērot elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus.

20. Lietot iekārtu un darbagaldu aizsardzības aprīkojumu.

21. Pārbaudīt instrumentu un aprīkojuma atbilstību darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām.

22. Lietot individuālos aizsardzības līdzekļus un kolektīvos darba aizsardzības līdzekļus.

23. Pilnveidot profesionālo kvalifikāciju, sekot informācijai par jaunākajām tendencēm mehatronikas jomā.

24. Darba uzdevuma ietvaros sadarboties ar citiem darbiniekiem, strādājot komandā, ievērojot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus un darba kārtības noteikumus.

25. Veikt darba pienākumus, nekaitējot savai un citu personu veselībai.

26. Atpazīt darba vides riskus un veikt visus pasākumus, lai tos mazinātu.

27. Sniegt pirmo palīdzību.

28. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.

29. Pārvaldīt valsts valodu.

30. Pārvaldīt vienu svešvalodu profesionālās saziņas līmenī.

31. Ievērot darba tiesisko attiecību normas.

3.54.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. ražošanas tehnoloģiskie procesi;

1.2. ražošanas procesu organizācija;

1.3. komercdarbības pamati;

1.4. ergonomikas pamati.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. ar montāžas, apkopes un remontdarbiem saistītā tehnoloģiskā dokumentācija;

2.2. komunikācijas pamati;

2.3. informācijas ieguves metodes;

2.4. programmnodrošinājums programmējamo kontroleru programmēšanai;

2.5. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. mehatronisku sistēmu tehniķa darba instrumenti;

3.2. mehatronisku sistēmu montāžas un remonta tehnoloģijas;

3.3. mehatronisku sistēmu iestatīšana;

3.4. rasēšanas pamati;

3.5. tehniskā dokumentācija;

3.6. tehnoloģiskā dokumentācija;

3.7. veikto apkopju un remontdarbu dokumentēšana;

3.8. atslēdznieka darba pamati;

3.9. mērīšanas tehnoloģija;

3.10. mērinstrumenti;

3.11. diagnostikas pamati;

3.12. diagnostikas iekārtas;

3.13. mehānikas pamati;

3.14. mehānisku sistēmu diagnostika;

3.15. hidraulikas pamati;

3.16. hidraulisko sistēmu diagnostika;

3.17. pneimatikas pamati;

3.18. pneimatisko sistēmu diagnostika;

3.19. elektrotehnikas pamati;

3.20. elektriķa darba pamati;

3.21. elektrosistēmu diagnostika;

3.22. elektronikas pamati;

3.23. elektronisku sistēmu diagnostika;

3.24. informācijas tehnoloģijas;

3.25. programmējamie loģiskie kontroleri;

3.26. programmējamo loģisko kontroleru diagnostika;

3.27. darba aizsardzība (darba vietas aizsardzības aprīkojums, darba drošības zīmes un signāli, individuālie aizsardzības līdzekļi un kolektīvie darba aizsardzības līdzekļi un to lietošana, darba aizsardzības prasības darbā ar instrumentiem un aprīkojumu, darba aizsardzība mehatroniskām sistēmām ar specifiskiem tehnoloģiskajiem procesiem, elektrodrošības noteikumi, ugunsdrošības noteikumi, rīcība ugunsgrēka gadījumā);

3.28. pirmās palīdzības sniegšana;

3.29. valsts valoda;

3.30. viena svešvaloda profesionālās saziņas līmenī;

3.31. profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipi;

3.32. vides aizsardzība;

3.33. darba tiesisko attiecību normas.

3.55. Koka izstrādājumu ražošanas tehniķa profesijas standarts

3.55.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums – koka izstrādājumu ražošanas tehniķis.

2. Profesijas kods – 3119 27.

3.55.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

– koka izstrādājumu ražošanas tehniķis plāno, organizē, uzrauga un kontrolē koka izstrādājumu ražošanas procesu; veic izejvielu, izejmateriālu un gatavās produkcijas pieņemšanu, kontrolējot gatavās produkcijas un tehnoloģiskā procesa atbilstību normatīvajiem aktiem un tehniskajai dokumentācijai; sagatavo tehnisko dokumentāciju un rasējumus; spēj strādāt ar kokapstrādes tehnoloģiskajām iekārtām.

Koka izstrādājumu tehniķis strādā kokapstrādes un mēbeļu ražošanas uzņēmumos.

3.55.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja pieņemt noliktavā piegādātās izejvielas un izejmateriālus, novērtējot koksnes izejmateriālu atbilstību kvalitātes prasībām.

2. Spēja noteikt nepieciešamā koksnes izejmateriāla veidu, daudzumu un darba apjomu pasūtījuma izpildei.

3. Spēja sagatavot darba rasējumus un tehnisko dokumentāciju atbilstoši darba uzdevumam.

4. Spēja noteikt tehnoloģiskā procesa noviržu cēloņus, pamatojoties uz tehniski normatīvajā dokumentācijā noteiktajiem parametriem, nodrošināt to novēršanas pasākumus.

5. Spēja nodrošināt ražošanas posteņus ar izejvielām, izejmateriāliem, veicot to uzskaiti noliktavā.

6. Spēja nodrošināt kārtību ražošanas uzņēmuma struktūrvienībā.

7. Spēja lietot tehnoloģiskās zināšanas tehnoloģisko procesu kontrolē un vadīšanā, nodrošinot galveno ražošanas tehnoloģisko iekārtu optimālu noslogojumu.

8. Spēja plānot un organizēt veicamos darbus.

9. Spēja novērtēt darba riskus, izvēlēties un izmantot piemērotu darba apģērbu un individuālos aizsardzības līdzekļus.

10. Spēja izprast un ievērot darba aizsardzības normatīvo aktu prasības, nodrošināt to ievērošanu, veikt darba pienākumus, nekaitējot savai un citu personu veselībai, atpazīt un ievērot drošības signālus un zīmes.

11. Spēja ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības.

12. Spēja izprast un ievērot ugunsdrošības prasības, veikt darba pienākumus, nodrošinot to ievērošanu ražošanas uzņēmuma struktūrvienībā.

13. Spēja sniegt pirmo palīdzību.

14. Spēja izmantot informācijas tehnoloģijas, datubāzes, tehnisko dokumentāciju un citus informācijas avotus un apgūt jaunākās tehnoloģijas, instrumentus un specializētās kokapstrādes programmas.

15. Spēja veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu.

16. Spēja domāt racionāli un risināt problēmas.

17. Spēja pilnveidot kvalifikāciju atbilstoši darba devēja prasībām, izmantojot datorprogrammas mēbeļu konstruēšanai un rasēšanai.

18. Spēja nodrošināt produkcijas kvalitātes vadības sistēmas procedūru un instrukciju ievērošanu.

19. Spēja sazināties un lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.

20. Spēja ievērot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus.

21. Spēja ievērot darba tiesisko attiecību normas.

3.55.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Atšķirt koku sugas, kokmateriālu un to apstrādes izejvielu veidus.

2. Noteikt koksnes izejmateriālus, izejvielas pēc to marķējuma.

3. Izvēlēties un lietot piemērotu darba apģērbu un individuālos aizsardzības līdzekļus.

4. Izvēlēties un uzstādīt palīgierīces, aizsargierīces un koksnes griezējinstrumentus.

5. Novērtēt kokapstrādes tehnoloģisko iekārtu, palīgierīču, aizsargierīču un koksnes griezējinstrumentu tehnisko stāvokli un nolietojumu.

6. Salīdzināt esošos un nepieciešamos kokapstrādes tehnoloģisko iekārtu iestatījumus, apstrādes režīmus atbilstoši iekārtu ekspluatācijas instrukcijām.

7. Apmācīt kokapstrādes iekārtu operatorus strādāt ar kokapstrādes tehnoloģiskajām iekārtām.

8. Strādāt ar programmvadības kokapstrādes darbmašīnu/līniju specializētajām programmām.

9. Noteikt un izvēlēties apstrādājamajam materiālam atbilstošus koksnes griezējinstrumentus.

10. Izvēlēties un lietot mērinstrumentus kokapstrādes tehnoloģisko iekārtu, koksnes griezējinstrumentu kontroles veikšanai.

11. Vadīt kokapstrādes mehāniskās apstrādes tehnoloģisko iekārtu darbību.

12. Novērtēt ar kokapstrādes mehāniskās apstrādes tehnoloģisko iekārtu saistīto iekārtu tehnisko stāvokli.

13. Izvēlēties atbilstošus mērinstrumentus un citus tehniskos līdzekļus kontrolmērījumu veikšanai.

14. Veikt saražotās produkcijas kontrolmērījumus un kvalitātes pārbaudes.

15. Veikt korekcijas kokapstrādes tehnoloģisko iekārtu iestatījumos atbilstoši veiktajiem ražotās produkcijas kontrolmērījumiem.

16. Uztvert, izprast un ievērot kokapstrādes tehnoloģisko iekārtu skaņas, vizuālos un tekstuālos paziņojumus.

17. Lasīt koksnes darbmašīnas/līnijas tehnoloģiskā procesa programmu, rasējumus un tehnisko dokumentāciju.

18. Noteikt un novērtēt kokapstrādes izejmateriālus atbilstošā darba uzdevuma veikšanai.

19. Vizuāli novērtēt kokapstrādes tehnoloģisko iekārtu tehnisko stāvokli un riska iespējas.

20. Organizēt darba vietu un veikt darbus atbilstoši darba aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasībām.

21. Veikt saražotās produkcijas uzskaiti un noformēt dokumentāciju.

22. Strādāt kolektīvā, ievērojot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus.

23. Veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu.

24. Sniegt pirmo palīdzību.

25. Pārvaldīt valsts valodu.

26. Pārvaldīt vienu svešvalodu saziņas līmenī.

27. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.

28. Ievērot darba tiesisko attiecību normas.

3.55.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. ergonomika;

1.2. jaunākās tehnoloģijas kokapstrādes nozarē;

1.3. saskarsmes pamati;

1.4. vadības pamati.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. elektrodrošības noteikumi;

2.2. rīcība elektriskās strāvas noplūdes gadījumā;

2.3. izejmateriālu un izejvielu veidi, to īpašības un apzīmējumi;

2.4. kokapstrādes tehniskie apzīmējumi;

2.5. koksnes materiāli un to īpašības;

2.6. matemātikas pamati;

2.7. palīgierīces, palīgiekārtas un aizsargierīču veidi un darbības principi;

2.8. elektrotehnikas pamati;

2.9. fizikas pamati;

2.10. finieru ražošanas tehnoloģija;

2.11. plātņu ražošanas tehnoloģija;

2.12. koksnes žāvēšana;

2.13. kokzāģēšanas tehnoloģija;

2.14. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. darba organizācija;

3.2. kokapstrādes tehnoloģiskais process;

3.3. kokapstrādes tehnoloģisko iekārtu izvietojums;

3.4. koksnes apstrādes darba uzdevumu veikšanas secība;

3.5. informācijas tehnoloģijas un lietojumprogrammas;

3.6. programmēšanas valoda;

3.7. specializētās kokapstrādes programmvadības darbība;

3.8. CAD datorizētā rasēšana;

3.9. kokizstrādājumu konstruēšana un rasēšana;

3.10. tehniskā dokumentācija;

3.11. izejvielu un izejmateriālu kvalitātes prasības;

3.12. izejmateriālu un izejvielu uzglabāšanas nosacījumi;

3.13. izejmateriālu un izejvielu apjoma noteikšanas veidi un paņēmieni;

3.14. koku sugas un to īpašības;

3.15. koksnes uzbūve un bojājumi;

3.16. koksnes apstrādes pamati;

3.17. kokapstrādes tehnoloģisko ierīču darbība;

3.18. mērinstrumentu, kontrolinstrumentu veidi un to lietošana;

3.19. koka izstrādājumu ražošanas projektēšana;

3.20. koka izstrādājumu ražošanas tehnoloģija;

3.21. koksnes griešanas procesi;

3.22. kokapstrādes tehnoloģiskās iekārtas, to uzbūve un darbības principi;

3.23. datorvadības darbmašīnas un iekārtas;

3.24. koksnes griezējinstrumenti un to veidi;

3.25. koka izstrādājumu apdare;

3.26. dokumentu pārvaldība;

3.27. darba aizsardzība (drošības zīmes un signāli, individuālie aizsardzības līdzekļi);

3.28. ugunsdrošības noteikumi (rīcība ugunsgrēka gadījumā);

3.29. pirmā palīdzība;

3.30. vides aizsardzība;

3.31. profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipi;

3.32. darba tiesiskās attiecības;

3.33. valsts valoda;

3.34. viena svešvaloda saziņas līmenī.

3.56. Sporta pasākumu organizatora profesijas standarts

3.56.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums – sporta pasākumu organizators.

2. Profesijas kods – 3423 03.

3.56.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

– sporta pasākumu organizators veic dažādu sporta aktivitāšu plānošanu un organizēšanu; nodrošina sporta pasākumu tiesāšanu; izstrādā sporta nodarbību grafikus un nodrošina treniņu procesu norisi; popularizē sporta pasākumus un nodrošina sporta aktivitāšu īstenošanai nepieciešamo materiāli tehnisko aprīkojumu.

Sporta pasākumu organizators strādā pašvaldībās, sporta federācijās, sporta, atpūtas un rehabilitācijas centros, izglītības iestādēs un citos uzņēmumos, kas īsteno sporta aktivitātes, var būt pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.

3.56.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja organizēt kvalitatīvu sporta pasākumu, plānot laiku un noteikt prioritātes.

2. Spēja nodrošināt sporta pasākumu ar tam atbilstošiem materiāli tehniskiem līdzekļiem.

3. Spēja organizēt sporta bāzes un inventāra efektīvu izmantošanu, rūpēties par tā saglabāšanu.

4. Spēja nodrošināt drošu sporta pasākuma un treniņu vidi.

5. Spēja organizēt treniņu procesu.

6. Spēja pārzināt sporta veidu specifiku un sacensību tiesāšanas organizāciju.

7. Spēja publiski uzstāties un organizēt sporta pasākumus.

8. Spēja veikt sporta pasākumu popularizēšanu, nodrošināt reklāmu.

9. Spēja ievērot normatīvos aktus, standartus un noteikumus, kas saistīti ar sportu un sporta pasākumu organizēšanu.

10. Spēja izstrādāt sporta pasākumus reglamentējošo dokumentāciju un nodrošināt tās ievērošanu.

11. Spēja atbilstoši grāmatvedības prasībām sagatavot finanšu dokumentus.

12. Spēja veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu.

13. Spēja lietot informācijas tehnoloģijas un biroja tehniku savā profesionālajā darbībā.

14. Spēja koordinēt darba grupas un komandas darbu, motivēt komandu darbam.

15. Spēja strādāt radoši un risināt problēmsituācijas.

16. Spēja saskaņot savu darbību ar dažādu līmeņu speciālistiem.

17. Spēja ievērot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus.

18. Spēja pārvaldīt valsts valodu un vienu svešvalodu.

19. Spēja lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.

20. Spēja pašizglītoties un nepārtraukti sekot sporta attīstībai, izmantot iegūtās zināšanas praksē.

21. Spēja ievērot veselības, vides un darba aizsardzības normatīvo aktu prasības.

22. Spēja sniegt pirmo palīdzību.

23. Spēja ievērot ugunsdrošības, elektrodrošības un sabiedriskās kārtības noteikumus.

24. Spēja ievērot darba tiesisko attiecību normas.

3.56.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Pārzināt sporta pasākumu organizācijas metodiku.

2. Plānot un organizēt sporta pasākumus.

3. Izstrādāt un ievērot sporta pasākumus reglamentējošo dokumentāciju.

4. Izstrādāt sporta pasākumu un nodarbību grafikus.

5. Pārzināt sporta veidus.

6. Pārzināt sacensību tiesāšanas organizāciju.

7. Sekot aktualitātēm sporta nozarē.

8. Pārzināt treniņu procesu.

9. Uzstāties publiski un vadīt sporta pasākumus.

10. Nodrošināt sporta pasākumu ar tā īstenošanai nepieciešamo materiāli tehnisko aprīkojumu.

11. Organizēt sporta pasākumu popularizēšanu un reklamēšanu.

12. Pārzināt finanšu piesaistes mehānismus.

13. Sagatavot finanšu dokumentus.

14. Pārzināt dokumentu pārvaldību.

15. Sazināties, sadarboties un veidot pozitīvu saskarsmi ar klientiem un darba kolēģiem.

16. Rīkoties nestandarta situācijās un apstākļos.

17. Ievērot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus.

18. Veikt darbu patstāvīgi un komandā.

19. Pieņemt lēmumus atbilstoši kompetencei.

20. Uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem un darba rezultātiem.

21. Veikt darba pienākumus atbilstoši darba aizsardzības, vides aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības normatīvo aktu prasībām.

22. Sniegt pirmo palīdzību.

23. Pārzināt un lietot informācijas tehnoloģijas un biroja tehniku savā profesionālā darbībā.

24. Pārvaldīt valsts valodu.

25. Pārvaldīt vienu svešvalodu saziņas līmenī.

26. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.

27. Ievērot darba tiesisko attiecību normas.

3.56.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. tiesību pamati;

1.2. grāmatvedības pamati.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. sporta vēsture;

2.2. sporta teorija;

2.3. projektu vadības pamati;

2.4. tirgzinības pamati, tai skaitā reklāma;

2.5. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. sporta pasākumu organizēšanas metodika;

3.2. sporta vadība;

3.3. vispārīgās pedagoģijas pamati;

3.4. sporta psiholoģijas pamati;

3.5. sanitārā higiēna;

3.6. publiskā uzstāšanās;

3.7. vadības pamati;

3.8. ekonomikas pamati;

3.9. saskarsmes kultūra;

3.10. dokumentu pārvaldība;

3.11. profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipi;

3.12. valsts valoda;

3.13. viena svešvaloda saziņas līmenī;

3.14. darba aizsardzība (pirmā palīdzība, ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumi, darba vietas ergonomika);

3.15. vides aizsardzība;

3.16. informācijas tehnoloģijas un biroja tehnika;

3.17. darba tiesiskās attiecības;

3.18. bērnu tiesību aizsardzība.

3.57. Viesmīļa profesijas standarts

3.57.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums – viesmīlis.

2. Profesijas kods – 5131 01.

3.57.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

– viesmīlis apkalpo viesus, ievērojot to vēlmes un apkalpošanas procesus; apkalpojot viesus, lieto profesionālās prasmes viesu sagaidīšanā, komunikācijā, galda klāšanā, ēdienu un dzērienu piedāvāšanā, pārdošanā, pasniegšanā, norēķinu veikšanā; ir atbildīgs par sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Viesmīlis strādā uzņēmumos, kas sniedz ēdināšanas pakalpojumus, var būt pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.

3.57.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja sagaidīt viesus, izprast un izpildīt to vēlmes un nodrošināt viesu apkalpošanu saskaņā ar uzņēmuma standartiem.

2. Spēja pieņemt un noformēt pasūtījumu, nodot to izpildei virtuves un bāra personālam.

3. Spēja klāt galdus ikdienas ēdienreizēs, banketos un svinībās, izmantot galda klāšanas un dekorēšanas inventāru atbilstoši ēdienkartei, dzērienu kartei, pasākuma veidam un viesu vēlmēm.

4. Spēja pasniegt ēdienus un dzērienus, ievērojot viesu apkalpošanas standartus.

5. Spēja pārzināt, ieteikt un piedāvāt vīnus saskaņā ar vīnu karti un ēdienkarti.

6. Spēja veikt un uzraudzīt viesu apkalpošanas procesu, sekojot līdzi viesu apmierinātībai un labsajūtai.

7. Spēja risināt viesu apkalpošanas laikā radušās problēmsituācijas uzņēmumā noteiktajā kārtībā, atbilstoši rīkoties nestandarta un stresa situācijās, pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros.

8. Spēja organizēt un veikt uzņēmuma tirdzniecības telpas un darba vietas sagatavošanu darbam.

9. Spēja veikt skaidras un bezskaidras naudas norēķinus ar viesiem, izmantot kases norēķinu sistēmas un maksājumu karšu termināļus.

10. Spēja sadarboties ar citiem speciālistiem viesmīlības pakalpojumu nodrošināšanas ietvaros.

11. Spēja organoleptiski novērtēt produktu, izejvielu, ēdienu un dzērienu kvalitāti.

12. Spēja raksturot, noteikt un lietot nepieciešamos produktus, materiālus un tehnoloģiskās iekārtas viesu apkalpošanas procesā.

13. Spēja lietot darba vietas prasībām atbilstošu darba apģērbu un aksesuārus, uzturēt darba kārtībā telpas un inventāru, ievērojot higiēnas un darba drošības prasības.

14. Spēja pārdot uzņēmuma pakalpojumus – sniegt informāciju, ieteikt un raksturot viesiem piedāvātos ēdienus un dzērienus, to saderību un lietošanas specifiku, piedāvāt un ieteikt uzņēmuma īpašos piedāvājumus.

15. Spēja veikt produkcijas pasūtījumu noliktavā un ievērot optimālos temperatūras režīmus produktu un dzērienu uzglabāšanai, sekot līdzi izmantojamo produktu apjomam, derīguma termiņam un kvalitātei.

16. Spēja sastādīt uzskaites dokumentāciju un atskaites, materiālo vērtību inventarizācijas aktus.

17. Spēja veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu.

18. Spēja veidot un uzturēt pozitīvu saskarsmi ar kolēģiem un viesiem.

19. Spēja sadarboties ar citu uzņēmuma struktūrvienību personālu viesu apkalpošanas procesā un uzņēmuma mērķu sasniegšanā.

20. Spēja sekot līdzi aktuālajām tendencēm restorānu sektorā, izmantojot dažādus informatīvos avotus un informācijas tehnoloģijas.

21. Spēja informēt tiešo darba vadītāju par neatbilstošu produktu un dzērienu kvalitāti, nelaimes gadījumu darbavietā vai iekārtu bojājumu.

22. Spēja ievērot vispārējās un profesionālās ētikas pamatprincipus un lietišķo etiķeti saskarsmē ar viesiem un kolēģiem.

23. Spēja sekmēt uzņēmuma apgrozījuma palielināšanos, radot pievilcīgu uzņēmuma tēlu.

24. Spēja pastāvīgi pilnveidot profesionālās prasmes.

25. Spēja ievērot darba tiesisko attiecību normas.

26. Spēja izprast uzņēmuma noteikto paškontroles sistēmu (HACCP – Hazard Analysis and Food Safety Plan), ievērot to, sniegt ieteikumus tās pilnveidei.

27. Spēja ievērot darba aizsardzības normatīvo aktu prasības un veikt darba pienākumus, nekaitējot savai, klientu un citu personu veselībai.

