Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.75

Rīgā 2013.gada 26.novembrī (prot. Nr.15, 4.§)

Grozījumi Rīgas domes 2012.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.198 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
14.panta pirmās daļas 3.punktu un
likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
5.panta trešo un ceturto daļu

1. Izdarīt Rīgas domes 2012.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.198 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā" (Latvijas Vēstnesis, 2013, Nr.16, Nr.170, Nr.212) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 4.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.4. pensionāram un 1. vai 2.grupas invalīdam, kuram nav pilngadīgu bērnu un kurš savā dzīvesvietā deklarēts viens vai kopā tikai ar vienu personu, kura ir 1. vai 2.grupas invalīds vai pensionārs - 70%;";

1.2. izteikt 4.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.5. pensionāram, kuram ir pilngadīgi bērni un kurš savā dzīvesvietā deklarēts viens vai kopā tikai ar vienu personu, kura ir 1. vai 2.grupas invalīds vai pensionārs - 50%;";

1.3. aizstāt 4.13.apakšpunktā skaitli un simbolu "50%" ar skaitli un simbolu "90%";

1.4. papildināt saistošos noteikumus ar 4.18.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.18. personai par ēkām, kas atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu - "Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs" (valsts aizsardzības Nr.7442) teritorijā, Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas Nr.852 "Rīgas vēsturiskais centrs" teritorijā un tā aizsardzības zonā, "Mežaparks" (valsts aizsardzības Nr.7444) teritorijā, "Ķīpsalas vēsturiskā apbūve" (valsts aizsardzības Nr.8327) teritorijā, "Kalnciema ielas koka apbūve" (valsts aizsardzības Nr.8583) teritorijā un "Pārdaugavas apbūves fragments" (valsts aizsardzības Nr.7443) teritorijā vai apbūves aizsardzības teritorijās, kas noteiktas Rīgas domes 2005.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.34 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" 395.punktā, - Āgenskalns, Bolderāja, Dzegužkalns - Nordeķi, Maskavas priekšpilsēta, Sarkandaugava (I, II, III), Teika, Torņakalns, Vecāķi, Vecmīlgrāvis (Emmas iela), Čiekurkalns, Pleskodāle (I un II), Jaunmīlgrāvis (Ezera iela), Vecdaugava (Airu iela), VEF rūpnieciskā apbūve, Ziemeļblāzmas kultūrvēsturiskais komplekss, kā arī par ēkām, kas ir iekļautas valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, ārpus šīm teritorijām, ja sabiedrībai šīs ēkas ir pieejamas no publiskās ārtelpas un:

4.18.1. ir izbūvēts šādas ēkas fasādes dekoratīvais apgaismojums - 25%;

4.18.2. ir veikta šādas ēkas fasāžu pilna atjaunošana un ir izbūvēts fasādes dekoratīvais apgaismojums - 50%;

4.18.3. ir veikta šādas ēkas pilna restaurācija, renovācija vai rekonstrukcija un ir izbūvēts fasādes dekoratīvais apgaismojums - 75%;

4.18.4. ir veikta šādas koka ēkas pilna restaurācija, renovācija vai rekonstrukcija un ir izbūvēts fasādes dekoratīvais apgaismojums - 90%;";

1.5. papildināt saistošos noteikumus ar 4.19.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.19. personai par daudzdzīvokļu mājām, kurām veikta visu fasāžu siltināšana, vai telpu grupām, kas atrodas šādās ēkās - 90%.";

1.6. papildināt saistošos noteikumus ar 6.1punktu šādā redakcijā:

"6.1 Šo saistošo noteikumu 4.4.apakšpunktu piemēro arī gadījumos, kad pensionāram un 1. vai 2.grupas invalīdam ir pilngadīgs bērns, kurš ir 1. vai 2.grupas invalīds vai pensionārs, un abām personām ir kopīga deklarētā dzīvesvieta.";

1.7. papildināt saistošos noteikumus ar 10.1punktu šādā redakcijā:

"10.1 Personām, kuras minētas šo saistošo noteikumu 4.3.-4.6.apakšpunktā, atvieglojumus piešķir arī tad, ja nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja deklarētā dzīvesvieta ir pansionātā vai sociālās aprūpes iestādē.";

1.8. papildināt saistošos noteikumus ar 14.1punktu šādā redakcijā:

