Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.32

Ventspilī 2013.gada 22.novembrī (prot. Nr.20; 23.§)

Par grozījumiem Ventspils pilsētas domes 13.01.2012. saistošajos noteikumos Nr.1 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā"

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma
35.panta ceturto un piekto daļu,
likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu,
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā"
14.panta sesto daļu, Ministru kabineta 2010. gada 30.marta
noteikumu Nr.299 "Noteikumi par ģimenes
vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu
"
19.4.apakšpunktu, Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra
noteikumu Nr.1036 "Audžuģimenes noteikumi" 43.punktu

1. Izdarīt Ventspils pilsētas domes 13.01.2012. saistošajos noteikumos Nr.1 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā" ("Latvijas Vēstnesis" 2012, Nr.44; 2012, Nr.89; 2012, Nr.172; 2013, Nr.224) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 32.1. apakšpunktā nacionālās naudas vienības lats saīsinājumu un skaitli "Ls 151,20" ar skaitli un vārdu "215,14 euro";

1.2. aizstāt 32.2. apakšpunktā nacionālās naudas vienības lats saīsinājumu un skaitli "Ls 107,00" ar skaitli un vārdu "152,25 euro";

1.3. aizstāt 45.2., 55.2, 71.2, 129.2.,138.1.,170.1. un 170.3. apakšpunktos nacionālās naudas vienības lats saīsinājumu un skaitli "Ls 176,36" ar skaitli un vārdu "250,94 euro";

1.4. aizstāt 72.punktā nacionālās naudas vienības lats saīsinājumu un skaitli "Ls 61,00" ar skaitli un vārdu "86,80 euro";

1.5. aizstāt 81.punktā, 188.4.un 188.5. apakšpunktos nacionālās naudas vienības lats saīsinājumu un skaitli "Ls 30,00" ar skaitli un vārdu "45,00 euro";

1.6. aizstāt 83.punktā un 188.7. apakšpunktā nacionālās naudas vienības lats saīsinājumu un skaitli "Ls 50,00" ar skaitli un vārdu "75,00 euro";

1.7. aizstāt 98.1. un 139.1.apakšpunktos nacionālās naudas vienības lats saīsinājumu un skaitli "Ls 21,00" ar skaitli un vārdu "29,88 euro";

1.8. aizstāt 98.2., 110.2. 139.2., 184.3. 184.4., 184.5.2., 184.6.2. apakšpunktos un 180.punktā nacionālās naudas vienības lats saīsinājumu un skaitli "Ls 30,00" ar skaitli un vārdu "42,69 euro";

1.9. aizstāt 98.3.apakšpunktā nacionālās naudas vienības lats saīsinājumu un skaitli "Ls 43,00" ar skaitli un vārdu "61,18 euro";

1.10. aizstāt 98.4.apakšpunktā nacionālās naudas vienības lats saīsinājumu un skaitli "Ls 85,00" ar skaitli un vārdu "120,94 euro";

1.11.aizstāt 110.1. apakšpuntā, 159. un 165. punktos nacionālās naudas vienības lats saīsinājumu un skaitli "Ls 25,00" ar skaitli un vārdu "35,57 euro";

1.12. aizstāt 122.1. apakšpunktā nacionālās naudas vienības lats saīsinājumu un skaitli "Ls 120,00" ar skaitli un vārdu "170,74 euro";

1.13. aizstāt 122.2. apakšpunktā nacionālās naudas vienības lats saīsinājumu un skaitli "Ls 60,00" ar skaitli un vārdu "85,37 euro";

1.14. aizstāt 126. punktā nacionālās naudas vienības lats saīsinājumu un skaitli "Ls 38,00" ar skaitli un vārdu "54,07 euro";

1.15. aizstāt 131.1. apakšpunktā nacionālās naudas vienības lats saīsinājumu un skaitli "Ls 0,50" ar skaitli un vārdu "0,71 euro";

1.16. aizstāt 131.2. apakšpunktā nacionālās naudas vienības lats saīsinājumu un skaitli "Ls 1,20" ar skaitli un vārdu "1,71 euro";

1.17. aizstāt 131.3. apakšpunktā nacionālās naudas vienības lats saīsinājumu un skaitli "Ls 3,80" ar skaitli un vārdu "5,41 euro";

1.18. aizstāt 146.1. un 184.6.apakšpunktos, 164. un 179. punktos nacionālās naudas vienības lats saīsinājumu un skaitli "Ls 199,59" ar skaitli un vārdu "283,99 euro";

1.19. aizstāt 176. punktā nacionālās naudas vienības lats saīsinājumu un skaitli "Ls 400,00" ar skaitli un vārdu "569,15 euro";

1.20. aizstāt 184.1. un 184.2.2. apakšpunktos nacionālās naudas vienības lats saīsinājumu un skaitli "Ls 20,00" ar skaitli un vārdu "30,00 euro";

1.21. aizstāt 184.2.1. apakšpunktā nacionālās naudas vienības lats saīsinājumu un skaitli "Ls 10,00" ar skaitli un vārdu "15,00 euro";

1.22. aizstāt 184.5.1. un 184.6.1. apakšpunktos nacionālās naudas vienības lats saīsinājumu un skaitli "Ls 20,00" ar skaitli un vārdu "28,46 euro";

1.23. aizstāt 190.1. apakšpunktā nacionālās naudas vienības lats saīsinājumu un skaitli "Ls 175,00" ar skaitli un vārdu "249,00 euro";

1.24. aizstāt 194.1. apakšpunktā nacionālās naudas vienības lats saīsinājumu un skaitli "Ls 154,00" ar skaitli un vārdu "219,12 euro";

1.25. aizstāt 194.2. apakšpunktā nacionālās naudas vienības lats saīsinājumu un skaitli "Ls 75,00" ar skaitli un vārdu "106,72 euro".

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks D.Ošenieks

 

 

Saistošo noteikumu Nr.32 "Par grozījumiem Ventspils pilsētas domes 13.01.2012. saistošajos noteikumos Nr.1 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Nodrošināt Ventspils pilsētas domes 13.01.2012. saistošo noteikumu Nr.1 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā" (turpmāk - Saistošie noteikumi) pielāgošanu euro ieviešanai.
2. Īss projekta satura izklāsts Atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma 31.pantam jaunā redakcijā izteikti Saistošo noteikumu visi punkti un apakšpunkti, kuros noteikti pabalstu apmēri latos un kuros noteikti ienākumu līmeņi maznodrošinātā statusa un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanai, kā arī pensiju līmeņi pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanai pensionāriem un personām ar invaliditāti.
Visi pabalstu apmēri (izņemot Saistošo noteikumu 184.1.,184.2.1., 184.2.2., apakšpunktā noteiktie pabalstu apmēri), kā arī ienākumu un pensiju līmeņi ir mainīti uz euro, atbilstoši Eiropas Savienības Padomes noteiktajam maiņas kursam latu apmaiņai pret euro.
Saistošo noteikumu 184.1. un 184.2.2. (pabalsts Ziemassvētkos) un 184.2.1. (pabalsts Mātes dienā) apakšpunktā noteiktie pabalstu apmēri saistībā ar euro ieviešanu ir noapaļoti personai labvēlīgi, jo abi pabalsti trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem var tikt piešķirti iepirkumu kartes veidā, līdz ar to nepieciešams pabalstu summas noapaļot.
Ir noapaļots personai labvēlīgi maksimālais pabalsta ārkārtas situācijā un pabalsta atsevišķu situāciju risināšanai apmērs, kādu saskaņā ar Saistošo noteikumu 81.punktu un 188.4. un 188.5. apakšpunktu var piešķirt sociālā darba speciālists.
Noapaļots personai labvēlīgi arī pabalsta ārkārtas situācijā un pabalsta atsevišķu situāciju risināšanai apmērs, kādu pārsniedzot, pabalsta piešķiršana notiek ar Domes izpilddirektora rīkojumu (83.punkts, 188.7.apakšpunkts).
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Ņemot vērā, ka atsevišķi Saistošo noteikumu pabalstu apmēri saistībā ar pāreju uz euro ir noapaļoti personai labvēlīgi, projekts rada nebūtisku ietekmi uz Ventspils pilsētas pašvaldības budžetu, palielinot izdevumus par aptuveni 980 latiem (1394,41 euro).
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu piemērošanā personas var vērsties Ventspils pilsētas domes Sociālajā dienestā.
Jautājums par grozījumu veikšanu Saistošajos noteikumos izskatīts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā (18.10.2013.), Ventspils pilsētas domes Sociālo lietu komisijā (11.11.2013.), Ventspils pilsētas domes Likumības komisijā (14.11.2013.) un Ventspils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejā (13.11.2013.)
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks D.Ošenieks

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par grozījumiem Ventspils pilsētas domes 13.01.2012. saistošajos noteikumos Nr.1 "Par maznodrošinātas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ventspils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 32Pieņemts: 22.11.2013.Stājas spēkā: 01.01.2014.Zaudē spēku: 24.08.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 247, 17.12.2013. OP numurs: 2013/247.31
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
263050
01.01.2014
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)