28. Spēja sniegt pirmo palīdzību.

29. Spēja ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības.

30. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

31. Spēja lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

3.57.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Noteikt un rīkoties ar darba pienākumu izpildei nepieciešamajiem produktiem, izejvielām un tehnoloģiskajām iekārtām.

2. Plānot un veidot darba vietas iekārtojumu, novērtēt darba vides atbilstību pasūtījumu izpildei.

3. Izprast ēdienkartes, dzērienu kartes, apkalpošanas specifikācijas, tāmes un instrukcijas.

4. Ievērot uzņēmuma prasības attiecībā uz darba apģērbu un aksesuāriem.

5. Klāt galdu atbilstoši ēdienreizei, ēdienkartei un pasākuma veidam, izmantot atbilstošu galda klāšanas inventāru.

6. Piedāvāt un mutiski raksturot klientiem ēdienus, dzērienus, papildu preces un pakalpojumus, izskaidrot ēdienu un dzērienu izcelsmi, lietošanas procesu.

7. Pārzināt vīna ražošanas metodes, galvenās ražotājvalstis un reģionus, vīnogu šķirnes un vīnu klasifikāciju.

8. Pārzināt vīnu un ēdienu saderību, raksturot vīnu kartē iekļautos vīnus, pasniegt tos atbilstoši vīnu pasniegšanas metodei.

9. Pārzināt klasisko un bezalkoholisko kokteiļu klasifikāciju, pagatavošanas metodes un pasniegšanu.

10. Novērtēt organoleptiski ēdienu un dzērienu kvalitāti.

11. Pieņemt, noformēt un izpildīt viesu pasūtījumu.

12. Pasniegt ēdienus un dzērienus, ievērojot ēdienu gatavošanas tehnoloģisko procesu un savstarpējo saderību.

13. Veikt un uzraudzīt viesu apkalpošanas procesu, pārliecināties par viesu labsajūtu, radīt pievilcīgu uzņēmuma tēlu.

14. Nodrošināt informācijas apmaiņu uzņēmumā un sadarboties ar citu uzņēmuma struktūrvienību personālu viesu apkalpošanas procesā.

15. Veikt norēķinus ar dažādiem maksāšanas līdzekļiem, pārzināt elektronisko un datorizēto kases sistēmu un bezskaidras naudas norēķinu termināļu darbības pamatprincipus.

16. Pārzināt bāra un virtuves produktu un izejvielu īpašības un gatavošanas tehnoloģiju.

17. Uzglabāt produktus un izejvielas atbilstoši noteikumiem un sekot līdzi to derīguma termiņiem.

18. Sistemātiski plānot pasūtāmo produktu apjomu un aizpildīt pasūtījuma pavaddokumentus.

19. Sagatavot materiālo vērtību inventarizācijas aktus.

20. Lietot ar darba pienākumu izpildi saistītās datorprogrammas.

21. Veikt telpu, iekārtu un inventāra ikdienas apkopi, izmantot profesionālos tīrīšanas līdzekļus, iekārtas un instrumentus.

22. Plānot un organizēt savu darbu un laiku, veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu.

23. Ievērot uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumus.

24. Ievērot uzņēmumā izstrādāto paškontroles sistēmu (HACCP) un sniegt ieteikumus tās pilnveidošanai.

25. Ievērot iespējamos riskus produktu uzglabāšanā un ēdienu un dzērienu pasniegšanā.

26. Pastāvīgi pilnveidot viesmīļa profesionālās prasmes, sekot līdzi jaunākajām tendencēm galda klāšanā, viesu apkalpošanā un tehnoloģijās.

27. Rīkoties atbilstoši lietišķajai etiķetei, veidot pozitīvu saskarsmi ar viesi un risināt problēmsituācijas.

28. Pārzināt darba inventāra un telpu iekārtojuma tirgus piedāvājumu.

29. Pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros, strādāt komandā, atbilstoši rīkoties nestandarta situācijās.

30. Ievērot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus un konfidencialitāti.

31. Ievērot darba tiesisko attiecību normas.

32. Iekārtot un uzturēt tīru darba vietu, ievērot personiskās higiēnas un vispārējās darba higiēnas prasības darbā ar galda klāšanas inventāru.

33. Veikt darba pienākumus, nekaitējot savai un citu personu veselībai.

34. Ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un higiēnas normatīvo aktu prasības.

35. Ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības.

36. Sniegt pirmo palīdzību.

37. Pārvaldīt valsts valodu.

38. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas profesionālās saziņas līmenī.

39. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

3.57.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. nacionālās galda kultūras tradīcijas;

1.2. ēdināšanas uzņēmumu veidi;

1.3. pieprasījuma atšķirības dienas, vakara, nedēļas, sezonas un laika apstākļu ietekmē;

1.4. dokumentu pārvaldības prasības;

1.5. telpu, iekārtu un inventāra tīrīšanas līdzekļi un aparatūra.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. ēdienu un dzērienu gatavošanas un viesu apkalpošanas laika standarti;

2.2. ēdienkartes un dzērienu kartes sastādīšanas pamatprincipi;

2.3. produktu saderība un fizikālās īpašības;

2.4. klasisko ēdienu un dzērienu (alkoholisko un bezalkoholisko) sastāvdaļas;

2.5. apkārtējās vides ietekme uz produktiem;

2.6. pasākumu veidi un apkalpošana to laikā, atbilstošais inventārs;

2.7. starptautiskie un nacionālie galda klājuma veidi, izmantotā inventāra un galda kultūras atšķirības, tradīcijas un īpatnības;

2.8. lietišķās saskarsmes veidošana;

2.9. viesu sūdzību risināšana uzņēmumā;

2.10. atmiņa un tās treniņš;

2.11. tehnoloģiskā dokumentācija – tehnoloģiskās kartes un kalkulācijas kartes;

2.12. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. standarta galda klāšanas veidi un apkalpošanas pamati;

3.2. viesmīļa darba instrumenti, iekārtas un to lietojums;

3.3. bāra, virtuves un tirdzniecības zāles tehnoloģisko iekārtu un inventāra lietošana;

3.4. produktu organoleptiskā kvalitātes novērtēšana;

3.5. ēdienu un dzērienu (alkoholisko un bezalkoholisko gatavošanas un pasniegšanas metodes;

3.6. ēdienu un dzērienu (alkoholisko un bezalkoholisko) garšas atšķirības un garšas neitralizētāji;

3.7. vīnzinības pamati;

3.8. tirgzinības un pārdošanas pamatprincipi;

3.9. informācijas tehnoloģijas, darba pienākumu izpildei nepieciešamās profesionālās datorprogrammas;

3.10. kases dokumentācija un tās aizpildīšana;

3.11. maksājuma līdzekļi un to veidi;

3.12. kases norēķinu sistēmas;

3.13. uzskaites un atskaites pamati;

3.14. profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipi un konfidencialitāte;

3.15. lietišķā saskarsme;

3.16. lietišķās etiķetes un protokola principi;

3.17. darba tiesiskās attiecības;

3.18. darba aizsardzība;

3.19. sanitārās, vispārējās un personiskās higiēnas normas;

3.20. vides aizsardzība;

3.21. telpu un iekārtu tīrīšanas tehnoloģiskie procesi un secība;

3.22. pirmā palīdzība;

3.23. valsts valoda;

3.24. divas svešvalodas profesionālās saziņas līmenī;

3.25. uzņēmumā izstrādātās paškontroles sistēmas (HACCP).

3.58. Friziera stilista profesijas standarts

3.58.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums – frizieris stilists.

2. Profesijas kods – 5141 07.

3.58.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

– frizieris stilists modelē un veido frizūras atbilstoši izstrādātajam individuālajam stilistiskajam tēlam, sadarbojoties ar klientu un pēc vajadzības piesaistot citus speciālistus; veido individuālajam stilam un frizūrai piemērotu grimu; pārzina modes un stila laikmetu tendences; veido pozitīvas attiecības ar klientu, spēj strādāt komandā.

Frizieris stilists strādā skaistumkopšanas salonos, kultūras un mākslas uzņēmumos, var būt pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.

3.58.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja izprast klienta vēlmes, individualitāti, matu un ādas īpatnības.

2. Spēja modelēt frizūras ar ideju skicēm un kolāžām atbilstoši izstrādātajam individuālajam stilistiskajam tēlam.

3. Spēja pilnveidot individuālā stilistiskā tēla idejisko ieceri saskaņā ar klienta vēlmēm, pārzinot frizūru, grima un tērpu modes vēsturi un aktuālās tendences.

4. Spēja zīmēt modelēto frizūru tehnoloģiskās shēmas, izstrādāt tehnoloģiskās kartes matu griešanai un ķīmiskās apstrādes procesiem.

5. Spēja plānot individuālā stilistiskā tēla veidošanas tehnoloģiskā procesa darbu secību.

6. Spēja izvēlēties veicamajam darbam atbilstošus materiālus, instrumentus, piederumus un iekārtas, darba apģērbu un individuālos aizsardzības līdzekļus.

7. Spēja mazgāt matus, masējot galvas ādu un izmantojot atbilstošus profesionālos matu kopšanas līdzekļus.

8. Spēja griezt un filēt matus atbilstoši tehnoloģiskajām shēmām un kartēm.

9. Spēja noteikt klienta individuālo kolorītu.

10. Spēja ieveidot, krāsot un ķīmiski apstrādāt matus, ievērojot instrukcijas un lietojot atbilstošas tehnoloģijas.

11. Spēja radoši veidot daudzveidīgas frizūras dažāda garuma matiem, izvēloties un lietojot atbilstošus materiālus, darba tehnoloģijas un mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus.

12. Spēja rūpīgi izgatavot dažādas sarežģītības pakāpes izstrādājumus un rotājumus no grieztajiem matiem un to aizvietotājiem, kopt tos un radoši izmantot darba procesā.

13. Spēja pārveidot frizūras atbilstoši individuālajam stilistiskajam tēlam, lietojot profesionālos un alternatīvos frizūru veidošanas un fiksācijas līdzekļus.

14. Spēja veidot grimu un veikt sejas korekciju ar dekoratīvās kosmētikas līdzekļiem atbilstoši individuālajam stilistiskajam tēlam.

15. Spēja skūt galvu, bārdu un ūsas, griezt bārdu un ūsas, veidojot dažādas formas atbilstoši klienta sejas morfoloģiskajām īpatnībām un izvēlētajam vizuālajam tēlam, lietojot atbilstošas tehnoloģijas un profesionālo ādas kopšanas kosmētiku.

16. Spēja saskaņot klienta frizūru, grimu un tērpu atbilstoši konkrētajai situācijai un novērtēt sava darba kvalitāti.

17. Spēja ieteikt klientam atbilstošu profesionālo matu kopšanas kosmētiku un paņēmienus matu ieveidošanai mājas apstākļos.

18. Spēja konsultēt klientu par izveidotās frizūras uzturēšanas sistēmu un transformēšanas iespējām.

19. Spēja piesaistīt klientus, reklamējot un pārdodot savus pakalpojumus.

20. Spēja iekārtot un uzturēt kārtībā darba vidi un darba vietu.

21. Spēja veikt darbu patstāvīgi vai komandā, uzņemties atbildību par sava darba rezultātu.

22. Spēja piesaistīt nepieciešamos speciālistus individuālā stilistiskā tēla veidošanā.

23. Spēja aprēķināt pakalpojuma kopējās izmaksas un sagatavot nepieciešamās atskaites.

24. Spēja veidot aktuālāko frizūru kolekcijas, radoši analizēt frizūru, grima un tērpu modes tendences, jaunākās tehnoloģijas un darba metodes friziera stilista darbā, izmantojot dažādus informatīvos avotus.

25. Spēja pilnveidot friziera stilista profesionālās prasmes un iemaņas.

26. Spēja ievērot darba tiesisko attiecību normas.

27. Spēja ievērot darba aizsardzības normatīvo aktu prasības, lietot individuālos aizsardzības līdzekļus un veikt darba pienākumus, nekaitējot savai un citu personu veselībai.

28. Spēja sniegt pirmo palīdzību.

29. Spēja ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības un veikt darba pienākumus, nekaitējot videi.

30. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.

31. Spēja lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.

3.58.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Iekārtot friziera stilista darba vietu, nodrošināt nepieciešamo materiālu apjomu un kvalitāti, instrumentu un iekārtu klāstu, ievērot to uzglabāšanas noteikumus.

2. Uzklausīt un izprast klienta vēlmes un vajadzības, izprast uzdevuma kopējo noskaņu.

3. Analizēt klienta individuālo stilu.

4. Noteikt matu struktūru un tekstūru, matu un ādas tipu, veselības stāvokli, atpazīt matu un ādas bojājumus un slimības.

5. Noteikt figūras un sejas formu, saskatīt to harmonizēšanas un koriģēšanas iespējas ar matu sakārtojuma palīdzību.

6. Modelēt frizūru atbilstoši individuālajam stilistiskajam tēlam, klienta personībai un matu un ādas īpatnībām.

7. Zīmēt frizūras, lasīt un izstrādāt frizūru veidošanas tehnoloģiskās shēmas.

8. Noformēt stila kolāžu atbilstoši individuālajam stilistiskajam tēlam.

9. Izskaidrot friziera stilista darba uzdevuma gala rezultātu un sagatavot klientu apkalpošanas procesam.

10. Mazgāt galvu un masēt galvas ādu.

11. Veidot daudzveidīgas dienas un vakara frizūras un frizūru elementus no dažāda garuma matiem, izmantot mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus.

12. Veidot frizūru variācijas, ievērojot vienotu frizūras, grima un tērpa stilu.

13. Griezt un filēt matus atbilstoši darba uzdevumam.

14. Sadalīt matus zonās atbilstoši griešanas shēmai.

15. Lietot dažādus matu ieveidošanas paņēmienus: uzkasīt, gofrēt, taisnot, lokot matus, veidot karsto un auksto ondulāciju.

16. Ieveidot matus ar fēnu, paceļot matu piesaknes, ieviļņojot matus frizūras formas izveidei.

17. Tīt matus uz ruļļiem atbilstoši tehnoloģiskajām shēmām, izveidot frizūru.

18. Lietot izstrādājumus no dabīgiem un mākslīgiem matiem un citiem materiāliem, piepīt, piespraust un piešūt liekos matus vai citus izstrādājumus.

19. Noteikt klienta krāsu kolorītu, piemeklēt klienta koptēlam atbilstošāko variantu, lietojot matu krāsu paleti.

20. Pārbaudīt galvas ādas alerģisko reakciju pirms ķīmisko procesu uzsākšanas.

21. Veikt matu ķīmisko apstrādi (pigmentēt, krāsot, balināt, noņemt mākslīgo krāsu).

22. Ieteikt klientam matu kopšanas līdzekļus lietošanai mājas apstākļos.

23. Veidot grimu atbilstoši koptēlam un individuālajam krāsu kolorītam vai koriģēt seju ar dekoratīvas kosmētikas līdzekļiem.

24. Izveidot bārdas un ūsu formu atbilstoši sejas formai un koptēlam.

25. Plānot klienta stilistiskā tēla veidošanas laiku un darbu secību.

26. Piesaistīt uzdevuma veikšanai nepieciešamos speciālistus, plānot un organizēt viņu darbu.

27. Atrast, atlasīt un izmantot informāciju friziera stilista darba procesa nodrošināšanai un pilnveidei.

28. Izstrādāt klientam izveidotā vizuālā tēla uzturēšanas sistēmu.

29. Lietot informācijas tehnoloģijas un izmantot datorprogrammas stila kolāžu veidošanai.

30. Veikt darbu patstāvīgi, novērtēt tā kvalitāti un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu.

31. Sakārtot darba vietu pirms un pēc klientu apkalpošanas.

32. Aprēķināt individuālā stilistiskā tēla veidošanas pakalpojuma kopējās izmaksas.

33. Sagatavot nepieciešamās atskaites.

34. Ievērot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus.

35. Ievērot darba tiesisko attiecību normas.

36. Veikt darba pienākumus, nekaitējot savai un citu personu veselībai.

37. Uzturēt tīru darba vietu, izmantot atbilstošus dezinfekcijas līdzekļus un aparatūru, ievērot personiskās higiēnas prasības.

38. Ievērot darba aizsardzības normatīvo aktu prasības, lietot individuālos aizsardzības līdzekļus.

39. Ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības.

40. Sniegt pirmo palīdzību.

41. Pārvaldīt valsts valodu.

42. Pārvaldīt vienu svešvalodu profesionālās saziņas līmenī.

43. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.

3.58.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. stila etiķete;

1.2. frizūras veidošanas palīgmateriālu īpašības;

1.3. ādas slimības;

1.4. citu speciālistu piesaiste vizuālā tēla veidošanā;

1.5. darba vietas izgaismošanas pamatprincipi.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. vizuālā tēla veidošanas radošā procesa pamatojums, secība, raksturojums;

2.2. modes, stila un kultūras vēsture;

2.3. stilu veidi un modes tendences;

2.4. frizūru modelēšana;

2.5. frizūras transformēšanas darbu secības plānošana;

2.6. galvas un sejas morfoloģiskās īpašības;

2.7. ādas un matu uzbūve;

2.8. matu bojājumi;

2.9. klienta individuālais matu un ādas krāsas tonis;

2.10. matu krāsu īpašības;

2.11. matu krāsošanas tehnoloģiskā procesa darbu secības plānošana;

2.12. matu izstrādājumi un to lietojums;

2.13. grims, tā veidi un uzklāšana;

2.14. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. friziera stilista darba instrumenti, aparatūra, piederumi un to lietojums, tehnoloģiskie procesi;

3.2. individuālā stila veidošanas, modelēšanas un uzturēšanas paņēmieni;

3.3. individuālā krāsu kolorīta noteikšanas paņēmieni;

3.4. frizūru dizains un kompozīcija;

3.5. krāsu mācības pamatprincipi;

3.6. zīmēšanas pamatprincipi;

3.7. informācijas tehnoloģijas, datorprogrammas stila kolāžu veidošanai;

3.8. matu un ādas tipi;

3.9. matu struktūra un tekstūra;

3.10. sejas un ķermeņa forma un proporcijas;

3.11. matu mazgāšanas un galvas masāžas procesi;

3.12. matu griešanas tehnoloģiskā procesa darbu secības plānošana;

3.13. matu zonējums un tā tehnoloģiskās shēmas;

3.14. matu griešanas shēmu kombinēšana;

3.15. matu uztīšanas metodes;

3.16. karstā un aukstā ondulācija;

3.17. dienas un vakara frizūras;

3.18. matu krāsošanas tehnoloģiskās shēmas;

3.19. matu ķīmiskās apstrādes procesi;

3.20. bārdas un ūsu apstrāde;

3.21. matu kopšanas līdzekļi, to ķīmiskais sastāvs un iedarbība;

3.22. iespējamās materiālu izraisītās blakusparādības un alerģiskās reakcijas;

3.23. kalkulācijas metodes;

3.24. lietvedība;

3.25. profesionālās informācijas avoti;

3.26. vadības pamatprincipi;

3.27. profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipi;

3.28. lietišķā saskarsme;

3.29. darba tiesiskās attiecības;

3.30. darba aizsardzība (individuālie aizsardzības līdzekļi);

3.31. elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumi;

3.32. pirmā palīdzība;

3.33. higiēnas noteikumi;

3.34. dezinfekcijas tehnoloģijas, līdzekļi, instrumenti, aparatūra un to lietošana;

3.35. vides aizsardzība;

3.36. valsts valoda;

3.37. viena svešvaloda profesionālās saziņas līmenī.

3.59. Apsardzes organizatora profesijas standarts

3.59.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums – apsardzes organizators.

2. Profesijas kods – 5414 03.

3.59.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

– apsardzes organizators organizē un koordinē objekta apsardzes dienesta darbu, lai nodrošinātu apsargājamā objekta mantas, komercdarbības un personāla aizsardzību pret pastāvošajiem riskiem; sniedz priekšlikumus vadībai par drošības uzlabošanas jautājumiem; organizē drošības, ugunsdrošības, vides un citu normatīvo aktu prasības izpildi.

Apsardzes organizators strādā uzņēmumā, kas nodrošina objekta apsardzi.

3.59.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja nodrošināt apsargājamā objekta drošību un aizsardzību.

2. Spēja veikt un pilnveidot apsargājamā objekta drošības auditu, un izstrādāt drošības koncepciju.

3. Spēja nodrošināt apsardzes darbu apsargājamā objekta rīkotajos pasākumos.

4. Spēja konsultēt apsargājamā objekta darbiniekus drošības jautājumos.

5. Spēja noformēt nepieciešamo dokumentāciju, ievērojot dokumentu pārvaldības noteikumus.

6. Spēja sniegt priekšlikumus iekšējo normatīvo aktu izstrādei un uzlabošanai drošības jautājumos.

7. Spēja organizēt un kontrolēt apsargājamā objekta dokumentu uzglabāšanu un pārzināt to aprites prasības.

8. Spēja izstrādāt apsardzes rīcības plānu un kontrolēt tā izpildi.

9. Spēja izprast un pārzināt drošības tehniskās sistēmas.

10. Spēja kontrolēt drošības sistēmas uzstādīšanu, darbību un apkopi.

11. Spēja pārzināt apsargājamā objekta materiālo vērtību saglabāšanas principus un izstrādāt priekšlikumus to pilnveidei.

12. Spēja novērtēt apsargājamā objekta apsardzes darbinieku uzticamību.

13. Spēja sekot līdzi jaunākajām noziedzības tendencēm un metodēm, lietot apsardzes nozares novitātes.

14. Spēja sadarboties ar tiesībsargājošajām iestādēm.

15. Spēja pārzināt un sekot līdzi ar apsardzes darbību saistītajiem normatīvajiem aktiem.

16. Spēja piedalīties darba intervijās un izvērtēt apsardzes darbinieku pretendentu atbilstību veicamo pienākumu izpildei.

17. Spēja atlasīt apsardzes darbiniekus atbilstoši veicamajam uzdevumam apsargājamajā objektā, plānot un organizēt viņu darbu, motivējot efektīvākai darba izpildei.

18. Spēja novērtēt un motivēt pakļautībā esošos darbiniekus.

19. Spēja celt profesionālo kvalifikāciju, kā arī motivēt citus darbiniekus profesionāli pilnveidoties.

20. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.

21. Spēja lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.

22. Spēja strādāt komandā un sadarboties ar kolēģiem, ievērojot saskarsmes prasmes, profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus.

23. Spēja racionāli izmantot savu darba laiku.

24. Spēja ievērot darba tiesisko attiecību normas.

25. Spēja ievērot darba aizsardzības un drošības tehnikas normatīvo aktu prasības.

26. Spēja ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, veikt profesionālos pienākumus, nekaitējot apkārtējai videi.