"14.1 Personām, kuras minētas šo saistošo noteikumu 4.18. vai 4.19.apakšpunktā, atvieglojumus piešķir par ēkām, kurās šo saistošo noteikumu 4.18. vai 4.19.apakšpunktā norādītie būvdarbi veikti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un pabeigti (t.i., būvdarbi pieņemti ekspluatācijā vai saskaņota ēkas fasādes vienkāršotas renovācijas apliecinājuma kartes trešā daļa) pēc 2013.gada 31.decembra.";

1.9. papildināt saistošos noteikumus ar 14.2punktu šādā redakcijā:

"14.2 Personām, kuras minētas šo saistošo noteikumu 4.18.apakšpunktā, atvieglojumus piešķir, ja diennakts tumšajā laikā tiek nodrošināta izbūvētā ēkas fasādes dekoratīvā apgaismojuma pastāvīga darbība.";

1.10. papildināt saistošos noteikumus ar 19.1punktu šādā redakcijā:

"19.1 Atvieglojumus nepiešķir par būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša.";

1.11. izteikt 20.punktu šādā redakcijā:

"20. Atvieglojumus piešķir par to taksācijas gadu, par kuru iesniegts personas pieteikums par atvieglojumu piešķiršanu (izņemot atvieglojumus, ko piešķir, pamatojoties uz šo saistošo noteikumu 4.11., 4.15., 4.16. un 4.18.apakšpunktu), ja pieteikuma iesniegšana paredzēta šajos saistošajos noteikumos, ievērojot šo saistošo noteikumu 28.2.apakšpunkta nosacījumus.";

1.12. aizstāt 23.punktā skaitļus un vārdus "4.11., 4.15. un 4.16.apakšpunktā" ar skaitļiem un vārdiem "4.11., 4.15., 4.16., 4.18. un 4.19.apakšpunktā";

1.13. papildināt saistošos noteikumus ar 23.1punktu šādā redakcijā:

"23.1 Personām, kuras minētas šo saistošo noteikumu 4.18.1.apakšpunktā, atvieglojumus piešķir, sākot ar nākamo taksācijas gadu pēc šo saistošo noteikumu 28.10.apakšpunktā paredzētās atzīmes izdarīšanas Rīgas domes Vienotajā informācijas sistēmā.";

1.14. papildināt saistošos noteikumus ar 23.2punktu šādā redakcijā:

"23.2 Personām, kuras minētas šo saistošo noteikumu 4.18.2.-4.18.4.apakšpunktā, atvieglojumus piešķir 5 gadus, sākot ar nākamo taksācijas gadu pēc šo saistošo noteikumu 28.10.apakšpunktā paredzētās atzīmes izdarīšanas Rīgas domes Vienotajā informācijas sistēmā.";

1.15. papildināt saistošos noteikumus ar 23.3punktu šādā redakcijā:

"23.3 Personām, kuras minētas šo saistošo noteikumu 4.19.apakšpunktā, atvieglojumus piešķir 10 gadus, sākot ar nākamo taksācijas gadu pēc šo saistošo noteikumu 27.1punktā paredzētās atzīmes izdarīšanas Rīgas domes Vienotajā informācijas sistēmā.";

1.16. aizstāt 24.punktā skaitļus un vārdus "4.1., 4.2., 4.8., 4.9., 4.11., 4.15. un 4.16.apakšpunktu" ar skaitļiem un vārdiem "4.1., 4.2., 4.8., 4.9., 4.11., 4.15., 4.16., 4.18. un 4.19.apakšpunktu";

1.17. aizstāt 25.punktā skaitļus un vārdus "4.8., 4.9., 4.11., 4.15. un 4.16.apakšpunktu" ar skaitļiem un vārdiem "4.8., 4.9., 4.11., 4.15., 4.16., 4.18. un 4.19.apakšpunktu";

1.18. papildināt saistošos noteikumus ar 26.1punktu šādā redakcijā:

"26.1 Šo saistošo noteikumu 19.1punkts tiek piemērots, sākot ar nākamo kalendāro mēnesi no dienas, kad administratīvais akts par būves klasificēšanu attiecīgajā kategorijā ir kļuvis neapstrīdams vai ir beidzies termiņš augstākas iestādes izdotā administratīvā akta, ar kuru atstāts spēkā sākotnējais lēmums, pārsūdzēšanai un tas nav pārsūdzēts.";

