Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.1473

Rīgā 2013.gada 17.decembrī (prot. Nr.67 10.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumos Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību"

Izdoti saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 21.5 pantu

Izdarīt Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumos Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 83., 174.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 5.1.apakšpunktā vārdu "numurs" ar vārdu "kods".

2. Papildināt noteikumus ar 8.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.7. Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā minētā noklusējuma piemērošanu pašvaldības atļaujas izsniegšanai ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai."

3. Papildināt noteikumus ar 10.1 punktu šādā redakcijā:

"10.1 Šo noteikumu 10.punktā minētā prasība tirdzniecības dalībniekam nodrošināt pašvaldības atļaujas atrašanos ielu tirdzniecības vietā un šo noteikumu 23.5.apakšpunktā minētā prasība nav attiecināma, ja pašvaldība piemēro Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā minēto noklusējumu pašvaldības atļaujas izsniegšanai ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai."

4. Izteikt 15.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.1. fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods (ja fiziskā persona nav reģistrējusi saimniecisko darbību) vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ja fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību), vai juridiskās personas nosaukums (firma) un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;".

5. Svītrot 15.7.apakšpunktu.

6. Papildināt 15.8.apakšpunktu aiz vārdiem "noteiktā informācija" ar vārdiem "vai saskaņojums".

7. Papildināt noteikumus ar 15.1 punktu šādā redakcijā:

"15.1 Tirdzniecības dalībnieks iesniegumā nenorāda šo noteikumu 15.2.apakšpunktā minēto informāciju, bet norāda (apliecina), ka nav mainījusies pašvaldībai iepriekš sniegtā informācija:

15.1 1. ja gada laikā pēc šo noteikumu 18.punktā minētās atļaujas saņemšanas iesniedz iesniegumu atkārtotas atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecībai attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā tajās pašās preču grupās;

15.1 2. ja gada laikā pēc iekļaušanas šo noteikumu 19.4.apakšpunktā minētajā tirdzniecības organizatora izveidotajā un ar pašvaldību saskaņotajā tirdzniecības dalībnieku sarakstā iesniedz iesniegumu atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecībai attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā tajās pašās preču grupās, kas norādītas šo noteikumu 19.3.apakšpunktā."

8. Aizstāt 18.punktā vārdus "rakstiski informē par to iesnieguma iesniedzēju" ar vārdiem "paziņo to iesnieguma iesniedzējam Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā".

9. Papildināt noteikumus ar 18.1 un 18.2 punktu šādā redakcijā:

"18.1 Ja pašvaldības saistošajos noteikumos ir paredzēts piemērot Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā minēto noklusējumu, tā triju darbdienu laikā pēc pilnīgas šo noteikumu 15.punktā minētās informācijas un dokumentu saņemšanas informē tirdzniecības dalībnieku:

18.1 1. kad tiks izsniegta atļauja ielu tirdzniecībai vai pieņemts lēmums par atteikumu izsniegt atļauju ielu tirdzniecībai (norādot konkrētu datumu);

18.1 2. par kārtību, kādā var apstrīdēt pašvaldības lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju ielu tirdzniecībai;

18.1 3. par noklusējuma piemērošanas kārtību, ja šo noteikumu 18.1 1.apakšpunktā noteiktajā termiņā pašvaldība nepaziņo savu lēmumu par atļaujas piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

18.2 Ja pašvaldība ir sniegusi šo noteikumu 18.1 punktā minēto informāciju tirdzniecības dalībniekam un šo noteikumu 18.1 1.apakšpunktā minētajā termiņā nepaziņo tirdzniecības dalībniekam par atļaujas izsniegšanu ielu tirdzniecībai vai par atteikumu izsniegt atļauju ielu tirdzniecībai, uzskatāms, ka pašvaldība ir izsniegusi atļauju ielu tirdzniecībai, piemērojot Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā minēto noklusējumu."

10. Izteikt 19.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.1. fiziskās personas vārds, uzvārds un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods vai juridiskās personas nosaukums (firma) un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods, vai publiskās personas nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;".

11. Svītrot 19.4.apakšpunktā vārdus un skaitli "un pievienots šo noteikumu 15.7.apakšpunktā minētais dokuments".

12. Papildināt 19.7.apakšpunktu aiz vārdiem "noteiktā informācija" ar vārdiem "vai saskaņojums".

13. Papildināt noteikumus ar 19.1 punktu šādā redakcijā:

"19.1 Iesniegumā nenorāda šo noteikumu 19.3.apakšpunktā minēto informāciju, bet norāda (apliecina), ka nav mainījusies pašvaldībai iepriekš sniegtā informācija, ja gada laikā pēc šo noteikumu 21.punktā minētās atļaujas saņemšanas iesniedzējs iesniedz iesniegumu atkārtotas atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecības organizēšanai attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā tajās pašās preču grupās."

14. Aizstāt 21.punktā vārdus "rakstiski informē par to iesnieguma iesniedzēju" ar vārdiem "paziņo to iesnieguma iesniedzējam Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā".

15. Papildināt noteikumus ar 21.1 un 21.2 punktu šādā redakcijā:

"21.1 Ja pašvaldība ir paredzējusi piemērot Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā minēto noklusējumu pašvaldības atļaujas izsniegšanai ielu tirdzniecības organizēšanai, tā triju darbdienu laikā pēc pilnīgas šo noteikumu 19.punktā minētās informācijas un dokumentu saņemšanas informē iesnieguma iesniedzēju:

21.1 1. kad tiks izsniegta atļauja ielu tirdzniecības organizēšanai vai pieņemts lēmums par atteikumu izsniegt atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai (norādot konkrētu datumu);

21.1 2. par kārtību, kādā var apstrīdēt pašvaldības lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai;

21.1 3. par noklusējuma piemērošanas kārtību, ja šo noteikumu 21.1 1.apakšpunktā noteiktajā termiņā pašvaldība nepaziņo savu lēmumu par atļaujas piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

21.2 Ja pašvaldība ir sniegusi šo noteikumu 21.1 punktā minēto informāciju iesnieguma iesniedzējam un šo noteikumu 21.1 1.apakšpunktā minētajā termiņā neinformē to par atļaujas izsniegšanu ielu tirdzniecībai vai par atteikumu izsniegt atļauju ielu tirdzniecībai, uzskatāms, ka pašvaldība ir izsniegusi atļauju ielu tirdzniecībai, piemērojot Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā minēto noklusējumu."

16. Izteikt 22.punktu šādā redakcijā:

"22. Ja šo noteikumu 21.punktā minētā pašvaldības atļauja ielu tirdzniecības organizēšanai izsniegta iesnieguma iesniedzējam, tirdzniecības dalībniekam preču pārdošanai šo noteikumu 19.2.apakšpunktā minētajā vietā nav nepieciešams saņemt šo noteikumu 18.punktā minēto pašvaldības atļauju."

17. Izteikt 26.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"26.4. tirdzniecības dalībnieka vai tirdzniecības organizatora nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods juridiskajai personai (tai skaitā publiskajai personai) vai vārds, uzvārds un personas kods (ja fiziskā persona nav reģistrējusi saimniecisko darbību) vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ja fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību) fiziskajai personai;".

18. Papildināt 27.punkta ievaddaļu aiz vārdiem "ir konstatējusi šajos noteikumos" ar vārdiem un skaitļiem "vai uz šo noteikumu 8.2. un 8.3.apakšpunktā ietvertā pilnvarojuma pamata izdotajos pašvaldības domes saistošajos noteikumos".

19. Papildināt noteikumus ar 27.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"27.6. nav ievērotas pašvaldības noteiktās prasības kārtības nodrošināšanai tirdzniecības vietā vai tirdzniecības organizēšanas vietā."

20. Papildināt noteikumus ar 29.4.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"29.4.1 paredzētajā tirdzniecības vietā vai tirdzniecības organizēšanas vietā tirdzniecībai paredzēto preču grupas neatbilst pašvaldības noteiktajām (atļautajām) realizējamo preču grupām attiecīgajā tirdzniecības vietā;".

21. Papildināt 29.6.apakšpunktu aiz vārdiem "gada laikā atkārtoti konstatēti šajos noteikumos" ar vārdiem un skaitļiem "vai uz šo noteikumu 8.2. un 8.3.apakšpunktā ietvertā pilnvarojuma pamata izdotajos pašvaldības domes saistošajos noteikumos".

22. Papildināt noteikumus ar 29.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"29.7. iesnieguma iesniedzējs apzināti pašvaldībai ir sniedzis nepatiesas ziņas."

23. Izteikt 35.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"35.1. fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods (ja fiziskā persona nav reģistrējusi saimniecisko darbību) vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ja fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību) un deklarētās dzīvesvietas adrese vai papildu adrese, vai juridiskās personas nosaukums (firma), nodokļu maksātāja reģistrācijas kods un juridiskā adrese;".

24. Svītrot 35.3.apakšpunktu.

25. Izteikt 37.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"37.1. fiziskās personas vārds, uzvārds un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods vai juridiskās personas nosaukums (firma) un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;".

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Ekonomikas ministrs,
vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra
pienākumu izpildītājs Daniels Pavļuts

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumos Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1473Pieņemts: 17.12.2013.Stājas spēkā: 21.12.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 250, 20.12.2013. OP numurs: 2013/250.37
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
263224
21.12.2013
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)