27. Spēja ievērot personīgās higiēnas prasības.

28. Spēja, ja nepieciešams, sniegt pirmo palīdzību.

29. Spēja ievērot formas tērpa nēsāšanas noteikumus.

30. Spēja veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu.

3.59.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Sastādīt organizācijas drošības audita plānu.

2. Apsekojot objektu, apzināt riskus un draudus.

3. Izstrādāt priekšlikumus risku un draudu novēršanai.

4. Izstrādāt risku un draudu novēršanas pasākumu secību.

5. Veikt drošības instruktāžu apsargājamā objekta darbiniekiem un uzraudzīt instruktāžas izpildi.

6. Sadarboties ar kolēģiem un strādāt komandā, ievērojot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus.

7. Identificēt problēmas un trūkumus drošības jautājumos.

8. Konsultēt uzņēmuma citu struktūrvienību darbiniekus drošības jautājumos.

9. Noteikt uzņēmuma rīkoto pasākumu raksturu, kā arī izstrādāt pasākumu norises drošības plānu un organizēt pasākumos drošību atbilstoši drošības plānam.

10. Pārzināt normatīvos aktus un citus saistošos dokumentus drošības jomā un izpildīt tos.

11. Lietot informācijas tehnoloģijas un biroja tehniku savā profesionālajā darbībā.

12. Izvērtēt, atspoguļot un apkopot notikumu secību apsargājamajā objektā.

13. Pārzināt apsargājamo objektu.

14. Izstrādāt iekšējos normatīvos aktus drošības jomā atbilstoši apsargājamā objekta drošības koncepcijai.

15. Pārzināt dokumentu uzglabāšanas un aprites noteikumus.

16. Izvērtēt un klasificēt ārkārtas situācijas atbilstoši to bīstamības pakāpei, prognozēt un plānot rīcības gaitu, kontrolēt plāna izpildi.

17. Rīkoties ar drošības sistēmām, kontrolējot to uzstādīšanu, darbību un apkopi.

18. Novērtēt drošības aprīkojuma tehnisko stāvokli, identificēt problēmas sarežģītību un rīkoties atbilstoši konkrētajai situācijai.

19. Kontrolēt materiālo vērtību drošību.

20. Novērst ļaunprātīgu rīcību pret uzņēmuma materiālajām vērtībām.

21. Saskatīt nepilnības un formulēt priekšlikumus apsargājamā objekta materiālo vērtību saglabāšanai.

22. Novērtēt objekta apsardzes darbinieku uzticamību.

23. Sekot līdzi apsardzes nozares aktualitātēm un sniegt priekšlikumus jaunāko risinājumu ieviešanai.

24. Novērtēt situāciju un identificēt pretlikumīgu darbību.

25. Nodot precīzu informāciju tiesībsargājošajām iestādēm pretlikumīgu darbību konstatēšanas gadījumos.

26. Lietot speciālus cīņas paņēmienus un apsardzes speclīdzekļus.

27. Pārzināt normatīvos aktus apsardzes jomā un sekot līdzi izmaiņām tajos.

28. Analizēt jaunākās noziedzības tendences un metodes, lietot iegūto informāciju preventīvo pasākumu veikšanai.

29. Ievērot darba aizsardzības un drošības tehnikas normatīvo aktu prasības.

30. Organizēt un veikt pakļauto darbinieku instruktāžas drošības tehnikas jautājumos.

31. Piedalīties darba intervijās un izvērtēt pretendentu atbilstību uzņēmumā veicamajiem drošības pasākumiem.

32. Izvērtēt darbinieka piemērotību veicamajam darbam un nepieciešamās iemaņas konkrētu darbu izpildei.

33. Instruēt darbinieku par veicamajiem pienākumiem, ņemot vērā objekta specifiku.

34. Plānot darba gaitu, efektīvi izmantojot resursus.

35. Elastīgi reaģēt uz izmaiņām darba procesos un pielāgoties pārmaiņām.

36. Organizēt komandas darbu, veidojot pozitīvu saskarsmi un efektīvi risināt problēmsituācijas.

37. Motivēt darbiniekus labākai darba izpildei.

38. Kontaktēties ar darbiniekiem un radīt pozitīvu psiholoģisko klimatu kolektīvā.

39. Ievērot darba tiesisko attiecību normas.

40. Paaugstināt kvalifikāciju.

41. Pilnveidot komunikācijas prasmes.

42. Pārvaldīt valsts valodu.

43. Pārvaldīt vienu svešvalodu profesionālās saziņas līmenī.

44. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.

45. Lietot jauniegūtās zināšanas apsardzes darba organizēšanā.

46. Patstāvīgi organizēt savu darbu, analizēt darba gaitu, uzņemties atbildību par sava darba rezultātu.

47. Pamatot savu viedokli un argumentēt to.

48. Ievērot personīgās higiēnas prasības un uzraudzīt, lai tās ievērotu arī citi darbinieki.

49. Kontrolēt darbinieku formas tērpu nēsāšanas noteikumu ievērošanu.

50. Ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības un veikt profesionālos pienākumus, nekaitējot videi.

51. Sniegt pirmo palīdzību, novērtējot situāciju.

3.59.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. materiālo vērtību uzskaites principi;

1.2. preču un citu materiālo vērtību uzglabāšanas noteikumi;

1.3. monitoringa principi;

1.4. informācijas avoti.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. uzņēmuma struktūra;

2.2. iekšējo normatīvo aktu izstrādes principi;

2.3. dokumentu uzglabāšanas noteikumi;

2.4. dokumentu aprite;

2.5. pūļa psiholoģija;

2.6. civilā aizsardzība;

2.7. plānošana;

2.8. efektīva resursu izmantošana;

2.9. vadības stili;

2.10. pārmaiņu vadība;

2.11. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. risku un draudu klasifikācija;

3.2. objekta teritorijas plānošana;

3.3. objekta ģeogrāfiskā atrašanās vieta;

3.4. drošības tehnikas noteikumi;

3.5. veiksmīga komunikācija;

3.6. drošības organizēšana;

3.7. dokumentu pārvaldība;

3.8. atskaišu sagatavošana;

3.9. drošības koncepcija;

3.10. ārkārtas situāciju klasifikācija;

3.11. drošības tehniskās sistēmas;

3.12. informācijas tehnoloģijas un biroja tehnika;

3.13. saskarsmes psiholoģija;

3.14. tiesībsargājošās iestādes un tehniskie dienesti;

3.15. normatīvie akti apsardzes jomā;

3.16. darba tiesisko attiecību normas;

3.17. darba aizsardzības noteikumi;

3.18. personīgās higiēnas normas un formas tērpu nēsāšanas noteikumi;

3.19. profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipi;

3.20. apsargājamā objekta darbības specifika;

3.21. pirmā palīdzība;

3.22. apsardzes darba un objekta specifika;

3.23. laika plānošana;

3.24. konfliktu risināšana;

3.25. valsts valoda;

3.26. viena svešvaloda profesionālās saziņas līmenī;

3.27. vides aizsardzība.

3.60. Datorizētās ciparu vadības (CNC)
metālapstrādes darbgaldu iestatītāja profesijas standarts

3.60.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums – datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbgaldu iestatītājs.

2. Profesijas kods – 7223 08.

3.60.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

– datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbgaldu iestatītājs veic darbgaldu iestatīšanu atbilstoši tehnoloģiskajam procesam; operatīvi veic nepieciešamās tehnoloģiskā procesa korekcijas un sniedz tehnisku atbalstu datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbgaldu operatoram.

Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbgaldu iestatītājs strādā metālapstrādes un mašīnbūves nozares uzņēmumos un citos uzņēmumos, kuros ražošanas procesā izmanto datorizētos ciparu vadības (CNC) darbgaldus.

3.60.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja analizēt darba uzdevuma izpildei nepieciešamo informāciju un izpildīt darbu saskaņā ar tehnisko dokumentāciju.

2. Spēja izveidot datorizētās ciparu vadības (CNC) apstrādes procesa programmu.

3. Spēja izvēlēties un uzstādīt instrumentus un palīgierīces uz darbgalda atbilstoši tehnoloģiskajam procesam.

4. Spēja ievadīt datorizētās ciparu vadības (CNC) apstrādes procesa programmu un koriģēt apstrādes režīmu, piesaistīt instrumentus un izgatavot kontroldetaļu.

5. Spēja pārbaudīt kontroldetaļas izmērus, analizēt iegūtos mērījumu rezultātus un, ja nepieciešams, veikt izmaiņas datorizētās ciparu vadības (CNC) apstrādes procesa programmās.

6. Spēja ievērot darba aizsardzības normatīvo aktu prasības, tai skaitā lietot darba apģērbu, individuālos aizsardzības līdzekļus un kolektīvos darba aizsardzības līdzekļus atbilstoši darba aizsardzības prasībām, lietot darbgalda aizsardzības aprīkojumu.

7. Spēja sniegt pirmo palīdzību.

8. Spēja ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības.

9. Spēja lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.

10. Spēja profesionāli pilnveidoties un sekot līdzi jaunākajām tehnoloģijām datorizētās ciparu vadības (CNC) jomā.

11. Spēja strādāt komandā, ievērojot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus.

12. Spēja plānot un organizēt savu darbu un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu.

13. Spēja ievērot darba tiesisko attiecību normas.

14. Spēja sazināties valsts valodā.

15. Spēja sazināties vienā svešvalodā.

3.60.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Lietot darba pienākumu izpildei nepieciešamo informāciju, izpildīt darbu, pamatojoties uz tehnisko dokumentāciju un sazinoties ar darba vadītāju.

2. Lasīt rasējumus.

3. Lasīt datorizētās ciparu vadības (CNC) apstrādes procesa programmu.

4. Izvēlēties atbilstošu tehnoloģisko aprīkojumu.

5. Izvēlēties darbgaldu iestatīšanai nepieciešamos instrumentus.

6. Izvēlēties un sagatavot palīgmateriālus atbilstoši tehnoloģiskajam procesam.

7. Izveidot apstrādes programmu, analizējot darbgalda un instrumentu veiktspēju.

8. Ievadīt datorizētās ciparu vadības (CNC) apstrādes procesa programmu un koriģēt apstrādes režīmus.

9. Iestatīt un piesaistīt instrumentus.

10. Izvēlēties mērinstrumentus.

11. Pārbaudīt izmēru un virsmas kvalitātes atbilstību tehniskās dokumentācijas prasībām.

12. Instruēt datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbgaldu operatoru par darbgalda specifiku, tehnoloģisko procesu un tā izmaiņām.

13. Veikt darbgalda apkopi atbilstoši lietošanas instrukcijām.

14. Veikt darbgalda vizuālo un tehnisko pārbaudi pirms darba uzsākšanas.

15. Uzturēt kārtībā darba vietu.

16. Izprast un ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības.

17. Ievērot elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus.

18. Ievērot darba aizsardzības normatīvo aktu prasības, lietot iekārtu un darbgaldu aizsardzības aprīkojumu, pārbaudīt instrumentu un aprīkojuma atbilstību darba aizsardzības prasībām, lietot individuālos aizsardzības līdzekļus un kolektīvos darba aizsardzības līdzekļus.

19. Sniegt pirmo palīdzību.

20. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.

21. Apgūt profesionālās kvalifikācijas pilnveidei nepieciešamās zināšanas, sekot informācijai par jaunākajām tendencēm datorizētās ciparu vadības (CNC) darbgaldu jomā.

22. Darba uzdevuma ietvaros sadarboties ar citiem darbiniekiem, strādāt komandā un ievērot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus un darba kārtības noteikumus.

23. Veikt darba pienākumus, nekaitējot savai un citu personu veselībai.

24. Atpazīt darba vides riskus un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai mazinātu to ietekmi.

25. Pārvaldīt valsts valodu.

26. Pārvaldīt vienu svešvalodu saziņas līmenī.

27. Veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu.

28. Ievērot darba tiesisko attiecību normas.

3.60.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. ražošanas tehnoloģiskie procesi;

1.2. ražošanas procesu organizācija;

1.3. komercdarbības pamati;

1.4. ergonomikas pamati.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. materiālmācība;

2.2. smērvielas, dzesēšanas šķidrumi un citi tehnoloģiskie palīgmateriāli;

2.3. kvalitātes kontrole;

2.4. komunikācijas pamati;

2.5. informācijas ieguves metodes;

2.6. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. tehniskā dokumentācija;

3.2. materiālu apstrādes tehnoloģija;

3.3. materiālu apstrādes instrumenti;

3.4. darbgaldi un to tehnoloģiskās iespējas;

3.5. instrumentu un palīgierīču stiprināšanas veidi;

3.6. sagataves nostiprināšanas paņēmieni;

3.7. datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbgaldu darba instrumenti;

3.8. darbgaldu apkopes un darbības pārbaudes operācijas;

3.9. instrumentu darbspējas novērtēšana;

3.10. informātikas pamati;

3.11. datorizētās ciparu vadības (CNC) programmēšanas valodas;

3.12. atslēdznieka darbi;

3.13. mērinstrumenti;

3.14. mērīšanas metodes;

3.15. virsmas kvalitātes kontroles metodes;

3.16. pielaides un sēžas;

3.17. rasēšanas pamati;

3.18. darba aizsardzība (darba vietas aizsardzības aprīkojums, darba drošības zīmes un signāli, individuālie aizsardzības līdzekļi un kolektīvie darba aizsardzības līdzekļi un to lietošana, darba aizsardzības prasības darbā ar instrumentiem un aprīkojumu);

3.19. elektrodrošības noteikumi;

3.20. ugunsdrošības noteikumi, rīcība ugunsgrēka gadījumā;

3.21. pirmās palīdzības sniegšana;

3.22. profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipi;

3.23. vides aizsardzība;

3.24. darba tiesiskās attiecības;

3.25. valsts valoda;

3.26. viena svešvaloda saziņas līmenī.

3.61. Autovirsbūvju remontatslēdznieka profesijas standarts

3.61.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums – autovirsbūvju remontatslēdznieks.

2. Profesijas kods – 7231 15.

3.61.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

– autovirsbūvju remontatslēdznieks veic transportlīdzekļu, transportlīdzekļu sastāvu, traktortehnikas (turpmāk tekstā – transportlīdzekļi) virsbūvju, kabīņu, furgonu, vagonu (turpmāk tekstā – virsbūves), kā arī to sastāvdaļu nomaiņu, remontu, restaurāciju un virsmas sagatavošanu krāsošanai.

Autovirsbūvju remontatslēdznieks strādā uzņēmumos, kuros veic transportlīdzekļu tehnisko apkopi un remontu, specializējoties virsbūvju remontdarbu izpildē, var būt pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.

3.61.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja noteikt nepieciešamos transportlīdzekļu virsbūvju remontdarbus un saplānot tos atbilstoši ražotāju noteiktajai remonta tehnoloģijai.

2. Spēja noteikt transportlīdzekļu virsbūvju remontdarbu izmaksas un novērtēt remontdarbu ekonomisko pamatotību.

3. Spēja sagatavot darba vietu transportlīdzekļu virsbūvju remontdarbu veikšanai.

4. Spēja novērtēt un izmērīt transportlīdzekļu virsbūvju deformāciju lielumu un apjomu, plānot deformāciju novēršanas darbu secību un noteikt nepieciešamo tehnoloģiju.

5. Spēja veikt nepieciešamo transportlīdzekļu virsbūvju detaļu demontāžu un montāžu, kā arī veikt pretkorozijas apstrādi.

6. Spēja atjaunot transportlīdzekļu virsbūvju bojāto detaļu virsmu formas, izmantojot virsbūves remonta stendu, lietojot atslēdznieka rokas instrumentus un izmantojot alvošanas un špaktelēšanas remonttehnoloģiju.

7. Spēja transportlīdzekļu virsbūvju remontdarbos izmantot metināšanas tehnoloģijas (gāzmetināšana, lokmetināšana, kontaktmetināšana).

8. Spēja kontrolēt darba kvalitāti, izdarot mērījumus un vizuāli novērtējot transportlīdzekļu virsbūves.

9. Spēja ievērot darba aizsardzības normatīvo aktu prasības, pārbaudīt un lietot remontatslēdznieka instrumentus un aprīkojumu, darba apģērbu, individuālos aizsardzības līdzekļus un kolektīvos darba aizsardzības līdzekļus atbilstoši darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām.

10. Spēja sniegt pirmo palīdzību.

11. Spēja ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības.

12. Spēja lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.

13. Spēja profesionāli pilnveidoties un sekot līdzi jaunākajām tehnoloģijām transportlīdzekļu virsbūvju remonta jomā.

14. Spēja strādāt komandā, ievērojot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus.

15. Spēja plānot un organizēt savu darbu un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu.

16. Spēja ievērot darba tiesisko attiecību normas.

17. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.

3.61.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Lasīt un izprast tehnisko dokumentāciju, izmantot iegūto informāciju darba procesā.

2. Vizuāli novērtēt transportlīdzekļu virsbūvju un to detaļu deformācijas.

3. Veikt transportlīdzekļu virsbūvju konstrukcijas ģeometrijas kontrolmērījumus.

4. Izvēlēties atbilstošāko tehnoloģisko risinājumu transportlīdzekļu virsbūvju remontdarbu veikšanai.

5. Izmantot ražotāju noteikto transportlīdzekļu virsbūvju remonta tehnoloģiju.

6. Vizuāli novērtējot un izmantojot mērierīces, pamatot, kurām detaļām, mezgliem vai agregātiem nepieciešama demontāža, nomaiņa vai remonts.

7. Lasīt darba uzdevumu un izveidoto tāmi.

8. Novērtēt transportlīdzekļu virsbūvju remontdarbu izmaksas un darbietilpību.

9. Sagatavot darba vietu atbilstoši izmantojamā aprīkojuma un iekārtu lietošanas instrukcijām.

10. Lasīt iekārtu un instrumentu lietošanas instrukcijas.

11. Izmantot elektroniskos informācijas avotus un tehnisko literatūru.

12. Sagatavot palīgiekārtas atbilstoši izmantojamā aprīkojuma un iekārtu lietošanas instrukcijām.

13. Sakārtot darba vietu atbilstoši uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumiem.

14. Veikt iekārtu un instrumentu apkopi atbilstoši to lietošanas instrukcijām.

15. Lietot mehāniskās, elektroniskās un lāzera mērierīces.

16. Izmantot darbā atslēdznieka rokas instrumentus un pneimatiskos un elektriskos rokas instrumentus.

17. Izmantot transportlīdzekļu virsbūvju remontu tehnoloģijai atbilstošus materiālus.

18. Lietot maskēšanas materiālus.

19. Alvot un špaktelēt virsmas.

20. Atjaunot deformētās virsmas izvelkot.

21. Izmantot līmēšanas tehnoloģijas.

22. Izmantot metināšanas tehnoloģijas (gāzmetināšana, lokmetināšana, kontaktmetināšana).

23. Lietot virsmas deformācijas noteikšanas instrumentus.

24. Izprast un ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības.

25. Ievērot darba aizsardzības normatīvo aktu prasības, tai skaitā strādājot paaugstinātas bīstamības apstākļos.

26. Atpazīt drošības zīmes un ievērot tās.

27. Ievērot elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus.

28. Lietot iekārtu un darbgaldu aizsardzības aprīkojumu.

29. Pārbaudīt instrumentu un aprīkojuma atbilstību darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām.

30. Lietot individuālos aizsardzības līdzekļus un kolektīvos darba aizsardzības līdzekļus.

31. Sniegt pirmo palīdzību.

32. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.

33. Apgūt profesionālās kvalifikācijas pilnveidei nepieciešamās zināšanas, sekot līdzi informācijai par jaunākajām tendencēm transportlīdzekļu virsbūvju remonttehnoloģiju jomā.

34. Piedalīties darba aizsardzības apmācībās (instruktāžās) un savlaicīgi veikt obligātās veselības pārbaudes.

35. Darba uzdevuma ietvaros sadarboties ar citiem darbiniekiem, strādājot komandā un ievērojot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus un darba kārtības noteikumus.

36. Veikt darba pienākumus, nekaitējot savai un citu personu veselībai.

37. Atpazīt darba vides riskus un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai mazinātu to ietekmi.

38. Pārvaldīt valsts valodu.

39. Pārvaldīt vienu svešvalodu saziņas līmenī.

40. Veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu.

41. Ievērot darba tiesisko attiecību normas.

3.61.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. ķīmija (automobiļos un remontdarbos izmantojamo vielu īpašības);

1.2. līmēšanas tehnoloģijas;

1.3. remontdarbu procesu organizācija;

1.4. komercdarbības pamati;

1.5. ergonomikas pamati.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. transportlīdzekļu virsbūvju remontdarbu izmaksu aprēķini;

2.2. darba normēšanas pamati;

2.3. darba vietas sagatavošana un uzturēšana kārtībā;

2.4. elektrotehnika;

2.5. automobiļu remontam nepieciešamās iekārtas un instrumenti;

2.6. iekārtu un instrumentu apkope;

2.7. materiālu mācība (metāli, plastmasas, tehniskie šķidrumi, naftas produkti, pretkorozijas līdzekļi un trokšņu izolācijas materiāli);

2.8. metālu tehnoloģija;

2.9. rasēšanas pamati;

2.10. sauszemes transportlīdzekļu uzbūve un konstrukcija;

2.11. tehniskā mehānika;

2.12. transportlīdzekļu virsbūvju remontam nepieciešamie ekspluatācijas materiāli;

2.13. darbs ar tvertnēm ierobežotas redzamības apstākļos, ierobežota pārvietojuma apstākļos, paaugstinātas ugunsbīstamības apstākļos;

2.14. komunikācijas pamati;

2.15. informācijas ieguves metodes;

2.16. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. transportlīdzekļu virsbūvju remontu tehnoloģijas;

3.2. tehniskie mērījumi;

3.3. atslēdznieka darba pamati;

3.4. informācijpratība (informācijas tehnoloģijas);

3.5. izmēru ķēdes;

3.6. lokmetināšana;

3.7. gāzmetināšana;

3.8. kontaktmetināšana;

3.9. darba aizsardzība (darba vietas aizsardzības aprīkojums, darba drošības zīmes un signāli, individuālie aizsardzības līdzekļi un kolektīvie darba aizsardzības līdzekļi un to lietošana, darba aizsardzības prasības darbā ar instrumentiem un aprīkojumu);

3.10. elektrodrošības noteikumi;

3.11. ugunsdrošības noteikumi, rīcība ugunsgrēka gadījumā;

3.12. pirmās palīdzības sniegšana;

3.13. vides aizsardzība;

3.14. profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipi;

3.15. darba tiesiskās attiecības;

3.16. valsts valoda;

3.17. viena svešvaloda saziņas līmenī.