1.19. aizstāt 27.punktā skaitļus un vārdus "4.1., 4.2., 4.8., 4.9., 4.11. un 4.13.apakšpunktā" ar skaitļiem un vārdiem "4.1., 4.2., 4.8., 4.9., 4.11., 4.13. un 4.19.apakšpunktā";

1.20. papildināt saistošos noteikumus ar 27.1punktu šādā redakcijā:

"27.1 Par daudzdzīvokļu māju vai telpu grupu atbilstību šo saistošo noteikumu 4.19.apakšpunktā paredzēto nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanas nosacījumiem Rīgas pilsētas būvvalde viena mēneša laikā no būvdarbu pieņemšanas ekspluatācijā vai ēkas fasādes vienkāršotas renovācijas apliecinājuma kartes trešās daļas saskaņošanas veic attiecīgu atzīmi Rīgas domes Vienotajā informācijas sistēmā.";

1.21. aizstāt 28.punktā skaitļus un simbolu "4.14.-4.17." ar skaitļiem un simbolu "4.14.-4.18.";

1.22. papildināt saistošos noteikumus ar 28.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.10. persona, kurai ir tiesības uz šo saistošo noteikumu 4.18.apakšpunktā noteiktajiem atvieglojumiem, pēc būvdarbu pabeigšanas un to pieņemšanas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā līdz pirmstaksācijas gada 1.oktobrim iesniedz RPKPAN noteiktas formas pieteikumu ēkas izvērtēšanai (4.pielikums). RPKPAN līdz taksācijas gada 1.janvārim izvērtē personas pieteikumu un, ja nekustamais īpašums atbilst šo saistošo noteikumu 4.18.apakšpunkta nosacījumiem, veic attiecīgu atzīmi Rīgas domes Vienotajā informācijas sistēmā. Ja nav zudis vai mainījies atvieglojumu piešķiršanas pamats vai atbilstība atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem, tad personai, kura iesniegusi šajā apakšpunktā norādīto pieteikumu, nākamajos taksācijas gados nav jāsniedz RPKPAN atkārtots pieteikums, lai saņemtu nekustamā īpašuma atvieglojumus visu šo saistošo noteikumu 23.1 un 23.2punktā norādīto periodu.";

1.23. papildināt saistošos noteikumus ar 28.1punktu šādā redakcijā:

"28.1 Pieteikumu par atvieglojumu piešķiršanu nākamajam taksācijas gadam var iesniegt sešus mēnešus pirms attiecīgā taksācijas gada iestāšanās, ja šajos saistošajos noteikumos nav paredzēts cits pieteikuma iesniegšanas termiņš. Šādu pieteikumu izskata vienlaicīgi ar nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu tam taksācijas gadam, par kuru iesniegts pieteikums par atvieglojumu piešķiršanu, un uz to nav attiecināms normatīvajos aktos noteiktais pieteikumu izskatīšanas termiņš.";

1.24. izteikt 36.punktu šādā redakcijā:

"36. Ja persona savā pieteikumā ir sniegusi nepatiesas ziņas par šo saistošo noteikumu 4.11., 4.15., 4.16. vai 4.18.apakšpunktā minēto nekustamo īpašumu vai ir pārkāpusi šo saistošo noteikumu 30.punktu, tad viņa zaudē tiesības uz jebkāda veida nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem, kas piešķirami saskaņā ar šiem saistošajiem noteikumiem, uz vienu gadu, skaitot no dienas, kad pašvaldība ir konstatējusi pēdējo pārkāpumu.";

1.25. papildināt saistošos noteikumus ar 4.pielikumu šādā redakcijā:

"4.pielikums
Rīgas domes 2012.gada 18.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.198

 

Rīgas pilsētas būvvaldes
Arhitektūras pārvaldes
Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu
aizsardzības nodaļai
Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050

 
 

(Iesniedzējs: nosaukums/vārds, uzvārds)

 
 

(reģistrācijas Nr./personas kods)

 
 

(adrese)

 
 

(e-pasts)

 
 

(tālrunis)

PIETEIKUMS

  Lūdzu izvērtēt nekustamā īpašuma  

, Rīgā,

  ,  
 

(adrese)

(kadastra Nr.)

 
atbilstību Rīgas domes 2012.gada 18.decembra saistošo noteikumu Nr.198 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā" 4.18.1., 4.18.2., 4.18.3. vai 4.18.4.apakšpunktā minētajiem kritērijiem nodokļa atvieglojumu saņemšanai.

