Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

1. Papildināt 39.pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

"Ja administratīvā pārkāpuma rezultātā nodarīts zaudējums dabas resursiem un šāda zaudējuma apmēra noteikšanas kārtību paredz normatīvie akti, tad, izskatot administratīvā pārkāpuma lietu, amatpersona vai iestāde, kas pilnvarota izskatīt šo lietu, vienlaikus izlemj jautājumu par vainīgā pienākumu atlīdzināt dabas resursiem nodarīto zaudējumu."

2. 46.1 pantā:

papildināt ceturtās daļas dispozīciju pēc vārda "zāļu" ar vārdiem "vai aktīvo vielu" un sankciju pēc vārda "zāles" - ar vārdiem "vai aktīvās vielas";

izteikt sestās daļas dispozīciju šādā redakcijā:

"Par zāļu un aktīvo vielu importēšanas, ražošanas, kontroles vai izplatīšanas noteikumu pārkāpšanu - ";

papildināt sestās daļas sankciju pēc vārda "zāles" ar vārdiem "vai aktīvās vielas";

papildināt pantu ar devīto daļu šādā redakcijā:

"Par viltotu zāļu un viltotu aktīvo vielu ražošanu, importēšanu, eksportēšanu vai izplatīšanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām no tūkstoš četrsimt līdz septiņtūkstoš simt euro, konfiscējot šīs zāles un aktīvās vielas."

3. Izteikt 57.3 panta pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no trīsdesmit līdz simt četrdesmit euro."

4. Aizstāt 75.1 panta otrajā daļā vārdus "savākšanas un resursu atgūšanas apjomu un veidiem vai ziņojuma par saražotā, eksportētā vai importētā iepakojuma apjomu un veidiem" ar vārdiem "apjomu, materiālu veidiem un apsaimniekošanu".

5. Papildināt kodeksu ar 75.7 pantu šādā redakcijā:

"75.7 pants. Eiropas Savienības ekomarķējuma izmantošanas nosacījumu pārkāpšana un līdzīgu apzīmējumu vai logotipu nepatiesa vai maldinoša izmantošana

Par Eiropas Savienības ekomarķējuma izmantošanas nosacījumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro.

Par tādu apzīmējumu vai logotipu izmantošanu nepatiesā vai maldinošā veidā, kurus iespējams sajaukt ar Eiropas Savienības ekomarķējumu, -

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro."

6. Izteikt 77.pantu šādā redakcijā:

"77.pants. Dzīvnieku aizsardzības prasību pārkāpšana

Par normatīvajos aktos noteikto dzīvnieku aizsardzības prasību pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām - no simt četrdesmit līdz tūkstoš divsimt euro.

Par darbībām bez atļaujas, kas nepieciešama saskaņā ar savvaļas sugu dzīvnieku turēšanu regulējošiem normatīvajiem aktiem, vai par attiecīgajā atļaujā minēto nosacījumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām - no septiņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro, konfiscējot dzīvniekus vai bez konfiskācijas."

7. Izslēgt 78.panta otrajā daļā vārdus "vai savvaļas dzīvnieku kolekciju izveidošanu".

8. 80.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"80.pants. Medību noteikumu pārkāpšana";

izslēgt pirmo un otro daļu.

9. Izteikt 80.2 pantu šādā redakcijā:

"80.2 pants. Zivju, nēģu, vēžu vai citu ūdens bezmugurkaulnieku pirkšana, pārstrādāšana, pārdošana, glabāšana un transportēšana, pārkāpjot noteikumus

Par zivju, nēģu, vēžu vai citu ūdens bezmugurkaulnieku pirkšanu, pārstrādāšanu, pārdošanu, glabāšanu vai transportēšanu, pārkāpjot noteikumus, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz četrsimt trīsdesmit euro, konfiscējot pārkāpuma priekšmetus vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām - no simt četrdesmit līdz septiņtūkstoš simt euro, konfiscējot pārkāpuma priekšmetus vai bez konfiskācijas.

Par šā panta pirmajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no četrsimt trīsdesmit līdz septiņsimt euro, konfiscējot pārkāpuma priekšmetus vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām - no septiņsimt līdz četrpadsmit tūkstoš euro, konfiscējot pārkāpuma priekšmetus vai bez konfiskācijas."

10. Papildināt kodeksu ar 80.3 pantu šādā redakcijā:

"80.3 pants. Makšķerēšanas un zvejas noteikumu pārkāpšana

Par makšķerēšanas noteikumu vai licencētās makšķerēšanas noteikumu pārkāpšanu -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no piecpadsmit līdz trīssimt piecdesmit euro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīkus un pārkāpuma priekšmetus, tai skaitā peldošos līdzekļus ar aprīkojumu, vai bez konfiskācijas.