3.62. Programmvadības kokapstrādes darbgaldu/līniju operatora profesijas standarts

3.62.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums – programmvadības kokapstrādes darbgaldu/līniju operators.

2. Profesijas kods – 7523 06.

3.62.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

– programmvadības kokapstrādes darbgaldu/līniju operators veic koksnes un koksnes plātņu materiālu mehānisko apstrādi patstāvīgi vai komandā ar citiem nozares speciālistiem, izmantojot programmvadības kokapstrādes darbgaldus/līnijas.

Programmvadības kokapstrādes darbgaldu/līniju operators strādā kokapstrādes un mēbeļu ražošanas uzņēmumos.

3.62.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja vizuāli novērtēt programmvadības kokapstrādes darbgaldu/līniju tehnisko stāvokli, iespējamos riskus.

2. Spēja lietot programmvadības kokapstrādes darbgaldu/līnijas vadības programmu.

3. Spēja noteikt darba uzdevumam piemērotu kokapstrādes izejmateriālu.

4. Spēja noteikt un izvēlēties apstrādājamajam materiālam atbilstošu koksnes griezējinstrumentu darba uzdevuma izpildei.

5. Spēja noteikt programmvadības kokapstrādes darbgaldu/līniju gatavību darbam.

6. Spēja lietot programmvadības kokapstrādes darbgaldu/līniju specializētās programmas un ieviest korekcijas apstrādes programmās atbilstoši veiktajiem kontrolmērījumiem.

7. Spēja noteikt un novērtēt kokapstrādes izejmateriālu atbilstību darba uzdevumam, sagatavot darba vietu atbilstoši tehnoloģiskajam procesam.

8. Spēja vadīt programmvadības kokapstrādes darbgaldu/līniju darbību, nodrošināt tās pārraudzību un veikt ikdienas tehnisko apkopi.

9. Spēja izvēlēties un uzstādīt darba uzdevumam atbilstošas nepieciešamās palīgierīces un aizsargierīces.

10. Spēja izvēlēties atbilstošus mērinstrumentus un citus tehniskos līdzekļus kontrolmērījumu veikšanai.

11. Spēja lasīt kokizstrādājumu rasējumus un tehnisko dokumentāciju.

12. Spēja pastāvīgi novērtēt programmvadības kokapstrādes darbgaldu/līniju palīgierīču, aizsargierīču un griezējinstrumentu tehnisko stāvokli un nolietojumu.

13. Spēja izmantot datubāzes, tehnisko dokumentāciju un citus informācijas avotus un iepazīties ar jaunākajām tehnoloģijām, instrumentiem un specializēto kokapstrādes programmu nodrošinājumiem.

14. Spēja izprast un ievērot darba aizsardzības normatīvo aktu prasības, veikt darba pienākumus, nekaitējot savai un citu personu veselībai, izvēlēties un lietot piemērotu darba apģērbu un individuālos aizsardzības līdzekļus, atpazīt un atbilstoši reaģēt uz drošības signāliem un zīmēm.

15. Spēja ievērot ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības.

16. Spēja veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu.

17. Spēja ievērot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus.

18. Spēja sniegt pirmo palīdzību.

19. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.

20. Spēja ievērot darba tiesisko attiecību normas.

3.62.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Atšķirt koku sugas, kokmateriālu veidus un koka plātņu materiālus, noteikt to lietošanas iespējas.

2. Noteikt koksnes izejmateriālu atbilstību darba uzdevuma veikšanai.

3. Izvērtēt koksnes materiālu kvalitātes atbilstību apstrādei ar programmvadības kokapstrādes darbgaldiem/līnijām.

4. Noteikt pasūtījuma izpildei nepieciešamo koksnes izejmateriāla daudzumu un darba apjomu.

5. Novērtēt programmvadības kokapstrādes darbgaldu/līniju tehnisko stāvokli.

6. Izmantot programmvadības kokapstrādes darbgaldu/līniju iekārtas.

7. Salīdzināt esošos un nepieciešamos programmvadības kokapstrādes darbgaldu/līniju iestatījumus.

8. Lietot šablonus programmvadības kokapstrādes darbgaldos/līnijās.

9. Izvēlēties un lietot mērinstrumentus programmvadības kokapstrādes darbgaldu/līniju griezējinstrumentu kontrolmērījumu veikšanai.

10. Veikt korekcijas kokapstrādes darbgaldu/līniju programmā atbilstoši produkcijas kontroles mērījumiem.

11. Izvēlēties, uzstādīt un izmantot atbilstošus programmvadības kokapstrādes darbgaldu/līniju griezējinstrumentus.

12. Lietot programmvadības kokapstrādes darbgaldu/līniju specializētās programmas.

13. Lasīt koksnes darbgalda/līnijas tehnoloģiskā procesa programmu, kokizstrādājumu rasējumus un tehnisko dokumentāciju.

14. Veikt saražotās produkcijas uzskaiti un noformēt dokumentāciju.

15. Uztvert, izprast un lietot programmvadības kokapstrādes darbgaldu/līniju skaņas, vizuālos un tekstveida signālus - paziņojumus.

16. Veikt koksnes un koksnes plātņu materiālu mehānisko apstrādi programmvadības kokapstrādes darbgaldos/līnijās.

17. Novērtēt programmvadības kokapstrādes darbgaldu/līniju, palīgierīču un aizsargierīču tehnisko stāvokli.

18. Ievērot darba aizsardzības normatīvo aktu prasības, izvēlēties un lietot piemērotu darba apģērbu un individuālos aizsardzības līdzekļus, atpazīt un atbilstoši reaģēt uz drošības signāliem un zīmēm.

19. Ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības.

20. Sniegt pirmo palīdzību.

21. Strādāt kolektīvā, ievērojot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus.

22. Veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu.

23. Pārvaldīt valsts valodu.

24. Pārvaldīt vienu svešvalodu saziņas līmenī.

25. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.

26. Ievērot darba tiesisko attiecību normas.

3.62.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. elektrotehnikas pamati;

1.2. saskarsmes pamati;

1.3. ergonomika;

1.4. mehatronika.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. kokapstrādes tehniskie apzīmējumi;

2.2. kokizstrādājumu rasējumi;

2.3. koku sugas;

2.4. kokapstrādes izejmateriālu veidi, to īpašības un apzīmējumi;

2.5. matemātikas pamati;

2.6. tehniskā dokumentācija;

2.7. kokapstrādes tehnoloģiskais process;

2.8. koksnes griezējinstrumentu un atslēdznieka instrumentu lietošanas veidi un iespējas;

2.9. ar programmvadības kokapstrādes darbgaldu/līniju saistīto tehnoloģisko ierīču darbība;

2.10. CAD datorizētā rasēšana;

2.11. fizikas pamati;

2.12. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. tehniskā mērīšana kokapstrādes nozarē;

3.2. koksnes apstrādes pamati;

3.3. kokapstrādes darbgaldu/līniju uzbūve un darbības principi;

3.4. specializētās kokapstrādes programmvadības darbība;

3.5. koksnes uzbūve un vainas;

3.6. koksnes sagataves bāzes virsmu noteikšana un uzstādīšanas veidi;

3.7. informācijas tehnoloģijas;

3.8. darba vietas uzkopšanas paņēmieni un secība;

3.9. darba aizsardzība (individuālie aizsardzības līdzekļi, drošības zīmes un signāli);

3.10. ugunsdrošības noteikumi (rīcība ugunsgrēka gadījumā);

3.11. elektrodrošības noteikumi;

3.12. pirmā palīdzība;

3.13. vides aizsardzība;

3.14. profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipi;

3.15. darba tiesiskās attiecības;

3.16. valsts valoda;

3.17. viena svešvaloda saziņas līmenī.

3.63. Tapsētāja profesijas standarts

3.63.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums – tapsētājs.

2. Profesijas kods – 7534 01.

3.63.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

– tapsētājs ir speciālists, kurš izgatavo dažādu veidu tapsējumus, remontē un restaurē tos; veic dažādu mēbeļu izstrādājumu apvilkšanu, izmantojot tapsēšanas materiālus.

Tapsētājs strādā galdniecības, kokapstrādes vai mēbeļu ražošanas uzņēmumos, mēbeļu remonta un restaurācijas uzņēmumos, var būt pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.

3.63.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja noteikt, izvērtēt un izvēlēties darba uzdevuma veikšanai nepieciešamos tapsējamos materiālus atbilstoši to īpašībām, savstarpējās saderības un lietojuma veidam, aprēķināt to patēriņu.

2. Spēja izvēlēties tapsēšanas tehnoloģiju, izvērtējot tapsējamā priekšmeta funkciju, tā vizuālo izskatu un ergonomiku, pārzināt dažādus konstruktīvos tapsēšanas paņēmienus vai metodes un izvēlēties tapsēšanas metodei piemērotus materiālus.

3. Spēja noteikt un novērtēt tapsēšanas izejmateriālus konkrētā darba uzdevuma veikšanai, organizēt un uzturēt darba vietu atbilstoši tapsēšanas tehnoloģiskajam procesam.

4. Spēja rūpīgi un secīgi veikt tapsēšanas darbus atbilstoši izvēlētajai tehnoloģijai, izvēlēties, iestatīt un lietot atbilstošus instrumentus un iekārtas darba uzdevuma izpildei.

5. Spēja patstāvīgi plānot un organizēt darbu, lasīt tehnoloģiskās kartes un rasējumus, atpazīt dažādus tapsējamo materiālu tehniskos apzīmējumus, izvēlēties atbilstošus tapsējamo materiālu izmērus un formātu standartus, ievērojot resursu taupību.

6. Spēja aprēķināt tapsējamam priekšmetam nepieciešamo darba un materiālu apjomu, izvērtējot bojājuma veidu un tā rašanās iemeslus.

7. Spēja veikt tapsējuma demontāžu tā remontam nepieciešamajā apjomā un atjaunot to, novēršot remontējamā priekšmeta esošos trūkumus un defektus.

8. Spēja izvēlēties restaurējamam priekšmetam tādas tapsējuma restaurācijas metodes, kas neradīs priekšmetam lielākus bojājumus, kā nepieciešams, lai atjaunotu tapsējumu.

9. Spēja izvēlēties restaurējamajam priekšmetam autentiskus vai maksimāli oriģinālam līdzīgus tapsējamos materiālus un metodiku.

10. Spēja, veicot restaurējamā priekšmeta demontāžu, rūpīgi dokumentēt tapsējuma oriģinālo izgatavošanas tehnoloģiju un veikt tapsējuma faktiskā stāvokļa fotofiksāciju.

11. Spēja atjaunot tapsējumu, izprotot un precīzi ievērojot tehnoloģijas un materiālus, kas lietotas restaurējamā priekšmeta izgatavošanā.

12. Spēja rūpīgi veikt priekšmeta fotofiksāciju pirms restaurācijas un priekšmeta restaurācijas gaitā, veicot demontāžu un atjaunojot to, saglabāt liecības par sākotnējo tapsējumu un iepriekš veiktajiem remontiem vai restaurāciju.

13. Spēja izvērtēt savu profesionālo kompetenci, veicot tapsējuma restaurācijas darbus, ja nepieciešams, pieaicināt un sadarboties ar augstākas kvalifikācijas restaurācijas speciālistiem.

14. Spēja izmantot datubāzes, tehnisko dokumentāciju un citus informācijas avotus un iepazīties ar jaunākajām tehnoloģijām, instrumentiem, tapsēšanas materiāliem un metodēm, dalīties pieredzē ar kolēģiem.

15. Spēja uzklausīt pasūtītāja vēlmes, izstrādāt dažādus tapsēšanas piedāvājumus, izklāstīt tos pasūtītājam saprotamā formā, izskaidrot atšķirīgu piedāvājumu priekšrocības un trūkumus, precīzi aprēķināt pasūtījuma izpildei nepieciešamās izmaksas.

16. Spēja veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu.

17. Spēja izprast un ievērot darba aizsardzības, vides aizsardzības un ugunsdrošības normatīvo aktu prasības, veikt darba pienākumus, nekaitējot savai un citu personu veselībai.

18. Spēja ievērot darba tiesisko attiecību normas.

19. Spēja sniegt pirmo palīdzību.

20. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.

21. Spēja ievērot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus.

3.63.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Lasīt rasējumus un nolasīt tehniskos zīmējumus.

2. Atšķirt un salīdzināt tapsējamos materiālus.

3. Veikt izmantojamā materiāla mērījumus un aprēķinus.

4. Izvēlēties tapsēšanas veidu.

5. Naglot un skavot tapsēšanas materiālus.

6. Siet un montēt mēbeļu atsperes.

7. Veidot tapsējuma formu.

8. Izgatavot šablonus.

9. Izgatavot piegrieztnes.

10. Šūt tapsējumu.

11. Līmēt tapsēšanas materiālus.

12. Izvēlēties piemērotus apstrādes režīmus.

13. Mainīt iekārtas iestatījumus.

14. Demontēt tapsējumu (izvilkt naglas, skavas, atārdīt audumu un demontēt citu tapsējamo materiālu).

15. Novērtēt tapsējuma bojājumu apjomu.

16. Dokumentēt restaurējamā tapsējuma faktisko stāvokli.

17. Piemeklēt oriģinālajam tapsējumam atbilstošus materiālus.

18. Veikt fotofiksāciju.

19. Sagatavot tapsējuma restaurācijas darbu dokumentāciju.

20. Sakārtot darba vietu.

21. Sakopt tapsēšanā izmantojamās iekārtas.

22. Racionāli izmantot tapsējamo materiālu.

23. Ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, sagatavot materiālu pārpalikumus un nolietotos materiālus utilizācijai.

24. Apmainīties ar informāciju (par tehnoloģijām, pasūtījumiem, darba gaitu).

25. Komunicēt ar klientu.

26. Sagatavot tāmi, pavaddokumentus un rēķinus.

27. Novērtēt darba drošības riskus darbnīcā.

28. Ievērot darba aizsardzības normatīvo aktu prasības, lietot individuālos aizsardzības līdzekļus.

29. Sniegt pirmo palīdzību.

30. Ievērot ugunsdrošības noteikumus un rīkoties ugunsgrēka gadījumā.

31. Strādāt kolektīvā, ievērojot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus.

32. Veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu.

33. Pārvaldīt valsts valodu.

34. Pārvaldīt vienu svešvalodu profesionālajā saziņas līmenī.

35. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.

36. Ievērot darba tiesisko attiecību normas.

3.63.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. darba organizācijas principi;

1.2. saskarsmes pamati;

1.3. informācijas tehnoloģijas;

1.4. lietvedība.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. vecās un laikmetīgās tapsēšanas tehnoloģijas;

2.2. kompozīcija un krāsu mācība;

2.3. rasēšanas pamati;

2.4. apzīmējumi rasējumā;

2.5. detaļu izgatavošanas tehnoloģija;

2.6. iekārtu uzbūve;

2.7. fotografēšana;

2.8. stilu mācība;

2.9. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. tehniskā rasēšana;

3.2. uzmērīšana;

3.3. mērinstrumenti un to lietošana;

3.4. laukumu aprēķināšana;

3.5. tapsēšanas tehnoloģijas;

3.6. mīksto mēbeļu elementu izgatavošanas tehnoloģija;

3.7. tapsējamo materiālu tehniskie apzīmējumi;

3.8. tapsēšanas tehnoloģiju secība;

3.9. autentiskās tapsēšanas tehnoloģijas;

3.10. tapsējamo materiālu veidi;

3.11. darba aizsardzība;

3.12. ugunsdrošības noteikumi (rīcība ugunsgrēka gadījumā);

3.13. pirmā palīdzība;

3.14. vides aizsardzība;

3.15. profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipi;

3.16. darba tiesiskās attiecības;

3.17. valsts valoda;

3.18. viena svešvaloda profesionālajā saziņas līmenī.";

3.17. svītrot sadaļas "IV. Otrā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesiju standarti" 4.8. apakšnodaļu "Koksnes materiālu apstrādātāja profesijas standarts";

3.18. aizstāt sadaļas "IV. Otrā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesiju standarti" 4.20. apakšnodaļas sadaļas "4.20.1. Vispārīgie jautājumi" 2. punktā profesijas kodu "7126 03 Inženierkomunikāciju MONTĒTĀJS" ar profesijas kodu "7126 06 Inženierkomunikāciju MONTĒTĀJS";

3.19. papildināt sadaļu "IV. Otrā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesiju standarti" aiz apakšnodaļas "4.28. Ķīmiskās produkcijas ražošanas operatora profesijas standarts" ar apakšnodaļām "4.29. Mazumtirdzniecības veikala pārdevēja profesijas standarts", "4.30. Gāzmetinātāja (OAW) profesijas standarts", "4.31. Rokas lokmetinātāja (MMA) profesijas standarts", "4.32. Atslēdznieka profesijas standarts", "4.33. Virpotāja profesijas standarts", "4.34. Autoatslēdznieka profesijas standarts" un "4.35. Kokapstrādes iekārtu profesijas standarts" šādā redakcijā:

"4.29. Mazumtirdzniecības veikala pārdevēja profesijas standarts

4.29.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums – mazumtirdzniecības veikala pārdevējs.

2. Profesijas kods – 5223 01.

4.29.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

– mazumtirdzniecības veikala pārdevējs noformē pirkumus, sagatavo un uztur kārtībā tirdzniecības vietu, veic preču pasūtīšanu, pieņemšanu, uzskaiti, uzglabāšanu, uzticēto mazumtirdzniecības uzņēmuma materiālo vērtību kvalitātes un kvantitātes kontroli, ievērojot vides, darba aizsardzības, sanitārās, higiēnas prasības, kā arī tirdzniecības iekārtu un inventāra ekspluatācijas noteikumus.

Mazumtirdzniecības pārdevējs strādā mazumtirdzniecības uzņēmumā struktūrvienībās, kas nodarbojas ar pircēju apkalpošanu.

4.29.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja atbilstoši ekspluatācijas noteikumiem sagatavot un uzturēt kārtībā savu darba vietu, tirdzniecības iekārtas un inventāru.

2. Spēja ievērot iekšējās kārtības noteikumus un personīgās higiēnas prasības.

3. Spēja veikt preču pieprasījuma analīzi, preču pasūtīšanu un pieņemšanu nepieciešamajā daudzumā un kvalitātē.

4. Spēja izvietot preces glabāšanai vai tirdzniecībai, ievērojot preču uzglabāšanas un tirdzniecības noteikumus.

5. Spēja lietot mērinstrumentus un iekārtas preču sagatavošanai tirdzniecībai.

6. Spēja izzināt pircēju vēlmes un veidot dialogu, ņemot vērā pircēju psiholoģisko tipu dažādību.

7. Spēja ieteikt un demonstrēt preci, informēt par preces iegādes noteikumiem, izvērtējot pircēja vajadzības un ievērojot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus.

8. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.

9. Spēja lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.

10. Spēja sagatavot preci pārdošanai, pārdot un vajadzības gadījumā nodrošināt pārdotas preces piegādi.

11. Spēja patstāvīgi strādāt ar kases aparātu un naudas līdzekļiem.

12. Spēja veikt bezskaidras naudas norēķinus.

13. Spēja iesaiņot preci un, ja nepieciešams, nodrošināt dāvanu iesaiņošanu.

14. Spēja novērst vai risināt ārkārtas situācijas apkalpošanas procesā un, pamatojoties uz iekšējās kārtības noteikumiem, vadīt pircēju plūsmu.

15. Spēja paredzēt pircēju rīcību un, ja nepieciešams, izmantot apsardzes iekārtas.

16. Spēja ievērot darba tiesisko attiecību normas.

17. Spēja sniegt pirmo palīdzību.

18. Spēja dokumentēt saimniecisko darbību atbilstoši grāmatvedības un dokumentu pārvaldības prasībām.

19. Spēja uzņemties atbildību par materiālajām vērtībām.

20. Spēja izmantot preču uzskaites datorprogrammas.

21. Spēja aizpildīt kases žurnālus un citus ar naudas norēķiniem saistītos dokumentus.

22. Spēja racionāli izmantot darba laiku.

23. Spēja darbu veikt patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu.

24. Spēja strādāt komandā un sadarboties ar kolēģiem, lietojot saskarsmes prasmes un ievērojot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus.

25. Spēja ievērot darba aizsardzības un ugunsdrošības normatīvo aktu prasības.

26. Spēja izprast un ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības un veikt darba pienākumus, nekaitējot videi.

4.29.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Veikt tirdzniecības iekārtu un inventāra sagatavošanu darbam atbilstoši ekspluatācijas noteikumiem.

2. Uzturēt kārtībā savu darba vietu, preces un tirdzniecības iekārtas.

3. Lietot tirdzniecības iekārtas un inventāru atbilstoši ekspluatācijas noteikumiem.

4. Ievērot personīgās higiēnas prasības.

5. Ievērot iekšējās kārtības noteikumus.

6. Izvēlēties darba pienākumu veikšanai atbilstošu darba apģērbu.

7. Kontrolēt preču pieprasījumu un apriti.

8. Pārzināt uzņēmuma preču sortimentu.

9. Noformēt un veikt preču pasūtījumu.

10. Pārzināt preču pavaddokumentus.

11. Noteikt preču kvalitāti.

12. Noteikt pieņemamo preču atbilstību pavaddokumentiem un pārvadāšanas noteikumiem.

13. Veikt preču sadali un novietošanu uzglabāšanas vietās.

14. Lietot mērinstrumentus un iekārtas preču sagatavošanai tirdzniecībai.

15. Izvietot preces tirdzniecības zālē.

16. Ievērot preču uzglabāšanas termiņus un glabāt preces atbilstoši kvalitātes saglabāšanas prasībām.

17. Veidot pozitīvu saskarsmi ar pircēju, nosakot pircēja psiholoģisko tipu.

18. Jautāt un aktīvi klausīties, veidot dialogu ar pircēju.

19. Konsultēt pircēju par preču izvēli, ievērojot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus.

20. Sniegt informāciju par preces īpašībām un, ja nepieciešams, demonstrēt tās.

21. Informēt pircēju par preču iegādes noteikumiem.

22. Rīkoties ar kases aparātu un naudas līdzekļiem.

23. Noformēt bezskaidras naudas norēķinus.

24. Noformēt pirkuma dokumentāciju.

25. Sagatavot preces pārdošanai.

26. Iesaiņot preci.

27. Noformēt dāvanu iesaiņojumu.

28. Ja nepieciešams, organizēt preču piegādi, sagatavojot atbilstošo dokumentāciju.

29. Organizēt pircēju plūsmu tirdzniecības zālē, novēršot rindu veidošanos.

30. Paredzēt un izprast pircēju rīcību.

31. Izmantot apsardzes iekārtas.

32. Lietot saskarsmes un komunikācijas prasmes.

33. Novērst un risināt konfliktus.

34. Ja nepieciešams, sniegt pirmo palīdzību.

35. Noformēt preču uzskaites dokumentus.

36. Piedalīties inventarizācijā.

37. Noformēt un lietot iekšējo preču aprites dokumentāciju.

38. Izmantot preču uzskaites datorprogrammas.

39. Aizpildīt kases žurnālus un citus ar naudas norēķiniem saistītos dokumentus.

40. Ievērot darba tiesisko attiecību normas.

41. Strādāt komandā un patstāvīgi, uzņemties atbildību par sava darba rezultātu.

42. Pārvaldīt valsts valodu.

43. Pārvaldīt vienu svešvalodu profesionālās saziņas līmenī.

44. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.

