Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/33

Rīgā 2013.gada 4.decembrī (prot. Nr.45, 7.p.)

Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2009.gada 11.novembra lēmumā Nr.1/5 "Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"
25.panta pirmo daļu, Elektronisko sakaru likuma
35.panta pirmo daļu un Pasta likuma 12.pantu

1. Izdarīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2009.gada 11.novembra lēmumā Nr.1/5 "Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 183.nr.; 2010, 177.nr.; 2011, 169.nr.; 2012, 92.nr.) šādus grozījumus:

1.1. Aizstāt 15.punktā skaitļus un vārdus "40 000 Ls" ar skaitļiem un vārdiem "60 000 EUR".

1.2. Aizstāt 16.punktā skaitļus un vārdus "40 000 Ls" ar skaitļiem un vārdiem "60 000 EUR".

1.3. 31.punktā:

1.3.1. izteikt 31.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"31.2. reizi ceturksnī, attiecīgi līdz 1.februārim, 1.maijam, 1.augustam un 1.novembrim, elektroenerģijas tirgotāji, kuri pārdod elektroenerģiju elektroenerģijas tirgus dalībniekiem, atskaiti par iepriekšējā ceturkšņa ieņēmumiem no elektroenerģijas tirdzniecības (bez pievienotās vērtības nodokļa), attiecīgajā periodā pārdotās elektroenerģijas apjomu,  lietotāju skaitu šā perioda beigās, kā arī  lietotāju skaitu, kuriem attiecīgajā periodā ir uzsākta vai pārtraukta elektroenerģijas piegāde;";

1.3.2. papildināt 31.3.apakšpunktu aiz vārdiem "norādot iepirkšanas avotu" ar vārdiem "un saistīto lietotāju skaitu".

1.4. Papildināt 32.punkta 32.1.apakšpunktu ar teikumu šādā redakcijā "Šajā punktā noteiktajā atskaitē neietver obligātā iepirkuma ikmēneša  datus, kurus publiskais tirgotājs iesniedz Regulatoram saskaņā ar metodiku, kas izdota pamatojoties uz  Elektroenerģijas tirgus likuma 28.panta piekto daļu un 30.panta trešo daļu". 

1.5. Izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2009.gada 11.novembra lēmumam Nr.1/5
"Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju"

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums  
vienotais reģistrācijas numurs  

Informācija par aprēķināto valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu ___________.gadā

Nr. p/k

Nozare /Regulējamais
sabiedriskā pakalpojuma veids*

Licences vai komersanta reģistrācijas numurs

Neto apgrozījums
_______. gadā, EUR

Valsts nodevas likme, %

Aprēķinātā valsts nodeva, EUR

1

2

3

4

5

6

1.

Elektroenerģijas apgādē kopā, t.sk.:

1.1.

elektroenerģijas ražošanā elektrostacijās, kuru uzstādītā elektriskā jauda ir lielāka par vienu megavatu;

1.2.

elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanā koģenerācijā, kur koģenerācijas iekārtu kopējā uzstādītā elektriskā jauda koģenerācijas elektrostacijā ir lielāka par vienu megavatu;

1.3.

elektroenerģijas pārvadē, ja spriegums ir 110 kilovoltu un lielāks;

1.4.

elektroenerģijas sadalē, ja spriegums ir lielāks par vienu kilovoltu un nepārsniedz 110 kilovoltus;

1.5.

elektroenerģijas tirdzniecībā jebkuriem enerģijas lietotājiem, ja kopējais tirdzniecības apjoms pārsniedz 4000 megavatstundu gadā.

2.

Siltumenerģijas apgādē kopā, t.sk.:

2.1.

siltumenerģijas ražošanā iekārtās ar kopējo uzstādīto siltuma jaudu, kas lielāka par vienu megavatu, ja lietotājiem nodotais siltumenerģijas apjoms pārsniedz 5 000 megavatstundu gadā;

2.2.

siltumenerģijas pārvadē un sadalē, ja kopējais pārvadītās un sadalītās siltumenerģijas apjoms pārsniedz 5 000 megavatstundu gadā;

2.3.

siltumenerģijas tirdzniecībā lietotājiem, ja kopējais siltumenerģijas tirdzniecības apjoms pārsniedz 5 000 megavatstundu gadā;

3.

Dabasgāzes apgādē nepieciešams kopā, t.sk.:

3.1.

dabasgāzes pārvadē pa cauruļvadiem;

3.2.

tirdzniecībai paredzētās dabasgāzes uzglabāšanā tvertnēs vai krātuvēs;

3.3.

dabasgāzes sadalē;

3.4.

dabasgāzes tirdzniecībā jebkuriem enerģijas lietotājiem, izņemot dabasgāzes tirdzniecību automobiļu gāzes uzpildes kompresoru stacijās.

4.

Elektronisko sakaru nozarē kopā, t.sk.:

4.1.

balss telefonijas pakalpojumos;

4.2.

publiskajos taksofonu pakalpojumos;

4.3.

publiskajos datu un elektronisko ziņojumu pārraides pakalpojumos;

4.4.

nomāto līniju pakalpojumos;

4.5.

publiskos interneta piekļuves pakalpojumos;

4.6.

radio vai televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumos publiskajos elektronisko sakaru tīklos;

4.7.

piekļuves pakalpojumos;

4.8.

starpsavienojuma pakalpojumos.

5.

Pasta nozarē kopā, t.sk.:

5.1.

tradicionālajos pasta pakalpojumos;

5.2.

kurjerpasta pakalpojumos;

5.3.

eksprespasta pakalpojumos;

5.4.

abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumos;

6.

Dzelzceļa transporta nozarē kopā, t.sk.:

6.1.

pasažieru pārvadājumos pa dzelzceļu;

6.2.

publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja sniegtajos pakalpojumos pārvadātājiem (sliežu ceļu izmantošana).

7.

Ūdenssaimniecības nozarē kopā, t.sk.:

7.1.

ūdens ieguvē, uzkrāšanā un sagatavošanā lietošanai līdz padevei ūdensvada tīklā;

7.2.

ūdens piegādē no padeves vietas ūdensvada tīklā līdz pakalpojuma lietotājam;

7.3.

notekūdeņu savākšanā un novadīšanā līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām;

7.4.

notekūdeņu attīrīšanā un novadīšanā virszemes ūdensobjektos.

8.

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nozarē atkritumu apglabāšanā poligonos

9.

Kopā (1+2+3+4+5+6+7+8)

X

X

* atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumiem Nr.1227 "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem"

Datums ____.____._______.

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu    
   

/paraksts un tā atšifrējums/

 
Z.v.      
       
 

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

   
Tālrunis      
e-pasts   ".  

1.6. Izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

"2.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2009.gada 11.novembra lēmumam Nr.1/5
"Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju"

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums  
vienotais reģistrācijas numurs  

Informācija par peļņas vai zaudējuma aprēķinā norādīto neto apgrozījumu par ______.gadu

N.p.k.

Nozare /Regulējamais sabiedriskā pakalpojuma veids*

Summa, EUR

1.

Neto apgrozījums (2 + 3 + 4+5+6+7+8+9+10+11)

2.

Elektroenerģijas apgādē kopā, t.sk.:

2.1.

elektroenerģijas ražošanā elektrostacijās, kuru uzstādītā elektriskā jauda ir lielāka par vienu megavatu;

2.2.

elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu koģenerācijā, kur koģenerācijas iekārtu kopējā uzstādītā elektriskā jauda koģenerācijas elektrostacijā ir lielāka par vienu megavatu;

2.3.

elektroenerģijas pārvadē, ja spriegums ir 110 kilovoltu un lielāks;

2.4.

elektroenerģijas sadalē, ja spriegums ir lielāks par vienu kilovoltu un nepārsniedz 110 kilovoltus;

2.5.

elektroenerģijas tirdzniecībā jebkuriem enerģijas lietotājiem, ja kopējais tirdzniecības apjoms pārsniedz 4000 megavatstundu gadā.

3.

Siltumenerģijas apgādē kopā, t.sk.:

3.1.

siltumenerģijas ražošanu iekārtās ar kopējo uzstādīto siltuma jaudu, kas lielāka par vienu megavatu, ja lietotājiem nodotais siltumenerģijas apjoms pārsniedz 5 000 megavatstundu gadā;

3.2.

siltumenerģijas pārvadi un sadali, ja kopējais pārvadītās un sadalītās siltumenerģijas apjoms pārsniedz 5 000 megavatstundu gadā;

3.3.

siltumenerģijas tirdzniecību lietotājiem, ja kopējais siltumenerģijas tirdzniecības apjoms pārsniedz 5 000 megavatstundu gadā.