Apliecinu, ka:

  1) ēka   , Rīgā,   , kas atrodas  
 

(adrese)

(kadastra Nr.)

 
(vajadzīgo atzīmēt)

valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā:

"Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs" (valsts aizsardzības Nr.7442);

UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas Nr.852 "Rīgas vēsturiskais centrs" aizsardzības zonā;

"Mežaparks" (valsts aizsardzības Nr.7444);

"Ķīpsalas vēsturiskā apbūve" (valsts aizsardzības Nr.8327);

"Kalnciema ielas koka apbūve" (valsts aizsardzības Nr.8583);

"Pārdaugavas apbūves fragments" (valsts aizsardzības Nr.7443);

apbūves aizsardzības teritorijā:

 Āgenskalns;

Bolderāja;

Dzegužkalns - Nordeķi;

Maskavas priekšpilsēta;

Sarkandaugava (I, II, III);

Teika;

Torņakalns;

Vecāķi;

Vecmīlgrāvis (Emmas iela);

 Čiekurkalns;

Pleskodāle (I un II);

Jaunmīlgrāvis (Ezera iela);

Vecdaugava (Airu iela);

VEF rūpnieciskā apbūve;

Ziemeļblāzmas kultūrvēsturiskais komplekss;

 ēka ir valsts aizsargājams kultūras piemineklis ārpus šīm teritorijām,

  ir sabiedrībai pieejama no publiskās ārtelpas un   ir pabeigti šādi būvdarbi:  
 

 

(datums)

   
  (vajadzīgo atzīmēt)

izbūvēts fasādes dekoratīvais apgaismojums;

veikta fasāžu atjaunošana;

veikta pilna ēkas restaurācija, rekonstrukcija vai renovācija;

veikta koka ēkas pilna restaurācija, rekonstrukcija vai renovācija;

2) nodokļa maksātājs par 1.punktā minēto nekustamo īpašumu ir:

 
     
 

(nosaukums/vārds, uzvārds; reģistrācijas Nr./personas kods)

 
  3) mēneša laikā informēšu Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļu par jebkurām izmaiņām nekustamajā īpašumā, kuru rezultātā ēkai vairs nav piemērojams atvieglojums. Par jebkurām izmaiņām nekustamajā īpašumā, kuru rezultātā ēkai - arhitektūras piemineklim vairs nav piemērojams atvieglojums, mēneša laikā informēšu arī Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju.

Pieteikumam pievienoti:

(vajadzīgo atzīmēt)

 ēkas fasāžu fotogrāfijas;

 
citi dokumenti:
Atbildi uz pieteikumu vēlos saņemt:

(atzīmēt vienu atbildes saņemšanas veidu)

pa pastu;

Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā;

elektroniski uz pieteikumā norādīto e-pastu.

     
 

(iesniedzēja paraksts un atšifrējums)

 

(datums)

"

2. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.UšakovsPaskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2013.gada 26.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.75 "Grozījumi Rīgas domes 2012.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.198 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

1. Ar grozījumiem Rīgas domes 2012.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.198 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā" (turpmāk - saistošie noteikumi) tiek paredzēti līdz šim nebijuši atvieglojumi par noteiktā vēsturiskajā apbūvē ietilpstošajām ēkām un valsts aizsargājamajiem kultūras pieminekļiem, ja šīm ēkām tiek izbūvēts fasādes dekoratīvais apgaismojums un veikta fasāžu pilna atjaunošana vai ēkas pilna restaurācija, renovācija vai rekonstrukcija.

2. Papildu atvieglojumi noteikti arī daudzdzīvokļu mājām, kurām veikta visu fasāžu siltināšana. Jānorāda, ka saistošo noteikumu 4.18. un 4.19.apakšpunktā minētos atvieglojumus būs iespējams piemērot tikai ēkām, kurās attiecīgie būvdarbi veikti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un pabeigti (t.i., būvdarbi pieņemti ekspluatācijā vai saskaņota ēkas fasādes vienkāršotas renovācijas apliecinājuma kartes trešā daļa) pēc 2013.gada 31.decembra.