45. Ievērot darba aizsardzības un ugunsdrošības normatīvo aktu prasības.

46. Ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības.

4.29.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. tirgzinība;

1.2. informācijas meklēšanas un atlases līdzekļi;

1.3. tirgus pētījumu metodes.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. profesionālā etiķete;

2.2. preču pieprasījuma analīzes un prognozēšanas metodes;

2.3. preču pasūtīšanas kārtība;

2.4. preču kategoriju vadīšana (pārdošanas veicināšana);

2.5. piegādes principi un noteikumi;

2.6. tirdzniecības zāles plānošanas principi;

2.7. mazumtirdzniecības jomu regulējošie normatīvie akti;

2.8. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. preču un tirdzniecības iekārtu kopšanai atbilstošu līdzekļu izvēle;

3.2. tirdzniecības iekārtu un inventāra ekspluatācijas noteikumi;

3.3. ģērbšanās stili;

3.4. sanitārās normas un higiēnas prasības;

3.5. lietvedība;

3.6. preču pieņemšanas kārtība;

3.7. preču uzglabāšanas noteikumi;

3.8. preču kvalitāte, derīguma termiņi, uzglabāšanas noteikumi;

3.9. preču saderība;

3.10. cilvēku psiholoģija;

3.11. preču demonstrēšana;

3.12. pirkšanas motivācija;

3.13. preču iegāde un ar to saistītie noteikumi;

3.14. kases aparāta lietošana;

3.15. naudas saņemšanas un izsniegšanas kārtība;

3.16. bezskaidras naudas norēķini;

3.17. mērinstrumenti un iekārtas preču sagatavošanai tirdzniecībai;

3.18. iesaiņojamie materiāli;

3.19. apkalpošanas standarti;

3.20. materiālo vērtību saglabāšana;

3.21. pretenziju veidi un risināšanas kārtība;

3.22. preču un materiālo vērtību uzskaite;

3.23. lietišķie aprēķini;

3.24. preču un materiālu izsekojamība;

3.25. efektīva darba laika izmantošana;

3.26. pirmās palīdzības sniegšana;

3.27. profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipi;

3.28. informācijas tehnoloģijas;

3.29. valsts valoda;

3.30. viena svešvaloda profesionālās saziņas līmenī;

3.31. darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumi;

3.32. vides aizsardzība;

3.33. darba tiesiskās attiecības.

4.30. Gāzmetinātāja (OAW) profesijas standarts

4.30.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums – gāzmetinātājs (OAW).

2. Profesijas kods – 7212 01.

4.30.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

– gāzmetinātājs (OAW – Oxy Acetylene Welding) veic manuālās metināšanas darbus, izmantojot skābekļa–deggāzes maisījumu; atbilstoši tehniskajiem noteikumiem izgatavo metālizstrādājumus un to konstrukcijas; veic montāžas, demontāžas un remonta darbus, izmantojot gāzmetināšanas iekārtas, materiālus un tehnoloģiskos paņēmienus.

Gāzmetinātājs (OAW) strādā metālapstrādes un mašīnbūves nozares un citos uzņēmumos, kuros tiek veikti gāzmetināšanas darbi, var būt pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.

4.30.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja strādāt ar darba pienākumu izpildei nepieciešamo dokumentāciju un informāciju un pieņemt atbilstošus lēmumus.

2. Spēja izvēlēties uzdevuma veikšanai nepieciešamo darba aprīkojumu.

3. Spēja atbildīgi un atbilstoši veicamajam uzdevumam sagatavot detaļu virsmas un to malas metināšanai, izmantojot piemērotus darbarīkus un paņēmienus.

4. Spēja veikt pirmsmetināšanas detaļu izvietošanu un nostiprināšanu, izmantojot palīgierīces un kontrolmērierīces, un veidot pieķeršuves.

5. Spēja veikt pirmsmetināšanas uzsildīšanu, izmantojot gāzes liesmu, un izmantot atbilstošus mērinstrumentus.

6. Spēja samontēt un izvietot metināšanas iekārtu un iestatīt metināšanas režīmu.

7. Spēja izvēlēties metināšanas piedevu materiālu atbilstoši veicamajam uzdevumam.

8. Spēja izvēlēties šuvju metināšanas secību atkarībā no konstrukcijas un šuves sarežģītības.

9. Spēja metināt lokšņu konstrukciju kakta šuves un saduršuves atbilstoši standartos un citos saistošajos dokumentos noteiktajām prasībām.

10. Spēja metināt saduršuves caurulēm apakšējā telpiskajā pozīcijā.

11. Spēja veikt metināšanai radnieciskos procesus: uzkausēšanu un lodēšanu.

12. Spēja vizuāli novērtēt šuves atbilstību prasībām un, izmantojot mērinstrumentus un kontrolinstrumentus, novērtēt izveidotā savienojuma ģeometriju.

13. Spēja novērst metinātās šuves defektus.

14. Spēja lietot gāzmetinātāja aprīkojumu, darba apģērbu, individuālos aizsardzības līdzekļus un kolektīvos darba aizsardzības līdzekļus atbilstoši darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām, strādājot paaugstinātas bīstamības apstākļos.

15. Spēja ievērot elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus, ja nepieciešams, atbilstoši rīkoties.

16. Spēja ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības un veikt darba pienākumus, nekaitējot videi.

17. Spēja sniegt pirmo palīdzību.

18. Spēja ievērot darba tiesisko attiecību normas.

19. Spēja sekot līdzi tehnoloģiju jaunumiem metālu metināšanas jomā un paaugstināt profesionālo kvalifikāciju.

20. Spēja ievērot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus.

21. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.

22. Spēja veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu.

23. Spēja sadarboties ar darba vadītāju, kolēģiem un klientiem.

4.30.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Lasīt tehnisko darba dokumentāciju.

2. Izprast metināšanas procesa specifikāciju (WPS – Welding Process Specification) un cita veida tehnoloģisko dokumentāciju.

3. Lietot veicamā uzdevuma izpildei nepieciešamo informāciju, pieņemt lēmumu un sniegt informāciju par tā izpildes gaitu, problēmām un to iespējamiem risinājumiem.

4. Izvēlēties aprīkojumu darba uzdevuma izpildei.

5. Sagatavot gāzmetināšanas iekārtu darbam un novērtēt metināšanas aprīkojuma tehnisko stāvokli.

6. Iestatīt gāzu spiedienus atbilstoši veicamajam darbam.

7. Izvēlēties metināšanas degļa uzgaļus un regulēt liesmu.

8. Izvēlēties virsmas tīrīšanas veidu un instrumentus.

9. Attīrīt metināmo virsmu.

10. Veikt darba uzdevuma izpildei nepieciešamo aizzīmēšanu atbilstoši darba rasējumam.

11. Griezt un slīpēt sagatavi atbilstoši darba rasējumam, izmantojot rokas elektroinstrumentus un stacionārās iekārtas.

12. Taisnot un locīt sagatavi atbilstoši darba rasējumam.

13. Izvēlēties un veikt pirmsmetināšanas detaļu salikšanu un nostiprināšanu.

14. Veikt detaļu pirmsmetināšanas uzsildīšanu.

15. Izvēlēties metināšanai nepieciešamos piedevu materiālus.

16. Izvēlēties šuvju metināšanas secību.

17. Metināt lokšņu konstrukciju kakta šuves un saduršuves atbilstoši standartos un citos saistošajos dokumentos noteiktajām prasībām.

18. Metināt saduršuves caurulēm apakšējā telpiskajā pozīcijā.

19. Uzkausēt materiālus atbilstoši darba uzdevumam.

20. Lodēt ar mīkstlodēm un cietlodēm.

21. Vizuāli novērtēt metinātas šuves.

22. Novērtēt izstrādājuma ģeometriju.

23. Labot metināšanas šuvju defektus.

24. Ievērot darba aizsardzības normatīvo aktu prasības, novērtēt iekārtas un aprīkojuma atbilstību darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām un novērtēt, izvēlēties un lietot individuālos aizsardzības līdzekļus un kolektīvos darba aizsardzības līdzekļus atbilstoši darba uzdevumam.

25. Atpazīt darba vides riskus un veikt visus pasākumus, lai samazinātu to ietekmi.

26. Ievērot elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus.

27. Izprast un ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības.

28. Veikt darbu, nekaitējot savai un citu personu veselībai.

29. Sniegt pirmo palīdzību.

30. Pārvaldīt valsts valodu.

31. Pārvaldīt vienu svešvalodu saziņas līmenī.

32. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.

33. Pilnveidot savu profesionālo kompetenci.

34. Ievērot darba tiesisko attiecību normas.

35. Darba uzdevuma ietvaros sadarboties ar citiem darbiniekiem, strādājot komandā un ievērojot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus un darba kārtības noteikumus.

36. Lietot saskarsmes un komunikācijas prasmes.

4.30.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. jaunākās metināšanas tehnoloģijas;

1.2. komunikācijas pamati;

1.3. lodēšanas paņēmieni;

1.4. šuvju nesagraujošās kontroles metodes un aprīkojums;

1.5. uzkausēšanas paņēmieni.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. metālu virsmas tīrīšana ar liesmu;

2.2. metināšanas šuvju defektu cēloņi;

2.3. detaļu ģeometrijas defektu labošana;

2.4. detaļu aukstā un termiskā locīšana un taisnošana;

2.5. detaļu malu sagatavošanas veidi, to priekšrocības un trūkumi;

2.6. konstrukciju ģeometrijas defektu novēršana;

2.7. metāli, to īpašības un termiskā apstrāde;

2.8. pirmsmetināšanas uzsildīšanas metodes;

2.9. metālu virsmu ķīmiskā tīrīšana;

2.10. spriegumu un deformāciju ietekme uz ģeometriju;

2.11. metināšanas deformācijas un spriegumi;

2.12. metināšanas šuves un metināšanas darbu izpildes secība;

2.13. metināšanas tehnoloģiskā dokumentācija;

2.14. mērinstrumenti un kontrolinstrumenti;

2.15. elektrotehnikas pamati;

2.16. individuālo aizsardzības līdzekļu marķējums un izvēle;

2.17. darba drošības zīmes;

2.18. sanitāri higiēniskās prasības darba vietā;

2.19. metinātāja kompetences novērtējošie dokumenti;

2.20. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. gāzmetināšanas aprīkojuma ekspluatācijas noteikumi;

3.2. speciālais aprīkojums darbam īpašos apstākļos;

3.3. metināšanas iekārtu un aprīkojuma uzbūve un ekspluatācijas noteikumi;

3.4. spiediena mērīšana un regulēšana;

3.5. liesmu veidi un to izmantošana;

3.6. liesmas regulēšana;

3.7. metālu metināšanas tehnoloģijas (metināšanas režīmu ietekme uz šuves kvalitāti);

3.8. metināšanas šuves un metināšanas darbu izpildes secība, pieķeršuves;

3.9. šuvju metināšanas tehnika (manipulācija);

3.10. rasēšanas pamati;

3.11. metināšanas procesa specifikācijas (WPS) apzīmējumi: savienojumi, materiālu grupas (CEN ISO/TR 15608), piedevu materiāli, metināšanas pozīcijas, metināšanas elementi, detaļu malu apstrāde, metināšanas režīmi;

3.12. metināšanas šuvju apzīmējumi;

3.13. metālu mehāniskā tīrīšana;

3.14. piedevu materiālu veidi un marķējums;

3.15. mehāniskā griešana un slīpēšana;

3.16. detaļu nostiprināšanas veidi;

3.17. palīgierīces detaļu salikšanai;

3.18. atslēdznieka darbi un elektriskie rokas instrumenti;

3.19. mērinstrumentu un kontroles instrumentu lietošana;

3.20. metināšanas šuvju defektu labošana;

3.21. detaļu ģeometrijas defektu labošana;

3.22. gāzgriešana;

3.23. darba aizsardzība (ugunsdrošības noteikumi, rīcība ugunsgrēka gadījumā, elektrodrošības noteikumi, individuālo aizsardzības līdzekļu un kolektīvo darba aizsardzības līdzekļu izvēle un izmantošanas noteikumi, darbs paaugstinātas bīstamības apstākļos, metināšanas darbu bīstamie faktori);

3.24. pirmā palīdzība;

3.25. darba tiesiskās attiecības;

3.26. profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipi;

3.27. valsts valoda;

3.28. viena svešvaloda saziņas līmenī;

3.29. vides aizsardzība.

4.31. Rokas lokmetinātāja (MMA) profesijas standarts

4.31.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums – rokas lokmetinātājs (MMA).

2. Profesijas kods – 7212 04.

4.31.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

– rokas lokmetinātājs (MMA – Manual Metal Arc) veic manuālās metināšanas darbus, izmantojot elektrolokmetināšanas iekārtas; atbilstoši tehniskajiem noteikumiem izgatavo metālizstrādājumus un to konstrukcijas; veic montāžas, demontāžas un remonta darbus, izmantojot elektrolokmetināšanas iekārtas, materiālus un tehnoloģiskos paņēmienus.

Rokas lokmetinātājs (MMA) strādā metālapstrādes un mašīnbūves nozares un citos uzņēmumos, kuros tiek veikti lokmetināšanas darbi, var būt pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.

4.31.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja strādāt ar darba pienākumu izpildei nepieciešamo tehnisko dokumentāciju un informāciju un pieņemt atbilstošus lēmumus, sazinoties ar darba vadītāju.

2. Spēja izvēlēties lokmetināšanai nepieciešamo aprīkojumu.

3. Spēja izvēlēties šuvju metināšanas darbu secību atkarībā no konstrukcijas sarežģītības.

4. Spēja sagatavot metināšanas iekārtu un iestatīt metināšanas režīmu.

5. Spēja izvēlēties elektrodus atbilstoši veicamajam uzdevumam.

6. Spēja atbilstoši veicamajam uzdevumam sagatavot detaļu virsmas un malas metināšanai, izmantojot piemērotus darbarīkus un paņēmienus.

7. Spēja veikt pirmsmetināšanas detaļu izvietošanu un nostiprināšanu, izmantojot palīgierīces, kontrolmērierīces un veidojot pieķeršuves.

8. Spēja metināt lokšņu konstrukciju vienslāņa un daudzslāņu kakta šuves un saduršuves atbilstoši standartos un citos saistošajos dokumentos noteiktajām prasībām.

9. Spēja vizuāli novērtēt metinātās šuves atbilstību prasībām un, izmantojot mērinstrumentus un kontrolinstrumentus, novērtēt izveidotā savienojuma ģeometriju.

10. Spēja izvēlēties defektu novēršanas veidu un novērst defektus.

11. Spēja pārbaudīt, novērtēt un lietot metināšanas iekārtas, aprīkojumu, darba apģērbu, individuālos aizsardzības līdzekļus un kolektīvos darba aizsardzības līdzekļus atbilstoši darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām.

12. Spēja ievērot elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus, ja nepieciešams, atbilstoši rīkoties.

13. Spēja ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības un veikt darba pienākumus, nekaitējot videi.

14. Spēja sniegt pirmo palīdzību.

15. Spēja ievērot darba aizsardzības normatīvo aktu prasības, strādājot paaugstinātas bīstamības apstākļos.

16. Spēja ievērot darba tiesisko attiecību normas.

17. Spēja paaugstināt profesionālo kvalifikāciju.

18. Spēja ievērot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus.

19. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.

20. Spēja veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu.

4.31.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Lasīt tehnisko darba dokumentāciju.

2. Izprast metināšanas procesa specifikāciju (WPS – Welding Process Specification) un cita veida tehnoloģisko dokumentāciju.

3. Lietot veicamā uzdevuma izpildei nepieciešamo informāciju, pieņemt lēmumu un sniegt informāciju par izpildes gaitu, problēmām un to iespējamiem risinājumiem.

4. Noteikt nepieciešamo aprīkojumu uzdevuma izpildei.

5. Sagatavot metināšanas iekārtu darbam, novērtēt metināšanas iekārtas un aprīkojuma tehnisko stāvokli.

6. Iestatīt metināšanas režīma parametrus.

7. Izvēlēties darbam atbilstošus elektrodus un sagatavot tos darbam.

8. Izvēlēties darba uzdevumam atbilstošu šuvju metināšanas darbu secību.

9. Izvēlēties un veikt pirmsmetināšanas detaļu taisnošanu, salikšanu un nostiprināšanu.

10. Attīrīt metināmās un sametinātās virsmas.

11. Veikt darba izpildei nepieciešamo aizzīmēšanu atbilstoši darba rasējumam.

12. Griezt un slīpēt sagataves un šuves atbilstoši tehnoloģiskajām prasībām, izmantojot rokas elektroinstrumentus un stacionārās iekārtas.

13. Metināt lokšņu konstrukciju vienslāņa un daudzslāņu kakta šuves un saduršuves atbilstoši standartos un citos saistošajos dokumentos noteiktajām prasībām.

14. Vizuāli novērtēt metinātās šuves.

15. Labot metināto šuvju defektus.

16. Ievērot darba aizsardzības normatīvo aktu prasības, it īpaši strādājot paaugstinātas bīstamības apstākļos, novērtēt un lietot individuālos aizsardzības līdzekļus un kolektīvos darba aizsardzības līdzekļus.

17. Ievērot elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus.

18. Atpazīt darba vides riskus un veikt visus pasākumus, lai samazinātu to ietekmi.

19. Izvietot un ievērot darba drošības zīmes un signālus.

20. Rīkoties ugunsgrēka gadījumā.

21. Izprast un ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības.

22. Veikt darba pienākumus, nekaitējot savai un citu personu veselībai.

23. Sniegt pirmo palīdzību.

24. Pārvaldīt valsts valodu.

25. Pārvaldīt vienu svešvalodu saziņas līmenī.

26. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.

27. Ievērot darba tiesisko attiecību normas.

28. Novērtēt un paaugstināt savu profesionālo kompetenci un zināšanas.

29. Darba uzdevuma ietvaros sadarboties ar citiem darbiniekiem, strādājot komandā un ievērojot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus un darba kārtības noteikumus.

4.31.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. jaunākās metināšanas tehnoloģijas;

1.2. uzkausēšanas paņēmieni;

1.3. šuvju nesagraujošās kontroles metodes un aprīkojums;

1.4. lokgriešana ar elektrodu;

1.5. komunikācijas pamati.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. individuālo aizsardzības līdzekļu marķējums (metināšanas aizsargmaskas, filtri; respiratori) un izvēle;

2.2. sanitāri higiēniskās prasības darba vietā;

2.3. darba drošības zīmes un signāli;

2.4. rasējumu lasīšana;

2.5. metālu virsmas tīrīšanas veidi;

2.6. metāli un to īpašības;

2.7. metināšanā izmantojamo materiālu īpašības un termiskā apstrāde;

2.8. detaļu malu sagatavošanas veidi, to priekšrocības un trūkumi;

2.9. vizuālās novērtēšanas normatīvi, tehniskā dokumentācija atbilstoši standarta EN ISO 5817 prasībām (defektu veidi, kvalitātes līmeņu noteikšana defektiem);

2.10. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā;

2.11. metināšanas tehnoloģiskā dokumentācija;

2.12. materiālu deformācijas un spriegumi;

2.13. metināšanas šuves un metināšanas darbu izpildes secība;

2.14. spriegumu un deformāciju ietekme uz izstrādājuma ģeometriju;

2.15. metinātāja kompetenci novērtējošie dokumenti;

2.16. metināšanas darbu tehniskā dokumentācija.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. lokmetināšanas aprīkojuma ekspluatācijas noteikumi;

3.2. metināšanas darbi paaugstinātas bīstamības zonās;

3.3. elektrotehnikas pamati;

3.4. elektriskā loka uzbūve un īpašības;

3.5. elektrodu izvēle, uzglabāšana, žāvēšana un izkarsēšana;

3.6. elektrodu tipi, to apzīmējumi un marķējums;

3.7. metināšanas iekārtu uzbūve un ekspluatācijas instrukcijas;

3.8. metālu mehāniskā griešana un slīpēšana;

3.9. metālu virsmu mehāniskā tīrīšana;

3.10. metālu metināšanas tehnoloģijas;

3.11. metināšanas procesa specifikācijas (WPS) apzīmējumi: savienojumi, materiālu grupas (CEN ISO/TR 15608), elektrodi, metināšanas pozīcijas, metināšanas elementi, detaļu malu apstrāde, metināšanas režīmi;

3.12. metināšanas šuvju apzīmējumi;

3.13. metināšanas aprīkojums;

3.14. metināšanas iekārtu un aprīkojuma uzglabāšanas prasības;

3.15. metināšanas parametru un režīmu ietekme uz šuves kvalitāti;

3.16. šuvju metināšanas tehnika (manipulācija);

3.17. darba kontrolei nepieciešamie mērinstrumenti un kontrolinstrumenti, to lietošana;

3.18. detaļu nostiprināšanas veidi;

3.19. palīgierīces pirmsmetināšanas detaļu salikšanai;

3.20. pieķeršuves;

3.21. šuvju defektu labošana;

3.22. atslēdznieka darbi un instrumenti pirmsmetināšanas un pēcmetināšanas apstrādei;

3.23. darba aizsardzība (darba drošības zīmes un signāli, elektrodrošības noteikumi, individuālo aizsardzības līdzekļu un kolektīvo darba aizsardzības līdzekļu izvēle un izmantošanas noteikumi, metināšanas darbu vides riska faktori, ugunsdrošības noteikumi, rīcība ugunsgrēka gadījumā);

3.24. pirmā palīdzība;

3.25. darba tiesiskās attiecības;

3.26. profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipi;

3.27. valsts valoda;

3.28. viena svešvaloda saziņas līmenī;

3.29. vides aizsardzība.

4.32. Atslēdznieka profesijas standarts

4.32.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums – atslēdznieks.

2. Profesijas kods – 7222 01.

4.32.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

– atslēdznieks veic iekārtu un to mezglu tehnisko apkopi, mezglu montāžu, demontāžu un atjaunošanu, izmantojot atslēdznieka instrumentus, iekārtas, materiālus un tehnoloģiskos paņēmienus.