4.

Dabasgāzes apgādē nepieciešams kopā, t.sk.:

4.1.

dabasgāzes pārvadē pa cauruļvadiem;

4.2.

tirdzniecībai paredzētās dabasgāzes uzglabāšanā tvertnēs vai krātuvēs;

4.3.

dabasgāzes sadalē;

4.4.

dabasgāzes tirdzniecībā jebkuriem enerģijas lietotājiem, izņemot dabasgāzes tirdzniecību automobiļu gāzes uzpildes kompresoru stacijās.

5.

Elektronisko sakaru nozarē kopā, t.sk.:

5.1.

balss telefonijas pakalpojumos;

5.2.

publiskajos taksofonu pakalpojumos;

5.3.

publiskajos datu un elektronisko ziņojumu pārraides pakalpojumos;

5.4.

nomāto līniju pakalpojumos;

5.5.

publiskos interneta piekļuves pakalpojumos;

5.6.

radio vai televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumos publiskajos elektronisko sakaru tīklos;

5.7.

piekļuves pakalpojumos;

5.8.

starpsavienojuma pakalpojumos.

6.

Pasta nozarē kopā, t.sk.:

6.1.

tradicionālajos pasta pakalpojumos;

6.2.

kurjerpasta pakalpojumos;

6.3.

eksprespasta pakalpojumos;

6.4.

abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumos;

7.

Dzelzceļa transporta nozarē kopā, t.sk.:

7.1.

pasažieru pārvadājumos pa dzelzceļu;

7.2.

publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja sniegtajos pakalpojumos pārvadātājiem (sliežu ceļu izmantošana).

8.

Ūdenssaimniecības nozarē kopā, t.sk.:

8.1.

ūdens ieguvē, uzkrāšanā un sagatavošanā lietošanai līdz padevei ūdensvada tīklā;

8.2.

ūdens piegādē no padeves vietas ūdensvada tīklā līdz pakalpojuma lietotājam;

8.3.

notekūdeņu savākšanā un novadīšanā līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām;

8.4.

notekūdeņu attīrīšanā un novadīšanā virszemes ūdensobjektos.

9.

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nozarē atkritumu apglabāšanā poligonos

10.

Neto apgrozījums ārpus regulējamām sabiedrisko pakalpojumu nozarēm

* atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumiem Nr.1227 "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem"

Datums ____.____._______.

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu    
   

/paraksts un tā atšifrējums/

 
Z.v.      
       
 

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

   
Tālrunis      
e-pasts   ".  

1.7. Izteikt 3.pielikumu šādā redakcijā:

"3.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2009.gada 11.novembra lēmumam Nr.1/5
"Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju"

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums  
vienotais reģistrācijas numurs  

Informācija par aprēķināto valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu ___________.gadā no plānotā neto apgrozījuma

Nr. p/k

Nozare/ Regulējamais
sabiedriskā pakalpojuma veids*

Licences vai komersanta reģistrācijas numurs

Plānotais neto apgrozījums
līdz gada beigām, EUR

Valsts nodevas likme, %

Aprēķinātā valsts nodeva, EUR

1

2

3

4

5

6

1.

Elektroenerģijas apgādē kopā, t.sk.:

1.1.

elektroenerģijas ražošanā elektrostacijās, kuru uzstādītā elektriskā jauda ir lielāka par vienu megavatu;

1.2. .

elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu koģenerācijā, kur koģenerācijas iekārtu kopējā uzstādītā elektriskā jauda koģenerācijas elektrostacijā ir lielāka par vienu megavatu;

1.3.

elektroenerģijas pārvadē, ja spriegums ir 110 kilovoltu un lielāks;

1.4.

elektroenerģijas sadalē, ja spriegums ir lielāks par vienu kilovoltu un nepārsniedz 110 kilovoltus;

1.5.

elektroenerģijas tirdzniecībā jebkuriem enerģijas lietotājiem, ja kopējais tirdzniecības apjoms pārsniedz 4000 megavatstundu gadā.

2.

Siltumenerģijas apgādē kopā, t.sk.:

2.1.

siltumenerģijas ražošanu iekārtās ar kopējo uzstādīto siltuma jaudu, kas lielāka par vienu megavatu, ja lietotājiem nodotais siltumenerģijas apjoms pārsniedz 5 000 megavatstundu gadā;

2.2.

siltumenerģijas pārvadi un sadali, ja kopējais pārvadītās un sadalītās siltumenerģijas apjoms pārsniedz 5 000 megavatstundu gadā;

2.3.

siltumenerģijas tirdzniecību lietotājiem, ja kopējais siltumenerģijas tirdzniecības apjoms pārsniedz 5 000 megavatstundu gadā.

3.

Dabasgāzes apgādē nepieciešams kopā, t.sk.:

3.1.

dabasgāzes pārvadē pa cauruļvadiem;

3.2.

tirdzniecībai paredzētās dabasgāzes uzglabāšanā tvertnēs vai krātuvēs;

3.3.

dabasgāzes sadalē;

3.4.

dabasgāzes tirdzniecībā jebkuriem enerģijas lietotājiem, izņemot dabasgāzes tirdzniecību automobiļu gāzes uzpildes kompresoru stacijās.

4.

Elektronisko sakaru nozarē kopā, t.sk.:

4.1.

balss telefonijas pakalpojumos;

4.2.

publiskajos taksofonu pakalpojumos;

4.3.

publiskajos datu un elektronisko ziņojumu pārraides pakalpojumos;

4.4.

nomāto līniju pakalpojumos;

4.5.

publiskos interneta piekļuves pakalpojumos;

4.6.

radio vai televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumos publiskajos elektronisko sakaru tīklos;

4.7.

piekļuves pakalpojumos;

4.8.

starpsavienojuma pakalpojumos.

5.

Pasta nozarē kopā, t.sk.:

5.1.

tradicionālajos pasta pakalpojumos;

5.2.

kurjerpasta pakalpojumos;

5.3.

eksprespasta pakalpojumos;

5.4.

abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumos;

6.

Dzelzceļa transporta nozarē kopā, t.sk.:

6.1.

pasažieru pārvadājumos pa dzelzceļu;

6.2.

publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja sniegtajos pakalpojumos pārvadātājiem (sliežu ceļu izmantošana).

7.

Ūdenssaimniecības nozarē kopā, t.sk.:

7.1.

ūdens ieguvē, uzkrāšanā un sagatavošanā lietošanai līdz padevei ūdensvada tīklā;

7.2.

ūdens piegādē no padeves vietas ūdensvada tīklā līdz pakalpojuma lietotājam;

7.3.

notekūdeņu savākšanā un novadīšanā līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām;

7.4.

notekūdeņu attīrīšanā un novadīšanā virszemes ūdensobjektos.

8.

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nozarē atkritumu apglabāšanā poligonos

9.

Kopā (1+2+3+4+5+6+7+8)

X

X

* atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumiem Nr.1227 "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem"

Datums ____.____._______.

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu    
   

/paraksts un tā atšifrējums/

 
Z.v.      
       
 

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

   
Tālrunis      
e-pasts   ".  

1.8. Izteikt 5.pielikumu šādā redakcijā:

"5.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2009.gada 11.novembra lēmumam Nr.1/5
"Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju"

Pasta komersanta nosaukums  
vienotais reģistrācijas numurs  

Informācija par pasta sūtījumu skaitu (tūkstošos) _____ .gada ___ ceturksnī

Kategorija

Galamērķis

Veids

"A" klase

"B" klase

Pastkartes Iekšzemes vienkāršās  
ierakstītās    
Pārrobežu ienākošās vienkāršās    
ierakstītās    
Pārrobežu izejošās vienkāršās    
ierakstītās    
Vēstules Iekšzemes vienkāršās    
ierakstītās    
apdrošinātās    
Pārrobežu ienākošās vienkāršās    
ierakstītās    
apdrošinātās    
Pārrobežu izejošās vienkāršās    
ierakstītās    
apdrošinātās    
Tiešā pasta sūtījumi Iekšzemes vienkāršās    
ierakstītās    
apdrošinātās    
Pārrobežu ienākošās vienkāršās    
ierakstītās    
apdrošinātās    
 

Pārrobežu izejošās

vienkāršās    
ierakstītās    
apdrošinātās    
Bandroles Iekšzemes vienkāršās    
ierakstītās    
Pārrobežu ienākošās vienkāršās    
ierakstītās    
Pārrobežu izejošās vienkāršās    
ierakstītās    
Sīkpakas Iekšzemes vienkāršās    
apdrošinātās    
Pārrobežu ienākošās vienkāršās    
ierakstītās    
Pārrobežu

Izejošās

vienkāršās    
ierakstītās    
Pasta pakas Iekšzemes līdz 10 kg

 

vienkāršās    
apdrošinātās    
Iekšzemes virs 10 kg

 

vienkāršās    
apdrošinātās    
Pārrobežu ienākošās līdz 10 kg

 

vienkāršās    
apdrošinātās    
Pārrobežu ienākošās virs 10 kg

 

vienkāršās    
apdrošinātās    
Pārrobežu ienākošās no ES valstīm

līdz 20 kg

vienkāršās    
apdrošinātās    
Pārrobežu izejošās līdz 10 kg

 

vienkāršās    
apdrošinātās    
Pārrobežu izejošās virs 10 kg

 

vienkāršās    
apdrošinātās    

Abonētās preses izdevumi

 

Datums ____.____._______.

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu    
   

/paraksts un tā atšifrējums/

 
       
 

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

   
Tālrunis      
e-pasts   ".  

1.9. Izteikt 6.pielikumu šādā redakcijā:

"6.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2009.gada 11.novembra lēmumam Nr.1/5
"Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju"

Pasta komersanta nosaukums  
vienotais reģistrācijas numurs  

Informācija par pasta sūtījumu skaitu un darbinieku skaitu ___________gadā

1. Tradicionālie pasta pakalpojumi (pasta sūtījumu skaits tūkstošos)

Kategorija

Galamērķis

Veids

"A" klase
(tūkstošos)

"B" klase
(tūkstošos)

Pastkartes Iekšzemes vienkāršās  
ierakstītās    
Pārrobežu ienākošās vienkāršās    
ierakstītās    
Pārrobežu izejošās vienkāršās    
ierakstītās    
Vēstules Iekšzemes vienkāršās    
ierakstītās    
apdrošinātās    
Pārrobežu ienākošās vienkāršās    
ierakstītās    
apdrošinātās    
Pārrobežu izejošās vienkāršās    
ierakstītās    
apdrošinātās    
Tiešā pasta sūtījumi Iekšzemes vienkāršās    
ierakstītās    
apdrošinātās    
Pārrobežu ienākošās vienkāršās    
ierakstītās    
apdrošinātās    
 

Pārrobežu izejošās

vienkāršās    
ierakstītās    
apdrošinātās    
Bandroles Iekšzemes vienkāršās    
ierakstītās    
Pārrobežu ienākošās vienkāršās    
ierakstītās    
Pārrobežu izejošās vienkāršās    
ierakstītās    
Sīkpakas Iekšzemes vienkāršās    
apdrošinātās    
Pārrobežu ienākošās vienkāršās    
ierakstītās    
Pārrobežu

Izejošās

vienkāršās    
ierakstītās    
Pasta pakas Iekšzemes līdz 10 kg

 

vienkāršās    
apdrošinātās    
Iekšzemes virs 10 kg

 

vienkāršās    
apdrošinātās    
Pārrobežu ienākošās līdz 10 kg

 

vienkāršās    
apdrošinātās    
Pārrobežu ienākošās virs 10 kg

 

vienkāršās    
apdrošinātās    
Pārrobežu ienākošās no ES valstīm

līdz 20 kg

vienkāršās    
apdrošinātās    
Pārrobežu izejošās līdz 10 kg

 

vienkāršās    
apdrošinātās    
Pārrobežu izejošās virs 10 kg

 

vienkāršās    
apdrošinātās    
 Abonētās preses izdevumi  

2. Abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumi (pasta sūtījumu skaits)

Abonētās preses izdevumi  

3. Eksprespasta pakalpojumi (pasta sūtījumu skaits)

Vēstules Iekšzemes  
Pārrobežu ienākošās  
Pārrobežu izejošās  
Pasta pakas Iekšzemes  
Pārrobežu ienākošās  
Pārrobežu izejošās  

4. Kurjerpasta pakalpojumi (pasta sūtījumu skaits)

Vēstules  
Pasta pakas  

5. Darbinieku skaits

Darbinieku skaits  

Datums ____.____._______.

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu    
   

/paraksts un tā atšifrējums/

 
       
 

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

   
Tālrunis      
e-pasts   ".  

1.10. Izteikt 7.pielikumu šādā redakcijā:

 "7.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2009.gada 11.novembra lēmumam Nr.1/5
"Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju"

Pasažieru pārvadātāja nosaukums

 
vienotais reģistrācijas numurs  
izsniegtās licences numurs  

Informācija par dzelzceļa pasažieru pārvadājumiem
Latvijas Republikas teritorijā __________. gada _________un periodā no gada sākuma

Rādītāji 

_______
mēnesī
 

No gada
sākuma
 

1.Pārvadāto pasažieru skaits, (tūkst.):

1.1. ar iekšzemes pasažieru vilcieniem:

1.1.1. ar elektrovilcieniem;

1.1.2. ar dīzeļvilcieniem;

1.2. ar starptautiskajiem pasažieru vilcieniem.

   
2.Pasažieru apgrozība, (milj. pasažieru kilometru):

2.1. iekšzemes pasažieru vilcienos:

2.1.1. elektrovilcienos;

2.1.2. dīzeļvilcienos;

2.2. starptautiskajos pasažieru vilcienos.

   
3.Viena pasažiera vidējais pārvadājumu attālums (kilometros)

3.1. ar iekšzemes pasažieru vilcieniem:

3.1.1. ar elektrovilcieniem;

3.1.2. ar dīzeļvilcieniem;

3.2. ar starptautiskajiem pasažieru vilcieniem.

   
4.Vidējais vilcienu reisu skaits diennaktī

4.1. iekšzemes pasažieru vilcienu:

4.1.1. elektrovilcienu;

4.1.2. dīzeļvilcienu;

4.2. starptautisko pasažieru vilcienu.

   
5.Vidējais pasažieru skaits vagonā

5.1. iekšzemes pasažieru vilcienos:

5.1.1. elektrovilcienos;

5.1.2. dīzeļvilcienos;

5.2. starptautiskajos pasažieru vilcienos.

   
6.Veiktie vilcienu kilometri (tūkst. kilometru)

6.1. ar iekšzemes pasažieru vilcieniem:

6.1.1. ar elektrovilcieniem;

6.1.2. ar dīzeļvilcieniem;

6.2. ar starptautiskajiem pasažieru vilcieniem.

   
7.Veiktie vagonu kilometri (tūkst. kilometru)

7.1. ar iekšzemes pasažieru vilcieniem:

7.1.1. ar elektrovilcieniem;

7.1.2. ar dīzeļvilcieniem;

7.2. ar starptautiskajiem pasažieru vilcieniem.

   
8.Ieņēmumi no pārdotajām biļetēm (tūkst. EUR (bez PVN))    

Datums ____.____._______.

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu    
   

/paraksts un tā atšifrējums/

 
Z.v.      
       
 

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

   
Tālrunis      
e-pasts   ".  

1.11. Izteikt 10.pielikumu šādā redakcijā:

"10.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2009.gada 11.novembra lēmumam Nr.1/5
"Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju"

Energoapgādes komersanta nosaukums

 
vienotais reģistrācijas numurs  
izsniegtās licences numurs  

Darbības veids - elektroenerģijas sadale

Investīciju plāns______ . gadam un atskaite par ______ .gada investīciju plāna izpildi

 

Objekta vai darba nosaukums 

Mērvienība 

Plāns  

Pārskata gada plāna izpilde 

1. 

Elektrolīnijas un TP*: 

tūkst. EUR 

 

  

1.1. 

6-20 kV līnijas

km

 

 

1.2. 

0.4 kV līnijas

km

 

 

1.3. 

TP

gab.

 

 

1.4. 

Uzskaites un to sakārtošanas darbi

gab.

 

 

2. 

6-20 kV slēgiekārtas  

tūkst. EUR 

  

  

 

 

 

 

 

3. 

Slēgto transformatoru ēkas un ražošanas bāzes 

tūkst. EUR 

  

  

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

4. 

Pieslēguma maksas objekti 

tūkst. EUR 

  

  

 

 

 

 

 

5. 

Dispečervadība 

tūkst. EUR 

  

  

  

  

 

 

 

6. 

Perspektīvie projektēšanas darbi 

tūkst. EUR 

  

  

7. 

Pamatlīdzekļu iegāde 

tūkst. EUR 

  

  

8. 

Nemateriālie ieguldījumi 

tūkst. EUR 

   
 

Kopā: 

 

 

 

* TP - transformatoru punkts

Datums ____.____._______.

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu    
   

/paraksts un tā atšifrējums/

 
Z.v.      
       
 

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

   
Tālrunis      
e-pasts   ".  

1.12. Izteikt 11.pielikumu šādā redakcijā:

"11.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2009.gada 11.novembra lēmumam Nr.1/5
"Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju"

Energoapgādes komersanta nosaukums

 
vienotais reģistrācijas numurs  
izsniegtās licences numurs  

Darbības veids - elektroenerģijas pārvade

Atskaite par ______ .gada tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem un pārvadītiem elektroenerģijas apjomiem

Rādītāji 

Mērvienības 

Pārskata gads  

Iepriekšējais gads 

  

  

     
Darbības teritorija

km²

   
 

 

   
Elektropārvades līnijas 

 

   
Kopējais pārvades gaisvadu līniju garums

km

   

330 kV

km

   

110 kV

km

   
Kopējais kabeļu līniju garums

km

   

330 kV

km

   

110 kV

km

   
       
Apakšstacijas un transformatori 

 

   
  

 

   
Apakšstaciju kopējais skaits

gab.

   

330/110 un 110/20-6 apakšstacijas

gab.

   

110/20-6 apakšstacijas

gab.

   
 

 

   
Transformatori kopā

gab.

   

330/110 autotransformatori

gab.

   

110/6-20 kV transformatori

gab.

   
       
Transformatori kopā

MVA

   

330/110 autotransformatori

MVA

   

110/6-20 kV transformatori

MVA

   
 

 

   
Elektroenerģijas uzskaites punkti (komercnorēķiniem)

gab.

   
Juridisko personu (biznesa klientu) skaits (uzskaites punktu skaits)

gab. 

   
       
Pārvades sistēmai pievadītās elektroenerģijas apjoms

GWh

   
AST* tīklā nodotā tranzīta elektroenerģija

GWh

   
Sadales sistēmai pārvadītais elektroenerģijas apjoms

GWh

   
No AST tīkla nodotā tranzīta elektroenerģija

GWh

   
 

 

   
Plānotie kopējie elektroenerģijas zudumi (ieskaitot tranzīta zudumus)

GWh

   
 

%

   
Faktiskie kopējie elektroenerģijas zudumi (ieskaitot tranzīta zudumus)

GWh

   
 

%

   

- elektroenerģijas zudumi tīklā un transformatoros

GWh

   
  

%

   

- tranzīta zudumi

GWh

   
  

%

   
Elektroenerģijas patēriņš tehnoloģiskajām vajadzībām

GWh

   
 

 

   
Faktiskais bojājumu skaits

gadījumi

   
 

 

   
Vidējais bojājumu novēršanas ilgums

stundas

   

Maksimālā slodze

MW 

   
 

 

   
 

 

   

* AST - akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls"

Datums ____.____._______.

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu    
   

/paraksts un tā atšifrējums/

 
Z.v.      
       
 

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

   
Tālrunis      
e-pasts   ".  

1.13. Izteikt 12.pielikumu šādā redakcijā:

 "12.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2009.gada 11.novembra lēmumam Nr.1/5
"Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju"

Energoapgādes komersanta nosaukums

 
vienotais reģistrācijas numurs  
izsniegtās licences numurs  

Darbības veids - elektroenerģijas sadale

Atskaite par ______ .gada tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem un sadalītajiem elektroenerģijas apjomiem

Nr. p.k.

Rādītāji 

Mērvienības 

Pārskata gads 

Iepriekšējais gads

1

2

3

4

5

1. Darbības teritorija

km²

   
   

 

   
2. Elektropārvades līnijas 

 

   
2.1. Kopējais gaisvadu līniju garums

km

   
2.1.1.

20 kV

km

   
2.1.2.

6-10 kV

km

   
2.1.3.

0,4 kV

km

   
2.2. Kopējais kabeļu līniju garums

km

   
2.2.1.

20 kV

km

   
2.2.2.

6-10 kV

km

   
2.2.3.

0,4 kV

km

   
         
3. Apakšstacijas un transformatori 

 

   
    

 

   
3.1. Augstsprieguma apakšstaciju 6-20 kV slēgiekārtas

gab.

   
3.2. 6-10-20 kV sadales punkti

gab.

   
         
3.3. Transformatoru apakšstacijas 20/0,4 kV

gab.

   
3.4. Transformatoru apakšstacijas 6-10/0,4 kV

gab.

   
         
3.5. Transformatori kopā

gab.

   
3.5.1.

20/0,4 kV

gab.

   
3.5.2.

6-10/0,4 kV

gab.

   
         
3.6. Transformatori kopā

MVA

   
3.6.1.

20/0,4 kV

MVA

   
3.6.2.

6-10/0,4 kV

MVA

   
   

 

   
4. Elektroenerģijas lietotāji

 

   
4.1. Kopējais lietotāju skaits

gab.

   
4.1.1. Privātpersonu skaits

gab.

   
4.1.2. Juridisko personu skaits

gab.

   
   

 

   
4.2. Elektroenerģijas uzskaites punkti (komercnorēķiniem)

gab.

   
4.2.1.  Privātpersonu uzskaites punktu skaits

gab.

   
4.2.2. Juridisko personu uzskaites punktu skaits

gab.

   
5. Sadales tīkliem pievadītās elektroenerģijas apjoms

GWh

   
   

 

   
5.1. Lietotājiem nodotā elektroenerģija

GWh

   
   

 

   
5.2. Plānotie kopējie elektroenerģijas zudumi

GWh

   
   

%

   
5.3. Faktiskie kopējie elektroenerģijas zudumi

GWh

   
   

%

   
5.3.1. - zudumi tīklos un transformatoros

GWh

   
    

 

   
5.3.2. - pārējie zudumi

GWh

   
 

  

 

   
5.4. Elektroenerģijas patēriņš tehnoloģiskajām vajadzībām

GWh

   
 

 

 

   
5.5. Maksimālā slodze

MW

   

Datums ____.____._______.

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu    
   

/paraksts un tā atšifrējums/

 
Z.v.      
       
 

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

   
Tālrunis      
e-pasts   ".  

1.14. Izteikt 121.pielikumu šādā redakcijā:

"121.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2009.gada 11.novembra lēmumam Nr.1/5
"Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju"

Energoapgādes komersanta nosaukums

 
vienotais reģistrācijas numurs  
izsniegtās licences numurs  

Darbības veids - elektroenerģijas sadale

Atskaite par elektroenerģijas sadales pakalpojuma kvalitāti______ .gadā

1. Komerciālā kvalitāte

1.tabula

Nr.p.k.

Rādītāji

Mērvienības

Pārskata gads

Iepriekšējais gads

1

2

3

4

5

1.

Saņemto lietotāju sūdzību skaits kopā

gab.

   

1.1.

t.sk. mutvārdu                 

gab.

   

1.2.

t.sk. rakstveida un elektroniskas

gab.

   

2.

Atbildes uz lietotāju sūdzībām un iesniegumiem skaits kopā

gab.

   

2.1.

t.sk. 15 dienu laikā

gab.

   

2.2.

t.sk. 30 dienu laikā

gab.

   

3.

Zvanu skaits uz klientu apkalpošanas centru, kuru gaidīšanas laiks līdz operatora atbildei ir vienāds vai mazāks par 30 sekundēm

% no kopēja zvanu skaita

   

4.

Vidējais gaidīšanas laiks klientu apkalpošanas centros

min.

   

2. Tehniskā kvalitāte

2.tabula

Elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu pārbaudes, elektroenerģijas piegādes pārtraukumi un sprieguma raksturlielumu mērījumi

Nr.p.k.

Rādītāji

Mērvienības

Pārskata gads

Iepriekšējais gads

1

2

3

4

5

 

 

 

   

1.

Reģistrētais elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu rādījumu nolasījumu skaits uz 1 lietotāju

gab.

   

2.

Pazemināta elektroenerģijas sadales tarifa piemērošanas gadījumu skaits

gab.

   

3.

Elektroenerģijas piegādes plānoto pārtraukumu (SAIFI) (>3min) skaits uz 1 lietotāju

gab.

   

3.1.

t.sk. 6-20kV tīklā

gab.

   

3.2.

t.sk. 0.4kV tīklā

gab.

   

4.

Elektroenerģijas piegādes plānoto pārtraukumu ilgums (SAIDI) (>3min) uz 1 lietotāju

min.

   

4.1.

t.sk. 6-20kV tīklā

min.

   

4.2.

t.sk. 0.4kV tīklā

min.

   

5.

Nepiegādātās elektroenerģijas daudzums gadā plānoto pārtraukumu (>3min) dēļ (ENS)

MWh

   

6.

Elektroenerģijas piegādes neplānotie pārtraukumu skaits (SAIFI) (>3min) uz 1 lietotāju normālos darba apstākļos

gab.

   
pārējos gadījumos

gab.

   

6.1.

t.sk. 6-20kV tīklā normālos darba apstākļos

gab.

   
pārējos gadījumos

gab.

   

6.2.

t.sk. 0.4kV tīklā normālos darba apstākļos

gab.

   
pārējos gadījumos

gab.

   

7.

Elektroenerģijas piegādes neplānoto pārtraukumu ilgums (SAIDI) (>3min) uz 1 lietotāju normālos darba apstākļos

min.

   
pārējos gadījumos

min.

   

7.1.

t.sk. 6-20kV tīklā normālos darba apstākļos

min.

   
pārējos gadījumos

min.

   

7.2.

t.sk. 0.4kV tīklā normālos darba apstākļos

min.

   
pārējos gadījumos

min.

   

8.

Nepiegādātās elektroenerģijas daudzums neplānoto pārtraukumu (>3min) dēļ uz 1 lietotāju normālos darba apstākļos

MWh

   
pārējos gadījumos

MWh

   

9.

Īslaicīgo pārtraukumu (<1s<3min) 6-20kV tīklā sistēmas normālos darba apstākļos skaits (MAIFI)

gab.

   

gab. uz 1 lietotāju

   

10.

Sprieguma raksturlielumu mērījumu skaits atbilstoši LVS EN50160 standartam1 Kopā

gab.

   
atbilst standartam

gab.

   

10.1.

t.sk. 6-20kV tīklā Kopā

gab.

   
atbilst standartam

gab.

   

10.2.

t.sk. 0.4kV tīklā Kopā

gab.

   
atbilst standartam

gab.

   

3.tabula

Sprieguma iekritumu skaits 110kV apakšstacijās uz 6-20kV kopnēm

Nr.p.k.

Paliekošais spriegums, u
(% no nominālā sprieguma)

Laiks, t (ms)

10 ≤ t ≤ 200

200 < t ≤ 500

500 < t ≤ 1 000

1 000 < t ≤ 5 000

5 000 < t ≤ 60 000

1

2

3

4

5

6

7

1.

90 > u ≥ 80

         

2.

80 > u ≥ 70

         

3.

70 > u ≥ 40

         

4.

40 > u ≥ 5

         

5.

5 > u

         

4.tabula

Pārspriegumu skaits 110kV apakšstacijās uz 6-20kV kopnēm

Nr.p.k.

Pārspriegums, u
(% no nominālā sprieguma)

Laiks, t (ms)

10 ≤ t ≤ 500

500 < t ≤ 5 000

5 000 < t ≤ 60 000

1

2

3

4

5

1.

u ≥ 120

     

2.

120 > u > 110

     

3. Elektroenerģijas sistēmas pieslēgumu ierīkošana

5.tabula

Nr.p.k.

Rādītāji

Mērvienības

Pārskata gads

Iepriekšējais gads

1

2

3

4

5

1.

Jaunie pieslēgumi līdz 40 A, 0,4 kV

1.1.

pieteikumu skaits

gab.

   

1.2.

izbūvēto objektu skaits

gab.

   

1.3.

vidējais laiks no pieteikuma iesniegšanas dienas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā

kalendārās dienas

   

1.4.

vidējās viena pieslēguma izmaksas

EUR

   

2.

Jaunie pieslēgumi 40 - 100 A, 0,4 kV

2.1.

pieteikumu skaits

gab.

   

2.2.

izbūvēto objektu skaits

gab.

   

2.3.

vidējais laiks no pieteikuma iesniegšanas dienas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā

kalendārās dienas

   

2.4.

vidējās viena pieslēguma izmaksas

EUR

   

3.

Jaunie pieslēgumi virs 100 A, 0,4 kV

3.1.

pieteikumu skaits

gab.

   

3.2.

izbūvēto objektu skaits

gab.

   

3.3.

vidējais laiks no pieteikuma iesniegšanas dienas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā

kalendārās dienas

   

3.4.

vidējās viena pieslēguma izmaksas

EUR

   

3.5.

jaunie pieslēgumi vai atļautās slodzes palielināšanas gadījumi (skaits) atbilstoši "Noteikumiem par efektīvas atļautās slodzes izmantošanas nosacījumiem"2

gab.

   

4.

Jaunie pieslēgumi 6-20 kV

4.1.

pieteikumu skaits

gab.

   

4.2.

izbūvēto objektu skaits

gab.

   

4.3.

vidējais laiks no pieteikuma iesniegšanas dienas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā

kalendārās dienas

   

4.4.

vidējās viena pieslēguma izmaksas

EUR

   

4.5.

jaunie pieslēgumi vai atļautās slodzes palielināšanas gadījumi (skaits) atbilstoši "Noteikumiem par efektīvas atļautās slodzes izmantošanas nosacījumiem"2

gab.

   

Datums ____.____._______.

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu    
   

/paraksts un tā atšifrējums/

 
Z.v.      
       
 

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

   
Tālrunis      
e-pasts   ".  


1 Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumi Nr.759 "Noteikumi par publisko elektroapgādes tīklu sprieguma prasībām"

2 Lietotāji, kuri atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2012.gada 18.janvāra lēmumam Nr.1/1 "Noteikumi par efektīvas atļautās slodzes izmantošanas nosacījumiem" pārskata periodā ir saņēmuši piemērojamo koeficientu.

1.15. Izteikt 122.pielikumu šādā redakcijā:

"122.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2009.gada 11.novembra lēmumam Nr.1/5
"Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju"

 

Energoapgādes komersanta nosaukums

 
vienotais reģistrācijas numurs  
izsniegtās licences numurs  

Darbības veids - elektroenerģijas sadale

Atskaite par tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem _____. gada _______ceturksnī

 

Mērvienības

Mēnesis

Mēnesis

Mēnesis

Sadalītais elektroenerģijas apjoms lietotājiem

MWh

 

 

 

Elektroenerģijas zudumi

MWh

 

 

 

Elektroenerģijas patēriņš tehnoloģiskām un saimnieciskām vajadzībām

MWh

 

 

 

Lietotājs, kas saņem elektroenerģiju no pēdējā garantētā piegādātāja

skaits

 

 

 

Datums ____.____._______.

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu    
   

/paraksts un tā atšifrējums/

 
Z.v.      
       
 

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

   
Tālrunis      
e-pasts   ".  

1.16. Izteikt 13.pielikumu šādā redakcijā:

"13.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2009.gada 11.novembra lēmumam Nr.1/5
"Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju"

Energoapgādes komersanta nosaukums

     
vienotais reģistrācijas numurs      
izsniegtās licences vai energoapgādes komersanta reģistrācijas numurs    

Darbības veids - elektroenerģijas tirdzniecība

Atskaite par ______. gada tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem un pārdotās elektroenerģijas apjomiem

Rādītāji 

Mērvienības 

Pārskata gads 

Iepriekšējais gads 

  

  

     
Elektroenerģijas lietotājiem pārdotā elektroenerģija - kopā

GWh

   
       

- uz ārpusi

GWh

   
       

- sistēmas saimnieciskajām vajadzībām

GWh

   
 

 

   
Elektroenerģijas lietotājiem pārdotā elektroenerģija pa sprieguma pakāpēm - kopā

GWh

   
       
- 6 - 20 kV kopnes

GWh

   
       
- 6 - 20 kV līnijas

GWh

   
       
- 0,4 kV kopnes

GWh

   
       
- 0,4 kV līnijas kopā

GWh

   
       

-iedzīvotāji 

GWh

   
       

- pārējie lietotāji 

GWh

   
       
- 110 kV tīkla lietotājiem

GWh

   

Datums ____.____._______.

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu    
   

/paraksts un tā atšifrējums/

 
Z.v.      
       
 

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

   
Tālrunis      
e-pasts   ".  

1.17. Izteikt 14.pielikumu šādā redakcijā:

"14.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2009.gada 11.novembra lēmumam Nr.1/5
"Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju"

Energoapgādes komersanta nosaukums

 
vienotais reģistrācijas numurs  
energoapgādes komersanta reģistrācijas numurs  

Darbības veids - elektroenerģijas ražošana hidroelektrostacijā

Investīciju plāns______ . gadam un atskaite par ______ .gada investīciju plāna izpildi (tūkst.EUR)

 

Objekta vai darba nosaukums 

Plāns  

Pārskata gada plāna izpilde

I.  Kapitālā celtniecība, rekonstrukcija un atjaunošana     
1. Tehnoloģiskās iekārtas    
2. Hidrotehniskās būves    
3. Ēku un būvju rekonstrukcija un atjaunošana    
4. Perspektīvie projektēšanas darbi    
       
II.  Pamatlīdzekļu iegāde, iekārtas     
1. Nemontējamās iekārtas      
2. Nekustamais īpašums    
3.  Nemateriālie ieguldījumi (datorprogrammas, zinātniski pētnieciskie darbi un tml.)    
       

K O P Ā 

   

Datums ____.____._______.

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu    
   

/paraksts un tā atšifrējums/

 
Z.v.      
       
 

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

   
Tālrunis      
e-pasts   ".  

1.18. Izteikt 15.pielikumu šādā redakcijā:

"15.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2009.gada 11.novembra lēmumam Nr.1/5
"Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju"

Energoapgādes komersanta nosaukums

 
vienotais reģistrācijas numurs  
energoapgādes komersanta reģistrācijas numurs  

Darbības veids - elektroenerģijas ražošana hidroelektrostacijā

Atskaite par ______. gada tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem

Rādītāji 

Mērvienības 

Pārskata gads 

Iepriekšējais gads 

  

  

     
Saražotā elektroenerģija

MWh

   
       
Pašu vajadzībām izmantotā elektroenerģija

MWh

   

- zudumi transformatoros

MWh

   
       
Pārdotā elektroenerģija

MWh

   
 

 

   
Nostrādāto stundu skaits gadā

h

   
       
Īpatnējais ūdens patēriņš uz saražoto elektroenerģijas apjomu

m3/MWh

   
       
Jaudu izmantošanas stundu skaits gadā

h

   
       
Realizētās elektroenerģijas cena

EUR/MWh

   
       

Datums ____.____._______.

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu    
   

/paraksts un tā atšifrējums/

 
Z.v.      
       
 

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

   
Tālrunis      
e-pasts   ".  

1.19. Izteikt 16.pielikumu šādā redakcijā:

"16.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2009.gada 11.novembra lēmumam Nr.1/5
"Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju"

Energoapgādes komersanta nosaukums

 
vienotais reģistrācijas numurs  
energoapgādes komersanta reģistrācijas numurs  

Darbības veids - elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana koģenerācijā

Atskaite par ______. gadā sniegto pakalpojumu apjomu, izmaksām,  tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem [1]

Sniegto pakalpojumu apjomi un tehniskie un operatīvie rādītāji

1.tabula

Nr. p/k

Rādītāji 

Mērvienība 

Pārskata gads 

Iepriekšējais gads 

1

2

3

4

5

1. Lietotājam nodotais siltuma apjoms no koģenerācijas iekārtām

MWh

    
2. Koģenerācijas iekārtu neto siltuma jaudas izmantošanas stundu skaits gadā

stundas/gadā

   
3. Lietotājam nodotais siltuma apjoms no ūdenssildāmajiem katliem

MWh

   
4. Lietotājam nodotais kopējais siltumenerģijas apjoms

MWh

   
5. Saražotais (bruto) elektroenerģijas apjoms - kopā

MWh

   
6. Koģenerācijas režīmā ražotās elektroenerģijas apjoms

MWh

   
7. Koģenerācijas režīmā ražotās elektroenerģijas īpatsvars

%

   
8. Koģenerācijas režīmā ražotās neto (realizētās) elektroenerģijas apjoms

MWh

   
9. Elektroenerģijas pašpatēriņš elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai

MWh

   
10. Elektroenerģijas pašpatēriņš siltumenerģijas ražošanai

MWh

   
11. Elektroenerģijas pašpatēriņš koģenerācijas režīmā ražotās elektroenerģijas ražošanai

MWh

   
12. Kurināmā patēriņš koģenerācijas iekārtā - kopā

MWh

   
12.1. - siltumenerģijas ražošanai

MWh

   
12.2. - koģenerācijas režīmā ražotai elektroenerģijai

MWh

   
12.3. - elektroenerģijas pašpatēriņa ražošanai, kas attiecināms uz siltumenerģijas ražošanu

MWh

   
12.4. - elektroenerģijas pašpatēriņa ražošanai, kas attiecināms uz koģenerācijas režīmā ražotās elektroenerģijas ražošanu

MWh

   
13. Faktiskais kurināmā izmantošanas lietderības koeficients

%

   
14. Kurināmā patēriņš kondensācijas režīmā ražotai elektroenerģijai

MWh

   
15. Kurināmā patēriņš ūdenssildāmajos katlos

MWh

   
16. Kurināmā patēriņš koģenerācijas iekārtā kopā

nat.vien.

   
17. Kurināmā patēriņš ūdenssildāmajos katlos

nat.vien.

   

Sniegto pakalpojumu izmaksas[2]

2.tabula

Nr. p/k

Nosaukums

Mērvienība

Pārskata gads

Iepriekšējais gads

1 2 3 4 5
1. Mainīgās izmaksas

X 

X

X

1.1. Koģenerācijas iekārtu kurināmā izmaksas kopā

tūkst. EUR

   
1.1.1. siltumenerģijas ražošanai

tūkst. EUR

   
1.1.2. koģenerācijas elektroenerģijai

tūkst. EUR

   
1.1.3. kondensācijas režīmā ražotajai elektroenerģijai

tūkst. EUR

   
1.2. Ūdenssildāmo katlu kurināmā izmaksas

tūkst. EUR

   
1.3. Kurināmā izmaksas siltumenerģijas ražošanai kopā

tūkst. EUR

   
1.4. Koģenerācijas stacijas kurināmā izmaksas kopā

tūkst. EUR

   
1.5. Dabas resursu nodoklis kopā

tūkst. EUR

   
1.5.1. siltumenerģijas ražošanai

tūkst. EUR

   
1.5.2. koģenerācijas  elektroenerģijai

tūkst. EUR

   
1.5.3.

kondensācijas režīmā ražotajai elektroenerģijai

tūkst. EUR

   
1.6. Elektroenerģijas, ūdens un ķimikāliju izmaksas kopā

tūkst. EUR

   
1.6.1. siltumenerģijas ražošanai

tūkst. EUR

   
1.6.2. koģenerācijas elektroenerģijai

tūkst. EUR

   
1.6.3. kondensācijas režīmā ražotajai elektroenerģijai

tūkst. EUR

   
1.7. Emisijas kvotu izmaksas

tūkst. EUR

   
1.7.1. siltumenerģijas ražošanai

tūkst. EUR

   
1.7.2. koģenerācijas elektroenerģijai

tūkst. EUR

   
1.7.3. kondensācijas režīmā ražotajai elektroenerģijai

tūkst. EUR

   
2. Mainīgās izmaksas kopā

tūkst. EUR

   
2.1. siltumenerģijas ražošanai

tūkst. EUR

   
2.2. koģenerācijas elektroenerģijai

tūkst. EUR

   
2.3. kondensācijas režīmā ražotajai elektroenerģijai

tūkst. EUR

   
3. Ražošanas pastāvīgās izmaksas

 X

X

X

3.1. Personāla izmaksas

tūkst. EUR

   
3.2. Administrācijas izmaksas

tūkst. EUR

   
3.3. Iekārtu remonta un uzturēšanas izmaksas

tūkst. EUR

   
3.4. Apdrošināšana

tūkst. EUR

   
3.5. Pārējās izmaksas

tūkst. EUR

   
4. Ražošanas pastāvīgās izmaksas kopā

tūkst. EUR

   
4.1. Uz kopējo lietotājam pārdoto siltumu attiecināmās ražošanas pastāvīgās izmaksas

tūkst. EUR

   
4.2. Uz koģenerācijas elektroenerģiju attiecināmās ražošanas pastāvīgās izmaksas

tūkst. EUR

   
5. Pamatlīdzekļu nolietojums kopā

tūkst. EUR

   
5.1. Uz kopējo lietotājam pārdoto siltumu attiecināmais nolietojums

tūkst. EUR

   
5.2. Uz koģenerācijas elektroenerģiju attiecināmais nolietojums

tūkst. EUR

   
6. Procentu maksājumi kopā

tūkst. EUR

   
6.1. Uz kopējo lietotājam pārdoto siltumu attiecināmie procentu maksājumi

tūkst. EUR

   
6.2. Uz koģenerācijas elektroenerģiju attiecināmie procentu maksājumi

tūkst. EUR

   
7. Aizņēmuma pamatdaļas maksājumi kopā

tūkst. EUR

   
7.1. Uz kopējo lietotājam pārdoto siltumu attiecināmie pamatdaļas maksājumi

tūkst. EUR

   
7.2. Uz koģenerācijas elektroenerģiju attiecināmie pamatdaļas maksājumi

tūkst. EUR

   
8. Nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) kopā

tūkst. EUR

   
8.1. Uz kopējo lietotājam pārdoto siltumu attiecināmais NĪN

tūkst. EUR

   
8.2. Uz koģenerācijas elektroenerģiju attiecināmais NĪN

tūkst. EUR

   
9. Uzņēmuma ienākuma nodoklis, kas attiecināms uz siltumu un koģenerācijas elektroenerģiju

tūkst. EUR

   
9.1. Uz kopējo lietotājam pārdoto siltumu attiecināmais UIN

tūkst. EUR

   
9.2. Uz koģenerācijas elektroenerģiju attiecināmais UIN

tūkst. EUR

   
9.3. Uz kopējo lietotājam pārdoto siltumu attiecināmās pastāvīgās izmaksas

tūkst. EUR

   
9.4. Uz koģenerācijas elektroenerģiju attiecināmās pastāvīgās izmaksas

tūkst. EUR

   
10. Neto peļņa kopā

tūkst. EUR

   
10.1. Uz kopējo lietotājam pārdoto siltumenerģiju attiecināmā neto peļņa

tūkst. EUR

   
10.2. Uz koģenerācijas elektroenerģiju attiecināmā neto peļņa

tūkst. EUR

   

[1] Informāciju sagatavot saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 11.jūnija lēmumu Nr. 1/10 "Koģenerācijas tarifu aprēķināšanas metodika".

[2] Ja koģenerācijas elektrostacijā saražotās elektroenerģijas cena netiek noteikta saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 11.jūnija lēmumu Nr. 1/10 "Koģenerācijas tarifu aprēķināšanas metodika" un elektroenerģija netiek ražota kondensācijā, nav jānorāda izmaksu pārdale starp siltumenerģijas ražošanu un elektroenerģijas ražošanu.

Datums ____.____._______.

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu    
   

/paraksts un tā atšifrējums/

 
Z.v.      
       
 

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

   
Tālrunis      
e-pasts   ".  

1.20. Izteikt 17.pielikumu šādā redakcijā:

"17.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2009.gada 11.novembra lēmumam Nr.1/5
"Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju"

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums      
vienotais reģistrācijas numurs      
izsniegtās licences vai energoapgādes komersanta reģistrācijas numurs    

Darbības veids - siltumenerģijas ražošana, pārvade un sadale, tirdzniecība

 

Atskaite par ______. gadā sniegto pakalpojumu apjomu, izmaksām, tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem [1] [2]

Sniegto pakalpojumu apjomi un tehniskie un operatīvie rādītāji

1.tabula

Nr. p/k

Sniegto pakalpojumu apjomi un tehniskie un operatīvie rādītāji

Mērvienība

Apzīmējums/ aprēķina izteiksme[3]

Pārskata gads

Iepriekšējais gads

1

2

3

4

5

6

1. Uzstādītā siltuma jauda MW QJuzst
1.1 Uzstādītā elektriskā jauda* MW      
2. Kopējā pieprasītā siltuma jauda MW QJpiepr
3. Lietotājiem nodotais siltumenerģijas daudzums MWh Qpiepr
4. Pārvades un sadales zudumi MWh Qzud.=Qneto - Qpiepr
5. Iepirktā siltumenerģija MWh Qiep
6. Siltumtīklos nodotā siltumenerģija MWh Qneto = Qiep + Qk.m
7. No katlu mājas nodotais siltumenerģijas daudzums MWh Qk.m
8. Katlu mājas siltuma pašpatēriņš MWh Qpašp
9. Saražotais siltumenerģijas daudzums MWh Qbruto = Qk.m.+Qpašp
9.1 Pārdotais elektroenerģijas daudzums* MWh      
10. Pārvades un sadales zudumi % Qzud%=Qzud/Qneto x 100
11. Uzstādītās jaudas izmantošanas stundu skaits stundas/gadā H = Qbruto/QJuzst
12. Siltumenerģijas ražošanas lietderības koeficients % LK = Qbruto/KP x 100
13. Kurināmā patēriņš enerģijas vienībās MWh KP= KPnv x ZSS
14 Izmantotā kurināmā zemākais sadegšanas siltums MWh/nat.vien. ZSS
15. Kurināmā patēriņš naturālās vienībās (tūkst.nm3, t,utt.) nat.vien. KPnv

Siltumenerģijas ražošanas izmaksas

2.tabula

Nr. p/k

Siltumenerģijas ražošanas izmaksas

Mērvienība

Pārskata gads

Iepriekšējais gads

1

2

3

4

5

1. Mainīgās izmaksas

X

X

X

1.1. Kurināmā izmaksas tūkst. EUR
1.2. Dabas resursu nodoklis tūkst. EUR
1.3. Emisijas kvotu izmaksas tūkst. EUR
1.4. Elektroenerģijas izmaksas tūkst. EUR
1.5. Ūdens un ķimikāliju izmaksas tūkst. EUR
1.6. Iepirktās siltumenerģijas izmaksas tūkst. EUR
1.7. Pārējās mainīgās izmaksas tūkst. EUR
2. Mainīgās izmaksas kopā tūkst. EUR
3. Pastāvīgās izmaksas

X

X

X

3.1. Darba samaksa ar sociālo nodokli tūkst. EUR
3.2. Iekārtu remontu un uzturēšanas izmaksas tūkst. EUR
3.3. Pamatlīdzekļu nolietojums vai kredīta pamatsummas maksājums atbilstoši Metodikas 24.punktam tūkst. EUR
3.4. Apdrošināšana tūkst. EUR
3.5. Procentu maksājumi tūkst. EUR
3.6. Pārējās izmaksas tūkst. EUR
4. Ražošanas pastāvīgās izmaksas kopā tūkst. EUR    
5. Ieņēmumi no pārdotās elektroenerģijas* tūkst. EUR    
6. Uz siltumenerģijas ražošanu attiecināmās izmaksas
Aprēķina pēc 2.tabulas pozīcijām (6.=2.+4.-5.)*
tūkst. EUR

Siltumenerģijas pārvades un sadales izmaksas

3.tabula

Nr. p/k

Siltumenerģijas pārvades un sadales izmaksas

Mērvienība

Pārskata gads

Iepriekšējais gads

1

2

3

4

5

1. Mainīgās izmaksas

X

X

X

1.1. Siltumenerģijas pārvades un sadales zudumu izmaksas tūkst. EUR
1.2. Elektroenerģijas, ūdens, ķimikāliju izmaksas tūkst. EUR
1.3. Pārējās mainīgās izmaksas tūkst. EUR
2. Mainīgās izmaksas kopā tūkst. EUR
3. Pastāvīgās izmaksas

X

X

X

3.1. Darba samaksa ar sociālo nodokli tūkst. EUR
3.2. Iekārtu remontu un uzturēšanas izmaksas tūkst. EUR
3.4. Pamatlīdzekļu nolietojums tūkst. EUR
3.5. Apdrošināšana tūkst. EUR
3.6. Procentu maksājumi tūkst. EUR
3.7. Pārējās izmaksas tūkst. EUR
4. Pārvades un sadales pastāvīgās izmaksas kopā tūkst. EUR

Siltumenerģijas tirdzniecības izmaksas

4.tabula

Nr. p/k

Siltumenerģijas tirdzniecības izmaksas

Mērvienība

Pārskata gads

Iepriekšējais gads

1

2

3

4

5

1.

Mainīgās izmaksas tūkst. EUR

2.

Pastāvīgās izmaksas

X

X

X

2.1.

Darba samaksa ar sociālo nodokli tūkst. EUR

2.2.

Iekārtu remontu un uzturēšanas izmaksas tūkst. EUR

2.3.

Pamatlīdzekļu nolietojums tūkst. EUR

2.4.

Apdrošināšana tūkst. EUR

2.5.

Procentu maksājumi tūkst. EUR

2.6.

Pārējās izmaksas tūkst. EUR

3. 3.

Tirdzniecības pastāvīgās izmaksas kopā tūkst. EUR

Kopējās izmaksas, nodokļi un peļņa

5.tabula

Nr. p/k

Kopējās izmaksas, nodokļi un peļņa

Mērvienība

Pārskata gads

Iepriekšējais gads

1

2

3

4

5

1. Mainīgās izmaksas kopā tūkst. EUR
2. Pastāvīgās izmaksas kopā tūkst. EUR
3. Peļņa pirms nodokļiem tūkst. EUR
4. Uzņēmuma ienākuma nodoklis tūkst. EUR
5. Nekustamā īpašuma nodoklis tūkst. EUR
6. Neto peļņa tūkst. EUR
7. Gada vidējā kopkapitāla vērtība tūkst. EUR
8. Kopkapitāla rentabilitāte %

* šīs ailes aizpilda tikai tie energoapgādes komersanti, kas veic elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu koģenerācijā, ja uzstādīto koģenerācijas iekārtu elektriskā jauda katrā atsevišķajā koģenerācijas elektrostacijā nav lielāka par vienu megavatu.

[1] Informāciju sagatavot saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika".

[2] Ja komersants siltumenerģijas pakalpojumus sniedz ar vairākām tehniski savstarpēji nesaistītām centralizētās siltumapgādes sistēmām un siltumenerģijas apgādes tarifi katrai centralizētās siltumapgādes sistēmai ir noteikti atsevišķi, šī atskaite jāiesniedz atsevišķi par katru centralizētās siltumapgādes sistēmu.

[3] Apzīmējumi atbilst Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 14.aprīļa lēmumā Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" lietotajiem.

Datums ____.____._______.

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu    
   

/paraksts un tā atšifrējums/

 
Z.v.      
       
 

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

   
Tālrunis      
e-pasts   ".  

1.21. Izteikt 18.pielikumu šādā redakcijā:

"18.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2009.gada 11.novembra lēmumam Nr.1/5
"Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu
 regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju"

Energoapgādes komersanta nosaukums  
vienotais reģistrācijas numurs  
energoapgādes komersanta reģistrācijas numurs  

Darbības veids - elektroenerģijas ražošana vēja elektrostacijā

Atskaite par ______. gada tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem

Rādītāji 

Mērvienības 

Pārskata gads 

Iepriekšējais gads 

  

  

     
Saražotā elektroenerģija

MWh

   
       
Pašu vajadzībām izmantotā elektroenerģija

MWh

   
       
Pārdotā elektroenerģija

MWh

   
 

 

   
Nostrādāto stundu skaits gadā

h

   
       
Saražotās elektroenerģijas pašizmaksa

EUR/MWh

   
       
Pārdotās elektroenerģijas cena

EUR/MWh

   
       

Datums ____.____._______.

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu    
   

/paraksts un tā atšifrējums/

 
Z.v.      
       
 

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

   
Tālrunis      
e-pasts   ".  

1.22. Izteikt 23.pielikumu šādā redakcijā:

"23.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2009.gada 11.novembra lēmumam Nr.1/5
"Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju"

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums  
vienotais reģistrācijas numurs  
izsniegtās licences numurs  

regulējamā nozare: ūdenssaimniecība

______ .gada atskaite par sniegto pakalpojumu apjomu,  izmaksām un ieņēmumiem

Nr.p.k.

Rādītāji

Komersanta darbība kopumā

Ūdensapgādes pakalpojums
tarifu darbības teritorija
__________
/teritorijas nosaukums/

Kanalizācijas pakalpojums
tarifu darbības teritorija
__________
/teritorijas nosaukums/

Ūdensapgādes pakalpojums
tarifu darbības teritorija
__________
/teritorijas nosaukums/

Kanalizācijas pakalpojums
tarifu darbības teritorija
__________
/teritorijas nosaukums/

1

2

3

4

5

6

7

1. IEŅĒMUMI, EUR 
tai skaitā:
 

x

x

x

x

1.1. Ieņēmumi no sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem          
1.2. Pārējie pamatdarbības ieņēmumi  

x

x

x

x

2. IZDEVUMI, EUR  (tiek grupēti pamatojoties uz ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku) tai skaitā:

X

       
2.1. Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums

X

       
2.2. Personāla izmaksas

X

       
2.3. Remontu izmaksas

X

       
2.4. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas
tai skaitā visu izdevumu posteņu atšifrējumi saskaņā ar ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku

X

       
2.4.1.

X

       
2.4.2.

X

       
2.5. Nodokļi

X

       
2.6. Kredīta procentu maksājumi un pamatsummas atmaksa

X

       
3. Sniegto pakalpojumu apjoms (m3)

X

       
4. Pakalpojumu lietotāju skaits

X

       
5. Tīklu garumi (km)

X

       

Datums ____.____._______.

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu    
   

/paraksts un tā atšifrējums/

 
Z.v.      
       
 

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

   
Tālrunis      
e-pasts   ".  

1.23. Izteikt 24.pielikumu šādā redakcijā:

"24.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2009.gada 11.novembra lēmumam Nr.1/5
"Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju"

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums  
vienotais reģistrācijas numurs  
izsniegtās licences numurs  

regulējamā nozare: ūdenssaimniecība

______ .gada atskaite par sniegto pakalpojumu apjomu, izmaksām un ieņēmumiem

Nr.p.k.

Rādītāji

Komersanta darbība kopumā

Ūdensapgādes pakalpojums
tarifu darbības teritorija
__________
/teritorijas nosaukums/

Kanalizācijas pakalpojums
tarifu darbības teritorija
__________
/teritorijas nosaukums/

Ūdensapgādes pakalpojums
tarifu darbības teritorija
__________
/teritorijas nosaukums/

Kanalizācijas pakalpojums
tarifu darbības teritorija
__________
/teritorijas nosaukums/

1

2

3

4

5

6

7

1. IEŅĒMUMI, EUR 
tai skaitā:
 

x

x

x

x

1.1. Ieņēmumi no sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem          
1.2. Pārējie pamatdarbības ieņēmumi  

x

x

x

x

2. IZDEVUMI, EUR  (tiek grupēti pamatojoties uz ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku) tai skaitā:

X

       
2.1. Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums

X

       
2.2. Personāla izmaksas

X

       
2.3. Remontu izmaksas

X

       
2.4. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas
tai skaitā visu izdevumu posteņu atšifrējumi saskaņā ar ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku

X

       
2.4.1.

X

       
2.4.2.

X

       
2.5. Nodokļi

X

       
2.6. Kredīta procentu maksājumi un pamatsummas atmaksa

X

       
3. Sniegto pakalpojumu apjoms (m3)

X

       
4. Pakalpojumu lietotāju skaits

X

       
5. Tīklu garumi (km)

X

       

Datums ____.____._______.

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu    
   

/paraksts un tā atšifrējums/

 
Z.v.      
       
 

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

   
Tālrunis      
e-pasts   ".  

1.24. Izteikt 25.pielikumu šādā redakcijā:

"25.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2009.gada 11.novembra lēmumam Nr.1/5
"Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu
 regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju"

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums  
vienotais reģistrācijas numurs  
izsniegtās licences numurs  

regulējamā nozare: sadzīves atkritumu apglabāšana poligonos

Nr. p/k

Rādītāji

______ .gada atskaite par sniegto pakalpojumu apjomu, izmaksām un ieņēmumiem

_____ .gadā plānotie pakalpojumu apjomi, izmaksas un ieņēmumi

1 2 3 4
1. Ieņēmumi, EUR 
tai skaitā:

 

 

1.1. Ieņēmumi no sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas    
1.2. Pārējie pamatdarbības ieņēmumi, tai skaitā:

 

 

1.2.1.

 

 

1.2.2.

 

 

2. Izdevumi, EUR (tiek grupēti pamatojoties uz sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodiku) tai skaitā    
2.1. Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums    
2.2. Personāla izmaksas    
2.3. Remontu izmaksas    
2.4. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas,
tai skaitā visu izdevumu posteņu atšifrējumi saskaņā ar sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodiku:
   
2.4.1.

 

 

2.4.2.

 

 

2.5. Nodokļi    
2.6. Kredīta procentu maksājumi un pamatsummas atmaksa    
2.7. Citi ieņēmumi no poligona izmantošanas un nošķiroto, atkārtoti izmantojamo sadzīves atkritumu tirdzniecības, kuri tiek attiecināti uz tarifu    
3. Sniegto sabiedrisko pakalpojumu apjoms (t)    
4. Komersanta noslēgto līgumu skaits par sadzīves atkritumu pieņemšanu apglabāšanai poligonā    

Datums ____.____._______.

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu    
   

/paraksts un tā atšifrējums/

 
Z.v.      
       
 

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

   
Tālrunis      
e-pasts   ".  

2. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja p.i. padomes loceklis R.Irklis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2009.gada 11.novembra lēmumā Nr.1/5 "Noteikumi .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 1/33Pieņemts: 04.12.2013.Stājas spēkā: 01.01.2014.Zaudē spēku: 01.01.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 241, 10.12.2013. OP numurs: 2013/241.13
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
262692
01.01.2014
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)