3. Ar grozījumiem saistošajos noteikumos tiek palielināts nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu apmērs personām par pašvaldībai piederošo vai piekrītošo zemi, kas iznomāta mazdārziņa vajadzībām.

4. Ar grozījumiem saistošajos noteikumos tiek iekļauta norma, kas liedz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanu par ēkām, kas klasificētas kā vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas.

5. Ar saistošo noteikumu grozījumiem papildus tiek precizēta saistošo noteikumu 4.4. un 4.5.apakšpunkta redakcija un to piemērošanas kārtība, kā arī tiek paredzēta iespēja, ka pensionāri un invalīdi var saņemt sev pēc statusa pienākošos atvieglojumus arī gadījumā, ja viņu deklarētā dzīvesvieta ir pansionātā vai sociālās aprūpes iestādē.

6. Saistošajos noteikumos veikti procesuāli uzlabojumi, jo personai vairs nebūs nepieciešams sagaidīt konkrētā taksācijas gada iestāšanos, lai iesniegtu pieteikumu par atvieglojumu piešķiršanu par šo gadu, bet to būs iespējams izdarīt jau sešus mēnešus pirms attiecīgā taksācijas gada iestāšanās. Šādi pirms konkrētā taksācijas gada iestāšanās iesniegtie pieteikumi par atvieglojumu piešķiršanu tiks pieņemti, informējot iesniedzēju par pieteikuma saņemšanu, taču uz tiem nebūs attiecināmi no normatīvajiem aktiem izrietošie vispārīgie pieteikuma izskatīšanas termiņi un šie pieteikumi pēc būtības tiks izskatīti vienlaikus ar nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu tam taksācijas gadam, par kuru iesniegts pieteikums par atvieglojumu piešķiršanu.

7. Saistošo noteikumu grozījumi paredz būtiski, t.i., no pieciem gadiem līdz vienam gadam, samazināt termiņu, uz kuru persona zaudē tiesības saņemt atvieglojumus, ja atvieglojumu saņemšanai sniegusi nepatiesas ziņas vai nav ievērojusi saistošajos noteikumos noteikto paziņošanas pieteikumu.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

1. Nekustamo īpašumu, par kuriem personai ir iespējams saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, loka papildināšana ar noteiktā vēsturiskajā apbūvē ietilpstošajām ēkām un valsts aizsargājamajiem kultūras pieminekļiem, ja šīm ēkām tiek izbūvēts fasādes dekoratīvais apgaismojums un veikta fasāžu pilna atjaunošana vai ēkas pilna restaurācija, renovācija vai rekonstrukcija, veicinās šādu kultūrvēsturiski nozīmīgu ēku atjaunošanu, kā arī uzlabos galvaspilsētas kopējo vizuālo tēlu. Lai nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu summa būtu samērīga ar īpašnieka veiktajiem ieguldījumiem ēku atjaunošanā, minētos atvieglojumus plānots piemērot 5 gadus.

2. Atvieglojumu piešķiršana par tām daudzdzīvokļu mājām, kurām veikta visu fasāžu siltināšana, veicinās iedzīvotāju ieinteresētību energoefektivitātes pasākumu veikšanā, tādējādi samazinot iedzīvotājiem uzlikto apkures izmaksu slogu. Ņemot vērā, ka saskaņā ar Ēku energoefektivitātes likuma 8.panta septīto daļu ēkas energosertifikāta derīguma termiņš ir 10 gadi, kā arī, lai samērotu ēkas īpašnieku veiktos ieguldījumus ar nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu summu, minētos atvieglojumus plānots piemērot
10 gadus.

3. Piešķiramo nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu apmēra palielināšana no 50% līdz 90% samazinās nodokļu slogu tām sociāli mazaizsargātajām personām, kas izvēlas mazdārziņa vajadzībām nomāt pašvaldībai piederošo vai piekrītošo zemi.

4. Saistošo noteikumu papildināšana ar 19.1punktu novērsīs situāciju, kad īpašnieks neuztur savu īpašumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, tādējādi pieļaujot, ka viņa īpašums tiek kvalificēts kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša būve, taču vienlaikus personai ir iespējams saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu. Tādējādi šīs personas tiks motivētas sakārtot savu nekustamo īpašumu, lai varētu saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus.