Atslēdznieks strādā metālapstrādes un mašīnbūves nozares uzņēmumos un citos uzņēmumos, kuru darbības nodrošināšanai jāveic atslēdznieku darbi, var būt pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.

4.32.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja lietot darba pienākumu izpildei nepieciešamo informāciju, izpildīt darbu, pamatojoties uz tehnisko dokumentāciju un sazinoties ar darba vadītāju.

2. Spēja izvēlēties darba uzdevuma veikšanai nepieciešamos materiālus, instrumentus, palīgierīces un palīgmateriālus.

3. Spēja sagatavot darbam darbgaldus, palīgierīces, instrumentus.

4. Spēja veikt aizzīmēšanas, ciršanas, griešanas, vīlēšanas, urbšanas, izrīvēšanas, pielāgošanas, kniedēšanas, liekšanas, presēšanas, slīpēšanas, šāberēšanas, taisnošanas, valcēšanas, lepēšanas, pulēšanas, vītņgriešanas, lodēšanas un mērīšanas darbus.

5. Spēja veikt iekārtu un to mezglu apkopi saskaņā ar tehnisko dokumentāciju.

6. Spēja veikt mezglu montāžas un demontāžas darbus.

7. Spēja uzturēt atslēdznieka instrumentus, palīgierīces un iekārtas darba kārtībā un veikt to tehnisko apkopi saskaņā ar ekspluatācijas noteikumiem.

8. Spēja pārbaudīt un lietot atslēdznieka instrumentus, palīgierīces un iekārtas atbilstoši darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām.

9. Spēja ievērot darba aizsardzības normatīvo aktu prasības, tai skaitā lietot darba apģērbu un individuālos aizsardzības līdzekļus atbilstoši darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām, lietot darbgalda aizsardzības aprīkojumu.

10. Spēja sniegt pirmo palīdzību.

11. Spēja ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības un veikt darba pienākumus, nekaitējot videi.

12. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.

13. Spēja profesionāli pilnveidoties un sekot līdzi jaunākajām tehnoloģijām atslēdznieka darbā.

14. Spēja veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu.

15. Spēja ievērot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus.

16. Spēja ievērot darba tiesisko attiecību normas.

4.32.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Lasīt darba rasējumus un tehnisko dokumentāciju.

2. Saprast darba uzdevumu saistībā ar tehnoloģisko procesu kopumu.

3. Izvēlēties un lietot darba uzdevumam atbilstošas iekārtas, instrumentus, palīgierīces, mērinstrumentus un kontrolinstrumentus.

4. Izvēlēties darba uzdevumam atbilstošus palīgmateriālus.

5. Asināt atslēdznieka darbam nepieciešamos instrumentus.

6. Izvēlēties veicamo montāžas un demontāžas darbu secību.

7. Veikt tehnisko apkopi saskaņā ar tehnisko dokumentāciju.

8. Veikt aizzīmēšanas, ciršanas, griešanas, vīlēšanas, urbšanas, izrīvēšanas, pielāgošanas, kniedēšanas, liekšanas, presēšanas, slīpēšanas, šāberēšanas, taisnošanas, valcēšanas, lepēšanas, pulēšanas, vītņgriešanas, lodēšanas un mērīšanas darbus.

9. Novērtēt izveidoto savienojumu atbilstību tehniskajām prasībām.

10. Uzturēt darba vietu kārtībā darba laikā un sakārtot to, beidzot darbu.

11. Izprast un ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības.

12. Ievērot un lietot darba drošības zīmes un signālus.

13. Ievērot elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus.

14. Lietot darbgaldu aizsardzības aprīkojumu.

15. Pārbaudīt instrumentu atbilstību darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām.

16. Lietot individuālos aizsardzības līdzekļus.

17. Sniegt pirmo palīdzību.

18. Pārvaldīt valsts valodu.

19. Pārvaldīt vienu svešvalodu saziņas līmenī.

20. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.

21. Apgūt profesionālās kvalifikācijas pilnveidei nepieciešamās zināšanas, sekot līdzi informācijai par jaunākajām tehnoloģijām metālapstrādē un atslēdznieka darbā.

22. Darba uzdevuma ietvaros organizēt savu darbu, sadarboties ar citiem darbiniekiem, strādāt komandā.

23. Ievērot darba tiesisko attiecību normas.

24. Ievērot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus.

25. Veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu.

4.32.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. mašīnu elementi;

1.2. kinemātiskās shēmas;

1.3. hidraulikas pamati;

1.4. pneimatikas pamati;

1.5. savienojumu pārbaudes metodes;

1.6. remonta metodes un paņēmieni;

1.7. atslēdznieka darbu normēšana;

1.8. kravu pacelšanas un pārvietošanas mehānismi un ierīces;

1.9. izmaiņas uzņēmumu izmantotajā tehnoloģiskajā dokumentācijā, jauno instrumentu un iekārtu ekspluatācija;

1.10. lietišķā komunikācija.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. nemetāli un to īpašības;

2.2. elektrotehnikas pamati;

2.3. pielaides un sēžas;

2.4. kustīgie savienojumi;

2.5. metinātie savienojumi;

2.6. speciālās palīgierīces;

2.7. pneimatiskie un elektriskie griešanas instrumenti un darbgaldi;

2.8. ciršanas procesa mehanizācija;

2.9. presēšanas instrumenti un darbgaldi;

2.10. vīlēšanas darbu mehanizācija;

2.11. virsmu tīrīšanas līdzekļi;

2.12. mērīšanas metodes;

2.13. mērinstrumentu klasifikācija;

2.14. mērķēdes;

2.15. tehnoloģiskā dokumentācija;

2.16. darbgaldu un instrumentu ekspluatācijas noteikumi;

2.17. jaunākās tendences atslēdznieka darbu tehnoloģijā;

2.18. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. rasēšanas pamati un rasējumu lasīšana;

3.2. dzelzs un oglekļa sakausējumi un to markas;

3.3. krāsainie metāli, to sakausējumi un to markas;

3.4. dzesēšanas un eļļošanas šķidrumi;

3.5. iekārtu un to mezglu ekspluatācijā izmantojamās smērvielas;

3.6. mehānismu eļļošana;

3.7. salāgojumu veidi (spēle, uzspīlējums, pārejas sēžas);

3.8. presēšanas veidi atkarībā no paredzētās sēžas;

3.9. vītņu savienojumi;

3.10. kniedētie savienojumi, kniežu veidi;

3.11. ierievju savienojumi;

3.12. atslēdznieka pamatdarbi;

3.13. atslēdznieka darba instrumentu veidi un to lietojums;

3.14. griezējinstrumentu ģeometrija;

3.15. instrumentu asināšanas ierīces;

3.16. instrumentu iestatīšana;

3.17. atslēdznieka darbu veikšanai izmantojamie mērinstrumenti un kontrolinstrumenti, to lietošana, mērījumu precizitāte;

3.18. atslēdznieka darbā izmantojamie darbgaldi;

3.19. palīgierīces atslēdznieka darbā un to lietojums;

3.20. aizzīmēšanas paņēmieni un aizzīmēšanas secība;

3.21. aizzīmēšanas instrumenti;

3.22. urbji un to veidi;

3.23. urbšanas veidi, darbgaldi, rokas instrumenti;

3.24. vītņgriešanas instrumenti;

3.25. vītņgriešanas tehnika un darbu mehanizācija;

3.26. izrīvēšanas instrumenti un to lietošana;

3.27. valcēšanas darbi;

3.28. abrazīvie instrumenti un materiāli, to labošana;

3.29. slīpēšanas darbi;

3.30. pulēšanas un lepēšanas instrumenti un materiāli;

3.31. šāberēšana un lietojamie instrumenti;

3.32. vīles, to veidi;

3.33. ciršanas tehnika;

3.34. lodēšana un ložu materiālu veidi;

3.35. liekšanas un taisnošanas instrumenti, ierīces un darbgaldi;

3.36. lokšņu, cauruļu, stieņu, profilu liekšana un taisnošana;

3.37. instrumenti griešanai ar grieznēm, griešanai ar metālzāģi, cauruļu griešana, mehanizētā metāla griešana;

3.38. darba aizsardzība (darba vietas aizsardzības aprīkojums, darba drošības zīmes un signāli, individuālie aizsardzības līdzekļi un to izmantošana, darba aizsardzības prasības darbā ar instrumentiem un aprīkojumu);

3.39. elektrodrošības noteikumi;

3.40. ugunsdrošības noteikumi, rīcība ugunsgrēka gadījumā;

3.41. pirmā palīdzība;

3.42. droši skaidu novākšanas paņēmieni un darba vietas sakārtošana maiņas beigās;

3.43. vides aizsardzība;

3.44. profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipi;

3.45. darba tiesiskās attiecības;

3.46. valsts valoda;

3.47. viena svešvaloda saziņas līmenī.

4.33. Virpotāja profesijas standarts

4.33.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums – virpotājs.

2. Profesijas kods – 7223 03.

4.33.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

– virpotājs veic detaļu izgatavošanu atbilstoši darba uzdevumam, izmantojot universālos metālapstrādes virpošanas darbgaldus.

Virpotājs strādā metālapstrādes un mašīnbūves nozares uzņēmumos un citos uzņēmumos, kuru darbības nodrošināšanai jāveic virpošanas darbi, var būt pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.

4.33.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja lasīt un izprast tehnisko dokumentāciju, lietot iegūto informāciju darba procesā.

2. Spēja izvēlēties un novērtēt darba veikšanai nepieciešamos materiālus, instrumentus, palīgierīces un palīgmateriālus.

3. Spēja asināt griezējinstrumentus.

4. Spēja izveidot detaļas izgatavošanas tehnoloģisko procesu shēmu saskaņā ar rasējumu.

5. Spēja izgatavot nepieciešamā izmēra detaļu, ievērojot tehnoloģisko operāciju secību un nodrošinot virsmas kvalitāti.

6. Spēja virpot ārējās un iekšējās cilindriskās, koniskās, kā arī gala virsmas un fasonvirsmas.

7. Spēja griezt vītnes ar vītņurbjiem, vītņu ripām un griežņiem.

8. Spēja virpot nestingas virsmas un nestandarta detaļas.

9. Spēja nodrošināt izgatavotās detaļas atbilstību rasējumam.

10. Spēja uzturēt kārtībā darba vietu.

11. Spēja pārbaudīt, novērtēt un lietot virpotāja instrumentus un aprīkojumu, darba apģērbu, individuālos aizsardzības līdzekļus un kolektīvos darba aizsardzības līdzekļus atbilstoši darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām.

12. Spēja sniegt pirmo palīdzību.

13. Spēja saprast un ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības.

14. Spēja lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.

15. Spēja profesionāli pilnveidoties un sekot līdzi izmaiņām metālgriešanas tehnoloģijās.

16. Spēja strādāt komandā, ievērojot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus.

17. Spēja veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu.

18. Spēja ievērot darba tiesisko attiecību normas.

19. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.

4.33.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Lasīt darba rasējumu.

2. Izvēlēties detaļas izgatavošanas secību.

3. Izvēlēties uzdevuma izpildei nepieciešamos griezējinstrumentus, aprīkojumu un palīgmateriālus.

4. Asināt griezējinstrumentus.

5. Iestatīt griezējinstrumentus un griešanas režīmu.

6. Nostiprināt sagatavi, uzstādīt nepieciešamās palīgierīces.

7. Apstrādāt ārējās un iekšējās cilindriskās un gala virsmas.

8. Apstrādāt grūti uzstādāmas detaļas.

9. Apstrādāt ārējās un iekšējās koniskās virsmas.

10. Apstrādāt ārējās un iekšējās fasonvirsmas.

11. Veikt virsmu apdari (lepēšana, pulēšana, virsmas plastiskā deformēšana, rievojuma ievelmēšana).

12. Izmantot griezējinstrumentus.

13. Noteikt izgatavotās detaļas virsmu apstrādes precizitāti (izmēru, formas, virsmu savstarpējā novietojuma precizitāti un virsmas raupjumu).

14. Griezt ārējās un iekšējās vītnes ar vītņu ripām, vītņurbjiem un griežņiem.

15. Uzturēt darba vietu kārtībā darba laikā un sakārtot to darba beigās.

16. Ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības.

17. Ievērot un lietot darba drošības zīmes un signālus.

18. Ievērot elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus.

19. Lietot darbgalda aizsardzības aprīkojumu.

20. Pārbaudīt griezējinstrumentu un aprīkojuma atbilstību darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām.

21. Lietot individuālos aizsardzības līdzekļus un kolektīvos darba aizsardzības līdzekļus.

22. Sniegt pirmo palīdzību.

23. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.

24. Apgūt profesionālās kvalifikācijas pilnveidei nepieciešamās zināšanas, sekot līdzi informācijai par jaunākajām metālgriešanas tehnoloģijām.

25. Piedalīties darba aizsardzības apmācībās.

26. Darba uzdevuma ietvaros sadarboties ar citiem darbiniekiem, strādājot komandā un ievērojot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus un darba kārtības noteikumus.

27. Veikt darba pienākumus, nekaitējot savai un citu personu veselībai.

28. Atpazīt darba vides riskus un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai mazinātu to ietekmi.

29. Pārvaldīt valsts valodu.

30. Pārvaldīt vienu svešvalodu saziņas līmenī.

31. Veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu.

32. Ievērot darba tiesisko attiecību normas.

4.33.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. kinemātikas pamati;

1.2. darbam nepieciešamie palīgmateriāli un to lietojums;

1.3. uzņēmumu izmantotā tehnoloģiskā dokumentācija;

1.4. virpotāja darbu normēšana;

1.5. lietišķā komunikācija.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. griezējinstrumentu ģeometrija;

2.2. griezējinstrumentu asināšanas ierīces;

2.3. slīpripas, to materiāli un veidi;

2.4. palīgierīces un to lietojums;

2.5. apstrādājamie materiāli un to īpašības;

2.6. dzesēšanas materiāli, to lietošanas nepieciešamība;

2.7. eļļošanas materiāli, to lietošanas nepieciešamība;

2.8. virsmas apstrādes kvalitātes noteikšanas metodes;

2.9. jaunākās metālgriešanas tehnoloģijas, ieskaitot datorizētās ciparu vadības (CNC);

2.10. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. rasēšanas pamati un rasējumu lasīšana;

3.2. virpošanas tehnoloģisko procesu secība;

3.3. griešanas režīmu izvēle un iestatīšana;

3.4. griešanas režīmu aprēķini;

3.5. sagatavju uzstādījumu veidi;

3.6. skaidu veidošanās process;

3.7. griezējinstrumenti un to lietošana;

3.8. griezējinstrumentu iestatīšanas noteikumi un paņēmieni;

3.9. ārējo un iekšējo cilindrisko virsmu un gala virsmu apstrādes paņēmieni;

3.10. vītnes, to veidi un griešanas paņēmieni, izmantojot vītņu ripas, vītņurbjus un vītņgriežņus;

3.11. koniskās virsmas un to virpošana;

3.12. fasonvirsmas, fasongriežņi un to lietojums;

3.13. virsmu apdare;

3.14. nestingu vārpstu virpošana, linetes, to uzstādīšana un nostiprināšana;

3.15. palīgierīces un to lietošana (plānripas, četržokļu patrona, konusa apstrādes lineāls);

3.16. kontrolinstrumentu un mērinstrumentu veidi, to lietošana;

3.17. pielaides un sēžas;

3.18. virsmu apstrādes precizitātes rādītāji (izmēru, formas, virsmu savstarpējā novietojuma precizitāte un virsmas raupjums);

3.19. darbgalda slīdvirsmu ekspluatācijas noteikumi;

3.20. darba aizsardzība (darba vietas aizsardzības aprīkojums, darba drošības zīmes un signāli, individuālie aizsardzības līdzekļi un kolektīvie darba aizsardzības līdzekļi un to lietošana);

3.21. elektrodrošības noteikumi;

3.22. ugunsdrošības noteikumi, rīcība ugunsgrēka gadījumā;

3.23. pirmās palīdzības sniegšana;

3.24. droši skaidu novākšanas paņēmieni un darba vietas sakārtošana maiņas beigās;

3.25. profesionālās un vispārējās ētikas principi;

3.26. vides aizsardzība;

3.27. darba tiesiskās attiecības;

3.28. valsts valoda;

3.29. viena svešvaloda saziņas līmenī.

4.34. Autoatslēdznieka profesijas standarts

4.34.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums – autoatslēdznieks.

2. Profesijas kods – 7231 04.

4.34.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

– autoatslēdznieks kvalificēta augstāka līmeņa speciālista vadībā veic automobiļa tehniskā stāvokļa pārbaudi, tehnisko apkopi un remontu; konstatē un novērš automobiļu bojājumus un patstāvīgi veic detaļu, mezglu, agregātu demontāžu, montāžu.

Autoatslēdznieks strādā ar automobiļu tehnisko apkopi un remontu saistītos uzņēmumos, var būt pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.

4.34.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja sagatavot darba vietu, izvēlēties automobiļu remontam atbilstošu tehnoloģiju un instrumentus.

2. Spēja lasīt automobiļa ražotāja tehniskās apkopes karti un veikt tehnisko apkopi un remontu atbilstoši uzņēmuma kvalitātes nodrošināšanas sistēmām, lietojot atbilstošus ķīmiskās apkopes un remonta materiālus.

3. Spēja konstatēt un novērst automobiļa bojājumus kvalificēta augstāka līmeņa speciālista vadībā.

4. Spēja patstāvīgi veikt automobiļa agregātu, mezglu demontāžu un montāžu.

5. Spēja uzturēt atslēdznieka instrumentus, palīgierīces un iekārtas darba kārtībā un veikt ekspluatācijas noteikumos paredzēto tehnisko apkopi.

6. Spēja ievērot darba aizsardzības normatīvo aktu prasības.

7. Spēja pārbaudīt un lietot autoatslēdznieka instrumentus, aprīkojumu, darba apģērbu, individuālos aizsardzības līdzekļus un kolektīvos darba aizsardzības līdzekļus.

8. Spēja sniegt pirmo palīdzību.

9. Spēja ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības.

10. Spēja lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.

11. Spēja profesionāli pilnveidoties un sekot līdzi jaunākajām tehnoloģijām, instrumentiem un palīgierīcēm autoatslēdznieka darbā.

12. Spēja sadarboties ar citiem darbiniekiem un strādāt komandā.

13. Spēja ievērot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus.

14. Spēja veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu.

15. Spēja ievērot darba tiesisko attiecību normas.

16. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.

4.34.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Veikt automobiļa transmisijas un ritošās daļas ārējo apskati.

2. Pārbaudīt automobiļa transmisijas un ritošās daļas mezglu, agregātu un mehānismu tehnisko stāvokli un darbību.

3. Novērst konstatētos defektus automobiļa transmisijas un ritošās daļas mezglos, agregātos, mehānismos un sistēmās.

4. Veikt automobiļa stūres iekārtas un balstiekārtas ārējo apskati.

5. Pārbaudīt automobiļa stūres iekārtas un balstiekārtas mezglu, agregātu un mehānismu tehnisko stāvokli un darbību.

6. Novērst konstatētos defektus automobiļa stūres iekārtas un balstiekārtas mezglos, agregātos, mehānismos un sistēmās.

7. Veikt automobiļa bremžu sistēmas izpildiekārtu vizuālo apskati, tehniskā stāvokļa novērtējumu.

8. Pārbaudīt automobiļa bremžu sistēmas mezglu, agregātu un mehānismu tehnisko stāvokli un darbību.

9. Novērst konstatētos defektus automobiļa bremžu sistēmas mezglos, agregātos, mehānismos.

10. Veikt elektroiekārtas sastāvdaļu nomaiņu.

11. Izmantojot atslēdznieka darba paņēmienus, novērst automobiļa elektromehānisko mezglu defektus, kuri saistīti ar atslēdznieka darbiem.

12. Novērst konstatētos defektus automobiļa virsbūves, kabīnes vai salona mezglos un mehānismos.

13. Izvēlēties darbam nepieciešamos rīkus, instrumentus, iekārtas un palīgierīces.

14. Sagatavot darba vietu atbilstoši veicamo darbu veidam un apjomam.

15. Lasīt automobiļa ražotāja izstrādāto tehniskās apkopes karti un izmantot to tehniskās apkopes veikšanā.

16. Lasīt automobiļa tehniskā stāvokļa diagnostikas rezultātu karti un veikt kartē paredzētos darbus.

17. Sagatavot nodošanai mezglus un agregātus, kas paredzēti izjaukšanai palīgcehos vai specializētās darbnīcās.

18. Veikt tehnisko apkopi, lietojot atbilstošus ķīmiskās apkopes un remonta materiālus.

19. Izmantot elektroniskos informācijas avotus un tehnisko literatūru savā profesionālajā darbībā.

20. Uzturēt darba vietu kārtībā darba laikā un sakārtot to darba beigās.

21. Ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības.

22. Ievērot darba aizsardzības normatīvo aktu prasības.

23. Pārbaudīt instrumentu atbilstību darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām.

24. Lietot individuālos aizsardzības līdzekļus un kolektīvos darba aizsardzības līdzekļus.

25. Sniegt pirmo palīdzību.

26. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz vienā svešvalodā.

27. Apgūt profesionālās kvalifikācijas pilnveidei nepieciešamās zināšanas, sekot līdzi informācijai par jaunākajām tehnoloģijām automobiļu remonta jomā.

28. Darba uzdevuma ietvaros sadarboties ar citiem darbiniekiem un strādāt komandā.

29. Ievērot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus un darba kārtības noteikumus.

30. Pārvaldīt valsts valodu.

31. Pārvaldīt vienu svešvalodu saziņas līmenī.

32. Veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu.

33. Ievērot darba tiesisko attiecību normas.

4.34.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. elektroiekārtas uzbūve un darbības principi;

1.2. automobiļu speciālais aprīkojums un papildaprīkojums;

1.3. pneimopiedziņa un hidropiedziņa;

1.4. lietišķā komunikācija.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. automobiļa tehnisko stāvokli reglamentējošie dokumenti;

2.2. uzņēmuma kvalitātes nodrošināšanas sistēmas;

2.3. motora uzbūve un darbības principi;

2.4. transmisijas un ritošās daļas uzbūve un darbības principi;

2.5. stūres iekārtas un balstiekārtas uzbūve un darbības principi;

2.6. bremžu sistēmas uzbūve un darbības principi;

2.7. virsbūves, kabīnes un salona uzbūve;

2.8. atslēdznieka darbā nepieciešamās iekārtas un instrumenti;

2.9. palīgiekārtas un mehāniskie rokas instrumenti, to darbības principi;

2.10. jaunākās tendences automobiļu remonta tehnoloģijās;

2.11. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. automobiļa tehnisko stāvokli un remontdarbus reglamentējošie ražotāju dokumenti;

3.2. automobiļa tehnisko stāvokli reglamentējošās prasības;

3.3. informācijas tehnoloģijas;

3.4. ekspluatācijas materiāli;

3.5. ķīmisko apkopes un remonta materiālu lietošana;

3.6. ražotāju noteiktās automobiļu remontu tehnoloģijas;

3.7. tehnisko datubāzu izmantošana;

3.8. darba aizsardzība (instrumentu atbilstība darba aizsardzības prasībām, individuālie aizsardzības līdzekļi un kolektīvie darba aizsardzības līdzekļi un to izmantošana);

3.9. elektrodrošības noteikumi;

3.10. ugunsdrošības noteikumi, rīcība ugunsgrēka gadījumā;

3.11. pirmās palīdzības sniegšana;

3.12. vides aizsardzība;

3.13. darba vietas organizācija;

3.14. profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipi;

3.15. darba tiesiskās attiecības;

3.16. valsts valoda;

3.17. viena svešvaloda saziņas līmenī.

4.35. Kokapstrādes iekārtu operatora profesijas standarts

4.35.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums – kokapstrādes iekārtu operators.

2. Profesijas kods – 7523 14.

4.35.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

– kokapstrādes iekārtu operators strādā ar kokapstrādes iekārtām; veic koksnes, koksnes plātņu materiālu mehānisko apstrādi; izgatavo sagataves un detaļas; veic kokapstrādes iekārtu un koksnes griezējinstrumentu iestatīšanu un regulēšanu.

Kokapstrādes iekārtu operators strādā kokapstrādes un mēbeļu ražošanas uzņēmumos.

4.35.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja vizuāli novērtēt kokapstrādes iekārtas tehnisko stāvokli un iespējamos riskus.

2. Spēja lasīt kokizstrādājumu rasējumus un tehnisko dokumentāciju.

3. Spēja noteikt un izvēlēties koksnes apstrādes veidu atbilstoši darba uzdevumam.

4. Spēja noteikt atbilstošus izejmateriālus darba uzdevumu veikšanai.

5. Spēja sagatavot darbam kokapstrādes iekārtas, instrumentus, palīgierīces un pārbaudīt to atbilstību darba drošības prasībām.

6. Spēja sagatavot darba vietu atbilstoši tehnoloģiskajam procesam, ergonomikai un darba drošības prasībām.

7. Spēja noteikt un izvēlēties apstrādājamajam materiālam atbilstošu koksnes griezējinstrumentu un abrazīvos materiālus.

8. Spēja veikt koksnes mehāniskās apstrādes darbus ar pozīcijas tipa iekārtām, mobili stacionārām iekārtām un mainīt iekārtu uzstādījumus.

9. Spēja izvēlēties atbilstošus mērinstrumentus un citus tehniskos līdzekļus kontrolmērījumu veikšanai.

10. Spēja izvēlēties un uzstādīt nepieciešamās palīgierīces un aizsargierīces.

11. Spēja patstāvīgi novērtēt kokapstrādes iekārtu, palīgierīču un aizsargierīču tehnisko stāvokli.

12. Spēja novērtēt, izvēlēties un lietot piemērotu darba apģērbu un individuālos aizsardzības līdzekļus.

13. Spēja izprast un ievērot darba aizsardzības, vides aizsardzības un ugunsdrošības normatīvo aktu prasības, veikt darba pienākumus, nekaitējot savai un citu personu veselībai.

14. Spēja plānot savu darbu, strādāt patstāvīgi un darba grupā.

15. Spēja uzņemties atbildību par sava darba rezultātu.

16. Spēja ievērot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus.

17. Spēja pilnveidot kvalifikāciju atbilstoši darba devēja prasībām.

18. Spēja sniegt pirmo palīdzību.

19. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.

20. Spēja ievērot darba tiesisko attiecību normas.

4.35.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Pārzināt ražošanā izmantojamo koku sugas, kokmateriālu un plātņu materiālu veidus, citus koksnes materiālus.

2. Izvērtēt koksnes un koksnes materiālu kvalitātes atbilstību darba uzdevuma veikšanai.

3. Lasīt kokizstrādājumu rasējumus, tehniskos apzīmējumus un lietot tehnisko dokumentāciju.

4. Noteikt pasūtījuma izpildei nepieciešamo koksnes izejmateriāla daudzumu un darba apjomu.

5. Novērtēt kokapstrādes iekārtu, koksnes griezējinstrumentu, abrazīvo materiālu, palīgierīču un aizsargierīču tehnisko un vizuālo stāvokli, izprast un atbilstoši reaģēt uz iekārtu skaņas un vizuālajiem signāliem, ievērot drošības zīmes.

6. Uzstādīt un regulēt aizsargierīces, palīgierīces un citu tehnoloģisko aprīkojumu, t.sk. līnijlāzerus.

7. Izvēlēties koksnes griezējinstrumentus un abrazīvo materiālu, noteikt to atbilstību, nostiprināt un veikt to nomaiņu.

8. Izmantot atslēdznieka instrumentus.

9. Veikt koksnes mehāniskās apstrādes darbus ar pozīcijas tipa un mobili stacionārām kokapstrādes darbmašīnām (ripzāģmašīnām, lentzāģmašīnām, garenfrēzmašīnām, frēzmašīnām, urbjmašīnām, urbšanas-dobšanas mašīnām, slīpmašīnām u.c.).

10. Izvēlēties un lietot piemērotus apstrādes režīmus un mainīt kokapstrādes iekārtas iestatījumus.

11. Plānot savu darbu, strādāt patstāvīgi vai darba grupā, uzklausīt norādījumus.

12. Strādāt kolektīvā, ievērojot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus.

13. Veikt saražotās produkcijas uzskaiti un noformēt dokumentāciju.

14. Izgatavot dažādus vienkāršus kokizstrādājumus un darbam nepieciešamos šablonus, izmantojot tehnisko dokumentāciju un rasējumus.

15. Izvēlēties un lietot mērinstrumentus un kontroles instrumentus.

16. Veikt regulāru saražotās produkcijas izmēru un kvalitātes pārbaudi.

17. Sagatavot darba vietu un veikt darbus atbilstoši darba aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasībām.

18. Veikt iekārtu apkopi, ievērojot grafiku un lietojot atbilstošas smērvielas un tehniskos palīglīdzekļus.

19. Veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu.

20. Sniegt pirmo palīdzību.

21. Pārvaldīt valsts valodu.

22. Pārvaldīt vienu svešvalodu saziņas līmenī.

23. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.

24. Ievērot darba tiesisko attiecību normas.

4.35.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. saskarsmes pamati;

1.2. ergonomika;

1.3. elektrotehnikas pamati.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. kokapstrādes palīgierīču uzbūve un darbības principi;

2.2. kokapstrādes aizsargierīču uzbūve un darbības principi;

2.3. kokizstrādājumu rasēšana;

2.4. kokapstrādes tehniskie apzīmējumi;

2.5. kokapstrādes tehnoloģiskais process;

2.6. koka detaļu izgatavošanas tehnoloģija;

2.7. izejmateriālu veidi, īpašības un apzīmējumi;

2.8. atslēdznieka instrumentu lietošanas veidi;

2.9. koku sugas;

2.10. tehniskā dokumentācija un tehnoloģiskās kartes;

2.11. fizikas un matemātikas pamati;

2.12. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. koksnes materiālu veidi un to īpašības;

3.2. koksnes uzbūve un vainas;

3.3. griezējinstrumentu stiprināšanas veidi un paņēmieni;

3.4. mērinstrumenti, kontroles instrumenti un to lietošana;

3.5. kokapstrādes iekārtu uzbūve un darbības principi;

3.6. koksnes sagataves bāzes virsmu noteikšana un uzstādīšanas veidi;

3.7. koksnes griezējinstrumentu un abrazīvo materiālu veidi;

3.8. koksnes griešanas process un apstrādes pamati;

3.9. darba aizsardzība (drošības zīmes un signāli, individuālie aizsardzības līdzekļi);

3.10. ugunsdrošības noteikumi (rīcība ugunsgrēka gadījumā);

3.11. elektrodrošības noteikumi (rīcība elektriskās strāvas noplūdes gadījumā);

3.12. pirmā palīdzība;

3.13. vides aizsardzība;

3.14. darba vietas uzkopšanas paņēmieni un secība;

3.15. profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipi;

3.16. darba tiesiskās attiecības;

3.17. valsts valoda;

3.18. viena svešvaloda saziņas līmenī.";

3.20. papildināt sadaļu "V. Pirmā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesiju standarti" aiz apakšnodaļas "5.3. Tirdzniecības zāles darbinieka profesijas standarts" ar apakšnodaļu "5.4. Koksnes materiālu apstrādātāja profesijas standarts" šādā redakcijā:

"5.4. Koksnes materiālu apstrādātāja profesijas standarts

5.4.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums – koksnes materiālu apstrādātājs.

2. Profesijas kods – 7522 06.

5.4.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – pirmais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

– koksnes materiālu apstrādātājs ir kokapstrādes palīgstrādnieks, kurš kvalificēta speciālista vadībā veic koksnes mehānisko apstrādi; strādā ar iestatītām kokapstrādes iekārtām, elektriskiem un rokas instrumentiem; izgatavo sagataves un detaļas no koka un koksnes plātņu materiāliem; veic kokizstrādājumu ķīmiskās aizsardzības pasākumus, lietojot nemehanizētās materiāla uzklāšanas metodes vai iegremdēšanu; līmē sagataves; izgatavo vienkāršus koka izstrādājumus.

Koksnes materiālu apstrādātājs strādā kokapstrādes un mēbeļu ražošanas uzņēmumos.

5.4.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja atpazīt izejmateriālu atbilstību darba uzdevuma veikšanai un strādāt ar apstrādājamajam materiālam atbilstošu koksnes griezējinstrumentu.

2. Spēja veikt nemehanizētu koksnes ķīmiskās aizsardzības materiālu uzklāšanu un līmēt sagataves.

3. Spēja mehāniski apstrādāt koksni ar darbam sagatavotām kokapstrādes iekārtām atbilstoši darba uzdevuma prasībām.

4. Spēja lietot mērinstrumentus un citus tehniskos līdzekļus kontrolmērījumu veikšanai.

5. Spēja lasīt vienkāršus kokizstrādājumu konstrukciju un sagatavju rasējumus.

6. Spēja uzturēt kārtībā kokapstrādes iekārtas.

7. Spēja veikt darbu kvalificēta speciālista tiešā pārraudzībā, izpildot norādes un ievērojot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus.

8. Spēja lietot piemērotu darba apģērbu un individuālos aizsardzības līdzekļus.

9. Spēja izprast un ievērot darba aizsardzības normatīvo aktu prasības, veikt darba pienākumus, nekaitējot savai un citu personu veselībai.

10. Spēja izprast un ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, veicot darba pienākumus.

11. Spēja sagatavot darba vietu darba veikšanai un uzturēt to kārtībā.

12. Spēja ievērot darba tiesisko attiecību normas.

13. Spēja sniegt pirmo palīdzību.

14. Spēja sazināties valsts valodā.

15. Spēja veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu.

5.4.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Sadarboties un uzklausīt vadošā speciālista un citu speciālistu norādījumus.

2. Sakārtot darba vietu pirms darba uzsākšanas, novērtēt tās gatavību darbam, uzturēt to kārtībā darba laikā.

3. Atšķirt koku sugas, kokmateriālu veidus.

4. Atpazīt koksnes un koksnes materiālu atbilstību darba uzdevuma veikšanai.

5. Lasīt vienkāršus kokizstrādājumu rasējumus un saprast tehniskos apzīmējumus un profesionālos terminus.

6. Lietot kokapstrādes mērinstrumentus.

7. Mehāniski apstrādāt koksnes materiālus ar iestatītām kokapstrādes iekārtām, elektriskiem un rokas instrumentiem.

8. Veikt nemehanizētos koksnes materiālu ķīmiskās aizsardzības darbus.

9. Līmēt koksnes un koksnes materiālus.

10. Uzturēt kārtībā koksnes materiālu apstrādes iekārtas, elektriskos un rokas instrumentus.

11. Izgatavot vienkāršus koka izstrādājumus.

12. Strādāt kolektīvā, ievērojot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus.

13. Ievērot darba aizsardzības normatīvo aktu prasības.

14. Lietot piemērotu darba apģērbu un individuālos aizsardzības līdzekļus.

15. Lietot kokapstrādes iekārtās nepieciešamās aizsargierīces un palīgierīces.

16. Veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu.

17. Sniegt pirmo palīdzību.

18. Ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības.

19. Ievērot darba tiesisko attiecību prasības.

20. Pārvaldīt valsts valodu.

21. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā.

5.4.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. ergonomika;

1.2. elektrotehnikas pamati;

1.3. saskarsmes pamati.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. kokapstrādes iekārtu palīgierīču uzbūve un darbības principi;

2.2. kokapstrādes iekārtu aizsargierīču uzbūve un darbības principi;

2.3. kokizstrādājumu rasēšanas pamati;

2.4. kokapstrādes tehniskie apzīmējumi un terminoloģija;

2.5. vienkāršu koka izstrādājumu tehnoloģiskais process;

2.6. vienkāršu detaļu izgatavošanas tehnoloģija;

2.7. izejmateriālu veidi, īpašības un apzīmējumi;

2.8. koku sugu veidi;

2.9. vienkārša tehniskā dokumentācija un tehnoloģiskās kartes;

2.10. fizikas un matemātikas pamati;

2.11. griezējinstrumentu stiprināšanas veidi un paņēmieni;

2.12. profesionālie termini valsts valodā.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. koksnes materiālu veidi un to īpašības;

3.2. koksnes uzbūve un vainas;

3.3. darba vietas uzkopšanas paņēmieni un secība;

3.4. mērinstrumenti, kontroles instrumenti un to lietošana;

3.5. vienkāršu kokapstrādes iekārtu uzbūve un darbības principi;

3.6. elektrisko un rokas instrumentu uzbūve un darbības principi;

3.7. koksnes sagataves bāzes virsmu noteikšana un uzstādīšanas veidi;

3.8. koksnes griezējinstrumentu un abrazīvo materiālu veidi;

3.9. koksnes griešanas process un apstrādes pamati;

3.10. darba aizsardzība (individuālie aizsardzības līdzekļi, drošības zīmes un signāli);

3.11. ugunsdrošības noteikumi (rīcība ugunsgrēka gadījumā);

3.12. elektrodrošības noteikumi (rīcība elektriskās strāvas noplūdes gadījumā);

3.13. pirmā palīdzība;

3.14. vides aizsardzība;

3.15. profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipi;

3.16. darba tiesiskās attiecības;

3.17. valsts valoda."

4. 3.pielikumā "Profesiju saraksts kodu augošā secībā":

4.1. papildināt pielikumu aiz 1114 04 profesijas ar šādām profesijām:

"1114 05 Arodbiedrības VADĪTĀJS /PREZIDENTS /PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1114 06 Arodbiedrības VADĪTĀJA VIETNIEKS /VICEPREZIDENTS /PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

1114 07 Arodorganizācijas VADĪTĀJS /PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1114 08 Politiskās partijas VADĪTĀJS /PREZIDENTS /PRIEKŠSĒDĒTĀJS /ĢENERĀLSEKRETĀRS";

4.2. papildināt pielikumu aiz 1321 14 profesijas ar šādu profesiju:

"1321 15 Maiņas MEISTARS (pārtikas rūpniecībā)";

4.3. papildināt pielikumu aiz 1324 42 profesijas ar šādu profesiju:

"1324 43 Ostas KAPTEIŅA VIETNIEKS";

4.4. papildināt pielikumu aiz 1439 11 profesijas ar šādu profesiju:

"1439 12 Kuģa klientu apkalpošanas servisa VADĪTĀJS";

4.5. papildināt pielikumu aiz 2112 10 profesijas ar šādu profesiju:

"2112 11 DendroKLIMATOLOGS";

4.6. papildināt pielikumu aiz 2131 72 profesijas ar šādu profesiju:

"2131 73 DendroEKOLOGS";

4.7. papildināt pielikumu aiz 2141 26 profesijas ar šādu profesiju:

"2141 27 Alus darīšanas TEHNOLOGS";

4.8. izteikt profesiju kodiem atbilstošu profesiju nosaukumus šādā redakcijā:

"2145 10 Pārtikas un dzērienu TEHNOLOGS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 1.76. apakšnodaļā)

2265 01 Uztura SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 1.77. apakšnodaļā)

2359 09 Vecākais sporta TRENERIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 1.78. apakšnodaļā)

2422 20 Nekustamā īpašuma PĀRVALDNIEKS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 1.16. apakšnodaļā)";

4.9. papildināt pielikumu aiz 2422 56 profesijas ar šādām profesijām:

"2422 57 Jaunatnes DARBINIEKS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 2.42. apakšnodaļā)

2422 58 Personas datu aizsardzības SPECIĀLISTS";

4.10. papildināt pielikumu aiz 2423 15 profesijas ar šādu profesiju:

"2423 16 Izaugsmes VEICINĀTĀJS";

4.11. papildināt pielikumu aiz 2431 13 profesijas ar šādām profesijām:

"2431 14 Lielo klientu VADĪTĀJS

2431 15 Produktu grupas VADĪTĀJS";

4.12. izteikt profesijas kodam atbilstošu profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"2512 05 PROGRAMMĒTĀJS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 2.43. apakšnodaļā)";

4.13. papildināt pielikumu aiz 2612 06 profesijas ar šādu profesiju:

"2612 07 Tiesu nama PRIEKŠSĒDĒTĀJS";

4.14. izteikt profesijas kodam atbilstošu profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"2632 10 SOCIOLOGS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 1.79. apakšnodaļā)";

4.15. papildināt pielikumu aiz 2633 10 profesijas ar šādu profesiju:

"2633 11 DendroHRONOLOGS";

4.16. svītrot profesiju:

"2651 20 INTERJERISTS";

4.17. izteikt profesiju kodiem atbilstošu profesiju nosaukumus šādā redakcijā:

"3111 05 Ķīmijas TEHNIĶIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 3.53. apakšnodaļā)

3114 13 Dzelzceļa transporta automātikas, telemehānikas un sakaru TEHNIĶIS

3115 46 Mehatronisku sistēmu TEHNIĶIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 3.54. apakšnodaļā)";

4.18. papildināt pielikumu aiz 3115 67 profesijas ar šādām profesijām:

"3115 68 Starptautisko kravu pārvadājumu SPECIĀLISTS

3115 69 Kuģu inspekciju KOORDINĒTĀJS

3115 70 Kuģu kontroles INSPEKTORS";

4.19. izteikt profesiju kodiem atbilstošu profesiju nosaukumus šādā redakcijā:

"3119 24 Pārtikas produktu pārstrādes SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 2.44. apakšnodaļā)

3119 27 Koka izstrādājumu ražošanas TEHNIĶIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 3.55. apakšnodaļā)";

4.20. papildināt pielikumu aiz 3119 45 profesijas ar šādu profesiju:

"3119 46 Alus liešanas un dzesēšanas iekārtu TEHNIĶIS";

4.21. svītrot profesiju:

"3142 11 Zvērināts MĒRNIEKS";

4.22. papildināt pielikumu aiz 3152 28 profesijas ar šādu profesiju:

"3152 29 Atpūtas kuģu VADĪTĀJS";

4.23. izteikt profesiju kodiem atbilstošu profesiju nosaukumus šādā redakcijā:

"3221 01 MĀSA (Medicīnas MĀSA) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 2.45. apakšnodaļā)

3255 01 MASIERIS (trešā līmeņa kvalifikācija)

3259 07 SPA SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 3.27. apakšnodaļā)";

4.24. papildināt pielikumu aiz 3311 39 profesijas ar šādu profesiju:

"3311 40 Reklamācijas SPECIĀLISTS";

4.25. papildināt pielikumu aiz 3322 10 profesijas ar šādām profesijām:

"3322 11 Pārdošanas SPECIĀLISTA ASISTENTS

3322 12 Tirdzniecības PĀRDEVĒJA ASISTENTS";

4.26. papildināt pielikumu aiz 3323 12 profesijas ar šādām profesijām:

"3323 13 Preču kategoriju VADĪTĀJS

3323 14 Iepirkumu SPECIĀLISTA ASISTENTS";

4.27. papildināt pielikumu aiz 3331 04 profesijas ar šādu profesiju:

"3331 05 Importa un eksporta SPECIĀLISTS";

4.28. papildināt pielikumu aiz 3339 38 profesijas ar šādu profesiju:

"3339 39 Sociālo mediju SPECIĀLISTS";

4.29. papildināt pielikumu aiz 3341 07 profesijas ar šādu profesiju:

"3341 08 Biroja VADĪTĀJS";

4.30. svītrot profesijas:

"3352 04 Vecākais INSPEKTORS (nodokļu administrēšanas jomā)

3352 05 Nodokļu INSPEKTORS

3352 06 INSPEKTORS (nodokļu administrēšanas jomā)";

4.31. papildināt pielikumu aiz 3411 09 profesijas ar šādu profesiju:

"3411 10 KONSULTANTS (zemesgrāmatu nodaļā)";

4.32. izteikt profesiju kodiem atbilstošu profesiju nosaukumus šādā redakcijā:

"3422 03 Sporta TRENERIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 2.46. apakšnodaļā)

3423 03 Sporta pasākumu ORGANIZATORS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 3.56. apakšnodaļā)";

4.33. papildināt pielikumu aiz 3521 26 profesijas ar šādu profesiju:

"3521 27 Audio un video TEHNIĶIS";

4.34. papildināt pielikumu aiz 4131 07 profesijas ar šādu profesiju:

"4131 08 Tehniskais un datu apstrādes OPERATORS";

4.35. papildināt pielikumu aiz 4132 09 profesijas ar šādu profesiju:

"4132 10 Dokumentu personalizācijas OPERATORS";

4.36. papildināt pielikumu aiz 4321 09 profesijas ar šādām profesijām:

"4321 10 Maiņas VECĀKAIS

4321 11 Taras PĀRZINIS

4321 12 Atgrieztās produkcijas UZSKAITVEDIS";

4.37. papildināt pielikumu aiz 4322 08 profesijas ar šādu profesiju:

"4322 09 Dzērienu ražošanas BRIGADIERIS";

4.38. izteikt profesijas kodam atbilstošu profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"5131 01 VIESMĪLIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 3.57. apakšnodaļā)";

4.39. papildināt pielikumu aiz 5132 03 profesijas ar šādu profesiju:

"5132 04 Kafijas dzērienu BĀRMENIS";

4.40. papildināt pielikumu aiz 5141 06 profesijas ar šādu profesiju:

"5141 07 FRIZIERIS STILISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 3.58. apakšnodaļā)";

4.41. papildināt pielikumu aiz 5151 23 profesijas ar šādu profesiju:

"5151 24 VĪNZINIS";

4.42. izteikt profesijas kodam atbilstošu profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"5223 01 Mazumtirdzniecības veikala PĀRDEVĒJS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 4.29. apakšnodaļā)";

4.43. papildināt pielikumu aiz 5223 06 profesijas ar šādu profesiju:

"5223 07 Tirdzniecības VEICINĀTĀJS";

4.44. izteikt profesijas kodam atbilstošu profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"5414 03 Apsardzes ORGANIZATORS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 3.59. apakšnodaļā)";

4.45. papildināt pielikumu aiz 5419 19 profesijas ar šādām profesijām:

"5419 20 Kuģošanas kompānijas aizsardzības VIRSNIEKS

5419 21 Kuģa aizsardzības VIRSNIEKS

5419 22 Ostas aizsardzības VIRSNIEKS

5419 23 Ostas aizsardzības VIRSNIEKA VIETNIEKS

5419 24 Ostas iekārtas aizsardzības VIRSNIEKS";

4.46. svītrot profesiju:

"7126 03 Inženierkomunikāciju MONTĒTĀJS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 4.20.apakšnodaļā)";

4.47. papildināt pielikumu aiz 7126 05 profesijas ar šādu profesiju:

"7126 06 Inženierkomunikāciju MONTĒTĀJS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 4.20. apakšnodaļā)";

4.48. izteikt profesiju kodiem atbilstošu profesiju nosaukumus šādā redakcijā:

"7212 01 GāzMETINĀTĀJS (OAW) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 4.30. apakšnodaļā)

7212 04 Rokas lokMETINĀTĀJS (MMA) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 4.31. apakšnodaļā)

7222 01 ATSLĒDZNIEKS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 4.32. apakšnodaļā)

7223 03 VIRPOTĀJS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 4.33. apakšnodaļā)

7223 08 Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbgaldu IESTATĪTĀJS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 3.60. apakšnodaļā)

7231 04 AutoATSLĒDZNIEKS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 4.34. apakšnodaļā)";

4.49. papildināt pielikumu aiz 7231 14 profesijas ar šādu profesiju:

"7231 15 Autovirsbūvju REMONTATSLĒDZNIEKS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 3.61. apakšnodaļā)";

4.50. izteikt profesiju kodiem atbilstošu profesiju nosaukumus šādā redakcijā:

"7522 06 Koksnes materiālu APSTRĀDĀTĀJS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 5.4. apakšnodaļā)

7523 06 Programmvadības kokapstrādes darbgaldu/līniju OPERATORS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 3.62. apakšnodaļā)

7523 14 Kokapstrādes iekārtu OPERATORS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 4.35. apakšnodaļā)

7534 01 TAPSĒTĀJS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 3.63. apakšnodaļā)";

4.51. papildināt pielikumu aiz 8131 20 profesijas ar šādu profesiju:

"8131 21 Putuplasta ražošanas /putuplasta izstrādājumu ražošanas OPERATORS";

4.52. papildināt pielikumu aiz 8160 13 profesijas ar šādām profesijām:

"8160 14 Alus misas VĀRĪTĀJS

8160 15 Alus filtrēšanas OPERATORS";

4.53. papildināt pielikumu aiz 8183 08 profesijas ar šādām profesijām:

"8183 09 Iepildīšanas līnijas REGULĒTĀJS

8183 10 Iepildīšanas līnijas OPERATORS";

4.54. izteikt profesiju kodiem atbilstošu profesiju nosaukumus šādā redakcijā:

"0110 05 PULKVEŽLEITNANTS /KOMANDKAPTEINIS (Jūras spēkos) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 1.80. apakšnodaļā)

0110 08 VIRSLEITNANTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 1.81. apakšnodaļā)

0110 09 LEITNANTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 1.81. apakšnodaļā)".

5. 4.pielikumā "Profesiju saraksts alfabēta secībā pēc profesijas pamatvārda vai pamatvārdiem, kas rakstīti ar latviešu alfabēta lielajiem burtiem":

5.1. aizstāt profesiju "7522 06 Koksnes materiālu APSTRĀDĀTĀJS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 4.8.apakšnodaļā)" ar profesiju "7522 06 Koksnes materiālu APSTRĀDĀTĀJS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 5.4. apakšnodaļā)";

5.2. aizstāt profesiju "7222 01 ATSLĒDZNIEKS" ar profesiju "7222 01 ATSLĒDZNIEKS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 4.32. apakšnodaļā)";

5.3. aizstāt profesiju "7231 04 AutoATSLĒDZNIEKS" ar profesiju "7231 04 AutoATSLĒDZNIEKS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 4.34. apakšnodaļā)";

5.4. papildināt pielikumu aiz profesijas "5132 02 BĀRMENIS" ar šādu profesiju:

"5132 04 Kafijas dzērienu BĀRMENIS";

5.5. papildināt pielikumu aiz profesijas "4323 31 BRIGADIERIS (ostās)" ar šādu profesiju:

"4322 09 Dzērienu ražošanas BRIGADIERIS";

5.6. papildināt pielikumu aiz profesijas "3313 09 Finanšu DARBINIEKS" ar šādu profesiju:

"2422 57 Jaunatnes DARBINIEKS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 2.42. apakšnodaļā)";

5.7. papildināt pielikumu aiz profesijas "2131 28 Augu EKOLOGS" ar šādu profesiju:

"2131 73 DendroEKOLOGS";

5.8. papildināt pielikumu aiz profesijas "5141 01 FRIZIERIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 4.13.apakšnodaļā)" ar šādu profesiju:

"5141 07 FRIZIERIS STILISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 3.58. apakšnodaļā)";

5.9. papildināt pielikumu aiz profesijas "2653 03 HOREOGRĀFS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.68.apakšnodaļā)" ar šādu profesiju:

"2633 11 DendroHRONOLOGS";

5.10. svītrot profesiju:

"7223 08 Ciparu programmas vadības darbgaldu IESTATĪTĀJS";

5.11. papildināt pielikumu aiz profesijas "7223 06 Darbgaldu IESTATĪTĀJS" ar šādu profesiju:

"7223 08 Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbgaldu IESTATĪTĀJS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 3.60. apakšnodaļā)";

5.12. svītrot profesiju:

"3352 06 INSPEKTORS (nodokļu administrēšanas jomā)";

5.13. papildināt pielikumu aiz profesijas "3115 56 Kuģošanas drošības INSPEKTORS" ar šādu profesiju:

"3115 70 Kuģu kontroles INSPEKTORS";

5.14. svītrot profesijas:

"3352 05 Nodokļu INSPEKTORS

3352 04 Vecākais INSPEKTORS (nodokļu administrēšanas jomā)

2651 20 INTERJERISTS";

5.15. papildināt pielikumu aiz profesijas "3152 23 Kutera KAPTEINIS (iekšlietu jomā)" ar šādu profesiju:

"1324 43 Ostas KAPTEIŅA VIETNIEKS";

5.16. papildināt pielikumu aiz profesijas "7122 04 Parketa KLĀJĒJS" ar šādu profesiju:

"2112 11 DendroKLIMATOLOGS";

5.17. papildināt pielikumu aiz profesijas "2412 04 KONSULTANTS iepirkumu SPECIĀLISTS" ar šādu profesiju:

"3411 10 KONSULTANTS (zemesgrāmatu nodaļā)";

5.18. papildināt pielikumu aiz profesijas "3112 30 Nomnieku KOORDINATORS" ar šādu profesiju:

"3115 69 Kuģu inspekciju KOORDINĒTĀJS";

5.19. aizstāt profesiju "0110 09 LEITNANTS" ar profesiju "0110 09 LEITNANTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 1.81. apakšnodaļā)";

5.20. svītrot profesijas:

"1112 42 Komisijas LOCEKLIS (valsts pārvaldes jomā)

1112 42 Komisijas LOCEKLIS (pašvaldībās)";

5.21. papildināt pielikumu aiz profesijas "1112 46 Kolēģijas LOCEKLIS (valsts pārvaldes jomā)" ar šādām profesijām:

"1112 58 Komisijas LOCEKLIS (pašvaldībās)

1112 42 Komisijas LOCEKLIS (valsts pārvaldes jomā)";

5.22. svītrot profesiju:

"3255 01 MASIERIS";

5.23. papildināt pielikumu aiz profesijas "3255 08 MASIERIS (ceturtā līmeņa kvalifikācija) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.40.apakšnodaļā)" ar šādu profesiju:

"3255 01 MASIERIS (trešā līmeņa kvalifikācija)";

5.24. aizstāt profesiju "3221 01 MĀSA (Medicīnas MĀSA)" ar profesiju "3221 01 MĀSA (Medicīnas MĀSA) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 2.45. apakšnodaļā)";

5.25. papildināt pielikumu aiz profesijas "2656 12 Leļļu MEISTARS" ar šādu profesiju:

"1321 15 Maiņas MEISTARS (pārtikas rūpniecībā)";

5.26. svītrot profesiju:

"3259 07 SPA MEISTARS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.27.apakšnodaļā)";

5.27. aizstāt profesiju "7212 01 GāzMETINĀTĀJS (OAW)" ar profesiju "7212 01 GāzMETINĀTĀJS (OAW) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 4.30. apakšnodaļā)";

5.28. aizstāt profesiju "7212 04 Rokas lokMETINĀTĀJS (MMA)" ar profesiju "7212 04 Rokas lokMETINĀTĀJS (MMA) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 4.31. apakšnodaļā)";

5.29. svītrot profesiju:

"3142 11 Zvērināts MĒRNIEKS";

5.30. aizstāt profesiju "7126 03 Inženierkomunikāciju MONTĒTĀJS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 4.20.apakšnodaļā)" ar profesiju "7126 06 Inženierkomunikāciju MONTĒTĀJS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 4.20.apakšnodaļā)";

5.31. papildināt pielikumu aiz profesijas "8113 01 Aku /urbšanas OPERATORS" ar šādu profesiju:

"8160 15 Alus filtrēšanas OPERATORS";

5.32. papildināt pielikumu aiz profesijas "3131 09 Dīzeļģeneratora OPERATORS" ar šādu profesiju:

"4132 10 Dokumentu personalizācijas OPERATORS";

5.33. papildināt pielikumu aiz profesijas "3131 02 Hidroelektrospēkstacijas OPERATORS" ar šādu profesiju:

"8183 10 Iepildīšanas līnijas OPERATORS";

5.34. aizstāt profesiju "7523 14 Kokapstrādes OPERATORS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.36.apakšnodaļā)" ar profesiju "7523 14 Kokapstrādes iekārtu OPERATORS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 4.35. apakšnodaļā)";

5.35. aizstāt profesiju "7523 06 Programmvadības kokapstrādes darbgaldu OPERATORS" ar profesiju "7523 06 Programmvadības kokapstrādes darbgaldu/līniju OPERATORS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 3.62. apakšnodaļā)";

5.36. papildināt pielikumu aiz profesijas "8212 06 Pusvadītāju aparātu būves OPERATORS" ar šādu profesiju:

"8131 21 Putuplasta ražošanas /putuplasta izstrādājumu ražošanas OPERATORS";

5.37. papildināt pielikumu aiz profesijas "3522 06 Tālsakaru OPERATORS" ar šādu profesiju:

"4131 08 Tehniskais un datu apstrādes OPERATORS";

5.38. aizstāt profesiju "5414 03 Apsardzes ORGANIZATORS" ar profesiju "5414 03 Apsardzes ORGANIZATORS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 3.59. apakšnodaļā)";

5.39. aizstāt profesiju "3423 03 Sporta pasākumu ORGANIZATORS" ar profesiju "3423 03 Sporta pasākumu ORGANIZATORS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 3.56. apakšnodaļā)";

5.40. papildināt pielikumu aiz profesijas "3119 35 Audumu PĀRBAUDĪTĀJS" ar šādu profesiju:

"3322 12 Tirdzniecības PĀRDEVĒJA ASISTENTS";

5.41. aizstāt profesiju "5223 01 Mazumtirdzniecības veikala PĀRDEVĒJS" ar profesiju "5223 01 Mazumtirdzniecības veikala PĀRDEVĒJS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 4.29. apakšnodaļā)";

5.42. aizstāt profesiju "2422 20 Nekustamā īpašuma PĀRVALDNIEKS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.17.apakšnodaļā)" ar profesiju "2422 20 Nekustamā īpašuma PĀRVALDNIEKS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 1.16. apakšnodaļā)";

5.43. papildināt pielikumu aiz profesijas "5151 06 Sporta zāles PĀRZINIS" ar šādu profesiju:

"4321 11 Taras PĀRZINIS";

5.44. papildināt pielikumu aiz profesijas "2612 06 Tiesu kolēģijas PRIEKŠSĒDĒTĀJS" ar šādu profesiju:

"2612 07 Tiesu nama PRIEKŠSĒDĒTĀJS";

5.45. aizstāt profesiju "2512 05 PROGRAMMĒTĀJS" ar profesiju "2512 05 PROGRAMMĒTĀJS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 2.43. apakšnodaļā)";

5.46. aizstāt profesiju "0110 05 PULKVEŽLEITNANTS /KOMANDKAPTEINIS (Jūras spēkos)" ar profesiju "0110 05 PULKVEŽLEITNANTS /KOMANDKAPTEINIS (Jūras spēkos) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 1.80. apakšnodaļā)";

5.47. papildināt pielikumu aiz profesijas "7421 10 Elektronikas REGULĒTĀJS" ar šādu profesiju:

"8183 09 Iepildīšanas līnijas REGULĒTĀJS";

5.48. papildināt pielikumu aiz profesijas "9333 03 REKVIZITORS" ar šādu profesiju:

"7231 15 Autovirsbūvju REMONTATSLĒDZNIEKS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 3.61. apakšnodaļā)";

5.49. aizstāt profesiju "2632 10 SOCIOLOGS" ar profesiju "2632 10 SOCIOLOGS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 1.79. apakšnodaļā)";

5.50. papildināt pielikumu aiz profesijas "2652 10 SOLISTS" ar šādām profesijām:

"3323 14 Iepirkumu SPECIĀLISTA ASISTENTS

3322 11 Pārdošanas SPECIĀLISTA ASISTENTS";

5.51. papildināt pielikumu aiz profesijas "3432 50 Iespieddarbu noformējuma SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.31.apakšnodaļā)" ar šādu profesiju:

"3331 05 Importa un eksporta SPECIĀLISTS";

5.52. aizstāt profesiju "3119 24 Pārtikas produktu pārstrādes SPECIĀLISTS" ar profesiju "3119 24 Pārtikas produktu pārstrādes SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 2.44. apakšnodaļā)";

5.53. papildināt pielikumu aiz profesijas "2422 28 Penitenciārā un probācijas darba SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.7.apakšnodaļā)" ar šādu profesiju:

"2422 58 Personas datu aizsardzības SPECIĀLISTS";

5.54. papildināt pielikumu aiz profesijas "3343 44 Protokola SPECIĀLISTS" ar profesiju:

"3311 40 Reklamācijas SPECIĀLISTS";

5.55. papildināt pielikumu aiz profesijas "3259 04 Skaistumkopšanas SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.17.apakšnodaļā)" ar šādām profesijām:

"3339 39 Sociālo mediju SPECIĀLISTS

3259 07 SPA SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 3.27. apakšnodaļā)";

5.56. papildināt pielikumu aiz profesijas "2631 13 Starptautisko ekonomisko attiecību SPECIĀLISTS" ar šādu profesiju:

"3115 68 Starptautisko kravu pārvadājumu SPECIĀLISTS";

5.57. aizstāt profesiju "2265 01 Uztura SPECIĀLISTS" ar profesiju "2265 01 Uztura SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 1.77. apakšnodaļā)";

5.58. aizstāt profesiju "7534 01 TAPSĒTĀJS" ar profesiju "7534 01 TAPSĒTĀJS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 3.63. apakšnodaļā)";

5.59. papildināt pielikumu aiz profesijas "7312 02 Akordeonu TEHNIĶIS" ar šādu profesiju:

"3119 46 Alus liešanas un dzesēšanas iekārtu TEHNIĶIS";

5.60. papildināt pielikumu aiz profesijas "3115 25 Atomenerģijas TEHNIĶIS" ar šādu profesiju:

"3521 27 Audio un video TEHNIĶIS";

5.61. aizstāt profesiju "3114 13 Dzelzceļa transporta automātikas, telemehānikas un komunikāciju TEHNIĶIS" ar profesiju "3114 13 Dzelzceļa transporta automātikas, telemehānikas un sakaru TEHNIĶIS";

5.62. aizstāt profesiju "3119 27 Koka izstrādājumu ražošanas TEHNIĶIS" ar profesiju "3119 27 Koka izstrādājumu ražošanas TEHNIĶIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 3.55. apakšnodaļā)";

5.63. aizstāt profesiju "3111 05 Ķīmijas TEHNIĶIS" ar profesiju "3111 05 Ķīmijas TEHNIĶIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 3.53. apakšnodaļā)";

5.64. aizstāt profesiju "3115 46 Mehatronisku sistēmu TEHNIĶIS" ar profesiju "3115 46 Mehatronisku sistēmu TEHNIĶIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 3.54. apakšnodaļā)";

5.65. papildināt pielikumu aiz profesijas "2141 17 Adīšanas TEHNOLOGS" ar šādu profesiju:

"2141 27 Alus darīšanas TEHNOLOGS";

5.66. aizstāt profesiju "2145 10 Pārtikas un dzērienu TEHNOLOGS" ar profesiju "2145 10 Pārtikas un dzērienu TEHNOLOGS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 1.76. apakšnodaļā)";

5.67. aizstāt profesiju "3422 03 Sporta TRENERIS" ar profesiju "3422 03 Sporta TRENERIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 2.46. apakšnodaļā)";

5.68. aizstāt profesiju "2359 09 Vecākais sporta TRENERIS" ar profesiju "2359 09 Vecākais sporta TRENERIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 1.78. apakšnodaļā)";

5.69. papildināt pielikumu aiz profesijas "5164 03 Zooloģiskā dārza UZRAUGS" ar šādu profesiju:

"4321 12 Atgrieztās produkcijas UZSKAITVEDIS";

5.70. papildināt pielikumu aiz profesijas "5414 02 Apsardzes dienesta VADĪTĀJA VIETNIEKS" ar šādu profesiju:

"1114 06 Arodbiedrības VADĪTĀJA VIETNIEKS /VICEPREZIDENTS /PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS";

5.71. papildināt pielikumu aiz profesijas "5414 01 Apsardzes dienesta VADĪTĀJS" ar šādām profesijām:

"1114 05 Arodbiedrības VADĪTĀJS /PREZIDENTS /PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1114 07 Arodorganizācijas VADĪTĀJS /PRIEKŠSĒDĒTĀJS";

5.72. papildināt pielikumu aiz profesijas "8332 01 Atkritumvedēja VADĪTĀJS" ar šādu profesiju:

"3152 29 Atpūtas kuģu VADĪTĀJS";

5.73. papildināt pielikumu aiz profesijas "1114 01 Biedrības vai nodibinājuma VADĪTĀJS /PREZIDENTS /VICEPREZIDENTS /ĢENERĀLDIREKTORS /ĢENERĀLSEKRETĀRS /PRIEKŠSĒDĒTĀJS /IZPILDDIREKTORS ar šādu profesiju:

"3341 08 Biroja VADĪTĀJS";

5.74. papildināt pielikumu aiz profesijas "3312 02 Kredītprojektu VADĪTĀJS" ar šādu profesiju:

"1439 12 Kuģa klientu apkalpošanas servisa VADĪTĀJS";

5.75. papildināt pielikumu aiz profesijas "3154 04 Lidojumu VADĪTĀJS" ar šādu profesiju:

"2431 14 Lielo klientu VADĪTĀJS";

5.76. papildināt pielikumu aiz profesijas "1219 35 Poligrāfijas struktūrvienības VADĪTĀJS" ar šādām profesijām:

"1114 08 Politiskās partijas VADĪTĀJS /PREZIDENTS /PRIEKŠSĒDĒTĀJS /ĢENERĀLSEKRETĀRS

3323 13 Preču kategoriju VADĪTĀJS

2431 15 Produktu grupas VADĪTĀJS";

5.77. papildināt pielikumu aiz profesijas "4214 02 Ziedojumu VĀCĒJS" ar šādu profesiju:

"8160 14 Alus misas VĀRĪTĀJS";

5.78. papildināt pielikumu aiz profesijas "7514 04 VĀRĪTĀJS" ar šādu profesiju:

"4321 10 Maiņas VECĀKAIS";

5.79. papildināt pielikumu aiz profesijas "6210 03 Koku VEDĒJS" ar šādām profesijām:

"2423 16 Izaugsmes VEICINĀTĀJS

5223 07 Tirdzniecības VEICINĀTĀJS";

5.80. aizstāt profesiju "5131 01 VIESMĪLIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 4.2.apakšnodaļā)" ar profesiju "5131 01 VIESMĪLIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 3.57. apakšnodaļā)";

5.81. aizstāt profesiju "7223 03 VIRPOTĀJS" ar profesiju "7223 03 VIRPOTĀJS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 4.33. apakšnodaļā)";

5.82. aizstāt profesiju "0110 08 VIRSLEITNANTS" ar profesiju "0110 08 VIRSLEITNANTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 1.81. apakšnodaļā)";

5.83. papildināt pielikumu aiz profesijas "0110 08 VIRSLEITNANTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 1.81. apakšnodaļā)" ar šādām profesijām:

"5419 23 Ostas aizsardzības VIRSNIEKA VIETNIEKS

5419 21 Kuģa aizsardzības VIRSNIEKS";

5.84. papildināt pielikumu aiz profesijas "0110 08 Kuģa klāja VIRSNIEKS (iekšlietu jomā)" ar šādām profesijām:

"5419 20 Kuģošanas kompānijas aizsardzības VIRSNIEKS

5419 22 Ostas aizsardzības VIRSNIEKS

5419 24 Ostas iekārtas aizsardzības VIRSNIEKS";

5.85. papildināt pielikumu aiz profesijas "7514 07 VĪNDARIS" ar šādu profesiju:

"5151 24 VĪNZINIS".

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Labklājības ministre Ilze Viņķele
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 22Pieņemts: 14.01.2014.Stājas spēkā: 24.01.2014.Zaudē spēku: 01.06.2017.Tēma: Darba tiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 16, 23.01.2014. OP numurs: 2014/16.4
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
263878
24.01.2014
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"