Par zvejas noteikumu pārkāpšanu iekšējos ūdeņos -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīkus un pārkāpuma priekšmetus, tai skaitā peldošos līdzekļus ar aprīkojumu, vai bez konfiskācijas, un atņem zvejas tiesības uz laiku līdz vienam gadam vai bez tiesību atņemšanas, bet juridiskajām personām - no trīsdesmit līdz septiņsimt  euro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīkus un pārkāpuma priekšmetus, tai skaitā peldošos līdzekļus ar aprīkojumu, vai bez konfiskācijas, un atņem zvejas tiesības uz laiku līdz vienam gadam vai bez tiesību atņemšanas.

Par šā panta otrajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīkus un pārkāpuma priekšmetus, tai skaitā peldošos līdzekļus ar aprīkojumu, vai bez konfiskācijas, un atņem zvejas tiesības uz laiku līdz trim gadiem vai bez tiesību atņemšanas, bet juridiskajām personām - no septiņsimt līdz četrtūkstoš trīssimt euro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīkus un pārkāpuma priekšmetus, tai skaitā peldošos līdzekļus ar aprīkojumu, vai bez konfiskācijas, un atņem zvejas tiesības uz laiku līdz trim gadiem vai bez tiesību atņemšanas.

Par zveju iekšējos ūdeņos bez attiecīgas atļaujas, aizliegtā vietā, aizliegtā laikā vai ar aizliegtiem rīkiem vai paņēmieniem -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīkus un pārkāpuma priekšmetus, tai skaitā peldošos līdzekļus ar aprīkojumu, vai bez konfiskācijas, un atņem zvejas tiesības uz laiku līdz trim gadiem vai bez tiesību atņemšanas, bet juridiskajām personām - no septiņsimt līdz četrtūkstoš trīssimt euro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīkus un pārkāpuma priekšmetus, tai skaitā peldošos līdzekļus ar aprīkojumu, vai bez konfiskācijas, un atņem zvejas tiesības uz laiku līdz trim gadiem vai bez tiesību atņemšanas.

Par zvejas noteikumu pārkāpšanu teritoriālajos ūdeņos, ekonomiskās zonas ūdeņos vai starptautiskajos ūdeņos -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīkus un pārkāpuma priekšmetus, tai skaitā peldošos līdzekļus ar aprīkojumu, vai bez konfiskācijas, un atņem zvejas tiesības uz laiku līdz vienam gadam vai bez tiesību atņemšanas, bet juridiskajām personām - no simt četrdesmit līdz četrtūkstoš trīssimt euro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīkus un pārkāpuma priekšmetus, tai skaitā peldošos līdzekļus ar aprīkojumu, vai bez konfiskācijas, un atņem zvejas tiesības uz laiku līdz vienam gadam vai bez tiesību atņemšanas.

Par šā panta piektajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīkus un pārkāpuma priekšmetus, tai skaitā peldošos līdzekļus ar aprīkojumu, vai bez konfiskācijas, un atņem zvejas tiesības uz laiku līdz trim gadiem vai bez tiesību atņemšanas, bet juridiskajām personām - no septiņsimt līdz četrpadsmit tūkstoš euro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīkus un pārkāpuma priekšmetus, tai skaitā peldošos līdzekļus ar aprīkojumu, vai bez konfiskācijas, un atņem zvejas tiesības uz laiku līdz trim gadiem vai bez tiesību atņemšanas.

Par zveju teritoriālajos ūdeņos, ekonomiskās zonas ūdeņos vai starptautiskajos ūdeņos bez attiecīgas atļaujas, aizliegtā vietā, aizliegtā laikā vai ar aizliegtiem rīkiem vai paņēmieniem -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīkus un pārkāpuma priekšmetus, tai skaitā peldošos līdzekļus ar aprīkojumu, vai bez konfiskācijas, un atņem zvejas tiesības uz laiku līdz trim gadiem vai bez tiesību atņemšanas, bet juridiskajām personām - no tūkstoš četrsimt līdz četrpadsmit tūkstoš euro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīkus un pārkāpuma priekšmetus, tai skaitā peldošos līdzekļus ar aprīkojumu, vai bez konfiskācijas, un atņem zvejas tiesības uz laiku līdz trim gadiem vai bez tiesību atņemšanas."

11. Izslēgt 155.6 panta sankcijā vārdus "vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm".

12. Papildināt kodeksu ar 155.18 pantu šādā redakcijā:

"155.18 pants. Zvejas tīklu tirdzniecības un aprites kārtības pārkāpšana

Par zvejas tīklu tirdzniecības un aprites kārtības pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām - no divsimt astoņdesmit līdz divtūkstoš simt euro, konfiscējot tirdzniecības vietā esošos tīklus vai bez konfiskācijas."

13. 159.7 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "tūkstoš latus" ar vārdiem "tūkstoš piecsimt euro" un vārdus "piectūkstoš latus" - ar vārdiem "septiņtūkstoš divsimt euro";

aizstāt otrajā un trešajā daļā vārdus "piectūkstoš latus" ar vārdiem "septiņtūkstoš divsimt euro";

aizstāt piektajā daļā vārdus "divtūkstoš latu" ar vārdiem "trīstūkstoš euro".

14. Izslēgt 167.panta sankcijā vārdus "vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm".

15. Izslēgt 170.1 panta sankcijā vārdus "vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz desmit diennaktīm".

16. Izslēgt 170.2 panta sankcijā vārdus "vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm".

17. Izteikt 170.3 pantu šādā redakcijā:

"170.3 pants. Nelikumīgu alkoholisko dzērienu izgatavošanas (ražošanas), glabāšanas vai realizācijas pieļaušana savā īpašumā

Par nelikumīgu alkoholisko dzērienu izgatavošanas (ražošanas), glabāšanas vai realizācijas pieļaušanu savā valdījumā esošā kustamā vai nekustamā īpašumā, ja tas izdarīts gada laikā pēc tam, kad persona tikusi rakstveidā informēta par šajā īpašumā konstatēto nelikumīgu alkoholisko dzērienu izgatavošanu (ražošanu), glabāšanu vai realizāciju, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām - no tūkstoš četrsimt līdz septiņtūkstoš simt euro."

18. Papildināt kodeksu ar 171.2 pantu šādā redakcijā:

"171.2 pants. Alkoholisko dzērienu iegādāšanās, ja pārkāpumu izdarījis nepilngadīgais

Par alkoholisko dzērienu iegādāšanos, ja pārkāpumu izdarījis nepilngadīgais, -

izsaka nepilngadīgajam brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz trīsdesmit pieciem euro.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu no trīsdesmit pieciem līdz septiņdesmit euro."

19. Papildināt 172.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"Par šā panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro."

20. Izteikt 173.panta otrās daļas dispozīciju šādā redakcijā:

"Par tādu pašu nodarījumu, ja tā rezultātā bērns izdarījis sīko huligānismu vai lietojis narkotiskās vai psihotropās vielas bez ārsta nozīmējuma, vai atradies alkoholisko dzērienu ietekmē, vai nodarbojies ar ubagošanu, - ".

21. Izslēgt 179.panta ceturtās daļas sankcijā vārdus "vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm".

22. 201.10 pantā:

papildināt sestās daļas sankciju pēc vārdiem "vai uzliek naudas sodu" ar vārdiem "fiziskajām personām un juridiskajām personām";

papildināt septītās daļas sankciju pēc vārdiem "uzliek naudas sodu" ar vārdiem "fiziskajām personām un juridiskajām personām".

23. Izslēgt 204.4 pantu.

24. Papildināt 210.panta pirmo daļu pēc skaitļa "155.5" ar skaitli "155.18".

25. Izslēgt 213.pantā skaitļus un vārdus "139.1 panta otrajā daļā", "155.6", "166.2", "166.28-166.30 pantā, 166.33 panta otrajā daļā, 167., 170.1, 170.2" un "179.panta ceturtajā daļā, 187.1".

26. Izteikt 214.pantu šādā redakcijā:

"214.pants. Valsts policija

Valsts policija izskata šā kodeksa 42.1, 46., 91., 109.-114.pantā, 117.1 panta pirmajā-sestajā un desmitajā daļā, 117.2-117.6 pantā, 117.7 (par pārkāpumiem, kurus izdarījis atpūtas kuģa vadītājs iekšējos ūdeņos), 117.8, 117.9, 134., 137.-139.1, 148.2 pantā, 149.4 panta pirmajā, otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā, sestajā, astotajā, devītajā, desmitajā, trīspadsmitajā un četrpadsmitajā daļā, 149.5 panta pirmajā, otrajā, trešajā un ceturtajā daļā, 149.6-149.34 pantā, 149.35 panta sestajā un septītajā daļā, 149.36-149.39 pantā, 155.panta trešajā un ceturtajā daļā, 155.4 panta pirmajā daļā, 155.10 panta piektajā un sestajā daļā, 155.15, 155.18, 159.4, 166.8 pantā, 166.20 panta pirmajā daļā, 166.35, 166.36, 167., 167.2, 169.3, 170.1, 170.2, 170.3, 171., 171.2 pantā, 173.panta otrajā daļā, 174.4, 175.11, 179.1, 181., 181.1, 183., 183.1, 183.2, 183.3, 202.1, 204.14 pantā un 204.15 panta pirmajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus par šā panta pirmajā daļā paredzētajiem administratīvajiem pārkāpumiem Valsts policijas vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts policijas priekšnieks un viņa vietnieki, pārvalžu, biroju, iecirkņu, nodaļu priekšnieki un viņu vietnieki, galvenie inspektori, vecākie inspektori, Valsts policijas struktūrvienību komandieri un viņu vietnieki, inspektori, Valsts policijas priekšnieka pilnvarotas amatpersonas;

2) Valsts policijas jaunākie inspektori un kārtībnieki, ja par administratīvo pārkāpumu var izteikt brīdinājumu vai sankcijā paredzētais maksimālais naudas sods nepārsniedz simt četrdesmit euro."

27. Papildināt 214.1 panta pirmo daļu pēc skaitļa "171." ar skaitli "171.2".

28. 214.2 pantā:

aizstāt pirmajā daļā skaitli un vārdus "166.33 panta pirmajā daļā" ar skaitli un vārdu "166.33 pantā";

izslēgt trešajā daļā skaitli un vārdus "166.33 panta otrajā daļā".

29. 231.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"Vides aizsardzības valsts iestādes izskata lietas par administratīvajiem pārkāpumiem, kuri paredzēti šā kodeksa 47., 48., 51.-53., 53.2, 54.1-69., 71., 72.-79., 80.2-88.9, 103.8 un 155.18 pantā.";

aizstāt otrās daļas 1.punktā vārdus "vai Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes" ar vārdiem "direktors un direktora vietnieks";

aizstāt otrās daļas 2.punktā skaitli un vārdu "82.pantā" ar skaitļiem un vārdiem "80.2 , 80.3 un 82.pantā".

30. Papildināt 239.pantu ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

"11) ja persona izdarījusi darbību, kas gan atbilst šajā kodeksā paredzēta administratīvā pārkāpuma sastāva pazīmēm, taču tā izdarīta, rīkojoties kompetentas institūcijas uzdevumā, lai novērstu vai atklātu likumpārkāpumu."

31. 254. pantā:

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4) Valsts vides dienesta un Dabas aizsardzības pārvaldes amatpersonas - ja izdarīti pārkāpumi, kas saistīti ar zvejas vai makšķerēšanas noteikumu pārkāpšanu vai ļaunprātīgu nepakļaušanos minēto vides aizsardzības valsts iestāžu amatpersonu likumīgam rīkojumam vai prasībai;";

papildināt pantu ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"41) Valsts meža dienesta amatpersonas - ja izdarīti pārkāpumi, kas saistīti ar medību, meža ugunsdrošības noteikumu pārkāpšanu vai ļaunprātīgu nepakļaušanos Valsts meža dienesta amatpersonu likumīgam rīkojumam vai prasībai;".

32. Papildināt 285.panta pirmo daļu pēc vārdiem "transportlīdzekļu vadīšanas" ar vārdiem "vai zvejas".

33. Papildināt pārejas noteikumus ar 25.punktu šādā redakcijā:

"25. Ja personai par šā kodeksa 155.6, 167., 170.1, 170.2 pantā vai 179.panta ceturtajā daļā minētā pārkāpuma izdarīšanu ir piemērots administratīvais arests, kas līdz 2013.gada 31.decembrim nav izpildīts vai ir izpildīts daļēji, rajona (pilsētas) tiesa, kas sodu piemēroja, lemj par neizpildītā administratīvā aresta aizstāšanu ar naudas sodu, nepārsniedzot:

1) septiņsimt euro apmēru par 155.6 pantā minētā pārkāpuma izdarīšanu;

2) trīssimt piecdesmit euro apmēru par 167.pantā minētā pārkāpuma izdarīšanu;

3) simt četrdesmit euro apmēru par 170.1 pantā minētā pārkāpuma izdarīšanu;

4) septiņsimt euro apmēru par 170.2 pantā minētā pārkāpuma izdarīšanu;

5) septiņsimt euro apmēru par 179.panta ceturtajā daļā minētā pārkāpuma izdarīšanu.

Lēmums nav pārsūdzams."

Likums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2013.gada 31.oktobrī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2013.gada 21.novembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 31.10.2013.Stājas spēkā: 01.01.2014.Zaudē spēku: 01.07.2020.Tēma: Tiesu vara; Administratīvais process; Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 227, 21.11.2013. OP numurs: 2013/227.3
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
262081
01.01.2014
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)