5. Saistošo noteikumu 4.4. un 4.5.apakšpunkta redakcijas un piemērošanas kārtības precizējumi nepieciešami, lai novērstu iespējamās neskaidrības normu interpretācijā un nodrošinātu to vienveidīgu piemērošanu. Saistošo noteikumu papildināšana ar iespēju pensionāriem un invalīdiem saņemt atvieglojumus par savu nekustamo īpašumu arī gadījumā, ja viņu deklarētā dzīvesvieta ir pansionātā vai sociālās aprūpes iestādē, nodrošina vienlīdzības principa ievērošanu. Tikai šādā veidā personas, kam ir atvieglojumu saņemšanai nepieciešamais statuss, šos atvieglojumus varēs saņemt arī tad, ja veselības stāvokļa vai citu iemeslu dēļ viņiem ir nepieciešams atrasties pansionātā vai sociālās aprūpes iestādē un, lai ievērotu Dzīvesvietas deklarēšanas likuma prasības, proti, būt sasniedzamam tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību, ir nepieciešams arī savu dzīvesvietu deklarēt pansionātā vai sociālās aprūpes iestādē.

6. Ar saistošo noteikumu grozījumiem nodokļa maksātājiem tiek padarīta ērtāka pieteikuma par atvieglojumu piešķiršanu iesniegšanas kārtība, paredzot, ka, lai persona varētu iesniegt pieteikumu par atvieglojumu piešķiršanu konkrētā taksācijas gadā, viņai nav nepieciešams sagaidīt šo taksācijas gadu, bet pieteikumu var iesniegt jau sešus mēnešus pirms attiecīgā taksācijas gada iestāšanās. Jāuzsver, ka jaunā kārtība neparedz iespēju nodokļa maksātājam jebkurā laikā prasīt atvieglojumus par iepriekšējiem taksācijas gadiem, bet gan tikai savlaicīgi pieteikties atvieglojumiem nākamajā taksācijas gadā. Tāpat jānorāda, ka uz minētajiem par nākamo taksācijas gadu iesniegtajiem pieteikumiem par atvieglojumu piešķiršanu nav attiecināma vispārīgā pieteikumu izskatīšanas kārtība, proti, tie netiks pēc būtības izskatīti mēneša laikā no to saņemšanas, bet gan tikai kopā ar nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu nākamajam taksācijas gadam, t.i., tā taksācijas gada sākumā, par kuru pieteikumā prasīti atvieglojumi.

7. Ar grozījumiem saistošo noteikumu regulējums tiek padarīts nodokļa maksātājiem labvēlīgāks, arī samazinot termiņu, uz kuru persona noteiktos gadījumos zaudē tiesības uz atvieglojumiem, līdz vienam gadam. Ņemot vērā, ka bieži personas pieļautais saistošajos noteikumos ietvertā paziņošanas pienākuma pārkāpums nav vērtējams kā ļaunprātīgs, tad saistošajos noteikumos ietvertā ierobežojošā nosacījuma apmēru samazināšana nepieciešama, lai ierobežotu uz personu attiecināmās negatīvās sekas šādos gadījumos.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

1. Saistošo noteikumu 4.18.apakšpunktā noteiktajiem objektiem piešķirto atvieglojumu ietekme uz budžetu - Ls 30 000.

2. Saistošo noteikumu 4.19.apakšpunktā noteiktajiem objektiem piešķirto atvieglojumu ietekme uz budžetu - Ls 35 000.

3. Saistošo noteikumu 4.13.apakšpunktā noteiktajiem objektiem piešķirto atvieglojumu palielināšanas ietekme uz budžetu - Ls 13 000.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošo noteikumu grozījumu projekts veicinās būvniecības, projektēšanas un elektrosistēmu uzņēmumu darbības izaugsmi, jo plānota lielāka īpašnieku interese gan par ēku restaurāciju, renovāciju, rekonstrukciju, gan siltināšanu un apgaismošanu.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu grozījumi administratīvās procedūras neietekmē.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām grozījumu projekta izstrādē netika veiktas.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 75Pieņemts: 26.11.2013.Stājas spēkā: 07.01.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 3, 06.01.2014. OP numurs: 2014/3.8
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
263543
07.01.2014
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva